Sog’liqni saqlashni boshqarish (hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish)


yapon biznesida keng qo’llaniladigan usuldir


Download 352.5 Kb.
bet2/6
Sana21.07.2020
Hajmi352.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

yapon biznesida keng qo’llaniladigan usuldir

 • kareys biznesida keng qo’llaniladigan usuldir

 • xind biznesida keng qo’llaniladigan usuldir

 • Hamma javob to’g’ri

  1. Ringi” usuli qanday ?

  1. Bu usulga ko’ra majlislarda emas, balki surab chikish yo’li bilan rozilik olish vositasida xal etiladi, bir necha boskichda amalga oshiriladi

  2. qarorlarni ishlab chiqish jarayonida barcha bahsli masalalar va turli –tuman fikrlar yuzasidan bir bitimga kelish yoki kelishish degani

  3. ya’ni turli ittifok yoki birlashmalar ro’yirost ma’lum bo’lib turgan vaziyatlarda, xar hil fikrlar raqobat qiladigan xollarda amal qiladi

  4. mohiyatiga ko’ra ilgari surilayottan muqobil fikrni so’zsiz qullab-quvvatlashdan iborat.

  5. Hamma javob to’g’ri

  1. Konsesus bu?

  1. Bu usulga ko’ra majlislarda emas, balki surab chikish yo’li bilan rozilik olish vositasida xal etiladi, bir necha boskichda amalga oshiriladi. 

  2. qarorlarni ishlab chiqish jarayonida barcha bahsli masalalar va turli –tuman fikrlar yuzasidan bir bitimga kelish yoki kelishish degani

  3. ya’ni turli ittifok yoki birlashmalar ro’yirost ma’lum bo’lib turgan vaziyatlarda, xar hil fikrlar raqobat qiladigan xollarda amal qiladi

  4. mohiyatiga ko’ra ilgari surilayottan muqobil fikrni so’zsiz qullab-quvvatlashdan iborat.

  5. To’g’ri javob yo’q

  1. YAkdillik bu?

  1. Bu usulga ko’ra majlislarda emas, balki surab chikish yo’li bilan rozilik olish vositasida xal etiladi, bir necha boskichda amalga oshiriladi. 

  2. qarorlarni ishlab chiqish jarayonida barcha bahsli masalalar va turli –tuman fikrlar yuzasidan bir bitimga kelish yoki kelishish degani

  3. ya’ni turli ittifok yoki birlashmalar ro’yirost ma’lum bo’lib turgan vaziyatlarda, xar hil fikrlar raqobat qiladigan xollarda amal qiladi

  4. mohiyatiga ko’ra ilgari surilayottan muqobil fikrni so’zsiz qullab-quvvatlashdan iborat.

  5. Hamma javob to’g’ri

  92. Menejer — bu:

  A.yollanma boshqaruvchilar bo’lib, raxbarlikning alohida ijtimoiy qatlamidir;

  B.maxsus tayyorgarlik ko’rgan, boshqarishning sir-asrorlari qonun-qoidalarini chuqur biluvchi malakali mutaxassisdir;

  V.boshqaruvchi;

  G.a+b;

  D.noto’gri javob yo’q

  93. Firmaning istiqbolini belgilash, uning kelajagi uchun axamiyatli chora-tadbirlarni ishlab chiqish bilan:

  A.yuqori pog’onadagi menejerlar shug’ullanadi;

  B.o’rta pog’onadagi menejerlar shug’ullanadi;

  V.quyi pog’onadagi menejerlar shug’ullanadi;

  G.a+v;

  D.noto’g’ri javob yo’q.  94. Firma faoliyatini, ya’ni ishlab chiqarish,tovarlarni sotish, narx belgilash, moliya faoliyati, yangi tovarlarni o’zlashtirish, yangi texnologiyani qo’llash, mexnatni tashkil etish kabilarni boshqarish bilan:

  A.quyi pog’onadagi menejerlar shug’ullanadi;

  B.o’rta pog’onadagi menejerlar shug’ullanadi;

  V.yuqori pog’onadagi menejerlar shug’ullanadi;  G.a+b;

  D.v+G.


  95. Quyi pog’onadagi menejerlar:

  A.firma istiqbolini belgilash bilan shug’ullanadi;

  B.firma faoliyatining ayrim tomonlarini boshqarish bilan shug’ullanadi;

  V.tsex, brigada doirasidagi ishni tashkil qilish va uni boshqarish bilan shug’ullanadi;  G.a+v;

  D.noto’g’ri javob yuq.  96. Avtokratik rahbarlar bo’ysunuvchilarning:

  A.tashabbuskorligiga to’la-to’kis tayanadi;  B.tashabbuskorligiga yo’l ko’yamaydi;

  V.tashabbuskorligini rag’batlantiradi va undan foydalanadi;

  G.a+v;

  D.b+G.


  97. Liberal rahbarlar kadrlarni tanlashda:

  A.beparvolarcha yondashadilar;

  B.kuchli raqobatdoshlardan qutilish payida bo’ladilar;

  V.ishchan, bilimdon xodimlarga mo’ljal oladilar, ular­ning o’sishiga yordam beradilar;

  G.a+b;


  D.v+G.

  98. Demokratik rahbarlar bilimga bo’lgan munosabatda:

  A.hamma narsani o’zim bilaman deb hisoblaydilar;

  B.beparvo, e’tiborsiz bo’ladilar;

  V.muttasil o’qiydilar va qo’l ostidagi bo’ysunuvchilardan xam shuni talab qiladilar;

  G.b+v;


  D.noto’g’ri javob yo’q.

  99. Demokratik rahbarlar muomalada:

  A.ijobiy, muloqotda kirishimli va faol bo’ladilar;

  B.salbiy, bo’ysunuvchilardan masofa saqlaydilar;

  V.tashabbus ko’rsatmaydilar;

  G.a+b;


  D.v+G.

  100. Liberal raxbarlar rag’batlantirishga kelganda;

  A.onda-sonda rag’batlantirib, tez-tez jazolab turish tarafdori bo’ladilar;

  B.aniq mo’ljallari bo’lmaydi;

  V.onda-sonda jazolab, tez-tez rag’batlantirib turish tarafdori bo’ladilar;  G.b+v;

  D.noto’g’ri javob yo’q.  101. Avtokratik rahbarlar mas’uliyatni taqsimlashda:

  A.to’la-to’kis o’zlari taqsimlaydi;

  B.to’la-to’kis ijrochilarning fikriga binoan taqsimlaydi;

  V.faqat o’zining vakolatiga binoan taqsimlaydi;  G.a+v;

  D.noto’gri javob yo’q.  102. Singviniklar:

  A.xushchaqchaq, harakatlari shiddatli kishilardir;

  B.ta’sirchanligi sust, faolliklari kam kishilardir;

  V.nutqi tez, kelajakka ishonch bilan qaraydigan kishilardir;  G.a+v;

  D.yangi sharoitga qiyinchilik bilan moslashadigan kishilardir.  103. Flegmatiklar:

  A.o’ta ta’sirlanuvchan xususiyatga ega bo’ladilar;

  B.tez toliqadigan va o’ziga ishonmaydigan bo’ladilar;

  V.nixoyatda arazchan bo’ladilar;  G.juda oz kuladigan bo’ladilar;

  D.ta’sirchanligi sust bo’lgan kishilardir.  104. Melanxoliklar:

  A.nutqi tez, harakatlari shiddatli bo’ladi;  B.faolligi sust, tortinchoq, kam g’ayrat bo’ladilar;

  V.YAngi kishilar bilan tez til topishadigan bo’ladilar;

  G.xushchaqchaq bo’ladilar;

  D.so’zini aniq va ma’noli qilib, imo ishoralar bilan gapiradigan kishilar bo’ladilar.  105. Kuyida kayd qilingan xislatlarning qaysi biri rahbarda mujassamlangan bo’lishi kerak?

  A.dovyuraklik;

  B.sabrlilik;

  V.tavakkalchilik;

  G.rahmdillik;

  D.noto’g’ri javob yo’q.

  106. Quyida qayd qilingan xislatlarning kaysi biri rahbarni el nazaridan qolishiga olib keladi?

  A.mahalliychilik;

  B.balandparvozlik;

  V.ta’magirlik;  G.a+b+v;

  D.qanoatlilik.  107. Quyida qayd qilinganlarning kaysi biri rahbarlarga xos xarakter bo’lishi mumkin?

  A.janjalkash, urushqoq;  B.kurashchan;

  V.g’iybatchi;

  G.umidsiz;

  D.a+b+v+s.  108. Quyida qayd qilinganlarning kaysi biri rahbar aytishi mumkin bo’lmagan javoblardir?

  A.men o’z fikrimni aniq va to’la aytaolmadim;

  B.mening ish tajribam shu;

  V.men xatoga yo’l qo’ydim va uni tuzataman;

  G.buni boshqacha tushuntirishga harakat qilaman;

  D.a+v+G.


  1. Tashkilotning madaniyatiga nima kiradi?

  A.simvollar

  B.a’zolarning umumiy belgilari

  V.tartib qoidalari

  G.tashkilot resurslari

  D.hammasi to’g’ri  1. Tashkiliy madaniyat bobshkaruvi kuyidagilarni uz ichiga oladi:

  A.o’rganish

  B.tashkil topish yoki shakllanish

  V.saklash

  G.o’zgartirish  D.YUqoridagilarning barchasi

  1. Tashkiliy madaniyat xarakteri kuyidagicha tavsif beradi:

  A.tashkilotniing e’lon kilinuvchi umumiy kiymati

  B.tashkilot boshkaruvining mavkuraviy yunalishi

  V.korporativ koidalar va xulk – atvor normalari

  G.tashkilot a’zolarining shaxsiy kiymati mavjudligi tizimi  D.yukoridagilarning barchasi

  1. Tashkiliy madaniyatni shakllantirishning kuyidagi yondashuvi mavjud:

  A.ichki

  B.tashqi


  V.kognitiv

  G.ramziy


  D.uyg’otuvchi

  1. Tashkiliy madaniyat uchun Z ning xos xususiyati:

  A.ishchilarning uzoq muddatli ish bilan ta’minlanganligi

  B.jamoaviy karor kabul kilish

  V.jamoaviy javobgarlik

  G.tez rivojlanish

  D.bilvosita, rasmiylashtirilgan nazorat


  1. Tashkilot tushunchasini kursating?

  A.xamma javoblar tugri

  B.2 va undan ortik kishi faoliyat yuritadi

  V.xujalik faoliyatni mustakil yuritish

  G.jamoada javobgarlik, masuliyat va majburiyatlarning birligi

  D.faoliyat umumiy maksadga yunaltirilgan  1. Tashkilotda kelishmovchilik(konflikt)ni vujudga keltiruvchi sababni ko’rsating

  A.tashkilotning samarasiz faoliyati

  B.booshkaruvning yukori funktsiyasi

  V.ishlab chikarish buyicha kuprok kayguradi

  G.bilim olishga intilish

  D.hamma javoblar to’g’ri


  1. Tashkilotdagi kelishmovchilik(konflikt)ning turlari:

  A.hamma javoblar tugri

  B.shaxs ichidagi konflikt

  V.shaxslararo konflikt

  G.shaxslararo va guruxlar ichidagi konflikt

  D.guruxlararo konflikt


  1. Tashkilotda kelishmovchilik(konflikt)ni vujudga keltiruvchi sababni kursating:

  A.xamma javoblar tug’ri

  B.resurslarni taksimlash

  V.vazifalarning uzaro boglikligi

  G.maksadlardagi farklar

  D.kadr va tasavvurdagi farklar


  1. Vakolat nimA.

  A.bu biror shaxs, muassasa, tashkilot, davlat va shu kabilar nomidan ish kilish uchun berilgan xukuk, vakillik xukuki

  B.faqatgina tashkilotning bo’lishi

  V.faqatgina muassasa bo’lishi

  G.4-9 ta shaxs bo’lishi

  D.b+g


  1. Vakolatnoma nimA.

  A.Muassasa xodimi

  B.vakillik xukukini beruvchi xujjat, ishonch qog’ozi, tilxat.

  V.Vazifalarning o’zoro bog’liqligi

  G.Hamma javoblar to’g’ri

  D.tilxat


  1. Vakolat chegarasi.

  A. Vakolatli .VakolatnomA. Vakolatxona

  B.Tashkilot .bozor

  V.Korxona bo’lim vakolat

  G.Muassasa bozor vakolatxonA.

  D. xodimlar


  1. Tashkilotning kaysi turi kam katlamlarga ega?

  A.detsentralizatsiyalashtirilgan

  B.markazlashtirilagan (tsentralizovannaya)

  V.matritsali

  G.keltirilganlarning xech biri

  D.aralash


  1. Vakolat berishda asosan nimaga tankidiy yondashish kerak?

  A.Anik ko’rsatmalar berish

  B.Doimiy nazorat

  V.qayd etish yozuvlarini olib borish

  G.To’g’ri javob yuk

  D.Barcha javoblar to’g’ri


  1. Strategik reja-bu

  A.bozor holatini asosli o’rganish va oldindan baholash bilan tovarlarni ishlab chiqarish va sotishni tashkil etish hamda shu yo’sinda yaxshi foyda topishni uyushtirishga qaratilgan faoliyatdir.

  B.korxona faoliyatidagi joriy tadbirkorlarni ma’lum tartibga va qonun qoidalarga solib turuvchi rejadir.  V.korxonaga uzoq muddatga berilgan topshiriqdir.

  G.a +V.


  D. Hammasi to’g’ri

  1. Strategik rejalashtirish jarayoni bosqichlarining ketma-ketligini aytinG.

  A.maqsad va vazifalar-strategiyani amalga oshirish-bozor-raqobat.

  B.maqsad va vazifalar-tashqi muhitni tahlil qilish-kuchli va kuchsiz tomonlarni tahlil qilish-muqobillikni tahlil qilish va strategiyani tanlash-strategiyani amalga oshirishni boshqarish –strategiyani baholash.

  V.strategiyani baholash-nizoni bartaraf etish-qarorlar qabul qilish-stresni boshqarish.

  G.muqobillikni tahlil qilish va strategiyani tanlash-strategiyani amalga oshirishni boshqarish-maxsulot ishlab chiqarish.

  D.A+V+G


  1. Strategik muqobil varianti .

  A.cheklangan o’sish ,qisqartirish,uyg’unlashtirish

  B.o’sish boshqarish marketing

  V.qisqartirish bozor o’sish

  G.to’g’ri javob yo’q

  D.B va V


  1. CHeklangan o’sish nima

  A.O’sish strategiyasi qisqa va uzoq muddatli maksadlar darajasini o’tgan yilgi ko’rsatkichlar darajasiga, nisbatan har yili oshirish orqali amalga oshiriladi. O’sish strategiyasi nisbatan tez-tez tanlanadigan ikkinchi mukobil variant sanaladi.

  B.Asosiy tashkilotlar rioya qiladigan strategik mukobillik cheklangan o’sish xisoblanadi. Bu strategiyasi tashkilot asosan o’z xolatidan qoniqqanda turg’un texnologiyaga ega sanoatning etuk tarmoqlarida qo’llaniladi.

  V.maxsulot narxini pasaytirish.

  G.tovarlarni ko’p sonli do’konlar orqali sotish.

  D.B va V


  1. O’sish.

  A. O’sish strategiyasi qisqa va uzoq muddatli maksadlar darajasini o’tgan yilgi ko’rsatkichlar darajasiga, nisbatan har yili oshirish orqali amalga oshiriladi. O’sish strategiyasi nisbatan tez-tez tanlanadigan ikkinchi mukobil variant sanaladi.

  B.Uyg’unlashtirish strategiyasi cheklangan o’sish, o’sish va qisqartirish strategiyalarini bir-biri bilan qo’shib yuborishni nazarda tutadi.

  V.bozorga tovarlarning yangi modellarini chiqarish.

  G.b+v


  D.B va V

  1. Qisqartirish .

  A.aniqlangan muqobil strateniyani qiyomiga etkazish.

  B.Raxbarlar kamdan-kam xollarda tanlaydigan, oxirgi chora strategiyasi deb ataladigan mukobil variant — qisqartirish strategiyasi sanaladi. Bunda mo’ljaldagi maksad avval erishilgan darajadan pastroq qilib belgilanadi.

  V.korxona o’z bozorini yangi jug’rofiy bozorlar shuningdek boshqa davlatlar bozorlariga kirib borishi bilan kengaytirsA.

  G.muqobil strateniyasini tanlash.

  D.B va V


  1. Uyg’unlashtirish.

  A.Uyg’unlashtirish strategiyasi cheklangan o’sish, o’sish va qisqartirish strategiyalarini bir-biri bilan qo’shib yuborishni nazarda tutadi.

  B.korxona o’z bozorini yangi jug’rofiy bozorlar shuningdek boshqa davlatlar bozorlariga kirib borishi bilan kengaytirsA.

  V.bozorga tovarlarning yangi modellarini chiqarish.

  G.to’g’ri javob yo’q.

  D.B va V


  1. Menejment strategiyasini qo’yidagi yo’nalishlar bo’yicha tasniflash mumkin:

  A.o’sish. bozor strategiyasi

  B.bozor strategiyasi; firma strategiyasi;tovar strategiyasi.

  V.cheklangan o’sish. Tovar strategiyasi nizo.

  G.a+V.

  D.B va V


  1. Diversifikatsiya strategiyasi

  A. Korxonaga uzoq davrga berilgan topshiriq.

  B.Uyg’unlashtirish strategiyasi cheklangan o’sish, o’sish va qisqartirish strategiyalarini bir-biri bilan qo’shib yuborishni nazarda tutadi.  V.yangi tovarlar ishlab chiqarishni yangi tovar bozorlarini, xizmat turlarini o’zlashtirishdir. Bu firma faoliyatini unga bog’lik bo’lmagan umuman yangi sohalarga kengaytirishni ham hisobga oladi.

  G.bozorga tovarlarning yangi modellarini chiqarish.

  D.B va V


  1. Segmentlash strategiyasi

  A. taklif qilinayotgan tovar va xizmatlar bilan bozor to’ldirilishi darajasini chuqurlashtirish, bozor talabining maksimal «chuqurligini» tanlash.

  B.Raxbarlar kamdan-kam xollarda tanlaydigan, oxirgi chora strategiyasi deb ataladigan mukobil variant — qisqartirish strategiyasi sanaladi. Bunda mo’ljaldagi maksad avval erishilgan darajadan pastroq qilib belgilanadi.

  V.b+G.

  G.muqobillikni tahlil qilish va strategiyani tanlash-strategiyani amalga oshirishni boshqarish-maxsulot ishlab chiqarish.  D.B va V

  1. Strategik reja-bu

  A.bozor holatini asosli o’rganish va oldindan baholash bilan tovarlarni ishlab chiqarish va sotishni tashkil etish hamda shu yo’sinda yaxshi foyda topishni uyushtirishga qaratilgan faoliyatdir.

  B.korxona faoliyatidagi joriy tadbirkorlarni ma’lum tartibga va qonun qoidalarga solib turuvchi rejadir.  V.korxonaga uzoq muddatga berilgan topshiriqdir.

  G.a +V.


  D. Hammasi to’g’ri

  1. Strategik rejalashtirish jarayoni bosqichlarining ketma-ketligini aytinG.

  A.maqsad va vazifalar-strategiyani amalga oshirish-bozor-raqobat.

  B.maqsad va vazifalar-tashqi muhitni tahlil qilish-kuchli va kuchsiz tomonlarni tahlil qilish-muqobillikni tahlil qilish va strategiyani tanlash-strategiyani amalga oshirishni boshqarish –strategiyani baholash.

  V.strategiyani baholash-nizoni bartaraf etish-qarorlar qabul qilish-stresni boshqarish.

  G.muqobillikni tahlil qilish va strategiyani tanlash-strategiyani amalga oshirishni boshqarish-maxsulot ishlab chiqarish.

  D.A+V+G


  1. Strategik muqobil varianti .

  A.cheklangan o’sish qisqartirish uyg’unlashtirish

  B.o’sish boshqarish marketing

  V.qisqartirish bozor o’sish

  G.to’g’ri javob yo’q

  D.B va V


  1. CHeklangan o’sish nima

  A.O’sish strategiyasi qisqa va uzoq muddatli maksadlar darajasini o’tgan yilgi ko’rsatkichlar darajasiga, nisbatan har yili oshirish orqali amalga oshiriladi. O’sish strategiyasi nisbatan tez-tez tanlanadigan ikkinchi mukobil variant sanaladi.

  B.Asosiy tashkilotlar rioya qiladigan strategik mukobillik cheklangan o’sish xisoblanadi. Bu strategiyasi tashkilot asosan o’z xolatidan qoniqqanda turg’un texnologiyaga ega sanoatning etuk tarmoqlarida qo’llaniladi.

  V.maxsulot narxini pasaytirish.

  G.tovarlarni ko’p sonli do’konlar orqali sotish.

  D.B va V


  1. O’sish.

  A. O’sish strategiyasi qisqa va uzoq muddatli maksadlar darajasini o’tgan yilgi ko’rsatkichlar darajasiga, nisbatan har yili oshirish orqali amalga oshiriladi. O’sish strategiyasi nisbatan tez-tez tanlanadigan ikkinchi mukobil variant sanaladi.

  B.Uyg’unlashtirish strategiyasi cheklangan o’sish, o’sish va qisqartirish strategiyalarini bir-biri bilan qo’shib yuborishni nazarda tutadi.

  V.bozorga tovarlarning yangi modellarini chiqarish.

  G.b+v


  D.B va V

  1. Qisqartirish .

  A.aniqlangan muqobil strateniyani qiyomiga etkazish.

  B.Raxbarlar kamdan-kam xollarda tanlaydigan, oxirgi chora strategiyasi deb ataladigan mukobil variant — qisqartirish strategiyasi sanaladi. Bunda mo’ljaldagi maksad avval erishilgan darajadan pastroq qilib belgilanadi.

  V.korxona o’z bozorini yangi jug’rofiy bozorlar shuningdek boshqa davlatlar bozorlariga kirib borishi bilan kengaytirsA.

  G.muqobil strateniyasini tanlash.

  D.B va V  1. Uyg’unlashtirish.

  A.Uyg’unlashtirish strategiyasi cheklangan o’sish, o’sish va qisqartirish strategiyalarini bir-biri bilan qo’shib yuborishni nazarda tutadi.

  B.korxona o’z bozorini yangi jug’rofiy bozorlar shuningdek boshqa davlatlar bozorlariga kirib borishi bilan kengaytirsA.

  V.bozorga tovarlarning yangi modellarini chiqarish.

  G.to’g’ri javob yo’q.

  D.B va V


  1. Menejment strategiyasini qo’yidagi yo’nalishlar bo’yicha tasniflash mumkin:

  A.o’sish. bozor strategiyasi

  B.bozor strategiyasi; firma strategiyasi;tovar strategiyasi.

  V.cheklangan o’sish. Tovar strategiyasi .nizo.

  G.a+V.

  D.B va V


  1. Segmentlash strategiyasi

  A. taklif qilinayotgan tovar va xizmatlar bilan bozor to’ldirilishi darajasini chuqurlashtirish, bozor talabining maksimal «chuqurligini» tanlash.

  B.Raxbarlar kamdan-kam xollarda tanlaydigan, oxirgi chora strategiyasi deb ataladigan mukobil variant — qisqartirish strategiyasi sanaladi. Bunda mo’ljaldagi maksad avval erishilgan darajadan pastroq qilib belgilanadi.

  V.b+G.

  G.muqobillikni tahlil qilish va strategiyani tanlash-strategiyani amalga oshirishni boshqarish-maxsulot ishlab chiqarish.  1. Diversifikatsiya strategiyasi

  A. Korxonaga uzoq davrga berilgan topshiriq.

  B.Uyg’unlashtirish strategiyasi cheklangan o’sish, o’sish va qisqartirish strategiyalarini bir-biri bilan qo’shib yuborishni nazarda tutadi.  V.yangi tovarlar ishlab chiqarishni yangi tovar bozorlarini, xizmat turlarini o’zlashtirishdir. Bu firma faoliyatini unga bog’lik bo’lmagan umuman yangi sohalarga kengaytirishni ham hisobga oladi.

  G.bozorga tovarlarning yangi modellarini chiqarish.

  D.B va V


  1. Strategiyani tanlash va uni amalga oshirishni rejalashtirish jarayoni

  A.muqobil strategiyalarni aniqlash;

  B.aniqlangan muqobil strategiyani qiyomiga etkazish;

  V.qiyomiga etkazilgan strategiyaga baxo berish.

  G.ishlab chiqarish .mexnat resurslari.  D.A+B+V

  1. Byudjet

  A.korxonaning umum faoliyatini nazorat qiluchi keng qamrovli tizim B.maqsadlarga erishish uchun miqdoriy shaklda ifodalangan, shuningdek miqdorda ko’rsatilgan resurslarni taqsimlash usulidir.

  V.istiqbolda raqobat kurashida afzallik beruvchi g’oya.

  G.qiyomiga etkazilgan strategiyaga baxo berish

  D.Barcha javoblar to’g’ri.  1. Kuyida qayd qilingan qaysi omillar korxonaning tashqi muhitiga ta’sir qiluvchi omillar bo’lib hisoblanadi?

  A.iqtisodiy.siyosiy .

  B.bozor injiqliklari .

  V.texnologik.raqobat . ijtimoiy

  G.Xalqaro.  D. Barcha javoblar to’g’ri.

  1. Korxona taraqqiyotining bosh yo’nalishi va uning maqsadini to’g’ri tanlash quyidagi ikki omilga bog’liq;

  A. tashqi muxit omili . ichki muxit omili.

  B.Siyosiy .ommaviy.

  V.orqa va oldingi.

  G.To’g’ri javob yo’q.

  D.B+V+G


  1. Siyosiy omillarni taxlil qilish jarayonida:

  A. inflyatsiya sur’ati, soliq stavkasi, bandlik darajasiga e’tibor beriladi;

  B.mamlakatlararo savdodagi ta’rif kelishuvlari-ga e’tibor beriladi;

  V. bozor muvozanatiga e’tibor beriladi;

  G. ishlab chiqarishdagi texnologiya xolatiga e’tibor beriladi;

  D. ichki bozorni mustahkamlash masalalariga e’ti­bor beriladi.  1. Raqobat omillarini taxlil qilish:

  A. raqrbatdosh korxonalarning xatti-xarakatlarini kuzatishga, ularni nazorat qilishga imkon beradi;

  B. ishlab chiqarishdagi texnologiyaning xolatini, uning o’zgarish sur’atini, zamon talabiga javob bera olishini aniklashga imkon beradi

  V. korxonaning to’lovchanlik darajasini aniklashga imkon beradi;  G. a+v;

  D. b+G.

  1. Iqtisodiy omillarni tahlil qilish.

  A. Mamlakatlararo savdodagi ta’rif kelishuvlariga.

  B.Bojxona siyosatida uchinchi mamlakatga qarshi yo’naltirilgan protektsionizm siyosatiga.  V.inflyatsiya sur’ati , soliq stavkasi ,halqaro to’lov balansi,aholining bandlik darajasi ,korxonaning to’lovchanlik qobiliyati kabilarga e’tibor qaratiladi

  G.korxonaning to’lovchanlik darajasini aniqlashga imkon beradi

  D. Barcha javoblar to’g’ri


  1. O’ta e’tiborli hollarni oldindan bashorat qilish maqsadida ishlab chiqiladigan strategiyalar:

  A. diversifikatsiyalashgan strategiyalar deyiladi;

  B. maxsus strategiyalar deyiladi;

  V. funktsional strategiyalar deyiladi;

  G. mujassamlashtirilgan strategiyalar deyiladi;

  D. noto’g’ri javob yo’q.  1. Texnologik omillarni tahlil qilish

  A.Bojxona siyosatida uchinchi mamlakatga qarshi yo’naltirilgan protektsionizm siyosatiga.

  B.Ishlab chiqarishdagi texnologiyaning holatini uning o’zgarish sur’atini , za-mon talabiga javob bera olishini.

  V.YAngi tovarlarni loyihalashtirishda , axborotlarni yig’ish , qayta ishlash va ularni uzatishda ,aloqada zamonaviy hisoblash texnikalarining qo’llanila-yotganligini aniqlashda va rejarashtirishga imkon beradi.

  G.raqrbatdosh korxonalarning xatti-xarakatlarini kuzatishga, ularni nazorat qilishga imkon beradi.

  D.B+G


  1. Halqaro omillarni tahlil qilish.

  A. Ishlab chiqarishdagi texnologiyaning holatini uning o’zgarish sur’atini , za-mon talabiga javob bera olishini

  B.Raqobatdoshlarning istiqboldagi ri- vojlanish imkoniyatlarini tahlil qilish.Raqobatdoshlarning kuchli va kuchsiz tomonlarini tahlil qilish

  V.Bojxona siyosatida uchinchi mamlakatga qarshi yo’naltirilgan protektsionizm siyosatiga.

  G.CHet ellik raqobatdoshlarga qarshi hukumat himoyasini aniqlashga.Ichki bozorni mustahkamlashga.Halqaro munosabatlarni faollashti-rish va kengaytirishga imkon beradi.

  D. To’g’ri javob yo’q  153.Biznes — reja bu?

  1. ma’lum vaqt oralig’ida ish kuchi, moddiy va moliyaviy resurslardan unumli foydalangan holda

  2. belgilangan maqsadga erishish yo’lidagi tusiq va risklarni oldindan ko’ra bilishga

  3. BTSYO muassasalarning asosiy faoliyatini belgilab samaradorligini ta’minlovchi dastur hujjatdir.

  4. ko’rsatilayotgan tibbiy xizmat tarkibi va ularning ko’rsatkichlarini aniqlashgA.

  5. Tug’ri javob A va V.

  154.Biznes — reja xizmat hujjati hisoblanadi va u kimga hahiqatda zarur bo’lsa, faqat shularga taqdim etiladi. Biznes rejani o’qiydilar:

  1. Keyingi nazorat uchun zarur faoliyat ko’rsatkichlarini aniqlash

  2. Biznes—rejani ichki boshqaruv vositasi sifatida bevosita ishlatuvchi shaxslar: BTSYOK muassasalarining moliyaviy menejerlari va mudirlari, shuningdek mazkur muassasada ishning qandaydir bo’limiga javobgar boshqa xodimlar.

  3. Moliyalashtirish manbai hisoblanuvchilar (viloyat sog’liqni saqlash boshqarmasi, viloyat moliya boshqarmasining muvofiq vakillari, shuningdek grantlar hamda homiylik yordamini ko’rsatuvchilar).

  4. Mazkur muassasa manfaatlari bilan manfaatlari bog’liq bo’lgan boshqa shaxslar (masalan, mahalla va mahallalararo qo’mita, aholi salomatligini saqlash bilan shug’ullanuvchi nohukumat tashkilotlari vakillari).

  5. To’g’ri javob B, G va D

  155.Sifatli tuzilgan biznes reja quyidagilarni amalga oshirishda yordam beradi:

  1. tashkilotning maqsad va vazifalarini aniq ifodalashga

  2. tashkilot daromadi ko’payishiga

  3. ko’rsatilayotgan tibbiy xizmat tarkibi va ularning ko’rsatkichlarini aniqlashga

  4. mavjud mutaxassislarning bilimi va malakasi darajasini
   belgilangan maqsad va vazifalarga muvofiq ekanligini aniqlash uchun

  5. A, V va D

  156.Sifatli tuzilgan biznes reja quyidagilarni amalga oshirishda yordam beradi:

  1. belgilangan maqsadga moliyaviy va moddiy resurslarni jalb etish imkoniyatini baholashga,

  2. Muassasaning ahvoli va kelajakda rivojlanishini batafsil o’rganish

  3. samarali tibbiy yordam ko’rsatish, soglom turmush tarzini targ’ib
   etishga qaratilgan chora - tadbirlarni va boshqa chora-tadbirlarni
   belgilashga,

  4. belgilangan maqsadga erishish yo’lidagi tusiq va risklarni oldindan ko’ra bilishga

  5. A, G va D

  157.Muassasa biznes — rejasining mundarijasi bu?

  1. Muassasa xodimlarining mavqei va mas’ullik darajasi ko’rsatiladi

  2. Bu bo’lim biznes — reja bilan tanishish jarayonini engillashtirish hamda uning mazmuni haqida juda qisqacha tasavvurga ega bo’lish uchun mo’ljallangan

  3. Bu bo’limda muassasaga biriktirilgan axoli soni va tarkibiga bog’liq sizning muassasangiz xizmatiga bo’lgan talab aniqlanadi

  4. Bu bo’limda tibbiy xizmat ko’rsatish jarayonining samaradorligi va ishonchliligini asoslab bermog’i lozim

  5. To’g’ri javob yo’q

  158.Xizmat ko’rsatiladigan aholining tavsifi va aholi bilan ishlash kismi bu?

  1. Muassasa xodimlarining mavqei va mas’ullik darajasi ko’rsatiladi

  2. Bu bo’lim biznes — reja bilan tanishish jarayonini engillashtirish hamda uning mazmuni haqida juda qisqacha tasavvurga ega bo’lish uchun mo’ljallangan

  3. Bu bo’limda muassasaga biriktirilgan axoli soni va tarkibiga bog’liq sizning muassasangiz xizmatiga bo’lgan talab aniqlanadi

  4. Bu bo’limda tibbiy xizmat ko’rsatish jarayonining samaradorligi va ishonchliligini asoslab bermog’i lozim

  5. To’g’ri javob yo’q

  159.Ishlab chiqarish (ko’rsatiladigan xizmatninG. rejasi.

  1. Muassasa xodimlarining mavqei va mas’ullik darajasi ko’rsatiladi

  2. Bu bo’lim biznes — reja bilan tanishish jarayonini engillashtirish hamda uning mazmuni haqida juda qisqacha tasavvurga ega bo’lish uchun mo’ljallangan

  3. Bu bo’limda muassasaga biriktirilgan axoli soni va tarkibiga bog’liq sizning muassasangiz xizmatiga bo’lgan talab aniqlanadi

  4. Bu bo’limda tibbiy xizmat ko’rsatish jarayonining samaradorligi va ishonchliligini asoslab bermog’i lozim

  5. To’g’ri javob yo’q

  160.Boshqaruv va tashkil etish bulimi bu?

  1. Muassasa xodimlarining mavqei va mas’ullik darajasi ko’rsatilgan holda, uning tashkiliy tuzilmasini aks ettiruvchi mavjud chizma va bu tizimdakutilayoggan o’zgarishlar ko’rsatiladi

  2. Bu bo’lim biznes — reja bilan tanishish jarayonini engillashtirish hamda uning mazmuni haqida juda qisqacha tasavvurga ega bo’lish uchun mo’ljallangan

  3. Bu bo’limda muassasaga biriktirilgan axoli soni va tarkibiga bog’liq sizning muassasangiz xizmatiga bo’lgan talab aniqlanadi

  4. Bu bo’limda tibbiy xizmat ko’rsatish jarayonining samaradorligi va ishonchliligini asoslab bermog’i lozim

  5. To’g’ri javob yo’q

  161.Moliya rejasi bu ?

  1. Muassasa xodimlarining mavqei va mas’ullik darajasi ko’rsatilgan holda, uning tashkiliy tuzilmasini aks ettiruvchi mavjud chizma va bu tizimdakutilayoggan o’zgarishlar ko’rsatiladi

  2. Bu bo’lim biznes — reja bilan tanishish jarayonini engillashtirish hamda uning mazmuni haqida juda qisqacha tasavvurga ega bo’lish uchun mo’ljallangan

  3. Bu bo’limda muassasaga biriktirilgan axoli soni va tarkibiga bog’liq sizning muassasangiz xizmatiga bo’lgan talab aniqlanadi

  4. Bu bo’limda tibbiy xizmat ko’rsatish jarayonining samaradorligi va ishonchliligini asoslab bermog’i lozim

  5. Mablag’larning bosh manbai va mablag’ bilan ta’minlashning qo’shimcha manbalarini jalb etish imkoniyatlarini qattiq baholash kerak.

  162.Biznes rejani bajarilishini baholashda moliyaviy axborotlarni kanday 3 manbai mavjud?

  1. YAqin uch yilga kutilayotgan realizatsiya va harajatlar hajmi;

  2. YAqin uch yil ichida pul oqimlari(mavjud mablag’lar harakati tahlili).

  3. YAqin besh yil ichida pul oqimlari(mavjud mablag’lar harakati tahlili)

  4. Joriy yil balansi va yaqin uch yil ichida kutilayotgan balans holatlari

  5. A, V va D

  1. Biznes-reja qanday talablarga javob berishi kerak?

  1. aniq va ravon, qisqa va lo’nda;

  2. moliyaviy ishonchli yoritilgan

  3. to’g’ri va ishonchli;

  4. raqam va faktlar bilan o’z tasdiqni topgan bo’lishi shart.

  5. A, G va D

  1. Aniq va ravon, qisqa va lo’nda bo’lishi bu?

  1. mazmuni bir yoki ikki betda bayon etilish

  2. sodda va ravon, jumlalarni uzundan-uzun tuzmaslik va yta haddan tashqari ko’p muammolarni tiqishtirmaslik;

  3. Rivojlanish kontseptsiyasini ishlab chiqish.

  4. oldingi taklifdan keyingi taklifmantqan kelib chiqsin va ular o’rtasida uzviy bog’lanish bo’lsin

  5. A, B va G

  1. Mantiqan kuchli, asosli biznes-rejani tuzish qanday bosqichlarni o’z ichiga oladi?

  1. Rivojlanish kontseptsiyasini ishlab chiqish va rivojlanishning investitsion dasturini tuzish.

  2. Raqam va faktlar investorlarni o’ziga tez jalb kilish

  3. O’rtacha muddatli davrga biznes-reja tuzish.

  4. Biznes-rejani amalga oshirishga doir chora-tadbirlar.

  5. Noto’g’ri javob B

  1. Biznes rejaning birinchi bo’limi nimani yoritadi?

  1. Firma imkoniyati (rezyume).

  2. Maxsulot va xizmat turlari.

  3. Tovar va xizmatlar sotiladigan bozor.

  4. Raqobat.

  5. Marketing rejasi.

  1. Biznes rejaning ikkinchi bo’limi nimani yoritadi?

  1. Firma imkoniyati (rezyume).

  2. Maxsulot va xizmat turlari.

  3. Tovar va xizmatlar sotiladigan bozor.

  4. Raqobat.

  5. Marketing rejasi.

  1. Biznes rejaning uchinchi bo’limi nimani yoritadi?

  1. Firma imkoniyati (rezyume).

  2. Maxsulot va xizmat turlari.

  3. Tovar va xizmatlar sotiladigan bozor.

  4. Raqobat.

  5. Marketing rejasi.

  1. Biznes rejaning to’rtinchi bo’limi nimani yoritadi?

  1. Firma imkoniyati (rezyume).

  2. Maxsulot va xizmat turlari.

  3. Tovar va xizmatlar sotiladigan bozor.

  4. Raqobat.

  5. Marketing rejasi.

  1. Biznes rejaning beshinchi bo’limi nimani yoritadi?

  1. Firma imkoniyati (rezyume).

  2. Maxsulot va xizmat turlari.

  3. Tovar va xizmatlar sotiladigan bozor.

  4. Raqobat.

  5. Marketing rejasi.

  1. Biznes rejani tashkiliy reja va menenjment bo’limida qanday masalalar yoritilish lozim?

  1. Boshqaruv tuzilishi qanday bo’ladi?

  2. Kim raxbarlik qiladi?

  3. Boshqaruv komandasining asosiy a’zolari orasida vazifalar qanday taqsimlanadi?

  4. Etakchilikni kim zimmasiga oladi?

  5. Ular bir-birlarini qanday to’ldirishadi?

  6. A, V va D

  1. Mahsulot (ishlar va xizmatlar)ni ta’riflash bo’limda kuyidagi masalalarni yoritishga alohida e’tibor berilishi kerak:

  1. loyihani muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun zarur bo’lgan innovatsiya darajasi va shu turdagi mahsulotlar ishlab chiqarayotgan asosiy raqobatchilar holati;

  2. Xavf va sug’urtani baxolash

  3. texnolagiyadan foydalanish huquqi;

  4. mahsulot sifatini, raqobatbardoshligini ta’minlovchi omillar tavsifi. Bu bo’limda kuyidagi masalalarni yoritishga alohida e’tibor berilishi kerak.

  5. noto’g’ri javob B

  173.Biznes rejaning oltinchi bo’limi qanday?

  1. Raqobat.

  2. Marketing rejasi.

  3. Ishlab chiqarish rejasi.

  4. Tashkiliy reja.

  5. Xuquqiy reja.

  174.Biznes rejaning ettinchi bo’limi qanday?

  1. Raqobat.

  2. Marketing rejasi.

  3. Ishlab chiqarish rejasi.

  4. Tashkiliy reja.

  5. Xuquqiy reja.

  175.Biznes rejaning sakkizinchi bo’limi qanday?

  1. Raqobat.

  2. Marketing rejasi.

  3. Ishlab chiqarish rejasi.

  4. Tashkiliy reja.

  5. Xuquqiy reja.

  1. Motivlashtirish - bu:

  A. ruxiy omil bo’lib, shaxs faolligining manbai, sababi, dalili va xar xil turli extimollaridir;

  B) xodimlarni jonli mexnat faoliyatiga rag’batlantiruvchi kuchsiz vositadir;

  V) kishilar faoliyatini ruxiy yo’llar bilan maksadga muvofik, yo’naltirishdir;

  G) o’z xizmat vazifalarini bajara olmagan yoki mexnat intizomini buzgan xodimlarga xayfsan e’lon qilish;

  D) hamma javob to’g’ri..


  1. Ehgiyojlar turlari:

  A. birlamchi quyi;

  B) birlamchi oz;

  V) ikkilamchi o’rta;

  G) uchlamchi yuqori

  D) ikkilamchi quyi


  1. Kuyida kayd qilingan extiyojlarnint kaysi biri birlamchi extiyojlarga kiradi?

  A. fiziologik extiejlar;

  B) sotsial extiejlar;

  V) ma’rifatga bo’lgan extiejlar;

  G) ma’naviyatga bo’lgan extiejlar;

  D) o’zliqii anglashga bo’lgan extiejlar.


  1. Amerikalik ruxshuios abraham maslouning motivatsiya nazariyasi:

  A. boisiy tozalanish nazariyasi deb yuritiladi;

  B) extiejlar ustunligi nazariyasi deb yuritiladi;

  V) «gigienik omillar» nazariyasi deb yuritiladi;

  G) kutish nazariyasi deb yuritiladi;

  D) adolatlilik nazariyasi deb yuritiladi.  1. Frederik gertsbergning motivatsiya nazariyasi:

  A. kutish nazariyasi deb yuritiladi;

  B) adolatlilik nazariyasi deb yuritiladi;  V) boisiy tozalanish nazariyasi deb yuritiladi;

  G) extiejlar ustunligi nazariyasi deb yuritiladi;

  D) hamma javob to’g’ri..


  1. «X» (iks) nazariyasi bo’yicha:

  A. ishchilar ishlashni xoxlamaydilar;

  B) ishchilar javobgarliqdan kochadilar;

  V) ishchilar tabiatan yalqov, ishyoqmas bo’ladilar;

  G) a+b+v;

  D) ishdan qonikish xosil qilgan bo’ladilar.  1. «Y» (igrek) nazariyasi bo’yicha:

  A. ishchilar ishlashni xoxlamaydilar;

  B) ishchilar javobgarliqdan kochadilar;

  V) ishchilar tabiatan mexnatsevar, faol;

  G) a+b+g;

  D) ishdan qonikish xosil qilmaydilar.  1. Motivlashtirish modellari:

  A. oqilona (ratsional), insoniy munosabatlarni motivlashtirish, kompleks motivlashtirish;

  B) oqilena (ratsional), raqobatni kuchaytirish, xodimlarni o’qitish va yuksaltirish;

  V) gurux mexnatini mukofatlash va rag’batlantirish, insoniy munosabatlarni motivlashtirish, xodimlarni o’qitish;

  G) insoniy munosabatlarni motivlashtirish, jazolash, raqobatni kuchaytirish, mukofotlash sifatida ishlatish;

  D) xodimlarni o’qitish, raqobatni kuchaytirish, kompleks motivlashtirish.


  1. Jaxon amaliyotida motivatsiya vositasida unumli mexnatga chorlashning turli nazariyalari mavjud. Bular jumlasiga:

  A. ehtiyojlar ustunligi, kutish, adolatlilik (haqqoniylik) nazariyasi;

  B) adolatlilik (haqqoniylik), sotsial, zamonaviy ishlab chiqarish nazariyasi;

  V) boisiy (gigienik) tozalanish, «x» (iks) va «y» (igrek), ma’naviy-ma’rifiy taraqqiyot nazariyasi;

  G) «x» (iks) va «y» (igrek), ozik,-ovkat, kiyim-kechak va uy-joy, kutish nazariyasi;

  D) adolatlilik (haqqoniylik), zurriyotni davom etgirish , ehtiyojlar ustunligi nazariyasi.  1. Insoniy munosabatlarni motivlashtirish modeli, bu modelning muallifi:

  A. Emirson Mayo;

  B) Maslou va Xetsberg;

  V) Abraham Maslou;

  G) Frederik Gertsberg;

  D) Duglasa Mak-Gregori.


  1. Amerikalik ruxshunos ............... XX sarning 40-yillarida o’zining extiyojlar ustunligi nazariyasini yaratib, kishilar o’z motivlari jarayonida extiyoj va qiziqishning 5 turiga tayanadilar dedi.

  A. Emirson Mayo;

  B) Maslou va Xetsberg;  V) Abraham Maslou;

  G) Frederik Gertsberg;

  D) Duglasa Mak-Gregori.


  1. O’z-o’zini mukammallashtirishni motivlashtirish modeli muallifi:

  A. Emirson Mayo;

  B) Maslou va Xetsberg;

  V) Dj. Adame;

  G) Frederik Gertsberg;

  D) Duglasa Mak-Gregori.  1. ............... odamlar - bu qoniqnmagan extiyojlarini qondirishga intiluvchi «ochko’z maxluq,» lardir, degan edi.

  A. Emirson Mayo;

  B) Maslou va Xetsberg;  V) Abraham Maslou;

  G) Frederik Gertsberg;

  D) Duglasa Mak-Gregori.


  1. Boisiy tozalanish (motivatsionnaya gigienA. motivatsiya nazariyasi kimga tegishli?

  A. Emirson Mayo;

  B) V. Vrum;

  V) Abraham Maslou;

  G) Frederik Gertsberg;

  D) Duglasa Mak-Gregori.  1. Kutish nazariyasi amerikalik ruxshunos ............... tomonidan 1964 yilda ishlab chiqilgan.

  A. Emirson Mayo;

  B) V. Vrum;

  V) Abraham Maslou;

  G) Frederik Gertsberg;

  D) Duglasa Mak-Gregori.  1. Motivlashtirishda X (iks) va Y (igrek) nazariyalari ham aloxida o’rin tutadi. Bu nazariyalarning muallifi amerikalik ruxdshunos ...............

  A. Emirson Mayo;

  B) V. Vrum;

  V) Abraham Maslou;

  G) Frederik Gertsberg;  D) Duglasa Mak-Gregori.

  192.«mukofot» inson uchun nima?

  A.Pul


  B.Sotib olish mumkun bo’lgan xama narsa.

  V.Inson o’zi uchun qimmatli deb xisoblaydigan xamma narsa.

  G.Lavozim oshishi.

  D. Inson o’zi uchun qimmatli emas

  193. Motivlashtirishning asosini tashkil etuvchi mukofot turlari.

  A.Ichki, tashqi

  B.Og’ir, engil

  V.Qimmat baxo, arzon

  G.Sotiladigan, bebaxo

  D.Ichki ma’muriyat

  194.Ichki mukofotga taluqli:

  A.Ichki mukofotni ishning o’zi tuxfa etadi.

  B.Ish jarayonida vujudga keladigan do’stlik va samimiy muloqotni ichki mukofot deyish mumkin.

  V.Tegishli ish sharoiti yaratish va vazifani aniq belgilab qo’yish ichki mamnuniyat mukofotini ta’minlaydigan eng oddiy usuldir.  G.Barcha javoblar to’g’ri

  D. Barcha javoblar to’g’ri emas  195. Tashqi mukofotga taluqli:

  A.Tashqi mukofot - ishning o’zidan yuzaga kelmaydi, balki uni tashkilot beradi.

  B.Ish jarayonida vujudga keladigan do’stlik va samimiy muloqotni ichki mukofot deyish mumkin.

  V.Tegishli ish sharoiti yaratish va vazifani aniq belgilab qo’yish ichki mamnuniyat mukofotini ta’minlaydigan eng oddiy usuldir.

  G.Barcha javoblar to’g’ri

  D. Barcha javoblar to’g’ri emas

  196.Tashqi mukofotga kiradi:

  A.ish xaqi,

  B.xizmat pog’onasi bo’ylab yuqoriga ko’tarilish, xizmat maqomi

  V.xizmat avtomobili, muayyan xarajatlar xaqini to’lash, kafolatlari.  G.Barcha javoblar to’g’ri

  D. Barcha javoblar to’g’ri emas  197. Motivlashtirish modellari kaysi javobda ko’rsatilgan.

  A.Oqilona (ratsional) model;

  B.Insoniy munosabatlarni motivlashtirish modeli;

  V.Kompleks motivlashtirish modeli.  G.Barcha javoblar to’g’ri

  D. Barcha javoblar to’g’ri emas  198. Oqilona modelning asosiy g’oyasi:

  A.Bu "shirin kulcha" va qamchi taktikasidir

  B.Ish sirlarini bildirmaslik

  V.Xushmomilalik

  G.Doim iqtisodiy yordam berib turish

  D. Barcha javoblar to’g’ri emas

  199. Oqilona modelning qanday kamchiliklari mavjud?

  A.Samarasining juda qisqaligi.  B.Kishilar o’rtasidagi munosabatni buzib uzoq muddatga zarar etkazishi mumkin.

  V.Barcha javoblar noto’g’ri

  G. uzoq muddatga zarar etkazishi mumkin.

  D.Barcha javoblar to’g’ri  200. Insoniy munosabatlarni motivlashtirish modeli:

  A.Inson manfatdorligi, sharoitni yaxshilash va ijgimoiy ehtiyojlarni qondirish

  B.iщdan qoniqish xissini yuzaga keltirish.

  V.Ishdan qoniqish orqali mehnat unumdorligini ancha oshiradi.  G.Barcha javoblar to’g’ri

  D. Barcha javoblar noto’g’ri  201. O’z-o’zini mukammallashtirishni motivlashtirish modeli:

  A.Uzoq mudatli motivlashtirishni ta’minlovchi omillar sifatida nafaqat ichki omillar, shuningdek, tashqi omillar ham muxim

  B.Inson manfatdorligi, sharoitni yaxshilash va ijgamoiy ehtiyojlarni qondirish

  V.iщdan qoniqish xissini yuzaga keltirish.

  G.Ishdan qoniqish orqali mehnat unumdorligini ancha oshiradi.  D. Barcha javoblar noto’g’ri

  1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni birinchi boskichi qanday?

  1. Vaziyatni tahlil qilish

  2. Muqobil variantlarni aniqlash

  3. Muqobil variantni tanlash

  4. Qaror ijrosida kelishib olish

  5. Tug’ri javob yo’q

  1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni to’rtinchi boskichi qanday?

  1. Vaziyatni tahlil qilish

  2. Muqobil variantlarni aniqlash

  3. Muqobil variantni tanlash

  4. Qaror ijrosida kelishib olish

  5. Hamma javob to’g’ri

  1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni beshinchi boskichi qanday?

  1. Vaziyatni tahlil qilish

  2. Muqobil variantlarni aniqlash

  3. Muqobil variantni tanlash

  4. Qaror ijrosida kelishib olish

  5. Hamma javob to’g’ri

  1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni oltinchi boskichi qanday?

  1. Vaziyatni tahlil qilish

  2. Muqobil variantlarni aniqlash

  3. Muqobil variantni tanlash

  4. Qaror ijrosida kelishib olish

  5. To’g’ri javob yo’q

  1. Qaror qabul qilishga quyidagilar o’z ta’sirini ko’rsatadi:

  1. Axbrot bilan ta’minlanganlik ta’sirini ko’rsatadi

  2. ishlab chikaruvchi va raqobatchilardagi ishlab chikarishning tashqiliy-texnik darajasini taxlil qilish;

  3. Tavsilotlarni bilib olishdan oldin muammoni to’laligichi xal qil

  4. ko’ngilsiz sotsial oqibatlarni keltirib chikaradi.

  5. To’g’ri javob yo’q

  1. Qarorlarni bajarish ?

  1. bu oqibat natijasida yukori bo’lganda qabul qilingan rejalarni, shuningdek shu rejalar asosida quyi bo’g’inlar uchun to’zilgan reja yoki topshiriklarni bajarish demakdir

  2. Tavsilotlarni bilib olishdan oldin muammoni to’laligichi xal qil;

  3. Extimol tutilgan hamma variantlarni ko’rib chiqmagunga qadar qaror qabul qilma;

  4. Xatto hamma tan olgan taqdirda ham shubha bilan qara, ularni rad etishdan qo’rqma;

  5. To’g’ri javob yo’q

  1. Nazorat bu?

  1. Qayta aloqa shakli xisoblanib , buyruq, farmoyish va belgilangan rejalarni joylarda bajarilish darajasi to’g’risidagi ma’lumotlarni aniqlash usuli

  2. Qayta aloqa shakli xisoblanib ma’lumotlarni aniqlash usuli

  3. YUqori boshqaruv organlari tomonidan chiqarilgan buyruq, farmoyish va aniqlash usuli

  4. Qayta aloqa shakli xisoblanib , rejalarni joylarda bajarilish aniqlash usuli

  5. Hamma javob to’g’ri

  1. Muammo nima?

  1. mavjud bo’lgan xolatning bo’lishi lozim bo’lgan xolatga mos tushmaslik;

  2. hamma xolatlarni bir biriga mos tushishi

  3. sabab va okibatning aniqligi

  4. bir necha muqobilning mavjudlik xollarida yuzaga keladi

  5. A va G

  1. Muammo tarkibiy qismi qanday?

  1. O’z vaqtida hal qilinish zarurlik darajasi

  2. Tarkiban bo’sh va faqat sifat nuqtai nazaridan o’rganish mumkin

  3. Echish mumkin

  4. Tarkiban aniq, bo’laklab o’rganish mumkin

  5. Tarkiban o’rtacha aniqlikda, faqat asosiy qisimlarini o’zaro bog’lab o’rganish imkoniyati bor

  6. B, G va D

  1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni ettinchi boskichi qanday?

  1. Vaziyatni tahlil qilish

  2. Muqobil variantlarni aniqlash

  3. Muqobil variantni tanlash

  4. Qaror ijrosida kelishib olish

  5. Qaror ijrosini uyushtirish

  212.Nazorat vazifasi – bu

  A.boshqaruvning shunday bir xarakteristikasiki,

  B.unda muammolarni aniqlash hamda bu muammolar krizis holatiga o’tib V.ketguncha tashkilotni faoliyatini to’g’irlash imkonini beradi.

  G.Xamma javob tugri

  D.Barcha javob notugri  213. NAZORAT – bu

  A. tashkilotning o’z maqsadlariga erishishni ta’minlash jarayonidir.

  B.unda muammolarni aniqlash hamda bu muammolar krizis holatiga o’tib V.ketguncha tashkilotni faoliyatini to’g’irlash imkonini beradi.

  G.Xamma javob tugri

  D.Barcha javob notugri


  214.Nazoratning muhimligi.


  A.Boshliqlar nazorat vazifasini ular o’z maqsadi

  B.vazifalarini shakllantirgan holda

  V.tashkilotni yuritgan vaqtdan boshlab amalga oshiradi.

  G.Xamma javob tugri

  D.A,B,V

  215. Piter Drukerga quyidagi jumlani aytishga sabab bo’ldi:

  A. “Nazorat hamda yo’nalishni belgilash – bular sinonimlardir”.

  B.vazifalarini shakllantirgan holda

  V.tashkilotni yuritgan vaqtdan boshlab amalga oshiradi.

  G.Xamma javob tugri

  D.A,B,V

  216. Dono Xitoy kitobi “TSzin” (“O’zgarishlar kitobi”)da bundan 3 ming yil avval boshqaruv bilmlari paydo bo’lgunga qadar quyidagi jumlalar bayon etilgan:

  A.“Agar aqlli inson nimaga omadga erishganini ko’rsa, u bu narsani yana qaytaradi. Agar u o’z xatolarini ko’rsa, u bu narsani qaytarmaydi”.

  B.Agar u o’z xatolarini ko’rsa, u bu narsani qaytarmaydi”.

  V. .“Agar aqlli inson nimaga omadga erishganini ko’rsa, u bu narsani yana qaytaradi.

  G.Xamma javob tugri

  D.A,B,V

  217. Kanday ...........so’zi kabi avvalambor manfiy xis-xayajonlarni uyg’otadi.

  A. “Nazorat” so’zi “hokimiyat”

  B.Agar u o’z xatolarini ko’rsa, u bu narsani qaytarmaydi”.

  V. .“Agar aqlli inson nimaga omadga erishganini ko’rsa, u bu narsani yana qaytaradi.

  G.Xamma javob tugri

  D.A,B,V

  218. “Qo’yilgan maqsadlarga qanchalik erishdik?” degan savolni kimga qo’yidi.

  A.tashkilot boshliqlari tashkilot qaerda omadga erishganligini hamda qaerda omadsizlikka yo’l qo’yganini aniqlaydi.

  B.Muqobil variantlarni aniqlash

  V.Muqobil variantni tanlash

  G.Qaror ijrosida kelishib olish

  D.Tug’ri javob yo’q


  Download 352.5 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3   4   5   6
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling