Sog’liqni saqlashni boshqarish (hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish)


Download 352.5 Kb.
bet3/6
Sana21.07.2020
Hajmi352.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

219. Menejer, uning vazifalari


 1. tashkilot boshliqlari tashkilot qaerda omadga erishganligini hamda qaerda omadsizlikka yo’l qo’yganini aniqlaydi.

 2. Muqobil variantlarni aniqlash

 3. Muqobil variantni tanlash

 4. Qaror ijrosida kelishib olish

 5. Tug’ri javob yo’q

220. Menejer — bu maxsus tayyorgarlik ko’rgan, boshqarishning sir-asrorlari, qonun-qoidalarini puxta egallagan malakali mugaxassisdir.

 1. Menejer bu yollanma boshqaruvchi bo’lib, alohida ijtimoiy qatlamga mansub bo’ladi

 2. Muqobil variantlarni aniqlash va tanlash

 3. Tug’ri javob yo’q

 4. tashkilot boshliqlari tashkilot qaerda omadga erishganligini hamda qaerda omadsizlikka yo’l qo’yganini aniqlaydi

 5. Qaror ijrosida kelishib olish

221. Boshqarish - bu ........


 1. o’z qo’l ostidagi xodimlarni muvaffaqiyatlarga erishishga rahbarlik qilish ekan, u aniq maqsadga erishish bilan bevosita bog’liq.

 2. Boshkaruv variantni tanlash

 3. Qaror ijrosida kelishib olish

 4. Tug’ri javob yo’q

 5. aniq maqsad va unga erishish yo’lidagi muvaffaqiyat boshqaruv natijalaridan biri hisoblanadi.

222. Muvaffaqiyat quyidagi elementlarni qamrab oladi:

A. Faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash;

B. Uni jamiyat tomonidan tan olinishi;

V. YAxshi natijaga erishish

G.Tug’ri javob yo’q

D.A,B,V

223. Menejerlar boshqaruv pog’onasiga binoan uch toifaga bo’linadi:

A.YUqori pog’ona menejerlari.

B.O’rta pog’ona menejerlari.

V.Quyi pog’ona menejerlari.

G.Xamma javob tugri

D.A,B,V

224. YUkori pog’ona menejerlari kanday ish bajaradi.

A.firma istiqbolini belgilash,B.uning kelajagi uchun ahamiyatli chora-tadbirlarni ishlab chiqish bilan shug’ullanadi.

V.Bir so’z bilan aytganda firma rejasini ishlab chiqadi

G. uni amalga oshiradi.D. Barchasi tug’ri javob

225. O’rta pog’ona menejerlari kanday ish bajaradi.

A. firma faoliyatining ayrim tomonlarini,

B.chunonchi, ishlab chikarish, tovarlarni sotish, narx bel­gilash,

V.moliya faoliyati yangi tovarlarni o’zlashtirish,G.texnologiyani qo’llash, mexnatni tashkil etish kabilarni boshkarish bi­lan shug’ullanadi.

D. Barchasi tug’ri javob

226. Quyi pog’ona menejerlari quyi bo’g’inda kanday ish bajaradi.

A. masalan, tsex, bo’lim,B. brigada doirasida ishni tashkil etish,

V.kunlik, xaftalik, oylik ish topshiriqlarining bajarilishini boshqarib boradi.

G.Xamma javob tugriD.A,B,V

 1. Boshqaruv.

A.-bu tanlov qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat etish jarayonidir.

B.boshqaruv ttamoyillari.

V.xodimlarni boshqarish.

G.ma’muriy xarajatlar.

D. Narx-navo


 1. Naf nama.

A. boshqaruv apparati.

B.ishlab chiqarish.V.-bu maxsulotning iste’molchilariga qanchalik ijobiy natija kelti-rishidir.

G.xarajat.

D. Ishchi kuchi


 1. Menejment ob’ekti.

A.mamlakat . viloyat . tuman. korxona . xodimlar.

B.jamoa kengashi. Fuqorolar yig’ini.

V.boshqarish madaniyati.

G.menejer va uning vazifalari.

D. Boshqaruv organlari


 1. Menejment sub’ekti.

A.tuman .mamlakat . oila.

B.boshqaruv ishini bajaruvchi idoralar va ularning rahbarlari.

V.sud hokimiyati xodimlar.

G.ishlab chiqarish .

D. Xodimlar 1. Menejment maktablari.

A. ilmiy menejment . vaziyatli menejment.

B.tarkibiy menejment. Mumtoz menejment.V.Ilmiy menejment. Mumtoz yoki ma’muriy menejment.Insoniy munosabatlar maktabi. Zamonaviy menejment.

G.miqdoriy tizimli menejment. Tajribali menmejment.

D.mumtoz va ilmiy menejment


 1. F.Teylor. G.Emerson qaysi maktab namoyondasi.

A.zamonaviy menejment.

B. ilmiy menejment.

V.insoniy munosabatlar.

G. To’g’ri javob yo’q.

D.v+g


 1. Miqdoriy tizimli yoki zamonaviy menejment namoyondasi kimlar.

A. G.Saymon.P.Duruker. E.Deyl.

B. E.Meyo. A.Fayol.

V.F.Teylor .E.Meyo.

G.R.Laykert. G.Emerson.

D.to’g’ri javob yo’q


 1. Menejmentdagi 4 yondashuvni ko’rsating.

A.tizimli.vaziyatli.tashabbusli.

B.funktsional tizimli adolatliV. Tizimli- vaziyatli- funktsional miqdoriy.

G.miqdoriy tizimli tartibli intizomli.D.barcha javoblar to’g’ri

 1. Sifatni oshirishda jarayonlarga katta axamiyat ajratiladi, sababi:

 1. kam sarf-xarajat qilgan holda sifatni o’rtacha yaxshilanishiga erishish mumkin

 2. kam sarf-xarajat qilgan holda sifatni katta yaxshilanishiga erishish mumkin

 3. o’rtacha sarf-xarajat qilgan holda sifatni katta yaxshilanishiga erishish mumkin

 4. tibbiy xizmat sifati tizimning sxemasi bo’yicha baxolanadi

 5. katta sarf-xarajat qilgan holda sifatni standart yaxshilanishiga erishish mumkin

 1. Ba’zida shifokorlar qisqa muddatli va o’rta muddatli natijalarni yaxshilashi mumkin hamda bilvosita uzoq muddatli natijalarga ta’sir qilishi mumkin. Natijalar qanchalik yiroqlashgan bo’lsa tibbiy xodimlar shunchalik ...

 1. ularga ta’sir ko’rsata oladi

 2. ularga nisbatan ta’sir ko’rsata olmaydi

 3. ularga ta’sir ko’rsata olmaydi

 4. ularga kuchli ta’sir ko’rsata oladi

 5. ularga kam ta’sir ko’rsata oladi

 1. Standart quyidagicha bo’lishi kerak:

 1. samarali, ishonchli, qulay

 2. samarali, ishonchli, tushunarli

 3. samarali, foydali, tushunarli

 4. qulay, ishonchli, tushunarli

 5. samarali, ishonchli, foydali

 1. O’lchovli standart:

  1. bo’lishi kerak – bu degani turli insonlar tomonidan bajarilsa bitta natijaga olib kelishi demakdir

  2. turli talqin va tushunishlarga olib kelmasligi darkor

  3. natijalarni standartga erishganlik darajasini baxolash uchun o’lchash imkoni bo’lishi kerak

  4. bor bo’lgan sarmoyalar bilan amalga oshirilishi imkoni bo’lishi kerak

  5. ilmiy dalillarga asoslangan bo’lishi kerak

 1. Sog’liqni saqlash sohasidagi sifatni oshirish bo’yicha asoschilardan biri Don Beverik (sog’liqni saqlash sifatini yaxshitlash instituti, AQSH) ta’kidlashicha:

  1. “har bir yo’nalish qabul qilingan standart natijani oladi”

  2. “har hil tizim o’zi qabul qilayotgan natijani oladi”

  3. “har ikkinchi tizim o’zi qabul qilayotgan natijani oladi”

  4. “har bir tizim qabul qilingan standart natijani oladi”

  5. har bir tizim o’zi qabul qilayotgan natijani oladi”

 1. Tibbiy xizmat ko’rsatish sifatini oshirish o’zida doimiy ravishdagi sifatni oshirish bo’yicha standartlarga rivoya qilish, maqsad va vazifalarni .................... o’z ichiga oladi.

 1. monitoring va baxolashni

 2. monitoringni

 3. baxolashni

 4. hisoblash va baxolashni

 5. baxolash indikatorlarni

 1. Monitoring bevosita tibbiy muassasada olib borilib ............... xodimlar tomonidan amalga oshiriladi.

 1. tibbiy

 2. sanitar

 3. statist

 4. gigienist

 5. profilaktik
 1. Monitoringning maqsadi:-

 1. ma’lum standartlarga jarayon davomida rioya qilish va dinamikada muammolarni aniqlshani ko’zda tutadi

 2. ma’lum standartlarga jarayon davomida rioya qilish va dinamikani ko’zda tutadi

 3. ma’lum xizmat sifatiga rioya qilish va dinamikada muammolarni aniqlshani ko’zda tutadi.

 4. tibbiy xizmat ko’rsatish sifatini oshirish

 5. o’zida doimiy ravishdagi sifatni oshirish bo’yicha standartlarga rivoya qilish

 1. Monitoring nimani aniqlashga yordam beradi?

 1. tibbiy xizmat sifati bo’yicha dinamikada o’zgarishlar yoki oraliqlarni

 2. tibbiy xizmat sifati bo’yicha standartlarga rioya qilishdagi o’zgarishlar yoki oraliqlarni

 3. tibbiy xizmat ko’rsatish sifatini oshirishni

 4. tibbiy xodimlar tomonidan amalga oshiriladigan xamda doimiy va tez-tez indikatorlarni

 5. standartlarga rivoya qilish, maqsad va vazifalarni

 1. Sifatni oshirish bo’yicha monitoring quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi

 1. standart tekshirish, faoliyatni asosini tekshirish

 2. aralashuvlarni samaradorligini tekshirish, standartga mos kelishini tekshirish

 3. faoliyatni asosini tekshirish, faoliyatni nisbatan yaxshilash

 4. monitoring faoliyatni yaxshilash

 5. mexnat faoliyatini ikkita fabrikada yaxshilash

245.Tibbiy xizmat xodimlari ma’lumotni o’rganishni, ............... va taxlil qilishni bilishi kerak.

 1. rejalashni

 2. yig’ishni

 3. qayta ishlashni

 4. xisoblashni

 5. t-styudent kriteriyasini topishni

246.“O’zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash muassasalarining nomenklaturasini tasdiqlash haqida” gi buyruq qachon tasdiqlangan?

A.2007-yil 20-dekabr

B. 2007-yil 20-noyabr

V. 1996-yil 29-avgust

G.2005-yil 29-avgust

D. 1999-yil 26-dekabr


 1. Tug’ruq komplekslari sog’liqni saqlash tizimi nomenklaturasining qaysi tipiga mansub?

A. SHifoxona muassasalari.

B. Onalik va bolalikni muhofaza qilish muassasalari.

V. Tez va shoshilinch tibbiy yordam muassasalari.

G. Ambulatoriya-poliklinika muassasalari.

D. Maxsus tipdagi ixtisoslashgan turiga mansub. 1. Davlat va sog’liqni saqlashning boshqa tizimlarini qanday umumiy tushuncha birlashtiradi?

A. Sog’liqni saqlash tizimi

B. Tibbiy yordamV. Jamoat sog’lig’ini saqlash.

G. “Fuqarolar sog’lig’ni saqlash to’g’risida”gi qonun.

D. Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti.


 1. Tibbiy yordam” tushunchasiga ta’rif bering.

A. Faqat oliy tibbiy bilimga ega bo’lgan shaxslar tomonidan tug’ruqda, kasallanish, shikastlanish va zaharlanishda amalga oshiriladigan davolash profilaktik chora tadbirlar yig’indisi tushiniladi.

B. oliy va o’rta maxsus tibbiy bilimga ega bo’lgan shaxslar tomonidan tug’ruqda, kasallanish, shikastlanish va zaharlanishda amalga oshiriladigan davolash profilaktik chora tadbirlar yig’indisi tushiniladi.

V. o’rta maxsus tibbiy bilimga ega bo’lgan shaxslar tomonidan tug’ruqda, kasallanish, shikastlanish va zaharlanishda amalga oshiriladigan davolash profilaktik chora tadbirlar yig’indisi tushiniladi.

G. Barcha tibbiy va profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonidir.

D. To’g’ri javob yo’q.
 1. Sog’liqni saqlashni boshqaruv organlarining asosiy vazifalari.

A.sog’liqni saqlash sohasida inson huquqlari himoya qilinishi;

B.fuqarolar sog’lig’ini saqlash va tibbiyot fanini rivojlantirish dasturlari tasdiqlanishi va mablag’ bilan ta’minlanishi;

V.sog’liqni saqlash va tibbiyot fanini rivojlantirish dasturlari tasdiqlanishi va mablag’ bilan ta’minlanishini;

G. Barcha javoblar to’g’ri.

D. sanitariya – epidemiologiya xotirjamligini ta’minlash ustidan nazorat qilish. 1. Davlat sog’liqni saqlash tizimiga kiruvchi tarkibiy qismlarini ko’rsating.

A..Tibbiy yordam ko’rsatish sifatini nazorat qilish vazifasini olib boradi...

B.professional tibbiyot uyushmalari nazorat qilib boradi.

V.mahalliy davlat hokimiyatlari organlari nazorat qilib boradi.

G. ruxsatnoma bergan organ nazorat qilib boradi.

D. Barcha javoblar to’g’ri.

252.Sog’liqni saqlashning xususiy va boshqa xil tizimlarini belgilang.

A. xususiy tabobat amaliyoti yoki xususiy farmatsevtika faoliyati bilan shug’ullanuvchi jismoniy shaxslar,

B.xususiy korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarining DPM lari.

V.qonun hujjatlarida ta’qiqlanmagan boshqa manbalardan mablag’ bilan ta’minlanadigan davolash-profilaktika, dorixona muassalar

G. tabobat va farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalar.D. Barcha javoblar to’g’ri.

 1. Sifatni oshirish proektini tadbiq qilish natijasida nimaga erishish mumkin?

A.Tibbiy xizmatni dalillarga asoslangan tibbiyot bo’yicha yaxshilanishi (asoslangan tashxis, to’g’ri belgilangan davolash);

B.Bemorlarni tibbiy yordam xizmati bilan qoniqishini ortishi;

V.Qabul bo’ilimida navbatlarni va kutish vaqtini kamayishi;

G.Bemorlarni tibbiyo xizmat bosqichlari orqali xarakatini muvofiqlashtirilishi;D. Xammasi to’g’ri.

Sifatni oshirish proektini tadbiq qilish natijasida nimaga erishish mumkin?

A.Ish joylarida ishlash axvolini yaxshilanishi;

B.Tibbiy xodimlarni o’z ish faoliyatidan qoniqishi;

V.Klinik oqibatlarni muvofiqlashtirilishi (kasallanish, o’limliylik, invalidlik chastotalarini kamayishi).G. A.B.V javoblar

D. barchasi tugri 1. Umum qabul qilingan sinflanish bo’yicha zamonaviy sifatni oshirish nazariyasini asoschisi bo’lmish Avedis Donabedian (AQSH) bo’yicha tibbiy xizmatni sifatini nechta bir-biri bilan bog’liq bo’lgan taraflarga bo’lish mumkin:

A. 1

B. 2


V. 3

G. 4


D. 5

 1. Qaysi sifat – bu ilmiy bilimlarni va amaliy ko’nikmalarni bildirib, yangi uskunalarni qo’llash va tashxis qo’yish usullarini sog’liqni yaxshi holatda ushlab turish uchun qo’llashga aytiladi.

A.Texnik sifat

B. YAxshi niyatlilik

V. Atrof muxit

G. Korxona

D. Xodim


 1. Sifatni oshirish kontseptsiyasi qaysilar.

A.Sifatni xar doim ishni yuqori darajasigacha yaxshilash mumkin

B.Tibbiy xizma va tibbiy xodimlarning ish sifatini o’zgartirilishi

tibbiy xizmat ko’rsatish tizimining o’zgarishisiz amalga oshmaydi.

V.Ishni muvofaqqiyatli sifatni oshirishga eruishi uchun tibbiy xizmat

tizimini o’rganib chiqish kerak (manba, jarayon va natijalar), u erdan

qoniqarsiz ishni aniqlab uni hal qilish bo’yicha choralar ishlab chiqish

kerak.

G. T.j.y


D. A.B.V javoblar.

 1. Sifatni oshirish printsiplari qaysilar.

 1. Bemorga qaratilgan xizmat

 2. Komandada ishlash

 3. Tizimni aniqlash va jarayonlarga e’tiborni qaratish

 4. Ishonchli ma’lumotlar asosida qaror qabul qilish

 5. Koordinatsiya va kommunikatsiyani yaxshilash

 6. Koordinatsiya va kommunikatsiyani yaxshilash

 7. Ishchilarni tez-tez almashtirib turish

A. 1.2.3.6.7

B. 2.3.4.5.6V. 1.2.3.4.5.6

G. 2.3.4.5.6.7

D. 1.2.3.4.5.6.7


 1. Sifatni oshirish o’zida nechta bosqichli tsiklni o’taydi.

A. 1

B. 2


V. 3

G. 4


D. 5

 1. Birinchi bosqich – yaxshilash maqsadi va vazifalarini aniqlashda nimalarga etibor beriladi.

1.Mavzuni tanlash (qaror qabul qilish matritsasini qo’llagan holda yoki boshqa usullarni);

2.YAxshilanishi kerak bo’lgan tizimni o’rganish;

3.Sifatni yaxshilash bo’yicha komanda a’zolarini aniqlash;

4.YAxshilashning imkoniyatlari va vazifalarini aniqlash;

5.Standart va indikatorlar ishlab chiqish (standart va indikatorlar ishlab chiqish matritsasini qo’llagan holda);

261.Tizimni monitoringini amalga oshirish.

A.1.3.5

B. 2.4.6


V. 2.3.4

G.1.2.3


D. Xammasi

262.Sifatni oshirishging uchunchi bosqichini tanlang.

A. choralarni (o’zgartirishlarni) tadbiq qilish va ta’sirni o’rganish:

B. taxlil o’tkazish va bir qator choralarni aniqlash:

V. yaxshilash maqsadi va vazifalarini aniqlash:

G.A va B


D. Xammasi to’g’ri

 1. Sog’liqni saqlash tizimini rejalashtirishni qo’llash ko’lamiga qarab qanday turlarga bo’lish mumkin?

A.Respublika,

B.viloyat

V. tuman

G. shaxar sog’likni saqlash rejalariga bo’lish mumkin.D. Barcha javoblar to’g’ri.

 1. Sog’liqni saqlashni rejalashtirishning asosiy printsiplariga nimalar kiradi?

A.Rejada belgilangan tadbirlarni, hukumatimizni shu borada olib borayotgan siyosatiga mos kelishi;

B.Rejalashtirish oldinda qo’yilgan maqsadning ilmiy asoslanganligi;V.Davlatni iqtisodiy rivojlantirish rejasining
direktiv xarakterga egaligi;

G. Davlatning ijtimoiy rivojlantirish rejasining


direktiv xarakterga egaligi;

D. Barcha javoblar to’g’ri.

 1. SS tizimida rejalar quyidagi turlarga bo’linadi?

A. Muddat bo’yicha.

B. Sutkalar bo’yicha.

V. Maqsadlar bo’yicha.

G. A va V javoblar.

D. Umumiylik bo’yicha. 1. SS tizimida rejalar muddatlari bo’yicha quyidagicha taqsimlanadi?

A. Qisqa muddatli va uzoq muddatli.

B. Sutkalik va yillik.

V. Joriy va operativ.

G. Strategik va uzoq muddatli.

D. Strategik-moliyaviy.


 1. Sog’liqni saqlashning asosiy mezonlariga quyidagilar kiradi?

A. Aholiga uchastka oila - printsipida davolash-profilaktika xizmatini tashkil etish mezoni

B.Sog’liqni saqlash turli xil muassasalarini tashkil qilish mezonlari.

V.Aholini ayrim mutaxassislarga bo’lgan ehtiyojlari mezoni.

G.Aholini tor mutaxassislarga bo’lgan ehtiyojlari mezoni.

D. Barcha javoblar to’g’ri.

 1. SS tizimini rejalashtirishda rejalashtirishning maqsad turlarini ko’rsating.

A. Uzoq va qisqa muddatli.

B. Strategik va taktik.

V. Muddatlar va maqsadlar bo’zyicha.

G . biznes rejalashtirish.

D. Moliyaviy rejalashtirish. 1. Sog’liqni saqlashni rejalashtirishda quyidagi me’yoriy ko’rsatkichlar qo’llaniladi?

A. aholi ajratiladigan kafolatlangan byudjet mablag’lari me’yorlari;

B. vrachlar va o’rta tibbiyot xodimlarining me’yoriy yuklamalari;

V. bir soatda ko’rsatilishi lozim bo’lgan fizioterapevtik muolajalar; laboro-toriya taxlillari, rentgen,

G. flyurografik tekshirishlar soni va material - texnik ta’minot me’yorlari.D. Barcha javoblar to’g’ri.

 1. «Vrachlik lavozim funktsiyasi»ga qanday omillar ta’sir ko’rsatadi va ambulatoriya-poliklinika yordamining rejalashtirishda ularni inobatga olish lozim?

A. Bitta terapevtik va pediatrik uchastkalardagi aholi soni;

B.Ambulatoriya qabulini olib boruvchi vrachlik lavozimlarini bandligi;

V.Profilaktik, dispanser katnovlar bo’yicha qatnovlarning nisbati;

G. kasalliklar bo’yicha qatnovlarning nisbati;D. Barcha javoblar to’g’ri.

 1. Sog’liqni saqlash tizimining me’yoriy birliklariga quyidagilar kiradi?

A. Atrof-muhit va ishlab chiqarish shart-sharoitlarni gigienik me’yorlar (havoda va ishchi xonalar uchun ruxsat etilgan kontsentratsiyasi, koli - titr va h.k.);

B.Ogohlantiruvchi sanitariya nazoratini olib borishda ish hajmini belgilovchi sanitariya - epidimiologik me’yorlar;

V. joriy sanitariya nazoratini olib borishda ish hajmini belgilovchi sanitariya - epidimiologik me’yorlar;G.Aholini davolash-profilaktik yordamga bo’lgan ehtiyojini ta’minlanish me’yorlari.

D. Barcha javoblar to’g’ri.

 1. Sog’liqni saqlashni boshqaruv organlarining asosiy vazifalari.

A.sog’liqni saqlash sohasida inson huquqlari himoya qilinishi;

B.fuqarolar sog’lig’ini saqlash va tibbiyot fanini rivojlantirish dasturlari tasdiqlanishi va mablag’ bilan ta’minlanishi;

V.sog’liqni saqlash va tibbiyot fanini rivojlantirish dasturlari tasdiqlanishi va mablag’ bilan ta’minlanishini;

G. Barcha javoblar to’g’ri.

D. sanitariya – epidemiologiya xotirjamligini ta’minlash ustidan nazorat qilish.
 1. Davlat sog’liqni saqlash tizimiga kiruvchi tarkibiy qismlarini ko’rsating.

A.Ilmiy-tadqiqot institutlarining klinikalari,

B.vazirliklar, idoralar, davlat korxonalari,

V. Xususiy farmatsevtika faoliyati bilan shug’ullanuvchi tashkilotlar.G. Xalq tabobati faoliyati bilan shug’ullanuvchi jismoniy shaxslar.

D. Tibbiyotning barcha sohalari. 1. Download 352.5 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling