Sog’liqni saqlashni boshqarish (hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish)


Sog’liqni saqlash tizimini rejalashtirishni qo’llash ko’lamiga qarab qanday turlarga bo’lish mumkin?


Download 352.5 Kb.
bet4/6
Sana21.07.2020
Hajmi352.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

274.Sog’liqni saqlash tizimini rejalashtirishni qo’llash ko’lamiga qarab qanday turlarga bo’lish mumkin?

A.Respublika,

B.viloyat

V. tuman

G. shaxar sog’likni saqlash rejalariga bo’lish mumkin.D. Barcha javoblar to’g’ri.

 1. Sog’liqni saqlashni rejalashtirishning asosiy printsiplariga nimalar kiradi?

A.Rejada belgilangan tadbirlarni, hukumatimizni shu borada olib borayotgan siyosatiga mos kelishi;

B.Rejalashtirish oldinda qo’yilgan maqsadning ilmiy asoslanganligi;V.Davlatni iqtisodiy rivojlantirish rejasining
direktiv xarakterga egaligi;

G. Davlatning ijtimoiy rivojlantirish rejasining


direktiv xarakterga egaligi;

D. Barcha javoblar to’g’ri.

 1. Tibbiy xizmat sifati tizimning sxemasi bo’yicha baxolanadi, u quyidagi uchta ko’rsatkich bo’yicha amalga oshiriladi:

 1. resurs yoki sarmoya, xizmat, natija

 2. foyda yoki sarmoya, jarayon, natija

 3. resurs yoki sarmoya, jarayon, natija

 4. resurs yoki kredit, jarayon, natija

 5. resurs yoki sarmoya, jarayon, foyda

 1. Sifatni oshirish bo’yicha monitoring quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi

A.standart tekshirish, faoliyatni asosini tekshirish

B.aralashuvlarni samaradorligini tekshirish, standartga mos kelishini tekshirish

V.faoliyatni asosini tekshirish, faoliyatni nisbatan yaxshilash

G.monitoring faoliyatni yaxshilash

D.mexnat faoliyatini ikkita fabrikada yaxshilash 1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni birinchi boskichi qanday?

 1. Vaziyatni tahlil qilish

 2. Muqobil variantlarni aniqlash

 3. Muqobil variantni tanlash

 4. Qaror ijrosida kelishib olish

 5. Tug’ri javob yo’q

 1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni to’rtinchi boskichi qanday?

A.Vaziyatni tahlil qilish

B.Muqobil variantlarni aniqlash

V.Muqobil variantni tanlash

G.Qaror ijrosida kelishib olish

D.Hamma javob to’g’ri 1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni beshinchi boskichi qanday?

A.Vaziyatni tahlil qilish

B.Muqobil variantlarni aniqlashV.Muqobil variantni tanlash

G.Qaror ijrosida kelishib olish

D.Hamma javob to’g’ri


 1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni oltinchi boskichi qanday?

A.Vaziyatni tahlil qilish

B.Muqobil variantlarni aniqlashV.Muqobil variantni tanlash

G.Qaror ijrosida kelishib olish

D.To’g’ri javob yo’q


 1. Qaror qabul qilishga quyidagilar o’z ta’sirini ko’rsatadi:

A.Axbrot bilan ta’minlanganlik ta’sirini ko’rsatadi

B.ishlab chikaruvchi va raqobatchilardagi ishlab chikarishning tashqiliy-texnik darajasini taxlil qilish;

V.Tavsilotlarni bilib olishdan oldin muammoni to’laligichi xal qil

G.ko’ngilsiz sotsial oqibatlarni keltirib chikaradi.

D.To’g’ri javob yo’q


 1. Qarorlarni bajarish ?

A.bu oqibat natijasida yukori bo’lganda qabul qilingan rejalarni, shuningdek shu rejalar asosida quyi bo’g’inlar uchun to’zilgan reja yoki topshiriklarni bajarish demakdir

B.Tavsilotlarni bilib olishdan oldin muammoni to’laligichi xal qil;

V.Extimol tutilgan hamma variantlarni ko’rib chiqmagunga qadar qaror qabul qilma;

G.Xatto hamma tan olgan taqdirda ham shubha bilan qara, ularni rad etishdan qo’rqma;

D.To’g’ri javob yo’q

284.Sifatni oshirish bo’yicha monitoring quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi

A.standart tekshirish, faoliyatni asosini tekshirish

B.aralashuvlarni samaradorligini tekshirish, standartga mos kelishini tekshirish

V.faoliyatni asosini tekshirish, faoliyatni nisbatan yaxshilash

G.monitoring faoliyatni yaxshilash

D.mexnat faoliyatini ikkita fabrikada yaxshilash


 1. Muammo nima?

A.mavjud bo’lgan xolatning bo’lishi lozim bo’lgan xolatga mos tushmaslik;

B.hamma xolatlarni bir biriga mos tushishi

V. sabab va okibatning aniqligi

G bir necha muqobilning mavjudlik xollarida yuzaga keladiD.A va G

 1. Muammo tarkibiy qismi qanday?

A.O’z vaqtida hal qilinish zarurlik darajasi

B..Tarkiban bo’sh va faqat sifat nuqtai nazaridan o’rganish mumkinV.B, G va D

G.Tarkiban aniq, bo’laklab o’rganish mumkin

D.Tarkiban o’rtacha aniqlikda, faqat asosiy qisimlarini o’zaro bog’lab o’rganish imkoniyati bor


 1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni ettinchi boskichi qanday?

A. Vaziyatni tahlil qilish

B.Muqobil variantlarni aniqlash

V.Muqobil variantni tanlash

G.Qaror ijrosida kelishib olishD.Qaror ijrosini uyushtirish

 1. Qaror qabul qilish jarayonida uch asosiy boskichi:

 1. tayyorgarlik,

 2. aniqlik

 3. maqsadlarni belgilash xamda

 4. ularni amalga oshirish bosqichlari

 5. Tug’ri javob A, V va G

 1. Model bu ?

 1. boshkaruv oldida turgan vazifani xal etish chizmasi

 2. muammoni xal qilish bilan bog’lik xatti-xarakatlarni atayin orqaga surish;

 3. muammoni xal qilish buyicha faol xarakat olib borish

 4. muammoga betaraf munosabatda bo’lish yoki unga nisbatan o’z nuqtai nazarini bildirib, boshqa xarakatlardan o’zini tiyish

 5. to’g’ri javob yo’q

 1. Modellashtirish turlari?

 1. Matematik modellashtirish

 2. O’yin tioriya usuli

 3. Fizik modellashtirish

 4. O’xshashlik usuli

 5. To’g’ri javob A va V

 1. Fizik modellashtirish usuli

 1. O’xshashlik usuli

 2. O’yin tioriya usuli

 3. Zahirani boshqarish modeli

 4. CHiziqli programmalash modeli

 5. Imitatsion modellash usuli Dinamik modellashtirish usulida

 1. Matematik modellashtirish usullari

 1. To’g’ri javob B, V, G va D

 2. O’yin tioriya usuli

 3. Zahirani boshqarish modeli

 4. CHiziqli programmalash modeli

 5. Imitatsion modellash usuli Dinamik modellashtirish usulida

 1. Model tuzish jarayoni quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi:

 1. Masalani belgilab olshi,

 2. Tuzish, tarkiblash

 3. xammasi tugri

 4. ishonchliligi tekshiriladi

 5. yangilash modelni qo’llash

 1. Modellashtirishda muammolarga quyidagilar kiradi:

 1. Axborotlarni chegaralanganligi.

 2. Axborotni ko’pligi

 3. Qo’lanilishdagi qo’rquv.

 4. Modellarni qo’llashda sarf xarajatni foydadan yuqoriligi.

 5. Tug’ri javob A, V va G

 1. Modelni asosiy maqsadini aniqlab olish quyidagilardan iborat:

 1. tanlab olingan omillarning o’zaro aloqasi aniqlanadi va o’zaro ta’siri baholanadi;

 2. tanlab olingan omillarning  o’zaro ta’siri yaxlitlanadi

 3. tadbirlar majmui ishlab chiqiladi;

 4. qarorlar variantlarining samaradorligi, ularni oshirish yo’llari aniqlanadi.

 5. noto’g’ri javob B

 1. Zahirani boshqarish modeli bu?

 1. boshqaruvchiga resurslarga bulgan talabni to’g’li tahlil qilishni, hajmani optimallashni, va kerakli hajmda ishlab chiqarish uchun qancha xom ashyo kerakligini xisoblashga yordam beradi.

 2. noyob resurslarni o’zaro raqobatdosh yo’nalishlarga optimal xotatda taqsimlash usuli.

 3. bu real hayotni ifodalovchi vositalardan foydalanish usuli tanlanadi.

 4. muommoni xal etish uchun, muammoni qismlari aloxida xal etilib so’ngra ular yig’ilib bitta umumiy echim sifatida qabul qilinadi.

 5. Hamma javob to’g’ri

 1. CHiziqli programmalash modeli bu?

 1. boshqaruvchiga resurslarga bulgan talabni to’g’li tahlil qilishni, hajmani optimallashni, va kerakli hajmda ishlab chiqarish uchun qancha xom ashyo kerakligini xisoblashga yordam beradi.

 2. noyob resurslarni o’zaro raqobatdosh yo’nalishlarga optimal xotatda taqsimlash usuli.

 3. bu real hayotni ifodalovchi vositalardan foydalanish usuli tanlanadi.

 4. muommoni xal etish uchun, muammoni qismlari aloxida xal etilib so’ngra ular yig’ilib bitta umumiy echim sifatida qabul qilinadi.

 5. Hamma javob to’g’ri

 1. Menejment texnologiyasi boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini uch bosqichi

 1. qarorni tayyorlash.

 2. tug’ri javob A, V va D

 3. qarorni qabul qilish.

 4. Karorni kuzatish

 5. qarorni amalga oshirish

 1. Boshqaruv qarorini qabul qilish usullari

 1. Ekspert baholash usulidan

 2. Matimatik usul ,Xisob-taxliliy usul

 3. Mantiqiy usul

 4. Evristik usul, Fizik usul

 5. Tug’ri javob A, V, G va B
 1. Ekspert baholash usuli bu ?

 1. Agar kutilgan natijalar aniq xisoblansa, boshqaruv qarorini doimo qabul qilishda foydalaniladi

 2. yagona, eng yaxshi qarorni qabul qilish varianti bo’lgan xolatda foydalaniladi.

 3. ma’lum vaziyatda ruxiyatning o’ziga xoc tomonlariga asoslangan. Bunda inson doimo bitta muammo ustida o’ylab yuradi-da, kutilmaganda ajoyib, eng maqbul qarorga keladi.

 4. to’liq va aniq ma’lumotlar bo’lmaganda qo’llaniladi. Bunda noaniklik mantiqiy fikrlash orqali qoplanadi

 5. tug’ri javob yo’q

 1. Xisob-taxliliy usul bu?

 1. Agar kutilgan natijalar aniq xisoblansa, boshqaruv qarorini doimo qabul qilishda foydalaniladi

 2. yagona, eng yaxshi qarorni qabul qilish varianti bo’lgan xolatda foydalaniladi.

 3. ma’lum vaziyatda ruxiyatning o’ziga xoc tomonlariga asoslangan. Bunda inson doimo bitta muammo ustida o’ylab yuradi-da, kutilmaganda ajoyib, eng maqbul qarorga keladi.

 4. to’liq va aniq ma’lumotlar bo’lmaganda qo’llaniladi. Bunda noaniklik mantiqiy fikrlash orqali qoplanadi

 5. tug’ri javob yo’q

 1. Evristik usul bu?

 1. Agar kutilgan natijalar aniq xisoblansa, boshqaruv qarorini doimo qabul qilishda foydalaniladi

 2. yagona, eng yaxshi qarorni qabul qilish varianti bo’lgan xolatda foydalaniladi.

 3. ma’lum vaziyatda ruxiyatning o’ziga xoc tomonlariga asoslangan. Bunda inson doimo bitta muammo ustida o’ylab yuradida, kutilmaganda ajoyib, eng maqbul qarorga keladi.

 4. to’liq va aniq ma’lumotlar bo’lmaganda qo’llaniladi. Bunda noaniklik mantiqiy fikrlash orqali qoplanadi

 5. tug’ri javob yo’q

 1. Mantiqiy usul

 1. Agar kutilgan natijalar aniq xisoblansa, boshqaruv qarorini doimo qabul qilishda foydalaniladi

 2. yagona, eng yaxshi qarorni qabul qilish varianti bo’lgan xolatda foydalaniladi.

 3. ma’lum vaziyatda ruxiyatning o’ziga xoc tomonlariga asoslangan. Bunda inson doimo bitta muammo ustida o’ylab yuradi-da, kutilmaganda ajoyib, eng maqbul qarorga keladi.

 4. to’liq va aniq ma’lumotlar bo’lmaganda qo’llaniladi. Bunda noaniklik mantiqiy fikrlash orqali qoplanadi

 5. tug’ri javob yo’q

 1. Tashqiliy masalalarning echimini jamoaviy tarzda izlash uslublari?

 1. Nominal gurux bilan ishlash uslubi;

 2. Tug’ri javob A, V va G

 3. Ekspert baholash usuli

 4. Delfi uslubi

 5. Bin uslubi Mantiqiy usul

 1. Nominal gurux bilan ishlash uslubi bu?

 1. shaxslar o’rtasidagi korparativ aloqalar doirasini cheklash tamoyiliga asoslangan.

 2. Tug’ri javob A, V va D

 3. ish jarayonining gurux bo’lib ishlashga asoslanganiga qaramay, uning xar bir a’zosi individual tarzda fikr yuritishi mumkin

 4. gurux a’zolari quyilgan masala yuzasidan bevosita o’zaro fikrlashishlari mumkin emas

 5. va o’z muloxazalarini asoslab berish imkoniyatiga egadir.

 1. Delfi uslubi bu?

 1. shaxslar o’rtasidagi korparativ aloqalar doirasini cheklash tamoyiliga asoslangan.

 2. Kupincha ishchi guruxlarni to’plash imkoniyati bo’lmanganida qo’llaniladi.

 3. Tug’ri javob B, G va D

 4. gurux a’zolari quyilgan masala yuzasidan bevosita o’zaro fikrlashishlari mumkin emas

 5. masalaga oid fikr-muloxazalar erkin va mustaqil ravishda bildiriladi.

 1. Kadrlar va resurslar optimal joylashtirish, operativ zaxiralarni shakllantirish?

 1. shaxslar o’rtasidagi korparativ aloqalar doirasini cheklash tamoyiliga asoslangan.

 2. bu kadrlar va resurslar manyovri, shuningdek, operativ rezervlar ta’minoti

 3. Tug’ri javob B, G va D

 4. Xar bir echim moddiy ta’minotga muxtoj bo’lib, odamlarning qayta orientatsiyasi

 5. va ularning qayta tayyorlashga va almashtirishga to’g’ri keladi.

 1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni beshinchi boskichi qanday?

A.Vaziyatni tahlil qilish

B.Muqobil variantlarni aniqlashV.Muqobil variantni tanlash

G.Qaror ijrosida kelishib olish

D.Hamma javob to’g’ri


 1. Qarorni ishlab chiqish jarayoni oltinchi boskichi qanday?

A.Vaziyatni tahlil qilish

B.Muqobil variantlarni aniqlash

V.Muqobil variantni tanlash

G.Qaror ijrosida kelishib olish

D.To’g’ri javob yo’q 1. Qaror qabul qilishga quyidagilar o’z ta’sirini ko’rsatadi:

A.Axbrot bilan ta’minlanganlik ta’sirini ko’rsatadi

B.ishlab chikaruvchi va raqobatchilardagi ishlab chikarishning tashqiliy-texnik darajasini taxlil qilish;

V.Tavsilotlarni bilib olishdan oldin muammoni to’laligichi xal qil

G.ko’ngilsiz sotsial oqibatlarni keltirib chikaradi.

D.To’g’ri javob yo’q


 1. Qarorlarni bajarish ?

A.bu oqibat natijasida yukori bo’lganda qabul qilingan rejalarni, shuningdek shu rejalar asosida quyi bo’g’inlar uchun to’zilgan reja yoki topshiriklarni bajarish demakdir

B.Tavsilotlarni bilib olishdan oldin muammoni to’laligichi xal qil;

V.Extimol tutilgan hamma variantlarni ko’rib chiqmagunga qadar qaror qabul qilma;

G.Xatto hamma tan olgan taqdirda ham shubha bilan qara, ularni rad etishdan qo’rqma;

D.To’g’ri javob yo’q

312.Qarorni ishlab chiqish jarayoni ettinchi boskichi qanday?

A. Vaziyatni tahlil qilish

B.Muqobil variantlarni aniqlash

V.Muqobil variantni tanlash

G.Qaror ijrosida kelishib olish

D.Qaror ijrosini uyushtirish

313.Qaror qabul qilish jarayonida uch asosiy boskichi:

A.tayyorgarlik,

B.aniqlik

V.maqsadlarni belgilash xamda

G. ularni amalga oshirish bosqichlari

D. Tug’ri javob A, V va G


 1. Bugungi amaliyotda xodim va uni boshqarish muammosiga necha xil yondashuv mavjud.

A.1

B.2

V.3


G.4

D.5


 1. Xodim” iborasi qanday xollarda qullaniladi.

A.100 kishidan kam bo’lgan korxonalarda

B. 2500 kishidan ko’p korxonalarda

V.500 kishidan kam korxonalarda

G.20 kishidan ko’p

D.1000 kishi va undan ortiq ishchi kuchiga ega korxonalarda


 1. Xodimlarni boshqarish usullari nechaga bo’linadi

A.2 ga siyosiy iqtisodiy

B. 3ga siyosiy, iqtisodiy , ijtimoiy.V. 2 ga funktsional ,tashkiliy

G. bo’linmaydi

D. 2 ga boshqaruv va ishchi kuchi


 1. Korxona da xodimlar necha toifaga bo’linadi.

A.ishlab chiqaruvchilar , boshqaruvchilar

B.ishchilar , raxbarlar

V.ishchilar , raxbarlar , bo’lim boshliqlari

G. menejerlar , marketologlar 1. Mexnat resurslarini boshqarishni oldiga qo’ygan asosiy maqsadi

A.ko’proq foyda olish

B.fond birjasiga ko’tarilish

V.xodimlar qobiliyatini oshirish va unumli mehnat qilishga rag’batlantirish

G. oylik maoshni oshirishD. mexnat samaradorligini oshirish

 1. Xodimlarni rejalashtirish bosqichlari

A.2 ta baxolash , rejalashtirish

B.3 ta baxolash , rejalashtirish , rivojlantirish

V.2 ta rejalashtirish , rivojlantirish

G.3 ta baxolash , rejalashtirish , ish unumini oshirish

D.2ta ish sifatini oshirish , rivojlantirish 1. Agar talab taklifdan katta bo’lsa korxona missiyasini ko’rsating

A.qo’shimcha ish joylarini tashkil etish

B.ishchilar malakasini oshirish

V.mexnatni rag’batlantirish

G.ishlab chiqarish uskunalarini zamonaviylashtirish

D.ish vaqtidan unumli foydalanish

321 . Ish xaq to’lash usullari

A.ishbay va vaqtbay

B.oylik va maosh

V.nafaqa va sug’urta

G.xaftalik va kunlik

D.kunlik , xaftalik , oylik

322. Qonun bilan o’rnatilgan xarajatlarga nimalar kiradi

A.umumiy ta’lim uchun ajratmalar

B.nafaqalar

V.ta’til uchun to’lovlar

G.asosiy ish xaqi

D.mukofotlar 1. O’zbekiston Respublikasida mexnatga layoqatli axolini yosh ko’rsatgichi

A.erkaklar 16 -59 , ayollar 16-54

B.erkaklar 16- 60 , ayollar 16- 55

V.erkaklar 20-60 , ayollar 20-55

G.erkaklar 14 -60 , ayollar 14 -55

D.erkaklar 18-60 , ayollar 18-55


 1. Korxonada xodim bilan ishlash usullari.

A.ochiq va yopiq usullar

B. faol va tavakkal usullar

V.oqilona va yopiq

G.passiv , reaktiv , primentiv

D.faol , oqilona , tavakkal


 1. Korxonani boshqarishni passiv usuli bu

A.xodim bilan ishlashni aniq xarakat dasturi yuq

B.xodim bilan ishlashda tanglik xolati belgilarini yuzaga kelishi

V.xodimlar xolatiga ta’sir ko’rsatuvchi vositalar etishmasligi

G.xodimlarni rivojlantirishga asoslangan prognozlar bor , xamda bunga munosib keladigan ta’sir ko’rsatuvchi vositalar bor

D.sifatli diagnozga ega bo’lmasada yuzaga keladigan axvolga ta’sir ko’rsata olaadi.


 1. Korxonani boshqarishni faol usulini ko’rsating.

A.xodim bilan ishlashni aniq xarakat dasturi yuq

B.xodim bilan ishlashda tanglik xolati belgilarini yuzaga kelishi

V.xodimlar xolatiga ta’sir ko’rsatuvchi vositalar etishmasligi

G.xodimlarni rivojlantirishga asoslangan prognozlar bor , xamda bunga munosib keladigan ta’sir ko’rsatuvchi vositalar bor

D.sifatli diagnozga ega bo’lmasada yuzaga keladigan axvolga ta’sir ko’rsata oladi. 1. Insonning mexnat qilish qobilyatini asoslab bering.

A.ijodiyotga moyillik , qunt , eruditsiya

B.sabrlilik , xotirjamlilik

V.bo’ysunuvchanlik , itoatkorlik

G.o’zbilarmonlik , topqirlik

D.bilimdonlilik

328. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining “Axolining ish bilan bandligini xisobga olish tizimini takomillashtirish to’g’risida"gi qarori qachon qabul qilingan.A.2002 yil 31 yanvardagi 42-son

B.2006 yil 23 mart 65 son

V.2001 yil 12 aprel 23 son

G.2002 yil 6 dekabr 40 son

D.2006 yil 23 mart 45 son

329. Xozirgi davr sharoitlarida kasbga yo’naltirish soxasida qanday

vazifalar xal etiladi

A. ta’limga yo’naltirilish

B.kasb axboroti

V.psixologik qo’llab-quvvatlash

G.qayta yo’naltirish

D.xamma javoblar tug’ri


 1. Personal bilan ishlashda kasbga qayta yo’naltirish faoliyati necha bosqichdan iborat.

A.1. Avvalgi ish joyida mexnat faoliyatini yakunlash bu .

2. Ishsizlik.

3. YAngi faoliyat turini tanlash.

4. YAngi kasb faoliyatini o’zlashtirish

B.ishsizlik

Ishni tushunmaslik

Uskunalar eskiligi

V.a va b

G. tashkilot bankrotliligi

D. xodimning uquvsizligi

331. Sinov muddati  bu

A.tashkilot yangi xodimining ishga moslashtirishning asosiy davridir.

B.— yangi xodimni ichki me’yoriy xujjatlar bilan tanishtirish

V. yillik xisobotni pish uchun berilgan muddatG. A va B tug’ri

D.xamasi notug’ri332. Bugungi amaliyotda xodim va uni boshqarish muammosiga necha xil yondashuv mavjud.

A.1


B.2

V.3


G.4

D.5


 1. Xodim” iborasi qanday xollarda qullaniladi.

A.100 kishidan kam bo’lgan korxonalarda

B. 2500 kishidan ko’p korxonalarda

V.500 kishidan kam korxonalarda

G.20 kishidan ko’p

D.1000 kishi va undan ortiq ishchi kuchiga ega korxonalarda


 1. Xodimlarni boshqarish usullari nechaga bo’linadi

A.2 ga siyosiy iqtisodiy

B. 3ga siyosiy, iqtisodiy , ijtimoiy.Download 352.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling