Sog’liqni saqlashni boshqarish (hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish)


Download 352.5 Kb.
bet5/6
Sana21.07.2020
Hajmi352.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

V. 2 ga funktsional ,tashkiliy

G. bo’linmaydi

D. 2 ga boshqaruv va ishchi kuchi


 1. Korxona da xodimlar necha toifaga bo’linadi.

A.ishlab chiqaruvchilar , boshqaruvchilar

B.ishchilar , raxbarlar

V.ishchilar , raxbarlar , bo’lim boshliqlari

G. menejerlar , marketologlar 1. Mexnat resurslarini boshqarishni oldiga qo’ygan asosiy maqsadi

A.ko’proq foyda olish

B.fond birjasiga ko’tarilish

V.xodimlar qobiliyatini oshirish va unumli mehnat qilishga rag’batlantirish

G. oylik maoshni oshirishD. mexnat samaradorligini oshirish

 1. Xodimlarni rejalashtirish bosqichlari

A.2 ta baxolash , rejalashtirish

B.3 ta baxolash , rejalashtirish , rivojlantirish

V.2 ta rejalashtirish , rivojlantirish

G.3 ta baxolash , rejalashtirish , ish unumini oshirish

D)2ta ish sifatini oshirish , rivojlantirish 1. Agar talab taklifdan katta bo’lsa korxona missiyasini ko’rsating

A.qo’shimcha ish joylarini tashkil etish

B.ishchilar malakasini oshirish

V.mexnatni rag’batlantirish

G.ishlab chiqarish uskunalarini zamonaviylashtirish

D.ish vaqtidan unumli foydalanish

339 . Ish xaq to’lash usullari

A.ishbay va vaqtbay

B.oylik va maosh

V.nafaqa va sug’urta

G.xaftalik va kunlik

D.kunlik , xaftalik , oylik

340. Qonun bilan o’rnatilgan xarajatlarga nimalar kiradi

A.umumiy ta’lim uchun ajratmalar

B.nafaqalar

V.ta’til uchun to’lovlarG.asosiy ish xaqi

D.mukofotlar341.Kommunikatsiya tushunchasiga to’g’ri berilgan ta’rifni toping?

A.Kishilar bilan yakkama-yakka suxbat olib borish qobiliyati;

B.Telefonda so’zlashuv kobiliyati, rasmiy xujjatlarni uzi shva o’kiy olish qobiliyati;

V.Majlislarda qatnashish madaniyati

G.Hammasi

342.Kommunikatsion jarayon — bu ikki va undan ortiq odamlar o’rtasidagi axborot almashish jarayonidir. Bu jarayonda qanaqa bazaviy unsurlar qatnashadi:

1. axborotni jo’natuvchi;

2.axborotning o’zi (xabar);

3. aloqa kanali, ya’ni axborotni uzatish vositasi;

4. axborotni qabul qiluvchi

A.1.2.3


B.2.4

V.1.2.3.4

G.faqat 1

343.SHaxslararo axborot almashuv jarayonida qanday muammolar tug’ilishi mumkin.

1. Idrok qilishdagi ruxiy farq.

2.Ma’naviy (semantik) tusiq.

3.Noverbal imo-ishoralar.

4.Filtrlash.

5.Aloka kanallarining xaddan tashkari kupayib ketishi.

6.Nomaqbul tashkiliy struktura (tarkib).

A.1.3.5.6

B.2.3.4.5

V.Hammasi

G.To’g’ri javob yo’q.344.Axborotni uzatish va qabul qilish ko’p jixatdan samarali quloq solish san’atiga ega bulish darajasiga bog’liq Amerikalik olim professor Kit Devis samarali quloq solish san’atining nechta kridasini keltiradi.

A.5


B.10

V.15


G.16

345.Kommunikatsiyani cheklovchi omillar qayisilar.1.Kommunikatsiyaning naqadar ahamiyatliligini rahbariyat bilmasligi. 2.Jamoadagi nosog’lom psixologik muhit.

3.Ma’lumot almashinuvida ishtirok etayotgan xodimlarning shaxsiy sifati.

4.Uzatilayotgan ma’lumotning chalaligi.

5.Ma’lumotning noaniqligi.

6.Xotiraning zaifligi.

7.Qayta aloqaning yo’qligi.A.1.2.3.4.7

B.2.4.5.6.7

V.1.4.6.7

G.Hammasi.

346.Imo-ishora, belgi, mimika bilan axborot uzatish nima deyiladi.

A.SemantikaB.Noverbal axborot

V.Nosemantika

G.Hammasi to’g’ri.

347. Kommunikatsiya marketing-miks (siljitish vositalari-miks) nechta asosiy kommunikatsiyani o’z ichiga oladi.

A.3

B.4


V.5

G.6


348. Kommunikatsiya kanallarining ikki tipi mavjud bular qaysilar.

A.shaxsiy va shaxsiy bo’lmagan.

B.ichki va tashqi

V.aloqa va vositachi

G.sifatli va sifatsiz.

349.Mahsulot yoki g’oya bilan ikki yoki undan ortiq kishini tanishtirish, muhokama qilish maqsadidagi xabar nima deyiladi.

A.SHaxsiy kommunikatsiya kanali

B.SHaxsiy bo’lmagan kommunikatsiya kanali

V.Aloqa kommunikatsiya kanali

G.Sifatli kommunikatsiya kanali 1. Avtokratik rahbarlar bo’ysunuvchilarning:

 1. tashabbuskorligiga to’la-to’kis tayanadi;

 2. tashabbuskorligiga yo’l ko’yadi;

 3. tashabbuskorligini rag’batlantiradi va undan foydalanadi;

 4. a+v;

 5. b+g.

 1. Liberal rahbarlar kadrlarni tanlashda:

 1. beparvolarcha yondashadilar;

 2. kuchli raqobatdoshlardan qutilish payida bo’ladilar;

 3. ishchan, bilimdon xodimlarga mo’ljal oladilar, ular­ning o’sishiga yordam beradilar;

 4. a+b;

 5. v+g.

 1. Demokratik rahbarlar bilimga bo’lgan munosabatda:

 1. hamma narsani o’zim bilaman deb hisoblaydilar;

 2. beparvo, e’tiborsiz bo’ladilar;

 3. muttasil o’qiydilar va qo’l ostidagi bo’ysunuvchilardan xam shuni talab qiladilar;

 4. b+v;

 5. noto’g’ri javob yo’q.

 1. Demokratik rahbarlar muomalada:

 1. ijobiy, muloqotda kirishimli va faol bo’ladilar;

 2. salbiy, bo’ysunuvchilardan masofa saqlaydilar;

 3. tashabbus ko’rsatmaydilar;

 4. a+b;

 5. v+g.

 1. Liberal raxbarlar rag’batlantirishga kelganda;

 1. onda-sonda rag’batlantirib, tez-tez jazolab turish tarafdori bo’ladilar;

 2. aniq mo’ljallari bo’lmaydi;

 3. onda-sonda jazolab, tez-tez rag’batlantirib turish tarafdori bo’ladilar;

 4. b+v;

 5. noto’g’ri javob yo’q.

 1. Avtokratik rahbarlar mas’uliyatni taqsimlashda:

 1. to’la-to’kis o’zlari taqsimlaydi;

 2. to’la-to’kis ijrochilarning fikriga binoan taqsimlaydi;

 3. faqat o’zining vakolatiga binoan taqsimlaydi;

 4. a+v;

 5. noto’gri javob yo’q.

356.Xulk atvori orqali boshqarishning turlariga kiradi.

 1. Avtokratik uslub

 2. Demokratik uslub

 3. A va V javoblari to’g’ri

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 5. Xaqiqatgo’ylik

357.Vaziyatga qo’ra boshqarish uslubining asosida.

 1. Bir jamoani xar doim yagona boshqaruv uslubida boshqarish mumkinmi?

 2. Jamoani “ishga qaratilgan uslub” da boshqarish shart.

 3. Jamoani “Insonga qaratilgan uslub” da boshqarish.

 4. Jamoani “Demokratik uslub” da boshqarish shart.

 5. To’g’ri javob yo’q
 1. Iqtisodiyotni boshqarish tizimida qanday qonunlar etakchilik qiladi?

 1. Ijtimsoiy qonunlar;

 2. Iqtisodiy qonunlar;

 3. Siyosiy qonunlar;

 4. Moliyaviy qonunlar;

 5. Umuminsoniy qonunlar.

 1. Jamiyatdagi barcha iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, ularni amalga oshirish qonunlari bu qonunga amal qiladi.

 1. Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar kam resurslar sarflab iloji boricha qisman qondirish qonuni;

 2. Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar kam resurslar sarflab iloji boricha to’liq qondirish qonuni;

 3. Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar kam resurslar sarflab iloji boricha qondirish qonuni;

 4. Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar ko’p resurslar sarflab iloji boricha to’liq qondirish qonuni;

 5. Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar ko’p resurslar sarflab iloji boricha qondirish qonuni.

 1. Funktsiya – bu:

A.biror kimsa yoki narsaning ish, faoliyat doirasi, vazifasi degan ma’nolarni bildiradi;

B.amalga oshirilishi , hal qilinishi lozim bo’lgan masala, o’rganilishi lozim bo’lgan, ko’zda tutilgan maqsad;

V.to’plangan tajribani tahlil qilish va umumlashtirish;

G.mohiyatini ochish va o’rnatish boshqaruv jarayonini to’g’ri tashkil qilishning muhim shartidir;

D.asbob-uskunalarni tayyorlash kabi ishlarni bajarish bilan bog’liq.


 1. Joriy maqsadlar:

A.bir yil ichida, yil choragi , bir oy va undan ham kamroq muddat mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi;

B.besh yil yoki undan ko’proq davr mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi;

V.muddao, murod , ya’ni u yoki bu niyatga erishmoq uchun ko’zda tutilgan mushtarak orzu;

G.har bir faoliyat turi, har bir ma’sul shaxs bo’yicha mayda-chuydasigacha batafsil taqsimlab chiqilgan; 1. umumiy, bosh maqsadning xususiy va yakka maqsadlarga bo’linishini.

 1. Xududiy boshqarish maqsadlari:

mamalakat maqsadlari - viloyat maqsadlari;

A.fursatli maqsadlar - viloyat maqsadlari;

B.mamalakat maqsadlari - uzluksiz (kundalik) maqsadlari;

V.fursatli maqsadlar - uzluksiz (kundalik) maqsadlari;

G.uzluksiz (kundalik) maqsadlari - viloyat maqsadlari.


 1. Istiqboldagi (perspektiV.maqsadlar:

A.uzluksiz (kundalik) maqsadlari - viloyat maqsadlari;

B.mamalakat maqsadlari - viloyat maqsadlari;

V.fursatli maqsadlar - viloyat maqsadlari;

G.mamalakat maqsadlari - uzluksiz (kundalik) maqsadlari; 1. uzluksiz (kundalik) maqsadlari - viloyat maqsadlari.

 1. Boshqarish funktsiyasini tasnifiga kiradi:

A.rejalashtirish, tashkil qilish, nazorat;

B.tashkil qilish, nazorat, ishlab chiqarish;

V.rejalashtirish, tashkil qilish, kuzatish;

G.nazorat, sotish, rejalashtirish; 1. tavakkallik, ishlab chiqarish, sotish;

365.Boshkaruv nazariyasida necha xil yigilish farklanadi

A.2 xil


B.3 xil

V.4 xil


G.5 xil

366.Boshkaruv nazaryasida kanday yigilishlar farklanadi

1) Malumot tuplashga karatilgan suxbat

2) Karor kabul kilish u-n yigilish

3) Ijodiy gurux yigilishi

4) Malumot berish uchun yigilish

5) Karorlarni ijrosini taminlash uchun yigilishA.1,2,3

B.2,4,5


V.1,4,5

G.4,5
367.Boshkarishda nazoratning asosan nechta usuli farklanadi va kaysilar

A.2 ta usul. Sifatni va vaktni

B.3 ta usul. Vaktni, uz-uzini, Xodimlarni.V.2 ta usul.Sifatni va Xodimlarni

G.3 ta usul. Uz-uzini, Kuzatuvchilarni, Ishchi xodimlarni


368.Xar bir tashkilot raxbari kuyidagi standartlarni bajarishga intiladi
1)Mijozlarga yaxshi xizmat kursatish

2) Mijozlar sonini kupaytirish

3)CHikimni kamaytirish

4) Ish joyini va atrofni toza tutish

5) Ishlab chikarish samaradorligini ushlab turish

A.1,2,3,5

B.2,3,5

V.fakat 1G.xammasi
369.Ish faoliyatida o’zini nomoen etish, muvoffakiyatlarga erishish , tashkilot tamonidan tan olish taxminan necha eshlardan boshlanadi

A.20-24 yoshB.30 yosh atrofida

V.40-45 yosh

G.45-55 yosh
370.Ish faoliyatida kasbiy shakllanishining boshlanishi, tashkilotda uz-uzini topish , ish faoliyatini boshlash taxminan necha eshlarga tugri keladi

A.20-24 yosh

B.30-35 yosh

V.35-40 yosh

G.20-30 yosh


371.YUksak nisbiy maxoratga etishish , uz kobiliyatini yanada kupirok kursatish , uz-uzini yanada mustaxkamlash taxminan

A.35-40 esh

B.50 eshdan pensiya eshgacha

V.40-50 esh

G.20 30 esh


372.Boshkaruvdagi muommolarni asosiy xal etish vositasi bu-,

A.Tez-tez xodimlarni almashtirishB.Tez –tez majlislar utkazish

V.Mijozlar bilan suxbatlashish madaniyati

G.Tugri javob yuk
373.Boshkaruv nazariyasi dagi .Ijodiy gurux yigilishi asosan kanday maksadda utkaziladi

A.Karor kabul kilish maksadida

B.Ma’lumot tuplash maksadida

V.YAngi goyalarni ishlab chikish maksadida

G.Mijozlar bilan ishlash uslubi maksadida


374.Yigilishning …......... shakli raxbarning kasbiy va psixologik maxorat xodimlarnikidan ustun bulgan xolatda nomoyon buladi

A.Avtakratik

B)Narmakratik

V)DekratikG)Demakratik

375.Boshqarish jarayonini amalga oshirish uchun zarur bulgan voqealar, hodisalar, jarayonlar, faktlar to’g’risidagi axborotlarni maxsus materiallarda turli usullar bilan mustahkamlash vositasi nima deyiladi.

A.AxborotB.Kommunikatsiya

V.Hujjat


G.Internet
376. Xujjatlar bilan olib boriladigan butun ish bir kancha boskichlardan iborat .Ketma ketligini toping?

1----Kabul kilish

2----Kayd kilish

3----Ijro etish

4---- Junatish

5---- Saklash

A.2.1.4.3.5

B.5.4.3.2.1V.1.2.3.4.5

G.3.2.1.4.5


377.Xujjatlarning belgilangan izchillikda tayyorlangan paytdan boshlab korxonadan junatilgunga kadar yoki arxivga topshirilgunga kadar xarakati nima deyiladi.

A.xujjat yo’liB.xujjat oqimi

V.xujjat

G.xujjat sifati

378.Xujjatlar vazifasiga yoki nomiga kura (xisobotlar, aktlar, karorlar, buyruklar va x.k) birlashtirilishi nima deyiladi.

A.Nominal belgi

B.Xronologik belgi

V.Korrespoiden belgi

G.Geografik belgi379. Geografik belgi ga to’g’ri berilgan ta’rifni toping?

A.bunda hujjatlar yo’nalishlar (fan-texnika

kengashining, maxsus ilmiy kengash karori va x.k) buyicha

birlashtiriladi.B.bunda xujjatlar bir shaxar yoki tumanda bulgan korxona, tashkilotlar buyicha guruxlanadi

V.bunda xujjatlar kalendar davrlari buyicha guruxdanadi (oylar, yillar buyicha hisobotlar).

G.bunda xujjatlar vazifasiga yoki nomiga kura (xisobotlar, aktlar, karorlar, buyruklar va x.k) birlashtiriladi.

380.Tashkilotga kelib tushgan xujjatlar ruyxatga olinadigan va ruyxatga olinmaydigan xujjatlarga bulinadi. Masalan, kuyidagilar ruyxatga olinmaydi:

1.ma’lumot uchun yuborilgan xatlar;

2.«shaxsan» belgisi kuyilgan telegramma va xatlar;

3.birlamchi buxgalteriya xisobi xujjatlari (bank xisob varaka­lari, kredit ma’lumotnomalari va boshkalar);

4.birlamchi moddiy xisob-kitob xujjatlari (yuk xati, talabno-malar va boshkalar);

5.birlamchi statistika xisob-kitobi va xisoboti xujjatlari (axborot uchun yuborilgan ma’lumotnoma va xabarlar);

6.kadrlarga oid masalalarga va malaka oshirishga doyr xujjatlar (tushuntirish xatlari, rejalar, dasturlar va boshkalar);

7.jamoat tashkilotlari nomiga yuborilgan xujjatlar, bosma nashrlar (kitoblar, jurnallar, byulletenlar), taklifnomalar.
A.1.2.3.5.6.7

B.2.3.4.5.6.7

V.1.3.5.7

G.Xammasi to’g’ri.
381.Olingan barcha xujjatlar tashkilotga kelib tushgach necha kun ichida ilovadan o’tkazilishi kerak.

A.SHu kuni

B.1 xafta ichida

V.1 oy ichida

G.2 oy ichida


382. Jo’natma xujjatlarning asosiy boskichlari kuyidagilarni o’z ichiga oladi:

1.xujjat loyixasi matnini tuzish;

2.xujjat loyixasini manfaatdor lavozimli shaxslar bilan kelishib olish va ularning yozma roziligini olish;

3.xujjatni imzolatish (zarurat bulganida tasdiklatish);

4.jurnalda yoki varakcha (kartochka )da kdyd etish va indekslar kuyish;

5.xujjatni tegishli joyga junatish;

6.jo’natma xujjatning nusxasini yigmajildga tikib kuyish

A)1.2.3.5.6.

B.2.3.4.5.6.

V.1.3.5.6G.Xammasi to’g’ri.

383.Xujjatlarni ruyxatga olish kanday vazifalarni xal etish uchun zarur?

A)xujjatlar sonini xisobga olish;

B)xujjatlarning saklanishini ta’minlash, ularni yo’qolish extimolidan xoli kilish;

V)axborot - ma’lumotnoma olish maksadida xujjatlarni tez topishni ta’minlash.G.Xammasi to’g’ri

384.Farmoyish xujjatlarini belgilang?

1.buyruqlar

2.qo’llanmalar

3.qarorlar

4.tsirkulyarlar

5. guvoxnomalar

6. tavsiyanomalar

A.1.2.3.4

B.2.3.4.5

V.3.4.5.6

G.xammasi to’g’ri385.Boshqarish jarayonini amalga oshirish uchun zarur bulgan voqealar, hodisalar, jarayonlar, faktlar to’g’risidagi axborotlarni maxsus materiallarda turli usullar bilan mustahkamlash vositasi nima deyiladi.

A.AxborotB.Kommunikatsiya

V.Hujjat


G.Internet

 1. Kommunikatsiya tushunchasiga to’g’ri berilgan ta’rifni toping?

A. Kishilar bilan yakkama-yakka suxbat olib borish qobiliyati;

B. Telefonda so’zlashuv kobiliyati, rasmiy xujjatlarni uzi shva o’kiy olish qobiliyati;

V. Majlislarda qatnashish madaniyati

G. ABV javoblar

D. AB javoblar
 1. Kommunikatsion jarayon — bu ikki va undan ortiq odamlar o’rtasidagi axborot almashish jarayonidir. Bu jarayonda qanaqa bazaviy unsurlar qatnashadi:

1. axborotni jo’natuvchi;

2.axborotning o’zi (xabar);

3. aloqa kanali, ya’ni axborotni uzatish vositasi;

4. axborotni qabul qiluvchi

A. 1.2.3

B. 2.4


V. 1.2.3.4

G. faqat 1

D. 3.4


 1. SHaxslararo axborot almashuv jarayonida qanday muammolar tug’ilishi mumkin.

1. Idrok qilishdagi ruxiy farq.

2.Ma’naviy (semantik) tusiq.

3.Noverbal imo-ishoralar.

4.Filtrlash.

5.Aloka kanallarining xaddan tashkari kupayib ketishi.

6.Nomaqbul tashkiliy struktura (tarkib).

A. 1.3.5.6

B. 2.3.4.5V. Hammasi

G. To’g’ri javob yo’q.

D. 1.4.6


 1. Axborotni uzatish va qabul qilish ko’p jixatdan samarali quloq solish san’atiga ega bulish darajasiga bog’liq Amerikalik olim professor Kit Devis samarali quloq solish san’atining nechta kridasini keltiradi.

A. 5

B. 10

V. 15


G. 16

D. 18


 1. Kommunikatsiyani cheklovchi omillar qayisilar.

1.Kommunikatsiyaning naqadar ahamiyatliligini rahbariyat bilmasligi. 2.Jamoadagi nosog’lom psixologik muhit.

3.Ma’lumot almashinuvida ishtirok etayotgan xodimlarning shaxsiy sifati.

4.Uzatilayotgan ma’lumotning chalaligi.

5.Ma’lumotning noaniqligi.

6.Xotiraning zaifligi.

7.Qayta aloqaning yo’qligi.A. 1.2.3.4.7

B .2.4.5.6.7

V.1.4.6.7

G. Hammasi.

D. 1.7

 1. Imo-ishora, belgi, mimika bilan axborot uzatish nima deyiladi.

A. Semantika

B. Noverbal axborot

V. Nosemantika

G. Hammasi to’g’ri.

D.Investika 1. Kommunikatsiya marketing-miks (siljitish vositalari-miks) nechta asosiy kommunikatsiyani o’z ichiga oladi.

A. 3

B. 4


V. 5

G. 6


D.7

 1. Kommunikatsiya kanallarining ikki tipi mavjud bular qaysilar.

A. shaxsiy va shaxsiy bo’lmagan.

B. ichki va tashqi

V. aloqa va vositachi

G. sifatli va sifatsiz.

D. Kerakli va keraksiz


 1. Mahsulot yoki g’oya bilan ikki yoki undan ortiq kishini tanishtirish, muhokama qilish maqsadidagi xabar nima deyiladi.

A. SHaxsiy kommunikatsiya kanali

B. SHaxsiy bo’lmagan kommunikatsiya kanali

V. Aloqa kommunikatsiya kanali

G. Sifatli kommunikatsiya kanali

D. Kerakli kommunikatsiya kanali


 1. Ommaviy axborot vositalariga nimalar kiradi.

1.nashriyot vositalari (gazeta, jurnallar, to’g’ridan-to’g’ri pochta jo’natmalari),

2.radio,


3. televidenie,

4.tashqi reklama vositalari (e’lonlar, plakatlar)

A.1.3

B. 2.4


V. 2.3

G. hammasi

D. Xech biri

 1. Samara – bu:

 1. YAkuniy-natija, oxir-oqibat, nihoya, ishning yakuni;

 2. Natija, oqibat, meva va nihoyat ishning pirovard ijobiy natijasi;

 3. Natija, hisob, va nihoyat ishning pirovard ijobiy natijasi;

 4. Natija, mexr-oqibat, meva va nihoyat ishning pirovard ijobiy natijasi;

 5. Natija, yaxshilik va nihoyat ishning pirovard ijobiy natijasi;
 1. Samaradorlik – bu:

 1. Mehnatning ijobiy sermahsul omad keltiruvchi natijasi;

 2. Natija, oqibat, nihoyat ishning pirovard ijobiy natijasi;

 3. YAkuniy-natija, oxir-oqibat, nihoya, ishning yakuni;

 4. Mehnatning ijobiy sermahsul serdaromad natijasi;

 5. Unumdorlik ko’rsatkichi buyicha tasavvur
 1. S / Bx > 1 Bu erda:

 1. S – samara Bx - boshqaruv xisobi;

 2. S – soliq Bx - boshqaruv xarajatlari;

 3. S – sarxisob Bx - boshqaruv xulosasi;

 4. S – samara Bx - boshqaruv xarajatlari;

 5. S – soliq Bx - boshqaruv xisoboti.
 1. Ko’rsatkich – bu

 1. me’zonlar ko’rinishi;

 2. fondning o’sish sur’ati;

 3. o’zgarishini bildiruvchi belgi;

 4. samaradorlik me’zoni;

 5. unumdorlikning o’sish sur’ati.
 1. Download 352.5 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling