Soliq javoblar


Download 88.5 Kb.
Sana25.11.2020
Hajmi88.5 Kb.


- -


SOLIQ JAVOBLAR

Yangi soliq kodeksida er qaridan foydalanganlik uchun tas duzigna (ovqatga foydalanadigan) soliq stavkasi?

Select one:

a. 45 000swm/tonna

b. 5, biraq 20 000 swm/qub.m den qam emasc. 3,5, biraq 10000 swm/qub.m den qam emas

d. 5, biraq 20 000 swm/qub.m den qam emas

Respublika byudjeti daromadlari kanday manbalardan shakllanadi?

Select one:a. Daromad soligi, Aktsiz soligi, Qo`shilgan qiymat soligi

b. Qo`shilgan qiymat soligi, Aktsiz soligi, er soligi

c. Er soligidan, Daromad soligi

d. Mol-mulk soligi, Daromad soligi


Quyida qayd etilgan soliqlarning qaysi biri egri soliqlar guruh’iga kiradi?

Select one:

a. Er soligib. Qushimcha qiymat soligi

c. Mol-mulk soligi

d. Jismoniy shaxslar daromadiga solinadigan soliq

“Soliq” tushunchasiga ta`rif bering.

Select one:

a. Jismoniy shaxslar tomonidan byudjetga to`lanadigan majburiy to`lovlar tushuniladi;

b. Soliq deganda davlat byudjetiga undiriluvchi majburiy to`lov tushuniladi;

c. Soliqlar - davlat va jamiyatning pul mablag`lariga bo`lgan ehtiyojini qondirish maqsadida qonun tomonidan belgilab qo`yilgan hajmda va o`rnatilgan muddatda jismoniy va huquqiy shaxslardan davlat ixtiyoriga majburiy ravishda undirib olinadigan to`lovlardir.

d. Yuridik shaxslar tomonidan byudjetga undiriladigan to`lovlar tushuniladi;
Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig`ining asosiy stavkasi 2019 yil 1 yanvardan qancha qilib belgilangan?

Select one:a. 15%

b. 20%


c. 12%

d. 2%
Qaysi javobda mol-mulk solig`ining soliqqa tortish ob`ekti berilgan?

Select one:

a. Nomoddiy aktivlar

b. Kapital qo`yilmalar

c. Pul mablag`lari

d. Kuchmas mulk

Yangi soliq kodeksida er qaridan foydalanganlik uchun neftge soliq stavkasi?

Select one:

a. 15%

b. 20%

c. 10%


d. 25%

Soliq solinadigan baza aniqlanadigan hamda soliq yoki boshqa majburiy to`lov summasi hisoblab chiqariladigan davr - ...

Select one:

a. Moliyaviy yil;b. Xisobot davri

c. Tulov davri;

d. Soliq davri;

Dexqon xujaliqlari tomonidan suv resurslaridan foydalanganliq uchun soliqning tulash vaqti?

Select one:

a. Dexqon xujaliqlari tomonidan yilda bir márte, soliq davridan keyingi yilning 1 mayiga qadar.

b. Dexqon xujaliqlari tomonidan yilda uch márte, soliq davridan keyingi yilning 1 sentyabriga qadar.

c. Dexqon xujaliqlari tomonidan yilda turt márte, soliq davridan keyingi yilning 1 oktyabriga qadar.

d. Dexqon xujaliqlari tomonidan yilda iqqi márte, soliq davridan keyingi yilning 1 apreliga qadar.Soliqlar sub`ektiga ko`ra ... larga bo`linadi?

Select one:

a. Mahalliy va umumdavlat soliq.

b. Oborotdan, mol-mulkdan va daromaddan olinadigan soliq;

c. Egri va to`g`ri soliq;

d. Jismoniy va yuridik shaxslardan olinadigan soliq

Undiriladigan soliq summasining soliq ob`ekti hajmiga bo`lgan nisbatan natijasi:

Select one:

a. soliq me`yori deb yuritiladi;

b. soliq stavkasi deb yuritiladi;

c. soliq yuki yoki og`irligi deb yuritiladi;d. soliq birligi deb yuritiladi

Yangi sоliq kodeksidа er qaridan foydalanganlik uchun tаs kómirgе sоliq stаvkаsi?

Select one:

a. 6%

b. 8%


c. 4%

d. 10%
O`zbekiston Respublikasida yagona ijtimoiy to`lov qachon joriy qilingan?

Select one:

a. 1998 yil 1 yanvar

b. 1995 yil 1 yanvar

c. 1992 yil 1 yanvard. 2004 yil 1 yanvar


Er qaridan foydalanganlik uchun sоliqning tulоvchilаri kimlаr?

Select one:

a. Еr qаridаn fоydаlаnuvchi qоrхоnаlаr.

b. Bаrchа оdаmlаr.

c. Еr qаridаn fоydаli qаzilmаlаrni qаzib оluvchi, minеrаl хоmаshyo vа tехnоgеn minеrаl хоsilаlаrdаn fоydаli kоmpоnеntlаrni аjrаtib оluvchi еr qаridаn fоydаlаnuvchilаr Еr qаridаn fоydаlаnuvchlаr uchun sоliq twlоvchilаr dеb yuritilаdi.

d. Еr аridаn fоydаlаnuvchi оdаmlаr.

Soliqlarning qanday funktsiyalari mavjud?

Select one:

a. Rag’batlantiruvchi, nazorat, axborot bilan taminlash, byudjetga tushish;

b. Fiskal, tartibga solish, nazorat, byudjetga tushish;

c. Fiskal, tartibga solish, rag’batlantiruvchi, nazorat, axborot bilan taminlash;

d. Foiz olish, tartibga solish, rag’batlantiruvchi, axborot bilan taminlash;


O`zbekiston Respublikasining amaldagi Soliq Kodeksi necha bob iborat?

Select one:

a. 70

b. 71

c. 72

d. 73

Yagona ijtimoiy to`lovining soliq solish obekti nima

Select one:

a. Oboroti

b. Foydasi

c. Yalpi tushim

d. Ish haqi

Dexqon xujaliqlari (yuridiq va jismoniy shaxslar), shuningdek tadbirkorlik faoliyati bilan shugullanuvchi jismoniy shaxslar 1 metr kub er osti suv uchun stavka (swmda)?

a. 300

b. 170

c. 140

d. 200

Soliqning tarixiy birinchi funktsiyasi qanday bulgan?

Select one:

a. Nazorat

b. Tartibga soluvchi

c. Rag`batlantirish

d. Fiskal (g`aznaviy

Qat`iy soliqni tulovchilari

Select one:

a. meva-sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshiruvchilar

b. aylanmasi 1 mlrd.so`mdan oshgan yakka tartibdagi tadbirkor

c. aylanmasi 100 mln.so`mgacha bo`lgan yakka tartibdagi tadbirkor

d. aylanmasi 3mlrd.so`mgacha bulgan kichik korxana

Quyida keltirilayotganlarning kaysi biri soliq majburiyati tushunchasini ifodalaydi?

Select one:

a. Soliq davriga amal qilishi

b. Soliq to`lovchining soliq to`g`risidagi qonun hujjatlariga muvofiq yuzaga keladigan majburiyati

c. Soliq solish ob`ektlari va soliq solish bilan bog`liq ob`ektlarni aniqlash buyicha hisobotlar topshirilishi

d. Soliqlar va yigimlarni bo`lib-bo`lib to`lashi

Egri soliqlar keltirilgan javobni ko`rsating?

Select one:

a. QQS, aktsiz soligi, bojxona bojlari, jismoniy shaxslardan transport vositalariga benzin, dizel yoqilgisi va suyultirilgan gaz ishlatganlik uchun soliq

b. QQS, aktsiz soligi, er soligi

c. Aktsiz solig�i, jismoniy shaxslardan transport vositalariga benzin, dizel yoqilgisi va suyultirilgan gaz ishlatganlik uchun soliq, er osti boyliklaridan foydalanganlik uchun soliq;

d. Bojxona bojlari, aktsiz soligi, mol-mulk soligi;


Er qaridan foydalanganlik uchun sоliq bаzаsi?

Select one:

a. Еr qаridаgi bаrchа fоydаli qаzilmаlаrni sоtish sоliq bаzаsı.

b. Хisоbоt dаvri uchun urtаchа rеаlizаciya qiymаti.

c. Sоliq bаzаsi qаzib оlingаn fоydаli qаzilmаlаr miqdоrining hisоbоt dаvri uchun urtаchа оlingаn rеаlizаciya qilish qiymаtidа hisоblаb chiqilgаn qiymаti sifаtidа аniqlаnаdi.

d. Fоydаli qаzilmаni qаzib оlish er qaridan foydalanganlik uchun soliq sаlıw оbъеktidur.

Soliq to`lovchining haqligi prezumptsiyasi printsipi – bu

Select one:

a. qonun hujjatlaridagi bartaraf etib bo`lmaydigan barcha qarama-qarshiliklar va noaniqliklar davlatning foydasiga talqin qilinadi

b. qonun hujjatlaridagi bartaraf etib bo`lmaydigan barcha qarama-qarshiliklar va noaniqliklar xalqaro sudning echimiga beriladi

c. Qonun xujjatlaridagi barcha kamchiliklar sud hukmiga binoan echiladi

d. Qonun hujjatlaridagi bartaraf etib bo`lmaydigan barcha qarama-qarshiliklar va noaniqliklar soliq to`lovchining foydasiga talqin qilinadi

O`zbekiston Respublikasining amaldagi Soliq Kodeksi necha bulim iborat?

Select one:

a. 20

b. 22

c. 19

d. 21


Soliq stavkasi nimani ifodalaydi.

Select one:

a. Soliq manbaiga o`rnatilgan meyorini.

b. Bir xil tartibda soliq undirishni.

c. Soliq imtiyozlari bo`yicha chegirmalarni.

d. Soliq bazasi (obekti) ning bir qismini byudjetga olishni

O`zbekiston Respublikasi rezident jismoniy shaxsi deganda

Birini tanlang:

a. O`zbekiston Respublikasida doimiy yashab turgan jismoniy shaxs

b. O`zbekiston Respublikasida vaqtincha yashovchi jismoniy shaxs

c. O`zbekiston Respublikasida doimiy yashab turgan yoki moliya yilida 183 kun (yoki undan ko`proq muddatda) bo`lgan jismoniy shaxs

d. To`gri javob yo`q

O`zbekiston Respublikasining amaldagi Soliq Kodeksi necha moddadan iborat?

Birini tanlang:

a. 470

b. 400

c. 481

d.480


Aktsiz soligi O`zbekiston Respublikasida qachon joriy etilgan?

Birini tanlang:

a. 1999 yil 1 martdan

b. 1995 yil 1 yanvardan

c. 1991 yil 1 yanvardan

d. 1992 yil 1 yanvardan

Undiriladigan soliq summasining soliq ob`ekti hajmiga bo`lgan nisbatan natijasi:

Birini tanlang:

a. soliq me`yori deb yuritiladi;

b. soliq birligi deb yuritiladi;

c. soliq yuki yoki og`irligi deb yuritiladi;

d. soliq stavkasi deb yuritiladi;
Er qaridan foydalanganlik uchun soliq obekti?

Birini tanlang:

a. Er qaridapsh barcha foydali qazilmalar.

b. Barcha foydali qazilmalar soliq obektidur.

c. Er qaridan foydali qazilma miqdori.

d. Er qaridagi barcha foydali qazilmalarni sotish soliq obekti.


Quyida qayd etilgan soliqlarning qaysi biri egri soliqlar guruh’iga kiradi?

Birini tanlang:

a. Er soligi

b. Mol-mulk soligi

c. Jismoniy shaxslar daromadiga solinadigan soliq

d. Qushimcha qiymat soligi

Er qaridan foydalanganlik uchun soliqning hisabat davri?

Birini tanlang:

a. yuridiq shaxslar uchun - bir kvartal; jismoniy shaxslar uchun - kalendar yil.

b. yuridiq shaxslar uchun - bir ay; jismoniy shaxslar uchun - Kalendarь yıl.

c. yuridiq shaxslar uchun - bir yil; jismoniy shaxslar uchun - kalendar oy.

d. yuridiq shaxslar uchun - bir oy; jismoniy shaxslar uchun - kvartal

Soliq stavkasi nimani ifodalaydi.

Birini tanlang:

a. Soliq imtiyozlari bo`yicha chegirmalarni.

b. Soliq bazasi (obekti) ning bir qismini byudjetga olishni.

c. Soliq manbaiga o`rnatilgan meyorini.

d. Bir xil tartibda soliq undirishni


Soliqlarning ob`ektiv zarurligi nimada?

Birini tanlang:

a. Sohalar o`rtasida mutanosiblikni ta`minlashda;

b. Real sohaning daromadlari hisobiga noreal sohani pul mablag`lari bilan ta`minlashda;

c. Soliqlar, yig`imlar, bojlar va boshqa to`lovlar hisobiga davlat moliyaviy resurslarini tashkil etishda.

d. Davlatning pul mablag`lariga bo`lgan ehtiyojini qondirishda;

Byudjetga o`tkazish nuqtai nazardan soliqlar quyidagi turlardan qay biriga taaluqli.

Birini tanlang:

a. to`g`ri soliqlar;

b. umudavlat soliqlar;

c. jismoniy shaxslardan tushadigan soliqlar;

d. egri soliqlar;


O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida soliq tizimiga tegishli moddalarni ko`rsating?

Birini tanlang:

a. 14, 111,4

b. 51, 123

c. 100, 120,2

d. 10, 51

Soliq obektiga tarif bering?

Birini tanlang:

a. Soliq to`lovchining soliq hisoblanadigan va soliqqa tortish uchun asos bo`lib xizmat qiladigan daromadi, oboroti va mol-mulki

b. Yollanib ishlovchilarning majburiyatlari va tadbirkorlar mulklari

c. Soliq to`lovchilarning manfaatlari, majburiyatlari

d. Soliqqa tortiladigan mol-mulk qiymati, daromadlari

Er soligini joriy etishdan maqsad nima?

Birini tanlang:

a. Davlat byudjetini moliyaviy resurs bilan taminlash

b. Davlat byudjetini moliyaviy resurs bilan taminlash va er resurslaridan samarali va oqilona foydalanishni ragbatlantirish

c. Er resurslaridan samarali va okilona foydalanishni ragbatlantirish

d. Maxalliy byudjet daromadlarini moliyaviy resurs bilan taminlash

Er qaridan foydalanganlik uchun so�liq bazasi?

Birini tanlang:

a. Soliq bazasi qazib olingan foydali qazilmalar miqdorining hisobot davri uchun urtacha olingan realizaciya qilish qiymatida hisoblab chiqilgan qiymati sifatida aniqlanadi.

b. Хisobot davri uchun urtacha realizaciya qiymati.

c. er qaridagi barcha foydali qazilmalarni sotish soliq bazası.

d. Foydali qazilmani qazib olish er qaridan foydalanganlik uchun soliq salıw obektidur.

Suv rеsurslаridаn fоydаlаngаnliq uchun soliq bаzаsı –

Birini tanlang:

a. Nоtijоrаt qоrхоnаlаri fоydаlаngаn suv rеsurslаri.

b. Sоgliqni sаqlаsh mаqsаdidа еr qаridаn fоydаlаnаgn suv rеsurslаri.

c. Fоydаlаnilgаn suvning miqdоri soliq bаzаsıdur.

d. Аtоf muхitgа zаrаr еtqаzishning оldini оlishgа sаrflаngаn suv rеsurslаri

Aktsiz soligini kimlar to`laydi?

Birini tanlang:

a. Aktsiz soligiga tortiladigan tovarlar ishlab chiqaruvchi yuridik shaxslar va import qiluvchi yuridik va jismoniy shaxslar

b. Aktsiz soligiga tortiladigan tovarlarni eksport qiluvchi yuridik shaxslar

c. Aktsiz soligiga tortiladigan tovarlar ishlab chiqaruvchi jismoniy shaxslar

d. Aktsiz soligiga tortiladigan tovarlar ishlab chiqaruvchi yuridik shaxslar

O`zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi quyidagilarning qaysi birini xuquqlarini, majburiyatlarini, vazifalarini belgilaydi?

Birini tanlang:

a. Soliq organlarining

b. Axolining

c. Soliq to`lovchilarning

d. Chet ellik yuridik va jismoniy shaxslarning

Quyida qayd etilgan soliqlarning qaysi biri mahalliy soliq?

Birini tanlang:

a. Yuridik shaxslar foyda soliq

b. Suv resurslaridan foydalanganlik soliq

c. Aktsiz soligi

d. Er soligi
Soliqlarning iqtisodiy mohiyati nimada?

Birini tanlang:

a. Davlatning pul mablag`lariga bo`lgan ehtiyojini qondirishda;

b. Soliqlar, yig`imlar, bojlar va boshqa to`lovlar hisobiga davlat moliyaviy resurslarini tashkil etishda.

c. Soliqlar majburiy to`lovlarni ifoda etuvchi pul munosabatlarida;

d. Sohalar o`rtasida mutanosiblikni ta`minlashda;


Byudjetga o`tkazish nuqtai nazardan soliqlar quyidagi turlardan qay biriga taaluqli.

Birini tanlang:

a. egri soliqlar;

b. jismoniy shaxslardan tushadigan soliqlar;

c. to`g`ri soliqlar;

d. umudavlat soliqlar;

Qat`iy soliqni tulovchilari

Birini tanlang:

a. meva-sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshiruvchilar

b. aylanmasi 100 mln.so`mgacha bo`lgan yakka tartibdagi tadbirkor

c. aylanmasi 3mlrd.so`mgacha bulgan kichik korxana

d. aylanmasi 1 mlrd.so`mdan oshgan yakka tartibdagi tadbirkor


Dexqon xujaliqlari (yuridiq va jismoniy shaxslar), shuningdeq tadbirqorliq faoliyati bilan shugullanuvchi jismoniy shaxslar 1 metr kub er usti suv uchun stavka (swmda)?

Birini tanlang:

a. 250

b. 300

c. 200

d. 140

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni kimlar to`laydi?

Birini tanlang:

a. Barcha yuridik va jismoniy shaxslar

b. O`z faoliyatida suvdan foydalanuvchi yuridik shaxslar

c. O`z faoliyatida suvdan foydalanuvchi yuridik shaxslar hamda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslar

d. O`z faoliyatida suvdan foydalanuvchi tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslar


Quyida keltirilayotganlarning kaysi biri soliq majburiyati tushunchasini ifodalaydi?

Birini tanlang:

a. Soliq solish ob`ektlari va soliq solish bilan bog`liq ob`ektlarni aniqlash buyicha hisobotlar topshirilishi

b. Soliqlar va yigimlarni bo`lib-bo`lib to`lashi

c. Soliq to`lovchining soliq to`g`risidagi qonun hujjatlariga muvofiq yuzaga keladigan majburiyati

d. Soliq davriga amal qilishi

Yagona soliq to`lovini to`lovchilarini aniqlang

Select one:

a. Yuridik shaxslar

b. Savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari

c. Jismoniy shaxslar

d. Banklar va sug`urta kompaniyalari

Yangi soliq kodeksida er qaridan foydalanganlik uchun tabiyğıy gazga soliq stavkasi?

Select one:

a. 25%

b. 35%

c. 40%

d.30%

Qo`shilgan qiymat solig`ining soliqqa tortish ob`ekti nima?

Select one:

a. Ishlab chiqarish tannarxi

b. Tovar (ish, xizmatlar. sotilishiga doir oborotlar hamda tovar (ish, xizmatlar. importi)

c. Soliq to`langunga qadar moliyaviy natija

d. Muomala xarajatlari

Soliqlarning iqtisodiy mohiyati nimada?

Select one:

a. Soliqlar, yig`imlar, bojlar va boshqa to`lovlar hisobiga davlat moliyaviy resurslarini tashkil etishda.

b. Soliqlar majburiy to`lovlarni ifoda etuvchi pul munosabatlarida;

c. Davlatning pul mablag`lariga bo`lgan ehtiyojini qondirishda;

d. Sohalar o`rtasida mutanosiblikni ta`minlashda;


Qaysi satrda soliq elementlari keltirilgan?

Select one:

a. Soliq turlari

b. Soliq agenti

c. To`langan soliq summasi

d. Soliq imtiyozi, soliq subekti, soliq obekti, soliq stavkasi, soliq bazasi, soliq yuki


Soliq imtiyozining turlarini ko`rsating?

Select one:

a. Butunlay ozod etish, oz muddatga ozod etish;

b. Butunlay, vaqtinchalik, qisman;

c. Qisqa muddatga, uzoq muddatli, butunlay.

d. Vaqtincha, uzoq muddatga, to`liq;

O`zbekiston Respublikasida yagona ijtimoiy to`lov qachon joriy qilingan?

Select one:

a. 1998 yil 1 yanvar

b. 1995 yil 1 yanvar

c. 2004 yil 1 yanvar

d. 1992 yil 1 yanvar
Byudjetga o`tkazish nuqtai nazardan soliqlar quyidagi turlardan qay biriga taaluqli.

Select one:

a. jismoniy shaxslardan tushadigan soliqlar;

b. umudavlat soliqlar;

c. egri soliqlar;

d. to`g`ri soliqlar;


Respublikamizda birinchi Soliq kodeksi qachon qabul qilingan va qachondan kuchga kirgan?

Select one:

a. 1998 yil 24 aprel - 1999 yil 1 yanvar

b. 1997 yil 24 aprel- 1998 yil 1 yanvar

c. 1996 yil 15 fevral - 1996 yil 1 mart

d. 1997 yil 15 dekabr - 1998 yil 1 yanvar

Yangi sоliq kodeksidа er qaridan foydalanganlik uchun gаz qоndеnsаtınа sоliq stаvkаsi sоliq stаvkаsi?

Select one:

a. 25%

b. 10%

c. 15%

d. 20%

Yangi soliq kodeksida Er qaridan foydalanganlik uchun qum taslar soliq stavkasi?

Select one:

a. 15%

b. 5%

c. 20%

d. 25%

Suv rеsurslаridаn fоydаlаngаnliq uchun soliq оbеkti-

Select one:

a. Еr usti vа еr оsti suv rеusrlаri sоliq slish оbеkti;

b. Sоgliqni sаqlаsh mаqsаdidа еr qаridаn fоydаlаnаgn suv rеsurslаri.

c. Nоtijоrаt qоrхоnаlаri fоydаlаngаn suv rеsurslаri;

d. Аtоf muхitgа zаrаr еtkаzishning оldini оlishgа sаrflаngаn suv rеsurslаri;
Download 88.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling