Spolu s vami chránime životné proStredie


Download 440.23 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana02.12.2017
Hajmi440.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Spolu S vami chránime životné proStredie

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním prosím šetrne.poklad 

v sopečnom kráteri

Volá sa Banská Štiavnicahurá na svah!

Tohtoročná lyžovačka

na Donovaloch bude plná 

noviniek a zábavyZažite advent ako

v rozprávke

Spolu S vami chránime životné proStredie. 

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním, prosím, šetrne. 

V prípade, že chcete časopis vlastniť, prosím, kontaktujte nás na mailovej adrese: viktor@ad1.sk, cez Facebook,  

alebo na telefónnom čísle 0905 624 873.editoriál

In drIve magazín SLOvaK LIneS 

vydavateľ: Viktor Cicko – Victor & Victor, Sídlo: Sibírska 25, 831 02 Bratislava, IČO 11 922 966, telefón 0905 624 873, distribúcia: spoločnosť 

Slovak Lines, a.s., zameranie: Cestovanie, osobnosti, gastronómia, životný štýl, technológie...., Produkcia: ad one, spol. s r.o., Legionárska 

23, 831 04 Bratislava, www.ad1.sk, grafická úprava: Peter Bučko, Juraj Koreň, redakcia: Barbora Daxner – šéfredaktorka, Michal Vrlík, Juraj 

Redeky, Michal Drábik, Erik Stríž, riaditeľ vydavateľstva: Viktor Cicko, viktor@ad1.sk, Inzercia: Peter Kern, peter@ad1.sk, telefón: 0915 103 

337, Tomáš Rezňak, tomas@ad1.sk, telefón: 0905 259 493, (Foto obálka: PARK SNOW Donovaly)

milí cestujúci!

S najväčšou pravdepodobnosťou ste sa práve po-

hodlne usadili, rozopli gombíky na zimných kabá-

toch a stiahli z hlavy čiapku či otriasli dáždnik od 

dažďových kvapiek. Pošúchali ste si o  seba dlane 

skrehnuté mrazom, otvorili najnovšie vydanie ma-

gazínu Lines a čítate tieto riadky. Nezáleží na tom, 

či plánujete cestovať pol hodinu alebo päť hodín. 

Číslo magazínu Lines, ktoré držíte v ruke, je nabité 

pestrofarebnou škálou tém, ktoré vás jednoznač-

ne zahrejú a  zlepšia náladu počas chmúrneho, 

hmlistého dňa. Toto vydanie sa špecializuje na roz-

hovory, pretože sme pre vás vyspovedali mnoho 

zaujímavých osobností. Spoznáte nezávislého ces-

tovateľa Michala Knitla, ktorý nikdy nespí v hote-

loch. Okrem toho sa dozviete aj zaujímavosti o per-

le Slovenska – Banskej Štiavnici. Ďakujeme, že ste 

s nami, dokým opäť nevystúpite z autobusu a ne-

rozbehnete sa za svojimi cieľmi a  povinnosťami. 

Príjemné čítanie!Barbora daxner

Šéfredaktorkaobsah Contents

poklad 

v sopečnom 

kráteri

Volá sa Banská

Štiavnica

acer iconia 

tab W510

39

24lines | 2012

2

Skvelá lyžovačka v rakúskom 6

Semmeringu   

acer aspire S7 

13

lonely planet je pre mňa zbytočné 

26

oči na cestách  

33

Slovenská národná galéria   

36

notebook aj s internetom  

43

ako ipad zmenil svet  

44

prečo je cestovanie autobusom 

48

zo všetkých druhov dopráv najvýhodnejšie

cudzinca si vieme kráľovsky uctiť 

50

miláčik 

53

cirkev vs. Štát 1 : 0 

56

Zažite advent ako v rozprávke

nemôžete byť

svetobežníkom

ak neviete, čo máte doma, 

tvrdí sprievodca BUBO, 

Juraj Ondrejčíkhurá na svah!

Tohtoročná lyžovačka na 

Donovaloch bude plná 

noviniek a zábavymária Čírová

Osud nie je náhoda, 

ale voľba

4

1814

8

lines | 2012

3


Cestovanie

 | Text: Eva Vozárová / Foto: archív

očas sobôt a nedieľ v období od 24. no-

vembra až do 23. decembra nájdete v are-

áli zámku stodvadsať stánkov s  vianoč-

ným tovarom a gastronomickou ponukou. 

Atmosféru Vianoc oživí vyzdobený vianočný 

stromček a  betlehem so zvieratkami, ktoré si 

môžete aj pohladkať. Pre najmenších návštevní-

kov je pripravený interaktívny program v detskej 

dielni. Aj počas adventných víkendov je možnosť 

objednania prehliadky zámku so slovenským 

sprievodcom. Otvorená bude tiež reštaurácia 

„U bieleho páva“ a cukráreň Princa Eugena.

Ak si budete chcieť vypočuť tie najkrajšie via-

nočné koledy od hudobných majstrov, v  kon-

certnej sieni zámku hrá pravidelne o 16. hodine 

Marchfeldská filharmónia. 

V  čase konania vianočných trhov sa môžete 

z Bratislavy do Schloss Hofu a späť odviezť au-

tobusom. Dopravu pre všetkých záujemcov 

pripravil Slovak Lines v spolupráci so zámkom, 

preto je cena lístkov dopravy vrátane vstupu na 

vianočné trhy veľmi výhodná. Autobusy budú 

odchádzať z autobusovej stanice Mlynské Nivy 

a z Einsteinovej, pričom si môžete vybrať, či sa 

Rakúsky zámok Schloss Hof, vzdialený len 30 km od Bratislavy a 1 km 

od nového Cyklomosta slobody, bude vytvárať počas piatich predvia-

nočných víkendov pôsobivú kulisu vianočných trhov „Weihnachtsdorf 

Schloss Hof“. Na toto jedinečné miesto diania cisárskych a vidieckych 

Vianoc sa môžete odviezť autobusom Slovak Lines Express.

Zažite advent ako v rozprávke

P

lines | 2012

4


do zámku Schloss Hof odveziete dopoludnia 

alebo popoludní. Všetky informácie nájdete na 

webstránke dopravcu, kde je súčasne pre vás 

k dispozícii aj online predaj lístkov. Stručne z histórie zámku

Začiatkom 18. storočia dal zámok postaviť 

vojvodca Rakúsko-uhorskej monarchie princ 

Eugen Savojský ako reprezentatívne vidiecke 

a lovecké sídlo. Jedinečná krása zámku Schloss 

Hof silno zapôsobila aj na Máriu Teréziu. V roku 

1755 cisárovná usadlosť získala od dedičov 

princa Eugena a darovala ju svojmu manželovi. 

Cisárovná neskôr zámok prestavala a  rozšírila. 

Nasledujúce generácie habsburských cisárov 

a arcivojvodov už o letnú rezidenciu nejavili veľ-

ký záujem a čoraz väčšmi ju prenechávali vply-

vom prírody. Koncom 19. storočia cisár František 

Jozef z tohto komplexu urobil výcvikové miesto 

pre svoju armádu. Aj neskôr zámok ostal pod 

správou armády, zmenili sa len uniformy voja-

kov. Po cisársko-kráľovskej kavalérii sa do areá-

lu nasťahovalo spolkové vojsko, potom armáda 

nemeckého Wehrmachtu a napokon roku 1945 

vojaci Červenej armády, ktorí zámok obsadili na 

desať rokov. Neúčelné využitie a nezáujem spô-

sobili zámockému areálu rozsiahle rany.

Až v  roku 2002 bola založená osobitná spo-

ločnosť s  cieľom a  úlohou revitalizovať toto 

vzácne kultúrne dedičstvo. V  máji 2005 boli 

rekonštrukčné práce dokončené do takej mie-

ry, že bolo možné otvoriť zámocký areál aj pre 

verejnosť. Najväčší vidiecky zámocký komplex 

v Rakúsku znovu získal svoj niekdajší lesk, svoju 

bývalú dôstojnosť a svoje niekdajšie určenie ako 

miesto nádherne inscenovaných slávností. 

Zámok Schloss Hof je jeden z najpôsobivejších ar-

chitektonických komplexov európskeho baroka. 

Jeho areál sa rozprestiera na ploche vyše päťdesiat 

hektárov vo východnej časti Dolného Rakúska. 

Vďaka blízkosti Slovenska časť personálu rozpráva 

po slovensky, takže sa nemusíte obaváť ani jazy-

kovej bariéry. V slovenčine sú k dispozícii aj všet-

ky informačné letáky a  na požiadanie aj výklad  

sprievodcu. dopravu pre všetkých záujemcov pripravil Slovak 

lines v spolupráci so zámkom, preto je cena lístkov 

vrátane vstupu na vianočné trhy veľmi výhodná.

lines | 2012

5


nič sa nemusíte starať. Spolu s lístkom na 

dopravu získate za veľmi výhodných pod-

mienok jednodňový skipass. Na bratislav-

skej autobusovej stanici Mlynské Nivy 

nastúpite o  siedmej hodine ráno na autobus, 

ktorý vás odvezie priamo pod lyžiarsky svah. Po 

príjemnej celodennej lyžovačke nasadnete na 

autobus popoludní o 16:30 hod. a do Bratislavy 

sa vrátite približne o 18:45 hod. Dopravca neza-

búda ani na bežkárov alebo na záujemcov o pre-

chádzky po zasneženej krajine. Pre nich sú v po-

nuke lístky na autobus bez skipassu. 

Ideálne upravené a zasnežené zjazdovky, skvelý pôžitok z lyžova-

nia a ešte omnoho viac čaká na milovníkov lyžovania približne 150 

km od Bratislavy v lyžiarskom stredisku Semmering, Stuhleck. Ak 

patríte medzi nich, máme pre vás dobrú správu. Aj počas tejto zim-

nej sezóny môžete využiť ponuku výhodných jednodňových lyžova-

čiek autobusového dopravcu Slovak Lines Express.Skvelá lyžovačka 

v rakúskom Semmeringu

O

Cestovanie

 | Text: Eva Vozárová / Foto: archívlines | 2012

6


 Z Bratislavy do najväčšieho lyžiarskeho stredis-

ka na východe Rakúska budú jazdiť autobusy 

od 15. decembra až dokiaľ bude trvať obdobie 

s  vhodnými lyžiarskymi podmienkami. Využiť 

ich môžete počas lyžiarskej sezóny v ktorúkoľ-

vek sobotu, nedeľu alebo počas sviatočných 

dní. Cestovný lístok vrátane skipassu (prípad-

ne bez skipassu) si môžete zakúpiť cez online 

predaj na webstránke www.slovaklines.sk ale-

bo v niektorej z pokladní na Autobusovej sta-

nici Mlynské Nivy. Stredisko zimných športov 

vás určite očarí skvelými možnosťami. Okrem 

lyžiarskych aktivít Stuhleck ponúka nádhernú 

sánkarskú dráhu, snowtubing, klzisko, turis-

tické zimné chodníky. Využiť môžete služby 

lyžiarskej školy, požičovne lyží, reštaurácie či 

rýchle občerstvenia. Stuhleck pri obci Spital 

am Semmering je najvyšší vrch na východnom 

okraji Álp a bol to prvý kopec, na ktorý v roku 

1891 vystúpili na lyžiach.   lines | 2012

7

 ceny cestovného 

 

(DOPRAVA + SKIPASS) 

Dospelý (od 19 rokov)  

47.- EUR

Mládež (15 – 18 rokov)       44.- EUR

Deti (do 14 rokov) 

36.- EUR


Cestovné bez skipassu 

20.- EUR


Rozhovor

 | Text: Barbora Daxner / Foto: Jozef Barinka, archív Ľuboša Fellneranemôžete byť

svetobežníkom

ak neviete, čo máte doma, tvrdí 

sprievodca BUBO, Juraj Ondrejčík

lines | 2012

8
 

Ako dlho ste už sprievodcom BUBO 

a v akých destináciách?

Sprievodcom som už pomaly desiaty rok. Počas 

tejto dekády som sa najčastejšie vyskytol v juho-

východnej Ázii. Konkrétne v Indii. Ale v priebe-

hu rokov som intenzívne sprevádzal klientov aj 

po západnom pobreží USA, po Karibiku, Kube, 

Martiniku, severnej Afrike, po európskych desti-

náciách až po Blízky východ, Libanon, Palestínu, 

Izrael, Pakistan, Barmu, Japonsko, Austráliu, 

Nový Zéland…Týmto vymenovaním sme prak-

ticky obišli už celú zemeguľu (smiech).  Koľko krajín ste dohromady súkromne aj pracovne precestovali? 

Prešiel som asi trikrát okolo sveta. Ťažko sa po-

číta, koľko krajín som navštívil. Aktívne som ich 

precestoval odhadom 65. Pred desiatimi-pät-

nástimi rokmi by som nebol veril, že budem 

lietať niekedy aj 40-50-krát ročne. Lietadlo je 

dokonca pre mňa bežnejšia forma prepravy ako 

bratislavská hromadná doprava. Sadnúť do lie-

tadla mi pripadá prirodzenejšie, než hľadať tú 

správnu linku v rámci Bratislavy.  Čo vás priviedlo k cestovaniu?

Odjakživa ma zaujímala kultúra a história a pa-

miatky. Cestovať som začal v období medzi 15 

a 25 rokov. Začal som Slovenskom. Venoval som 

sa najmä horskej turistike, ale navštevoval som 

aj mestá. Napríklad ma zaujímalo, čo sa nachá-

dza v  Kežmarku alebo v  Košiciach. Podľa mňa 

z človeka sa nemôže stať svetobežník ak nevie, 

čo má doma.  Kedy prišla prvá veľká cesta do zahraničia?

V  roku 2001 som sa s  kamarátmi vybral na 

vlastnú päsť naprieč Európou. Prvou exotickou 

destináciou, ktorú som navštívil, bolo Thajsko 

v roku 2003. O dva roky neskôr som sa vybral na 

prvú dobrodružnú cestu po súši zo Slovenska 

do Indie. Opustili sme Bratislavu, prešli cez hra-

ničný priechod Rajka do Maďarska, potom cez 

Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Irán, Pakistan 

a zakotvili sme v Indii. Dostali sme sa tam bez 

použitia lietadla, len vlakmi, autobusmi a auta-

mi. Medzitým som navštívil aj USA a iné moder-

né štáty.  Aké sú podľa vás pozitíva cestovania s cestovnou kanceláriou?

Ak niekto môže niečo urobiť vo vlastnej réžii, 

spočiatku má z toho radosť. No ak sa to má stať 

rutinou, pochopí, že servis a organizáciu môžu 

za neho robiť druhí a on sa môže sústrediť na iné 

veci. Ak by ma bavilo opravovať si bicykel, tak si 

ho budem opravovať sám. No ak na to nemám 

čas, ale bicyklovať sa chcem, odveziem ho do 

servisu, aby sa oň postarali tí, čo to robiť vedia. 

A to isté platí o zážitkovom cestovaní.  Čo znamená byť sprievodcom?

S  obľubou hovorím, že sprevádzanie je práca 

ako každá iná, len sa odohráva v premenlivom 

pracovnom prostredí. Byť sprievodcom zname-

ná veľkú zodpovednosť. Je to geniálna robota, 

odmeňujúca, aj keď vyčerpávajúca.  V čom je odmeňujúca?

Satisfakciou je spokojnosť klienta, ktorý ma po 

zájazde uznanlivo potľapká po pleci, pretože 

si odniesol nezabudnuteľné zážitky. Na druhej 

strane je to zradné, pretože ak sa pokazí hoci-

jaká maličkosť, zodpovednosť na pleciach ne-

sie sprievodca. Ani tá najmenšia chybička sa 

neodpúšťa.  A vyčerpávajúca?

S  klientami som na zájazde nonstop. Vždy len 

tajne dúfam, že mi dovolia sa vyspať (smiech). 

Spolu s  kolegami sa im snažíme dávať maxi-  

Ako sa hrajú barmské 

ľudové pesničky na 

gitare?


  

Na dotyk 

k endemickým 

lemurom, Madagaskarlines | 2012

9


mum. Vstávam prvý, aby som sedel pri raňaj-

kách so staršími klientami, ktorí sú navyknutí 

vstávať skoro. A naopak, s mladšími bývam dlho 

hore a idem s nimi na diskotéku alebo do klubu. 

Deň sprievodcu je skrátka dlhý. Navyše sa musí 

venovať každému a rovnako.  Aké sú atribúty dobrého sprievodcu?

Sprievodca si musí uvedomiť, že necestuje on, 

ale klienti. Jeho úlohou je poskytovať im na ces-

tách servis. Od informácií o krajine až po pora-

denstvo. Pomôcť im vybrať, aké suveníry si majú 

kúpiť. Napríklad som klientke radil, aké sárí je 

v Indii momentálne v móde. Alebo zisťoval, či je 

v určitom obchode pravý mramor. Prípadne ak 

si chcel klient kúpiť DVD-čko s typickými filma-

mi, odporučil som mu, ktoré filmy akurát letia. 

Sprievodca teda funguje aj ako nákupný porad-

ca. Musí mať prehľad. Nemôže sa ocitnúť v urči-

tej destinácii po prvýkrát a  spoznávať ju spolu 

s klientami, zažívať prekvapenia z nepoznaného. 

Tie majú zažívať klienti. Sprievodca musí mať 

v  hrsti dramaturgiu a  vedieť, kam ísť, čo robiť. 

Pripravenosť je základ.  Čo to znamená „byť pripravený"?

Úspech sprievodcu tkvie v  dobrej organizácii. 

Základom je mať vždy pre klientov pripravený 

program. Nejde o  stádovitosť, že ich ako oveč-

ky naložíme do autobusu a pre krátkosť času im 

zastavujeme pri pamiatkach, aby si ich nafotili 

a ideme ďalej. Našou úlohou je dodať im v prie-

behu dňa zážitky. Sprievodca musí podnecovať 

aktivity a  navrhovať ich. Najhorší program je 

„voľno". Aj v rámci „voľna" by mal klientom pre-

dostrieť návrhy, čo môžu robiť. Zároveň si buduje 

rešpekt u klientov a dôveru, že to, čo navrhuje, sa 

naozaj oplatí zažiť.  Podľa čoho sa zostavuje to, čo v priebehu 

konkrétneho dňa majú vidieť?

Program dňa musí mať určitú dramaturgiu. 

Nejde len o  to, čo v  ten deň uvidíme, ale aj 

v akom poradí a kedy. Sprievodca musí myslieť 

na detaily a  byť precízny. Napríklad, nevezme 

klientov k monumentu, na ktorý ráno tak svieti 

slnko, že sa nedá odfotografovať, ale počká do 

poobedia. Alebo ich nebude vliecť na túru na po-

svätnú horu počas poludnia, v najväčšom úpeku.  Ako sa pripravujete na rozdielnosť pováh a možné konflikty v skupine, ktorú 

sprevádzate?

Psychologické testy klientom vopred nerobíme 

(smiech). Ale v  každom sprievodcovi sa musí 

skrývať veľký kus psychológa. Neškatuľkujem si 

ľudí, ale musím ich vedieť prečítať a na základne 

skúseností odhadnúť ich možné reakcie a sprá-

vanie. Zakaždým sa stanú drobné konflikty: 

napríklad manžel nakričí na manželku, lebo za-

budla večer nabiť kameru. Alebo sa prihodí kon-

flikt medzi účastníkmi zájazdu, ktorí sú si cudzí: 

napríklad si jeden z cestujúcich sklopil až priveľ-

mi sedadlo v autobuse. Je na sprievodcovi, aby 

sa snažil vytvárať pohodovú atmosféru a z prak-

ticky cudzích ľudí vytvoril súdržnú partiu. Najmä Rozhovor

  

Poludňajší piknik 

počas safari v Masai 

Mara


  

Zaklínanie hadov je 

národná tradícia, ktorá 

pochádza z Indie. 

Zaklínačov tu stretnete 

neúrekom


lines | 2012

10


preto, že sa ocitnú v  cudzom prostredí, kde sa 

cítia neisto. Sprievodca musí mať najpevnejšie 

nervy a  snažiť sa vyhnúť potenciálnym problé-

mom tak, že vždy klientov upozorňuje na to, čo 

ich čaká.  Dá sa v priebehu dvojtýždňového poznávacieho zájazdu spoznať kultúra 

nejakej krajiny a jej obyvatelia?

Dá. Nemusíte žiť sedem rokov na jednom mieste, 

aby ste ho dokonale spoznali. Občas niekto štu-

duje v Londýne pár rokov a nepozná túto brit-

skú metropolu tak, ako ktosi, kto ju precestuje za 

týždeň. Nie je dôležitý ani tak čas, ako skôr záu-

jem spoznať dané miesto. Pri krátkodobých po-

bytoch je cestovanie intenzívnejšie. Deň začína 

skoro ráno, celý deň ste v pohybe, viac toho zaži-

jete, viac komunikujete s miestnymi a do postele 

padáte dávno po západe slnka.  Hovorí sa, že kultúru národa spoznať podľa jedla...

Moje chuťové poháriky najradšej spomínajú 

na homáre na Kube. Morské plody, ale jedlo vo 

všeobecnosti, tam domáci servírujú s  kúskom 

srdca. Mám rád aj ázijskú kuchyňu. Fascinuje ma 

jej variabilita a fakt, že pri jej konzumácii nepo-

trebujete nôž. Mimochodom, je štipľavejšia ako 

mexická! V  prípade čínskej kuchyne mám však 

na niektoré veci averziu. Číňania totiž zjedia ab-

solútne všetko! Myši aj hadov. A mastné odrez-

ky, ktoré my štítivo vyrezávame z mäsa, pokojne 

môžu servírovať ako hlavný chod. Vo Vietname 

vám zase pripravia ježka aj vyprážané škorpióny 

či pavúky. Ochutnal som ich, aj jedovatú japon-

skú rybu fugu či kengurí stejk v Austrálii. Nie sú 

to však jedlá, ktoré by ste túžili jesť každý deň 

(smiech).  Aký sprievodcovský zážitok sa vám najviac vryl do pamäti?

Pred dvoma rokmi boli v  indickom regióne 

Ladakh obrovské záplavy. Cestovné kancelárie 

tam rušili zájazdy. My sme mali informácie, že ob-

lasť nie je nebezpečná, preto sme sa tam rozhod-

li po skončení záplav zorganizovať zájazd. Viezli 

sme so sebou zo Slovenska charitatívnu zbierku 

teplého oblečenia a  pomôcok pre ľudí postih-

nutých povodňami, ktorá vážila 707 kilogramov. 

V tej oblasti prišlo vyše 20 000 ľudí o svoje domo-

vy a blízkych a blížila sa zima. Najprv sme museli 

vybaviť u leteckej spoločnosti, aby nám charitu 

do Indie vôbec prepravila. V Dillí sme ju naloži-

li na nákladné auto a vyslali do Lehu, hlavného 

mesta Ladakhu. My sme si zatiaľ urobili pozná-

vací okruh a s charitou sme sa mali stretnúť na 

konci zájazdu. Hoci charita mala o sto kilomet-

rov kratšiu trasu než my, dorazila až po nás. Keď 

sme prišli do mesta, zistili sme, že nákladiak so 

zásobami sa zasekol tridsať kilometrov od mesta. 

Colníci ho nechceli pustiť, lebo ho vraj musia naj-

prv precliť. Dva dni som takmer nespal a vybavo-

val, aby charita, ktorá absolvovala niekoľko tisíc 

kilometrov letecky, potom strastiplné týždenné 

putovanie cez niekoľko horských sediel vo výš-

ke vyše päť tisíc metrov nad morom, nezostala 

trčať smiešnych tridsať kilometrov pred cieľom. 

Nakoniec sa nám podarilo dosiahnuť, aby nás 

pustili aj bez cla. Navštevovali sme spolu s klien-

tami postihnuté údolia. Chodili sme od dediny 

k dedine, kde ľudia žili v provizórnych stanoch. 

Všetko bolo zatopené, údolia rozoklané vodou, 

autá ponorené do bahna. Odovzdávali sme 

im z ruky do ruky pomoc, ktorá ich prekvapila. 

Najmä preto, že v  Indii každý za všetko niečo 

chce. Takýto zážitok sa nedá naplánovať. 
Download 440.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling