Spolu s vami chránime životné proStredie


Tvoja kniha sa však nepodobá na bedeker


Download 440.23 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/7
Sana02.12.2017
Hajmi440.23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

 Tvoja kniha sa však nepodobá na bedeker, 

alebo áno?

Písaval som si niečo ako denník a po návrate do-

mov som to ucelene spracoval do podoby knihy. 

Je tam presná chronológia toho, ako som cesto-

val, koho som stretol.  Pripravuješ aj ďalšiu knihu?

Plánujem cestopis o strednej Ázii a o Indii, Nepále, 

Bangladéši. Neviem, či z toho bude jedna kniha 

alebo dve. Záleží aj na tom, či nájdem sponzo-

rov. Doteraz som si všetko robil sám, až do pdfka. 

Vydával som ju prakticky na kolene. Tlačiarne mi 

ju len vytlačili.  Ktorá destinácia je tvojou srdcovkou?

Skôr je to o ľuďoch. Určite sa chcem niekedy vrátiť 

do Uruguaja. A do Fínska. Býval som tam u rodi-

ny, ku ktorej mám dodnes veľmi blízko. Sú ako 

moji druhí rodičia.  Ktorá krajina je pre teba, naopak, výzvou?

Rád by som išiel do Pakistanu. Kvôli horám. Už 

niekoľkokrát mi nedali víza. Láka ma i Papua Nová 

Guinea. Malo by to byť jedno z posledných miest 

s úplnou divočinou. Môžem sa otvorene spýtať  koľko míňaš 

na cestovanie? Isto to nie je za facku.

To by sa každý čudoval. Je to otázka toho, akým 

spôsobom človek cestuje. Mňa vyšlo pätnásť me-

siacov v Južnej Amerike na približne 5000 euro. 

A Ázia o tisícku menej. Môj spôsob cestovania je 

však špecifický. Napríklad ma nikto nenahovorí, 

aby som sa vybral len na mesiac do Pakistanu. 

Letenka je drahá, preto keď už sa tam vyberiem, 

tak na dlho. Ani na víkend do Vysokých Tatier by 

som nešiel. Ak, tak by som sa zobral prejsť celú čer-

venú magistrálu a prísť až na hranice s Ukrajinou. 

Keď už cestujem, tak vo veľkom štýle. :-)   Miškova 

špeciálna akcia

Chceli by ste si kúpiť Michalovu kni-

hu o Južnej Amerike? Napíšte na jeho  

e-mailovú adresu: michal.knitl@gmail.

com, do predmetu uveďte: Slovak Lines 

a získate na ňu 2 eurá zľavu! Viac o au-

torovi, jeho cestách a prezentáciách na: 

www.michalknitl.com 

Miškova

špeciálna akcia

lines | 2012

31


Radíme vám | 

Text: Barbora Daxner / Foto: archív

210x297_spad.indd   1

10/2/12   12:55 PM


a Slovensko prináša nové svetové operačné 

postupy. Ako prvý slovenský očný chirurg 

vykonáva laserové operácie a operácie si-

vého zákalu šetrným femtosekundovým la-

serom. „Nové“ oči majú podľa neho zázračnú moc. 

Zo šedej myšky vykúzlia krásnu hrdú ženu, ktorú 

úplne inak vníma aj jej okolie. Zbožňuje vzdialené 

nedotknuté kúty planéty. Aby sa na výpravách cí-

til slobodne, sám podstúpil laserový zákrok, ktorý 

ponúka svojim pacientom. Primár bratislavskej 

Očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Radovan Piovarči.  Všímate si na ľuďoch ako prvé oči? 

Áno, trpím profesionálnou „deformáciou“. 

Všímam si každú jazvičku, nerovnosť, hustotu 

a  kvalitu rias. V  priebehu pár sekúnd zhodno-

tím stav a uzavriem ho do diagnózy. Napríklad, 

vypadané mihalnice môžu znamenať chronický 

zápal okraja viečok alebo alergie. Opuch viečok 

býva následok problémov s  obličkami či chro-

nickej únavy. Začervenané oči alebo opakujúci 

sa jačmeň môžu spôsobovať nevhodne vyko-

rigované dioptrické okuliare. Žltkasté drobné N

oči na cestách

Rozhovor

 

| Text: Júlia Mekyňová / Foto: NeoVízia 

210x297_spad.indd   1

10/2/12   12:55 PM

lines | 2012

33


Rozhovor

  

Počas implantácie 

umelých vnútroočných

šošoviek


  

S pacientom, 

tiež zanieteným 

cestovateľom 

Henrichom Krejčom, 

ktorý tiež podstúpil 

laserovú operáciu 

NeoLASIK


mapy a  fliačky na viečkach naznačujú vysoký 

cholesterol a poruchu metabolizmu tukov. Dá nový zrak človeku aj nové 

sebavedomie? 

Jednoznačne. Deväťdesiat percent našich pa-

cientov považuje okuliare za svoj najväčší hendi-

kep. Niekedy spôsobujú až pocit menejcennosti. 

Obmedzujú ich aj vo veciach, ktoré s okuliarmi 

vôbec nesúvisia. Predstavte si ženu s plus desať 

dioptriami. Hrubé sklá jej oči extrémne zväč-

šujú. Krásna tvár je ukrytá pred svetom pod 

okuliarmi, z ktorých trčí len pár veľkých očí. Má 

problém nalíčiť sa, nevidí na presné kontúry. 

Ženu s  mínusovými dioptriami trápi druhý ex-

trém – maličké oči stratené v hĺbke za okuliarmi. 

Mesiac po operácii vidím na kontrole nádhernú, 

výraznú, upravenú,hrdú ženu. Je to neopísateľ-

ný pocit. Po odstránení dioptrií sa začne vnímať 

v krajšom svetle a úplne inak sa na ňu pozerá aj 

jej okolie. Samozrejme, veľkú službu urobia aj 

kontaktné šošovky, ale sú zbytočne drahé a ich 

nosenie so sebou vždy prináša riziko.  Aké riziká so sebou prináša nosenie kontaktných šošoviek? 

Nebezpečenstvo zanesenia infekcie, najčastej-

šie vo vode. V lete sú kritické jazerá, kúpaliská, 

more, v zime wellness, vírivky, termálne bazény. 

Vo vode prežívajú baktérie, vírusy, chlamýdie, 

plesne, akantaméby. Mikroorganizmus je vďa-

ka kontaktnej šošovke v  dlhodobom kontak-

te s  povrchom oka. Chlamýdiové očné zápaly 

môžu vzniknúť aj týždne či mesiace po pobyte 

vo vode. Akantaméby spôsobujú závažný zápal 

rohovky spojený s krutými bolesťami, svetlopla-

chosťou, začervenaním a slzením. V hraničných 

prípadoch môžu spôsobiť až slepotu. Zdrojom 

akantaméb sú aj nádoby s roztokmi a puzdrá na 

kontaktné šošovky.  Ako prvý slovenský očný chirurg ste zaviedli do každodennej praxe 

vykonávať laserové operácie s použitím 

femtosekudového laseru. Aké výhody 

prinášajú pacientom? 

Za štvrťstoročie praxe prešla laserová očná chi-

rurgia obrovským vývojom. Zdokonalili sa lase-

ry, metódy, postupy. Vznikli nové, v precíznosti, 

presnosti, šetrnosti a  bezbolestnosti na nepo-

rovnanie od minulých. Dnes vieme, že metódy 

PRK, LASEK či epi-LASEK sú vhodné len pri niž-

ších chybách. Laserová metóda 21. storočia je 

zákrok NeoLASIK HD s použitím femtolaseru. 

Svetoví oční chirurgovia ho dnes volia v deväť 

z desať všetkých prípadov. Povrch rohovky ostá-

va pri ňom neporušený, vďaka čomu je zákrok 

a pooperačný priebeh bezbolestný. Už pár hodín 

po operácii lamela pevne priľne k telu rohovky. 

Metóda s použitím femtolaseru je k očiam šetr-

ná, precízna a bezpečná. Už večer v deň zákroku 

môžete čítať aj pozerať televíziu. Na druhý deň 

po operácii pohodlne pracujete. lines | 2012

34
 Kto je ideálnym kandidátom na 

femtolaser?

Pacienti s  dioptriami od + 3 až -13 dioptrií, 

so stabilnou, ale aj s  nestabilnou dioptrickou 

chybou a  s  astigmatizmom – nepravidelným 

zakrivením rohovky. Pacienti sa ma často pý-

tajú, či sa im v budúcnosti dioptrie „nevrátia“. 

Ako sa bude vaša očná chyba v nasledujúcich 

rokoch vyvíjať, nie je schopný predvídať nik-

to na svete. Po laserovej operácii sa môže už 

natrvalo zastaviť, alebo môže naďalej rásť. 

Šetrnosť femtolaseru však umožňuje násled-

né dolaserovanie. Pacientom poskytujeme na 

NeoLASIK doživotnú záruku. Znamená to, že ak 

sa i v budúcnosti nižšia dioptrická chyba opäť 

objaví, dolaserovanie šetrnou metódou majú 

už bezplatne.  Aj vy sám ste podstúpili laserovú 

operáciu s použitím femtolasera. Bolo 

jedným z dôvodom aj pohodlnejšie 

cestovanie? 

Na cestách musíte vždy myslieť na to, aby ste si 

do kufra pribalili náhradné okuliare pre prípad, 

že jedny stratíte alebo vás okradnú. Podľa výšky 

dioptrií vám hrozí čiastočná až úplná strata vi-

denia. So šošovkami je to rovnaké. Musíte mať 

so sebou náhradný pár a puzdro navyše. V ob-

lastiach s  nízkym hygienickým štandardom 

hrozí pri ich aplikácii riziko zanesenie infekcie 

s vážnymi následkami až možnou stratou vide-

nia. Laserové operácie s použitím precízneho, 

bezpečného a  šetrného femtolaseru sú pre 

cestovateľov a športovcov ideálnym riešením. 

Sám až po laserovom zákroku zisťujem, čo je 

to skutočná cestovateľská sloboda. Navyše, je 

pre mňa obrovskou pomôckou. Pacienti sa ma 

pýtajú na detaily, na ktoré by som im len ako 

chirurg nedokázal odpovedať. Vďaka tomu, že 

som operáciu podstúpil, im viem aj z pohľadu 

pacienta presne opísať, čo budú počas zákroku 

cítiť a upokojiť ich, ak majú strach. Čo vás na spoznávaní vzdialených kútov sveta najviac fascinuje? 

Fascinujú ma krajiny Ďalekého Východu. Sú 

akési iné, exotické počnúc prírodou, architektú-

rou, ľudskou dušou, až po filozofiu vnímania ži-

vota, choroby, biedy, bolesti či smútku. Miestni 

majú úplne iný prístup k životu. Vyznávajú iné 

ľudské hodnoty. Tunajší ľudia žijú v biede, ne-

majú vôbec nič. Dokážu však byť šťastní a tešiť 

sa aj z  tých najnenápadnejších maličkostí. Na 

rozdiel od nás, Európanov, ktorí máme v živote 

všetko, čo si dokážeme predstaviť, no napriek 

tomu sme vystresovaní a frustrovaní.  

Čo na svojej práci milujete? 

Moment, keď prvotný pocit zodpovednosti 

a  napätia spojený so zavádzaním nových po-

stupov vystrieda radosť, hrdosť a úľava, že sme 

priniesli novinku, zvládli ju na tisíc percent 

a  vďaka tomu môžeme pomáhať pacientom, 

ktorí už nemali veľa nádeje. Vážim si, že vo 

svojej práci nemusím kráčať po vyjazdených 

chodníčkoch a  používať len tisíckrát overené 

postupy. Naplnenie v  práci chirurga zažívam 

vždy, keď môžem prinášať nové metódy, zdo-

konaľovať staré a v dialógu so špičkovými od-

borníkmi hľadať stále nové a  lepšie riešenia. 

Neopísateľný moment nastáva, keď dokážeme 

pomôcť pacientovi, ktorý doteraz nevidel.   

  

 S pacientom Marošom 

Kramárom

lines | 2012

35


Slovenská národná galéria 

  

Cyprián Majerník 

Milenci na periférii 

1935. SNG, Bratislava Umenie a kultúra

 Text: SNG / Foto: archív SNG

lines | 2012

36

lovenská národná galéria (SNG) je naj-väčším slovenským múzeum umenia. 

Jej postavenie je jedinečné nielen šírkou 

záberu – venuje sa nielen starému, mo-

dernému a súčasnému umeniu, ale aj užitému 

umeniu, dizajnu, fotografii a  architektúre. Vo 

svojich depozitároch vystavuje a ošetruje galé-

ria vyše päťdesiatpäťtisíc diel.

Slovenská národná galéria v  Bratislave aktuál-

ne ponúka výstavy a  programy v  Esterházyho 

paláci, kde prebiehajú krátkodobé výstavy do-

mácej aj zahraničnej produkcie. Pôvodne neo-

renesančný nájomný dom vybudovaný v druhej 

polovici 19. storočia podľa návrhu architekta 

Ignáca Feiglera ml. patrí po rekonštrukcii v  ro-

koch 2005 – 2006 medzi najmodernejšie expo-

zičné priestory na Slovensku s  európskymi vý-

stavnými štandardmi.

Okrem areálu v Bratislave je súčasťou SNG aj sieť 

štyroch vysunutých pracovísk: Zvolenský zámok, 

kaštieľ Strážky v Spišskej Belej, Galéria Ľudovíta 

Fullu v Ružomberku a Galéria insitného umenia 

v Schaubmarovom mlyne v Pezinku-Cajle. 

Počas tohtoročnej zimnej sezóny pre vás 

Slovenská národná galéria v Bratislave pripravila 

dve zaujímavé, i keď tematicky aj žánrovo rôzno-

rodé výstavy – čisto ženskú, intímnejšiu, mono-

grafickú výstavu súčasnej autorky Jany Želibskej 

a  historicky aj tematicky odlišne zameranú vý-

stavu s názvom Krv. 

S


  

Jana Želibská

Znak, jeho vznik 

a rozpad. 1984 

Majetok autorky

  

Jana Želibská

Toiletta II. 1966

SNG, Bratislava  

Jana Želibská 

Kandarya-Mahadeva 

1969 – 1970. Zbierka 

Linea, Bratislava

lines | 2012

37

Jana ŽelibskáZákaz dotyku | No Touching

30. november 2012 – 17. marec 2013 

SNG Bratislava, Esterházyho palác, 2. – 3. poscho-

die. Kurátorky výstavy: Vladimíra Büngerová, 

Lucia Gregorová

Monografická výstava Jany Želibskej (1941) 

je pokračovaním výstavného a  výskumného 

programu SNG, ktorý prezentuje významné 

osobnosti dejín slovenského výtvarného ume-

nia druhej polovice 20. storočia. Autorka patrí 

k  progresívnej generácii akčných a  koncep-

tuálnych umelcov z  druhej polovice 60. rokov 

na Slovensku. Vo svojej tvorbe špecificky pre-

hodnocovala podnety neo-avantgardných ten-

dencií, najmä francúzskeho Nového realizmu 

a  pop-artu. Na bývalej československej scéne 

stála pri zrode environmentálneho umenia v 60. 

rokoch, postmoderného objektu a inštalácie na 

konci 80. rokov a videoumenia v 90. rokoch 20. 

storočia. Želibská otvoreným feministickým 

prístupom tematizuje ženské telo; v jej tvorbe 

sa tieto zámery prelínali s  dobovo príznačný-

mi témami alternatívnej scény a neoficiálneho 

umenia. Výstavný projekt prezentuje veľkory-

sé priestorové diela Jany Želibskej (Možnosť 

odkrývania, 1967; Triptych, 1969; Kandarya-

Mahadeva, 1969), dokumentácie akcií v krajine, 

inštalácie z  prírodných materiálov, videá a  vý-

ber diel z aktuálnej tvorby. K výstave vychádza 

rozsiahly katalóg s viacerými textami a bohatou 

obrazovou prílohou.

Krv | Blood

14. december 2012 – 31. marec 2013

SNG Bratislava, Esterházyho palác, 1. poschodie

Kurátor výstavy: Dušan Buran

Výstava so stručným názvom Krv má ambíciu 

predstaviť (aspoň na slovenskej scéne ojedinelý) 

trans-historický kurátorský projekt. Jej centrál-

na kultúrna kategória je na jednej strane spätá 

s ľudským telom, a teda životom (resp. smrťou), 

na strane druhej je predmetom rozličných literár-

nych, náboženských a sociálnych projekcií. A tak, 

ako si bez krvi nemožno predstaviť existenciu 

živého organizmu, metafory krvi, jej „kultúrne“ 

funkcie, zase formovali pohľad človeka nielen na 

seba a svoje okolie, ale neraz aj na to, čo ho pre-

sahuje. Preto tiež takmer všetky väčšie nábožen-

stvá svoj vzťah ku krvi tematizovali tak povediac, 

explicitne. 

Avšak aj pre sekulárnu kultúru krv nikdy nebola 

len biologickou, lekárskou, resp. gastronomic-

kou záležitosťou. Termíny a  spojenia ako krvná 

pomsta, pokrvné puto, modrá krv, ale tiež krvák, 

krvilačný alebo krvi by sa v ňom nedorezal, sú 

dosť výrečnými nástrojmi pre poznanie vzťahu 

spoločnosti k nej. Pre nás sú v prvom rade poten-

ciálom na rozvinutie pútavej úvahy o  vizuálnej 

kapacite krvi (a jej metafor) od 14. storočia až po 

súčasnosť. Kultúra na spomenuté fenomény (ale 

tiež mnohé s krvou spojené tabu) nielenže reago-

vala, často ich v dejinách umenia sama vytvárala  

a/alebo aktívne formovala. Predkladaný projekt 

však systematicky nemapuje všetky historické   

Ilona Németh

Séria kresieb

1985– 1986

Majetok autorky

 

Neznámy autor 

Priateľská pozdravná 

karta – vyšívaný ručník 

s motívom srdca 

a nápisom oslavujúcim 

pravé priateľstvo.  

10. – 30. roky 

 19. storočia 

SNA, Bratislava  

Katarína Oroszová 

Kvapka krvi. 2006

 Súkromná zbierka lines | 2012

38

Umenie a kultúra

a  súčasné podoby krvi vo výtvarnom umení. 

Z  ponúkaných možností si vedome vyberie len 

určité časti a návštevníkom galérie ich ponúkne 

na diskusiu či len na prosté vnímanie. Podstatná 

časť vystavených artefaktov pochádza zo SNG 

(zbierky starého umenia, grafiky, kresby, klasickej 

moderny 20. storočia) a Slovenského národného 

archívu; niekoľko výpožičiek poskytnú regionál-

ne galérie, múzeá a  knižnice na Slovensku; po-

merne veľký priestor dostanú diela zo súkrom-

ných majetkov, prípadne priamo od domácich 

a zahraničných autorov.

Výstava bude zároveň priestorom pre boha-

tý sprievodný program. Začiatkom roka 2013 

bude krv tiež témou filmového cyklu (upíri & 

Báthoryčka), diskusií a  prednášok popredných 

hematológov, etnografov a  historikov; miesto 

si tu však nájdu aj historici umenia a  milovníci 

literatúry.

Sprievodné podujatia

SNG okrem výstav ponúka množstvo sprievod-

ných podujatí k výstavám a reaguje na aktuálne 

témy. Každú nedeľu o  15.00 môžu návštevníci 

zažiť Siestu v galérii – pohodový výklad k aktuál-

nym výstavám. K pravidelným programom patria 

aj vzdelávacie programy pre verejnosť, rodiny 

a školy ako Spoločné nedele v galérii či Výtvarné 

workshopy pre dospelých. Galéria organizuje 

pravidelné koncerty vážnej aj súčasnej hudby 

v koncertných cykloch – Cyklus koncertov starej 

hudby na historických nástrojoch Musica Poetica 

da Camera, cyklus koncertov súčasnej hudby 

Hudba dneška v SNG a cyklus koncertov poslu-

cháčov operného spevu Momento Musicale, kde 

vystupujú špičkové slovenské súbory. Úspech 

u publika má aj literárny mesačník V SNG číta... 

a výklad pre zahraničných návštevníkov v anglič-

tine Thursday Art Talk. 

Kde nás nájdete

Slovenská národná galéria

Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4 

Bratislava 

Administratívna budova

Riečna 1, 815 13 Bratislava

tel.: +421 2/20 47 61 11, e-mail: info@sng.sk

Otváracie hodiny

Utorok – nedeľa 10.00 – 18.00 hod.

Štvrtok 12.00 – 20.00 hod. 

Vstupné: dospelí – 3,50 €, rodinná vstupenka

(2 dospelí + min. 1 dieťa) – 7,00 € 

študenti a študentky SŠ a VŠ, dôchodcovia,

ZŤP – 1,30 €, žiaci a žiačky ZŠ – 0,80 € Kde sa dozviete viac

www.sng.sk 

www.facebook.com/SlovenskaNarodnaGaleria 


poklad v SopeČnom kráteri 

osledných nevyhynutých romantikov, 

milovníkov histórie a  prírody aj umelec-

ké dušičky si toto banícke mesto okam-

žite podmaní. Nečudo, že sa Banská 

Štiavnica dostala na zoznam svetového kultúr-

neho dedičstva – obklopená tak mystickou sce-

nériou Štiavnických vrchov, prístupná len zopár 

horskými priesmykmi, je skutočným unikátom. 

Prejdite sa hore vŕškom od hotela Grand Matej po 

Kammerhofskej ulici na Trojičné námestie. Cestou 

nakuknite do úzkych bočných uličiek vydlážde-

ných mačacími hlavami, ktoré sa ako labyrint vinú 

všetkými smermi. Odkrývajú malebné zákutia, 

brečtanom porastené banícke domčeky, do kto-

rých sú vpísané dramatické príbehy niekoľkých 

storočí. Okrem pohnutej minulosti z  mnohých 

cítiť aj nadšenie a úsilie tých, ktorí ich zrekonštru-

ovali. V historickom centre sa stále nachádzajú aj 

impozantné usadlosti, bohužiaľ, mnohé stále na-

hlodané nemilosrdným zubom času. 

Pohnutá história

Banská Štiavnica sa môže popýšiť mnohými 

unikátmi. Vedeli ste, že bola postavená v  kráte-

ri vyhasnutej sopky? A nielen tak hocijakej. Pred 

miliónmi rokov tvorili Štiavnické vrchy jednu 

z  najväčších sopiek, dokonca väčšiu ako Etna či 

Vezuv. Práve pre jej sopečný pôvod sa v  okolí 

nachádza množstvo horúcich prameňov a  reliéf 

hornatej krajiny je zvláštne členitý. Podľa povesti 

mesto vzniklo vďaka pastierovi, ktorý pásol kozy 

na kamenistých strminách. Vtom zbadal dve jaš-

terice. Jedna z  nich bola obsypaná strieborným 

a druhá zlatým prachom. Pastier sa k jaštericiam 

rozbehol, aby ich chytil, no tie boli rýchlejšie 

a  skryli sa pod kameň. Mládenec kameň odvalil 

a vtedy ho ožiarila jagajúca sa strieborná a zlatá 

ruda. Či sa povesť zakladá na pravde, to už dnes 

nemožno overiť. No faktom zostáva, že obyvatelia 

Banskej Štiavnice do mestského erbu v 16. storočí 

vložili zlatú a striebornú jašteričku. Presný dátum 

založenia mesta nie je známy, no podľa písom-

ných záznamov Banská Štiavnica získala v  roku 

1238 privilégiá ako prvé banské mesto v Uhorsku. 

Mária Terézia tu dokonca založila prvú banícku 

akadémiu v  Európe. Podľa archeologických ná-

lezov sa však baníctvo rozvíjalo v tejto oblasti už 

v období keltského osídlenia. Založenie mesta na 

skalnatých svahoch v  nehostinnej krajine bolo 

pritom neľahkou úlohou. Odvážni hľadači pokla-

dov vybudovali mesto na strminách štiavnických 

kopcov, kde sa viac ako tisíc rokov ťažila ruda 

s vysokým obsahom vzácnych a drahých kovov. 

Brány mesta opustili desiatky ton zlata a  stovky 

Volá sa Banská Štiavnica  Cestovanie | 

Text: Barbora Daxner / Foto: archív

lines | 2012

39

PRozhovor 

ton striebra. Z tohto bohatstva sa budovali mno-

hé mestá, uhrádzali náklady na honosný život 

cisárskeho dvora, podporovala sa veda, školstvo 

a  kultúra, financovali vojny. V  štiavnickych ba-

niach pracovali tisíce baníkov. Ich životnosť ne-

bola dlhá. Pracovali štrnásť hodín denne, šesť dní 

v týždni. Pomocou jednoduchých nástrojov hĺbili 

chodby a často nepoznali slnečný svit. Ročne pri-

tom jeden baník v priemere vyhĺbil len sedem až 

desať metrov dĺžky chodieb. Tie sa pritom pod 

povrchom zeme ťahajú až tisícky kilometrov. 

Obyvateľstvo Štiavnice malo okrem slovenskej 

časti významné národnosté menšiny – nemeckú, 

maďarskú a židovskú. Nemci začali prichádzať do 

Štiavnice už v 13. storočí, Maďari v rámci migrá-

cie v Uhorsku a Židia koncom 18. storočia, keď im 

bolo povolené usadzovať sa v banských mestách. 

Táto pestrosť obyvateľstva nadobro zanikla v 20. 

storočí – Maďari aj s celou Akadémiou sa odsťaho-

vali do Maďarska po vzniku ČSR. Z 520 miestnych 

Židov prežilo holocaust asi len 20. A Nemci museli 

odísť v rámci Benešových dekrétov po 2. svetovej 

vojne. Po tomto vyľudnení v meste zostali desiat-

ky honosných domov prázdne. Postupne boli pri-

delené chudobnejším občanom, ktorí zo svojich 

bežných príjmov nemali šancu starať sa o bohaté 

meštianske sídla. A tak sa za pár desiatok rokov 

obraz mesta zmenil – z elegantného a bohatého 

centra sa stala zchátraná periféria. Mesto duchov.

 Download 440.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling