Standartlari


Umumxo‘jalik faoliyatining foydasi (zarari)


Download 5.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet194/194
Sana19.09.2023
Hajmi5.36 Mb.
#1681600
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   194
Bog'liq
И.Очилов-ЎУМ-МҲХС- 2019-2020-14.02.2020

Umumxo‘jalik faoliyatining foydasi (zarari) 
220 


Favqulodda foyda va zararlar 
230 


Daromad (foyda) soligini to‘lagunga qadar 
foyda (zarar)
240 


Daromad (foyda) da soli\i 
250 

Foydadan boshqa soliq va yi\imlar 


260 
409 
 
Hisobot davridagi sof foyda (zarar) (240-250-
260) 
270 
410 
 
Davr uchun 1 birlik Annuitet qiymati 
 
1.00% 
3.00% 
5.00% 
6.00% 
7.00% 
8.00% 
9.00% 
10.00% 
11.00% 
15.00% 
1 0.99010 
0.97087 
0.95238 
0.94340 
0.93458 
0.92593 
0.91743 
0.90909 
0.90090 
0.86957 

197 040 1.91347 
1.85941 
1.83339 
1.80802 
1.78326 
1.75911 
1.73554 
1.71252 
1.62571 
3 2.94099 
2.82861 
2.72325 
2.67301 
2.62432 
2.57710 
2.53129 
2.48685 
2.44371 
2.28323 
4 3.90197 
3.71710 
3.54595 
3.46511 
3.38721 
3.31213 
3.23972 
3.16987 
3.10245 
2.85498 
5 4.85343 
4.57971 
4.32948 
4.21236 
4.10020 
3,99271 3.88965 
3.79079 
3.69590 
3.35216 
6 5.79548 
5.41719 
5.07569 
4.91732 
4.76654 
4.62288 
4.48592 
4.35526 
4.23054 
3.78448 
7 6.72819 
6.23028 
5.78637 
5.58238 
5.38929 
5.20637 
5.03295 
4.86842 
4.71220 
4.16042 
8 7.65168 
7.01969 
6.46321 
6.20979 
5.97130 
5.74664 
5.53482 
5.33493 
5.14612 
4.48732 
9 8.56602 
7.78611 
7.10782 
6.80169 
6.51523 
6.24689 
5.99525 
5.75902 
5.53705 
4.77158 
10 9.47130 
853020 7.72173 
7.36009 
7.02358 
6.71008 
6.41766 
6.14457 
5.88923 
5.01877 
11 10.36763 
9.25262 
8.30641 
7.88687 
7.49867 
7.13896 
6.80519 
6.49506 
6.20652 
5.23371 
12 11.25508 
9.95400 
8.86325 
8.38384 
7.94269 
7.53608 
7.16073 
6.81369 
6.49236 
5.42062 
13 12.13374 
10.63496 
9.39357 
8.85268 
8.35765 
7.90378 
7.48690 
7.10336 
6.74987 
5.58315 
14 13.00370 
11.29607 
9.89864 
9.29498 
8.74547 
8.24424 
7.78615 
7.36669 
6.98187 
5.72448 
15 13.86505 
11.93794 
10.37966 
9.71225 
9.10791 
8.55948 
8.06069 
7.60608 
7.19087 
5.84737 
16 14.71787 
12.56110 
10.83777 
10.10590 
9.44665 
8.85137 
8.31256 
7.82371 
7.37916 
5.95423 
17 15.56225 
13.16612 
11.27407 
10.47726 
9.76322 
9.12164 
8.54363 
8.02155 
7.54879 
6.04716 
18 16.39827 
13.75351 
11.68959 
10.82760 
10.05909 
9.37189 
8.75563 
8.20141 
7.70162 
6.12797 
19 17.22601 
14.32380 
1208532 11.15812 
10.33560 
9.60360 
8.95011 
8.36492 
7.83929 
6.19823 
20 18.04555 
14.87747 
12.46221 
11.46992 
10.59401 
9.81815 
9.12855 
8.51356 
7.96333 
6.25933 
21 18.85698 
15.41502 
12.82115 
11.76408 
10.83553 
10.01680 
9.29224 
8.64869 
8.07507 
6.31246 
22 19.66038 
15.93692 
13.16300 
12.04158 
11.06124 
10.20074 
9.44243 
8.77154 
8.17574 
6.35866 
23 20.45582 
16.44361 
13.48857 
12.30338 
11.27219 
10.37106 
9.58021 
8.88322 
8.26643 
6.39884 
24 21.24339 
16.93554 
13.79864 
12.55036 
11.46933 
10.52876 
9.70661 
8.98474 
8.34814 
6.43377 
25 22.02316 
17.41315 
14.09394 
12.78336 
11.65358 
10.67478 
9.82258 
9.07704 
8.42174 
6.46415 
26 22.79520 
17.87684 
14.37519 
13.00317 
11.82578 
10.80998 
9.92897 
9.16095 
8.48806 
6.49056 
27 23.55961 
18.32703 
14.64303 
13.21053 
11.98671 
10.93516 
10.02658 
9.23722 
8.54780 
6.51353 
28 24.31644 
18.76411 
14.89813 
13.40616 
12.13711 
11.05108 
10.11613 
9.30657 
8.60162 
6.53351 
29 25.06579 
19.18845 
15.14107 
13.59072 
12.27767 
11.15841 
10.19828 
9.36961 
8.65011 
6.55088 
30 25.80771 
19.60044 
15.37245 
13.76483 
12.40904 
11.25778 
10.27365 
9.42691 
8.69379 
6.56598 


411 
 
"SPYeKTOR" KOMPANIYaSI 
tr 
Reklassifikatsiya va 
tuzatish yozuvlari 
DT 
KT 
SUMMA 


412 
 
tr 
Reklassifikatsiya va 
tuzatish yozuvlari 
DT 
KT 
SUMMA 


413 
 
 
"SPYeKTOR" KOMPANIYaSINING 2016 YIL UChUN MXXS BUYIChA 
TUZGAN BALANSI 
 
Aktiv 
Satr 
kodi 
31.12.13 ga I. OBOROTDAN TAShqARI AKTIVLAR 
Nomoddiy aktivlar .......................................................... 
110 
Asosiy vositalar .............................................................. 
120 
Investitsion mulk …………………………………….. ....... 
125 
Sotish uchun mo‘ljallangan asosiy vositalar ……….. ......... 
130 
Biologik aktivlar …………………………………………. .... 
140 
Ulush bo‘yicha his.olish usulida his.olingan investitsiyalar
145 
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari …………….............. 
150 
Boshqa oborotdan tashqari aktivlar
190 
Jami 1 bulim buyicha
II. AYLANMA AKTIVLAR 
210 
Zaxiralar ................................................................................. 
Joriy savdo debitorlik qarzlari 
230 
shundan, muddati o‘tgan qarzdorlik ........................................... 
231 
Muddati o‘tgan qarzdorlik bo‘yicha rezerv ( o‘kuv maqsadida)
250 
Muddati uzaytirilgan soliq aktivlari 
260 
Budjetdan boshka soliklar bo‘yicha xakdorlik …………… 
270 
Budjetdan tashkari jamgarmalardan xakdorlik ………… 
280 
Pul mablaglari va ularning ekvivalentlari ......................... 
290 
Boshka joriy aktivlar ……………………………………… 
300 
Jami 2 bo‘lim bo‘yicha . 
310 

B A L A N S


414 
 
Passiv 
Satr 
kodi 
 31.12.13 
ga III. KAPITAL I RYeZYeRVLAR 
Ustav kapitali ........................................................................ 
410 
Sotib olingan xususiy aksiyalari ..................................... 
411 
qo‘shilgan kapital ..................................................... 
420 
Asosiy vositalarni qayta baholash bo‘yicha rezerv ……….
430 
O\irlik yuklaydigan shartnomalar bo‘yicha rezerv ……… 
435 
Kafolatli xizmat bo‘yicha rezerv …………………………… 
440 
Taqsimlanmagan foyda ( qoplanmagan zarar ) ....................... 
470 
Jami III bo‘lim bo‘yicha ............................................... 
490 

IV. UZOQ MUDDATLI MAJBURIYaTLAR 
qarzlar va kreditlar ................................................................ 
510 
Muddati uzaytirilgan soliq majburiyatlari…………… 
515 
Boshqa uzoq muddatli majburiyatlar ...................................... 
520 
Jami IV bo‘lim bo‘yicha ............................................... 
590 

V. QISQA MUDDATLI MAJBURIYaTLAR 
qarzlar va kreditlar .......................................................... 
610 
Savdo kreditor qarzdorligi ................................................... 
620 
Uzoq muddatli qarz majburiyatlarining joriy qismi…… 
630 
Foyda soli\i bo‘yicha budjet oldidagi qarzdorlik ……… 
640 
Boshka soliqlar bo‘yicha budjet oldidagi qarzdorlik… 
650 
Budjetdan tashqari jam\armalar oldidagi qarzdorlik 
660 
Muddati uzaytirilgan soliq majburiyatlari…………… 
670 
Boshka qisqa muddatli majburiyatlar
680 
Jami V bo‘lim bo‘yicha
690 

BALANS
700 

"SPYeKTOR" KOMPANIYaSI 
MXXS BUYIChA TUZILGAN MOLIYaVIY NATIJALAR TUGRISIDAGI 
XISOBOT 
2013 YIL 
 
Ko‘rsatkichlar 
Satr 
kodi 
Hisobot davrida 
Daromad 
Xarajat 
Tushum 
10 
415 
 
Sotish tannarxi 
20 

Sotish xarajatlari 


30 
Ma’muriy xarajatlar 
40 
Moliyalashtirish bo‘yicha xarajatlar 
50 
Assotsiatsiyalashgan korxonalar foydasidagi 
ulush 
60 
Soliqqa tortilgunga qadar foyda 
70 

Foyda soli\i bo‘yicha xarajat 


80 

Uzluksiz faoliyatdan olingan yillik foyda 
90 

To‘xtatilgan faoliyatdan olingan zarar 


100 

Yillik foyda 
110 

Boshqa umumlashgan daromad: 
Xorijiy bo‘linma malumotlarini o‘tkazishda 
yuzaga kelgan kursdagi fark ( soliklar chegirib 
tashlangan) 
120 
Pensiya rejasi bo‘yicha majburiyatdan aktuar 
foyda ( soliklar chegirib 
tashlangan) 
130 
Boshqa umumlashgan daromadda 
assotsiatsiyalashgan korxonalarning ulushi 
140 
Soliqlar ayrilgandan keyingi boshqa 
umumlashgan daromad 
150 
Jami yillik umumlashgan daromad 
160 


 


416 
 
Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati 
 
Asosiy adabiyotlar 
1. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida banklarda buxgalteriya 
hisobi. O‘quv qo‘llanma. Hammuallif – T.: “MOLIYa”, 2010 – 272 b. 
2. M.Bonham.Generally accepted accounting practice under IFRS. Ernst & 
Young. USA, 2010.
3. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari. Tarjima. A. Rizaqulov
B.Xasanov, A.Usanov, Z.Mamatov. T.: - 2004. 
4. Jalolova D. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari - T.: Moliya 
instituti, 2004. - 25 b. 
5. Mejdunarodnie standarti buxgalterskogo ucheta. I tom. - Tashkent, 2000.
6. Mejdunarodnie standarti buxgalterskogo ucheta. II tom. - Tashkent, 2000.
Qo‘shimcha adabiyotlar 
1. Mezenseva T. M. Mejdunarodnie standarti finansovoy otchetnosti: testi s 
otvetami. Uch. pos -M.: Ekzamen, 2004. 
2. Paliy V.F. Mejdunarodniy standarti ucheta i finansovoy otchetnosti. 
Uchebnik M.: Infra -M.: 2004. 
3. Nikolayeva O. Mejdunarodnie standarti finansovoy otchetnosti. M.: URSS, 
2005. 
4. Rojnova O.V. Mejdunarodnie standarti buxgalterskogo ucheta i finansovoy 
otchetnosti: Ucheb. pos./ - M.: EKZAMYeN, 2003. - 254 s. 
5. Tashnazarov S. Xalqaro hisob asoslari. Ma’ruza matni. SamISI, 2008. 210 
b. 
6. Mejdunarodnie standarti finansovoy otchetnosti: Izdaniye na russkom 
yazike M.: ASKYeRI-ASSA, 2005. 
7. International Accounting Standards. The ICA in England and Wales. 
London, 1989. 450 p. 
Internet saytlari 
1. www.apb.org.uk 
2. www.nao.gov.uk
3. www.iia-ru-ru 
4. www.iasc.org.uk 
5. www.aicpa.org 

Download 5.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   194
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling