Strategik menejment


 Qaysi xolatlarda kompensatsiya to‘lovlari amalag oshiriladi?


Download 4.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet47/47
Sana21.12.2019
Hajmi4.87 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

8. Qaysi xolatlarda kompensatsiya to‘lovlari amalag oshiriladi? 

A) qo‘yilgan maqsadalrga erishilganda 

B) meyoridan ortiqcha mexnat qilinganda 

V) ish mudddatida bajarilganda 

G) shartnoma bajarilganda 

D) a va b9. Bozorda eng ko‘p uchraydigan xarakatlantiruvchi kuchlar qaysilar? 

A) iqtisodiy o‘sishning o‘zoq muddatli tendensiyalardagi  o‘zgarish 

B) yangi maxsulotni joriy qilish 

V) marketing tizimidagi o‘zgarishlar 

G) unumdorlik va xarajatlar tarkibini o‘zgarishi 

D) xamma javoblar to‘g‘ri10. Raqobat kurashi qanday yo‘nalishlar asosida olibboriladi? 

A) raqiblar strategiyasini aniqlash 

B) kelajakdagi tarmoqning etakchisi bo‘lish yoki etakchi bo‘lgan virmalarni 

aniqlash  445

 

 V) raqiblarning keyingi qadmini oldin ko‘ra bilish 

G) a, b, va v

D)a va v 11. SWOT taxlil bo‘yicha kompaniyaning ichki xolati nimaga asoslanadi? 

A)  S- kuchlar  

B)   W-zaif tomonlar 

V)   O-qulay imkoniyatlar 

G)  T- taxdidlar  

D)  a va b 12. Strategik gurux xaritasi deganda nima tushunaiz? 

A) tarmoqda raqobatlashayotgan firmalarning raqobat mavqelarini aks 

ettiruvchi asbobdir 

B) firma faoliyat rejasidir V) bozorga kirib borish rejasi 

G) raqobatchilar ustidan qozonish rejasi 

D) to‘g‘ri javob yo‘q 

13. Kompaniya strategik  va moliyaviy xolati nimalardan  iobrat? 

A) kompaniyaning bozordagi ulushi va tarmoqdagi o‘rni  

B) kreditlar xajmi va sarmoyalar  sof foydasining o‘zgarish tendensiyasi  

V) firmaning xaridorlar nazaridagi obro‘yi va uning imidji 

G) foyda xajmi osishi xamda kamayishi 

D) barcha javoblar to‘g‘ri14. YAkka biznesning asosiy raqobat strategiyasi nimadan  iborat 

A) foyda yuqoriligida  

B) narxda peshqadamlik ,tabaqalashtirish va fokuslash

V) ishlab chiqarish xajmida G) foyda va narxda 

D) b va v 15. raqobatning qanday umumiy strategiyalarini bilasiz?  

A) xarajatlar bo‘yicha ilg‘orlik strategiyai 

B) Keng tabaqalashtirish strategiya 

V) Eng qulay strategiyalar  

G) foykuslangan va ifodalangan strategiya  

D) xamma javoblar to‘g‘ri. 

*

  

20. Korporativ madaniyat asosi nimada? A) kompaniya falsafasi asosida 

B) kompaniya raqobatchilik pozitsiyasida

V) kompaniyaning amaliy ishida G) xamma javoblar to‘g‘ri 

446

 

 D) xamma javoblar noto‘g‘ri 

16. Korporativ madaniyatni tashkil etishning asosiy omillari nimalarda? 

A) prinsiplarni o‘rganuvchi kuchli peshqadamni mavjudligida  

B) an’analarga muvofiq kompaniya raxbariyatining mustahkam hohishida  

V) kompaniya aksionerlari, xodimlar va xaridorlar xaqida muntazam 

xayrixoxlikda 

G) muntazam narxlarni pasaytirishga intilishda

*

 

D) xamma javoblar noto‘g‘ri 17. Nosog‘lom korporativ madaniyatning asosiy belgilari nimalardan 

namoyon bo‘ladi? 

A) xaddan tashqari siyosiy xolatni vujudga keltirishda 

B) innovatsiyalarga g‘ayirlik munosabatlarida  

V) ishlab chiqarish xajmlarini muntazam o‘sishiga intilishda

*

 

G) tashkiliy ahamiyatiga, byudjet, strategiyadan bo‘lak tizimlar nazoratiga katta ahamiyat beruvchi menejerlarni rahbar lavozimlarga ko‘tarishda 

D) begona tajribani qo‘llashni xoxlamaslikda 18. Quyidagilarni qaysilari muxitga moslashuvchanlik madaniyatini 

o‘ziga xos xususiyatlari qatoriga kirmaydi?  

A) biznes yuritishning doimiy prinsiplariga, tashkilotning xaqiqiy kapitaliga 

katta e’tibor beruvchi raxbariyatningmavjudligi 

B) tavakkalchilikka, eksperimaent innovatsiya va strategiyani o‘zgartirishga 

boruvchi menejerlarni mavjudligi 

V) ishlab chiqarish asosiy fondlar yangilashga intilish 

G) xamma javoblar to‘g‘ri       

D) xamma javoblar noto‘g‘ri 19. Yirik kompaniyalarda korporativ madaniyatni o‘zgartirish necha yil 

davom etadi? 

A) 1-3 yilgacha 

B) 3-5 yilgacha

V) 5-10 yilgacha  G) 2-4 yilgacha  

D) xamma javoblar to‘g‘ri 20. Mujassamlikka intiluvchan kompaniyalar nimalarga e’tiborni 

qaratadilar? 

A) xar bir kishi, xar bir xodimga

B) ishlab chiqarish  texnologiyasini yaxshilashga V) maxsulot sifatini yaxshilashga  

G) xamkorldar bilan aloqalarni mustaxkamlashga  

D) xaridorlar talabini qondirishga 


447

 

 21. Strategiyani amalga oshirish uchun zarur informatsiya manbalari 

nima deyiladi?   

A) bevosita va bilvosita  

B) rasmiy va norasmiy

*

 V) ochiq va maxfiy 

G) xamma javoblar to‘g‘ri  

D) xamma javoblar noto‘g‘ri 

22. XMAAB  ni kengaytirilgan ta’rifini ifodalang. 

A) xodimlarni maksimal aloqa asosida boshqarish

*

 

B) xodimlar malakalarini attestatsiya asosida belgilash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              V) xodimlarni mukofatlash asosini aniqlash belgilari 

G) xamma javoblar to‘g‘ri  

D) xamma javoblar noto‘g‘ri  

23. Tashkilotning madaniy qadriyatlari necha yilda qayta ko‘rib 

chiqiladi? 

A) 1-3 yilda 

B)  5-25 yilda 

V) 10-25 yilda 

G) 2-3 yilda 

D) 5-6 yilda 24. YAngi g‘oyalarni o‘tkazishda kimlarga tayanish kerak?  

A) og‘ir-vazmin odamlarga  

B) yangi g‘oyalarni o‘zida mujassamlashtiruvchi, to‘plovchi, kishilarga

V) eski tartibni buzuvchi kishilarga G) ish vaqtining tejamkorligiga 

D) murakkab fe’l-atvorli kishilarga 25. O‘zul-kesil qaror qabul qilish imkonini beruvchi asosiy prinsiplarni 

ifoda eting. 

A) qancha zarur bo‘lsa shuncha informatsiya to‘plash 

B) vaziyatni to‘la oydinlashtirish 

V) tashkilotdagi xolatni bayon etish prinsipi

G) tashkilot peshkadamligi va ichki kuchlarni birgalikda qaror qabul qilishga intiluvchanlik prinsipi 

D) xamma javoblar to‘g‘ri 26. Nosog‘lom korporativ madaniyatning asosiy belgilari nimalardan 

namoyon bo‘ladi? 

A) xaddan tashqari siyosiy xolatni vujudga keltirishda 

B) innovatsiyalarga g‘ayirlik munosabatlarida  

V) ishlab chiqarish xajmlarini muntazam o‘sishiga intilishda

*

 


448

 

 G) tashkiliy ahamiyatiga, byudjet, strategiyadan bo‘lak tizimlar nazoratiga 

katta ahamiyat beruvchi menejerlarni rahbar lavozimlarga ko‘tarishda 

D) begona tajribani qo‘llashni xoxlamaslikda 

27. Quyidagilarni qaysilari muxitga moslashuvchanlik madaniyatini 

o‘ziga xos xususiyatlari qatoriga kirmaydi?  

A) biznes yuritishning doimiy prinsiplariga, tashkilotning xaqiqiy kapitaliga 

katta e’tibor beruvchi raxbariyatningmavjudligi 

B) tavakkalchilikka, eksperimaent innovatsiya va strategiyani o‘zgartirishga 

boruvchi menejerlarni mavjudligi 

V) ishlab chiqarish asosiy fondlar yangilashga intilish 

G) xamma javoblar to‘g‘ri       

D) xamma javoblar noto‘g‘ri 28. Yirik kompaniyalarda korporativ madaniyatni o‘zgartirish necha yil 

davom etadi? 

A) 1-3 yilgacha 

B) 3-5 yilgacha

V) 5-10 yilgacha  G) 2-4 yilgacha  

D) xamma javoblar to‘g‘ri 29. Mujassamlikka intiluvchan kompaniyalar nimalarga e’tiborni 

qaratadilar? 

A) xar bir kishi, xar bir xodimga

B) ishlab chiqarish  texnologiyasini yaxshilashga V) maxsulot sifatini yaxshilashga  

G) xamkorldar bilan aloqalarni mustaxkamlashga  

D) xaridorlar talabini qondirishga 

30. Strategiyani amalga oshirish uchun zarur informatsiya manbalari 

nima deyiladi?   

A) bevosita va bilvosita  

B) rasmiy va norasmiy

*

 V) ochiq va maxfiy 

G) xamma javoblar to‘g‘ri  

D) xamma javoblar noto‘g‘ri 

31. XMAAB  ni kengaytirilgan ta’rifini ifodalang. 

A) xodimlarni maksimal aloqa asosida boshqarish

*

 

B) xodimlar malakalarini attestatsiya asosida belgilash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              V) xodimlarni mukofatlash asosini aniqlash belgilari 

G) xamma javoblar to‘g‘ri  

D) xamma javoblar noto‘g‘ri  


449

 

 4.5.Baholash mezonlarini qo’llash 

bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar 

V semestr bo‘yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish me’zonlari 

Baholash 

usullari 

Baholash mezonlari 

Testlar, 

yozma 

ishlar, 


og‘zaki 

savol-


javoblar. 

86-100  ball  “a’lo”:  Fanga  oid  nazariy  bilimlarni  to‘la  o‘zlashtira  olish.  Xulosa  va 

qaror  qabul  qilish.  Ijodiy  fikrlay  olish.  Mustaqil  mushohada  yurita  olish.  Olgan 

bilimlarini amalda qo‘llay olish. Mohiyatini tushuntirish. Tasavvurga ega bo‘lish. 

71-85 ball “yaxshi”: Mustaqil mushohada qilish. Olgan bilimlarini amalda qo‘llay 

olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega bo‘lish. 5-70  ball“qoniqarli”:  Mohiyatini  tushuntirish.  Bilish,  aytib  berish.  Ma’lum  bir 

tasavvurga ega bo‘lish. 50-54 ball “qoniqarsiz”: Fan bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni bilmaslik, 

 

Reyting baholash turlari 

Nazorat shakllari 

Maksimal ball 

Umumiy ball 

Joriy nazorat 36 

100 


Oraliq nazorat 

34 Yakuniy nazorat 30 

 

Joriy baholash 

Maksimal 

ball 

O‘tkazish 

vaqti 

Joiry nazorat (20 ball) 

MT (16 ball) 

36 

Semestr 


davomida 

Darslarga 

aktiv 

qatnashganlik va 

o‘zlashtirish 

darajasi. 

Amaliy 


mashg‘ulotlardagi 

faolligi, 

amaliy 

mashg‘ulot  daftarlarining  yuritilishi  va holati. 

Mavzular 

bo‘yicha 

uy 


vazifalarining bajarilishi 

Mustaqil 

ta’lim 

topshiriqlarining (prezetatsiya, 

testlat, 

yozma ish variantlari, keys 

stadiylar) 

o‘z 

vaqtida 


sifatli bajarilishi 

 

Oraliq baholash 

Maksimal 

ball 

O‘tkazish 

vaqti 

№ 

Oraliq nazorat (20 ball) 

MT (14 ball) 

34 

Semestr 

davomida 

Darslarga aktiv qatnashganlik va o‘zlashtirish  darajasi.  Ma’ruza 

mashg‘ulotlardagi 

faolligi,  

mashg‘ulot 

daftarlarining 

yuritilish  holati.  Oraliq  nazorat 

uchun nazorat ishi. (9 ball) 

Mustaqil 

ta’lim 

topshiriqlarining (prezetatsiya,  testlat,  yozma 

ish variantlari, keys stadilar) 

o‘z vaqtida sifatli bajarilishi. 

(6 ball) 

15 

I oraliq davomida 

(semestrni

ng 1-9 

haftasi) 450

 

 II 

Darslarga aktiv qatnashganlik va 

o‘zlashtirish  darajasi.  Ma’ruza 

mashg‘ulotlardagi 

faolligi, 

mashg‘ulot 

daftarlarining 

yuritilish  holati.  Oraliq  nazorat 

uchun nazorat ishi. (11 ball) 

Mustaqil 

ta’lim 

topshiriqlarining (prezetatsiya,  testlat,  yozma 

ish variantlari, keys stadilar) 

o‘z vaqtida sifatli bajarilishi. 

(8 ball) 

19 

II oraliq davomida 

(semestrni

ng 10-18 

haftasi)  

 

 

VI semestr bo‘yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish me’zonlari 

Baholash 

usullari 

Baholash mezonlari 

Testlar, 

yozma 

ishlar, 


og‘zaki 

savol-


javoblar. 

86-100  ball  “a’lo”:  Fanga  oid  nazariy  bilimlarni  to‘la  o‘zlashtira  olish.  Xulosa  va 

qaror  qabul  qilish.  Ijodiy  fikrlay  olish.  Mustaqil  mushohada  yurita  olish.  Olgan 

bilimlarini amalda qo‘llay olish. Mohiyatini tushuntirish. Tasavvurga ega bo‘lish. 

71-85 ball “yaxshi”: Mustaqil mushohada qilish. Olgan bilimlarini amalda qo‘llay 

olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega bo‘lish. 5-70  ball“qoniqarli”:  Mohiyatini  tushuntirish.  Bilish,  aytib  berish.  Ma’lum  bir 

tasavvurga ega bo‘lish. 50-54 ball “qoniqarsiz”: Fan bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni bilmaslik, 

 

Reyting baholash turlari 

Nazorat shakllari 

Maksimal ball 

Umumiy ball 

Joriy nazorat 36 

100 


Oraliq nazorat 

34 Yakuniy nazorat 30 

 

Joriy baholash 

Maksimal 

ball 

O‘tkazish 

vaqti 

Joiry nazorat (20 ball) 

MT (16 ball) 

36 


Semestr 

davomida 

Darslarga 

aktiv 


qatnashganlik 

va 


o‘zlashtirish 

darajasi. 

Amaliy 

mashg‘ulotlardagi faolligi, 

amaliy 


mashg‘ulot  daftarlarining  yuritilishi  va 

holati. 


Mavzular 

bo‘yicha 

uy 

vazifalarining bajarilishi Mustaqil 

ta’lim 


topshiriqlarining 

(prezetatsiya, 

testlat, 

yozma ish variantlari, keys 

stadiylar) 

o‘z 


vaqtida 

sifatli bajarilishi  

Oraliq baholash 

Maksimal 

ball 

O‘tkazish 

vaqti 

№ 

Oraliq nazorat (20 ball) 

MT (14 ball) 

34 

Semestr 

davomida 

451

 

 Darslarga aktiv qatnashganlik va 

o‘zlashtirish  darajasi.  Ma’ruza 

mashg‘ulotlardagi 

faolligi,  

mashg‘ulot 

daftarlarining 

yuritilish  holati.  Oraliq  nazorat 

uchun nazorat ishi. (9 ball) 

Mustaqil 

ta’lim 

topshiriqlarining (prezetatsiya,  testlat,  yozma 

ish variantlari, keys stadilar) 

o‘z vaqtida sifatli bajarilishi. 

(6 ball) 

15 

I oraliq davomida 

(semestrni

ng 1-9 

haftasi) II 

Darslarga aktiv qatnashganlik va 

o‘zlashtirish  darajasi.  Ma’ruza 

mashg‘ulotlardagi 

faolligi, 

mashg‘ulot 

daftarlarining 

yuritilish  holati.  Oraliq  nazorat 

uchun nazorat ishi. (11 ball) 

Mustaqil 

ta’lim 

topshiriqlarining (prezetatsiya,  testlat,  yozma 

ish variantlari, keys stadilar) 

o‘z vaqtida sifatli bajarilishi. 

(8 ball) 

19 

II oraliq davomida 

(semestrni

ng 10-18 

haftasi)  

 

 

 


Download 4.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling