Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi Demografik holat


Download 356.83 Kb.
Pdf ko'rish
Sana09.01.2020
Hajmi356.83 Kb.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi 

Demografik holat 

(dastlabki ma’lumotlar) 

2017 yil yanvar-dekabr 

·

 E’tibor bering: 2017 yilda 

·

 Aholi soni 

50,8 


ming kishiga 

ko

’paydi. ·

 

Tug’ilganlar soni 

64,4 

ming 

nafarni tashkil etdi. 

·

 11,3 

mingta vafot etganlar 

qayd etildi. 

·

 

FHDYO bo’limlarida 

28,0 

mingta nikoh va 

1,8 

mingta ajralishlar 

ro

’yxatga olindi. Doimiy  aholi  soni.Surxondaryo  viloyati  doimiy  aholisi 

soni  2018  yil  1  yanvar  holatiga  2513,1  ming  kishini  tashkil  etib, 

2017  yilda  50,8  ming  kishiga  yoki  1,02  %ga  o

’sgan.  Jumladan, 

shahar aholisi soni 892,9 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 

35,5 %), qishloq aholisi soni 1620,2 ming kishini (64,5 %) tashkil 

etdi.    

Shahar va tumanlar kesimida tahlillar shuni ko

’rsatmoqdaki, 

2018  yil  1  yanvar  holatiga  eng  ko

’p  aholi  soni  Denov  tumanida 

376,6  ming  kishini  (viloyat  aholisi  sonidagi  ulushi  14,9  %ni) 

tashkil etib, keyingi o

’rinlarda Qumqo’rg’on tumanida 222,3 ming 

kishini  (8,8%),  Jarqo'rg'on  tumani  208,4  ming  kishini  (8,2  %), 

Sariosiyo   tumanida 196,4 ming kishini (8,8 %) tashkil etdi. Tumanlar kesimida doimiy aholi sonining taqsimlanishi 

(2018 yil 1 yanvar holatiga, viloyat jami aholisiga nisbatan, %da)  

0

24

6

810

12

1416

Termiz tumani

Angor

Termiz sh.Oltinsoy

Sherobod


Sho'rchi

Qumqo'rg'on

4,1

4,6


5,0

5,4


5,7

6,5


6,7

6,7


7,4

7,8


7,9

8,3


8,8

15,0


foizda

tumanlar


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

2016 y. 

2017 y. 


kishi      

1000 aholiga 

kishi 

1000 aholiga  nisbatan, promille 

 nisbatan, promille Surxondaryo 

viloyati  

62638 

25,7 

64430 

25,9 

Termiz sh.      

3124 

22,1 


3049 

21,3 


      tumanlar: 

  

    

  

Oltinsoy 4265 

26,2 


4338 

26,1 


Angor 

3102 


25,2 

3212 


25,6 

Boysun 


2843 

25,4 


3020 

26,5 


Muzrabot 

3444 


26,2 

3530 


26,3 

Denov 


9522 

26,1 


9801 

26,3 


Jarqo'rg'on 

5332 


26,4 

5393 


26,1 

Qumqo'rg'on 

5280 

24,5 


5604 

25,5 


Qiziriq 

4380 


27,7 

4584 


28,2 

Sariosiyo 

4964 

26,1 


4957 

25,5 


Termiz tumani 

2556 


25,6 

2681 


26,2 

Uzun 


4386 

26,7 


4530 

27 


Sherobod 

4265 


23,8 

4532 


24,8 

Sho'rchi 

5175 

27 


5199 

26,6 


Demografik holat 

Tug’ilish.

  2017  yilda  64,4

  mingta  bola  tug’ilganligi  qayd  etilgan  bo’lib,  mos 

ravishda  1000  aholiga  nisbatan  tug

’ilish  koeffitsiyenti  25,9  promilleni  tashkil  qilib, 

2016 yilga nisbatan 0

,2 promillega ko’paydi (2016 yilda 25,7 promille bo’lgan). 

Tug


’ilish  koeffitsiyenti  2016  yilning  mos  davriga  nisbatan  sezilarli  darajada 

kamayish  Sariosiyo  tumanida  (26,1  promilledan  25,5  promillega),  Jarqo

’gon 

tumanida(26,4  promilledan  26,1  promillega),Oltinsoy  tumanida  (26,2  promilledan 26,1  promillega),Sho

’rchi  tumanida(27,0  promilledan  26,6  promillega)  tumanlarida 

kuzatildi.  

Surxondaryo viloyati bo’yicha tug’ilganlar soni 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ҳудудлар  

2016 y. 

2017 y. 


kishi 

1000 aholiga 

kishi 

1000 aholiga  nisbatan, 

promille 

 nisbatan, 

promille Surxondaryo 

viloyati  

10380 

4,3 

11308 

4,5 

Termiz sh.     

706 

5,0 


711 

5,0 


      tumanlar: 

  

    

  

Oltinsoy 590 

3,6 


663 

4,0 


Angor 

551 


4,5 

664 


5,3 

Boysun 


500 

4,5 


517 

4,5 


Muzrabot 

571 


4,3 

593 


4,4 

Denov 


1540 

4,2 


1689 

4,5 


Jarqo'rg'on 

904 


4,5 

1021 


4,9 

Qumqo'rg'on 

869 979 4,5 

Qiziriq 


550 

3,5 


670 

4,1 


Sariosiyo 

760 


4,0 

775 


4,0 

Termiz tumani 

516 

5,2 


539 

5,3 


Uzun 

689 


4,2 

766 


4,6 

Sherobod 

737 

4,1 


782 

4,3 


Sho'rchi 

897 


4,7 

939 


4,8 

Demografik holat 

Vafot  etganlar.  2017  yilda  11,3  mingta  o’lim  qayd  etilgan  bo’lib,  mos  ravishda 

1000 aholiga nisbatan o

’lim koeffitsiyenti 4,5 promilleni tashkil etib, 2016 yilning mos 

davriga nisbatan o

’zgarmagan (2016 yilda 4,3 promille bo’lgan). 

O

’lim koeffitsiyenti 2016 yilning mos davriga nisbatan  sezilarli darajada o’sishi Oltinsoy tumanida (3,6 promilledan 4,0 promillega), Angor tumanida (4,5 promilledan 

5,3 promillega, Jarqo

’rgon tumanida (4,5 promilledan 4,9 promillega) va Qumqo'rg'on 

tumanida (4,0 promilledan 4,5 promillega) tumanlarida kuzatildi. 

  

Vafot  etganlar.  2017  yilda  11,3  mingta  o’lim  qayd  etilgan  bo’lib,  mos  ravishda 

1000 aholiga nisbatan o

’lim koeffitsiyenti 4,5 promilleni tashkil etib, 2016 yilning mos 

davriga nisbatan o

’zgarmagan (2016 yilda 4,3 promille bo’lgan). 

O

’lim koeffitsiyenti 2016 yilning mos davriga nisbatan  sezilarli darajada o’sishi Oltinsoy tumanida (3,6 promilledan 4,0 promillega), Angor tumanida (4,5 promilledan 

5,3 promillega, Jarqo

’rgon tumanida (4,5 promilledan 4,9 promillega) va Qumqo'rg'on 

tumanida (4,0 promilledan 4,5 promillega) tumanlarida kuzatildi. 

  

Surxondaryo viloyati bo’yicha vafot etganlar soni 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Tabiiy  o’sish.  

2017yilda  aholining  tabiiy o’sishi  53,1 ming  kishini  tashkil etib,   2016                                                  

yilga nisbatan 0,9ming kishiga (2016 yilda 52,2 ming kishi bo’lgan) ko’paygan. 

 

  

 

 Demografik holat 

2017  yilda  qayd  etilgan  vafot  etganlarning  59,3  %i  qon  aylanish  tizimi 

kasalliklaridan,  6,4  %i  o

’simtalardan,  6,2  %i  baxtsiz  hodisa,  zaharlanish 

va  jarohatlanishlardan,  6,6  %i  ovqat  hazm  qilish  a

’zolari  kasalliklaridan, 

6,7  %i  nafas  olish  a

’zolari  kasalliklaridan,  14,1  %i  yuqumli  va  parazitar 

kasalliklardan hamda 0,5 %i boshqa kasalliklardan vafot etgan.      

Ro

’yxatga  olingan  1  yoshgacha  vafot  etgan  bolalarning  53,0  %i  perinatal davrda  yuzaga  keladigan  holatlardan,  19,6  %i  nafas  olish  a

’zolari 


kasalliklaridan,  19,3  %i  tug

’ma  anomaliyalardan,  1,0  %i  baxtsiz  hodisa, 

zaharlanish  va  jarohatlanishlardan,  0,3  %i  ovqat  hazm  qilish  a

’zolari  

kasalliklaridan va 6,8 %i boshqa kasalliklardan vafot etgan. 

Asosiy o’lim sabablari bo’yicha vafot etganlarning  taqsimlanishi  

(jami vafot etganlarga nisbatan, %da) 

0,5 % 6,4 %

59,3 %

6,7 %


6,6 %

14,1 %


6,2 %

Yuqumli va parazitar 

kasalliklardan

O

’simtalardanQon aylanish tizimi 

kasalliklaridan

Nafas olish a

’zolari 


kasalliklaridan

Ovqat hazm qilish a

’zolari 

kasalliklaridan

Boshqa kasalliklardan

Baxtsiz hodisa, zaharlanish 

va jarohatlanishlardan

2017 yil yanvar-dekabr 


 

 

  

 

  

 

  

Tuzilgan nikohlar 

Nikohdan ajralishlar 

2016 y. 

2017 y. 


2016 y. 

2017 y. 


Surxondaryo 

viloyati  

22 164 

28047 

1422 

1812 

Termiz sh. 

1 114 

1392 


181 

188 


      tumanlar: 

  

    

  

Oltinsoy 1 463 

2072 


52 

75 


Angor 

1 199 


1513 

66 


78 

Boysun 


943 

1147 


46 

79 


Muzrabot 

1 169 


1346 

64 


74 

Denov 


3 324 

4204 


245 

328 


Jarqo'rg'on 

1 827 


2504 

92 


136 

Qumqo'rg'on 

2 047 

2591 


131 

130 


Qiziriq 

1 506 


2085 

68 


83 

Sariosiyo 

1 690 

2089 


95 

135 


Termiz tumani 

1 029 


1014 

86 


108 

Uzun 


1 573 

1863 


106 

127 


Sherobod 

1 529 


1925 

83 


124 

Sho'rchi 

1 751 

2302 


107 

147 


 

 

  

 

  

 

  

 

Demografik holat Nikoh.  2017  yilda  FHDYO  organlari  tomonidan  28,0  mingta  nikoh  qayd  etildi.  viloyat 

bo

’yicha 1000 aholiga nisbatan nikoh tuzish koeffitsiyenti 11,3 promilleni tashkil etmoqda.    Tuzilgan  nikohlar  soni  2016  yilga  nisbatan    yuqori  o

’sish  sur’atlari  Oltinsoy 

(141,6 %), Jarqo

’rg’on (137,1 %) va Qiziriq (138,4 %) tumanlariga to’gri kelmoqda. Surxondaryo viloyati bo’yicha tuzilgan nikohlar va ajrimlar soni, birlik 

Nikohdan  ajralishlar.  2017  yilda  FHDYO  organlari  tomonidan  1,8  mingta  nikohdan 

ajralishlar  qayd  etilgan  bo

’lib,  1000  aholiga  nisbatan  nikohdan  ajralish  koeffitsiyenti 

0,7 promilleni tashkil etdi  Ajrimlar  soni    2016  yilga  nisbatan  yuqori  o’sish  sur’atlari  Sherobod 

(149,4 %), Jarqo'rg'on (147,8 %), Boysun (171,7 %) va Oltinsoy (144,2 %), tumanlariga to

’g’ri  

kelmoqda.   

 

  

 

  

 

  2016 y. 

2017 y. 

Ko’chib kelganlar 

12,9 


14,5 

Ko’chib ketganlar 

14,4 


16,8 

Migratsiya saldosi  

-1,5 


-2,3 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

Demografik holat 

Migratsiya.  2017  yilda  respublika  bo’yicha  ko’chib  kelganlar  soni  14,5  ming  kishini, 

ko

’chib ketganlar soni esa 16,8  ming kishini  tashkil etdi. Migratsiya saldosi minus 2,3  ming kishi bo

’lib, 2016 yilga nisbatan 0,8 ming kishiga kamaygan. Aholi migratsiyasi, ming kishi 

Ko’chib  kelganlar:  Ko’chib  kelganlar  soni  Termiz  shahri  (1,8  ming  kishi), 

Qiziriq  (1,5  ming  kishi),  Termiz  tumani  (1,7  ming  kishi)  va  Qumqo'rg'on 

(1,5 ming kishi) tumanlarida  qayd etildi. 

Ko’chib  ketganlar:  Ko’chib  ketganlar  soni  Termiz  shahri  (2,5  ming  kishi), 

Denov 


(1,7 

ming 


kishi),Qiziriq 

(1,5 


ming 

kishi) 


Sherobod 

(1,4 ming kishi) tumanlarida  qayd etildi. Migratsion  saldo:  Migratsiya  saldosining  yuqori  darajasi  Denov    (minus  0,6 

ming 


kishi), 

Termiz 


tumani 

(minus 


0,8 

ming 


kishi), 

Boysun    va Jarqo'rg'on   (minus 0,3 ming kishi) tumanlarida qayd etildi. 

Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasi 

Demografiya va mehnat statistikasi bo’limi 

  

    Nashr uchun mas’ul:    X.O’rolov 

                                            (71) 230-85-86 

                                            (76) 223-07-09 


Download 356.83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling