Suv resurslarini boshqarish


Download 144.75 Kb.
bet2/5
Sana16.04.2020
Hajmi144.75 Kb.
#99496
1   2   3   4   5
Bog'liq
109 16 guruh talabasi Qo`ldoshov Maxmudning Amaliy mashg`uloti
gidrotehnika inshootlari uz 2, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва қишлоқ ХЎжалигини механизациялаш мухандислари институти, 2 Elektr tokining asosiy xarakteristikalari. Om qonuni. Tokning , 2 Elektr tokining asosiy xarakteristikalari. Om qonuni. Tokning , To’g’ri chiziqning tekislikka perpendikulyarligi. • O’zaro perpe-fayllar.org, hisob-3-uy-topwiriq, ahlisunna.uz-Салланинг фазилати
Woy =22.0 * 2.59 = 56.98 Woy =45.1*2.68=120.868

Woy =23.1 * 2.68 =61.908 Woy =107*2.59=277.13

Woy =16.3* 2.59 = 42.217 Woy =46.3*2.68=124.084

Woy =2.14*2.68=5.73 Woy =1.85*2.68=4.95

Woy =1.83*2.51=4.59 Woy =1.37*2.59=3.54

Woy =8.77*2.68=23.5 Woy =1.61*2.68=4.31

Woy =29.4*2.59=76.1 Woy =1.54*2.59=3.98

Woy =28.6*2.68=76.6 Woy =1.52*2.68=4.07

Woy =17.9*2.59=46.3


80%

Ko`rsatkichlar


O`lchov

birligi

Yillik xajm

Oylar3-jadval
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Xaqiqiy yil

(2014)


m3\s

110.6

29.9

41.2

109

131

265

442

127

16.5

40.8

49.2

36.1

40.0

O`rtacha xajm

Mln

m3\s


3487.882

80.13

103.4

292.12

351.08

710.2

1.144

340.4

44.22

109.34

131.8

93.5

107.2

Xaqiqiy yilning oqim miqdori

%

100

2.29

2.96

8.37

10.06

20.36

0.032

9.75

1.26

3.13

3.77

2.68

3.073

80% li ta`minlangan oqimni taqsimlash

Mln

m3\s


289.767

6.63

8.57

24.2

29.1

58.9

0.09

28.25

3.65

9.06

10.92

7.76

8.904
90%

Ko`rsatkichlar


O`lchov

birligi

Yillik xajm

Oylar3-jadval
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Xaqiqiy yil

(2013)


m3\s

4

1.13

2.62

6.38

11.5

11.4

7.85

2.68

1.42

1.11

1.49

1.45

1.1

O`rtacha xajm

Mln

m3\s


126.144

3.03

6.57

17.1

29.78

30.55

20.33

7.2

3.8

2.87

3.99

3.75

2.94

Xaqiqiy yilning oqim miqdori

%

100%

2.4

5.2

13.55

23.6

24.2

16.11

5.7

3.01

2.27

3.2

2.97

2.33

50% li ta`minlangan oqimni taqsimlash

Mln

m3\s


136.4376

3.27

7.09

18.5

32.2

33.02

21.98

7.77

4.1

3.1

4.4

4.05

3.2

Woy = 2.68* 1.13=3.03 Woy = 2.68*2.68=7.2

Woy = 2.51*2.62=6.57 Woy = 2.68*1.42=3.8

Woy = 2.68*6.38=17.1 Woy = 2.59*1.11=2.87

Woy = 2.59*11.5=29.78 Woy = 2.68*1.49=3.99

Woy = 2.68*11.4=30.55 Woy = 2.59*1.45=3.75

Woy = 2.59*7.85=20.33 Woy = 2.68*1.1=2.94


95%

Ko`rsatkichlar


O`lchov

birligi

Yillik xajm

Oylar3-jadval
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Xaqiqiy yilm3\s

3

1.04

1.29

4.54

11.6

8.18

2.43

0.96

0.76

0.86

1.1

1.71

2.16

O`rtacha xajm

Mln

m3\s


94.608

2.79

3.23

12.16

30.044

21.92

6.29

2.57

2.04

2.22

2.94

4.42

5.78

Xaqiqiy yilning oqim miqdori

%

100

2.94

3.41

12.85

31.75

23.17

6.64

2.71

2.15

2.34

3.1

4.67

6.1

95% li ta`minlangan oqimni taqsimlash

Mln

m3\s


66.269

1.94

2.25

8.51

21.04

15.35

4.4

1.79

1.42

1.55

2.05

3.09

4.04


Woy = 2.68* 1.04=2.79 Woy = 2.68*0.96=2.57

Woy = 2.51*1.29=3.23 Woy = 2.68*0.76=2.04

Woy = 2.68*4.54=12.16 Woy = 2.59*0.86=2.22

Woy = 2.59*11.6=30.044 Woy = 2.68*1.1=2.94

Woy = 2.68*8.18=21.92 Woy = 2.59*1.71=4.42

Woy = 2.59*2.43=6.29 Woy = 2.68*2.16=5.78

MAVZU: Eksplatatsion suv resurslarini aniqlash (umumiy suv resurslari)

Umumiy suv resurslari deb u yoki bu maqsadlarda ishlatilayotgan ishlatilishi mumkin bo`lgan suv resurslari-ga aytiladi.

Eksplatatsion suv resurslari deb ma`lum hisobiy davrda ularni sifat va miqdorini bosh-qarish yo`li bilan ishlatilishi mumkin bo`lgan suv resurslariga aytiladi.

Suv resurslarini boshqarish deb tarqalishi va taqsimlanishini sifat va miqdor istemol-chi talabiga moslashtirishga aytiladi.

Wyer osti = Qyer osti * T Wyer osti = 3.9*31.536=122.99

Ko`rsatkichlar

50% 4- jadval

Yil

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Xisobga olingan

900.488

66.87

69.75

71.64

55.98

60.84

41.5

3.06

3.24

13.23

118.9

272.43

122.01

Xisobga olinmagan

45.02

3.34

3.48

3.58

2.79

3.042

2.075

0.153

0.162

0.66

5.94

13.62

6.1

Yo`gin suvlar

55.2

2.78

3.47

4.17

6.72

6.26

5.33

3.71

3.47

3.01

4.40

5.33

6.5

Yer osti suvlar

122.99

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

Jami

1123.698

83.23

86.94

89.63

75.73

80.4

59.14

17.2

17.11

27.14

139.48

301.62

144.8

Wyog`in = Fun*h*k\1000

Wyog`in =1546*12*0.15\1000=2.78 Wyog`in =1546*23*0.15\1000=5.33

Wyog`in =1546*15*0.15\1000=3.47 Wyog`in =1546*16*0.15\1000=3.71

Wyog`in =1546*18*0.15\1000=4.17 Wyog`in =1546*15*0.15\1000=3.47

Wyog`in =1546*29*0.15\1000=6.72 Wyog`in =1546*13*0.15\1000=3.01

Wyog`in =1546*27*0.15\1000=6.21 Wyog`in =1546*19*0.15\1000=4.40

Ko`rsatkichlar

75% 4- jadval

yil

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Xisobga olingan

374.288

8.49

6.77

34.8

11.3

11.4

68.5

19.5

7.33

5.2

6.36

5.87

6.02

Xisobga olinmagan

18.7

0.42

0.338

1.74

0.56

0.57

3.42

0.97

0.36

0.26

0.318

0.29

0.301

Yo`gin suvlar

55.2

2.78

3.47

4.17

6.72

6.26

5.33

3.71

3.47

3.01

4.4

5.33

6.5

Yer osti suvlar

122.99

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

Jami

71.2

21.9

20.81

50.95

28.82

28.48

87.49

34.42

21.4

18.7

221.3

21.7

23.061


Ko`rsatkichlar

80% 4- jadval

Yil

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Xisobga olingan

289.767

6.63

8.57

24.2

29.1

58.9

0.09

28.25

3.65

9.06

10.92

7.76

8.904

Xisobga olinmagan

23.2

0.53

0.68

1.93

2.33

4.71

0.0072

2.26

0.29

0.72

0.87

0.62

0.71

Yo`gin suvlar

55.2

2.78

3.47

4.17

6.72

6.26

5.33

3.71

3.47

3.01

4.4

5.33

6.5

Yer osti suvlar

122.99

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

Jami

491.16

20.18

22.96

40.54

48.39

80.11

15.7

44.5

17.65

23.03

26.43

23.85

26.35
Ko`rsatkichlar

90% 4- jadval

yil

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Xisobga olingan

136.4376

3.27

7.09

18.5

32.2

33.02

21.98

7.77

4.1

3.1

4.4

4.05

3.2

Xisobga olinmagan

12.27

0.29

0.64

1.67

2.9

2.97

1.97

0.69

0.36

0.27

0.39

0.36

0.29

Yo`gin suvlar

55.2

2.78

3.47

4.17

6.72

6.26

5.33

3.71

3.47

3.01

4.4

5.33

6.5

Yer osti suvlar

122.99

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

Jami

326.9

26.99

21.44

34.6

52.06

52.49

39.52

22.41

18.17

16.62

19.43

19.98

20.23Ko`rsatkichlar

95% 4- jadval

yil

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Xisobga olingan

66.269

1.94

2.25

8.51

21.04

15.35

4.4

1.79

1.42

1.55

2.05

3.09

4.04

Xisobga olinmagan

6.29

0.18

0.21

0.80

1.99

1.46

0.42

0.17

0.13

0.15

0.19

0.29

0.38

Yo`gin suvlar

55.2

2.78

3.47

4.17

6.72

6.26

5.33

3.71

3.47

3.01

4.4

5.33

6.5

Yer osti suvlar

122.99

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

10.24

Jami

250.7

15.14

16.17

23.72

39.99

33.3

20.39

15.91

15.26

14.95

16.9

18.95

21.16

Mavzu : SXEM qatnashuvchilarining suv bilan ta`minlash va oqava suv chiqarish hisobi

III-bo`lim 3.1 Kamunal maishiy xo`jalik

Suv istemoli meyori deb bir kishi bir sutka davomida istemol qilingan suv miqdori-ga aytiladi

Aholi soni quydagicha aniqlanadi :

Axz2020 = Fum * Pkishi =1546*154=241.176

Yaqin kelajak uchun quydagicha aniqlanadi :

Ayk2025 = Axz2020 =+( Axz2020 * l1 ) * 5=271323 kishi

Uzoq kelajak uchun quydagicha aniqlanadi: Auk2025 = Ayk2020 =+( Ayk2020 * l2 ) * 10

Auk2025 = 271323 +( 271323*0.025) * 10=339153.75 kishi

Shahar va qishloq aholisining miqdori va nisbati. 5-jadval


Aholi

Xisoblash davrlari

Xozirgi zamon

Yaqin kelajak

Uzoq kelajak

%

miqdor

%

miqdor

%

miqodr

Xammasi

100

241176

100

271323

100

339153.75

Shahar aholisi

42.4

102258.624

46.2

125351.226

50

169576.875

Qishloq aholisi

57.6

138917.376

53.8

145971.774

50

169576.875


Suv istemoli xajmi quydagicha aniqlanadi:

  1. Wsiq = Ash A * Nsish* 365 :1000 2. Wsiq = Aq *Nsiq * 365*1000

Suv istemoli meyorlari:

Hozirgi zamon shahar 400ga teng L\sutka Yaqin kelajak qishloq 175 ga teng

Hozirgi zamon qishloq 125 ga teng Uzoq kelajak shahar 550 ga teng

Yaqin kelajak shahar 500 ga teng Uzoq kelajak qishloq 200 ga teng

Wsish =102258.624 * 400 *365:1000=14.93 mln m3\yil

Wsiq =138917.376 * 125 * 365 :1000=6.34 mln m3\yil

Wsiq =138917.376 * 125 * 365 :1000=6.34 mln m3\yil

Yaqin kelajak uchun:

Wsish =125351.226*500*365:1000=22.9 mln m3\yil

Wsiq =145971.774*175*365:1000=9.32 mln m3\yil

Uzoq kelajak uchun:

Wsish =169576.875*550*365:1000=34.04 mln m3\yil

Wsiq =169576.875*200*365:1000=12.37 mln m3\yil

Oqava suv hajmi quydagicha aniqlanadi:

Wossh = Ash * Nossh *365 :1000 Wossh = Aq * Nosq *365:1000

Hozirgi zamon shahar 350 yaqin kelajak shahar 400 uzoq kelajak shahar 450

Hozirgi zamon qishloq 100 yaqin kelajak qishloq 115 uzoq kelajak qishloq 140

Wossh =102258.624*350*365:1000=13.06 mln m3\yil

Wossh =125351.226*400*365:1000=18.3 mln m3\yil

Wossh =138917.376*100*365:1000=5.07 mln m3\yil

Wossh =145971.774*115*365:1000=6.12 mln m3\yil

Wossh =169576.875*450*365:1000=27.9 mln m3\yil

Wossh =169576.875*140*365:1000=8.66 mln m3\yil

6-jadvalKo`rsatkichlar

Xisoblash davri

Xozirgi zamon

Yaqin kelajak

Uzoq kelajak

1

Suv istemoli shahar

14.93

22.9

34.04

2

Qishloq

6.34

9.32

12.37

3

Oqava suv shahar

13.06

18.3

27.9

4

Qishloq

5.07

6.12

8.66

5

Yaqin kelajak suv istemoli

21.17

32.22

46.4

6

Umumiy oqava suv

18.13

24.42

36.56

Mavzu : Oqava suvlarni ishlatish shakllari7-jadvalDavrlar

Oqava suv

daryoga

Sug`orishga

%

miqdor

%

miqdor

1

Xozirgi zamon

18.13

50

9.065

50

9.065

2

Yaqin kelajak

24.42

25

6.105

75

18.315

3

Uzoq kelajak

36.56

0

0

100

36.56

Download 144.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling