Suv resurslarini boshqarish


kamunal ro`zg`or xo`jaligida suv istemol qilish oqava suv chiqarsih va qaytmas


Download 144.75 Kb.
bet3/5
Sana16.04.2020
Hajmi144.75 Kb.
#99496
1   2   3   4   5
Bog'liq
109 16 guruh talabasi Qo`ldoshov Maxmudning Amaliy mashg`uloti
gidrotehnika inshootlari uz 2, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва қишлоқ ХЎжалигини механизациялаш мухандислари институти, 2 Elektr tokining asosiy xarakteristikalari. Om qonuni. Tokning , 2 Elektr tokining asosiy xarakteristikalari. Om qonuni. Tokning , To’g’ri chiziqning tekislikka perpendikulyarligi. • O’zaro perpe-fayllar.org, hisob-3-uy-topwiriq, ahlisunna.uz-Салланинг фазилати

kamunal ro`zg`or xo`jaligida suv istemol qilish oqava suv chiqarsih va qaytmas

suv xajmlari rejimi.

Xisoblash davrlari

Yillik xajm

Oylar 8-jadval

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.Suv istemol qilish
100%

7

7

7.5

7.5

9

11

11

10.5

7.5

7.5

7.5

7

Xozirgi zamon

21.17

1.48

1.48

1.59

1.59

1.9

2.33

2.33

2.22

1.59

1.59

1.59

1.48

Yaqin kelajak

32.22

2.25

2.25

2.41

2.41

2.89

3.54

3.54

3.4

2.41

2.41

2.41

2.25

Uzoq kelajak

46.4

3.25

3.25

3.48

3.48

4.2

5.1

5.1

4.9

3.48

3.48

3.48

3.25

2.Oqava suvlar
100%

7

7

7.5

7.5

9

11

11

10.5

7.5

7.5

7.5

7

Xozirgi zamon

18.13

1.26

1.26

1.36

1.36

1.63

2

2

1.903

1.36

1.36

1.36

1.26

Yaqin kelajak

24.42

1.71

1.71

1.83

1.83

2.2

2.7

2.7

2.6

1.83

1.83

1.83

1.71

Uzoq kelajak

36.56

2.55

2.55

2.74

2.74

3.29

4.02

4.02

3.83

2.74

2.74

2.74

2.55

3.qaytmas suvlar

Xozirgi zamon

3.04

0.22

0.22

0.23

0.23

0.27

0.33

0.33

0.317

0.23

0.23

0.23

0.22

Yaqin kelajak

7.8

0.54

0.54

0.58

0.58

0.69

0.84

0.84

0.8

0.58

0.58

0.58

0.54

Uzoq kelajak

9.84

0.7

0.7

0.74

0.74

0.91

1.08

1.08

1.07

0.74

0.74

0.74

0.7

Ichimlik suviga qo`yiladigon talablar:

 1. 1litrda 1gramgacha tuz bo`lishi kerak

 2. Bakteriyalar soni 100 tadan ko`p bo`lmasligi kerak

 3. Ichak tayoqchalari soni 3 tadan ko`p bo`lmasligi kerak

 4. Xlor miqdori 0.2-0.3 mg dan ko`p bo`lmasligi kerak

 5. Qattiqligi 7 mg ekvalentdan ko`p bo`lmasligi kerak

III-bob

3.2 sanoat korxonasini suv bilan ta`minlash

Sanoat korxonasining ishlab chiqarish soxasi uchun sarf bo`ladigon suv miqdorining meyori shu sanoat korxonasing texnalogik jarayonlariga bog`liq xolda aniqlanadi. Sanoat korxonasida umumiy o`rtacha suv istemoli hajmi quydagicha aniqlanadi:

Wsanoat = Nsanoat * Msanoat

Bu yerda Nsanoat -sanoat mahsulotining birligiga safrlanadigon suv meyori

Msanoat - mahsulot hajmi.

1.Tamat zavodi - 2698000 2. Meva sharbati - 8000000 3.Soda zavodi - 1100000

 1. M2025=2698000+(2698000*0.02)*5=2967800

M2025=8000000+(8000000*0.02)*5=8800000

M2025=1100000+(1100000*0.02)*5=1210000

Uzoq kelajak uchun :

 1. M2025=2698000+(2698000*0.03)*5=3102700

M2025=8000000+(8000000*0.03)*5=9200000

M2025=1100000+(1100000*0.03)*5=1265000

Sanoat korxonasini suv bilan ta`minlash


Sanoat korxona turi

O`lchov birligi

Yillik ishlab chiqarish xajmi

Suv istemoli

Qaytmas suvlar

Oqava suvlar xajmi


Ishlatilishi

9-jadval

Meyori

M3

Xajmi mln m3

W1

Meyori

M3

Xajmi mln m3

W2

W1-w2

%

Qayta ishlatish

%

Daryoga tashlash

Xozirgi zamon

Tamat zavodi

Tonna

2698000

93.55

252.4

7.53

20.31

232.0950

116.04550

116.045

Meva sharbati

Tonna

8000000

14.06

112.5

1.31

10.5

102

51

51

Soda zavodi

Tonna

1100000

13.3

14.63

3.05

3.35

11.3

5.65

5.65

Yaqin kelajak

Tamat zavodi

Tonna

2967800

93.55

277.6

7.53

22.34

255.375

191.47525

63.825

Meva sharbati

Tonna

8800000

14.06

123.7

1.31

11.5

112.2

84.15

28.05

Soda zavodi

Tonna

1210000

13.3

16.09

3.05

3.7

12.39

9.2925

3.0975

Uzoq kelajak

Tamat zavodi

Tonna

3102700

93.55

290.25

7.53

23.4

266.85100

266.850

0

Meva sharbati

Tonna

9200000

14.06

129.3

1.31

12.05

117.25

117.25

0

Soda zavodi

Tonna

1265000

13.3

16.8

3.05

3.9

12.9

12.9

0
Wsanoat = Nsanoat * Msanoat

Xozirgi zamon :

Wsanoat = 93.55 * 2698000:1000000 = 252.398

Wsanoat = 14.06 * 8000000 : 1000000 = 112.5

Wsanoat = 13.3 * 1100000 : 1000000 = 14.63

Yaqin kelajak:

Wsanoat = 93.55 * 2967800:1000000 = 277.6

Wsanoat = 14.06 * 8000000 : 1000000 = 123.7

Wsanoat = 13.3 * 1100000 : 1000000 = 16.09

Uzoq kelajak:

Wsanoat = 93.55 * 3102700:1000000 = 290.25

Wsanoat = 14.06 * 9200000 : 1000000 = 129.3

Wsanoat = 13.3 * 1265000 : 1000000 = 16.8

III-bob

3.2- Sanoat korxonasida suv istemol qilish, oqava suv chiqarish rejimi

Xisoblash davrlari

Yillik xajm

Oylar 10-jadval

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.Suv istemol qilish
100%

8.3

8.3

8.3

8.3

8.4

8.4

8.4

8.4

8.3

8.3

8.3

8.4

Xozirgi zamon

379.53

31.5

31.5

31.5

31.5

31.9

31.9

31.9

31.9

31.5

31.5

31.5

31.9

Yaqin kelajak

417.39

34.64

34.64

34.64

34.64

35.06

35.06

35.06

35.06

34.64

34.64

34.64

35.06

Uzoq kelajak

436.35

36.22

36.22

36.22

36.22

36.65

36.65

36.65

36.65

36.22

36.22

36.22

36.65

2.Oqava suvlar
100%

8.3

8.3

8.3

8.3

8.4

8.4

8.4

8.4

8.3

8.3

8.3

8.4

Xozirgi zamon

345.39

28.66

28.66

28.66

28.66

29.01

29.01

29.01

29.01

28.66

28.66

28.66

29.01

Yaqin kelajak

379.89

31.53

31.53

31.53

31.53

31.91

31.91

31.91

31.91

31.53

31.53

31.53

31.91

Uzoq kelajak

397

32.95

32.95

32.95

32.95

33.35

33.35

33.35

33.35

32.95

32.95

32.95

33.35

3.qaytmas suvlar

Xozirgi zamon

34.16

2.84

2.84

2.84

2.84

2.89

2.89

2.89

2.89

2.84

2.84

2.84

2.89

Yaqin kelajak

37.54

3.11

3.11

3.11

3.11

3.15

3.15

3.15

3.15

3.11

3.11

3.11

3.15

Uzoq kelajak

39.35

3.27

3.27

3.27

3.27

3.3

3.3

3.3

3.3

3.27

3.27

3.27

3.3

III-bob

3.3 Chorvachilikni suv bilan ta`minlash

Chorvachilikda suv istemol meyori chorva turi va yoshiga bog`liq holda yiriklash-tirilgan meyordan olinadi.

 1. Yirik shohli qora mol --- 100 litr sutkasiga

 2. Otlar uchun --- 80 litr sutkaasiga

 3. Qo`y va echkilar uchun --- 10 litr sutkasiga

 4. Parranda tovuq uchun --- 1 litr sutkasiga

 5. O`rdak uchun --- 2.5 litr sutkasiga

Suv istemol hajmi quydagicha aniqlanadi:

W = CH * N * 365 :1000 : 1000000

YSHQ – 20054 bosh

Parranda majmuasi – 2365800 donaYaylovlardagi qo`ylar – 20384 bosh

Otlar – 22054 bosh

O`rdak – 4365800 dona

Hozirgi zamon uchun

Yirik shohli qoromol uchun -- w=20054*100*365:1000:1000000=0.73 mln m3\yil

Otlar uchun – w=22054*80*365:1000:1000000=0.64mln m3\yil

Qo`y va echkilar uchun – w = 20384*10*365:1000:1000000=0.074mln m3\yil

Parranda tovuq uchun – w = 2365800*1*365:1000:1000000=0.86mln m3\yil

O`rdak uchun – W = 4365800*2.5*365:1000:1000000 = 3.98mln m3\yil

Yaqin kelajak uchun

Chyk2025 = Chhz2020 + (Chhz2020 * 1) * 5

Uzoq kelajak uchun

Chuk2035 = Chyk2025 + (Chyk2025 * 2) * 10

Yirik qoramol uchun

Chyk2025 = 20054+(20054*0.02)*5 = 22059.4

Chyk2025 = 2365800+(2365800*0.02) * 5 = 2602380

Yaylovdagi qo`ylar

Chyk2025 = 20384+(20384 * 0.02) * 5 = 22422.4

Otlar

Chyk2025 = 22054+ ( 22054 * 0.02 )*5 =24259.4

O`rdak

Chyk2025 = 4365800 + ( 4365800 * 0.02 ) * 5 = 4802380

Uzoq kelajak uchun

Yirik qoramol

Chuk2035 = 22059.4 + ( 22059.4 * 0.03 ) * 10 =28677.22

Parrandalar

Chuk2035 =2602380 + ( 2602380 * 0.03) * 10 = 3383094

Yaylovdagi qo`ylar

Chuk2035 = 22422.4 + ( 22422.4 * 0.03 ) *10 = 29149.12

Otlar

Chuk2035 = 24259.4 + ( 24259.4 * 0.03 ) *10 = 31537.22

O`rdak

Chuk2035 = 4802380 + (4802380 * 0.03 ) * 10 = 6243094

Yaqin kelajar uchun

Yirik qoramol

W = 22059.4*100*365:1000:1000000=0.805

Parranda majmuasi

W = 2602380*1*365:1000:1000000=0.95

Yaylovdagi qo`ylar

W = 22422.4*10*365:1000:1000000=0.08

Otlar

W = 24259.4*80*365:1000:1000000=0.708

O`rdak

W = 4802380*2.5*365:1000:1000000=4.38

Uzoq kelajak uchun

Yirik qoramol

W = 28677.22*100*365:1000:1000000=1.046

Parranda majmuasi

W = 3383094*1*365:1000:1000000=1.23

Yaylovdagi qo`ylar

W = 29149.12*10*365:1000:1000000=0.106

Otlar

W = 31537.22*80*365:1000:1000000=0.92

O`rdak

W = 6243094*2.5*365:1000:1000000=5.69

Сhorvachilik kompleksidan shakllangan oqava suvlar yiriklashtirilgan meyorlar asosida suv xo`jaligi vazirligi ma`lumotlariga ko`ra suv istemolini 80% ni oqava suv tashkil etadi.

Chorvachilikda suv istemoli va oqava suv xajmi
Chorva mollari

Chorva soni

Suv istemoli


Oqava suvlar

xajmi

mln m3\yil

Jumladan 11-jadval


Meyori

L\sut

Xajmi mln m3\yil


%

Daryoga tashlash

%

Tozalab sug`orishga

Xozirgi zamon

1

Yirik shohli qoramol

20054

100

0.73

0.584

50

0.292

50

0.292

2

Parranda majmuasi

2365800

1

0.86

0.688

50

0.344

50

0.344

3

Qo`ylar

20384

10

0.074

0.05292

50

0.0296

50

0.0296

4

Otlar

22054

80

0.64

0.512

50

0.256

50

0.256

5

O`rdak

4365800

2.5

3.98

3.184

50

1.592

50

1.592

6

Jami :6.284

5.0272

Yaqin kelajak

1

Yirik shohli qoramol

22059.4

100

0.805

0.644

25

0.161

75

0,483

2

Parranda majmuasi

2602380

1

0.95

0.76

25

0.19

75

0,57

3

Qo`ylar

22422.4

10

0.08

0.064

25

0.016

75

0,048

4

Otlar

24259.4

80

0.708

0.5664

25

0.1416

75

42,48

5

O`rdak

4802380

2.5

4.38

3.504

25

0.876

75

2.628

6

Jami :6.92

5.536

Uzoq kelajak

1

Yirik shohli qoramol

28677.22

100

1.046

0.836

0

0

100

0.836

2

Parranda majmuasi

3383094

1

1.23

0.984

0

0

100

0.984

3

Qo`ylar

29149.12

10

0.106

0.0848

0

0

100

0.0848

4

Otlar

31537.22

80

0.92

0.736

0

0

100

0.736

5

O`rdak

6243094

2.5

5.69

4.552

0

0

100

4.552

6

Jami :8.99

7.192

Download 144.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling