Svårt för äldre att flytta till hyresrätt


Download 1.04 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/9
Sana09.02.2017
Hajmi1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
partiet bryter delvis 

mot den överens-

kommelse som samt-

liga partier gjort.

Det var inför EU-valet i maj 

som ett lokalt affischkrig 

bröt ut i Värmdö. Detta ef-

ter att Värmdömoderaterna 

brutit mot såväl den lokala 

ordningsstadgan som en 

partiöverenskommelse om 

vett och etikett i valrörelsen 

2014.


Nu har partiet sökt po-

listillstånd för att få sätta 

upp valaffischer längs med 

alla de stora genomfarts-

vägarna; Skärgårdsvägen, 

Stavsnäsvägen, Sollenkro-

kavägen, Fagerdalavägen, 

väg 274 mot Stenslätten, 

Gustavsbergsvägen och Ing-

arövägen. 

Man har ansökt om till-

stånd från den 16 juli till 

och med den 14 september.

Många regler

Men det här strider delvis 

mot den överenskommelse 

som alla åtta partier gjort i 

kommunen. 

I den står att man ska be-

gränsa affischeringen och 

att man ska göra en gemen-

sam affischering på tavlor 

på åtta platser som man 

gemensamt sökt tillstånd 

hos polisen för. Kommunen 

håller med dessa tavlor.

Affischering får inte heller 

ske hur som helst, bland an-

nat av trafiksäkerhetsskäl. 

Det finns många regel-

verk som styr. I kommunens 

lokala ordningsföreskrifter 

sägs till exempel att affi-

schering inte får ske utan 

polistillstånd, på husväg-

gar, staket eller stolpar, som 

vetter mot offentlig plats. 

Länsstyrelsen har också in-

för valet fattat beslut om en 

mängd regler kring valaffi-

scheringen. ”Då blir det kaos”

Johnny Tedenfors, S-ordfö-

rande, känner inte till M:s 

ansökan:


– Det förvånar mig att de 

sökt det här tillståndet efter-

som vi ska göra det gemen-

samt för allihop. Om alla 

partier ska söka polistill-

stånd separat blir det kaos. 

Jag ska, som representant, 

söka tillstånd för affische-

ring för alla partier. Ansva-

ret ligger i år på oss, S, på 

samma sätt som vi gjorde i 

EU-valet, säger han.

Deshira Flankör, M, som 

gjort ansökan, säger att det 

finns en paragraf i överens-

kommelsen om att det är 

okej att ha affischer på an-

dra lokala ställen.

– Överenskommelsen 

avser att kommunen ska 

tillhandahålla tavlor där vi 

kan ställa upp affischer som 

en service för demokratin. 

Men den begränsar inte att 

man sätter upp affischer på 

fler ställen i kommunen, 

och den uppfattningen de-

lar kommuntjänstemännen, 

säger hon.

CHARLOTTA WESTLING

charlotta.westling@nvp.seBråk om valaffischer 

Moderaterna affischerade 

bland annat vid Grisslinge- 

rakan inför EU-valet, vilket 

inte stämde överens med den 

lokala ordningsstadgan.

VÄRMDÖ/FISKSÄTRA

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014 

21

Välkommen att lyssna 

på Annie Lööfs 

sommartal i Nyckelviken.

Den 6 augusti bjuder Centerpartiets 

partiledare och näringsminister Annie Lööf 

in till sommartal i Nyckelviken i Nacka.

Talet börjar 10:30 på herrgårdens uteservering.

Varmt välkomna!

Köp en ny Honda i sommar 

och få en

 

värdecheck 

Motor CR-V: 2.0 i-VTEC, 155 hk / 2.2 i-DTEC, 150 hk / 1.6 i-DTEC, 120 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,5-7,7 l/100 km. Koldioxidvärde: 119-179 g/km. Miljöklass: Euro 5. Motor Civic: 1.4 i-VTEC, 100 hk / 1.8 i-VTEC 142 hk / 1.6 i-DTEC, 120 hk. 

Bränsleförbrukning  blandad körning: 3,6-6,4 l/100 km. Koldioxidvärde: 94-150 g/km. Miljöklass: Euro 5. Bilarna på bilden kan vara 

extrautrustade. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter. Giltighetstid t.o.m. 2014-08-31. Läs mer på honda.se. 

SOMMARKAMPANJ! Få en värdecheck på 10.000 kr 

att använda vid bilköpet eller till lyxiga tillbehör.

CHECKA IN SOMMARENS ERBJUDANDE

Vinn en 

drömresa 

till WTCC i 

Marrakech

Du som köper en ny Honda 

i sommar är med och tävlar 

om en resa till premiären av 

WTCC i Marrakech 2015. Se 

stjärnföraren Rickard Rydell 

köra för Honda Racing team 

Sweden! I paketet ingår resa, 

boende och racingbiljetter 

för två personer.

Läs mer på

honda.se.

Civic pris från ca

169.900 kr

CR-V pris från ca

226.900 kr

08-448 04 40 Sandsborgsvägen 45, Enskede    

     Skogskyrkogården www.autopunkten.se 

Mån-Fre 9-18 Lör-Sön 11-15

  

 

  

 

 – igenFOTO: MIKAEL LINDSTRÖM

Fisksätra museum 

har fått flytta in

FISKSÄTRA

Efter flera års verk-

samhet har Fisksätra 

museum fått lokaler 

vid Fisksätra torg – i 

en tidigare tvårums-

lägenhet. 

Museet har haft sin första 

aktivitet, en workshop i por-

trättmåleri i samarbete med 

en konstnär från Mozambi-

que.


I september är det formell 

invigning av museet, efter 

att lokalerna blivit helt kla-

ra.


– Stena har lovat oss en 

lokal i flera år och nu får vi 

den. Det är kul att ha mu-

seum i en lägenhet, säger 

inititiavtagaren till museet, 

Amelie Tham.LENNART SPETZ

Amelie Tham.

ARKIVFOTO: NADIA ENEDAHL

VÄRMDÖ

 

Nu har Värmdös vindkraftverk monte-

rats upp i Nötåsens 

vindkraftpark utan-

för Sundsvall. 

I höst ska det börja förse 

kommunens verksamhe-

ter med el. 

Enligt Eolus vind AB, som 

sålde kraftverket till Värm-

dö, ska det producera 7,6 

GWh el per år, motsvarande 

hushållsel för 1 500 hushåll. 

Kommunalrådet Malin 

Åberg Aas, MP, som var på 

plats vid monteringen, vill 

att vindmätningar och pro-

jektering för vindkraftverk 

ska göras även i Värmdö.

– Vi kommer att ha med 

det i förhandlingarna om vi 

får sitta i majoriteten nästa 

mandatperiod, säger hon.HANNA BÄCKMAN

Vindkraftverk på plats

NACKA

22

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014

SICKLA/SJÖSTADEN

Att längta tillbaka till 

dåtiden är inget för 

Bengt Olsen. Ändå 

har han precis fär-

digställt en bok om 

sin barndoms Sickla, 

Alphyddan och Lug-

net.

– Nostalgi ska vara 

en kraftkälla, säger 

han.

När NVP träffade Bengt Ol-

sen våren 2012 var han mitt 

uppe i ett arbete som aldrig 

slutade växa. Han visade 

bild efter bild ur Nackas 

lokalhistoriska arkiv, re-

dogjorde för otaliga inter-

vjuer och berättade om tim-

mar av researchande.

Nu har han nått målet 

med det digra insamlings-

arbetet: Boken ”I skuggan 

av Atlas”, som i ord och bild 

beskriver hans barndoms 

Alphyddan, Sickla och Lug-

net. 

Anekdoter och bilder

Här finns berättelsen om 

hur områdena kom till, om 

arbetskraftsinvandring-

en till industrierna, om 

idrottsrörelsen, ungdoms-

gårdarna, kollektivtrafiken 

och människorna som bod-

de och arbetade i trakten, 

främst under 1950-70-talet. 

Allt kryddat med personliga 

anekdoter och mängder av 

bilder.

35 kronor från bibblan

Mottagandet är över för-

väntan, berättar Bengt Ol-

sen. Redan är över hundra 

exemplar sålda, och fler är 

beställda.

– Jag har fått jättemycket 

beröm. Och så har jag fått 

mitt första biblioteksarvo-

de. 35 kronor, säger han 

och skrattar.

Varför tror du att intresset 

är så stort?

– För att boken innehåller 

fakta, men i underhållande 

form. Och för att mycket 

av det jag skriver om inte 

har berättats förr, samtidigt 

som bildmaterialet är unikt, 

Han berättar historien om Sickla

”Den mest typiska bild från Sickla bro jag kan hitta”, skriver Bengt Olsen i boken. Den föreställer hans mamma, som står och 

pratar med någon okänd. Bakom dem syns Villa Thorsgård. 

FOTO: PRIVAT

Bengt Olsen framför dagens 

höghus i Alphyddan.

FOTO: CARL LUNDBORG


NACKA

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014 

23

Simskola, 33° i vattnet

Sista chansen – sommarsimskola måndag 4 till lördag 16 augusti.

Välj mellan tiderna 10.15, 10.55, 11.30 och 12.10. 

Sex lektioner = 750 kronor. Anmälan och betalning i badets kassa. 

Nu kan ni också anmäla er till höstens simskolor.

Motionsbassängen (25 m) är stängd 4 till 31 augusti  

på grund av reparation.

Varmt välkomna!

Tfn 08-570 470 50

Ösby badväg 3

www.gustavsbergsbadet.seEnkel och effektiv avloppsrening

– var du än borRent, helt enkelt. 

Ecoboxrent!

Dags för nytt avlopp?

 

Boka ett kostnadsfritt besök i dag!

Ecobox Small är ett robust och kemikaliefritt minireningsverk 

som ersätter slamavskiljare, infiltrationer och markbäddar. 

Det renar avloppet motsvarande de högsta skyddsnivåerna 

vi har i Sverige och är perfekt anpassat för den svenska 

skärgårdsmiljön. Kontakta oss i dag och boka en 

kostnadsfri projektering av någon av våra återförsäljare på 

Värmdö. Kentas Last & Schakt eller Ecoboxcenter LaRos 

Läs mer på www.ecot.se eller ring oss på 0927 775 75.Ecotechs samarbetspartners

LARS ROSANDER AB

08-570 295 55 | laros@telia.com

www.la-ros.se

KENTAS LAST & SCHAKT 

Tel: 08-570 224 43, 

www.kentas.se

Historik i korthet

• Villan 

Alphyddan 

byggdes på 

1870-talet av 

Frans Oskar 

Hagman. 

Fler och 

fler trähus 

uppfördes i när-

området under komman-

de decennier. Där bodde 

mestadels Sicklas fabriks-

arbetare. På 1960-talet 

revs husen och ersattes 

av dagens tegelhöghus.

• Bokens titel ”I skuggan 

av Atlas” syftar på det 

fortfarande verksamma 

industriföretaget Atlas 

Copco, vars fabrik uppför-

des i Sickla kring förra se-

kelskiftet. Även Casco AB, 

som tillverkade lim, fanns 

i området och behandlas 

i boken.


• Boken ”I skuggan av 

Atlas” finns att köpa på 

Akademibokhandeln i 

Sickla och på Länsmuseet 

i Sickla.

är-


eftersom större delen är pri-

vata bilder.Vad har varit roligast i ar-

betet?

– Att få träffa alla som jag 

har intervjuat. Alla har varit 

så positiva och samarbets-

villiga. Det har också varit 

roligt att samarbeta med 

Dieselverkstadens personal.

Arbetet med ”I skuggan 

av Atlas” tog tre år, men 

Bengt Olsen har långt ifrån 

tröttnat på ämnet. Han har 

påbörjat nästa bokprojekt, 

som ska behandla hur han 

själv formats av sin upp-

växtmiljö, och han är sugen 

på att hålla föredrag om 

områdets historia.

– Jag kommer och före-

läser för en kopp kaffe! Jag 

vill förmedla det jag lärt mig 

under arbetets gång.

I motsats till vad man kan-

ske kan tro, tycker Bengt 

Olsen inte att ”det var bättre 

förr”. Tvärtom välkomnar 

På Casco tillverkades lim. Bilden är från slutet av 1950-talet.

Atlas Copco hade en egen orkester, som på bilden från 1949 

spelar vid Marcusplatsen.

han den utveckling som sker 

i hans barndomskvarter.

– Var sak har sin tid. Jag 

upplever dagens Sickla som 

väldigt positivt. Nostalgi ska 

vara en kraftkälla, inte ett 

spöke att låsa sig fast vid.HANNA BÄCKMAN

24

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014

KULTUR  

& NÖJE

Kulturredaktör: Lennart Spetz

Tel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

KONSERT På söndag, den 10 augusti, väntar 

skönsång i Ingarö kyrka. Då uppträder  

a cappellagruppen Dynamic vocal i kyrkans 

sommarkonsertserie. I gruppen finns Na-

talie Lund, som inledde sin musikkarriär i 

Nacka musikklasser.

Hjälper dig mot

rygg-, led- och muskelbesvär

Naprapati – medicinsk fotvård – ortopedi

massage – rehabträning – företagshälsovård

akupunktur – idrottsmedicin

Tel/Fax 


718 21 53 

G:a Värmdöv. 4, Finntorps C 

www.montana.se

NACKA

Hennes filmer utspe-

lar sig i svensk idyll 

och lockar miljonpu-

blik. Men Inga Lind-

ström är en pseudo-

nym för Christiane 

Sadlo – och tittarna 

uteslutande tyskar.

NVP besökte ett 

inspelningsteam på 

plats i Nacka.

Filminspelning pågår. 

En lång rad av tyskregist-

rerade lastbilar med film-

kameror, ljud, ljus, teknik, 

sminkbås, kiosk, kostymer, 

ja till och med en toalett, står 

längs Vikdalsvägen i Nacka. 

Allt är hittransporterat från 

Tyskland för att göra lång-

film i ”längtans land”.Fem filmer per sommar

Inga Lindström är okänd i 

Sverige men desto mer känd 

i Tyskland. Det är den svens-

ka pseudonymen för den 

tyska författaren Christiane 

Sadlo, som skrivit alla ma-

nus till de populära filmer-

na. Varje sommar spelas det 

in fem filmer i Sverige som 

sedan sänds på tyska ZDF, 

motsvarande SVT, på vin-

tern.

– Vi har fått ett utomor-dentligt gott mottagande 

av filmerna i Tyskland. Alla 

älskar dem! Inget våld, sex, 

blod, politik eller veten-

skap. Det är mest romantik, 

säger produktionschefen 

Asaad Mounajed, som varit 

med sedan starten år 2003. 

Filmerna har tittarsiff-

ror på mellan sex och sju 

miljoner och är fortfarande 

populära efter hela 55 lång-

filmer och elva år. Varje film 

spelas in i olika miljöer och 

med nya skådespelare. 

Spelat in på Älgö

– Den svenska sagolika idyl-

len är en perfekt plats för 

den här typen av film. Sve-

rige är längtans land, med 

sjöar, röda trähus, stora 

herrgårdar. Det typiska sa-

golandskapet, säger Asaad 

Mounajed.

Produktionscentret ligger 

i Nyköping och en stor del 

Tysk Sverigebild Inspelning av den tyska filmen En andra chans pågår i huset på Vikdalsvägen i Nacka.

Två av huvudrollsinnehavarna, Jördis Richter och Lara 

Mandoki, i En andra chans står och väntar på att spela in en 

scen, här ihop med produktionschefen Asaad Mounajed.

KONSERT  Weeping Willows, med frontmannen 

Magnus Carlson, uppträder i trädgården på 

Fredriksborg hotell och restaurang den 10 augus-

ti. Bandet har nyligen släppt albumet ”The time 

has come” med nyskrivet material. Spelningen 

startar 19.30.NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014 

 

25

 skapas i Nacka

spelas in i Sörmland, men 

varje film har även scener 

från Stockholm och angräns-

ande områden. Den senaste 

filmen spelades in på Älgö.

Nacka är dock filmteamets 

andra hem. Varje år bor de 

på Quality hotel i Sickla och 

platschefen Susanne Ruben 

har många kontakter här. 

Det är hon som, med sin lo-

kalkännedom, hittar miljöer 

att filma i. 

– Man kan säga att varje 

film är en 90 minuter lång 

reklamfilm för Sverige, sä-

ger Susanne Ruben och ler. 

Den pågående inspel-

ningen handlar om en man 

som håller på med rodd i 

Djurgårdens roddklubb. 

Han råkar ut för en olycka 

och tappar minnet. Han 

kommer ihåg alla i sin om-

givning, utom sin egen fru. 

Möbeldesigner från Nacka

Huvudkaraktären är upp-

växt i den perfekta familjen 

på Stureplan. Han följde 

sitt hjärta och gifte sig med 

en möbeldesigner i Nacka, Inga Lindström

Sedan 90-talet har den 

tyska journalisten Chris-

tiane Sadlo skrivit manus 

under pseudonymen Inga 

Lindström. Historierna 

utspelar sig i svensk idyll, 

med ständigt skiftande 

karaktärer. Handlingen 

kretsar kring romantik och 

filmerna drar miljonpublik.

Biggles Springfeldt och platschefen Susanne Ruben, som har 

varit med sedan starten för elva år sedan och är ansvarig för 

att hitta locations i Stockholmsområdet. 

FOTO: NADIA ENEDAHL (SAMTLIGA BILDER)

mot sin mammas vilja. Efter 

olyckan försöker mamman 

få honom att gå tillbaka till 

det ”rätta” livet, bli tillsam-

mans med en exflickvän 

som är advokat och själv 

börja läsa juridik.  

I slutet av filmen väljer 

dock mannen sin fru igen 

och får en andra chans. Vil-

ket också är titeln på filmen, 

En andra chans. 

– Men jag kom just på att 

i den här filmen är det tvärt 

om, utropar Asaad, medan 

han sitter och berättar om 

handlingen. Det är ju man-

nen som väljer att följa sitt 

hjärta!


NADIA ENEDAHL

SOMMARKRYSSET

26

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014

• Landskapskryss i NVP. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 

31 augusti 2014. En trisslott vardera till tre rätta svar. 

Adressen är Nacka Värmdö Posten, Box 735, 

131 24 Nacka. Märk kuvertet ”Landskapskrysset 7”. Lycka till!

  Namn: ............................................................................................................................................

  Adress: ..........................................................................................................................................

7


NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 5 AUGUSTI 2014 

27

DET HÄNDER

TRE DAMER I TRE DAGAR 

 

Gunilla Bjärås, Kerstin Junker och Berit Vikarby, från Värmdö, ställer ut i blandade tekniker i Kul-

turladan Pilhamn på Ingarö, 8-10 augusti mellan kl 

12.00 och 17.00. Vernissage 8 augusti.

BIDRA MED DITT TIPS TILL ”DET HÄNDER”

Boka direkt via http://www.nvp.se/Guiden/Tipsa/ 

eller via mejl evenemang@nvp.se

Postadressen är: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 

Vi behöver tipset senast en vecka före publicering

Av utrymmesskäl görs en prioritering  av vilka tips som 

publiceras. Skriv kortfattat. 

Bifoga gärna en bild.

KALENDARIET

FÖRENINGSNYTT

FÖRENINGEN SALTSJÖBADS-

BALETTEN

 håller årsmöte 

tisdag den 26 augusti 2014

kl 18.30. Plats meddelas vid 

anmälan om deltagande till 

telefon 717 60 17.ONSDAG 6 AUGUSTI

ONSDAGSGRUPPEN

 

Vi träffas på Gustavsgården kl 10-12 på te-

rapin, syr, stickar eller berättar 

om gamla tider, dagsaktuella 

nyheter och har det mysigt 

med fika. Gamla o nya 

medlemmar välkomna.

Arr: Guldkanten.

STAND UP COMEDY 

på Hotell 

Blå Blom i Gustavsbergs 

hamn, kl 19.30. Ikväll med       

Elina du Rietz, Jakob Öqvist 

och Jörgen Sjöberg. Fri entré. 

Mer info www.blablom.se

TORSDAG 7 AUGUSTI

SOMMARTEATER

 Gustavsbergs 

scenstudio bjuder på det 

kära gamla folklustspelet Sö-

derkåkar på Blå Bloms scen 

kl 19.00. Biljettpris: 200:-. Bok-

ning görs på 574 112 60.  

JIM LEOPARDO TRIO

 bjuder på 

spännande underhållning 

fr 19.00 på restaurang Aqua 

vid vattnet nedanför Grand 

Hotell Saltsjöbaden.

Medverkande Jim Leopardo,  

Robert Linnskog och Oliver 

Farkas. Fri Entré.

ANDAKT

 på Gustavsgården kl 

14.30. Kom och sjung med i 

våra populära psalmer.

Du kan välja Din egen favorit. 

Vi läser dagens bibelcitat. 

Det bjuds på kaffe, te med 

bullar och gemenskap.

Välkommen! Arr: Gustavs-

berg/Ingarö Församling och 

Guldkanten. 

FREDAG 8 AUGUSTI

GULDKANTENS LOPPIS 

Hästhagsterrassen kl 10-15. 

Kom och fynda! Nya saker hela 

tiden! Ta en fikastund med 

kaffe,te, läsk med bullar, kakor 

eller smörgåsar. Samtidigt 

bidrar Du med att ge Guldkant 

till Värmdös pensionärer. Alla 

pengar går oavkortat till det 

med hjälp av Dig och våra 

volontärer! Vill Du bli en av 

dem? Välkomna, här finns allt 

mellan himmel och jord.Download 1.04 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling