T f. n. Masharipov O. O. “ ” 2021 y. Kalendar -tematik reja 2021-2022 o’quv yili


Download 44.2 Kb.
Sana18.01.2022
Hajmi44.2 Kb.
#394167
Bog'liq
kalendar tematik reja 2021-2022 (2) (3)
FUTBOLDA JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIK BO’UICHA NAZORAT MASHQLARINI BAJARISH, FUTBOLDA JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIK BO’UICHA NAZORAT MASHQLARINI BAJARISH, alisher-navoi, sds, приволж. леч 3 2021-2022

TASDIQLAYMAN”

Davolash fakulteti dekani

t.f.n. Masharipov O.O.

_____” ____________2021 y.KALENDAR -TEMATIK REJA

2021-2022 o’quv yili

Kafedra: Patomorfologiya kafedrasi

Fan: Patologik anatomiya

Fakultet: davolash, kurs:3, semestr: V

Semestrga ajratilgan soatlar; ma’ruza-18
Ma'ruza mavzulari

Soat
V- semestr
1.

Qon tomir - yurak patologiyasi.

2

2.

Qon kasalliklari.

2

3.

O‘pka kasalliklari.

2

4.

Bosh va bo‘yin kasalliklari

2

5.

Oshqozon va ichak kasalliklari.

2

6.

Jigar kasalliklari.

2

7.

Buyrak kasalliklari.

2

8.

Jinsiy a'zolar kasalliklari.

2

9.

Endokrin a'zolari kasalliklari.

2
Jami:

18

Kafedra mudiri, t,f,n, dotsent Yuldashev B.S.

TASDIQLAYMAN”Davolash fakulteti dekani

t.f.n. Masharipov O.O.

_____” __________2021 y.KALENDAR -TEMATIK REJA

2021-2022 o’quv yili

Kafedra: Patomorfologiya kafedrasi

Fan: Patologik anatomiya

Fakultet: davolash, kurs:3, semestr: VSemestrga ajratilgan soatlar; amaliy mashg’ulot-72
Amaliy mashgulotlarning mavzusi

Soat
V- semestr
1.

Qon tomir patologiyasi. Tomir anomaliyalari. Gipertenziya. Ateroskleroz. Anevrizmalar. Vaskulitlar. Vena va limfa tomirlari patologiyasi. Tomir o‘smalari. SVK.(Serebrovaskulyar kasallik)

4

2.

Yurak patologiyasi. Tug‘ma yurak kasalliklari. Yurak ishemik kasalliklari. Aritmiyalar.

4

3.

Yurak gipertenziv kasalligi. Yurak klapanlari kasalliklari. Kardiomiopatiyalar. Perikard kasalliklari. Yurak o‘smalari

4

4.

Oʼpka patologiyasi. Tugʼma anomaliyalar. Oʼtkir respirator distress sindromi. Oʼpka patologiyasi. Tomir kasalliklari. Oʼpka oʼtkir infektsiyalari. Oʼpka transplantatsiyasi.

4

5.

Oʼpkalarning obstruktiv va restriktiv kasalliklari. Oʼsmalar.Plevra kasalliklari.

4

6.

Bosh va bo‘yin patologiyalari. Og‘iz bo‘shlig‘i, yuqori nafas yo‘llari, quloq, bo‘yin va so‘lak bezlari kasalliklari (Yallig‘lanish, o‘sma).

4

7.

Oshqozon-ichak trakti patologiyalari. Tug‘ma anomaliyalar. Ezofagit.

4

8.

O‘tkir va surunkali gastritlar. Oshqozon polipozlari va o‘smalari.

4

9.

Ichak ishemik kasalligi. Mal'absorbsiya va diarreya. Infeksion enterokolitlar. Ichak o‘smalari. Qorin bo‘shlig‘i kasalliklari.

4

10.

Jigar va o‘t yo‘llari patologiyasi. Jigar kasalliklari xaqida umumiy ma'lumotlar. Infeksion kasalliklar (virusli, bakterial, parazitar gepatitlar).

4

11.

Jigarni toksik va dori vositalari ta'sirida zararlanishi. Jigar o‘smalari. O’t-tosh kasalliklari. Me’da osti bezi kasalliklari

4

12.

Buyrak kasalliklari. Rivojlanish anomaliyalari. Glomerulopatiyalar.

4

13.

Tubulointerstisial kasalliklar. Buyrak o‘smalari. Obstruktiv urinopatiya.

4

14.

Siydik ajratish trakti va erkaklar jinsiy a'zolari kasalliklari.

4

15.

Ayollar jinsiy a'zolari kasalliklari. Infeksiyalar. Vul'va, qin, bachadon bo‘yni va tanasi, naychalar va tuxumdonlar patologiyalari.

4

16.

Gestasiya va plasentasiya buzilishlari. Xomiladorlik va tug‘ruq patologiyalari.

4

17.

Ko‘krak bezi kasalliklari. Rivojlanish anomaliyalari. Yallig‘lanish va o‘sma kasalliklari. Mastopatiyalar.

4

18.

Endokrin tizim kasalliklari. Yallig‘lanish va o‘sma kasalliklari

4
Jami

72

Kafedra mudiri, t,f,n, dotsent Yuldashev B.S.

TASDIQLAYMAN”

Davolash fakulteti dekani

t.f.n. Masharipov O.O.

_____” __________2021 y.KALENDAR -TEMATIK REJA

2021-2022 o’quv yili

Kafedra: Patomorfologiya kafedrasi

Fan: Patologik anatomiya

Fakultet: davolash, kurs:3, semestr: VSemestrga ajratilgan soatlar; mustaqil ta’lim-30
Talaba mustaqil ishi mavzusi

Auditoriya soati

Auditoriyadan tashqari soatOshqozon yara kasalligi etiopatogenezi.

1

2Tasodifiy yurakdan o‘lim sindromi.

1

2Kardiomiopatiyalar.

1

2O‘t-tosh kasalligi.

1

2Onalar o‘limi.

1

1Yuqumli kasalliklarni patogenezi. Sepsis.

1

1Ko‘z to‘r pardasi degenerativ kasalliklari.

1

1Nerv sistemaning degenerativ kasalliklari.

-

1Prion kasalliklari.

1

1Orbita funksional anatomiyasi. O‘smalari. Kon'yunktiva, sklera va shox pardasi anatomiyasi va kasalliklari. Uveit. Katarakta. Retinopatiyalar. To‘r parda usmalari. Ko‘ruv nerv patologiyalari.

-

1Suyak usmalari. Artrozlar va artritlar. Bo‘g‘imlar o‘smalari. Yumshoq to‘qimalar o‘smalari.

1

1Periferik nervlarni shikastlanishi umumiy turlari neyropatiyalar. Neyromuskulyar tutashlarini kasalliklari.

-

2Skelet mushaklar kasalliklari: atrofiyasi, yallig‘lanishi, miopatiyalar. Periferik nerv usmalari.

1

1Teri kasalliklari.

-

2
Jami 30 soat

10

20

Kafedra mudiri, t,f,n, dotsent Yuldashev B.S.


TASDIQLAYMAN”Davolash fakulteti dekani

t.f.n. Masharipov O.O.

_____” ____________2021 y.KALENDAR -TEMATIK REJA

2021-2022 o’quv yili

Kafedra: Patomorfologiya kafedrasi

Fan: Patologik anatomiya

Fakultet: Pediatriya , kurs:3, semestr: V

Semestrga ajratilgan soatlar; ma’ruza-18
Ma'ruza mavzulari

Soat
V- semestr
1.

Qon tomir - yurak patologiyasi.

2

2.

Qon kasalliklari.

2

3.

O‘pka kasalliklari.

2

4.

Bosh va bo‘yin kasalliklari

2

5.

Oshqozon va ichak kasalliklari.

2

6.

Jigar kasalliklari.

2

7.

Buyrak kasalliklari.

2

8.

Jinsiy a'zolar kasalliklari.

2

9.

Endokrin a'zolari kasalliklari.

2
Jami:

18

Kafedra mudiri, t,f,n, dotsent Yuldashev B.S.

TASDIQLAYMAN”Davolash fakulteti dekani

t.f.n. Masharipov O.O.

_____” __________2021 y.KALENDAR -TEMATIK REJA

2021-2022 o’quv yili

Kafedra: Patomorfologiya kafedrasi

Fan: Patologik anatomiya

Fakultet: Pediatriya, kurs:3, semestr: VSemestrga ajratilgan soatlar; amaliy mashg’ulot -72
Amaliy mashgulotlarning mavzusi

Soat
V- semestr
1.

Qon tomir patologiyasi. Tomir anomaliyalari. Gipertenziya. Ateroskleroz. Anevrizmalar. Vaskulitlar. Vena va limfa tomirlari patologiyasi. Tomir o‘smalari. SVK.(Serebrovaskulyar kasallik)

4

2.

Yurak patologiyasi. Tug‘ma yurak kasalliklari. Yurak ishemik kasalliklari. Aritmiyalar.

4

3.

Yurak gipertenziv kasalligi. Yurak klapanlari kasalliklari. Kardiomiopatiyalar. Perikard kasalliklari. Yurak o‘smalari

4

4.

Oʼpka patologiyasi. Tugʼma anomaliyalar. Oʼtkir respirator distress sindromi. Oʼpka patologiyasi. Tomir kasalliklari. Oʼpka oʼtkir infektsiyalari. Oʼpka transplantatsiyasi.

4

5.

Oʼpkalarning obstruktiv va restriktiv kasalliklari. Oʼsmalar.Plevra kasalliklari.

4

6.

Bosh va bo‘yin patologiyalari. Og‘iz bo‘shlig‘i, yuqori nafas yo‘llari, quloq, bo‘yin va so‘lak bezlari kasalliklari (Yallig‘lanish, o‘sma).

4

7.

Oshqozon-ichak trakti patologiyalari. Tug‘ma anomaliyalar. Ezofagit.

4

8.

O‘tkir va surunkali gastritlar. Oshqozon polipozlari va o‘smalari.

4

9.

Ichak ishemik kasalligi. Mal'absorbsiya va diarreya. Infeksion enterokolitlar. Ichak o‘smalari. Qorin bo‘shlig‘i kasalliklari.

4

10.

Jigar va o‘t yo‘llari patologiyasi. Jigar kasalliklari xaqida umumiy ma'lumotlar. Infeksion kasalliklar (virusli, bakterial, parazitar gepatitlar).

4

11.

Jigarni toksik va dori vositalari ta'sirida zararlanishi. Jigar o‘smalari. O’t-tosh kasalliklari. Me’da osti bezi kasalliklari

4

12.

Buyrak kasalliklari. Rivojlanish anomaliyalari. Glomerulopatiyalar.

4

13.

Tubulointerstisial kasalliklar. Buyrak o‘smalari. Obstruktiv urinopatiya.

4

14.

Siydik ajratish trakti va erkaklar jinsiy a'zolari kasalliklari.

4

15.

Ayollar jinsiy a'zolari kasalliklari. Infeksiyalar. Vul'va, qin, bachadon bo‘yni va tanasi, naychalar va tuxumdonlar patologiyalari.

4

16.

Gestasiya va plasentasiya buzilishlari. Xomiladorlik va tug‘ruq patologiyalari.

4

17.

Ko‘krak bezi kasalliklari. Rivojlanish anomaliyalari. Yallig‘lanish va o‘sma kasalliklari. Mastopatiyalar.

4

18.

Endokrin tizim kasalliklari. Yallig‘lanish va o‘sma kasalliklari

4
Jami

72

Kafedra mudiri, t,f,n, dotsent Yuldashev B.S.


TASDIQLAYMAN”

Davolash fakulteti dekani

t.f.n. Masharipov O.O.

_____” __________2021 y.KALENDAR -TEMATIK REJA

2021-2022 o’quv yili

Kafedra: Patomorfologiya kafedrasi

Fan: Patologik anatomiya

Fakultet: Pediatriya, kurs:3, semestr: VSemestrga ajratilgan soatlar; mustaqil ta’lim-44
Talaba mustaqil ishi mavzusi

Auditoriya soati

Auditoriyadan tashqari soatOshqozon yara kasalligi etiopatogenezi.

1

2Tasodifiy yurakdan o‘lim sindromi.

1

2Kardiomiopatiyalar.

1

2O‘t-tosh kasalligi.

1

2Onalar o‘limi.

1

2Yuqumli kasalliklarni patogenezi. Sepsis.

1

2Ko‘z to‘r pardasi degenerativ kasalliklari.

1

2Nerv sistemaning degenerativ kasalliklari.

1

2Prion kasalliklari.

1

2Orbita funksional anatomiyasi. O‘smalari. Kon'yunktiva, sklera va shox pardasi anatomiyasi va kasalliklari. Uveit. Katarakta. Retinopatiyalar. To‘r parda usmalari. Ko‘ruv nerv patologiyalari.

1

3Suyak usmalari. Artrozlar va artritlar. Bo‘g‘imlar o‘smalari. Yumshoq to‘qimalar o‘smalari.

1

3Periferik nervlarni shikastlanishi umumiy turlari neyropatiyalar. Neyromuskulyar tutashlarini kasalliklari.

1

2Skelet mushaklar kasalliklari: atrofiyasi, yallig‘lanishi, miopatiyalar. Periferik nerv usmalari.

1

2Teri kasalliklari.

1

2
Jami 44 soat

14

30

Kafedra mudiri, t,f,n, dotsent Yuldashev B.S.


TASDIQLAYMAN”

Davolash fakulteti dekani

t.f.n. Masharipov O.O.

_____” ____________2021 y.KALENDAR -TEMATIK REJA

2021-2022 o’quv yili

Kafedra: Patomorfologiya kafedrasi

Fan: Patologik anatomiya

Fakultet: Tibbiy profilaktika, kurs:3, semestr: V

Semestrga ajratilgan soatlar; ma’ruza-20
Ma'ruza mavzulari

Soat
V- semestr
1.

Qon tomir - yurak patologiyasi.

2

2.

Qon kasalliklari.

2

3.

O‘pka kasalliklari.

2

4.

Bosh va bo‘yin kasalliklari

2

5.

Oshqozon va ichak kasalliklari.

2

6.

Jigar kasalliklari.

2

7.

Buyrak kasalliklari.

2

8.

Jinsiy a'zolar kasalliklari.

2

9.

Endokrin a'zolari kasalliklari.

2

10

Teri patalogiyalari

2
Jami:

20

Kafedra mudiri, t,f,n, dotsent Yuldashev B.S.

TASDIQLAYMAN”Davolash fakulteti dekani

t.f.n. Masharipov O.O.

_____” __________2021 y.KALENDAR -TEMATIK REJA

2021-2022 o’quv yili

Kafedra: Patomorfologiya kafedrasi

Fan: Patologik anatomiya

Fakultet: Tibbiy profilaktika, kurs:3, semestr: VSemestrga ajratilgan soatlar; amaliy mashg’ulot-34Amaliy mashgulotlarning mavzusi

Soat
V- semestr
1.

Qon tomir patologiyasi. Tomir anomaliyalari. Gipertenziya. Ateroskleroz. Anevrizmalar. Vaskulitlar. Vena va limfa tomirlari patologiyasi. Tomir o‘smalari. SVK.(Serebrovaskulyar kasallik)

2

2.

Yurak patologiyasi. Tug‘ma yurak kasalliklari. Yurak ishemik kasalliklari. Aritmiyalar. Yurak gipertenziv kasalligi. Yurak klapanlari kasalliklari. Kardiomiopatiyalar. Perikard kasalliklari. Yurak o‘smalari

2

3.

Oʼpka patologiyasi. Tugʼma anomaliyalar. Oʼtkir respirator distress sindromi. Oʼpka patologiyasi. Tomir kasalliklari. Oʼpka oʼtkir infektsiyalari. Oʼpka transplantatsiyasi.

2

4.

Oʼpkalarning obstruktiv va restriktiv kasalliklari. Oʼsmalar.Plevra kasalliklari.

2

5.

Bosh va bo‘yin patologiyalari. Og‘iz bo‘shlig‘i, yuqori nafas yo‘llari, quloq, bo‘yin va so‘lak bezlari kasalliklari (Yallig‘lanish, o‘sma).

2

6.

Oshqozon-ichak trakti patologiyalari. Tug‘ma anomaliyalar. Ezofagit.

2

7.

O‘tkir va surunkali gastritlar. Oshqozon polipozlari va o‘smalari.

2

8.

Ichak ishemik kasalligi. Mal'absorbsiya va diarreya. Infeksion enterokolitlar. Ichak o‘smalari. Qorin bo‘shlig‘i kasalliklari.

2

9.

Jigar va o‘t yo‘llari patologiyasi. Jigar kasalliklari xaqida umumiy ma'lumotlar. Infeksion kasalliklar (virusli, bakterial, parazitar gepatitlar).

2

10.

Jigarni toksik va dori vositalari ta'sirida zararlanishi. Jigar o‘smalari. O’t-tosh kasalliklari. Me’da osti bezi kasalliklari

2

11.

Buyrak kasalliklari. Rivojlanish anomaliyalari. Glomerulopatiyalar.

2

12.

Tubulointerstisial kasalliklar. Buyrak o‘smalari. Obstruktiv urinopatiya.

2

13.

Siydik ajratish trakti va erkaklar jinsiy a'zolari kasalliklari.

2

14.

Ayollar jinsiy a'zolari kasalliklari. Infeksiyalar. Vul'va, qin, bachadon bo‘yni va tanasi, naychalar va tuxumdonlar patologiyalari.

2

15.

Gestasiya va plasentasiya buzilishlari. Xomiladorlik va tug‘ruq patologiyalari. Ko‘krak bezi kasalliklari. Rivojlanish anomaliyalari. Yallig‘lanish va o‘sma kasalliklari. Mastopatiyalar.

2

16.

Endokrin tizim kasalliklari. Yallig‘lanish va o‘sma kasalliklari

2

17.

Teri kasalliklari Yallig’lanish va o’sma kasalliklari. Infeksion kasalliklari. Melanomalar

2
Jami

34

Kafedra mudiri, t,f,n, dotsent Yuldashev B.S.

TASDIQLAYMAN”

Davolash fakulteti dekani

t.f.n. Masharipov O.O.

_____” __________2021 y.KALENDAR -TEMATIK REJA

2021-2022 o’quv yili

Kafedra: Patomorfologiya kafedrasi

Fan: Patologik anatomiya

Fakultet: Tibbiy profilaktika, kurs:3, semestr: VSemestrga ajratilgan soatlar; mustaqil ta’lim-48
Talaba mustaqil ishi mavzusi

Auditoriya soati

Auditoriyadan tashqari soatOshqozon yara kasalligi etiopatogenezi.

1

2Tasodifiy yurakdan o‘lim sindromi.

1

1Kardiomiopatiyalar.

1

1O‘t-tosh kasalligi.

1

2Onalar o‘limi.

1

1Yuqumli kasalliklarni patogenezi.

2

1Sepsis.

2

2Nerv sistemaning degenerativ kasalliklari.

1

2Prion kasalliklari.

1

1Ko‘z to‘r pardasi degenerativ kasalliklari.Orbita funksional anatomiyasi. O‘smalari. Kon'yunktiva, sklera va shox pardasi anatomiyasi va kasalliklari.

1

1Uveit. Katarakta. Retinopatiyalar. To‘r parda usmalari. Ko‘ruv nerv patologiyalari.

1

1Suyaklarni asosiy strukturasi va funksiyasi Suyaklarni rivojlanishining buzilishi. Shishlar. Osteonekroz. Ostomielit

1

1Suyak usmalari. Artrozlar va artritlar. Bo‘g‘imlar o‘smalari.

1

1Yumshoq to‘qimalar o‘smalari.Periferik nervlarni shikastlanishi umumiy turlari neyropatiyalar. Neyromuskulyar tutashlarini kasalliklari.

1

1Skelet mushaklar kasalliklari: atrofiyasi, yallig‘lanishi, miopatiyalar. Periferik nerv usmalari.

1

1Teri kasalliklari.

1

1
Jami 30 soat

18

20Kafedra mudiri, t,f,n, dotsent Yuldashev B.S
Download 44.2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling