Takrorli bo’lmagan kombinatsiyalar


Download 19.81 Kb.
Sana05.07.2020
Hajmi19.81 Kb.
#123026
Abduvahobov Murodbek diskret labarotoriya ishi
Bog'liq
Operatsion tizimlarning asosiy vazifalari va ularning turlari, Referat, Anatomiya va fiziologiya fanlari nimani o, bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi predmetlarini bolalar bilan ta, bolalarda nevroz kasalliklari, 1407839425 58583, 2-ҲАФТА АХБОРОТ СОАТИ МАТЕРИАЛИ, 2-ҲАФТА АХБОРОТ СОАТИ МАТЕРИАЛИ, O'qituvchi nutq madaniyati fanidan test savollari, O'qituvchi nutq madaniyati fanidan test savollari

Takrorli bo’lmagan kombinatsiyalar

1)#include

using namespace std;

void almash(int *a, int i, int j) {

int s = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = s;

}

bool holatlar(int *a, int n) {



int j = n - 2;

while (j != -1 && a[j] >= a[j + 1]) j--;

if (j == -1)

return false;

int k = n - 1;

while (a[j] >= a[k]) k--;

almash(a, j, k);

int l = j + 1, r = n - 1; while (l

almash(a, l++, r--);

return true;

}

void Print(int *a, int n) {



static int num = 1;

cout.width(3); cout << num++ << ": ";

for (int i = 0; i < n; i++)

cout << a[i] << " ";

cout << endl;

}

void Urinalmashtirish(int *a, int n)



{

Print(a, n);

while (holatlar(a, n))

Print(a, n);

}

int main() {



int n, *a;

cout << "elementlar soni N = ";

cin >> n;

a = new int[n];

for (int i = 0; i < n; i++)

a[i] = i + 1;

Urinalmashtirish(a,n);
return 0;

}

2)#include

#include

using namespace std;

int main()

{

long long int p=1, m, n,i;



cin>>n;

long long int a[n+1];

for(i=1; i<=n; i++)

{

cin>>a[i];



}

cin>>m;


for(i=n-m+1; i<=n; i++)

{

p*=i;



}

for(i=1; i<=n; i++)

{

for(j=1; j<=m; j++)



{

for(k=j; k<=n; k++)

cout<

}


cout< }

cout<




return 0;

}

3)#include



#include

using namespace std;

int main()

{

long long int p=1,q=1, m, n;



cout<<"Iltimos to'plamning elementlari sonini kiriting n=";

cin>>n;

long long int a[n+1];

for(long long int i=1; i<=n; i++)

{

cin>>a[i];



}

cout<<"Gruppalash sonini kiritng m=";

cin>>m;

for(long long int i=1; i<=m; i++)

{

q*=i;


}

for( long long int i=n-m+1; i<=n; i++)

{

p*=i;


}

cout<<"Mumkin bo'lgan barcha guruppalashlar soni N="<




for(long long int i=1; i<=n; i++)

{

for(long long int j=i+1; j<=n; j++)



{

for(long long int k=j+1; k<=n; k++)

cout<

}


}

return 0;

}

4)#include

using namespace std;

int main()

{

long long p=1,s=1,m, n,k=1;



cout<<"Satr sonini kiriting iltimos n=";

cin>>n;

for(int i=0; i<=n; i++)

{ for(int u=i; u<=n; u++) cout<<" ";

for(int j=0; j<=i; j++)

{


p=1; s=1; k=1; cout.width(5);

for(int f=1; f<=i; f++)

{

p*=f;


}

for(int l=1; l<=j; l++)

{

s*=l;


}

for(int t=1; t<=(i-j); t++)

{

k*=t;


}

cout<



}

cout<

}

return 0;



}

5)#include

using namespace std;

long long int yusuf(long long int n, long long int k)

{

long long int p=1;



for (long long int i = 1; i <= k; i++)

p*=(n - k + i);

return p;

}

long long int faktorial(long long int n)



{

if(n==1)

return 1;

else


{

return n*(n-1);

}

}

int main()



{

long long int n;

cout << "Iltimos darajani kiriting n=";

cin >> n;

cout<< "a"<< "^"<

for (long long int i = 1; i <= n; i++)

{

cout<< yusuf(n, i) / faktorial(i)<<"*"<< "a"<<"^"<

}

cout<< "b"<<"^"<

return 0;

return 0;

}

7)#include


using namespace std;

long fac(int k){

long s=1;

for(int j=1;j<=k;j++)

s=s*j;

return s;



}

long binom(int x,int y){

if(y==x||y==0)return 1;

else


return fac(x)/(fac(y)*fac(x-y));

}

int main ()



{

int n, i, j;

cin>>n;cout<

for(i = 0; i <= n ; i++)

{

cout<<" "<

cout<<"C ="<

cout<<" "<

}

return 0;



}

Takrorli kombinatsiyalar.

1)#include

using namespace std;

long long faktorial(int n)

{

if(n==1)



return 1;

else


{

return n*faktorial(n-1);

}

}

int main()



{

long long p=1,s=1;

int m, n,i,j,y,d;

cout<<"n=";

cin>>n;

cout<<"k=";

cin>>d;

for(i=0; i

cin>>a[i];

for(j=1; j<=n; j++) p*=j;

for(i=0; i

{

p=p/faktorial(a[i]);



}

cout<<" mumkin bo'lgan takrorli o'rinlashtirishlar soni"<

cout<<"n="<


return 0;

}

2) #include

using namespace std;

bool holatlar(int *a, int n, int m) {

int j = m - 1;

while ( j>=0 && a[j] == n) j--;

if (j < 0) return false;

if (a[j] >= n)

j--;

a[j]++;


if (j == m - 1) return true;

for (int k = j + 1; k < m; k++)

a[k] = 1;

return true;

}

int main()



{

int n, m, *a;

cout << "N = ";

cin >> n;

cout << "M = ";

cin >> m;

int h = n > m ? n : m;

a = new int[h];

for (int i = 0; i < h; i++)

a[i] = 1;

int num = 1;

cout << num++ << ": ";

for (int i = 0; i < m; i++)

cout << a[i] << " ";

cout << endl;

while (holatlar(a, n, m))

{

cout << num++ << ": ";



for (int i = 0; i < m; i++)

cout << a[i] << " ";

cout << endl;

}
return 0;

}
3)#include

using namespace std;

long long faktorial(int n)

{

if(n==1)



return 1;

else


{

return n*faktorial(n-1);

}

}

int main()



{

long long p;

int m, n,l,d;

cout<<"n=";

cin>>n;

cout<<"m=";

cin>>m;

d=n+m-1; l=n-1;

p=fak(d)*1./(faktorial(m)*faktorial(l));

cout<<"Mumkin bo'lgan takrorli guruhlashlar soni"<<"\n";

cout<<"n="<


return 0;

}

4)#include

using namespace std;

long long fibonachchi(int n)

{

if(n==0||n==1)



return 1;

else


{

return fibonachchi(n-1)+fibonachchi(n-2);

}

}

int main()



{

int n;


cout<<"n=";

cin>>n;

cout<<"Fibonachi sonlar \n";

for(i=0; i

{

cout<

}

return 0;



}


Download 19.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling