TA’limni tashkil etish shakllari (noan’anaviy ta’lim shakllari)


Download 116.11 Kb.
Sana11.02.2020
Hajmi116.11 Kb.

TA’LIMNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI (NOAN’ANAVIY TA’LIM SHAKLLARI)

REJALAR:

 • Ta’lim shakllarining tarixiy taraqqiyoti
 • Sinf, dars tushunchalari va uning mohiyati. Darsga qo’yilgan talablar
 • Sinf-dars shaklidagi dars turlari va ularning tuzilish shakllari
 • Seminar, amaliy va tajriba ishlari shaklidagi mashg’ulotlar
 • Ta’limning noan’anaviy shakllari, ularning o’quvchi mustaqil fikrlashini o’stirishdagi ahamiyati

A’nanaviy dars-muayyan muddatga mo’ljallangan, ta’lim jarayoni ko’proq o’qituvchi shaxsiga qaratilgan, mavzuga kirish, yoritish, mustahkamlash va yakunlash bosqichlaridan iborat ta’lim modelidir.

 • A’nanaviy dars-muayyan muddatga mo’ljallangan, ta’lim jarayoni ko’proq o’qituvchi shaxsiga qaratilgan, mavzuga kirish, yoritish, mustahkamlash va yakunlash bosqichlaridan iborat ta’lim modelidir.
 • An’anviy dars o’tish modelida ko’proq ma’ruza, savol-javob, amaliy mashq kabi metodlardan foydalaniladi. Shu sabab, bu hollarda an’anaviy dars samaradorligi ancha past bo’lib, o’quvchilar ta’lim jarayonining passiv ishtirokchilariga aylanib qoladilar. An’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman o’quvchilar faolligini oshiradigan metodlar bilan boyitib borilsa, o’quvchilar o’zlashtirish darajasini ko’tarilishiga olib keladi.

Ta’limning an’anaviy shakllari

Afzalliklari

Kamchiliklari

 • Ma’lum ko’nikmalarga ega bo’lgan va aniq ma’lum tushunchalarni, fanni o’rganishda foydali
 • O’qituvchi tomonidan o’qitish jarayonini va o’qitish muhitini yuqori darajada nazorat qilinishi
 • Vaqtdan unumli foydalanish
 • Aniq, ilmiy bilimlarga tayanish
 • O’quvchilar passiv ishtirokchi bo’lib qoladilar.
 • O’qituvchining to’la nazorati barcha o’quvchilar uchun motivatsiyani vujudga keltirmaydi
 • O’quvchilar o’qituvchi bilan bevosita muloqotga kirisha olmaydi
 • Eslab qolish darajasi hamma o’quvchilarda bir xil bo’lmaganligi sababli, sinf bo’yicha o’zlashtirish darajasi past bo’lib qolishi mumkin.
 • Mustaqil o’rganish va yechimlar qabul qilish uchun sharoitlar yaratilmaydi

Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, o’qituvchi tomonidan o’quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonida faolligi muttasil rag’batlantirilib turilishi, o’quv materialini kichik-kichik bo’laklarga bo’lib, ularning mazmunini ochishda bahs, munozara, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, tadqiqot rolli o’yinlar metodlarini qo’llash, rang-barang qiziqtiruvchi misollarning keltirilishi, o’quvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash, rang-barang baholash usullaridan foydalanish, ta’lim vositalaridan o’rinli foydalanish talab etiladi.

 • Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, o’qituvchi tomonidan o’quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonida faolligi muttasil rag’batlantirilib turilishi, o’quv materialini kichik-kichik bo’laklarga bo’lib, ularning mazmunini ochishda bahs, munozara, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, tadqiqot rolli o’yinlar metodlarini qo’llash, rang-barang qiziqtiruvchi misollarning keltirilishi, o’quvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash, rang-barang baholash usullaridan foydalanish, ta’lim vositalaridan o’rinli foydalanish talab etiladi.

Ta’limning noan’anaviy shakllari

Afzalliklari

Kamchiliklari

 • O’qitish mazmunini yaxshi o’zlashtirishga olib kelishi
 • O’z vaqtida aloqalarning ta’minlanishi
 • Tushunchalarni amaliyotda qo’llash uchun sharoitlar yaratilishi
 • O’qitish usullarining turli xil ko’rinishlari taklif etilishi
 • Motivatsiya yuqori darajada bo’lishi
 • Ko’p vaqt talab etilishi
 • O’quvchilarni har doim ham keraklicha nazorat qilish imkoniyatining pastligi
 • Juda murakkab mazmundagi material o’rganilayotganda ham o’qituvchi rolining past bo’lishi
 • “Kuchsiz” o’quvchilar bo’lganligi sababli “kuchli” o’quvchilarning ham past baho olishi

Afzalliklari

Afzalliklari

Kamchiliklari

 • O’tilgan materialning yaxshi eslab qolinishi
 • Muloqotga kirishish ko’nikmasining takomillashishi
 • O’z-o’zini baholashning o’sishi
 • O’quvchilarning predmetning mazmuniga, o’qitish jarayoniga bo’lgan ijobiy munosabati
 • Mustaqil fikrlay oladigan o’quvchining shakllanishiga yordam berishi
 • Tanqidiy va mantiqiy fikrlashning rivojlantirishi
 • Muammolar yechish ko’nikmalarining shakllanishi
 • O’qituvchining o’zi ham yaxshi rivojlanganfikrlash qobiliyatiga va muammolar yechish ko’nikmalariga ega bo’lishining talab etilishi

Testlar

 • 1. Kadrlar tayyorlashning milliy modeli tarkibiy qismlari qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
 • A)Shaxs, individ, davlat, uzluksiz ta’lim, fan
 • B)shaxs, davlat, jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan
 • C)Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan, ishlab chiqarish
 • D)Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz t’lim, fan, individ
 • 2.kim o’qitish jarayonidagi hayotiylik tamoyili ta’lim-tarbiya jarayonida o’ziga xos o’rin egallaydi degan?
 • A)Lev Tolstoy B)Komenskiy C)Jonn Lokk D)Ushinskiy
 • 3,”Kategoriya” so’zi qanday ma’noni bildiradi?
 • A)”yo’l” B)”uslub” C)”bo’linish” D)”ko’rsatma, dalil”

1.Pedagogikaning asosiy tushunchalari qaysi qatorda berilgan?

 • 1.Pedagogikaning asosiy tushunchalari qaysi qatorda berilgan?
 • A)Shaxs, ta’lim, fan, rivojlanish, shakllanish
 • B)Ta’lim, ma’lumot, tarbiya, rivojlanish, shakllanish
 • C)Ta’lim, metod, fan, tarbiya, uslub, rivojlanish
 • D)Shaxs, davlat va jamiyAT, fan, rivojlanish, shakllanish
 • 2.”Tiflopedagogika” nima?
 • A)Ko’zi ojiz bolalarni o’qitish va tarbiyalash
 • B)soqov bolalarni o’qitish va tarbiyalash
 • C)Nutqi yaxshi rivojlanmaganlar bilan shug’ullanish
 • D)aqliy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarni o’qitish va tarbiyalash
 • 3. “Buyuk didaktika” asarining muallifi kim?
 • A)Lev Tolstoy B)Komenskiy C)Jonn Lokk D)Ushinskiy

OK!!!!!!

1-test


2-test

XATO

1-test


2-test
Download 116.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling