Ta’limvatarbiyaberishsan’ati, pedagogikmaxorat, pedagogiktexnikavaerkinijod


Download 29.32 Kb.
Sana09.06.2023
Hajmi29.32 Kb.
#1472708
Bog'liq
TEST TOPSHIRISH UCHUN NAMUNA


 1. butinglovchilarbilanhamkorlikvado‘stonamunosabatlarjarayonidanamoyonbuladigan “ta’limvatarbiyaberishsan’ati, pedagogikmaxorat, pedagogiktexnikavaerkinijod”dir ?

 1. O‘qituvchi professionalizmi

 2. Pedagogmahorati

c)Pedagogkompetensiyasi
d) Pedagog texnikasi
ANSWER: A

 1. “Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazillashishni, quvnoq, jahldorbo‘lishnibilishilozim, uo‘zinishundaytutishikerakki, uningharbirharakatitarbiyalasin” ta’rifqaysipedagogolimgategishli?

 1. A.SMakarenko

 2. YA.A. Komenski

 3. V.A. Suxomlinskiy.

 4. F.Zeer

ANSWER: A

 1. Har bir ta’limoluvchi,jamoagata’sir o‘tkazishda samarali qo‘llash uchun zarur bo‘lgan malaka va ko‘nikmalar, usulla rmajmuasi?

 1. Pedagogiktakt

 2. Pedagogik ijodkorlik

 3. Pedagogik ijod

 4. Pedagogik texnika

ANSWER: D

 1. O‘qituvchining kasbiy yo‘nalishdagi ijodkorligini oily ilg’or namunasi?

 1. Pedagogik ijodkorlik

 2. Pedagogik mahorat

 3. Pedagogik takt

 4. Pedagogik ijod

ANSWER: B 1. “O‘qituvchi, – aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo‘lishi va o‘quvchilarga aytmoqchi bo‘lgan fikrlarini to‘la va aniq ifodalay olishni bilmog‘I zarur” ushbu ta’rifni qaysi SHarq allomasi izohlagan?

 1. Al-Farobiy

 2. AbuRayhonBeruniy

 3. AlisherNavoiy

 4. AbdullaAvloniy

ANSWER: A

 1. “Ta’lim va tarbiyaning muayyan maqsadi, natijasiga erishish bo‘yicha o‘zaro bog‘langan hamda mantiqiy tugallikka ega bo‘lgan o‘quv fanlari va ularning tarkibiy qismlaridir”. Ushbu ta’rif qaysi pedagogik kategoriyaga tegishli?

 1. modul

 2. loyiha

 3. Qism

 4. Maqsad

ANSWER: A

 1. “Kreativlik – o‘z qiymatiga ega original g‘oyala rmajmui”. Ushbu ta’rif qaysi pedagogga tegishli?

a) KRobinson
b) E.P.Torrens
c) Gardner
d) PDrapeau
ANSWER: A

 1. SHaxsning kreativ tafakkurga egaligini aniqlovchi test (1987 yil) muallifi?

 1. E.P.Torrens

 1. R.Dekart

 2. V.A. Suxomlinskiy.

 1. F.Zeer

ANSWER: E

 1. “Bilish ob’ektlarini ularning modellarida tadqiq qilish uslubi; aniq mavjud predmetlar, voqealar va tuziladigan ob’ektlarning tavsifnomalarini aniqlash yoki yaxshilash, ularni yasash usullarini qulaylashtirish, boshqarish kabilar uchun yasash va o‘rganish”. Bu...?

a) Loyihalashtirish
b) Konstruktorlik
c) Rejalashtirish
d) Modellashtirish
ANSWER: D

 1. Bu pedagogning tabiiy va ijtimoiy qonuniyatlarni nazarda tutilgan holda ma’lum bir vaqt birligi ichida talabalarni maqsadga muvofiq holda rivojlantirishning kelajakdagi jarayoni,natijasi o‘rinoladigan kasbiy faoliyatining bir ko‘rinishidir?

a)Pedagogik ijodkorlik
b) Pedagogik jarayonni loyihalash
C)Pedagogik takt
d) Pedagogik ijod

ANSWER: B 1. Kishilik jamiyatining tarixiy taraqqiyot davrida ta’limning keng tarqalgan tashkiliy shakli to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang?

a)YAkkatartibda
b)Jamoaviy
c) Ommaviy
d) Kichik guruhlarda
ANSWER: A

 1. Sinf-dars tizimining muallifi kim?

a)YA.A. Komenskiy

 1. V.A. Suxomlи́nskiy

 2. Adolf Disterveg

 3. V.VKraevskiy

ANSWER: A


 1. Ta’lim-tarbiya ishining asosiy shakli bu-?

 1. Dars

b) Nazorat
c) Boshqarish
d) Loyihalash
ANSWER: A

 1. Darslarga qo‘yiladigan didaktik talablar to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang

 1. Ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi

 2. Innovatsion, kreativ, integrativ.

 3. Motivatsion, pedagogik, psixologik

ANSWER: A

 1. O‘quv mashg‘ulotlarni tashkil etishning noan’anaviy shakllari qaysi javobda keltirilgan?

 1. Pedagogik takt

 2. Pedagogik ijodkorlik

 3. Pedagogik ijod

 4. Aralash o‘qitish, binar, vebinar, onlayn ma’ruza

ANSWER: D

 1. Loyihalash ....tizimiga asoslanadi?

 1. Pedagogik ijodkorlik

 2. “g‘oya – maqsad – kutiladigannatija – taxminqilish – bashoratlash – rejalashtirish”

 3. Pedagogik takt

 4. Pedagogik ijod

ANSWER: B 1. Ta’lim jarayonini loyihalash necha bosqichlarda kechadi?

 1. 5 ta

 2. 4 ta

 3. 6 ta

 4. 3 ta

ANSWER: A

 1. Ikkiqarama-qarshi, o‘zaro musobaqalashayotgan komanda(guruh) ishtirokchilarning oldindan tayyorlangan chiqishlariga asoslangan rasmiy muhokamasi nima deb ataladi?

 1. modul

 2. loyiha

 3. Qism

 4. Debatlar

ANSWER: E


 1. Tanqidiy fikrlashga to‘g‘ri izoh keltirilgan qatorni toping?

 1. Bu yangi va tushunarli bo‘lgan fikrlar va g‘oyalarning tanlanishi, tekshirilishi, baholanishi, rivojlantirilishi va tatbig‘idir

 2. Bu ijodiy yoki intuitivfikrlash, dalillarni yodda saqlash, g‘oyalarni tushunishdir

c) Bu sayoz o‘zlashtirilgan bilimlarni jamlashdir
d) Bu iloji boricha ko‘p bilishda emas, balki qanday bilimlar eng zarur, qandaylari ozroq va yana qandaylari favqulodda zarurligini bilishdir
ANSWER: A

 1. “Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazillashishni, quvnoq, jahldorbo‘lishnibilishilozim, uo‘zinishundaytutishikerakki, uningharbirharakatitarbiyalasin” ta’rifqaysipedagogolimgategishli?

 2. A.SMakarenko

 3. YA.A. Komenski

 4. V.A. Suxomlinskiy.

 5. F.Zeer

ANSWER: A

 1. Har bir ta’limoluvchi,jamoagata’sir o‘tkazishda samarali qo‘llash uchun zarur bo‘lgan malaka va ko‘nikmalar, usulla rmajmuasi?

 1. Pedagogiktakt

 2. Pedagogik ijodkorlik

 3. Pedagogik ijod

 4. Pedagogik texnika

ANSWER: D

 1. O‘qituvchining kasbiy yo‘nalishdagi ijodkorligini oily ilg’or namunasi?

 1. Pedagogik ijodkorlik

 2. Pedagogik mahorat

 3. Pedagogik takt

 4. Pedagogik ijod

ANSWER: B 1. “O‘qituvchi, – aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo‘lishi va o‘quvchilarga aytmoqchi bo‘lgan fikrlarini to‘la va aniq ifodalay olishni bilmog‘I zarur” ushbu ta’rifni qaysi SHarq allomasi izohlagan?

 2. Al-Farobiy

 3. AbuRayhonBeruniy

 4. AlisherNavoiy

 5. AbdullaAvloniy

ANSWER: A

 1. “Ta’lim va tarbiyaning muayyan maqsadi, natijasiga erishish bo‘yicha o‘zaro bog‘langan hamda mantiqiy tugallikka ega bo‘lgan o‘quv fanlari va ularning tarkibiy qismlaridir”. Ushbu ta’rif qaysi pedagogik kategoriyaga tegishli?

 2. modul

 3. loyiha

 4. Qism

 5. Maqsad

ANSWER: A
Download 29.32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling