Tanim: tanim: İnen torasik aortada (Aortik İsthmus’da) daralma


Download 445 b.
Sana09.03.2017
Hajmi445 b.TANIM:

 • TANIM:

 • İnen torasik aortada (Aortik İsthmus’da) daralma

  • Daralma genellikle ductus arteriozusun aort ile birleştiği yerde görülür.
  • Darlığın öncesi ve sonrası arasında devamlılık mevcuttur.
  • Nadiren de olsa abdominal aortada görülebilir.


SIKLIK:

 • SIKLIK:

  • 1000 canlı doğumda 0.2-0.6 sıklığında görülür.
  • Tüm konjenital kalp hastalıklarının %8-10’u
  • En sık görülen 8. konjenital kalp defekti
  • Turner Send.’lularda %30 görülür.
  • E / K oranı  2/1
  • İzole görülme %40
  • VSD eşlik etmesi %36
  • Ao Co da Biküspit aortik kapak sıklığı %85


PATOLOJİ:

 • PATOLOJİ:

  • Preduktal veya postduktal tanımı eski terminoloji. Ao Co tümü juxtaduktal pozisyondadır. Güncel sınıflama:
    • İnfantil Tip
    • Adult Tip olarak yapılır.
  • Semptomatik infant
   • İnen aorta, inuterin ve doğumda PDA dan beslenir.
   • Sıklıkla inuterin antegrad aort akımını azaltan bir anomali eşlik eder.
   • Bu grup bebekte kollateral sistem iyi gelişmemiştir.
   • Nadiren bunlar olmaksızın da ani afterload artmasına bağlı LV yetmezliği gelişebilir.
  • Asemptomatik Çocuk
   • Fetal dönemde aort isthmusundan antegrad akım mevcuttur.
   • Bu grup çocukta iyi kollateral sistem gelişmiştir.
   • Biküspit aort kapak dışında anomali pek rastlanmaz.
SEMPTOMATİK iNFANT :

 • SEMPTOMATİK iNFANT :

  • Klinik
   • Hayatın ilk 6 haftasında, Dispne, beslenme bozukluğu, kilo alamama, akut dolaşım bozukluğu belirtileri
   • PDA nın kapanması ile akut hemodinamik detoryasyon (PDA ya bağımlı)
  • Fizik Muayene
   • Solunum yetmezliği,
   • Böbrek yetmezliği; Oligüri, anüri
   • Kalp yetmezliği, şok
   • Şiddetli asidoz
   • Diferansiye siyanoz olabilir
   • Distal nabızlar alınamaz


ASEMPTOMATİK ÇOCUK :

 • ASEMPTOMATİK ÇOCUK :

 • Klinik

  • Çoğunlukla asemptomatik. Nadiren egzersizle yorgunluk ve/veya bacak ağrısı
 • Fizik Muayene

  • Büyüme ve gelişme normal
  • Alt ekstremite nabızları; yok, zayıf veya gecikmeli
  • Üst ekstremitede hipertansiyon
  • (Alt ekstremite)-(üst eksremite) TA <20 mmHg dır.
  • Sistolik üfürüm/trill (SSN, URSB,MLSB, LLSB, İnterscapular)


ASEMPTOMATİK ÇOCUK :

 • ASEMPTOMATİK ÇOCUK :

 • Doğal seyir:

  • LV yetmezliği, aort rüptürü, intrakranial kanama (berry anevrizması), hipertansif ensefalopati, hipertansif kardiyovasküler hastalık (KAH, AMİ, Ao Anevrizması)
  • Endokardit profilaksisi
  • Biküspit aorta  AS, AY
 • Tıbbi Tedavi:

 • Girişimsel tedavi

  • Balon anjioplasti/Stent
  • Cerrahi


TEDAVİ:

 • TEDAVİ:

  • Girişimsel tedavi
   • Balon ile dilatasyon
   • Stent-greft yerleştirilmesi
  • Cerrahi tedavi
   • Subklavyen flep aortoplasti
   • Subklavyen ters flep aortoplasti
   • Rezeksiyon ve uç uca anastomoz teknikleri
   • Sentetik yama ile onarım
   • Greft interpozisyonu
   • Greft ile bypass
   • Ekstraanatomik bypass
TANIM:

 • TANIM:

 • Çıkan aort ile inen aort devamlılığının kesilmesi ile karakterize bir anomali.

  • Ao Co ekstrem bir durumudur. Arkusda bir segmentte atrezi veya yokluk söz konusudur.
  • PDA ya bağımlıdır
  • Birliktelik:
    • PDA %100,
    • VSD %70-90,
    • Biküspit aort kapak %60
  • Prevelans: Çok nadir. Yenidoğanın kritik KKH larının %1’idir.
  • Di George Send da %50 görülür.


 • Lokalizasyonuna göre 3 tipi vardır.

  • Tip A: %20-35
  • Tip B: %60-70
  • Tip C: %5


KLİNİK:

 • KLİNİK:

 • Hayatın ilk günlerinde;

   • Solunum distresi,
   • Siyanoz,
   • Nabızların iyi alınamaması,
   • KKY bulguları,
   • Şok tablosu gelişir.
  • Duktusun kapanmasına bağlı olarak;
   • Asidoz
   • Anüri
   • Nekrotizan enterokolit
   • Hepatik iskemi
  • Kalp yetersizliği
   • Taşipne
   • Taşikardi


LAB:

 • LAB:

 • Tele: kardiyomegali, pulmoner konjesyon/vaskülaritede artma/ödem. Di george send da üst mediastende darlık (timus agenezisi)

 • EKG: RVH

 • EKO: Tanı koydurucudur.

 • Anjio: Sıklıkla gerekir.TEDAVİ:

 • TEDAVİ:

 • Tıbbi Tedavi;

   • PG E!1 infüzyonu
   • Entübasyon, sedasyon
 • Cerrahi Tedavi; Tanı girişim endikasyonudur.

   • Primer tam düzeltme önerilir.
   • İki aşamalı
   • Üç aşamalı


TANIM:

 • TANIM:

 • Solunum distresi ve beslenme zorlukları ile giden bir grup arkus aorta anomalileridir.

 • İki tipi vardır:

  • Komplet vasküler ring: Trakea+ösefagus beraber etkilenmiştir.
  • İnkomplet vasküler ring: Trakea veya ösefagusdan biri etkilenmiştir.
 • Anomaliler:


Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling