Taqsimlangan masalalar va tizimlar. Taqsimlangan tizimlar


Download 201.21 Kb.
bet1/2
Sana22.05.2020
Hajmi201.21 Kb.
#108906
  1   2
Bog'liq
aloyida aloyida
14 - Vazifalar , 14 - Vazifalar , 3-seminar mashgulot javoblar, Elektronika va sxemalar-2, 1-амалий, taeqatma -3, 4 maruza, «Iqtisodiyot nazariyasi» fanining predmeti va bilish uszhsjullari 061120155401, «Iqtisodiyot nazariyasi» fanining predmeti va bilish uszhsjullari 061120155401, Ғариблар, 2 5318790549069629857, 2 5318790549069629857, Meeting people 1, Meeting people 1

1-Ma’ruza. TAQSIMLANGAN MASALALAR VA TIZIMLAR.

TAQSIMLANGAN TIZIMLAR

Reja:


  1. Fanga kirish. Taqsimlangan tizimning ta’rifi

  2. Markazlashgan va taqsimlangan tizimlar haqida.

  3. Taqsimlangan tizimlar tandemlari.

  4. Taqsimlangan tarmoq

  5. TT umumiy sxemasi

  6. TT rivojlanish tendensiyalari


Kalit so’zlar: tizim, element, tizimda munosabat, predikat, taqsimlangan tizim, uzluksiz tizim,diskret tizim, mashrutlash, to’plam elementi, protsessor buyrug’i, tanlov, tandem.
Fanga kirish. Taqsimlangan tizim tushunchasi
Axborot texnologiyalarining bugungi rivojlanish davrida taqsimlangan tizimlarga e’tibor tobora ortib bormoqda. Bunga asosiy sabab axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va resurslarining keskin rivojlanishidir.

Hozirgi kunda taqsimlangan tizimlar foydalanuvchi tomonidan talab etilgan resursni dunyoning istalgan nuqtasidan topib berish imkoniga ega. Boshqa so’z bilan aytganda, taqsimlangan tizimlar bir xona doirasida, bino, shahar, davlat doirasida, yoki boshqa davlatlar va planetamizning boshqa qit’alari doirasida dislokatsiya qilingan hisoblash, xotira, axborot resurslarini birlashtirib yagona bir resurs sifatida shakllantirib foydalanuvchiga taqdim etish imkonini yaratib beradi (chizma).


Taqsimlangan tarmoq klassifikasiyasi

Tizim deganda elementlar to’plami va ular orasidagi aloqalar tushiniladi. V orqali elementlar to’plamini belgilaymiz. U holda R2VV binar munosabat elementlar orasidagi juft-juft aloqalarni aniqlaydi. Agar ba’zi-bir xV va yV elementlar uchun (x, y) juftlik R2 ga qarashli ya’ni (x, y) R2 bo’lsa, u holda tizimda x dan y ga aloqa mavjud hisoblanadi. Agar (x, y) R2 bo’lsa, u holda bunday aloqa yo’q bo’ladi. Juftlikda elementlar tartibi muhim bo’lib, aloqalar yo’naltirilgan, simmetrik bo’lmagan bo’lishi mumkin.

Tizimda elementlarning nafaqat juft-juft, balki uchtalik elementlar aloqalari ham bo’lishi mumkin. Bunday aloqalar R3VVV = V3 uchtalik munosibatlar orqali tavsiflanishi mumkin. Masalan, bunday uchtalik elementlar aloqasiga “bola va uning ota-onasi” misol bo’la oladi.

Umumiy holda tizimda R4V4 , R5V5.,…, RnVn munosabatlar bilan tavsiflanadigan aloqalar ham berilishi mumkin. Bu yerda n – tizimdagi elementlar soni.

Har bir munasabat bilan uni anglatadigan ma’lum bir ma’no bog’langan, masalan, “x y dan keyin keladi” , “x y ga signal jo’natadi”, «xy va z larning bolasi» ba hokazo. Boshqacha qilib aytganda, munosabatlar o’rniga (yoki ular bilan birgalikda) ularga mos keluvchi P2 , P3 , P4 ,…, Pn predikatlarni qarab chiqish qulayroqdir. Bularga qo’shimcha sifatida V to’plam elementlari-ning xususiyatlarini anglatuvchisi sifatida P1 predikatni ham qarash mumkin.

Tizimda binar munosabatlar bir nechta bo’lishi mumkinligini alohida ta’lidlab o’tamiz.Masalan, avtomobil dvigateli silindrida gaz (benzin-havo aralashmasi) yonib, porshenni harakatga keltiradi, shu bilan bir vaqtda uni isitadi ham.Ya’ni “x y ni harakatga keltiradi” munosabati va “x y ni isitadi” munosabati o’rinli bo’ladi. Tizimni tadqiq qilish maqsadiga qarab bir munosabatlar muhimroq, qolganlari ikkinchi darajali deb qaraladi.

Tizimda nafaqat binar, ternar va boshqa munosabatlar ham bir nechta bo’lishi mumkin. Umumiy holda tizimni S = {V, {Pi, j}} tuzilma orqali tavsiflash mumkin, bundagi i indeks munosabatning ‘ar’ligini (binar, ternar va hk. yoki predikatdagi o’rinlar sonini), j indeks esa bir xil “ar”liklar ichidagi munosabatlarni ajratish uchun ishlatiladi.P1, j predikatlardan ba’zilari tizim elementning joylashish o’rnini bildirishi mumkin. Masalan, uning geografik koordinatalarini, fazoviy koordinatalarini (suniy yo’ldosh aloqasida), binodagi joylashuvini (local tarmoqdagi kompyuter) va hk. bildirishi mumkin. Bir xil joylashish o’rinlariga (biror-bir yaqinlashish, ruxsat etilganlik chegarasida) ega bo’lgan elementlar qism to’plamiga sayt deb ataymiz.Xuddi shunga o’xshab, ba’zi-bir P2, j predikatlar elementlarning o’zaro joylashishini anglatishi mumkin, masalan tizimning bir elementidan boshqa elementiga signalning uzatish masofasi, vaqti, axborotni yoki mahsulotni uzatish qiymati bo’lishi mumkin. O’zaro joylashuv uchtalik, to’rtalik elementlar uchun ham muhim bo’lishi mumkin va ular shunga mos predikatlar bilan ifoda etiladi.

Taqsimlangan tizimlar deb elementlarning yoki elementlar guruhlarining o’zaro joylashuv predikatlari tizim funksionalligi nuqtai nazaridan demakki tizim tahlili va sintezi nuqtai nazaridan muhim rol o’ynovchi tizmlarga aytamiz.

Taqsimlangan tizimlar uzluksiz va diskret bo'lishi mumkin.Uzluksiz taqsimlangan tizimlar cheksiz sonli elementlar bilan ifodalanadi va shuningdek, har qanday elementning har qanday kichik atrofida (joylashish predikatlari ma'nosida) kamida yana bitta element mavjud.

Uzluksiz taqsimlangan tizimga misol qilib gaz gorelkasi bilan bir nuqtada qizdirilgan po'lat taxta tunukani olish mumkin. Tizimning elementlari bo’lib koordinatalari bilan aniqlanadigan taxta tunukaning "nuqtalari" xizmat qiladi. Taxta tunukaning har bir nuqtasi muayyan bir vaqtda haroratning qiymati bilan ifodalanadi va barcha taxta tunuka ma'lum bir harorat maydoni bilan tasvirlanadi. Yaqin joylashgan nuqtalarning harorati bu nuqtalarning issiqlik manbalaridan uzoqligiga qarab bir-biridan kam farq qiladigan qiymatlarga ega. Vaqt o'tishi bilan, taxta tunuka harorati, nuqtalarning koordinatalari, po’lat taxtaning issiqlik uzatish qiymati atrofdagi muhitga qarab, ma'lum chegaralargacha oshib boradi.Diskret taqsimlangan tizimlar elementlarining bir-biridan ajralib turishi, aniq chegaralanganligi bilan xarakterlanadi. O'zaro munosabatlarning turlaridan biri bu "qo'shni elementlar bo'lish" binar munosabatidir. Ikki qo'shni element o'rtasida boshqa elementlar yo'q. Bu ularning orasiga uchinchi elementni qo’shish mumkin emas degani emas. Ammo keyin birinchi ikki element qo'shni bo'la olmaydi.

Keyingi matnlarda asosan diskret tizimlar ko'rib chiqiladi.Diskret elementlarga misollar

1. Gaz quvurlari tarmog’i.

Gaz quvurlarlar tarmog’i gaz nasos stantsiyalari, gaz taqsimlovchi qurilmalar, quvurlardan iborat. Quvurlar stantsiyalar va tugunlarni o’zaro ulaydi. Quvurlar gaz manbalariga (gaz zaxiralariga) va gaz iste'molchilariga o’tqazilgan.

Tizimdagi asosiy aloqalar elementlarning aloqasi (yo'nalishi): quvur liniyasi va gaz nasos stantsiyasining ulanishi, quvur liniyasi va gaz taqsimlovchi qurilmaning ulanishi. Elementlarning muhim parametrlari ularning joylashuvidir (geografik jihatdan). Bir quvur liniyasi uchun manzil stantsiyalar va tugunlardan ko'ra murakkabroq tarzda o'rnatiladi: kamida ikkita nuqta - quvurning boshlanishi va oxiri, umuman - uch o'lchovli fazodagi egri (gazni almashtirishda balandlikdagi farqni hisobga olish kerak).Tizimdagi asosiy aloqalar elementlarning aloqasi (yo'nalishi): quvur liniyasi va gaz nasos stantsiyasining ulanishi, quvur liniyasi va gaz taqsimlovchi qurilmaning ulanishi. Elementlarning muhim parametrlari ularning joylashuvidir (geografik jihatdan). Bir quvur liniyasi uchun joy stantsiyalar va tugunlardan ko'ra murakkabroq tarzda o'rnatiladi: kamida ikkita nuqta - quvurning boshi va oxiri, umuman - uch o'lchovli fazodagi egri (gazni nasosga nisbatan balandlikdagi farqni hisobga olish kerak).

Quvurlar tarmog'ining ishlashi uchun tarmoqdagi turli nuqtalarda bosimni o'lchash, gaz oqimini tartibga soluvchi gaz hajmini aniqlash vazifalari doimiy ravishda hal etilishi kerak. Bir tomondan, bu vazifalar tarmoqqa taqsimlanadigan (ya'ni, ular tizimning turli nuqtalarida joylashtirilgan va hal qilinadigan), bu vazifalar iste'molchilarga gaz manbalarini bog'laydigan tarmoqni boshqarishning umumiy vazifalar qismidir.


2. Elektr tarmog’i.

Elektr tarmoqlari turli xil kuchlanishli elektr stantsiyalarini va transformator podstansiyalarini o'z ichiga oladi. Elektr tarmoqlari "ishlab chiqaruvchi ob’yektlar" ga - gidroelektrostantsiyalar, issiqlik elektr stansiyalari, atom stansiyalari va iste'molchilarga ulangan. Tesislarni ishlab chiqaruvchi transformator substansiyalari, iste'molchilar geografik koordinatalarga ega. Quvvat liniyalari tekis egri chiziqlar bilan ifodalanadi (balandlik farqi elektr tokida muhim emas).

Tarmoqni boshqarish uchun siz tarmoqning turli nuqtalarida elektr kuchlanishining qiymatini, quvvat liniyasidagi voltajning tushishini, joriy iste'mol qiymatini bilishingiz kerak.

Ushbu ma'lumotlarning barchasi tarmoq orqali tarqatiladi.Tarmoqda shuningdek tarmoq bo'linmalarining boshqaruv qurilmalari - turli xil kalitlar, kalitlar, kalitlarga taqsimlanadi.Elektr tokini optimallashtirish bo'yicha tarmoqni boshqarish vazifasi markaziy ravishda hal etiladi, lekin ba'zida tarmoqning muayyan tarmoqlarida hal qilingan subtasklarga bo'linadi. Misol uchun, tarmoq tiqilishi sodir bo'lganida ma'lum "fan to'xtab qolishi", kunduz vaqtiga muvofiq yo'nalishni boshqa mintaqadan boshqasiga o'tkazish va h.k.

Bundan tashqari, turli mamlakatlar tarmoqlarini birgalikda ishlashi uchun vazifalar hal etilmoqda. Bunday holda markazlashtirilgan qarorlarni qabul qiladigan organ mavjud emas va vazifa taqsimlangan.

3. Aloqa tarmoqlari

Bu taqsimlangan tizimlarning yorqin misollaridan biri, ayniqsa, aloqa tarmoqlari kompyuter ma'lumotlarini uzatish uchun ishlatilgan holatlarda, ya'ni.kompyuter tarmoqlari sifatida. Tarmoqning har bir tuguni axborotni qayta ishlash tezligi bilan tavsiflanadi. Aloqa tarmoqlarida aloqa kanallarini almashtirish tezligi.Tarmoq tugunidagi kompyuter tarmoqlarida kirish so'rovlarida ma'lum xizmatlarni amalga oshiradigan server bo'lishi mumkin.

Ushbu xizmatning vaqti - bu tarmoq tugunining qo'shimcha tavsifi. Nodlarni bog'lovchi aloqa kanallari o'zlarining o'tkazuvchanligi - axborot uzatish tezligi va boshqa texnik xususiyatlar (tolali-optik, kabel, sun'iy yo'ldosh kanallari, radio kanallari va boshqalar) bo'yicha farqlanadi. Bunga qarab, ular turli xil parvarishlash tartib-qoidalarini talab qilishi mumkin. Umuman olganda, aloqa tarmog'i xabarni bir nodadan ikkinchisiga uzatishni ta'minlashi kerak. Va bu tugunlar aloqa kanali orqali bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lmasligi mumkin. So'ng, tugunlardan intermediate node orqali o'tib, bir tugunni ikkinchi yo'nalishga o'tkazish talab qilinadi.

Yonaltiruvchi vazifa odatda taqsimlangan optimallashtirish muammosi. U turli xil mahsulotlarga ega.

Oddiy variant - bu statik yechim. Tarmoqning topologiyasi, ma'lum kanal quvvati va tugunlarda o'rtacha kechikishlar uchun vi va vj tugunlarining har juftligi uchun optimal marshrutni topish va har doim uni ishlatish mumkin.

Ammo turli tugunlarga bo'lgan so'rovlarning intensivligi bir xil va bir kun ichida yoki hatto tezroq o'zgarishi mumkin. Natijada, ba'zi tugunlar oldida so'rovlar katta navbatlarni shakllantiradi, marshrutdan o'tayotgan xabarning vaqtini oshiradiYoki, navbatdagi bufer to'lgan bo'lsa, xabarlar xizmati rad etilishi mumkin. Bunday holda boshqa yo'nalish optimal bo'lishi mumkin.Bunday holatlar dinamik marshrutizatsiya zarurligiga olib keladi, ya'ni tarmoq ustida harakat qilayotgan xabarning yo'nalishini aniqlang.Yo'l-yo'riq vazifasi aloqa tarmog'ini boshqarishning umumiy vazifasiga ajralmas qism sifatida kiritilgan.


4. Logistik tizimlar.

Transport yo'llari (yo'llar, temir yo'llar, dengiz va daryo yo'llari va boshqalar), omborlar, portlar, stantsiyalar, yuklarni tushirish va tushirish mexanizmlari va boshqalar.Tovar yetkazib beruvchidan ma'lum bir yukni qabul qiluvchiga yetkazib berganda, ta'minot zanjiri juda ko'p tizim elementlarini o'z ichiga olishi mumkin, jumladan, bitta transport turidan boshqasiga ortiqcha yuk tushishi. Bunday holda, avtomobil ko'pincha turli xil yetkazib beruvchilardan bir xil yuklarni turli xil qabul qiluvchilarga olib boradi. Logistika tizimining har bir elementi o'ziga xos parametrlar majmui bilan tavsiflanadi: yuk tashish hajmi, tezligi, yuk hajmi, saqlash omborlari hajmi, portdagi o'rindiqlar soni va boshqalar.

Agar biz har bir elementning egasiga ega bo'lsa, unda tovarni yetkazib berishni optimallashtirish muammosini markazlashtirilgan tarzda hal qilishning mumkin emasligi (narxni cheklash yoki minimal narxni cheklash bilan vaqtni cheklash) mumkinligi aniq bo'ladi.

Bu tizimning alohida elementlarida hal qilingan odatda taqsimlangan vazifadir. Va "yechimlarni o'zaro bog'lash" natijasi sifatida butun logistika tizimini boshqarishning umumiy yechimi o'z-o'zini tashkil etishga o'xshash usul bilan qo'lga kiritiladi.

5. Bank tizimi

Deyarli har bir bank mustaqil. Bank tizimi butun dunyoga taqsimlandi. Biroq, barcha banklarning umumiy vazifasi bor - u qaerda bo'lishidan qat'iy nazar mijozga xizmat ko'rsatish. Mijoz o'z bankini hech qachon eshitmagan bo'lsa ham, pulni olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Ushbu operatsiyalarni bajarish uchun banklar bir-birlariga shartnomalar tizimi va ushbu tizimni qo'llab-quvvatlovchi texnik vositalar bilan bog'langan. A - banddagi mijoz bankning B punktida joylashgan bankdan foydaliluvchining bankdagi C nuqtasida joylashgan bankka topshirish vazifasini qo'yadi. D nuqtadagi qabul qiluvchi bildirishnomani olishi kerak. Ushbu banklar tomonidan turli joylarda, masalan, hal qilish mumkin bo'ladigan qismlarga bo'lingan umumiy vazifadir bu taqsimlangan vazifa bo'ladi.
6. Korporatsiya


Katta firmalar (hatto juda katta bo'lmaganlar) shahar, mamlakat, hatto butun sayyoramizda tarqaladigan idoralar va sanoat sohalari bor va kelajakda ular Oy yoki Marsdagi minerallaring rivojlanishi bilan birga ular ham o'sha erda olinadi. Dispersiyaning sabablari boshqacha.Ehtimol, bu bitta joyda yoki shunga o'xshash omillarda etarli joy etishmasligi. Biroq, uzoq korporativ birliklarni (ofislarni) yaratish uchun mutlaqo ob’yektiv sabablar mavjud. Birinchidan, bu mahsulotni sotish uchun bozorga yondashuv. Bozor, aniqrog'i, keng sohalarda tarqalgan tizimdir. Bozorda samarali ishlash uchun korporatsiya mintaqaviy filiallarni tashkil qiladi. Masalan, transmilliy korporatsiyalar odatda G'arbiy Evropa, Sharqiy Evropa, Afrika va Yaqin Sharq, Osiyo va Amerika bo'ylab filiallarini ochadi. Katta bozorda geografik parchalanish ancha katta.

Masofadagi qitish tashkil etishning ikkinchi sababi - ishlab chiqarishni boshqa mamlakatlarga o'tkazishdir. Korxonaning shtab-kvartirasi, qoida tariqasida, juda rivojlangan mamlakatda joylashgan bo'lib, unda xodimlarning juda yuqori maoshi qonuniy ravishda o'rnatiladi. Ishlab chiqarish juda kamtarona to'lov bilan ishlaydigan mamlakatlarga ko'chiriladi. Shunga ko'ra, korporatsiya daromadlari o'sib bormoqda.

Misol uchun, ba'zi Amerika tadqiqotlarida kelgusi o'n yilliklar ichida dasturchilarning kasbi AQSh dan ajralmas bo'ladi: dasturchilar ishiga bo'lgan ehtiyojning ko'payishi boshqa ko'plab mutaxassislarning mehnatiga bo'lgan talab ortishi ortida qoladi. U mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojning ortishi (barcha mutaxassisliklar bo'yicha) ortda qolishi mumkin. Buning sababi oddiy - dasturiy ish boshqa mamlakatlardagi ishchilar tomonidan buyurtma qilinadi. Hozirgi vaqtda Hindiston bunday davlatlardan biriga aylandi. Dasturiy mahsulotlar "made in India" brendiga emas, balki korporatsiyaning markasi ostida - mijoz tomonidan ishlab chiqariladi.

Korporatsiya tarkibidagi bo'limlarning mavjudligi taqsimlangan axborot tizimlarini yaratish zarurligiga olib keladi.

2. Markazlashtirilgan va taqsimlangan tizimlar

Ko’p hollarda “taqsimlangan” termini “markazlashtirilgan” terminiga alternativa bo’lib keladi. Bu bir xil masalalarni yechuvchi, fuksional ekvivalent, lekin tuzilishlari bo’yicha har xil tizimlar bo’lgan (yoki bo’lishi mumkin bo’lgan) holatlarda ro’y beradi. Bu holat tuzilishi har xil bo’lib bir xil shunday ikkita tizimni Sd va Ssa (distributed va stand-alone ingliz terminlaridan) bilan belgilaymiz.

Har bir to’plamdagi elementlarni odatda ikkita V(Sd) = UdWd , V(Ssa) = UsaWsa qism to’plamlarga ajratish mumkin. U harfi bilan belgilangan qism to’plamlar nisbatan katta bo’lmagan hajmdagi joyni egallovchi va qayta o’zgartitrish funksiyalarini bajaruvchi markazlashgan elementlardan iborat. W harfi bilan belgilangan qism to’plamlar ba’zi-bir markazlashgan elementlarni o’zaro bog’lovchi elementlardan iborat. Ularning asosiy vazifasi qayta o’zgartirish bo’lmasdan tizimdagi ba’zi narsalarni bir elementdan boshqasiga uzatish hisoblanadi. Masalan, qandaydir algoritmlar bilan hisoblashlar olib boruvchi ikkita kompyuter markazlashgan elementlar bo’lishi mumkin. Bog’lovchi element sifatida bir uchi birinchi kompyuterga ikkinchi uchi esa narigi kompyuterga ulangan kabel bo’lishi mumkin.

Ko’p hollarda W to’plam elementlari fazoda aniq bir “makon” ga ega bo’lishi mumkin, masalan kabel yoki juft sim “uzunlik” parametriga ega. Bu parametrning miqdori tizim ishlashiga muhim o’rin egallaydi.Qolgan ikki fazoviy parametlar (kabel uchun bu ikki parameterlar “diametr” termini bilan belgilanishi mumkin) yoki standart yoki unchalik ahamiyatga ega emas.

Ammo ba’zi hollarda aloqa elementlari faqat uchta fazoviy “eni”, “bo’yi”, “balandligi” xarakteristikalari bilangina tavsiflanmasdan murakkab geometric tuzilishga ega bo’lgan figura yoki figuralar to’plami bilan tavsiflanishi talab qilinadi.

O’ta yuqori chastotadagi radioaloqada signallarning uzatilishi bunga misol bo’la oladi. Bunda tizim elementi sifatida efir bo’ladi. Radioto’lqinlar hamma yo’nalishlar bo’ycha tarqanligi sababli efir uch fazoviy x, y va z koordinatalar orqali xarakterlanadi. Shu koordinatalarda tizimning o’zaro bog’langan markazlashgan elementlari o’rnini aniqlash ham kerak bo’ladi. Fazoda radioaloqa uchun shaffof bo’lmagan predmetlar (uylar, tog’lar va hk.) uchrashi mumkin.Bu holda efir tuzilishi murakkablashadi, undan shafffof bo’lmagan ob’yektlar “qirqib” olinishi kerak. Natijada hamma markazlashgan elementlar ham o’zaro signal almashisha olishmaydi.

Agar vaqt o’tishi bilan signallar uzatish imkoniyati o’zgarib borsa masalan mobil aloqada yoki geostatsionar orbitada bo’lmagan sun’iy yo’ldoshlardan foydalanganda aloqa elementining qo’shimcha murakkablashuvi ro’y beradi.

Shunday qilib, Wd to’plam elementlari ko’p sonly xarakteristikalar bilan turli-tuman bo’lishi mumkin.

Aksincha Wsa markazlashgan to’plam elementlari esa juda oddiy tavsiflanadi, ko’p hollarda esa tizim xususiyatlarini tahlil qilishda muhim bo’lmaganlar sifatida o’rganishdan tashqarida qoldiriladi. Shunday element sifatida xotira mikrosxemalarini protsessor bilan bog’laydigan o’tkazgichlar komplektini keltirishimiz mumkin. Kompyuter tezligi protsessorning buyruqlarni bajarish vaqtiga va xotiradan o’qish/ xotiraga yozish vaqtiga bog’liq. Protsessor va xotira orasidagi masofa kichik bo’lgandan elektr signallarning o’tkazgichlar bo’yicha harakatiga nisbatan kam vaqt sarflanadi, shu sababli tizimning matematik modelida ularni hisobga olmasa ham bo’ladi. Mos ravishda, aloqa elementini umuman modelga qo’shmasdan, protsessor va xotirani bevosita bog’langan ya’ni ular qandaydir munosabatda deb hisoblash mumkin.

Markazlashgan va taqsimlangan tizimlarning Usa va Ud markazlashgan qism to’plamlari ham farq qilishi mumkin. Markazlashgan tizimda Usa dagi elementlarning ishlashi ularning joylashuviga invariant bo’ladi. Markazlashgan tizimda Usa dagi elementlarning ishlashi ularning joylashuviga invariant bo’ladi. Markazlashgan tizimda Ud dagi elementlarning ishlashi umuman olganda ularning joylashuviga invariant bo’ladi. Bu bog’liqliklar bir nechta turga bo’linishi mumkin:

1) aniq joylashuvga ega bo’lgan axborot markazlaridan bog’liqlik;

2) tizim elementlari hal etishi lozim bo’lgan masalalarga bog’liqlik;

3) har xil nuqtalarda muhit parametrlardan bog’liqlik.

3.Taqsimlangan tizimlar tandemlari

Ikkita S1 va S2 tizimlarni qarab chiqamiz. Birinchi tizim G1 maqsadga erishish uchun ishlaydi. Bunda vaqtning ixtiyoriy momentida bu maqsadga erishishning qandaydir darajasi mavjud. Ikkinchi tizim birinchi tizimning maqsadga erishishini tezlashtirish yoki birinchi tizimning maqsadga erishish darajasini oshirish maqsadida ishlaydi. Shunday qilib, S1 tizimi asosiy va S2 tizimi yordamchi hisoblanadi.

Yordamchi S2 tizimni qurish va/yoki S2 tizimning ishlash maqsadi bo’lgan G2 , G1 maqsadning hosilasi bo’ladi .

Masalan, S1 – tijorat tashkiloti (firma) bo’lsin. Uning maqsadi G1 – foydani biror bir darajadan kam qilmasdan ushlash.Foydaning miqdori juda ko’p faktorlardan bog’liq, shu jumladan rahbarning ishning olib borilishi holati to’g’risidagi axborotdan xabardorlik darajasidan ham. Korporativ axborot tizimlari S2 rahbarlarni firma to’g’risidagi dolzarb va butun tafsilotlarni o’z ichiga olgan axborot bilan ta’minlaydi va bu bilan foydani ko’paytiradigan to’g’ri qarorlarni qabul qilishga yordam beradi.

Shunday qilib S1 va S2 tizimlar yangi tizim – korporativ axborot tizimli firma “tandemini” tashkil etadi.

Agar S1 tizim taqsimlangan bo’lsa, ya’ni har xil shaharlarda va mamlakatlarda bo’limlari bo’l

sa, u holda S2 tizimni ham taqsimlangan qilib qurish maqsadga muvofiq bo’ladi. Bunda S2 tizim strukrurasini tanlash yetarlicha erkin bo’ladi. Asosiy S1 tizim strukturasini to’liq qaytarilishidan deyarli to'liq markazlashtirilgan (deyarli to'la zichlashtirilgan) tizimgacha o’zgarishi mumkin.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, S1 tizimni S1 = {V1, {Pi, j}} sifatida ifodalanishi mumkin, bu yerda indeks i munosabatning aritilishini bildiradi (yoki predikate joylarining sonini) va indeks j bir xil aritmalarni ajratib ko'rsatishni imkon beradi. Individual P1 ga mos keladi, j tizim elementlarining joylashishini belgilaydi. Ba'zi predmetlar P2, j elementlarning o'zaro tartibini belgilaydi.Shunga ko'ra, S2 tizimi S2 = {V2, {Qi, j}} majmui sifatida tavsiflanadi. Bu yerda birma-bir, Q1 ni belgilaydi, j tizim elementlarini joylashtirishni belgilaydi, ikkinchisi Q2 ni belgilaydi, j S2 tizimining elementlarini o'zaro belgilashni belgilaydi МножествоэлементовV2 «порождается» множеством элементов V1 .

“Yaratilgan» va «qaram» so'zlari ortida mavjud tizim S1 uchun S2 tizimini ishlab chiqish jarayonidir. Ushbu "qaramlik" aslida juda murakkab, noaniq. Misol uchun, S1 tizimida uning ishlashi jihatidan elementlar orasidagi masofalar muayyan bo'lishi mumkin va S2 axborot tizimida elementlar juftlari uchun ular bir-biriga o'zaro "masofadan turib" yoki bir xil joyga tegishli bo'lishlari muhim ahamiyatga ega.Ya'ni. bu munosabatlar ikki qadrlidir: "yaqin", "uzoq". Bu ma'lumotlar uzatish texnologiyasi jihatidan muhimdir.Lekin qanchalik uzoq - bu muhim emas. Texnologiyani nazarda tutgan nuqtai nazar uchta qimmatga ega bo'lishi mumkin: "yaqin", "mahalliy tarmoq ichida", "global tarmoq". S1 tizimi xodimlari - S2 axborot tizimining oxirgi foydalanuvchilari nuqtai nazaridan, masofa nisbati mutlaqo yo'q bo'lishi mumkin: dasturiy ta'minotni ishlab chiqishni amalga oshirishda "oshkoralik" talab etiladi

Shaffof dastur bilan foydalanuvchi ma'lumotlarning qayerda joylashganligini bilmaydi.U zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar mahalliy saytida bo'lgani kabi ishlaydi.

Taqsimlangan tarmoqlarini qurish tamoyillari

Ko’pchilik umumiy foydalanish tarmoqlari iyerarxik tuzilish asosida quriladi. Ma’lumot uzatish tarmog’ining iyerarxik tuzilishdagi afzalligi axborot almashuvida har xil iyerarxik sathlarga xizmat ko’rsatishdir. Tuzilishlardan qaysi birini tanlash foydalanuvchi talabi, yuklama hajmi va boshqa faktlarga bog’liq.Iyerarxik sath tarmoq va noiyerarxik tarmog’i pastki sathlari “YULDUZSIMON”, “HALQASIMON”, “ShINASIMON”, “DARAXT-SIMON” lar ko’proq tarqalgan tuzilishlar hisoblanadi. Iyerarxiya tarmog’i yuqori sathlarida ishonchlilikning yetarlicha yuqori ko’rsatkichlarini ta’minlash zaruriyatida “TO’LIQ BOG’LANISHLI” yoki “K – BOG’LANISHLI” tuzilishlari ishlatiladi. Yuqori ishonchlilik bo’yicha “ALMAZSIMON” tuzilishi ma’lumot uzatish tarmoqlarida harakatdagi obyektlarni qurilishida qo’llaniladi.

Daraxtsimon topologiya turli variantlarga ega. Daraxtsimon topologiya lokal kompyuter tarmoqlari, qishloq xududlari telefon tarmoqlari, abonent kirish tarmoqlarida qo’llaniladi.  • «Halqa» topologiyasi xar bir punktga faqat ikkita liniyalar birlashtirilgan tarmoqni tavsiflaydi. Halqa topologiyasi optik kabel yordamida lokal kompyuter tarmoqlar, transport tarmoqlar va abonent kirish tarmoqlarida keng qo’llaniladi. Ikki qavat halqa oraliq punktlar o’rtasida fizikaviy ulanishni juftliklari bilan tashkil qilinadi, bunda axborot oqimi ikki yo’nalishda yo’naltiriladi, ulardan biri asosiy, boshqasi esa – zaxira bo’ladi.

  • To’liq aloqali topologiyada har bir har biri bilan» tamoyiliga asoslanib, punktlar o’rtasida fizikaviy va mantiqiy ulanish ta’minlanadi. Har bir juft punktlar o’rtasidagi mustaqil yo’llar soni h+n-1 ga teng, shuning uchun mantiqiy qatlamda aylanma yo’llarning ko’proq soni mavjud, bu esa aloqani, ayniqsa, aylanma yo’nalishlarda signallar tarqalishini alternativ muhitlarini ishlatishda (masalan, optik tola, radiorele liniyalarda) aloqani maksimal ishonchliligini beradi. Bu topologiya xududli tarmoqlar segmentlari uchun xosdir.

Dasturiy konfigurasiyalangan tarmoq (DKT) (Programmno-konfiguriruyemiye Seti (PKS) yoki Software Defined Networks (SDN)) – arxitekturasi rivojlanayotgan tarmoq hisoblanib, unda tarmoqni boshqarish funksiyalari ma’lumot uzatish funksiyalaridan ajratilgan.

DKT ning asosiy g’oyasi, mavjud tarmoqdagi vositalarni (ya’ni, marshrutizator va kommutatorlarni) o’zgartirmasdan turib, ularni boshqarish jarayonlarini oddiy bir kompyuterga o’rnatilgan maxsus dasturiy ta’minot asosida amalga oshirish. Ushbu dasturiy ta’minot tarmoq administratori nazoratida bo’ladi.Download 201.21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling