Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanining test savollari


Download 1.02 Mb.
bet1/6
Sana12.09.2020
Hajmi1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6

TARBIYAVIY ISHLAR METODIKASI FANINING

TEST SAVOLLARI

(3- kurslar uchun, 5-semestr)

Bilim sohasi: 100000 – gumanitar

Ta’lim sohasi: 110000 – pedagogika

Ta’lim yo’nalishi: 5110900 -Redagogika psixologiya

1 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 2 Sinf rahbari ishini tashkil etish metodikasi; Fan bo’limi – 1 Sinf rahbari ishining maqsadi va vazifalari; Qiyinchilik darajasi – 2;


Ota-onalar majlisi o’tkazishda birinchi amalga oshiriladigan ish?

Majlis rejasini tuzish

Taklifnomalar yozish

Xonani tayyorlash

Majlis o’tkazish metodini tanlash

2 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 2 Sinf rahbari ishini tashkil etish metodikasi; Fan bo’limi – 1 Sinf rahbari ishining maqsadi va vazifalari; Qiyinchilik darajasi – 2;Sinfdagi barcha tarbiyaviy ta’sirini tashkil qilish hamda kompleks yondashishni amalga oshiruvchi maorif xodimi?

Sinf rahbari

O’qituvchi

Tarbiyaviy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari

Tarbiyachi

3 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 2 Sinf rahbari ishini tashkil etish metodikasi; Fan bo’limi – 1 Sinf rahbari ishining maqsadi va vazifalari; Qiyinchilik darajasi – 3;«Tarbiya uch narsaga ehtiyoj sezadi: iste'dodga, ilmga, mashqqa» Ushbu hikmatli so’z muallifi?

Suqrot

M.Behbudiy

A.Avloniy

A.Navoiy

4 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning maqsad va vazifalari; Qiyinchilik darajasi – 1Tarbiyaviy ish jarayonida amalga oshirildadigan sayohatlar, olimpiada va to’garaklar ………………….ish usuliga kiradi

Amaliy

Og’zaki

Ko’rgazmali

Interfaoll

5 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 4 Maktab, oila va jamoatchilikning hamkorligi; Fan bo’limi – 1 Hamkorlik ishlarining mazmuni; Qiyinchilik darajasi – 1Sinf rahbar ota – onalar bilan hamkorligida qaysi ish shaklidan ko`proq foydalaniladi?

Ommaviy tarzdagi ish shakli

Guruhli tarzidagi ish shakli

Yakka tartibdagi ish shakli

Ota-onalarga pedagogik bilim berish shaklidan

6 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 4 Maktab, oila va jamoatchilikning hamkorligi; Fan bo’limi – 1 Hamkorlik ishlarining mazmuni; Qiyinchilik darajasi – 1“ Kamalak” bolalar tashkiloti qachon tashkil topgan?

2001-yil 23-may

2002-yil 26-mart

2003-yil 22-iyun

2000-yil 24-may

7 ManbaO’zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatiga doir huquqiy-me’yoriy hujjatlar(I qism) 1; Qiyinchilik darajasi – 1

“Yoshlar ittifoqi tashkiloti” qachon tashkil topgan?

2017-yil 30 iyun

2002-yil 26-mart

2017-yil 5 iyun

2003-yil 22-iyun

8 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 4 Maktab, oila va jamoatchilikning hamkorligi; Fan bo’limi – 1 Hamkorlik ishlarining mazmuni; Qiyinchilik darajasi – 1“Axloq” deganda nimani tushunasiz?

Jamiyatda qabul qilingan inson xulqi normalarni yig`indisidir

Kishini o`z obro`sini ardoqlash his – tuyg`usini ulug`lash

Ota-onaga, oila a`zolarini hurmat qilish, hollaridan xabar olish

Gazeta, jurnal o`qib, televizor ko`rish

9 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 4 Maktab, oila va jamoatchilikning hamkorligi; Fan bo’limi – 2 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarda oila va mahalla hamkorligi; Qiyinchilik darajasi – 1Mashq qildirish metodi tarbiya metodlarining qaysi guruhiga tegishli?

Ijtimoiy hulq tajribasini shakllantirish metodlari

Ijtimoiy ongni shakllantirish metodlari

O’z-o’zini tarbiyalash, jazolash va rag’batlantirish metodlari

Intervyu metodi

10 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 4 Maktab, oila va jamoatchilikning hamkorligi; Fan bo’limi – 2 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarda oila va mahalla hamkorligi; Qiyinchilik darajasi – 1Oila, mahalla, maktab hamkorligi” Kontseptsiyasida

oilaning birinchi galdagi vazifasiOilada sog’lom muhitni yaratish

Iqtisodiy jihatdan ta’minlash

O’qitish

Kasb-hunar o’rgatish

11 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 4 Maktab, oila va jamoatchilikning hamkorligi; Fan bo’limi – 2 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarda oila va mahalla hamkorligi; Qiyinchilik darajasi – 1“Kamtar odamlar ko`p gapirishdan qochadilar, ular ko`p eshitmoqni istaydilar. Eshitmoq kishini boyitadi, ko`p gapirmoq sayozlatadi”. Ko`p gapirgan-ko`p yanglishadi. Bu misralar kimga tegishli?

A.Navoiy

A.Avloniy

Ibn Sino

J.J.Russo

12 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning maqsad va vazifalari; Qiyinchilik darajasi – 1Shaxs shakllanishiga ta‘sir etuvchi omillar qatori

Irsiyat, ijtimoiy muhit, ta‘lim-tarbiya, pedagogik jamova, ota-ona.

Ta’lim markazi, Xalq ta’limi boshqarmasi

Oila, MTM, maktab, mahalla, Davlat test markazi,

MTM, umumta’lim maktabi, AL va KHK, oliy ta’lim

13 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning maqsad va vazifalari; Qiyinchilik darajasi – 1“Men a’lo baho ketidan quvishdek telbalik to’g’risida hamisha tashvish bilan o’yladim”.Ushbu ibora qaysi pedagog olim fikriga mansub?

Suxomlinskiy

A.Avloniy

Komenskiy

Ushinskiy

14 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning maqsad va vazifalari; Qiyinchilik darajasi – 1«Ilm ibodatdan afzalroqdir»

Hadis

Hikmat

Naql

O'git

15 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning maqsad va vazifalari; Qiyinchilik darajasi – 1Turkiy tilda yaratilgan dastlabki ta’limiy-axloqiy asar

Qutadg’u Bilig

Devoni Lug’atit turk

Xibatul Haqoyiq

Maxbub ul-qulub

17 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 2 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar konsepsiyasi; Qiyinchilik darajasi – 1«Kimki olmasa hayotdan ta'lim unga o'rgata olmas hech bir muallim».Qaysi mutafakkir fikriga mansub?

Rudakiy

Aristotel

Farobiy

Ibn Sino

18 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 2 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar konsepsiyasi; Qiyinchilik darajasi – 1«Ta'lim- so'z va o'rganish bilangina amalga oshiriladi. Tarbiya esa amaliyot, ish tajriba, odatlar bilan» Ushbu fikrni qaysi alloma aytgan?

Farobiy

Ibn Sino

Sa'diy

Jomiy

19 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 2 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar konsepsiyasi; Qiyinchilik darajasi – 1Sinf yig’ilishlarining birinchi turi

Yig’ilish – munozara

Amaliy yig’ilishlar

Tashkiliy mavzuiy yig’ilishlar

YAkuniy yig’ilishlar

20 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 3 Tarbiya maqsadini ishlab chiqish; Qiyinchilik darajasi – 1Tarbiyaviy rejalarni qanday rejalashtirilgan ma’qul

O’quv yili uchun

Choralik

Yarim o’quv yili uchun

Xaftalik

21 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 3 Tarbiya maqsadini ishlab chiqish; Qiyinchilik darajasi – 1…............. shaxs ruhiy va aqliy olamining majmuidir

Ma`naviyat

Tarbiya

Til, din, urf-odatlar

Ma`orif

22 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 3 Tarbiya maqsadini ishlab chiqish; Qiyinchilik darajasi – 3Bola shaxsining rivojlanishga qaysi omillar ta’sir qiladi?

Ta’lim-tarbiya, irsiyat, muhit

Ta’lim -tarbiya, irsiyat

Muxit, ta’lim-tarbiya

Tarbiyaviy vazifalarning to’g’ri va aniqligi

23 ManbaManba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 3 Tarbiya maqsadini ishlab chiqish; Qiyinchilik darajasi – 2Bolani jismoniy tarbiyalash, ularga axloq va mehnat tarbiyasini berish qayerda shakllana boshlaydi?

Oilada

Mahallada

Bolaga berilgan tarbiyada

Maktabda

24 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 3 Tarbiya maqsadini ishlab chiqish; Qiyinchilik darajasi – 2Bugungi kunda oilada bola tarbiyasida asosan nimaga e’tibor berish kerak?

Bozor munosabatlariga mos bilim va kasb-hunar o‘rgatish

Farzandlarga chuqur bilim berish

Iqtisodiy tushunchalar berish

Bo‘sh vaqtlarini to‘g‘ri tashkil qilish

25 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 3 Tarbiya maqsadini ishlab chiqish; Qiyinchilik darajasi – 3Ekologik tarbiyaning maqsadi nima?

Ona tabiatga munosabat odobini shakllantirish

Tabiatni muhofaza qilish

Atrof-muhit muhofazasi

Yer yuzi ekologiyasi buzilishini oldini olish

26 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 3 Tarbiya maqsadini ishlab chiqish; Qiyinchilik darajasi – 2

O’qituvchining o’quvchiga qo’ygan talablari

Ma’suliyatlilik va faollikni oshirish

Dars qoldirmaslik va kechikmaslik

Darsni ohirigacha tartib bilan tinglash

Odobni saqlash

27 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 4 Tarbiya tizimini ijtimoiylashtirish; Qiyinchilik darajasi – 1Ertak va dostonlar-bola tarbiyasiga qanday ta'sir ko’rsatadi?

Har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashda asosiy omildir

Vatanparvarlik ruxida tarbiyalaydi

Pedagogik g’oyalarni ta'sirchan bo’lishini ta'minlaydi

Ota-onaga xurmat tuyg’usini oshiradi

28 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 4 Tarbiya tizimini ijtimoiylashtirish; Qiyinchilik darajasi – 1Guruh rahbari qaysi fanlardan yaqindan xabardor bo’lmog’i lozim.

Anatomiya, fiziologiya, maktab gigienasi

Fizologiya maktab gigienasi

Biologiya fiziologiya, anatomiya

Anatomiya, fiziologiya

29 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 4 Tarbiya tizimini ijtimoiylashtirish; Qiyinchilik darajasi – 1Guruh rahbari ishida asosiy markaziy vazifa bo’lib nima hisoblanadi?

O’quvchilar jamoasini shakllantirish

Tarbiya usullaridan o’rinli foydalanish

Ijodiy an’analar yaratish

Iqtidorli talabalar bilan ishlash

30 Manba R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normuurodova, K. Matnazarova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi darslik, Fan bobi – 1 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar; Fan bo’limi – 4 Tarbiya tizimini ijtimoiylashtirish; Qiyinchilik darajasi – 1Guruh rahbari ishini kim boshqaradi?

Ma’naviyat ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari boshqaradi

Direktor boshqaradi

O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari boshqaradi

Xalq ta’limi boshqarmasiat


Download 1.02 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling