Tarkibida 0,02 dan 2,14 gacha uglerod bo‘lgan temir-uglerod qotishmasiga nima deb ataladi?


Download 0.52 Mb.
Sana03.08.2022
Hajmi0.52 Mb.
#790292
Bog'liq
Material shunoslik
ISHSIZLIK, 223-XII 15.02.1991, Пациент MEKHMONOV KHAYRULLO MUSOKHONOVICH Laboratory, 15 laboratoriya ishi, haydovchilik maktabining biznes reja, Matem, gtl qisqartmasini nimani anglatadi Gtl-gaz-to-liquids, Fizika.Labaratoriya, Fizika.Lab.8-variant

Tarkibida 0,02 % dan 2,14 % gacha uglerod bo‘lgan temir-uglerod qotishmasiga nima deb ataladi?
{=po‘lat
Tarkibida 2,14 % dan 6,67 % gacha uglerod bo‘lgan temir-uglerod qotishmasiga nima deb ataladi?
{=cho‘yan
Qotishmani tashkil etuvchi elementini nima deb ataladi?
{=komponent
Tarkibida 0,02 % gacha uglerod va boshqa elemetlarga ega bo‘lgan temir asosli moddaga nima dnb ataladi ?
{=texnik toza temir
Temirni suyuqlanish harorati necha 0С?
{=1539
Eng yengil metall nima?
{=litiy
~Eng og‘ir metall nima?
{=simob
Quyida ko‘rsatilgan metallardan qaysi biri eng oson eriydi, ya’ni suyuqlanadi?
{=qalay
Quyida ko‘rsatilgan metallardan qaysi biri eng qiyin eriydi, ya’ni suyuqlanadi?
{=molibden
Muvozanat holatdagi fazalar yig‘indisiga nima deb ataladi?
{=sistema
Bir xil tarkibga, kristall tuzilish, xossa va agregat holatga ega bo‘lgan sistemaning bir xil gomogen tarkibiy qismiga nima deb ataladi?
{=faza
Metall va qotishmalardagi fazalarni shakli, o‘lchovi va joylashish xarakterini ko‘rsatuvchi tomoniga nima deb ataladi?
{=struktura
Volfram qanday kristall panjara turiga ega?
{=hajmi markazlashgan kub kristall panjara
Hajmi markazlashgan kub kristall panjara nechta atomga ega?
{=9 ta
Yoqlari markazlashgan kub kristall panjara nechta atomga ega?
{=14 ta
Olti yoqli prizma ko‘rinishdagi geksoganal kristall panjara nechta atomga ega?
{=17 ta
Panjara davri qanday birlikda o‘lchanadi?
{=nm
Hajmi markazlashgan kub kristall panjara necha foiz joyni egallaydi?
{=68 %
Yoqlari markazlashgan kub kristall panjara necha foiz joyni egallaydi?
{=74 %
Olti yoqli prizma ko‘rinishdagi geksoganal kristall panjara necha foiz joyni egallaydi?
{=74 %
Mis qanday kristall panjara turiga ega?
{=yoqlari markazlashgan kub kristal panjara
Rux qanday kristall panjara turiga ega?
{=geksoganalkristall panjara
Geometrik belgilariga ko‘ra kristall tuzilishdagi nuqsonlar necha xil bo‘ladi?
{=3 xil
Vakansiyalar qaysi kristall tuzilishdagi nuqsonlarga kiradi?
{=nuqtali
Dislokatsiyalar qaysi kristall tuzilishdagi nuqsonlarga kiradi?
{=chiziqli
Tugunlar orasidagi atomlar qaysi kristall tuzilishdagi nuqsonlarga kiradi?
{=nuqtali
Vakansiyani qanday nuqson deb ataladi?
{=Shotkki nuqsoni
Tugunlar orasidagi atomlar qanday nuqson deb ataladi?
{=Frenkell nuqsoni
Metall va qotishmalarni suyuq holatdan qattiq holatga o‘tish jarayoni nima deb ataladi?
{=kristallanish
Metallning suyuqlanish harorati qaysi xossaga kiradi?
{=fizik
Alyuminiyni erish harorati necha 0С?
{=660
Korroziya metallning qaysi xossasiga kiradi?
{=kimyoviy
Qattiqlik metallning qaysi xossasiga kiradi?
{=mexanik
Payvandlanuvchanlik metallning qaysi xossasiga kiradi?
{=texnologik
Metallning o‘zidan qattiqroq jism ta’siridan sirti deformasiyalanishiga qarshilik ko‘rsatish xususiyatiga nima deyiladi?
{=qattiqlik
Metallning kuchlar ta’siri ostida yemirilishiga yoki qoldiq defor-matsiya paydo bo‘lishiga qarshilik ko‘rsatish xususiyatiga nima deb ataladi?
{=mustahkamlik
Kuch ta’siri to‘xtatilgach metallning o‘zining dastlabki shaklini tiklash xususiyatiga nima deb ataladi ?
{=elastiklik
Qattiqlikni Brinell usulida o‘lchashda qattiqlik soni qanday belgilanadi?
{=HB
Qattiqlikni Rokvell usulida o‘lchashda qattiqlik soni qanday belgilanadi?
{=HRA
Qattiqlikni Vikkers usulida o‘lchashda qattiqlik soni qanday belgilanadi?
{=HV
Juda sirtqi qatlamlarning hamda sementatsiyalangan, sianlangan, azotlangan va boshqa yupqa sirtqi qatlamlarning o‘lchashda qanday usuldan foydalaniladi?
{=Vikkers
Toblangan po‘latlar va qattiq qotishmalarning qattiqligini o‘lchashda qaysi usuldan foydalaniladi?
{=Rokvel
Uglerodning α – Fe dagi qattiq eritmasi nima deb ataladi?
{=ferrit
Uglerodning γ – Fe dagi qattiq eritmasi nima deb ataladi?
{=austenit
Austenitning sementit bilan hosil qilgan mexanik aralashmasiga nima deb ataladi?
{=ledeburit
Ferrit va sementitdan iborat mexanik aralashmaga nima deb ataladi?
{=perlit
Temirning uglerod bilan hosil qilgan birikmasiga nima deb ataladi?
{=sementit
Sementitda uglerod miqdori necha foizni tashkil etadi?
{=6,67
Evtektoidgacha bo‘lgan po‘lat xona haroratida qanday strukturaga ega bo‘ladi?
{=ferrit+pelit
Evtektoidli po‘lat xona haroratida qanday strukturaga ega bo‘ladi?
{=perlit
Evtektoidan keyingi po‘lat xona haroratida qanday strukturaga ega bo‘ladi?
{=perlit+sementit
Evtektoidgacha bo‘lgan po‘latda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?
{=0,02 ... 0,8
Evtektoidli po‘latda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?
{=0,8
Evtektoiddan keyingi po‘latda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?
{=0,8 ... 2,14
Temir – sementit holat diagrammasida suyuq holat bilan suyuq-qattiq holat orasidagi chegara chiziqni qanday chiziq deb ataladi?
{=likvidus
Temir – sementit holat diagrammasida suyuq-qattiq holat bilan qattiq holat orasidagi chegara chiziqni qanday chiziq deb ataladi?
{=solidus
Perlit necha % ugleod miqdoriga ega?
{=0,8
Ledeburit necha % uglerod miqdoriga ega bo‘ladi?
{=4,3
Evtektikali cho‘yanda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?
{=4,3
Evtektikagacha bo‘lgan cho‘yanda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?
{=2,14 ... 4,3
Evtektikadan keyingi cho‘yanda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?
{=4,3 ... 6,67
Po‘latning sifati ko‘proq uning tarkibidagi qaysi elementga bog‘liq?
{=fosfor
Kam uglerodli po‘latlarda uglerod miqdori necha fozni tashkil etadi?
{=0,02 ... 0,25
O‘rtacha uglerodli po‘latlarda uglerod miqdori necha fozni tashkil etadi?
{=0,25 ... 0,60
Yuqori uglerodli po‘latlarda uglerod miqdori necha fozni tashkil etadi?
{=0,60 dan ko‘p
Uglerodli po‘latlarning xossasi asosan ko‘proq qaysi elementga bog‘liq?
{=uglerod
Po‘latlar markasi oxiridagi A harfi nimani bildiradi?
{=yuqori sifatligini
Vazifasiga qarab po‘latlar nechta turga bo‘linadi?
{=3 ta
Oksidlantirilish darajasiga ko‘ra po‘latlar nechta turga bo‘linadi?
{=3 ta
Legirlovchi elementlar miqdoriga ko‘ra po‘latlar nechta turga bo‘linadi?
{=3 ta
Kam legirlangan po‘latlarda legirlovchi elementlarning umumiy miqdori necha % ni tashkil etadi?
{=2,5 % gacha
O‘rtacha legirlangan po‘latlarda legirlovchi elementlarning umumiy miqdori necha % ni tashkil etadi?
{=2,5 ...10 % gacha
Yuqori legirlangan po‘latlarda legirlovchi elementlarning umumiy miqdori necha % ni tashkil etadi?
{=10 % dan ko‘p
Mashina detallari, priborlar va qurilish konstruksiyalari tayyorlashda ishlatiladigan po‘latlarga qanday po‘lat deb ataladi?
{=konstruksion
Sifatiga ko‘ra po‘latlar nechta turga bo‘linadi?
{=3 ta
Po‘latlarni markalashda У harfi qanday po‘lat ekanligini bildiradi?
{=uglerodli asbobsozlik
Konstruksion po‘latlarni markalashda po‘latdan keyingi son nimani bildiradi?
{=uglerod miqdorini
Cho‘yanlar ichida qaysi cho‘yan boshqa cho‘yan yoki po‘lat olishda xom ashyo sifatida ishlatilad?
{=oq
Qaysi cho‘yanda uglerod bog‘langan sementit ko‘rinishida bo‘ladi?
{=oq
Oq cho‘yandan yana qanday cho‘yan olinadi?
{=bolg‘alanuvchan
Cho‘yanlarning asosiy kamchiligi nimadan iborat?
{=mo‘rtligi
Kulrang cho‘yan qanday markalanadi?
{=СЧ21
Bolg‘alanuvchan cho‘yan qanday markalanadi?
{=КЧ40
Juda puxta cho‘yan qanday markalanadi?
{=ВЧ 60-2
Juda puxta cho‘yanda grafit qanday shaklda bo‘ladi?
{=shar
Bolg‘alanuvchan cho‘yanda grafit qanday shaklda bo‘ladi?
{=bodroqsimon
Kul rang cho‘yanda grafit qanday shaklda bo‘ladi?
{=lastinkasimon
Cho‘yanlar ichida qaysi cho‘yanning quymakorlik xossalari yaxshi?
{=kul rang cho‘yan
Cho‘yanlar ichida qayst cho‘yanning mexanik xossalari po‘latga yaqin?
{=juda puxta
Tormoz kolodkalari qaysi cho‘yandan tayyorlanadi?
{=bolg‘alanuvchan
Avtomobil va traktor vositalarining tirsakli vallari qaysi cho‘yandan tayyorlanadi?
{=juda puxta
Dvigatel bloklari qaysi cho‘yandan tayyorlanadi?
{=kul rang cho‘yan
Uglerodli asbobsozlik po‘latlari necha 0С gacha ishlaydi?
{=200
Plashka qaysi po‘lat markasidan tayyorlanadi?
{=XВГ
Tezkesar po‘latda asosiy legirlovchi element nima?
{=volfram
Korroziyagabardosh po‘latda asosiy legirlovchi nima?
{=xrom
Tezkesar po‘lat markasini toping?
{=Р9
Tezkesar po‘latda ikkinchi asosiy legirlovchi element nima?
{=molibden
Po‘lat markasidagi Ф harfi qaysi elementni bildiradi?
{=vanadiy
Zanglamas po‘lat markasini toping?
{=20X13
Yeyilishga chidamli po‘latlarda asosiy legirlovchi element nima?
{=marganets
12X18Н9 markali po‘lat qanday po‘lat deb ataladi?
{=korroziyabardosh
Qanday po‘latlar asosan minus haroratlarda ishlaydi?
{=kriogen
Yuqori sifatli po‘lat markasini toping?
{=12XН3A
Issiq holda ishlaydigan shtamplar qaysi po‘lat markasidan tayyorlanadi?
{=5XНM
Termik ishlash nazariyasi va ratsional usullarni asoschisi kim?
{=Chernov D.K.
Temir-uglerodli qotishmalarni ichki strukturasi va xossalarini o‘zgartirish uchun ularni qizdirish va sovutish bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?
{=Termik ishlov berish
Zagotovka yoki buyumni kerakli haroratgacha qizdirish, shu haroratda ushlab turish, so‘ngra asta-sekin, ya’ni pech birgalikda sovutishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?
{=yumshatish
Yumshatish jarayonida uglerodli po‘latlar soatiga necha 0С haroratda sovutiladi?
{=200
Yumshatish jarayonida legirlangan po‘latlar soatiga necha 0С haroratda sovutiladi?
{=30 ... 100
Po‘latni Aс3 va Asmkritik nuqtalardan 30...50 0С yuqoriroq haroratgacha qizdirib, ushbu haroratda ushlab turish hamda tinch havoda sovutishga normallash deyiladi?
{=normallash
Tarkibida necha % gacha uglerod bo‘lgan po‘latlar normallanadi?
{=0,2
Po‘latni faza o‘zgarishlaridan yuqoriroq haroratgacha qizdirish, bu haroratda ushlab turish, so‘ngra tez sovutishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?
{=toblash
Uglerodning α – temirdagi o‘ta to‘yingan qattiq eritmasiga nima deyiladi?
{=martensit
Martensitning Brinell bo‘yicha qattiqligi necha HB gateng?
{=600 ... 700
Sorbitning Brinell bo‘yicha qattiqligi necha HB gateng ?
{=250 ... 300
Toblanuvchanlik po‘latdagi qaysi elementga bog‘liq?
{=uglerodga
Legirlangan po‘lat qanday muhitda toblanadi?
{=moyda
Uglerod miqdori necha foizdan kam bo‘lgan po‘latlar toblanmaydi?
{=0,3
Toblangan po‘latni kritik nuqtadan (Ac1) past haroratgacha qizdirish, shu haroratda ushlab turish hamda sekin yoki tez sovutishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?
{=bo‘shatish
Bo‘shatish necha xil bo‘ladi?
{=3 xil
Past haroratli bo‘shatish necha 0С da amalga oshiriladi?
{=150...250
O‘rtacha haroratli bo‘shatish necha 0С da amalga oshiriladi?
{=350...450
Yuqori haroratli bo‘shatish necha 0С da amalga oshiriladi?
{=450...650
Prujina va ressoralar qanday haroratda bo‘shatiladi?
{=350...450
Zarbiy kuchlar tushadigan mashina detallari qanday haroratda bo‘shatiladi?
{=450...650
Asbobsozlik po‘latlari sementasiyalangan, sirti toblangandan keyin ishlatiladi?
{=150...250
Bo‘shatilgan martensit strukturasi qaysi bo‘shatish turida hosil bo‘ladi?
{=past haroratli
Bo‘shatilgan troostit strukturasi qaysi bo‘shatish turida hosil bo‘ladi?
{=o‘rtacha haroratli
Bo‘shatilgan sorbit strukturasi qaysi bo‘shatish turida hosil bo‘ladi?
{=yuqori haroratli
Uglerodli po‘latlar suvda sovutilgandan keyin qanday strukturaga ega bo‘ladi?
{=martensit
Po‘lat sirtqi qatlamlarning tarkibi, strukturasi va xossalarini o‘zgartirish maqsadida unga bir yo‘la ham kimyoviy, ham termik ishlov berish turiga nima deb ataladi ?
{=kimyoviy-termik ishlov berish
Po‘latdan tayyorlangan detal yoki zagotovkani Ac3 nuqtasidan yuqoriroq haroratgacha qizdirib, uning sirtqi qatlamini optimal miqdorgacha uglerod bilan to‘yintirish jarayoniga nima deb ataladi?
{=sementasiyalash
Qanday po‘latlar sementatsiyalanadi?
{=kam uglerodli
Sementatsiyalashda asosiy kimyoviy muhit sifatida nima ishlatiladi?
{=qattiq va boshqa karbyuriza-torlar
Po‘latning sirtqi qatlamini diffuziya yo‘li bilan azotga to‘yintirish jarayoniga nima deb ataladi?
{=azotlash
Qanday haroratda azotlashda po‘lat sirtining qattiqligi oshadi?
{=500 ... 600 0С
Qanday haroratda azotlashda po‘latning korroziyagabardoshligi oshadi?
{=600 ... 800 0С
Azotlash qanday muhitda bajariladi?
{=ammiakli
Azotlashda po‘lat sirtining qattiqligi HB shkalasi bo‘yicha nechaga yetadi?
{=1100 HB
Qanday turdagi po‘latlarni azotlash samarali hisoblanadi?
{=legirlan-gan
Po‘lat sirtqi qatlamini bir yo‘la ham uglerod ham azotga gazli muhitda to‘yintirishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?
{=nitrotsementatsiyalash
Po‘lat sirtqi qatlamini bir yo‘la ham uglerod ham azotga suyultirilgan sianid tuzlari muhitda to‘yintirishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?
{=sianlash
Po‘lat sirtqi qatlamini alyuminiy, xrom, kremniy va boshqalar bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?
{=diffuzion metallash
Po‘lat sirtqi qatlamini alyuminiy bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?
{=alitirlash
Po‘lat sirtqi qatlamini xrom bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?
{=xromlash
Po‘lat sirtqi qatlamini kremniy bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?
{=silitsiylash
Xromlashdan keyin Brinell shkalasi HB bo‘yicha nechaga yetadi?
{=1600 ... 1800
Po‘lat sirtqi qatlamini bor bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?
{=borlash
Borlashda qattiqlik Brinell shkalasi HB bo‘yicha nechaga yetadi?
{=2000 HB
Alyuminiy necha 0С haroratda eriydi?
{=660 0С
Alyuminiyning zichligi g/sm3 da nechaga teng?
{=2,7 g/sm3
Alyuminiyni HB shkalasi bo‘yicha qattiqligi nechaga teng?
{=20 ... 40 HB
Alyuminiy qotishmalari umuman necha xil turga bo‘linadi?
{=2 xil
Alyuminiyni mis, magniy va marganets bilan hosil qilgan qotishmasiga nima deyiladi?
{=duyuralyuminiy
Alyuminiyni mis, magniy va marganets hamda rux bilan hosil qilgan qotishmasiga nima deyiladi?
{=alyuminiyni yuqori mustahkamlikdagi qotishmasi
Alyuminiyni kremniy bilan hosil bo‘lgan quymakorlik qotishmasiga nima deyiladi?
{=silimun
Avtomobilning kuzovlari qaysi markali alyuminiy qotishmasidan tayyorlanadi?
{=Д16
Mis necha 0С haroratda eriydi?
{=1083 0С
Rudalardagi misning miqdori necha % bo‘ladi?
{=0,5-5 %
Misning HB shkalasi bo‘yicha qattiqligi nechaga teng?
{=60 HB
Misning rux bilan hosil qilgan qotishmasiga nima deyiladi?
{=latun
Misning qalay, alyuminiy, nikel kabi elementlar bilan hosil qilgan qotishmasiga nima deb ataladi?
{=bronza
Л68 markali latun markasida 68 nimani bildiradi?
{=68 % mis
Titan necha 0С haroratda eriydi?
{=1670 0С
Titanning mustahkamligi necha MPa ga teng?
{=300 ... 500
Titanning nisbiy cho‘zilishi necha % ni tashkil etadi?
{=20 ... 30
Titanning eng muhim xossasi nimadan iborat?
{=agressiv muhitda korroziyaga bardoshligi
Titan qotishmasi markasini toping?
{=ВТ6
Magniy necha 0С haroratda eriydi?
{=651 0С
Magniyning plastikligi necha % ?
{=3,6
Qaysi magniy qotishmasidan benzin baklar bo‘g‘izi tayyorlanadi?
{=MЛ12
Magniy qotishmalari umumiy holda necha xil bo‘ladi?
{=2 xil
Qalay, qo‘rg‘oshin asosidagi oq antifriksion materialga nima deb ataladi?
{=babbit
Bir karbidli volframli qattiq qotishma markasini toping?
{=ВK8
Kukun materiallarining asosiy kamchiligiga nima kiradi?
{=g‘ovakligi
T30K4 markali qattiq qotishmada 30 raqami nimani bildiradi?
{=30% TiC
Uch karbidli qattiq qotishma markasini toping?
{=TT7K12ВK
Cho‘yan, bronza, chinni, shisha kabi mo‘rt materiallarga ishlov berishda qaysi qattiq qotishma markasidan foydalanadi?
{=ВK8
Qattiq qotishma markasini toping?
{=T5K6
Tola yoki dispersli donachani, yaxlit kompozitsiyaga bog‘lovchi moddaga biriktirish orqali olingan materialga qanday material deb ataladi?
{=kompozision
Kompozitsion materiallarda ko‘proq qaysi materiallar matritsa sifatida ishlatiladi?
{=rangli metall va ularning qotishmalari
Bir xil strukturali ko‘p sonli zvenolardan tashkil topgan makromolekula moddalarga nima deb ataladi?
{=polimerlar
Kauchukka maxsus ishlov berilib olingan moddaga nima deb ataladi?
{=rezina
Plastmassalarda asosiy bog‘lovchi material sifatida nima ishlatiladi?
{=su’niy smola
Metall va qotishmalarning uzoq vaqt uy haroratsida yoki yuqoriroq haroratda saqlanishi natijasida struktura o‘zgarishi hisobiga puxtalanishiga nima deyiladi?
{=eskirtirish
Qizdirilganda yumshaydigan va sovitilganda qotadigan plastik massalarga nima deb ataladi?
{=termoplast
Metall va qotishmalarni zararli qo‘shimchalardan tozalashga qanday jarayon deyiladi?
{=rafinirlash
Uglerodning metallar va ba’zi bir metallmas elementlar bilan hosil qilgan birikmasiga nima deyiladi?
{=karbidlar
Gilga ma’lum miqdorda ma’danlar, shuningdek oksidlar va boshqa noorganik birikmalar aralashtirilib tayyorlanadigan sopol buyumlarga nima deyiladi?
{=keramika
Materiallarning agressiv muhit ta’sirida yemirilishiga nima deyiladi?
{=korroziya
Qotishmalarning kimyoviy tarkibining bir tekis emasligiga nima deyiladi?
{=likvatsiya
Ko‘z bilan kuzatib bo‘lmaydigan kichik obyektni kuzatishda foydalaniluvchi optik asbobga nima deyiladi?
{=mikroskop
Nikelning xromli qotishmasi nima?
{=nixrom
Polimerlarning plastikligini oshirish maqsadida ularga kiritiladigan organik moddalarga nima deyiladi?
{=plastifikatorlar
Plastmassalar necha xil bo‘ladi?
{=2 xil
Kobalt, ba’zan nikel asosida olingan qattiq qotishma nima deyiladi ?
{=stellit
Volframning erish haroratsi necha 0С ?
{=3410
Metallarning yuqori haroratda yemirilmay mustahkamligini saqlash xossasiga nima deb ataladi ?
{=Issiqqa chidamlilik
Yuqori harorat sharoitida gazlar bilan kimyoviy reaksiyaga kirishishga qarshilik ko‘rsatadigan qotishmaga nima deyiladi ?
{=Issiqqa bardosh qotishma
Elektr tok ta'sirida metall tuzlarining eritmasidan metallarning ajralib chiqishi xossasiga asoslanib qoplash usuli qanday nomlanadi?
{=Metall suyultirib qoplash
Detall sirtini xrom bilan qoplaganda detallga yotqizilgan xrom qattiqligi necha HB ga teng?
{=800-1000
Dunyoda birinchi bo'lib, elektr yoy bilan payvandlash usulini kim kashf etgan?
{=1882 yilda rus injeneri Н.Н.Бенардос
Oldindan siyuqlantirilgan metall detallning maxsus tayyorlangan sirtiga siqilgan gaz yoki havo oqimi bilan qoplash usuli qanday nomlanadi?
{=Purkab qoplash
Benzin, kerosin va mineral moylar ta'sirida bo'ladigan metall idish sirti qanday markadagi emallar bilan qoplanadi?
{=ВЛ-515, ВЛ-725, ФЛ724-1
Gruntovka nima?
{=Loklar, pigmentlar va to'ldiruvchilardan tayyorlangan pastasimon material
Izolyatsion qoplamalarga kiruvchi javobni toping:
1) plastmassa; 2) galvanik; 3) bitum mastika; 4) elektr payvand; 5) lok-bo'yoq; 6) gazli alanga; 7) legirlash.
{=1, 3, 5
Kimyoviy-termik qoplash usullari keltirilgan javobni toping:
1) payvandlash; 2) azotlash; 3) suyultirib qoplash; 4) tsianlash; 5) toblash; 6) elimlash; 7) izolyatsion qoplash; 8) fosfatlash.
{=2, 4, 5, 8
Izolyatsion qoplamani sirti bilan yopishqoqligini o'lchovchi asbob nomini toping.
{=adgeziometr
Karbonat angidrit gazi, azot va geliy aralashmalari qaysi qoplash usuliga mos.
{=Lazerli
Plazmali yoy yordamida qoplashda, qoplama metalining qattiqligi nechaga teng?
{=HRC-55
Qalinligi 20 mm po'lat listni lazer nuri bilan kesish tezligi qanchaga teng?
{=100 m/soat
Karbonat angidrit gazi asosan qanday qoplashda ishlatiladi?
{=Galvanik
Elektr yoy bilan payvandlab qoplash harorati qanchaga teng?
{=5600-7000 0С
Yoqori haroratda ishlaydigan metall buyumlar surti korroziyaga qarshi qanday lok-bo'yoq materiallari bilan qoplanadi?
{=ПФ-28; ГФ-820
Tarkibida 30÷70% kremnezim, 30% gacha kaliy va natriy oksidi, 20% bor angidridi bo'lgan aralashmaga ........... deyiladi.
{=Emal
"Adgeziya" bu - ?
{=Yopishish, ilashish
Kauchuk, polietilen, to'ldiruvchi va plastifikatirlarning bitum eritmasi bilan hosil qilingan aralashmasi .......... deyiladi.
{=Bikarul
Plazmali qoplash usulida plazma oqimining harorati qancha?
{=150÷300 0С
Detanatsion purkab qoplashda stvol uchidan kukun donalari qanday tezlik va haroratda otilib chiqadi?
{=800 m/s; 4000 0С
Termoplast materiallar keltirilgan javobni toping:
1) organik shisha; 2) getinaks; 3) polistirol; 4) tekstolit, 5) polipropilen; 6)steklotekstolit, 7) kapron
{=1, 3, 5, 7
Termoreaktiv plastmassa materiallar keltirilgan javobni toping:
1) organik shisha, 2) getinaks; 3)polistirol; 4)tekstolit, 5) polipropilen; 6)steklotekstolit, 7) kapron
{=2, 4, 6
Komponent­larni birin-ketin qо‘shish va ularning hossalarini kerakli tomonga yо‘naltirish, kompozitsiyani gomogenlashtirish нима деб аталади?
{=Aralashtirish
Bosim ta’sirida plastmassalarni plastik deformatsiyalab, qolip formasini egallashiga qanday usul deyiladi?
{=Presslash
Harorat va mexanik kuch ta’sirida polimerlar destruksiyaga uchrab har xil gazlar ajralib chiqishi, polimer kompozitsiya tarkibiga kiruvchi plastifikatorlar, erituvchilar, kimyoviy reaksiyalar ва harorat tufayli uchuvchan modda hosil bо‘lishi qanday holat deb ataladi?
{=Atrof muhitga ta'siri
Kauchukni oltingugurt bilan issiqlik ta’sirida reaksiyaga kirishi қандай жараён деб аталади?
{=Vulkanizatsiyalsh
Polimerlarning kirishishi qaysi fomula bilan aniqlanadi?
{=S = (l1-1)·100 / l, %
Ma’lum haroratda va bosim ostida oqib qolipni tо‘ldirish qobiliyatiга нима дейилади?
{=Oquvchanlik
σ = P / b·h ushbu formula plastmassalarni qaysi xossasini baholashga mansub?
{=Cho'zilishga sinash
Polietilendan olingan buyumlarni necha 0С dan oshganda saqlash va tashish vaqtida atrof muhitga zaharli modda tarqakadi?
{=140 0С
P/π·D·h = ушбу формула орқали пластмассаларнинг қайси хоссаси аниқланади?
{=Qattiqligini aniqlash
Anizatrop to'ldiruvchilarga nimalar kiradi?
{=Talk, asbest, vollastanit
Kalandrlash usulida chercyakning vint kanalida nechta oqim kuzatiladi?
{=4
Odatda ekstruziyalash usulida qaysi polimer materiallar ishlatiladi?
1) polistrol; 2) polietilen; 3) polipropilen; 4) polivinilxlorid; 5) stekloplast; 6) poliamid; 7) volostanit.
{=2,3,4
ushbu farmula polimerlarning qaysi xossasini aniqlashda foydalaniladi?
{=Uchuvchanligini
Polietilenning o'z-o'zidan alangalanishi necha 0С da sodir bo'ladi?
{=400 0С
σ = P / F. Ushbu formula plastmassalarning qaysi xossasini baholashga mansub?
{=Siqilishga sinash
Bosim ostida quyish usulida, suyuqlanmani bosim ostida ushlab turish nima uchun kerak?
{=Kirishishini kamaytirishga
Termoreaktiv (reaktoplast) materiallardan asosan qaysi usul bilan buyumlar olinadi?
{=Presslash
Metall deb nimaga aytiladi?
{=Harorat pasayishi bilan elektr o’tkazish qobiliyati ortadigan moddalarga
Metallarning xossalari necha guruhga bo’linadi?
{=4 ta
Metallarning mexanik xossalariga qaysi xossalar kiradi?
{=Zarbiy qovushqoqlik
Metallarning texnologik xossalari qatorini aniqlang?
{=Kesib ishlanuvchanlik, bolg’alanuvchanlik, payvandlanuvchanlik
Qattiqlik, zarbiy qovushqoqlik,uzilishga chidamlilik metallarning qaysi xossalariga ta`luqli?
{=mexanik
Metallarni qirqib ishlanuvchanligi nima bilan o’lchanadi?
{=Olingan qirindi miqdori bilan (hajmi, og’irligi)
Metallar uchun eng ko’p tarqalgan kristalik panjara turlari necha xil?
{=3
Metallar kristall panjarasidagi atomlar orasidagi masofa qaysi birlikda o’lchanadi?
{=Angstrem
Metallarda qanday kristall panjaralar uchraydi?
{=Xajmiy va yoqlari markazlashgan kub, geksoganal
Po’lat tarkibida uglerod miqdori qancha bo’ladi?
{=2,14% gacha
Holat diаgrammasi nima?
{=qotishma holatini uning kontsentratsiyasiga va haroratsiga bog‘liqligini grafik tarzda ko‘rsatish
Temir –uglerod diagrammasida likvidus chizig’i qanday belgilanadi?
{=ACD
Po’lat cho’yandan nima bilan farq qiladi?
{=uglerod miqdori bilan
Martensit ta’rifini toping.
{=α – temirda uglerodni qattiq eritmasi
Po‘lat deb qaysi qotishmaga aytiladi?
{=temir bilan glerod ning qotishmasi, bunda uglerod miqdori 2,14% gacha
Po‘lat Cт5 dagi raqam nimani ko‘rsatadi?
{=tartib nomerini ko‘rsatadi
Po‘lat У12A dagi raqam 12 nimani ko‘rsatadi?
{=po‘lat tarkibidagi uglerodning miqdorini, bunda uglerod miqdori 1,2%
Po‘latlar, 12XН3A, 30XГСA va h.k.dagi A harfi nimani bildiradi?
{=po‘latlarga legirlovchi elementlarni atayin kiritish, xossalari va qurilishiga ta’sir qilish
Ст 60 po‘latdagi 60 raqam nimani ko‘rsatadi?
{=po‘lat tarkibidagi uglerodning miqdorini, bunda uglerod
У12A po‘latida 12 raqam nimani bildiradi?
{=1,2% С po‘lat takibida
Cho‘yan nima?
{=temir bilan uglerod qotishmasi, bu yerda uglerod miqdori teng 2,14-6,67%
Quyidagi alyuminiylarning qaysi biri eng tozasi?
{=A 999
Quyidagi qatorning qaysi birida faqat titan qotishmalari yozilgan?
{=OT1, OT4, OT4-1, ВT15, VT22
Quyidagi solishtirma og‘irlik zichlikning qaysi biri Ti elementiga to‘g‘ri keladi?
{=4500 kg/m3
Quyidagi solishtirma og‘rlik - zichlikning qaysi biri Mg elementiga to‘g‘ri keladi?
{=1740 kg/m3
Po‘lat 40XНMA ni Tarkibini Ko‘rsating.
{=0,4%- Uglerod, 1%-Xrom, 1%-Nikel, 1%-Molibden,
Quyidagilarni qaysi biri quyma alyuminiy?
{=АЛ 27
Domna pechidan qanday cho’yanlar olinadi?
{=Oq cho’yan
Cho’yanning erish haroratsini aniqlang?
{=1130
Cho’yan tarkibidagi eng ko’p uglerod miqdori qancha?
{=6,67% С
Shixta materiallariga nimalar kiradi?
{=Ruda, yoqilg’i, flyus
Domna pechidan olingan suyuq cho’yan asosan nimaga quyiladi?
{=Mikserlerga
Marten pechlarida qanaqa qotishmalar olinadi?
{=Kam va o’rta uglerodli
Metall rudasini boyitish nima?
{=Rudalarni yuvish va magnitdan o’tkazish
Temirning boy rudalari qancha miqdorda foydali elementga ega bo’ladi?
{=45-50 % va undan yuqori
Kerakli tarkibli shlakni hosil qilish maqsadida eritish pechlariga ………….solinadi?
{=Flyus
Keltirilgan rudalardan qaysi biri 70% va undan ortiq temirga ega?
{=Magnetit Fe3 CO4
Domna pechida qanday yoqilgidan foydalanish maqsadga muvofiq?
{=Pista ko‘mirdan
Eng yuqori issiqlik chiqarish qobiliyatiga ega bo‘lga yoqilg‘ini ko‘rsating.
{=Tabiiy gaz
Kislota xarakterli o‘tga chidamli materiali aniqlang.
{=Dinas
Qaysi metallni ishlab chiqarishda shlak hosil bo‘ladi?
{=Cho‘yan
Keltirilgan o‘tga chidamli materiallardan qaysi biri neytral xarakterga ega?
{=Shamot
Asos xarakterli o‘tga chidamli materiallarni ko‘rsating.
{=Magnezit
Izlojnitsalar asosan qanday materialdan yasaladi?
{=cho‘yandan
Qaysi po’latlar kislorodli konvertorlarda eritiladi?
{=Konvertorli po’latlar
Induktsion pechlarda yuqori energiya nima xisobiga chiqadi?
{=Qizdirilgan metallarda Fuko – toki xisobiga
Qaysi pechlarda kam uglerodli po’latlar olinadi?
{=Kislorodli konvertorlarda
Qaysi pechlarda yuqori ligerlangan po’latlar olinadi?
{=Induktsion pechlarda
Domna pechida yuqori sifatliqayta ishlanuvchi cho’yan olish uchun yoqilg’i sifatida nima ishlatiladi?
{=Yog’och pista ko’miri
Domna pechida eng ko’p qaysi yoqilg’idan foydalaniladi?
{=Koks
Domna pechining tuzilishi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang (yuqoridan pastga tomon).
{=Koloshnik, shaxta raspar, zaplyonchik, gorn-otashxona
Po’lat olishning qanday usullari mavjud?
{=Konvertor, elektr, marten usul
Magnezit bu -
{=Magniy rudasi
Quyma deb nimaga aytiladi?
{=quyma deb suyuqlantirilgan metallni ma’lum shaklli qolipga solib kristallantirish orqali olingan xom ashyo yoki tayyor detalga aytiladi
Opokaning vazifasi nimadan iborat?
{=qum qolip tayyorlashda modelning shaklini hosil qilish va uni zichlashda qutti (yashik) vazifasini bajaradi
Quyida qanday jixozning ta’rifi keltirilgan? ……….bu qumdan, metallar qotishmalaridan yoki ayrim hollarda olovbardosh materiallaridan tayyorlanadi va hosil qilinishi zarur bo’lgan detall shakli bilan o’xshash bo’shliqqa ega?
{=Qolip
Opokalar qanday materiallardan tayyorlanadi?
{=po’lat listlardan payvandlab va cho’yanda quyma qilib
Model asosan qaysi materialdan tayyorlanadi?
{=daraxtdan
Quymakorlikda eng ko’p qaysi qotishma foydalaniladi?
{=Cho’yan
Qolip aralashmasining asosiy qismini qaysi element tashkil etadi?
{=Kvarts qumi
Doimiy qoliplar qanday materiallardan tayyorlanadi?
{=metall qotshmalaridan
Olovbardosh materiallardan tayyorlangan qoliplar qanday nomlanadi?
{=yarim doimiy qoliplar
Bir martali qoliplar qanday materiallardan tayyorlanadi?
{=qolip aralashmasidan
Modelning vazifasi nimadan iborat?
{=qoilpda detalning izini hosil qilish
Sterjinning vazifasi nima?
{=quymadagi ichki bo’shliqlarni hosil qilish
Sterjinning mustaxkamligi qanday oshiriladi?
{=ichki qismiga metall karkas o’rnatiladi
Modellar qanday hollarda (alyuminiy) qotishmalaridan tayyorlanadi?
{=bitta detalldan ko’plab ishlab chiqarilganda
Sterjen nima yordamida tayyorlanadi?
{=sterjen yashigi
Metalldan tayyorlangan qolip qanday ataladi?
{=kokil
Metall qoliplar qachon qo’llanishi mumkin?
{=ommaviy va yirik seriyali ishlab chiqarishda
Stoyak, quyish chashkasi, ta’minlagich, shlak ushlagich va upor birgalikda qanday nom bilan ataladi?
{=quyish sistemasi
Quyish sistemasi nima?
{=suyuq metallni qoilpga solish uchun mo’ljallangan tizimi
Qolipning gaz o’tkazuvchanligini oshirish maqsadida unga qanday modda qo’shiladi?
{=yog’och qipig’i
Sterjen nima uchun ishlatiladi?
{=ichki bo’shliq hosil qilish uchun
O‘zak (sterjen) deb nimaga aytiladi?
{=quyish qolipining quymada bo‘shliq hosil qilish uchun mo‘ljallangan qismi (element)
Quyish sistemasining qolipdagi elementini ko‘rsating.
{=shlak ushlagich-tutgich
Qolip tayyorlash vaqtida model qaerga o’rnatiladi?
{=model osti plitasiga
Markazdan qochma usulda quyma olish uchun xarakterli bo‘lmagan faktorni aniqlang.
{=quymada cho‘kish bo‘shligining paydo bo‘lishi
Qum-tuproqli qoliplarni qo‘lda tayyorlashning to‘gri tartibini ko‘rsating.
{=ostki yarimqolipni, yuqori qolipni yasash, qolipni yigish
Erib ketuvchi modellar bo‘yicha asosan qanday quymalar quyib olish maqsadga muvofiq?
{=qiyin ishlanuvchi qotishmalarni
Kokilga quyishda kanday sterjenlar qo‘llaniladi?
{=metall va qum-tuproq
Erib ketuvchi modellar qoliplarni tayyorlash uchun ishlatiladigan asosiy materiallarni ko‘rsating.
{=changsimon kvarts va etilsilikat
Qum tuproqli kolipning zichligi (opokaning balandligi buyicha) zichlashtirish ning qaysi usulida model atrofida eng yaxshi bir tekis bo‘ladi?
{=peskamet vositasida zichlanganda
Quymada kimyoviy tarkibning bir xil bo’lmasligi qanday
nomlanadi?
{=likvatsiya
Suyuqlanuvchi modellar bo’yjcha quyishda model nimadan tayyorlanadi?
{=parafin, penoplast, bitumdan
Metall qoliplarda necha marta quyma olish mumkin?
{=1000-100000 martagacha
Bosim ostida qanday materiallardan quymalar olinadi?
{=rangli metall qotishmalari, zanglamas va o’tga chidamli po’latlar
Markazdan qochma usulda quyishda qolip qanday tezlikda aylanadi?
{=1000 ayl/min
Diametri 200 mm va uzunligi 1000 mm bo‘lgan cho‘yan trubani qanday usul bo‘yicha quyib olish maqsadga muvofiq?
{=markazdan qochma (aylanish o`qi gorizontal)
Kokil deb aytilganda nimani tushunasiz?
{=metallni qoliplarga quyib quymalar olish
Metallarni sovuq holda bosim bilan ishlaganda nima hodisa bo‘ladi?
{=naklep-puxtalash
Metallarni qizdirib bosim ostida ishlash deb qachon aytiladi?
{=rekristallanish haroratsidan yuqorida qizdirib ishlagandi
Qaytish (vozvrat) qanday hodisa olib keladi?
{=ichki kuchlanishni kamaytirishga
Bosim bilan ishlashning qaysi usulida ishqalanish kuchi ko`prok zararli bo‘ladi?
{=kiryalashda
Po‘latlarni quyish usullaridan qaysi birida quymalarni blyuming va slyabinglarda rokatlashga zarruriyat qolmaydi?
{=markazdan qochma
Bosim ostida ishlashdan oldin metall nima maqsadda qizdiriladi?
{=deformatsiyaga qarshiligini kamaytirish uchun
Qanday deformatsiya sovuq deformatsiya deyiladi?
{=Qaysiki, puxtalanish (naklep) hodisasi bilan birga o‘tadi
Metallni sovuqlayin deformatsiyalanganda mexanik xossalarning qanday ko‘rsatgichi pasayadi?
{=plastiklik
Asbobning yedirilishi qanday holda yeng ko‘p bo‘ladi?
{=kiryalashda
Prokatlash jarayonining asosiy usullarini ko‘rsating?
{=bo‘ylama, kundalang, kundalang vint bo‘ylab prokatlash
Qanday holda pokovka pitraga (chiqindiga, obloyga, zausenetsga) ega bo‘lmaydi?
{=yopiq shtamplashda
Metallarni presslashda asbob nima deb ataladi?
{=matritsa
Keltirilgan operatsiyalardan qaysi biri erkin bolg‘alashga tegishli emas?
{=bort chiqarish
Po‘latni presslash asosidan qaysi holatda olib boriladi?
{=Ham issiq, ham sovuq holda
Shtamplardagi qiyalik nima uchun kerak?
{=pokovkani shtampdan chiqarishni onsonlashtirish uchun
Prokatlashda jo’valar orasidagi tirqish berilgan material qalinligidan …….
{=kichik
Yupqa listlar qalinligi necha mm bo’ladi?
{=0,15 ... 4
Qalin listlar qalinligi necha mm bo’ladi?
{=4 ... 60
Metallni bolg’a bilan urib, zarur shaklga keltirishga ……. deyiladi
{=bolg’alash
Qanday hollarda portlatib shtamplash uchuli qo‘llaniladi?
{=qiyin deformatsiyalanuvchi qotishmalardan yirik o‘lchamli maxsulotlarni olish
Elektr yoyi kim tomonidan ixtiro qilingan?
{=V.V.Petrov
Elektr yoyi nechanchi yili kashf etilgan?
{=1802
Payvandlashda nima amalga oshadi?
{=payvandlanuvchi qismlar orasida atom-malekulyar boglanish hosil bo‘ladi
Ko’mir elektrodi bilan payvandlashni kim kashf etgan?
{=N.N. Benardos
Metall elektrodi bilan payvandlashni kim kashf etgan?
{=N.G.Slavyanov
Eritib payvandlash uchun nima yetarli?
{=qirralarni qizdirish va ularni bir-biriga tekkuncha yaqinlashuvi
Cho’yanni qirqish uchun qaysi bir qattiq qotishmalar ishlatiladi?
{=ВК6,ВК8
Toza metallarni rekristalizatsiya haroratini aniqlang?
{=T=0,4 erish harorati
Yo’nish dastgohi qanday jarayonlarini bajaradi?
{=chetini qirqish, qirqib tashlash, rezba ochish, yo’nish, teshik ochish
Suyuqlanmaydigan elektrodlar qanday materiallardan tayyorlanadi?
{=grafit va ko’mirdan
Elektr yoy ustunidan harorat necha gradusgacha yetadi?
{=6000 0C
Bosim bilan ishlashning qaysi usulida mexanik ishlash uchun eng katta qo`yim qoldiriladi?
{=erkin bolgalashda
Payvandlash elektrodi diametrining kattaligi nimaga bogliq?
{=payvandlanuvchi zagotovkalar qalinligi
Flyus ostida elektr yoyi yordamida avtomatik payvandlashning qo‘llanish sohasini ko‘rsating?
{=pastki holatda uzun choklarni payvandlash
Elektr yoyi va kontakt payvandlash usullari uchun nima umumiy?
{=sarf bo‘lgan energiya turi
Bosim bilan ishlashning qaysi usulida ishqalanish kuchi foydali?
{=prokatlashda
Elektor yoy payvandlashda elektor qaysi metaldan yasalgan holda tashqaridan metall chiviq ishlatiladi?
{=volframdan
Gaz payvandlashda kislorod reduktori qanday ranga bo‘yaladi?
{=havo rang
Gaz alangasining o‘rta zonasida harorat necha 0C gacha ko‘tariladi?
{=3200 0C
Uzluksiz choklarni qaysi payvandlash usulida olish mumkin?
{=rolikaviy
Parmalash dasgoxida qanday jarayonlar bajariladi?
{=teshik ochish,teshik kengaytirish
Elektr-shlak usulida qanday qalinlikdagi zagotovkani payvandlash mumkin?
{=xoxlagan qalinlikda
Issiq deformatsiya nima bilan xarakterli?
{=puxtalashni to‘la yo‘qotish
Gaz kislorod yordamida kesish usulining asosan qo‘llanish sohasini ko‘rsating.
{=kam uglerodli po‘lat zagotovkalarni kesish uchun
Uchma-uch kontakt payvandlash va rolikli kontakt payvandlash usullari bir-biridan nima bilan farq qiladi?
{=payvand birikmalari bilan
Nuqtaviy va rolikli (chokli) kontakt payvandlash usullarini qanday zagotovkalar uchun qo‘llash mumkin emas?
{=cho‘yandan zagotovkalar uchun
Tarkibida 0,3-0,42% uglerodi bo‘lgan po‘latlar qanday payvandlanadi?
{=qoniqarli
Keltirilgan po‘latlarning qaysi birida payvandlash paytida eng kam toblanish kuzatiladi.
{=Ст 10
Plastikligi kam qotishmalardan profil olishda qaysi usul qo‘llaniladi?
{=presslashda
Qiralashda ishqalanish kuchi qanday ta’sir qiladi?
{=zararli
Metallarni prokatlashda qaysi agregatning mahsuloti xom-ashyo sifatida o‘tmaydi?
{=Domna pechining
Qaysi holda pokovka pitra (zaussnets)ga ega bo‘ladi?
{=ochiq shtamplashda
Yuqori legirlangan karroziya bardosh po‘latlarni elektr yoy yordamida payvandlash uchun nima qilish kerak?
{=chokni termik ishlash: qizdirish (1100 0C) va suvda toblash
Qaysi shtamplashda zagotovkaning aniqligi yukori bo‘lishi kerak?
{=yopiq shtamplashda
Ultratovush bilan payvandlash usulining qo‘llanish sohasini ko‘rsating.
{=qalinligi 5 mm dan kam bo‘lgan turli qotishmalardan yasalgan detallarni ustma-ust payvandlash uchun
Kesib ishlash deb nimaga aytiladi?
{=tayyorlamani kesgichlar yordamida qirindi tarzida yo’nish
Qirindining asosiy turlari nechta?
{=3
Qirqish rejimi elementlariga nimalar kiradi?
{=qirqish tezligi, qirqish chuqurligi,surush kattaligi
Qirindi turlarini aniqlang?
{=Lentasimon, qovushqoq, element – elementli
Keskich yeyilishi necha davrdan iborat?
{=3
Qirqish issiqligi manba`larini aniqlang?
{=deformatsiya issiqligi,keskich oldingi yuza ishqalanisi natijasidagi issiqlik, orqa yuza ishqalanishidagi issiqlik
Qirqish issiqligi qaerga tarqaladi?
{=qirindiga,zagatovkaga, keskichga va tashqi muhitga
Qirindi o’tirishi nima?
{=qirindi uzunligini keskich o’tgan yo’lga nisbatan kirishishi
Qirqish chuqurligi nima bilan o’lchanadi?
{=ishlangan va ishlanayotgan yuzalar orasidagi masofa bilan
Qirqish kuchlarini eng kattasini belgilang?
{=Pz
Stanok fartugini vazifasi?
{=val va vintning aylanma xarakatinini supporting ilgarilanma xarakatiga aylantirib berish
Frezalash dastgohida qanday jarayonlar bajariladi?
{=tashqi yuzalarni frezalash, tish qirqish, shponka o’yig’ini ochish
Stanok orqa babkasini vazifasi?
{=uzun zagatovkalarni ushlab turish, teshik ochish
Tokarlik stanogida qanday detallar yasaladi?
{=zagatovkani aylanma xarakati natijasida hosil bo’ladigan detallar
Parmalash stanogida qanday operatsiyalar bajariladi?
{=teshik ochish va kengaytirish
Stanoklar markalaridagi birinchi raqam nimani ko’rsatadi?
{=stanok turini
1K62 stanogidagi birinchi raqam “1” nimani bildiradi?
{=stanok turini
2A35 stanogidagi birinchi raqam “2” nimani bildiradi?
{=stanok turini
2A35 stanogidagi “35” raqami nimani bildiradi?
{=ishlanishi mumkin bo’lgan eng katta teshik diametrik
Kukun materiallaridan buyumlar olish usullari qatorini ko’rsating.
{=presslash, prokatlash
T15K6 ni o’qib bering.
{=TiC=15%,Co=6%WC=79%
Termoplastik plastmassalar nima?
{=qizdirganda yumshab, sovutganda qotib, qayta qizdirilganda qayta yumshaydigan
Termoreaktiv plastmassalar nima?
{=qizdirganda yumshab, sovutganda qotib, qayta qizdirilganda ortga qaytmaydi
Keskichni oldingi burchagi qanday ishoralarga ega?
{=Musbat, manfiy, nol
Keskich cho‘qqisidagi burchak qanday harif bilan belgilanadi?
{=ε
Yassi yuzalarni jilvirlash stanogida qanday operatsiyalar bajariladi?
{=Yassi yuzalarni jilvirlash operatsiyalari
Markazsiz doiraviy jilvirlash stanoklarda qanday operatsyalar bajariladi?
{=Silindrik yuzalarni jilvirlash operatsiyalari
Jilvirlashda qanday kesuvchi asboblar ishlatiladi?
{=Jilvir toshlar, qayroqlar, jilvir qog‘ozlar
Ichki yuzalarni jilvirlash stanogida qanday operatsiyalar bajariladi?
{=Ichki rezbalarni jilvirlash
Parmalashda qanday kesuvchi asboblar ishlatiladi?
{=Parma, zenker, razvertka
Doiraviy jilvirlash stanoklarida qanday operatsiyalar bajariladi?
{=Silindrik va konussimon tashqi yuzalarni, torets yuzalarni jilvirlash operatsiyalari
Moylash sovutish suyuqliklarini vazifasi nima?
{=Kesib ishlash jarayonida zagotovkani, keskichni va qirindini sovutish, qirindini ajralishiga yordam berish, ishlov berilgan yuzani sifatini oshirish, keskichni turg‘unligini oshirish, unumdorlikni oshirish
Sanoatda keng qo‘laniladigan nometall materiallarga qanday materiallar kiradi?
{=Plastmassalar, rezinalar, moylovchi, zichlovchi, qistirma va yelimlash materiallari
Oddiy plastik massalarga qanday plastik massalar kiradi?
{=Polietilen, polipropilen, organik shisha va boshqalar kiradi
Sun'iy plastik massalarga qanday plastik kiradi?
{=Polietilen, viskoza, sintetik kauchuk
Murakkab tarkibli plastik massalarga qanday plastik massalar kiradi?
{=Bog‘lovchi va to‘ldiruvchi moddalar, plastifikatorlar, stabilizatorlar, katalizatorlar, moylovchi-bo‘yovchi moddalar
Plastifikatorlar plasmassalarga qanday ta'sir etadi?
{=Plastmassalarni plastikligini, elastik ligini va oquvchanligini oshiradi
Plastifikatorlar sifatida qanday moddalardan foydalaniladi?
{=Kamfora, kanakunjut moyi, gletsirin, dibutilftolat
Katalizatorlar sifatida qanday moddalardan foydalaniladi?
{=Magneziya, urotropin, ohak
Plastik massalarning texnologik xossalariga nimalar kiradi?
{=Oquvchanlik, kirishuvchanlik, qotish tezligi, termoturg‘unlik
Rezinaga vulkanizatsiya jarayonini tezlashtirish uchun nimalar qo‘shiladi?
{=Ma'lum miqdorda oltingugurt qo‘shiladi
Rezinani plastikligini oshirish uchun unga nimalar qo‘shiladi?
{=Steorin
Rezinaga zarur qattiqlik berish uchun unga nimalar qo‘shiladi?
{=Rezinaga ma'lum miqdorda qora kuya, rux oksidi, bo‘r, paxta, viskoz tolalari qo‘shiladi
Rezina tayyorlashda qanday materiallardan foydalaniladi?
{=O‘simliklardan olingan tabiiy kauchukdan, ko‘proq esa organik moddalarni sintez qilib olingan va tabiiy kauchuk xossasiga yaqin bo‘lgan sintetik kauchukdan
To‘ldiruvchi materiallar plastmassalarni qanday xossalarini yaxshilaydi?
{=Fizik-mexanik, kimyoviy, texnologik va ekspluatatsion xossalarini
Stabilizatorlar plastmassalarga qanday ta'sir etadi?
{=Issiqlik va nur ta'sirida bo‘lganda uning turg‘unligini oshiradi
Plastmassalardan detallarni qaysi usullar bilan tayyorlash mumkin?
{=Press qolipka bosim bilan quyish, to‘g‘ri presslash, presslab quyish, markazdan qochma, ezib chiqarish (ekstruziya) usullari bilan tayyorlash mumkin
Bog‘lovchi moddalar sifatida qanday moddalardan foydalaniladi?
{=Polimerlar, sement
Rezinaga kerakli rang berish uchun nimalar qo‘shiladi?
{=Rezinaga ma'lum miqdorda oxra, ultramarinlar qo‘shiladi
Rezinaga oksidlanishini kamaytirish uchun nimalar qo‘shiladi?
{=Ma'lum miqdorda vazelin, parafin qo‘shiladi
Stabilizator sifatida qanday moddalardan foydalaniladi?
{=Oltingugurli birikmalardan, fenollardan
Tabiiy plastik massallarga qanday plastik massalar kiradi?
{=barcha javoblar to'gri
Moylovchi moddalar nima uchun qo‘shiladi?
{=Plastmassalarni ko‘chirib olish uchun
~Plastmassalarni presslash jarayonini onsonlashtiradi}
Kukun materiallarni prokatlash bilan qanday zagotovkalar olinadi?
{=Turli xildagi sortli prokat detallar
Temir kukunlarining texnologik xossalariga nimalar kiradi?
{=Faqat oquvchanligi va presslanuvchanligi kiradi
Metallurgiya fanining vazifasini tushuntiring.
{=Metallurgiya metallar va metal qotishmalarini olinishi haqidagi fandir
Domna pechining asosiy mahsulotini ko‘rsating.
{=Cho‘yan
Pirometallurgiyaning mohiyati qaysi javobda to‘g‘ri keltilgan?
{=Bunda yoqilg‘i yonishi issiqligi evaziga rudalar eritilib,zarur ximiyaviy reaksiyalar yordamida metallar suyuq holda ajratib olinadi
Gidrometallurgiyaning mohiyati qaysi javobda to‘g‘ri keltilgan?
{=Bunda turli suyuqliklar, eritmalar yordamida rudalar cho‘ktirilib, elektrolizlash orqali metallar ajratib olinadi
Rudalarni suyultirishda flyuslarning vazifasini ko‘rsating?
{=rudadagi bekorchi jinslarni shlakka chiqarish
Qaysi dastgoh 6H82 modeli bilan markalanadi?
{=frezalash
Yo‘lakay frezalash deb nimaga aytiladi?
{=Yo‘lakay frezalashda frezaning aylanish yo‘nalishiga zagotovkaning surish yo‘nalishi mos keladi
Tokarlik-vint qirqish dastgohining modelini ko‘rsating
{=1K62; 1336
Metallarni kesish jarayonida o‘simta hosil bo‘lsa, uni yo‘qotish uchun qanday tezlikda kesib ishlash kerak?
{=70÷80 m/min
Og‘ir va katta o‘lchamdagi zagotovkalarni kesib ishlashga mo‘ljallangan qanday tokarlik dastgohini bilasiz?
{=Tokarlik karusel dastgohi
Po‘latning xossalariga salbiy ta’sir etadigan elementlarni ko‘rsating?
{=S, P
Elektrometallurgiya-ning mohiyati qaysi javobda to‘g‘ri keltilgan?
{=Bunda rudalar elektr pechlarida eritish yoki metallarni tuzli eritmalaridan elektrolizlash yo‘li bilan ajratib olinadi
Poroshokli (kukun) metallurgiyaning mohiyati qaysi javobda to‘g‘ri keltilgan?
{=Metall kukunlari hosil qilinib,ularni presslash va pishirish yo‘li bilan olinadi
Ximiyaviy metallurgiyaning mohiyati qaysi javobda to‘g‘ri keltilgan?
{=Bunda metallar bir vaqtning o‘zida metallurgik va va ximiyaviy usul yordamida ajratib olinadi
Rudalar deb nimaga aytiladi?
{=Tarkibidagi metallarni iqtisodiy jihatdan ajratib olish maqsadga muvofiq bo‘lgan tog‘ jinslariga rudalar deyiladi
Iqtisodiy jihatdan temirni ajratib olish maqsadga muvofiq bo‘lgan temir rudalari tarkibida necha foiz temir bo‘ladi?
{=30...50%
Metall quymasining qaysi qismida eng mayda donali kristallar hosil bo‘ladi?
{=O‘zak qismida (o‘rtasida)
Iqtisodiy jihatdan misni ajratib olish maqsadga muvofiq bo‘lgan mis rudalari tarkibida necha foiz mis bo‘ladi?
{=3...5%
Iqtisodiy jihatdan molibdenni ajratib olish maqsadga muvofiq bo‘lgan rudalar tarkibida necha foiz molibden bo‘ladi?
{=0,005...0,02%
Konsentratdan foydalanilganda metallurgik pechning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichi yaxshilanishiga sabab nima?
{=Rudalar maxsus ishlanib, rudaga nisbatan metallning miqdori oshirilgan mahsulot-konsentrat tayyorlanadi, undan foydalanish esa metallurgik pechning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichini yaxshilanishiga olib keladi
Qanday qotishmalar po‘latlar deb ataladi?
{=Tarkibida 2,14% dan kam uglerod bo‘lgan temir-uglerod qotishmalari
Metallurgiyadagi asosiy xom-ashyo va yordamchi materiallarga nimalar kiradi?
{=Tarkibida metallar bo‘lgan tog‘ jinslari(rudalar),yoqilg‘i, o‘tga chidamli materiallar, flyuslar
Flyuslar metallurgiyada nima maqsadda ishlatiladi?
{=Flyuslar metallurgik pechda rudadagi boshqa jinslar, hamda yoqilg‘idagi kul bilan oson eriydigan ximiyaviy birikmalar- shlak hosil qiluvchi material sifatida ishlatiladi
Metallurgiyada ishlatiladigan koks qanday olinadi?
{=Havo kirmaydigan pechlarda toshko‘mirni 1000 0S da 14...16 soat mobaynida quruq haydash yo‘li bilan olinadi
Metallurgik pechning ichki qismi yuzasi o‘tga chidamli materiallardan qilinadi va ximiyaviy tarkibiga ko‘ra qaysi guruhlarga bo‘linadi?
{=O‘tga chidamli materiallar ximiyaviy tarkibiga ko‘ra kislotali, asosli va neytral o‘tga chidamli materiallarga bo‘linadi
Ledeburit strukturasi qanday qotishmadan iborat?
{=Austenit bilan sementitning mayda donalaridan iborat mexanik aralashma
Qanday po‘latlar avtomatbop po‘latlar guruhiga kiradi?
{=Tarkibida fosfor va oltingugurt mikdori oshirilgan po‘latlar
Temir bilan uglerod qotishmalarining ledeburit strukturasi deb nimaga aytiladi?
{=Ledeburit (L)- austenit bilan sementitning mayda donlaridan iborat bo‘lgan mexanik aralashma bo‘lib, tarkibi 4,3 % uglerod bo‘ladi
Evtektoiddan keyingi po‘latlarda uglerodning miqdori qancha va uning tarkibi nimalardan iborat bo‘ladi?
{=Po‘latning tarkibidagi uglerod miqdori 0,8 % dan 2,14 % gacha bo‘lsa, bunday po‘latlar evtektoiddan keyingi po‘latlar bo‘lib, uning tarkibi P+Ts dan iborat bo‘ladi
Temir bilan uglerod qotishmalarining ferrit strukturasi deb nimaga aytiladi?
{=Ferrit (F)-uglerodning alfa-temirdagi qattiq eritmasi (Feα (S)) bo‘lib, bu eritmada uglerodning miqdori juda oz bo‘ladi. Umuman olganda, uning tarkibida 99,8÷99,9 % Fe bor
Temir rudalarining necha foizi to‘g‘ridan eritishga, necha foizi eritishdan oldin maxsus ishlanadi?
{=5% va 95%
Aglomeratsiyalash deb nimaga aytiladi?
{=Temir rudasi, ohak, kichik aglomerat va kokslardan iborat shixtani 1300...1500 0C da maxsus aglomeratsiya mashinalarida pishirish jarayoniga aglomeratsiya deyiladi
Domna jarayonining mohiyati nimadan iborat?
{=Temir oksidlaridan temirning qaytarilishi, yoqilg‘i yonishi; temirning uglerodga to‘yinishi, Mn, Si va boshqa qo‘shimchalardan qaytarilishi hamda shlak hosil bo‘lishiga domna jarayoni deyiladi
Bir karbidli metallokeramik qotishmalar qanday markalanadi, ularning kimyoviy tarkibini qanday moddalar tashkil kiladi?
{=VK2, VK3, …VK15 kabi markalanadi. Ularning kimyoviy tarkibini volfram karbidi bilan kobalt elementining aralashmasi tashkil etadi
Legirlangan po‘latning yuqori sifatli ekanligini ko‘rsatish uchun ushbu po‘lat markasining oxirga qanday harf yoziladi?
{=A, masalan, 30XСНA, 20XН3A, 25XГСATemir oksidlarini qaytarilishi qaysi haroratlarda va qanday ketma-ketlikda sodir bo‘ladi?
{=500...1000 0C haroratlarda, Fe2O3—Fe3O4—FeO—Fe
Po‘lat tarkibidagi qanday legirlovchi elementlar uglerod bilan ta’sirlashishida karbid hosil qiladi?
{=Fe, Mn, Cr, Mo, W
Agar austenit strukturali evtektoid po‘lat namuna o‘ta sovitilsa, austenitdan uglerod temir karbidi (Fe3C) tarzida ajralishga ulgurolmaydi, qattiq eritmada qoladi, bunda yoqlari markazlashgan kub kristall panjara hajmiy markazlashgan kub kristall panjaraga aylanadi. Natijada Fe ning uglerodli qattiq eritmasi (Fe(C)) hosil bo‘ladi. Bu struktura qanday nomlanadi?
{=Martensit
Yuqori sifatli konstruksion uglerodli po‘latlar tarkibida zararli element (oltingugurt va fosfor)ning har birining miqdori necha foizdan oshmasligi kerak?
{=0,025 %
Legirlangan o‘rtacha uglerodli yaxshilanadigan po‘latlar tarkibidagi uglerodning miqdori qancha foiz atrofida, legirlovchi elementlarning umumiy miqdori qancha foizdan oshmasligi kerak?
{=0,35÷ 0,5 % uglerod va 5,0 % legirlovchi elementlar
Agar po‘lat tarkibidagi legirlovchi elementning umumiy miqdori qancha foiz bo‘lsa u yuqori legirlangan po‘latlar deyiladi?
{=Q >10 %
Kulrang cho‘yanning tarkibida uglerod grafit holatida bo‘ladi. Grafitning shakli ko‘pincha qanday shaklda bo‘ladi?
{=Buralgan yaproq shaklda
Dizel dvigatel bloklari, uning qopqoqlari va silindrlar qanday tamg‘ali(markali) cho‘yanlardan quyib tayyorlanadi?
{=СЧ21, СЧ24, СЧ25, СЧ30, СЧ35
Legirlangan cho‘yanlar deb nimaga aytiladi?
{=Agar oddiy cho‘yanlar tarkibiga Ni, Mo, Cr,Su, W, V, Mn, Ti kabi elementlar kiritilgan bo‘lsa
Qanday cho‘yanlar po‘latlar ishlatiladigan sohalarda qo‘llanilishi mumkin?
{=Yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan cho‘yanlar
Po‘lat ishlab chiqarish metallurgik jarayoning mohiyati qaysi javobda to‘liq keltirilgan.
{=Qayta ishlanadigan cho‘yan tarkibidagi uglerod va boshqa qo‘shimchalarni tanlab oksidlantirish yo‘li bilan ularni gazga va shlak o‘tkazish orqali tozalash jarayoni hisoblanadi
Quyish uchun mo‘ljallangan titan qotishmalarining qanday markalari bor?
{=ВT5L, ВT20L, ВT21L
Yoqilg‘i sarf qilmay, suyultirilgan cho‘yandan havo haydash yo‘li bilan po‘lat olishni kim amalga oshirgan?
{=G. Bessemer
Kulrang cho‘yan markasini ko‘rsating.
{=СЧ10, СЧ15, СЧ18
Bolg‘alanuvchan cho‘yan markasini ko‘rsating.
{=KЧ37-12; KЧ35-10
Uglerodli asbobsozlik po‘latlarinng markasini ko‘rsating.
{=У8, У9, У10
Quyma cho‘yanlar tarkibida kremniy miqdori qancha bo‘ladi?
{=2,75...3,25% Si
Shlakdan qanday qurilish materiallari olinadi?
{=Sement, g‘isht, g‘ovak va zich plitalar
Qanday cho‘yanlarga oq cho‘yanlar deyiladi?
{=Bunday cho‘yanlar tarkibidagi uglerod Fe3C ko‘rinishdagi ximiyaviy bog‘lanishda bo‘lib mikroskopda yaltirab ko‘ringani sababli oq cho‘yanlar deyiladi
Shteyn qanday hosil qilinadi va uni tarkibi qaysi javobda to‘liq ko‘rsatilgan?
{=Boyitilgan mis konsentratlaridan alangali pechlarda suyuqlantirilib, shteyn hosil qilinadi, uni tarkibi asosan mis va temir sulfidlari (80...90%), hamda rux,qo‘rg‘oshin, nikel sulfidlarining qotishmasidan iborat
Alyuminiy ishlab chiqarish qanday amalga oshiriladi?
{=Alyuminiy ishlab chiqarish ikki bosqichda amalga oshiriladi: 1-boksitdan glinozem olinadi; 2-suyuq glinozemdan elektroliz yordamida alyuminiy olinadi
Metallokeramika deb texnikaning qaysi sohasiga aytiladi?
{=Texnikaning poroshok (kukun) materiallar ishlab chiqarish sohasiga poroshok metallurgiyasi yoki metallokeramika aytiladi
Quymalar olish qo‘llaniladigan qotishmalariga qanday talablar qo‘yiladi?
{=Quymalar tayyorlanadigan qotishmalar zarur fizikaviy,ximiyaviy, mexanik xossalarga, hamda eng maqbul texnologik xususiyatlarga, ya’ni suyuqoquvchanlik, cho‘kish, likvatsiyaga moyillik,gazlarni yutishi va boshqalarga ega bo‘lishi lozim
Quymalar olish jarayonlariga erituvchi agregatlar qanday ta’sir qiladi?
{=Erituvchi agregatlar va eritish jarayonlari quyma sifati, metalning cho‘kishi,uni gazga to‘yinishi, haroratsi va ximiyaviy tarkibini belgilaydi
Legirlangan cho‘yanlar deb nimaga aytiladi?
{=Agar oddiy cho‘yanlar tarkibiga Ni, Mo, Cr, Su, W, V, Mn, Ti kabi elementlar kiritilgan bo‘lsa
Yuqori puxtalikka ega bo‘lgan cho‘yanning tarkibida uglerod qanday holatda uchraydi; bu cho‘yanning strukturasi nimadan iborat?
{=Shar nusxa xolatda; cho‘yan strukturasi perlit bilan ferritdan iborat bo‘ladi
Modifikatorlar deb nimaga aytiladi?
{=Suyuq metall qotishmasi eritmasiga kristallanishdan oldin kiritiladigan qiyin eriydigan zarralarga modifikatorlar deyiladi
Kulrang cho‘yanlarga modifikatorlar sifatida qanday elementqo‘shiladi?
{=Ferrosilitsiy, suyuq metal massasining 0,1...0,3 % hisobidan grafit qo‘shiladi
Tuzilishi murakkab va hajmi katta bo‘lgan kesuvchi asboblar uchun toblashning qaysi usuli qo‘llaniladi?
{=Tez sovitilib, suyuq muhitda bir oz ushlab turilib va havo muhitida sovitiladi
Bolg‘alanuvchan cho‘yanlarga modifikatorlar sifatida qanday elementqo‘shiladi?
{=Berilliy va bor qo‘shiladi
Qotishmaga qanday o‘zga qo‘shimchalarni qo‘shib, struktura o‘zgarishiga erishish orqali xossalarini boshqarish mumkin?
{=Cr, Mo, Ni, Co, Ti, W, Zn, Nb, Mn, Si
Evtektikagacha bo‘lgan cho‘yanlarda uglerodning miqdori qancha va uning tarkibi nimalardan iborat?
{=Qotishma tarkibida uglerodning miqdori 2,14< C< 4,3 % gacha bo‘lsa, bunday cho‘yanlar evtektikagacha bo‘lgan cho‘yanlar bo‘lib, uning tarkibi P+Ts dan iborat bo‘ladi
Magniyning kuymabop qotishmasi markasini kursating
{=МЛ5, МЛ6, МЛ10
O‘ta mustahkam cho‘yanlarga modifikatorlar sifatida qanday elementqo‘shiladi?
{=Magniy, kalsiy, vannadiy, selen qo‘shiladiAlyuminiyning 6% gacha kremniyli qotishmalarini modifikatsiyalash qanday amalga oshiriladi?
{=Alyuminiyning 6% gacha kremniyli qotishmalarini natriy,xlorli va ftorli tuzlar bilan modifikatsiyalash 800...820 0C haroratda amalga oshiriladi
Bosim bilan ishlashning mohiyati tushuntiring?
{=Tashqi nagruzka ta’sirida konstruksion materiallarni plastik deformatsiyalash yo‘li bilan kerakli shaklli va o‘lchamli mahsulotlar olish texnologik jarayoniga bosim bilan ishlov berish deyiladi
Mashinasozlikda metallarni bosim bilan ishlov berish qaysi usullari keng tarqalgan?
{=Prokatlash, kiryalash, presslash,bolg‘alash va shtamplash
Titan va titan qotishmalarini ishlab chiqarishda foydalaniladigan minerallarni ko‘rsating
{=Ilmenit, rutil, titanit
Bosim bilan ishlov berishda mahalliy cho‘ktirish deb nimaga aytiladi?
{=Zagotovkaning bir joyigina cho‘ktirilsa
Mayda pokovkalar olishda qanday qurilmalardan foydalaniladi?
{=Pnevmatik bolg‘alardan
Qanday alangali qizdirish qurilmalari mavjud?
{=kamerali, metodik, quduq tipidagi pechlar
Bosim bilan ishlashning qaysi usulida shveller olinadi
{=Prokatlash
Yirik pokovkalar olishda qanday qurilmalardan foydalaniladi
{=Gidravlik presslardan
Prokat maxsulotlarining qanday asosiy guruxlari mavjud?
{=list maxsulotlar, trubalar, maxsus prokatlar, sortli prokatlar
Qanday elektr qizdirish qurilmalari mavjud?
{=qarshilikli, kontakli, induksion
Barabanli kiryalash stanlarida diametri qancha mm gacha bo‘lgan mahsulotlar tayyorlanadi?
{=0,002 ... 10 mm
Quyidagi qotishmalarning qaysisi yaxshi quyilish xossasiga (suyuqlanuvchanlik, kam kirishuvchanlikka) ega?
{=Kulrang cho‘yanlar
Qobiqli qoliplar uchun qolip aralashmasi materiali komponentlarini ayting?
{=Mayda kvars qumi va 5 ... 8% fenoltermoreaktiv smola
Qanday quyma qoliplarini tayyorlashda qum otar mashinalardan foydalaniladi?
{=Yirik quymalar qoliplarini tayyorlashda
Diametri uzunligiga nisbatan katta bo‘lgan quymalar qaysi usulda qo‘yib olinadi?
{=Quymani aylanuvchi metall qoliplarda olish
Opoka deb nimaga aytiladi?
{=qolip materiallarida model aksini olishga ko‘maklashuvchi ochiq ramaga
Bir marta quyma olishga yaroqli qolipning tarkibi qaysi materiallar tashkil etadi?
{=grafit, yog‘och kipig‘i va kvars kukunining suv bilan qorishtirilgani, kvars qumi, qolip gili
1 tonna sifatli quyma olish uchun qancha m3 qolip materiali sarflanadi?
{=3 ... 5 m3
Metall va metallmas materiallar kukunlarini sanoat miqyosida tayyorlashning qanday usullaridan foydalaniladi?
{=Mexanik, kimyo, fizika-kimyoviy
Metallarni bosim bilan ishlash jarayoni deb nimaga aytiladi?
{=Konstruksion materiallarni tashqi nagruzka ta’sirida plastik deformatsiyalash natijasida kutilgan shakl va o‘lchamlarga keltirish jarayoniga bosim bilan ishlash deyiladi
Kukun materiallarining texnologik xossalariga qaysilari kiradi?
{=Press formadagi to‘kma zichligi, oquvchanligi, presslanuvchanligi
Kukun materialidan olingan detallar qanday markalanadi?
{=ЖГрН7Д2-6,8; ЖГр1-20 ПФ
Quyida ko‘rsatilgan payvandlash usullaridan qaysi biri suyuqlantirib payvandlashga kiradi?
{=Elektr yoy yordamida payvandlash
Termik sinfga kiruvchi payvandlash usullariga qaysi payvandlash usullari kiradi?
{=Plazma, gaz alangasida, elektr yoy, elektr-shlak, elektron-nur
Metallarni payvandlash simlari bilan gaz alangasi yordamida payvandlashda payvandlanuvchi metallning qalinligi qancha bo‘lsa maqsadga muvofiq deb hisoblaysiz?
{=0,2÷5,0 mm
Roliklar bilan payvandlashda payvandlanuvchi metallarning qalinligi qancha mm bo‘lsa samarali bo‘ladi?
{=0,3 ÷3,0 mm
1 kg kalsiy karbidddan necha litr atsetilen olinadi?
{=230...280 litr
UR tipidagi keskich mundshtugi metallning qirqiladigan joyidan qancha masofa oraliqda tutib yuzaga tik yo‘naltiriladi?
{=3,0...6,0 mm
Metallarni yumshoq kavshar bilan kavsharlashda qanday koviyadan foydalaniladi?
{=Elektr koviyalardan
Elektr yoy deb nimaga aytiladi?
{=Elektrod bilan payvandlanadigan metall oralig‘idagi ionlashgan gaz va bug‘ muhitidan o‘tib turuvchi kuchli elektr razryadlarga elektr yoy deyiladi
Gaz alangasi yordamida payvandlashda va kesishda ehtiyot suv qulfi nima vazifani bajaradi?
{=Payvandlashda mudshtukning gaz chiqarish teshigi bekilib qolganda С2Н2 bilan O2 gazi aralashmasi o‘z kanalidan shlang orqali generatorga o‘tib uni portlatishi mumkin. Buning oldini olish uchun ehtiyot suv qulfidan foydalaniladi
Alyuminiy va uning qotishmalarini payvandlashda metall vannani oksid pardadan tozalash uchun flyus kukuni ishlatiladi. Bunday flyusning tarkibi qanday bo‘ladi?
{=50 % KCℓ, 28% NaCℓ, 14%LiCℓ, 8%NaF
Qo‘sh tavr (dvutavr) li profil sortamentning qaysi guruhiga kiradi?
{=Sortli prokat
Qanday metallarni kesib ishlashda uvoq qirindi hosil bo‘ladi?
{=qattiq va mo‘rt metallarni
Parmalash asbobining surish tezligi birligini ko‘rsating
{=mm/ayl
Qaysi dastgohda 2A135 modeli ko‘rsatiladi.
{=parmalash
Shponka ariqchalari ochishda, teshiklarda shlitslar hosil qilishda quyidagi dastgohlardan foydalaniladi:
{=O‘yish dastgohi
Qanday metallarni kesib ishlashda yoriq qirindi hosil bo‘ladi?
{=o‘rtacha qattiqlikda metallarni
Cho‘yan va rangli metall materiallarni kesib ishlov berishda kesuvchi asboblarni tayyorlashda qaysi materiallardan foydalaniladi?
{=ВK8, ВK6, ВK3
Keltirilgan donador abraziv guruhidan dag‘al donador abrazivni aniqlang.
{=2000...160 mkm
Sovuq holda deformatsiyalash deb nimaga aytiladi?
{=Deformatsiyalanayotgan metall harorati (Td), kritik harorat qiymatidan kichik bo‘lsa (Tdkr) deformatsiya natijasida mustahkamlik ortadi va deformatsiya harorati qanday bo‘lishiga qaramay, bu deformatsiyalash sovuqlayin deformatsiyalash deyiladi
Payvandlashning fizikaviy mohiyati nimadan iborat?
{=Metall buyumlardan molekulalararo va atomlararo bog‘lanish kuchi evaziga ajralmas birikma olish texnologik jarayoniga payvandlash deyiladi
Payvandlash usullari qaysi belgisiga ko‘ra klassifikatsiyalanadi?
{=Payvandlash usullari ikki asosiy belgisiga, ya’ni payvandlash jarayonida metall holati bo‘yicha va payvandlanadigan joylarni qizdirish uchun qo‘llaniladigan energiya turiga ko‘ra klassifikatsiyalanadi
O‘zi eriydigan metall elektrod bilan yoyli payvandlash usulini kim taklif etgan?
{=N.B.Slavyanov
O‘zi erimaydigan ko‘mir elektrod bilan yoyli payvandlash usulini kim taklif etgan?
{=N.N.Benardos
Metallarni kavsharlash deb qanday jarayonga aytiladi?
{=Ikkita metall buyumlar orasidagi chokka boshqa metallarnieritib quyish orqali ajralmas birikma hosil qilish jarayoniga kavsharlash deyiladi
Kavsharlar qaysi belgilariga ko‘ra klassifikatsiyalanadi?
{=Kavsharlashda qo‘llaniladigan kavsharlar erish haroratlari va xossalariga ko‘ra yumshoq (oson eriydigan) va qattiq (qiyin eriydigan) kavsharlarga bo‘linadi
Yumshoq kavsharlardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
{=Yumshoq kavsharlardan turli idishlar, baklar, rezervuarlar va radiotexnikada turli o‘tkazgichlarni ulashda foydalaniladi
Qattiq kavsharlardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
{=Qattiq kavsharlardan keskichda qattiq qotishma plastinkalarini, truboprovodlarni; velosiped ramalarini ulashda foydalaniladi
Materiallarga mexanikaviy ishlov berishda qaysi kattaliklar kesish rejimi elementlari hisoblanadi?
{=Kesish tezligi, kesish chuqurligi va keskichning surilishi
Qaysi metall kesish dastgohida rezba ochish mumkin?
{=Tokarlik
Yuritmalardan qaysi biri suyuqlik bilan ishlaydi?
{=Gidravlik
Qaysi dastgohlar jilvirlash dastgohlariga mansub?
{=barch javoblar to'g'ri
Parmalash ishlarini qaysi usul bilan bajarish mumkin?
{=Qul bilan pardozlash (donalab ishlab chiqarishda)
Kesuvchi retka vositasida tishli g‘ildirak kesish jarayoni uchun qaysi xarakatlar zarur?
{=aylanish bilan dumalatish xarakatini birgalikda bajarish yo‘li bilan surish
Kesib ishlanishi qiyin va mutloq ishlab bo‘lmaydigan, jumladan metallokeramik materiallarni, issiqbardosh qotishmalarni, yarim o‘tkazgich va keramik materiallarni qanday usullardan foydalanib ishlov beriladi?
{=elektroximiyaviy va elektrofizikaviy
Materiallarga ishlov berishning elektroximiyaviy va elektrofizikaviy usullarini asosini nimalar tashkil etadi?
{=anod-mexanikaviy, elektr impuls, elektr uchqun, ultratovush usuli
Zagotovkalarni qirindi yo‘nmay qanday ishlash mumkin?
{=maxsus asboblar bilan (sharchalar, roliklar) bilan ctanok va presslar yordamida
Elektronlar uchqun usuli qaysi metall qotishmalarini ishlov berishda qo'llaniladi?
{=qattiq qotishmalar uchun
Tishli g‘ildirak qanday sxema asosida qirqiladi?
{=O‘yish boshlanishida dolbyak qo‘shimcha xarakat qiladi, ya’ni zagotovkaga botadi
Kesishda qanday xarakatlardan bir vaqtda foydalaniladi?
{=Asosiy va yordamchi xarakatlarda
Qattiq materiallarga ishlov berishning plazma oqimi bilan ishlash qanday?
{=Plazma gorelkalar argon, azot elektrodlari bilan yoy ryazryad yordamida ionlashtirilib plazma oqimi bilan ishlov beriladi
Materiallarni ishlash bilan bog‘liq bo‘lgan texnologik protseslarni avtomatlashtirishning asosiy yo‘nalishlari qaysilar?
{=Tez rostlanuvchi avtomatlar va avtomatik sistemalar konstruksiyalarini ishlab chiqish
Qaysi metall kesish dastgohida rezba ochish mumkin
{=Tokarlik dastgohida
Kesib ishlashda qattiq qotishmali keskich bilan qanday ishlarni amalga oshirish mumkin?
{=Toza yo‘nish
Tokarlik keskichi bilan qaysi materialni kesib bo‘lmaydi?
{=Olmos
Quyidagi materiallardan qaysi biri rangli materaillar asosida yaratilgan?
{=Bronza БрAЖН 10-4-4
Parmalash dastgohida qaysi ishlarni bajarish mumkin?
{=Parmalab teshik ochish
P18 tez kesar po‘lati bilan qaysi materiallarni kesib yo‘nish mumkin emas?
{=Latun va bronza
Kesish elementlarini ko‘rsating?
{=v, s, n, t
Surish qaysi xarakatlar yordamida bajariladi?
{=Bo‘ylama va ko‘ndalang surish xarakatlari yordamida
Qo‘yidagi kesish kuchlarining tashkil etuvchilari radial kuch
{=Py
Qaysi materiallarni yo‘nishda suvning 5%li eriitmasi bilan sovutiladi?
{=Bronza, Latun, Titan
Kesuvchi asboblar qanday yeyiladi?
{=Bir vaqtda ham oldin, ham ketingi yuzasida
Kesuvchi asbob charxlangandan so‘ng kesuvchi qirraning yumaloqlanish radiusi qanday o‘lchamda bo‘lishi kerak?
{=0,005 ... 0,008 mm
Kesish jarayonida tashqi muhit ta’siri ostida vujudga kelishi mumkin bo‘lgan titirash hisobidagi majburish tebranishlarning qaysi biri to‘g‘ri?
{=Qo‘shni dastgoh fundament orqali o‘tadigan tebranishlar
Yuza g‘adir-budirligi qanday o‘lchanadi?
{=Prodilometr
Notekisliklar qadami va baza uzunligi – L nimani bildiradi?
{=Yuza g‘adir-budirligini
Trubalarda suyuqliklarning pulsatsiyalanishi natijasida qanday jarayon hosil bo‘ladi?
{=Tebranishlar hosil bo‘ladi?
Profilning o‘rtacha arifmetik chetga chiqishini aniqlang?
{=Ra
Notekisliklar balandligini aytib bering?
{=Rz
Kesish kuchining teng ta’sir etuvchilaridan qaysi biri bo‘ylama kuch?
{=Px
Kesish kuchining teng ta’sir etuvchilaridan qaysi biri radial kuch?
{=Py
Kesish kuchining teng ta’sir etuvchilaridan qaysi biri vertikal kuch?
{=Pz
Profilning o‘rta chizig‘i – m nimani bildiradi?
{=Geometrik profil shaklida bo‘lgan va g‘adir-budirlikning son qiymatlarini aniqlash uchun baza vazifasini o‘tadigan chiziq
Baza uzunligini qanday tushuntirish mumkin?
{=Yuza qismining g‘adir-budirlikni o‘lchash uchun tanlab olingan uzunligi
Qanday jarayonga puxtalaning (naklyon) deb ataladi?
{=Metal yo‘nilgan yuzasi ostidagi plastik 5deformatsiyalanishga
Yo‘nish paytida sirt qattiqligi oshadi
{=Oshadi
Metall sirtida kesib ishlangandan so‘ng struktura o‘zgaradi?
{=O‘zgaradi. Tumperatura va bosim ostida ma’lum qatlamda struktura o‘zgaradi?
Kalorametrik usulda usulda qanday ish bajariladi?
{=Kesish jarayonida hosil bo‘aldigan issiqlik o‘lchanadi
Asbobga ta’sir etib, uning haroratsini ko‘rsatish uchun nima qilish kerak?
{=Moylash-sovutish suyuqliklaridan foydalanish kerak
Kesish chuqurligi va surish qiymatining o‘zgarishi nimaga bog‘liq?
{=Zagotovkani keskich bilan yo‘nishdagi kesish tezligining qiymatiga bog‘liq
Materiallarni kesib ishlanuvchanligini qaysi kattaliklar xarakterlaydi?
{=v, T, t, s tezlik turg‘unlik kesish chuqurligi va surish
Torets yo‘nish, haroratviy usul va radioaktiv izotonlar usullari bilan nimani bilan nimani aniqlash mumkin?
{=Materiallarni kesib ishlanuvchanligini tezlik bilan aniqlab berish mumkin
Asosiy texnologiya va yordamchi vaqt nimaga sarflanadi?
{=Zagotovkani o‘rnatish, yo‘nish va tayyor detalni olishga sarflanadi?
Zagotovkalar qanday tanlanadi?
{=Qora va rangli metallarni qo‘yish yo‘li bilan ularning prokatidan, bolg‘alash va shtamplash usullari yordamida
Sharjlash deb nimaga aytiladi?
{=Olmos zarralarini cho‘yan disk sirtiga botirish sharjlash deyiladi
Po‘latni kesib ishlanuvchanligini yomonlashtiradigan elementlari qaysi?
{=Kremniy
Metallar kabi kesib ishlanadigan qandy metalmas materiallarni bilasiz?
{=Yog‘och
Materiallarni kesib ishlanuvchanligini aniq natijalarini bog‘lovchi ifodani qaysi munosabatdan olish mumkin?
{=V=f (T, t, s)
Bo‘ylama va ko‘ndalang yo‘nishda ishlatiladigan keskichni aytib bering?
{=Torets yo‘nish keskichlari
Zagotovkani kesib ishlashda keskichning o‘rnatilishi qanday bo‘ladi?
{=Zagotovkani homaki yo‘nishda keskich yo‘niladigan zagotovkaning o‘qidan zagotovka diametrining 0,01-0,02 mm ulushiga yuqori o‘rnatiladi
Yo‘nish paytida keng keskich bilan supportning yuqori salazkalarini burish yo‘li bilan qanday yuza hosil qilish mumkin?
{=Konus yuzalar
Qaysi freza tekis yuzalarni yo‘nadi?
{=Silindrik freza
Tishining holatiga qarab frezalash usullari qanday aniqlanadi?
{=Frezalash yo‘nalishiga
Qaysi biri dastgohlarning kerakli yaroqlari.
{=Markazlar, patronlar, spravkalar, plandshaybalar va lyunetlavr
Dastgohni birelementidan (validan) 2-elementiga (valiga) xarakatni qanday usullarda uzatiladi?
{=Xarakatni o‘zatuvchi mexanizmlar orqali
Dastgohlarda mexanik harakatni nima amalga oshiradi?
{=Motor
Lyunet nima uchun xizmat qiladi?
{=Zagotovkani uzunligi chegaradan tashqari bo‘lsa, uni ushlab turadi
Patron nima?
{=Patron zagotovkani tutib turgich
Teshiklar parmalashda qaysi parmalardan ko‘proq foydalaniladi?
{=Spiral parmalardan
Spiral parmaning qaysi qismi asosiy hisoblanadi?
{=Ish qismi
Gorizontal teshik kengaytirish dastgohlarida qanday ishlar bajariladi?
{=Parmalash (zenkerlash, razvyortkalash)
Qanday jarayonga frezalash deb ataladi?
{=Freza deb ataluvchi ko‘p tig‘li keskich bilan zagotovkalarni kesib ishlash jarayoniga aytiladi
Qaysi freza yordamida shlitsa ochish mumkin?
{=Shlitsa kesish frezasi
Gorizontal-frezalash dastgohlarida opravkaga o‘rnatilgan silindrik freza bilan qanday operatsiya bajariladi?
{=Gorizontal yuza frezalanadi
Limbli universal bo‘lish golovkasining elementlari qaysilar?
{=Freza, bo‘linma disk
Bo‘lish golovkasi yordamida bo‘lishning eng ko‘p tarqalgan usullaridan qaysi biri to‘g‘ri?
{=Bo‘lishning differensial usuli
O‘yish stanogining asosiy elementlari qaysi?
{=Bo‘yiga va ko‘ndalangiga suriluvchi stol, o‘ygich moslash qisqichi, zagotovka
Protyajkani (sidirish) elementlarini to‘g‘ri aniqlang?
{=Kesuvchi qismi, kalibr
To‘g‘ri profilli yassi jilvirtoshning ish vazifasi qaysi?
{=Kesuvchi asboblarni charxlaydi
Ikki yoqlama konussimon profilli yassi jilvir toshning vazifasi qaysi?
{=SHesternyalar tishlarini jilvirlash
Qaysi geometrik parametrlar spiral parmaga mansub?
{=Ko‘ndalang qirraning qiyalik burchagi
Quyidagi geometrik parametrlardan qaysi keskichning asosiy burchagi hisoblanadi?
{=Plandagi bosh burchak
Keskichning qaysi qismi asosiy hisoblanadi?
{=Kesuvchi qismi
Qanday asboblar kesuvchi qism mexanik usulda mahkamlanadi?
{=Qattiq qotishma plastinkalari
O‘rnatish, pozitsiya (holat) perexod (o‘tish) qismlari qaysi operatsiyaga mansub?
{=Detal yo‘nish operatsiyasiga
Bikov konstruksiyasidan keskich metallarni qanday yo‘nishda ishlatiladi?
{=T15K6 va T30K4 jadal yo‘nishda
Yangi tipdagi dastgohlar av yangi ish turlari uchun dastgohlar klassifikatsiyasida qanday joy qoldirilgan?
{=Jadval bo‘yicha 0 va 4 gruppalar
Tokarlik keskichini nechta tipi bor?
{=7 ta
Ko‘p miqdorda bir xil detallar tayyorlashda shakldor yuzalar tayyorlash uchun qanday keskichlar ishlatiladi?
{=Radial keskichlar
Patron nima vazifani bajaradi?
{=Patronlar kesuchi asbobni yoki diametri 50 mm ga bo‘lgan zagotovkalarni o‘rnatib mahkamlash uchun xizmat qiladi
Plandshaybalar qanday vazifani bajaradi?
{=Diametri uzunligidan katta bo‘lgan qisqa zagotovkalarni yo‘nishda ishlatiladi
Kesuvchi asbob qanday sovitiladi?
{=Meyoriy ma’lumotlar asosida talab etilgan moylash-sovitish suyuqlari bilan
Tokarlik dastgoxlarida qanday xarakatlar bilan ish bajariladi?
{=Bo‘ylama va ko‘ndalang xarakat
Dastgohlarning kinematik sxemasi nimani tasvirlaydi?
{=Dastgohni kuchlarni hisobga olmasdan qiladigan xarakat sxemasi
Dastgoh yuritmasi nima vazifani bajaradi?
{=Elektrodvigateldan dastgohning ishchi organlariga xarakatni uzatadi
Dastgohlarni murakkabligiga qarab yuritmalari qanday bo‘ladi?
{=Alohida-alohida yuritmali
Dastgohlarda eng ko‘p tarqalgan uzatmalar qaysilar?
{=Tasmali
Tokarlik dastgohining qaysi uzeli asosiy hisoblanadi?
{=Stanina
1K62 dastgohini tezliklar qutisidagi panelda joylashgan dastalarning qaysi biri asosiy ishni bajaradi?
{=Shpindel aylanishlar sonini rostlash dastalari
Tokarlik dastgohlarida qanday ishlar bajariladi?
{=Markaziy teshiklar ochish
Tokarlik dastgohlarida o‘tuvchi keskich bilan qanday ishlar bajariladi?
{=Doiraviy ekssentrik yuzalarni kesib ishlash
Qaysi dastgoh ko‘p keskichli hisoblanadi?
{=Tokarlik revolver dastgohlari
Qaysi parmalash dastgohi asosiy parmalash dastgohi bo‘lib hisoblanadi?
{=Vertikal-parmalash dastgohi
Frezalash dastgohlarini qaysi biri noto‘g‘ri atalgan?
{=Bo‘ylama frezalash
Quyidagi dastgoh elementlarining qaysi biri 6N82 modelli universal-frezalash stanogining asosiy elementlari hisoblanadi?
{=Elektrodvigatel konsol, xartum
Vertikal frezalash dastgohlaridagi torsaviy freza va frezalash kallagi bilan qanday ish bajariladi?
{=Qiya yuzani frezalanadi
Ko‘ndalang randalash dastgohining vazifalarini tushuntiring?
{=U qadar katta bo‘lmagan zagotovkalarni randalab ishlov berishda ishlatiladi
Bo‘ylama randalash stanoklarining vazifasi nimalardan iborat?
{=Ensiz yuzaliuzun zagotovkalarni yo‘nadi
Ko‘ndalang randalash stanogidagi asosiy qismlar nimalardan iborat?
{=Xrapovikli, mexanizm, ko‘ndalang yo‘naltirgich
Ko‘ndalang randalash stanogi knematik sxemalaridagi qaysi belgilar to‘g‘ri?
{=Dasta, barmoq, shatun
Gorizontal sidirish dastgohining qaysi elementalri noto‘g‘ri ko‘rsatilgan?
{=Ishlanadigan zagotovka, qo‘zg‘aluvchi lyunet, qo‘zg‘aluvchi polzunka
Dastgohlarda qanday xarakatlar yordamida teshik kengaytirish mumkin
{=Parmaaning aylanma va ilgarilanma xarakatlari yordamida
Yo‘nib ishlash qaysi dastgohda bajariladi?
{=Tokarlik dastgohida
Frezalab ishlov berishni qaysi dastgohda bajariladi?
{=Frezalash dastgohida
Detalni ikki bo‘lakka bo‘lish uchun nima qilinadi?
{=Tokarlik kesib tushuruvchi keskichi bilan 2 bo‘lakka kesib tushuriladi
Ko‘l rang cho‘yanni kesishi mumkin bo‘lgan kesuvchi asboblar?
{=ВK2, ВK8
Yuqori aniqlikdagi olmosli keskich bilan ishlovchi tokarlik dastgohlarini aniqlang?
{=1E16,1E610TВ-320P
Dastgohlarda qanday yuritmalar bir vaqtda ishlamaydi?
{=Individual va gruppavoy yuritmalar
Dastgohlarda foydalaniladigan uzatmalarni aytib bering?
{=Tasmali, zanjirli, chervyakli, shesternyali, friksion
Chervyakli uzatma nima uchun qo‘llaniladi?
{=Tezlikni keskin o‘zgartirish uchun
Tokarlik dastgohida support qanday vazifani bajaradi?
{=Keskichni tutib turadi va zagotovka sirti bo‘ylab xarakatlantiradi
Surishlar qutisining vazifasini tushuntiring?
{=Vint va valni o‘ng va chapga kerakli tezlikda xarakatlantiradi
Qaysi dastggoh staninasida ikkita tumba bo‘ladi?
{=Tokarlik
Patron va plandshayba asosan qaysi dastgohda ishlatiladi?
{=Tokarlik
Yo‘nilayotgan zagotovka sirtida notekis qo‘yim qoldirilganda nima hosil bo‘ladi?
{=Majburiy teyuranishlar
Dastgohlarga qanday talablar qo‘yiladi?
{=Aniq ishlashi puxta va bikr bo‘lishi, tez yurar rostlash, oddiy va oson bo‘lishi kerak
Metall kesish dastgohlari qanday klassifikatsiyalanadi?
{=10 ta guruh 10 ta tipli

Download 0.52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling