Tasdiqlandi


Download 294.5 Kb.
Sana10.05.2020
Hajmi294.5 Kb.
#104735
Bog'liq
3. Гимнастика 2-курс 2018-2019 й ИД- 5 йилик ЖМ-5112000
Untitled.FR12, html VEB kitob, ozoda mustaqil ish, jadidchilik, 8-dekabr-Konstitutsiya-kuniga-bayram-senariy.-Baxtiyor.UZ , jinni, 2017-2-страницы-5,60-64, tarmoqlararo ekran, Mavzu Kasbiy faoliyatda ofis dasturlardan foydalanish, mustaqil, 11- sinf, ish reja gulruh, ish reja gulruh, psixogimnastikaO`ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VAO`RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

TASDIQLANDI

O`quv ishlari bo`yicha prorektor ___________ I.Q.Haydarov


2019-yil “_____” _______


GIMNASTIKA VA UNI О‘QITISH METODIKASI

FANINING ISHCHI O‘QUV DASTURI
5 yillik sirtqi

2 kurs uchun

Bilim sohasi:

Ta’lim sohasi:

Bakalavriat yo`nalishi:


100000 –

110000 –


5112000 –

Gumanitar

Pedagogika

Jismoniy madaniyat


Mashg’ulot turi

Jami ajratilgan soat

Semestrlarga ajratilgan soat

1

semestr


2

semestr


3

semestr


4

semestr


1

Nazariy (ma’ruza)

12

4

4

2

2

2

Amaliy

48

8

8

12

20

3

Seminar

12

4

4

2

2

4

Mustaqil ta’lim

260

64

64

64

68

5

Kurs ishi (loyihasi)Jami auditoriya soatlari

72

16

16

16

24
Umumiy o‘quv soati

332

80

80

80

92

Chirchiq2019
Fanning ishchi o`quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 20__ yil “_____” __________ dagi “_____-” – sonli buyrug‘i bilan (buyruqning_____ -ilovasi) tasdiqlangan “Gimnastika va uni о‘qitish metodikasi” fani dasturi asosida tayyorlangan.

Fanning ishchi o‘quv dasturi Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutinnig Kengashining 2019 yil “____ “ ________dagi “____” -sonli bayoni bilan tasdiqlangan.
Tuzuvchilar:


Atabekov F.O.

Toshkent viloyati ChDPI “Jismoniy madaniyat” kafedrasi katta o`qituvchisi

Sultonov A.I.

Toshkent viloyati ChDPI “Jismoniy madaniyat” kafedrasi o‘qituvchisiTaqrizchilar:


Radjapov U.R.

-

Nizomiy nomidagi TDPU “Jismoniy madaniyat” kafedrasi dotsenti.

Achilov T.S.

-

Toshkent viloyati ChDPI Jismoniy madaniyat kafedrasi dotsenti.

Toshkent viloyati Chirchiq davlat davlat pedagogika instituti

Maxsus sirtqi bo‘lim boshlig`i: ______________ V.B.Fayziyev


2019 yil “_____” ___________

Toshkent viloyati Chirchiq davlat davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat kаfеdrаsi mudiri v/b: ______________ T.S.Achilov
2019 yil “_____” ___________

1. O‘quv fani o‘qitilishi bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar
Ushbu dastur jismoniy tarbiya darslarida gimnastika kelib chiqish tarixi, rivojlanish bosqichlari, turkumlari, tasnifi, gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil qilish va o‘tkazish metodlari hamda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalarini qamraydi.

Jismoniy madaniyat taʻlim yo‘nalishi mutaxassislarini tayyorlashda gimnastika asosiy vosita hisoblanib, jismoniy sifatlarni rivojlantirishda va tarbiyalashda hamda ularning harakat ko‘nikma – malakalarini mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi.

Mazkur fan dasturi bakalavriat: maxsus sirtqi 5112000 – Jismoniy madaniyat ta`lim yo‘nalishi 5-yillik sirtqi bo’lim talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, asosiy mutaxassislik fani hisoblanib, 1-4 semestrlarida o‘qitiladi. Dasturni amalga oshirish o‘quv rejasida rejalashtirilgan umumiy psixologiya, umumiy pedagogika, jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi, jismoniy tarbiya gigiyenasi va sportning tibbiy-fiziologik asoslari, yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi, sport va harakatli o‘yinlarni o‘qitish metodikasi, kurash turlari va uni o‘qitish metodikasi, suzish va uni o‘qitish metodikasi, sport mahoratini oshirish, sport turlari bo‘yicha musobaqalar o‘tkazish va hakamlik qilish kabi fanlardan yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlikni talab etadi.

Fan bo‘yicha talabalarning bilim, ko‘nikma va malakasiga quyidagi talablar qo‘yiladi. Talaba:

- gimnastika va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari; gimnastika taraqqiyotining tarixiy tavsifi; jismoniy tarbiya tizimida gimnastikaning o‘rni; gimnastikaga atamalar; Umumrivojlantiruvchi va erkin mashqlarga oid atamalar; gimnastika mashg’ulot joylari va ularni jihozlanishi; gimnastika mashg’ulotlarida shikastlanishi oldini olish; maktabda mashg’ulotlarning mazmuni va uni tashkillash; gimnastika mashqlarini o`rgatish metodikasi; gimnastika mashg'ulotlarini rejalashtirish va qayd etish; musobaqalar; Gimnastika chiqishlari; Talaba qizlar bilan gimnastika mashg'ulotlarini o‘tish; O‘rta, katta va keksa yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish haqida bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

- yuklamani ko‘chirish (olib o‘tish). Tirmashib chiqish. Muvozanat saqlash, oddiy va tayanib sakrashlar. Erkin mashqlar, akrobatika. Ommaviy gimnastik chiqishlar uchun mashqlar. Gimnastik jihozlarda (dastakli ot, halqalar, tayanib sakrashlar, bruslar, baland va past turnik, baland-past bruslar, xoda, brevno, koltso, konstruchka va h.k.) mashqlar bajarish. Gimnastika bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish. Gimnastika musobaqalarida hakamlik qilish. Gimnastika bo‘yicha o‘quv musobaqalari. Gimnastika va sport-mashqlari asosi. Gimnastik chiqishlar va bayramlar. Kasb-hunar ta`lim muassasalari dasturi va “Alpomish va Barchinoy” majmuasiga kiruvchi gimnastik materiallarni tahlil qilish. Gimnastika bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlar metodikasini haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- gimnastika bo‘yicha sport inshootlari to‘g‘risida qisqacha ma‘lumot. Sport inshootlari klassifikatsiyasi; sport inshootlarini shakllantirish; sport inshootining funktsional-texnik chizmasi; sport inshootlari qurilishini loyihalashtirishni tashkil etishning asosiy qoidalari; sport inshootlari ishini rejalashtirish; sport maydonchalarining materiallari va tuzilmasi (konstruktsiyasi), sport inshootlari va ularni jihozlash; bolalar sporti anjomlari haqida malakalarga ega bo‘lishi kerak.

3. Ma’ruza mashg‘ulotlari

1-jadval
Mashg`ulot mavzulari

Dars soatlari hajmi
1-semestr
1

Gimnastikaning rivojlanish tarixi


2

2

Gimnastika jismoniy tarbiya tizimida Gimnastika atamalari

2
Jami

4
2-semestr
1

Gimnastika turlari

2

2

Mashg’ulot joylarini jihozlanishi va gimnastika mashg’ulotlarida shikastlanishni oldini olish

2
Jami

4
3-semestr
1

Maktabda mashg’ulotlarning mazmuni, uni tashkillash va o`rgatish metodikasi

2
Jami

2
4-semestr
1

Maktabgacha ta`lim muassasalarida o`tkaziladigan gimnastika mashg’ulotlarini mazmuni, uni tashkil qilish va o`rgatish metodikasi

2
Jami

2


Jami 12 soat

Ma’ruza mashg‘ulotlari multemidia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada taqdimotlar asosida tashkil etilib, guruhlar oqimi uchun o‘tiladi. Mashg‘ulot joylari va jihozlanishi, gimnastika mashg‘ulotlarida shikastlanishni oldini olish, maktabda mashg‘ulotlar mazmuni, gimnastika mashg‘ulotlarini о‘rgatish metodikasi kabi mavzularni yoritishda ma’ruza, muammoli, anjuman ma’ruzalar hamda suhbat, “BBB” tushuntirish, munozara, kichik guruhlarda ishlash, interfaol metodlardan foydalaniladi.


4. Seminar mashg‘uloti

2-jadval
Mashg`ulot mavzulari

Dars soatlari hajmi
1-semestr
1

Gimnastikaning rivojlanish tarixi


2

2

Gimnastika jismoniy tarbiya tizimida Gimnastika atamalari

2
Jami

4
2-semestr
1

Gimnastika turlari

2

2

Mashg’ulot joylarini jihozlanishi va gimnastika mashg’ulotlarida shikastlanishni oldini olish

2
Jami

4
3-semestr
1

Maktabda mashg’ulotlarning mazmuni, uni tashkillash va o`rgatish metodikasi

2
Jami

2
4-semestr
1

Maktabgacha ta`lim muassasalarida o`tkaziladigan gimnastika mashg’ulotlarini mazmuni, uni tashkil qilish va o`rgatish metodikasi

2
Jami

2

Jami 12 soat
Seminar mashg‘ulotlari multemidia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada taqdimotlar asosida tashkil etilib, guruh talabalari ma’ruza mashg‘ulotlarida o‘tilgan mavzular bo‘yicha tayyorlanadilar. Mashg‘ulot joylari va jihozlanishi, gimnastika mashg‘ulotlarida shikastlanishni oldini olish, maktabda mashg‘ulotlar mazmuni, gimnastika mashg‘ulotlarini о‘rgatish metodikasi mavzularidan olingan bilimlar asosida talabalar bilimlari mustahkalamlash asosida ularning faoliyati baholanadi.

5. Amaliy mashg‘ulotlari

3-jadval
Mashg`ulot mavzulari

Dars soatlari hajmi
1-semestr
1

Umumrivojlantiruvchi mashqlar o‘rgatish metodikasi

2

2

Saf va tartiblash mashqlarini o‘rgatish metodikasi

4

3

Akrobatik mashqlarini o‘rgatish metodikasi

2
Jami

8
2-semestr
1

Gimnastik jihozlarida mashqlarni bajarish (skameyka, narvoncha, brus) metodikasi

6

2

Oddiy va tayanib sakrashlarni o‘rgatish metodikasi

2
Jami

8
3-semestr
1

Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik

4

2

Umumrivojlantiruvchi mashqlar o‘rgatish metodikasi

4

3

Saf va tartiblash mashqlarini o‘rgatish metodikasi

4
Jami

12

2

4-semestrAkrobatik mashqlarini o‘rgatish metodikasi

6

4

Gimnastik jihozlarida mashqlarni bajarish (skameyka, narvoncha, brus) metodikasi

6

5

Oddiy va tayanib sakrashlarni o‘rgatish metodikasi

4

6

Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik

4
Jami

20


Jami 48 soat

Amaliy mashg‘ulotlar jarayonida talabalarga URM, saf va tartiblash mashqlari, akrobatik mashqlar, gimnastik jihozlarda mashqlarni bajarish, oddiy va tayanib sakrashlar va umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik kabi mavzular asosida tashkil etilib, talabalarni amaliyotda har bir bo‘limni qonun-qoidasi asosida tashkil etish borasida ko‘nikma va malakalari takomillashtiriladi.


6. Mustaqil ta’lim

4-jadval
Mustaqil ta’lim mavzulari

Dars soatlari hajmi
1-semestr
1.

Gimnastikaning rivojlanish tarixi


8

2.

Gimnastika jismoniy tarbiya tizimida

8

3.

Gimnastika atamalari

8

4.

Umumrivojlantiruvchi va erkin mashqlarga oid atamalar

12

5.

Gimnastika turlari

12

6.

Gimnastikaning axloqiy xususiyatlari

16
Jami

64
2-semestr
1.

Gimnastikaning estetik xususiyatlari

16

2.

Gimnastikada rivojlanadigan jismoniy sifatlar

12

3.

Umumrivojlantiruvchi mashqlarning yoshga mos holda tuzish

14

4.

Shvet gimnastikasi

10

5.

Sport gimnastikasi turlari

12
Jami

64
3-semestr
1.

Maxsus jismoniy mashqlar turkumlari

6

2.

Ertalabki gigiyenik gimnastika

6

3.

Gimnastika turlari

6

4.

Mashg’ulot joylari va ularni jihozlanishi

6

5.

Gimnastika mashg’ulotlarida shikastlanishi oldini olish

6

6.

Maktabda mashg’ulotlarning mazmuni va uni tashkillash

8

7.

Gimnastika mashqlarini o`rgatish metodikasi

8

8.

Ochiq gimnastika maydonlari о‘lchamlari

6

9.

Yopiq gimnastika maydonlari о‘lchamlari

6

10.

Gimnastika mashg‘ulotlarida shkastlanganda birinchi yordam kо‘rsatish

6
Jami

64
4-semestr
1.

Boshlang‘ich sinflarda gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil qilish tartibi

16

2.

О‘rta sinflarda gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil qilish tartibi

12

3.

Yuqori sinflarda gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil qilish tartibi

14

4.

KHK va AL larda gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil qilish tartibi

14

5.

Maktabdan tashqari vaqtlarda gimnastika mashg‘ulotlari

12
Jami

68

Jami 260 soat

Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.


7. Fan bo‘yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish mezonlari


Baholash usullari

Ekspress testlar, yozma ishlar, og`zaki so‘rov, prezentasiya, amaliy va sport turining texnikasiga oid mashqlar.

Baholash mezonlari

86-100 ball “ a’lo”

- gimnastika va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari; gimnastika taraqqiyotining tarixiy tavsifi; jismoniy tarbiya tizimida gimnastikaning o‘rni; gimnastikaga atamalar; Umumrivojlantiruvchi va erkin mashqlarga oid atamalar; gimnastika mashg’ulot joylari va ularni jihozlanishi; gimnastika mashg’ulotlarida shikastlanishi oldini olish; maktabda mashg’ulotlarning mazmuni va uni tashkillash; gimnastika mashqlarini o`rgatish metodikasi; gimnastika mashg'ulotlarini rejalashtirish va qayd etish; musobaqalar; Gimnastika chiqishlari; Talaba qizlar bilan gimnastika mashg'ulotlarini o‘tish; O‘rta, katta va keksa yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish haqida bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

- yuklamani ko‘chirish (olib o‘tish). Tirmashib chiqish. Muvozanat saqlash, oddiy va tayanib sakrashlar. Erkin mashqlar, akrobatika. Ommaviy gimnastik chiqishlar uchun mashqlar. Gimnastik jihozlarda (dastakli ot, halqalar, tayanib sakrashlar, bruslar, baland va past turnik, baland-past bruslar, xoda, brevno, koltso, konstruchka va h.k.) mashqlar bajarish. Gimnastika bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish. Gimnastika musobaqalarida hakamlik qilish. Gimnastika bo‘yicha o‘quv musobaqalari. Gimnastika va sport-mashqlari asosi. Gimnastik chiqishlar va bayramlar. Kasb-hunar ta`lim muassasalari dasturi va “Alpomish va Barchinoy” majmuasiga kiruvchi gimnastik materiallarni tahlil qilish. Gimnastika bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlar metodikasini haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- gimnastika bo‘yicha sport inshootlari to‘g‘risida qisqacha ma‘lumot. Sport inshootlari klassifikatsiyasi; sport inshootlarini shakllantirish; sport inshootining funktsional-texnik chizmasi; sport inshootlari qurilishini loyihalashtirishni tashkil etishning asosiy qoidalari; sport inshootlari ishini rejalashtirish; sport maydonchalarining materiallari va tuzilmasi (konstruktsiyasi), sport inshootlari va ularni jihozlash; bolalar sporti anjomlaridan foydalanish haqida malakalarga ega bo‘lishi kerak.


71-85 ball “yaxshi”

- gimnastika va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari; gimnastika taraqqiyotining tarixiy tavsifi; jismoniy tarbiya tizimida gimnastikaning o‘rni; gimnastikaga atamalar; Umumrivojlantiruvchi va erkin mashqlarga oid atamalar; gimnastika mashg’ulot joylari va ularni jihozlanishi; gimnastika mashg’ulotlarida shikastlanishi oldini olish; maktabda mashg’ulotlarning mazmuni va uni tashkillash; gimnastika mashqlarini o`rgatish metodikasi; gimnastika mashg'ulotlarini rejalashtirish va qayd etish; musobaqalar; Gimnastika chiqishlari; Talaba qizlar bilan gimnastika mashg'ulotlarini o‘tish; O‘rta, katta va keksa yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish haqida bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

- yuklamani ko‘chirish (olib o‘tish). Tirmashib chiqish. Muvozanat saqlash, oddiy va tayanib sakrashlar. Erkin mashqlar, akrobatika. Ommaviy gimnastik chiqishlar uchun mashqlar. Gimnastik jihozlarda (dastakli ot, halqalar, tayanib sakrashlar, bruslar, baland va past turnik, baland-past bruslar, xoda, brevno, koltso, konstruchka va h.k.) mashqlar bajarish. Gimnastika bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish. Gimnastika musobaqalarida hakamlik qilish. Gimnastika bo‘yicha o‘quv musobaqalari. Gimnastika va sport-mashqlari asosi. Gimnastik chiqishlar va bayramlar. Kasb-hunar ta`lim muassasalari dasturi va “Alpomish va Barchinoy” majmuasiga kiruvchi gimnastik materiallarni tahlil qilish. Gimnastika bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlar metodikasini haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- gimnastika bo‘yicha sport inshootlari to‘g‘risida qisqacha ma‘lumot. Sport inshootlari klassifikatsiyasi, bolalar sporti anjomlaridan foydalanish haqida malakalarga ega bo‘lishi kerak.


55-70 ball “qoniqarli”

- gimnastika va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari; gimnastika taraqqiyotining tarixiy tavsifi; jismoniy tarbiya tizimida gimnastikaning o‘rni; gimnastikaga atamalar; Umumrivojlantiruvchi va erkin mashqlarga oid atamalar; gimnastika mashg’ulot joylari va ularni jihozlanishi; gimnastika mashg’ulotlarida shikastlanishi oldini olish; maktabda mashg’ulotlarning mazmuni va uni tashkillash; gimnastika mashqlarini o`rgatish metodikasi; gimnastika mashg'ulotlarini rejalashtirish va qayd etish; musobaqalar; Gimnastika chiqishlari; Talaba qizlar bilan gimnastika mashg'ulotlarini o‘tish; O‘rta, katta va keksa yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish haqida bilimlarga ega bo‘lishi kerak.- yuklamani ko‘chirish (olib o‘tish). Tirmashib chiqish. Muvozanat saqlash, oddiy va tayanib sakrashlar. Erkin mashqlar, akrobatika. Ommaviy gimnastik chiqishlar uchun mashqlar. Gimnastik jihozlarda (dastakli ot, halqalar, tayanib sakrashlar, bruslar, baland va past turnik, baland-past bruslar, xoda, brevno, koltso, konstruchka va h.k.) mashqlar bajarish. Gimnastika bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish. Gimnastika musobaqalarida hakamlik qilish. Gimnastika bo‘yicha o‘quv musobaqalari. Gimnastika va sport-mashqlari asosi. Gimnastik chiqishlar va bayramlar. Kasb-hunar ta`lim muassasalari dasturi va “Alpomish va Barchinoy” majmuasiga kiruvchi gimnastik materiallarni tahlil qilish. Gimnastika bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlar metodikasini haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.
Reyting baholash turlari

Maks.ball

O‘tkazish vaqti

Oraliq nazorat

70

3-4 semestrlarda

Sessiya oraliq nazorat (ma’ruza o‘qituvchisi tomonidan qabul qilinadi, tayyorlangan sessiya oraliq nazorat ish variantlari asosida yozma)

30

Har bir semestr yakunida

Yozma ish (ma’ruza o‘qituvchisi tomonidan qabul qilinadi, tayyorlangan sessiya oraliq nazorat ish variantlari asosida yozma)

20

Har bir semestr yakunida

Tinglovchilarning dars mashg`ulotlarida faol ishtirok etishlari (ma’ruza o‘qituvchisi tomonidan berilgan vazifa va topshiriqlarni qo`shimcha ma`lumotlari asosida bajarsa)

20

Har bir semestr yakunida

Yakuniy nazorat

30
Test yoki yozma. (ma’ruza o‘qituvchisi tomonidan qabul qilinadi, tayyorlangan variant savollari asosida)

30

Har bir semestr yakunida

JAMI

100

8. Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbalari
Asosiy adabiyotlar

Muallif

Adabiyot nomi

Adabiyot turi

Nashr yili

Adabiyotning ARMdagi shifri

Adabiyotning ARMdagi inventor raqami

Adabiyotning ARM dagi soni

1

I.I.Morgunova

Gimnastika va uni oitish metodikasi

O‘quv qo‘llanma

Tashkent, 2011 y

75.6 M84

U-7450

10 ta

2

Сушко Г.К

Гимнатика и методика её преподавания

Учебное пособие

ТДПУ, 2008 г

74.267 C917

Электрон вариант

1 та


Qо‘shimcha adabiyotlar
3. Ефименко A.И., Йўлдaшев Қ.Қ., Умaров М.Н. Гимнaстикa дaрсининг сaмaрaлигини ошириш усуллaри. Тaшкент, 1995 г

4.Туленовa Х.Б., Мaлининa Н.Н., Иноземцевa Л.A. Умумривожлaнтирувчи мaшқлaрни (УРМ) ўргaтиш методикaси. Тaшкент, 2005 й.

5. P.Edwards M.A. Gymnastics, London, The Royal Navy, 1999.

6. Cross Fit. Gymnastics training guide. Copyright 2015.

7. Joseph P. Kennedy. Rhythmic gymnastics. Rhythmic Gymnastics Quick Start Guide- August 2008.

Internet saytlari
8. www.cspi.uz

9. www.pedagog.uz10. www.ziyonet.uzDownload 294.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling