"Tasdiqlayman" "Elektr mexanikasi va texnologiyalari" Kafedrasi mudiri


Download 33.49 Kb.
Sana15.05.2020
Hajmi33.49 Kb.

"Tasdiqlayman"

"Elektr mexanikasi va texnologiyalari"

Kafedrasi mudiri

Xafizov I.I. _____________BUXORO MUHANDISLIK TEXNOLOGIYA INSTETUTI

"ENERGETIKA" FAKULTETI 2-KURS EEE MUTAXASSISLIGI TALABALARI UCHUN

"NAZARIY ELEKTROTEXNIKA" FANIDAN

ORALIQ BAHOLASH TEST SAVOLLARI


Variant8

1.

Asinxron mashinalarning korpusi qanday materialdan yasaladi?

A)

Elektrotexnik po’latdan

B)

Mis

C)

Alyuminiy

D)

Cho’yan

2.

Komutatsiyon birinchi qonuni qaysi qurilma uchun yozilgan?

A)

Kondensator

B)

Elektr tarmoqlar

C)

Rezistor

D)

Induktivlik g’altak

3.

Fazalar orasidagi fazoviy burchak necha gradus?

A)

900

B)

3600

C)

600

D)

1200

4.

Aktiv elementdagi oniy tok va kuchlanish qanday ifodalanadi?

A)

U=Umsinωt ic=ωCUmcosωt

B)

U=IR I=U/R

C)

i=Imcosωt U=ωLImcosωt

D)

i=Imsinωt u=RImsinωt

5.

Uch fazali simmetrik zanjirda istemolchilarda qaysi usulda ulanganda faza toki liniya tokiga teng bo’ladi.

A)

To’g’ri javob yo’q

B)

Yulduzcha ulanganda

C)

Uchburchak ulanganda

D)

Yulduzcha nol ulanganda

6.

O’z vazifasi va sxemasining tuzilishi jihatidan elektr filtrlar nechta turga bo’linadi?

A)

4

B)

6

C)

8

D)

2

7.

Uch fazali linyaning aktiv quvvati ifodasini yozing?

A)

To’g’ri javob yo’q

B)C)D)8.

Nima uchun transformator o’zgarmas tok zanjirida ishlatilmaydi

A)

O’zgarmas tokda EYuK hosil bo’lmaydi

B)

Birlamchi va ikkilamchi chulg’amlar elektrik bog’lanmaganligi uchun

C)

Magnit oqimi o’zakdan oqib o’tmaganligi uchun

D)

Magnit oqimining vaqt davomida o’zgarmasligi uchun

9.

To’rtqutblik doimiy parametrlari bir-biri bog’liqlik ifodasi?

A)

BC-AD=1

B)

AC-BD=1

C)

AB-DC=1

D)

AD-BC=1

10.

Uch fazali simmetrik zanjirda istemolchilarda qaysi usulda ulanganda faza kuchlanishi liniya kuchlanishiga teng bo’ladi.

A)

Uchburchak ulanganda

B)

To’g’ri javob yo’q

C)

Yulduzcha nol ulanganda

D)

Yulduzcha ulanganda

11.

Rezonans konturidagi induktivlikni oshishi xususiy chastotani qanday o‘zgarishiga olib keladi?

A)

Chiziqli kamayadi

B)

Chiziqli oshadi

C)

Nochiziqli kamayadi

D)

Nochiziqli oshadi

12.

Parametrlari … bo’lgan to’rtqutbliklar simmetrik hisoblanadi?

A)

B=C

B)

B=D

C)

A=D

D)

A=C

13.

Uch fazali zanjirlarni necha xil usulda ulash mumkin?

A)

2

B)

12

C)

3

D)

6

14.

Uch fazali simmetrik zanjirda istemolchilarda qaysi usulda ulanganda faza kuchlanishi liniya kuchlanishidan 1.73 marta kichik bo’ladi.

A)

Uchburchak ulanganda

B)

To’g’ri javob yo’q

C)

Yulduzcha ulanganda

D)

Yulduzcha nol ulanganda

15.

Signalni buzmaydigan linyalar qaysi sohada ishlatiladi?

A)

Reli himoyasi va avtomatikasida

B)

Aloqa

C)

Energiya uzatishda

D)

Elektr tarmoqlarida

16.

Uch fazali linyaning reaktiv quvvati ifodasini yozing?

A)B)C)

To’g’ri javob yo’q

D)17.

Magnit yurituvchi kuch kaysi kattaliklarga bog‘liq?

A)

Magnit iduksiya va magnit maydon kuchlanganligi

B)

Magnit maydon kuchlanganligi va tok

C)

Magnit yurituvchi kuch va tok

D)

Chulg‘am toki va undagi o‘ramlar soniga

18.

Passiv to’rtqutbliklarning asosiy tenglamalari nechta formada yozish mumkin?

A)

4

B)

5

C)

2

D)

6

19.

Signal chastotasi bo’yicha sozlanmagan uzun linyalar … deyiladi. Nuqtalar o’rnidagi so’zlarni toping?

A)

Signalni buzmaydigan linyalar

B)

Signalni buzuvchi liniyalar

C)

To’g’ri javob yoq

D)

Aloqa linyalari

20.

Qanday to’rtqutblik aktiv to’rtqutblik deyiladi?

A)

Ichki tarmoqlarida elektr yurituvchi kuch va tok manbai bo’lmagan to’rtqutblik

B)

Ichki tarmoqlarida tok manbai bo’lmagan to’rtqutblik

C)

Ichki tarmoqlarida elektr yurituvchi kuch bo’lmagan to’rtqutblik

D)

Ichki tarmoqlarida elektr yurituvchi kuch va tok manbai bo’lgan to’rtqutblik

21.

Magnit induktsiyasi vektorlarining aylanish tezligi qaysi formula orqali topiladi?

A)B)C)D)22.

Uch fazali simmetrik zanjir denganda qanday zanjir nazarda tutilyapti?

A)

Zanjir istemolchilarining (qarshiliklarini) qiymati teng va xarakteri(zanjir istemolchilarini turi) bir xil bo’lgan zanjir.

B)

To’g’ri javob yo’q

C)

Zanjir xarakteri(zanjir istemolchilarini turi) bir xil bo’lgan zanjir.

D)

Zanjir istemolchilarining (qarshiliklarini) qiymati teng bo’lgan zanjir.

23.

Uch fazali linyaning to’la quvvati ifodasini yozing?

A)B)C)D)

To’g’ri javob yo’q

24.

Komutatsiyon ikkinchi qonuni qaysi qurilma uchun yozilgan?

A)

Elektr tarmoqlar

B)

Kondensator

C)

Induktivlik g’altak

D)

Rezistor

25.

Uch fazali sistema nima?

A)

3 ta elektr zanjirining to’plami bo’lib, unda chastota bir xil bo’lgan sinusoidal EYuKlar ta’sir etib, bir-biridan faza jihatidan 1200 siljigan va uning energiya manbasidan hosil qilinadigan sistema

B)

Bir-biridan faza jihatidan 900 siljigan energiya manbasi sistemasi

C)

Bir-biriga nasbatan 1800 siljigan 3 ta elektr zanjirining to’plami

D)

Chastota va fazasidan qat’iy nazar 3 ta elektr zanjiri to’plami

26.

To’rtqutbliklar doimiy parametrlari nechta?

A)

2

B)

6

C)

4

D)

3

27.

Uch fazali zanjir yulduz ulanganda Ul=220 V va If=12.7 A bo’lsa Zf=?

A)

220 om

B)

30 om

C)

33 om

D)

12.7 om

28.

O’tkinchi jarayonlar tahlil qilishda nechta qonun ishlatiladi?

A)

5

B)

3

C)

4

D)

2

29.

Qanday elektr zanjirlarga chiziqli elektr zanjirlar deb aytiladi?

A)

Parallel ulanadigan

B)

Ketma-ket ulangan

C)

Yarim o‘tkazgichli

D)

Parametrlari o‘zgarmas bo‘lgan

30.

Sig‘im xarakteridagi reaktiv qarshilik qaysi miqdorlarga bog‘liq?

A)

Sig‘im va chastotaga to‘g‘ri proporsional

B)

Sig‘imga to‘g‘ri va chastotaga teskari proporsional

C)

Faqat chastotaga to‘g‘ri proporsional

D)

Sig‘im va chastotaga teskari proporsional

Download 33.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling