Tasdiqlayman” Kafedra mudiri G. V. Izbullayeva


Download 27.37 Kb.
Sana07.06.2022
Hajmi27.37 Kb.
#740294
Bog'liq
Pedagogika nazariyasi va tarixi
test 3 1 qism, test 3 1 qism, test 4 1 qism, test 3 1 qism, test 3 1 qism, BLISS, LABA, Mustaqil talim topshiriqlari 9e40b929c4e1dc4740c15ef654752497, Kiber 210talik, Мустақил иш Йўналишга кириш, Tuxtamuratov Abduvali Mustaqil ish Bozor muvozanati, QADIMGI-XITOY-DAVLATI-VA-HUQUQI, 2-боб. Ишлаб чик. жараёни, Plan, pricepostpaidsms

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI


BUXORO DAVLAT UNIVERSITETINING PEDAGOGIKA INSTITUTI
PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA TEXNOLOGIK TA’LIM KAFEDRASI
Tasdiqlayman”
Kafedra mudiri G.V.Izbullayeva
_____________________________
«_____» _____________ 2021 y
Talabalar bilimini baholashga oid

PEDAGOGIKA NAZARIYASI VATARIXI”


fanidan


NAZORAT SAVOLLARI

Bilim sohasi:

100000 - Ta’lim

Ta’lim sohasi:

110000 - Ta’lim

Ta’lim yo‘nalishi:

60110100 - Pedagogika va psixologiya


Buxoro – 2021


Tuzuvchi:
Izbullayeva G.V., BuxDUPI Pedagogika, psixologiya va texnologik ta’lim kafedrasi mudiri, p.f.f.d (PhD), dotsent
Taqrizchilar:
Adizov B.R., BuxDU huzuridagi PKQT va UMO mintaqaviy markaz direktori, pedagogika fanlari doktori, professor
Olimov Sh.Sh., BuxDU Pedagogika kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari doktori, professor

PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA TARIXI FANIDAN NAZORAT SAVOLLARI

 1. Pedagogika ijtimoiy fan sifatida.

 2. Pedagogikaning asosiy kategoriya va tushunchalari.

 3. Pedagogik fanlarning tuzilishi.

 4. Ilmiy-pedagogik tadqiqot metodlariga tavsif.

 5. O‘qituvchi haqida tushuncha.

 6. O‘qituvchi shaxsiga qo‘yilgan talablar.

 7. Demokratik jamiyatda pedagoglik kasbi.

 8. O‘qituvchilik kasbining bugungi kundagi ahamiyati va roli.

 9. Shaxs haqida tushuncha.

 10. Shaxsning rivojlanishi. Shaxs faolligi.

 11. Shaxs rivojlanishining omillari.

 12. Bola shaxsi tarbiya obyekti va subyekti sifatida.

 13. Yaxlit pedagogik jarayon.

 14. Pedagogik tizimlar va ularning shakllari haqida tushuncha.

 15. Ta’lim tizimlariga umumiy tavsif.

 16. Yaxlit pedagogik jarayonning mohiyati.

 17. Pedagogik jarayon yaxlit hodisa sifatida.

 18. Pedagogik jarayonni yaratish shart-sharoitlari.

 19. Didaktika ta’lim nazariyasi sifatida.

 20. Ta’lim nazariyasi (didaktika) pedagogikaning tarkibiy qismi sifatida.

 21. Didaktikaning maqsad va vazifalari.

 22. Didaktik kategoriyalarning mazmun mohiyati.

 23. Ta’lim qonuniyatlari va tamoyillari.

 24. Ta’lim jarayoni mohiyati.

 25. O‘rganish bilish faolligi shakli sifatida.

 26. O‘qitish va o‘rganish jarayonlari tavsifi, o‘quv jarayonida ularning o‘zaro bog‘liqligi.

 27. Sharq va G‘arb mutafakkirlarining gnoseologik g‘oyalari ta’lim jarayoni asosi sifatida.

 28. O‘quvchilarning bilish faoliyati va uning tuzilishi.

 29. Umumiy o‘rta ta’limi mazmuni.

 30. Umumiy o‘rta ta’lim davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalari.

 31. Ta’lim mazmunini tashkil etish kontseptsiyasi.

 32. Ta’lim mazmunini belgilab beruvchi me’yoriy hujjatlar.

 33. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan

 34. Davlat ta’lim standarti, o‘quv rejasi, o‘quv dasturlari, darslik va o‘quv qo‘llanmalari tavsifi.

 35. Ta’lim metodlari va usullari tushunchalari.

 36. Zamonaviy didaktikada ta’lim metodlari tasnifiga turlicha yondashuvlar.

 37. Sharq mutafakkirlari ta’lim metodlari haqida.

 38. Ta’lim metodlari samaradorligini oshirish yo‘llari.

 39. Ta’limni tashkil etish shakllari va turlari.

 40. Dars - maktabda ta’limni tashkil qilishning asosiy shakli.

 41. Ta’limni tashkil qilish shakllari haqida tushuncha.

 42. Ta’limni tashkil qilishning an’anaviy sinf-dars shakli.

 43. Dars turlari va tuzilishi.

 44. Dars va dars mashg‘ulotining bir-biridan farqli tomonlari.

 45. Ta’limni tashkil qilishning noan’anaviy shakllari: o‘quv dialogi, munozara, didaktik o‘yinlar, trening va boshqalar.

 46. O‘quv ishlarini tashkil qilishning darsdan va ta’lim muassasasidan tashqari shakllari.

 47. O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxis etish.

 48. Ta’lim olganlikni tashxis etishning mohiyati.

 49. O‘quv jarayonida nazorat va hisobga olish funktsiyalari.

 50. Ta’lim olganlikni natijalarini tekshirish va baholash tamoyillari.

 51. O‘quv faoliyati natijalarini hisobga olish turlari, shakllari va metodlari.

 52. Bilim, ko‘nikma va malakalarni baholash mezonlari.

 53. Tarbiya jarayonining mohiyati va mazmuni.

 54. Tarbiya qonuniyatlari va tamoyillari.

 55. Tarbiya jarayonining tizimi va tuzilishi hamda turlari.

 56. Jamoa tarbiya obyekti va subyekti sifatida.

 57. Jamoa tushunchasi.

 58. Bolalar jamoasini shakllantirishning mohiyati va tashkiliy asoslari.

 59. Bolalar jamoasining rivojlanish darajasi va bosqichlari.

 60. Bolalar jamoasi rivojining asosiy shart-sharoitlari.

 61. Tarbiyaning umumiy metodlari.

 62. Tarbiya metodlari mohiyati va uning tasnifi.

 63. Ijtimoiy ongni shakllantirish metodlari.

 64. Faoliyatni tashkil etish va ijtimoiy xulq-atvor me’yorlarini shakllantirish.

 65. Pedagogik rag‘batlantirish metodlari va xulq-atvorni tuzatish.

 66. Tarbiyada nazorat, o‘z-o‘zini baholash va o‘z-o‘zini nazorat qilish metodlari.

 67. Mustaqil fikrlash, ilmiy dunyoqarash va milliy g‘oyani shakllantirish o‘quv-tarbiya jarayonining tarkibiy qismlari.

 68. Aqliy tarbiyaning maqsadi va mazmuni.

 69. Bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish - aqliy tarbiyaning asosi.

 70. Fuqarolik tarbiyasining maqsad va vazifalari.

 71. Fuqarolik tarbiyasi funksiyalari.

 72. O‘quvchilarga fuqarolik tarbiyasini berish jarayonida Davlat ramzlari (Madhiya, Gerb, Bayroq)dan foydalanish.

 73. Vatanparvarlik va baynalminallik tarbiyasi.

 74. Vatanparvarlik va baynalminallik fuqarolik tarbiyasi asosi.

 75. Yosh avlodning huquqiy madaniyati va ongini shakllantirish - fuqarolik tarbiyasining tarkibiy qismi.

 76. Mehnat tarbiyasi maqsad va vazifalari.

 77. Sharq mutafakkirlari mehnat tarbiyasi haqida.

 78. Mehnat tarbiyasining mazmuni va metodlari. Iqtisodiy tarbiya mehnat tarbiyasining tarkibiy qismi sifatida.

 79. Axloq ijtimoiy ong, ta’sir etish va tarbiya shakli sifatida.

 80. Sharq mutafakkirlarining axloqiy qarashlari.

 81. Axloqiy tarbiyaning mohiyati va mazmuni.

 82. Oilaviy hayotga axloqiy tayyorgarlik.

 83. Estetik tarbiyaning maqsad va vazifalari.

 84. Estetik tarbiyaning mazmuni, shakl va metodlari.

 85. Ekologik tarbiyaning mohiyati va mazmuni.

 86. Ekologik tarbiyaning shakl va metodlari.

 87. O‘quvchilarda ekologik tarbiyani shakllantirish.

 88. Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari.

 89. Jismoniy tarbiyaning mazmuni, shakl va metodlari.

 90. O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimi.

 91. Ta’lim sohasida davlat siyosatining asosiy tamoyillari.

 92. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘grisida”gi Qonuni.

 93. Uzluksiz ta’lim tizimi, uning tarkibiy qismlari va darajasi.

 94. Ta’lim sohasida davlat siyosatining asosiy printsiplari.

 95. Pedagogik menejment nazariyasi va amaliyoti.

 96. Ta’lim muassasasi menejmenti haqida tushuncha.

 97. Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’limni boshqarish.

 98. Ta’lim muassasasi Ustavi - rahbarlik va boshqaruv tizimini aniqlovchi hujjat.

 99. Boshqaruv tushunchasi va metodlari.

 100. Ta’lim muassasasi faoliyatini rejalashtirish.

 101. Ta’lim muassasasida ichki nazoratni tashkil etish.

 102. Ta’lim sohasida attestatsiya.

 103. Talim jarayonini metodik boshqarish nazariyasi va amaliyoti.

 104. Ta’lim muassasasida ilg‘or pedagogik tajribani o‘rganish va undan foydalanish.

 105. Korreksion pedagogikaning asosiy vazifalari, tamoyillari va metodlari.

 106. Korreksion pedagogika turlari.

 107. Defektologiya fani va uning dolzarb masalalari.

 108. Sensor nuqsonli bolalar.

 109. Oligofrenopedagogika fanining bahsi va undan foydalanish uslublari.

 110. Inklyuziv ta’lim mazmuni va mohiyati

Download 27.37 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling