«Tasdiqlayman» Mеhnat ta’limи kafedrasi mudiri


Download 114.8 Kb.
Sana18.09.2020
Hajmi114.8 Kb.

«Tasdiqlayman»


Mеhnat ta’limи kafedrasi mudiri:

____________ dots.X.Maxamov

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«ТЕХNIК MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 1.


  1. Statikaning asosiy aksiomalari. Bog’lanish va bog’lanish reaksiyalari.

  2. Mexanizm sistema dinamikasiga kirish.

3. Mexanizmlar va ularning elementlari.

4. Detallarni ishlash layoqati va uni taminlash.

5. Masala. Berilgan tishli uzatma gildiraklarining tishlar soni Z1=16, Z2=26, Z3=16, Z4=22 bo’lsa, uning umumiy uzatish soni topilsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Меhnат тa’limi kafedrasi mudiri:

___________ dots. X.Maxamov

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 2
1.Tekislikdagi kuchlar sistemasi. Kuchning o’qdagi proeksiyasi.

2. Dinamikaning umumiy nazariyalari.

3. Kinematik juftlar va kinematik zanjirlar.

4. Muftalar. Bikr va kompensatsiyalovchi muftalar.

5. Masala. Valga ta’sir etuvchi quvvat N=5 kVt, uning aylanishlar soni n=750 ayl/min bo‘lsa, valning taqribiy diametri topilsin. Val Stal 45 po‘latdan tayyorlangan. Materialning buralishga joiz kuchlanishi  = 20 N/mm2 deb qabul qilinsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.


Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 3.
1. Parallel kuchlar sistemasi. Parallel kuchlarni qo’shish.

2. Dalamber prinspi

3.Mexanizmlarni kinematik tahlil qilish.

4. Tasmali uzatmalar.

5. Masala. Diametri 30 mm bo’lgan valga eni 50 mm bo‘lgan shkiv prizmatik shponka vositasida biriktirilgan. Uzatilishi mumkin bo‘lgan burovchi momentning eng katta qiymati aniqlansin, bunda []ez = 60 mPa, shponkaning o‘lchamlari в x h x t1 =14 x 8 x 4 mm qabul qilinsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

___________ dots.X.Maxamov.


Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 4.


  1. Fazodagi kuchlar sistemasi.

  2. Moddiy nuqtaning nisbiy harakati dinamikasi.

  3. Mexanizmlarni tezliklar planini qurish.

4. Tishli uzatmalar. Ilashish nazariyasi.

5. Masala. Q=10 m yuk ko‘tarish uchun mo‘ljallangan yuk ilgagining rezbali qismidagi metrik rezbaning diametri aniqlansin. Ilgak materialining cho‘zilishga joiz kuchlanishi ch = 120 N/mm2 deb qabul qilinsin.


Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 5.


  1. Kinematika. Nuqta kinematikasi.

  2. Moddiy nuqtaning tebranma harakati.

  3. Kinematik diagrammalar yordamida kinematik tahlil qilish.

4. Ponasimon tasmali uzatma va uni hisoblash.

5. Masala. 150 kN yuk ko’tarish uchun mo’ljallangan ilgakni rezbali qismi diametri aniqlansin. Material St.3. =132 Mpa.


Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

___________ dots.X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 6.
1.Nuqta harakatining berilish usullari.

2. Kinematik zanjirning erkinlik darajasi.

3. Sistema massalar markazining harakati haqidagi nazariya.

4. Chervyakli uzatma.

5. Masala. Diametri d=100 mm bo’lgan val uzunligi l=150 mm bo’lgan gupchak prizmatik shponka vositasida biriktirilsa, unga qancha burovchi T moment ta’sir ettirilishi mumkin? Birikma uchun ruxsat etilgan kuchlanish ez = 100 Mpa. Ponasimon shponkali birikmadan foydalinailgandachi?
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

___________ dots.X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 7.
1. Harakati vektor usulida berilgan nuqtaning tezligi.

2. P.L.Chebishev formulasi.

3. Mexanik uzatmalar. Friksion uzatma.

4. Zanjirli uzatmaga tasir qiluvchi kuchlar.

5. Masala. To’rt zvenoli krivoship-polzunli mexanizmning kinematik sxemasini chizib uni erkinlik darajasini aniqlang.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

_________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 8.
1. Mexanizmlarning asosiy turlari.

2. Tekislikda harakat qiluvchi mexanizmlarning tuzilishi formulasi.

3. Harakati vektor usulida berilgan nuqtaning tezlanishi.

4. Zanjirli uzatmalar.

5. Masala. Turtkichi o’tkir uchli kulachokli mexanizmning kinematik sxemasini chizing va uni erkinlik darajasini aniqlang.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 9.
1. Harakati koordinatalar usulida berilgan nuqtaning tezligi.

2. Qattiq jismning og’irlik markazi koordinatalarining umumiy formulalari.

3. Tezlik va tezlanish diagrammalarini qurish.

4. Vallar va o‘qlar. Ularni xisoblash.

5. Masala. Diametri 32 mm bo‘lgan valga eni 50 mm bo‘lgan shkiv prizmatik shponka vositasida biriktirilgan. Uzatilishi mumkin bo‘lgan burovchi momentning eng katta qiymati aniqlansin, bunda []ez = 60 MPa, shponkaning o‘lchamlari в x h x t1 =14 x 8 x 4 mm qabul qilinsin
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

_________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 10.


  1. Qattiq jismning ilgarilanma harakati

  2. Tezlik va tezlanish diagrammalarini qurish.

3.Moddiy nuqta harakat miqdorining o’zgarishi haqida nazariya.

4. Sirpanish podshipniklari.

5. Masala. Tishli uzatma g‘ildiragining tishlar soni Z=25, ilashish moduli m=4 mm bo‘lsa, g‘ildirakning buluvchi d, tashqi de va ichki df diametrlari qancha bo‘ladi?
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

_________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 11.
1. Jismning qo’zg’almas o’q atrofida aylanma harakati.

2. Kinematik zanjirning erkinlik darajasi.

3. Tishli uzatmani tishlashish nazariyasi.

4. Parchin mixli birikmani xisoblash.

5. Masala. Chervyakli uzatma chervyagining kirimlar soni Z1=2, g‘ildiragining tishlar soni Z2=30, chervyakni burovchi moment T1=30 N.m bo‘lsa, g‘ildirak valida hosil bo‘luvchi burovchi moment T2 qancha bo‘ladi? Uzatmaning FIKini =0,8 deb qabul qilinsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

_________ dots. X.Maxamov.


Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 12.
1. II klass 2-tartibli gpuppaning birinchi modifikatsiyasi uchun tezliklar plani.

2. Tekis mexanizm zvenolarining tezlanishlarini geometrik qo’shish teoremalari.

3. Payvandli birikmalar.

4. Rezbani buralish momentini hisoblash.

5. Masala. Tishli uzatma gildiragining tishlar soni Z=20, ilashish moduli m=2,5 mm bo‘lsa, g‘ildirakning buluvchi d, tashqi de va ichki df diametrlari qancha bo‘ladi?
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.
«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari
Variant № 13.
1. Tekis o’zgaruvchan aylanma harakat.

2. Mexanizmlarning asosiy turlari.

3. Tishli uzatmani kontakt mustaxkamligiga hisoblash.

4. Tasmali uzatmalarni hisoblash.

5. Masala. Chervyakli uzatma chervyagining kirimlar soni Z1=1, g‘ildiragining tishlar soni Z2=30, chervyakni burovchi moment T1=25 N.m bo‘lsa, g‘ildirak valida hosil buluvchi burovchi moment T2 qancha bo‘ladi? Uzatmaning FIKini =0,8 deb qabul qilinsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 14.
1. Qattiq jismning tekis parallel harakati.

2. II klass 2-tartibli gpuppalarning ikkinchi modifikatsiyasi uchun tezliklar plani.

3. Friksion uzatmalarni hisoblash.

4. Tekis tasmali uzatmalarni hisoblash.

5. Masala. Chervyakli uzatma chervyagining kirimlar soni Z1=1, g‘ildiragining tishlar soni Z2=32, chervyakni burovchi moment T1=20 N.m bulsa, g‘ildirak valiga ta’sir etuvchi quvvatni aniqlang. Uzatmaning FIKini =0,8 deb qabul qilinsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

_________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 15.
1. Nuqtaning murakkab harakati.

2. Mexanizmlarning tezlanishlar planini tuzish.

3. Chervyakli uzatmalar.

4. Shponkali birikmani xisoblash.

5. Masala. Diametri 28 mm bo‘lgan valga eni 50 mm bo‘lgan shkiv prizmatik shponka vositasida biriktirilgan. Uzatilishi mumkin bo‘lgan burovchi momentning eng katta qiymati aniqlansin, bunda []ez = 60 MPa, shponkaning o‘lchamlari в x h x t1 =14 x 8 x 4 mm qabul qilinsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 16.
1. Nuqtaning nisbiy, ko’chirma va absolyut harakati.

2. Ordinatalar orttirmasi usulida grafik differensiallash.

3. Flanetsli va sharnirli muftalar.

4. Chervyakli uzatmalarni hisoblash.

5. Masala. Bir nuqtada kesishuvchi kuchlarning teng ta’sir eyuvchisi qanday aniqlanadi?
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 17.
1. Qattiq jismning murakkab harakati.

2. Kulachokli mexanizmlarning turlari.

3. M va M dinamikasining asosiy masalalari.

4. Tishli uzatmalar.

5. Masala. Ikki devor o’rtasida AC va BC arqonlar yordamida G=2N og’irlikdagi yuk osilgan. Chap tomondagi arqon devor bilan а=45* o’ng tomondagisi esa в=30* burchakni tashkil etadi. Arqonlardagi taranglik kuchi aniqlansin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

_______________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 18.
1. Turtkichi o’tkir uchli aksial kulachokli mexanizmning tahlili.

2. Jismning ilgarilanma harakatlarini qo’shish haqidagi nazariya.

3. Ponasimon tasmali uzatmani hisoblash.

4. Friksion uzatmalar.5. Masala. Po‘latdan yasalgan valninng diametri d=50 mm, bo‘lsa, val uzatishi mumkin bo‘lgan eng katta quvvat qancha bo‘ladi? Val materiali uchun buralishga joiz kuchlanish = 20 N/mm2, valning burchak tezligi  = 50 s-1.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 19.
1. Mashina agregatining harakat tenglamasi.

2. Mexanizmni harakatga keltiruvchi kuchlarning mashina agregati uchun matematik quvvat ifodasi.

3. Yassi tasmali uzatmani xisoblash.

4. Tishli uzatmada ta’sir qiladigan kuchlar va ularni aniqlash.

5. Masala. Tayanch oralig’i 3 l bo’lgan oddiy to’singa F kuch ta’sir etmoqda. Tayanchlardagi reaksiya kuchlarini aniqlang. F=30 kN, l=0,7 m deb olinsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 20.
1. Jismning kesishuvchisi o’qlar atrofidagi aylanma harakatlarni qo’shish.

2. Mexanizm zvenolariagi inersiya kuchlari.

3. Dumalash podshipniklari.

4. Payvandli birikmani hisoblash.

5. Masala. Diametri 36 mm bo‘lgan valga eni 60 mm bo‘lgan shkiv prizmatik shponka vositasida biriktirilgan. Uzatilishi mumkin bo‘lgan burovchi momentning eng katta qiymati aniqlansin, bunda []ez = 60 MPa, shponkaning o‘lchamlari в x h x t1 =14 x 8 x 4 mm qabul qilinsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

_______________ dots. X.Maxamov.


Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 21.
1. Mexanizm zvenolariagi inersiya momenti.

2. Mashinaga ta`sir etadigan asosiy kuchlar.

3. Dinamikaning asosiy tushunchalari.

4. Konussimon tishli uzatmalarni hisoblash.

5. Masala. Po‘latdan yasalgan valninng diametri d=40 mm, bo‘lsa, val uzatishi mumkin bo‘lgan eng katta quvvat qancha bo‘ladi? Val materiali uchun buralishga joiz kuchlanish  = 20 N/mm2, valning burchak tezligi  = 40 s-1.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.
«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

_______________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari
Variant № 22.
1. Dinamikaning asosiy qonunlari.

2. Mexanizm kinematik juftlarida hosil bo`ladigan ishqalanish kuchlari.

3. Muftalar. Elastik muftalar.

4. Tasmali uzatmalar.

5. Masala. Ikki tayanch orasidagi to’singa ikkita kuch F=15 kN F1=30kN ta’sir etmoqda. Tayanchlar orasidagi masofa 2m bo’lsa tayanchlardagi reaksiya kuchlari aniqlansin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 23
1. Moddiy nuqta harakatining differensial tenglamalari.

2. Kinematik juftlardagi ishqalanish. Sirpanish va dumalash.

3. Shlitsli birikmalar.

4. Qattiq muftalar.

5. Masala. Rolikli zanjirli uzatmada Z1=17, Z=51, t=25,4 mm, a=1016 mm. Uzatmadagi zanjirning bo’g’inlar soni va uzunligi aniqlansin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mehnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X. Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 24.
1. Mexanik sistemaga ta’sir etuvchi kuchlar.

2. Mashinaning foydali ish koeffisienti.

3. Qiya tishli uzatmalar. Ularni hisoblash.

4. Ajralmaydigan birikmalar va ularni hisoblash.

5. Masala. Diametri d=120 mm bo’lgan val uzunligi l=165 mm bo’lgan gupchak prizmatik shponka vositasida biriktirilsa, unga qancha burovchi T moment ta’sir ettirilishi mumkin? Birikma uchun ruxsat etilgan kuchlanish ez = 110 Mpa. Ponasimon shponkali birikmadan foydalinailgandachi?
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.

«Tasdiqlayman»

Mthnat ta’limi kafedrasi mudiri:

__________ dots. X.Maxamov.

Tabiiy fanlar fakulteti, 5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun

«TEXNIK MEXANIKA» fanidan yakuniy nazorat savollari


Variant № 25.
1. Mexanik sistemaning massalar markazi va uning koordinatalari.

2. Sistemaning inersiya momentlari.Gyugens-Shteyner nazariyasi.

3. Ruxsat etilgan kuchlanishlarni aniqlash.

4. Muftalarni tanlash va xisoblash.5. Masala. Berilgan tishli uzatma g‘ildiraklarining tishlar soni Z1=16, Z2=32, Z3=16, Z4= 48 bo’lsa, uning umumiy uzatish soni topilsin.
Tuzuvchi: t.f.n. Tilavov Yu. S.
Download 114.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling