“Tasdiqlayman” O„quv ishlari bo„yicha prorektor prof O. R. Teshaev 201 yil


Laboratoriya ishlarini tashkil etish bo„yicha ko„rsatmalar


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/21
Sana30.03.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 
Laboratoriya ishlarini tashkil etish bo„yicha ko„rsatmalar 
Mehnat gigiyena fanidan laboratoriya ishlari ko„zda tutilmagan. 
Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni 
Talaba  mustaqil  ishini  tayyorlashda  fanning  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda 
quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi: 
 
darslik va o„quv qo„llanmalar bo„yicha fan boblari va mavzularini o„rganish; 
 
tarqatma materiallar bo„yicha ma'ruzalar qismini o„zlashtirish; 
 
avtomatlashtirilgan o„rgatuvchi va nazorat qiluvchi tizimlar bilan ishlash
 
maxsus adabiyotlar bo„yicha fanlar bo„limlari  yoki mavzulari ustida ishlash; 
 
Yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayonlar va texnologiyalarni o„rganish; 
 
talabaning  o„quv-ilmiy-tadqiqot  ishlarini  bajarish  bilan  bog„liq  bo„lgan  fanlar 
bo„limlari va mavzularni chuqur o„rganish; 
 
faol va muammoli o„qitish uslubidan foydalaniladigan o„quv mashg„ulotlari; 
 
masofaviy (distansion) ta'lim. 
Tavsiya etilayotgan mustaqil ishlarning mavzulari: 
1.
 
Mehnat gigiyenasi rivojlanishida hissa qo„shgan yetakchi olimlar 
2.
 
Ishlovchilarda mehnat va dam olish tartibini ratsional tashkil etish 
3.
 
Ish xususiyati va tashqi muhit sharoitlari bilan bog„lik holda organizmda issiqlik 
almashinuvi    
4.
 
Ishlovchilar organizmiga noqulay mikroiqlim ta'sirini o„rganish usullari 
5.
 
Ishlovchilarga sovutuvchi mikroiqlim ta'siri 
6.
 
Isituvchi mikroiqlim sharoitlarini ishlovchilar organizmiga ta'siri natijasida 
issiqlikni boshqaruvini o„ziga xosligi 
7.
 
Ogohlantiruvchi sanitariya nazoratining asosiy xisob-qitob xujjatlari 
8.
 
Ishlab chiqarish korxonalarida himoya vositalarini qo„llanilishi 
9.
 
Ko„mir tog„-kon sanoat tarmoqlarida chanlanganlikni miqdoriy xususiyatlari 
10.
 
Atrof muhit va ishlab chiqarish sharoitlarida akustik tebranishlar zararli omil 
sifatida 
11.
 
Qishloq xo„jaligida ishlovchilarni mehnat sharoitlari 
12.
 
Fibrogen ta'siridagi changlarni gigiуеnik tavsifi 
13.
 
Kimyoviy omilni ta'sirini oldini olish choralari   
14.
 
Ishlab chiqarishda yangi kimyoviy moddalarni amaliyotga tadbiq qilinishida 
toksikologik tadqiqotlarni o„tkazish 

 
 
15.
 
Og„ir metallarni organizmga ta'sirini yaqin va olis oqibatlari 
16.
 
Ishlab chiqarishda yoritilganlikni gigiyenik ahamiyati va ishlovchilar organizmiga 
ta'sirini o„rganish 
17.
 
Tabiiy ventilyasiyaning ahamiyati, uni sog„lomlashtirish chora-tadbirlari ichida 
o„rni 
18.
 
Ishlab chiqarish korxonalarida samarador ventilyatsiyani tizimini tanlash va uni 
unumdorligini aniqlash   
19.
 
Chinni ishlab chiqarish korxonalarida kasallanish ko„rsatkichlarini o„rganish 
20.
 
O„zR SSVning 200-sonli buyrug„ini mazmuni 
21.
 
Pestitsidlar bilan ishlovchilarni mehnat va dam olish tartibini xususiyatlari 
22.
 
Shisha mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalarida ishlovchilarni mehnat 
sharoitlari 
23.
 
Ishlab chiqarish korxonalarida mukammal sanitariya tekshiruvlarini o„tkazish tartibi 
24.
 
Issiq sexlarda sanitariya-texnik  chora–tadbirlari 
25.
 
DSENM ma'muriy hududida joylashgan nazorat ostidagi korxona dislokatsiyasi 
bo„yicha OSN va JSN 
26.
 
Joriy sanitariya nazorati o„tkazilganda Davlat sanitariya standartlari tizimini 
qo„llash 
27.
 
Yuqori zaharlilik ko„rsatkichlariga qarab hisoblash usuli orqali yangi kimyoviy 
moddalarni tahminiy bezarar miqdorini aniqlash. 
28.
 
Havo muxitdagi mehanik tebranishlarini gigiyenik reglamentlash 
29.
 
To„qimachilik korxonalarida ishlovchilarni mehnat sharoitlariga fiziologik va 
gigiyenik tavsif 
30.
 
Ishlab chiqarish korxonalarida kuzgi-qishgi mavsumga tayyorgarligi bo„yicha 
mavzuiy sanitariya tekshiruvi 
31.
 
Ishlab chiqarishda charchash profilaktikasi 
32.
 
Dastlabki va davriy tibbiy ko„riklarni o„tkazishda mehnat gigiyenasi vrachining 
vazifalari 
33.
 
Mehnat sharoitlarining tasnifi asosida mehnatning zararlilik va xavfililik 
ko„rsatkichlarini o„rganish 
34.
 
Issiq sexlarda isituvchi mikroiqlimni ta'sirini oldini olish choralarini belgilashda 
instruktaj o„tkazishni ahamiyati 
35.
 
Loyihadagi havo tortuvchi ventilyasiyaning samaradorligini gigiyenik baholash 
36.
 
Sun'iy yoritilganlikni nuqtaviy usul bo„yicha xisoblash 
37.
 
Chang omilini organizmga ta'siri 
38.
 
Qurilish ishlarida kasb kasalliklarini va shikastlanishni oldini olish choralari 
39.
 
Ishlovchilarida ish kuni daovmida yurak-kon tomir tizimidagi funksional 
o„zgarishlarini tekshirish 
40.
 
Bosh kiyimlar korxonasida texnologik jarayonlarni o„ziga xosligi va yetakchi ishlab 
chiqarish zararli omillar 
41.
 
Ishlab chiqarish korxonalarida ishchilar urtasida yo„riqnoma o„tkazish tartibi. 
Dasturning informatsion-uslubiy ta'minoti 
Mazkur  fanni  o„qitish  jarayonida  ta'limning  zamonaviy  metodlari,  pedagogik  va 
axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo„llanilishi nazarda tutilgan. 

 
 
-  barcha  mavzular  bo„yicha  ma'ruza  mashg„ulotlarida  zamonaviy  kompyuter 
texnologiyalari yordamida prezentatsion va elektron didaktik texnologiyalarni; 
-  fanning  umumiy  va  xususiy  bo„limlariga  tegishli  mavzularida  o„tkaziladigan 
amaliy  mashg„ulotlarda  yangi  zamonaviy  texnologiyalar,  keys  texnologiyalar,  aqliy 
hujum,  baliq  skeleti,  Venna  diagrammasi,  o„rgimchak  ini,  guruhli  fikrlash  pedagogik 
texnologiyalarini qo„llash nazarda tutiladi 
Darsliklar, qo„llanmalarning ro„yxati 
Asosiy:  
1. Gigiyena truda. Pod redaksiey akad. RAMN, prof. Izmerova N.F. M., 2010, s. 583. 
2.  “Mehnat  gigiyenasi  fanidan  amaliy  mashg„ulotlar  uchun  o„quv  qo„llanma”.  Pod 
redaksiey akad. Iskandarova T.I., prof. Iskandarovoy G.T.– Tashkent,  2009 - 284 s. 
3.  “Mehnat  gigiyenasi”.  Uchebnik.  Pod  redaksiey  prof.  Iskandarovoy  G.T.  –  Tashkent, 
2009. - 283 s. 
4. «Tekstы leksiy po gigiene truda». Pod redaksiey prof. Iskandarovoy G.T.  - Tashkent,  
2009. -  271 s. 
5. Gigiyena. Uchebnik. Pod redaksiey prof. Demidenko N.M. – Tashkent, 2002, - 615 s. 
6. Demidenko N.M. Gigiyena. Uchebnik. - Tashkent, 2002, - 615 s. 
7.  Kirillov  V.F.  Rukovodstvo  dlya  prakticheskix  zanyatiy  po  gigiene  truda.  -    M.: 
«Meditsina», 1993. - 335 s. 
8. Alekseev S. V., Usenko V.R. Gigiyena truda. Uchebnik. - M.: «Meditsina», 1988. - 575 
s. 
9. Izmerov N.F. Rukovodstvo po gigiene truda. - L.: «Meditsina», 1987, Tom 1. - 367 s. 
10. Zolina Z.M., Izmerov N.F. Rukovodstvo po fiziologii truda. - M., 1983. - 527 s. 
Qo„shimcha
11.  Iskandarova  G.T.,  Yusupova  V.K.,  Xashirbaeva  D.M.,  Iskandarova  G.T. 
Fiziologicheskie metodы izucheniya trudovыx protsessov –Tashkent, 2010, - 44 s.  
12.  Iskandarova  G.T.,  Yusupova  V.K.,  Xashirbaeva  D.M.,  Iskandarova  G.T.Ishlab 
chikarish korxonalar ustidan Davlat sanitariya nazoratini tashkil kilish va olib borishning 
gigiyenik  asoslari  Tibbiyot  oliy  o„quv  yurtlari  magistratura  rezidentlari  uchun  o„quv 
uslubiy qo„llanma. -Toshkent, 2010. – 59 s. 

 
 
13.  Iskandarova  G.T.,  Samigova  N.R.,  Xashirbaeva  D.M.  Provedenie  Gosudarstvennogo 
sanitarnogo  nadzora  na  predpriyatiyax    negosudarstvennoy  formы  sobstvennosti. 
Uchebno-metodicheskoe posobie. –Tashkent, 2008, - 26 s.  
14.  Iskandarova  G.T.,  Mirgiyazova  M.G.,  Samigova  N.R.  Kasblarni  fiziologik  va 
gigiyenik  pasportizatsiyalash,  ish    joylarini  attestatsiyasi  va  professiogramma  tuzish. 
Uslubiy qo„llanma. –Tashkent, 2006, - 12 s.  
15. Internet ma'lumotlari quyidagi saytlardan olinadi: 
Tma.uz. resursi 
O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O„RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
 
O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG„LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI 
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI 
 
KOMMUNAL VA MEHNAT GIGIYENASI KAFEDRASI 
 
 
 
«TASDIQLAYMAN» 
            O„quv ishlari bo„yicha prorektor  
            prof.Teshaev O.R. ___________            
             «_______»____________20     y. 
 
 
 
 
 
 
MEHNAT GIGIYENASI  BO„YICHA  
 
I Sh Ch I   D A S T U R 
 
2015-2016 o„quv yili 
 
              
Bilim sohasi:        500000 – Sog„liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot 
  
            Ta'lim sohasi:       510000 - Sog„liqni saqlash  
 
            Ta'lim yo„nalishi:  5510300 - Tibbiy-profilaktika ishi 
 
 
 
 

 
 
 
 
O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O„RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 
O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG„LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI 
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI 
 
KOMMUNAL VA MEHNAT GIGIYENASI KAFEDRASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEHNAT GIGIYENASI  BO„YICHA  
 
I Sh Ch I   D A S T U R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umumiy  o„quv soati             - 830 
Shu jumladan: 
Ma'ruza                                -  78 
Amaliy mashg„ulotlar          -  444 
Mustaqil ta'lim soati      -  308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tuzuvchilar: 
 
Iskandarova G.T.    -   t.f.d., professor, Kommunal va mehnat gigiyena  
kafedrasi mudiri  
Yusupova V.K.          -   t.f.n., Kommunal va mehnat gigiyena kafedrasi  
dotsenti  
Xashirbaeva D.M.   -   t.f.n., Kommunal va mehnat gigiyena kafedrasi katta 
o„qituvchisi 
Kurbanova Sh.I.      -   t.f.n., Kommunal va mehnat gigiyena kafedrasi katta  
o„qituvchisi 
Yulbarisova F.A.    -  t.f.n., Kommunal va mehnat gigiyena kafedrasi  
assistenti 
   
 
 
 
Taqrizchilar: 
 
G.I. Shayxova  - Toshkent  tibbiyot akademiyasi, Bolalar va o„smirlar va 
     
ovqatlanish gigiyenasi kafedrasi mudiri, t.f.d., professor                                                               
 
D.A. Zaretdinov  -  O„zbekiston Respublikasi vrachlar malakasini oshirish  
 instituti, “Gigiyena” kafedrasi mudiri, t.f.d., professor   
       
 
                                
 
 
 
 
 
     
 
   
Ishchi dastur «tibbiy profilaktika ishi» yo„nalishi bo„yicha o„quv dasturi va o„quv 
rejasi asosida tuzilgan, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi ilmiy uslubiy kengashi yig„ilishida 
muxokama qilingan  
 
 
 
( Bayonnoma № ______________________«______» _________________20     yil ) 
 
 
 

 
 
1.
 
K
irish 
 
 
Fanning bakalavr tayyorlashdagi o„rni va axamiyati 
 
«Iqtisodiy va siyosiy sohalardagi barcha islohatlarimizni pirovard maqsadi, 
yurtimizda yashayotgan barcha fuqarolar uchun munosib hayot sharoitlarini tashkil qilib 
berishdan iboratdir. Aynan shuning uchun ham ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan 
insonni tarbiyalash, ta'lim va maorifni yuksaltirishni milliy uyg„onish g„oyasini ro„yobga 
chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri 
bo„lib qoladi” (Prezident I.A. Karimovning 1995 yil fevral oyidagi O„zbekiston 
Respublikasi Oliy Majlisining 1 sessiyasidagi ma'ruzasidan Toshkent 1998 yil).  
O„zbekiston Respublikasi hayotida progress asosida rivojlanishga qaratilgan, 
iqtisodiy strukturani qayta qurish, samarador shakllarni  boshqarish, mehnatni 
stimullashtirish va tashkillashtirishni yangi kursi olib borilmoqda. Uning yangilik va 
yutuqlarining asosiy qismidan biri yuqori malakali tibbiy kadrlarni tayyorlashdir. Bunda 
katta rol sog„liqni saqlashda profilaktika yo„nalishini ta'minlovchi mutaxassislarga 
qaratilgan.  
Mehnat gigiyenasini asosiy maqsadi – ish bajarish jarayonida ishlovchilar 
organizmiga bajarayotgan ishning, ish sharoitining va ishni tashkil etilganligini o„rganish 
va kasb kasalliklarini kamaytirish, oldini olishga qaratilgan chora tadbirlarini ishlab 
chiqish. Dasturning asosiy vazifalaridan biri: nazariy va amaliy tayyorgarlik bilimlari 
yordamida tashqi muhitni ta'sirini to„g„ri tushinish, mehnat jarayonini, mehnat sharoitiga 
gigiyenik baho berish usullarini o„rganish, ishchilar salomatligini saqlashga qaratilgan. 
1.1.
 
O„qitish maqsadi va vazifalari. 
O„qitishning asosiy maqsadi – nazorat ostidagi ishlab chiqarish ob'ektlarida davlat 
sanitariya  nazorati  olib  borish  uchun  nazariy  va  amaliy  tayyorgarlikni  ta'minlash,  ish 
sharoitini  yaxshilash,  ishchilar  salomatligini  saqlash,  tashqi  muhitni  himoya  qilishga 
qaratilgan chora-tadbirlarni tashkil qilish, o„tkazish va asoslashdan iborat. 
O„qitishning  maqsadiga asoslangan xolda vazifalari:   
 
Ishlab chiqarish sharoitida inson bilan muhit orasidagi ta'sirni to„g„ri talqin qilishga 
mutaxasislarni nazariy va amaliy tayyorlash;  
 
Ishlash  jarayonida  ish  qobiliyatini  tekshirish  usullarini  o„rganish  va  charchashni 
oldini olish, profilaktik choralarni ishlab chiqish;  
 
Mehnat sharoitlaridagi zararli va xavfli omillarga baho berishda gigiyenik tekshiruv 
usullarini qo„llashga o„rganish;  
 
Ishlovchilar  kasallanishi  bilan  mehnat  sharoitlari  o„rtasidagi  sabab  va  bog„lik 
aloqani tahlil qilish usullarini o„rganish;  
 
Umumiy  kasallanish  va  kasb  kasalliklarini  kamaytirishga,  ishlab  chiqarish 
unumdorligini  oshirishga,  optimal  ish  sharoitlarini  yaratishga  qaratilgan  kompleks 
chora tadbirlar ishlab chiqish.    
1.2.
 
Bilim va ko„nikmalarga bo„lgan talablar. 
«Mehnat  gigiyenasi»  o„quv  fanini  o„zlashtirish  jarayonida  amalga  oshiriladigan 
masalalar doirasida bakalavr: 

 
 
           
 
mehnat  gigiyena  fanini  gigiyena  fanlari  majmuida  tutgan  o„rni,  mehnat 
gigiyenasini  -  ilmiy  fan  sifatida  tushunchasi,  uning  maqsadi,  vazifasi,  hajmi,  nazorat 
ob'ektlari, mehnat  gigiyena bo„yicha vrachlarning ish yuritish shakl va usullarini bilishi 
kerak;  
 
sanoat  va  ishlab  chiqarish    tarmoqlarini  rivojlanishi  davrida  fanning 
zamonaviy  vazifalari,  sanitariya  va  mehnat  gigiyenasi  sohasida  davlat  sanitariya  nazorati 
amaliyoti  ilmiy  asoslari  gigiyenik  me'yorlashtirish  yo„lida  tadqiqotlarni  kengayishi  va 
mukamallashtirilishi sohasidagi ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak; 
 
mehnat  gigiyenasi  fanini  o„rganish  talabalarni  quyidagi  fanlardan  olgan 
bilimlariga  asoslanadi:  fizika,  kimyo,  biologiya,  mikrobiologiya,  normal  va  patologik 
fiziologiya,  ichki  ksalliklar, umumiy  va  radiatsion  gigiyena,  kasb  kasalliklari,  kommunal 
gigiyenasi,  ovqatlanish  gigiyenasi,  bolalar  va  o„smirlar  gigiyenasi,  epidemiologiya, 
ijtimoiy  gigiyena  va  jamoat  sog„lig„ini  saqlash  sohasidagi  .malakasiga  ega  bo‘lishi 
kerak.
Talaba egallashi zarur bo„lgan amaliy ko„nikmalar:  
-
 
har  kungi  amaliyot  davomida  me'yoriy  xujjatlarni  to„g„ri  rasmiylashtirish  va 
analitik fikrlash;  
-
 
organizmni  yurak-qon  tomir,  markaziy  asab  va  boshqa  tizimlari  funksional  xolati 
ko„rsatkichlarini aniqlash;  
-
 
mehnat  og„irligi  va  keskinligi  bo„yicha  asosiy  qonuniy  xujjatlar  va  kriteriyalarni 
qo„llash; 
-
 
zararli omillar tahlilini o„tkazish uchun namuna olish;  
-
 
ishlab chiqarish muhitining zararli va havfli omillar darajasini aniqlash va olingan 
natijalarga baho berish; 
-
 
ishlab chiqarish ventilyasiyasini tekshirish; 
-
 
tabiiy, sun'iy va birgalikdagi yoritilishda yoritilganlikni aniqlash; 
-
 
murojatlar bo„yicha kasallanishni o„rganish usullarini egllab olish; 
-
 
ogohlantiruvchi sanitariya nazorati (OSN) ni o„tkazish;    
-
 
ishlab  chiqarishning  turli  xil  tarmoqlarida  joriy  sanitariya  nazorati  (JSN)  ni 
o„tkazish; 
-
 
kasallanish  o„sishi  sabablarini  aniqlash  maqsadida  vaqtinchalik  qobiliyatsizlik 
bo„yicha umumiy kasallanishlar tahlilini o„tkazish ko„nikmalari;   
-
 
DSENM mehnat gigiyena bo„limi asosiy operativ xujjatlarini rasmiylashtirish; 
-
 
ishlab chiqarish tarmog„i va turini hisobga olgan xolda atrof-muhitni muxofazalash 
va  mehnat  sharoitlarini  yaxshilashga  qaratilgan  sog„lomlashtirish  chora-tadbirlar 
majmuasini ishlab chiqish.  
Fanning o„quv rejadagi boshqa fanlar bilan o„zaro bog„liqligi va uslubiy jihatdan 
uzviy ketma-ketligi 
Mehnat  gigiyena  fani  mutaxassislik  fani  hisoblanib,  7-,8-,9-,10  va  11-12-
semestrlarda  o„qitiladi.    Dasturni  amalga  oshirish  o„quv  rejasida  rejalashtirilgan  fizika, 
kimyo,  biologiya,  mikrobiologiya,  normal  va  patologik  fiziologiya,  ichki  kasalliklar, 
yuqumli  kasalliklar,  kasb  kasalliklari,  umumiy  va  radiatsion  gigiyena,  kommunal 
gigiyenasi,  ovqatlanish  gigiyenasi,  bolalar  va  o„smirlar  gigiyenasi,  epidemiologiya, 

 
 
ijtimoiy gigiyena va jamoat sog„lig„ini saqlashni tashkil etish gigiyenasi fanlaridan yetarli 
bilim va ko„nikmalarga ega bo„lishlik talab etiladi. 
Sog„liqni saqlash tizimidagi o„rni 
 
O„zbekiston  Respublikasining  ijtimoiy  siyosatini  muxim  vazifalardan  biriga 
mehnatkashlarni  sog„lig„ini  muxofaza  qilish,  xavfsiz  ish  sharoitlarni  yaratib  berish,  kasb 
kasalliklarni  kamaytirish  muxim  axamiyatga  ega.  Mehnat  gigiyena  vrachi  ish  jarayonida 
ishlovchilarni  ish  qobiliyatini  va  sog„lig„ini  saqlash  maqsadida  sanitariya  meyorlari, 
qoidalari  va  mehnatni  tashkillashtirish  mehnat  sharoitlarni  ishchi  organizmga  ta'sirini 
o„rganish  va  kompleks  sog„lomlashtirish  chora-tadbirlarini  ishlab  chiqarish  katta  o„rin 
tutadi. 
Fanni o„qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 
Talabalarning mehnat gigiyenasi fanini o„zlashtirishlari uchun o„qitishning ilg„or va 
zamonaviy  usullaridan  foydalanish,  yangi informatsion-pedagogik texnologiyalarni tatbiq 
qilish  muhim  axamiyatga  egadir.  Fanni  o„zlashtirishda  darslik,  o„quv  va  uslubiy 
qo„llanmalar,  ma'ruza  matnlari,  tarqatma  materiallar,  kompyuter  dasturlari,  elektron 
materiallar hamda zamonaviy laboratoriya o„lchov asboblarilardan foydalaniladi. Ma'ruza 
va amaliy darslarda mos ravishdagi ilg„or pedagogik texnologiyalar, keys texnologiyalari 
qo„llaniladi.  
2.  O„quv yuklamasining hajmi  
 
Umumiy ish 
xajmi (soat) 
O„quv yuklamasini auditoriya mashg„ulotlari turiga qarab 
tahsimlanishi (soatda) 
 
Mustaqil ish 
(soat) 
Jami 
Ma'ruza 
Amaliy mashg„ulot 
830 
522 
78 
444 
308 
 
3. Ma'ruzalar 
3.1. Ma'ruzalarni mavzuiy rejasi  
4 kurs 
Ma'ruz

№ 
Ma'ruzalar mavzusi 
 
Soatlar 
1. 
Mehnat gigiyenasi faniga kirish ma'ruzasi 

2. 
Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazida mehnat gigiyenasi 
vrachining ish mazmuni 

3. 
Mehnat gigiyenasidning qonunchilik asoslari  

4. 
Kompyuter texnologiyasi bilan ishlashda mehnat gigiyenasi  

5. 
Avtota'mirlash  korxonalarida  ishlovchi  ishchilarning  mehnat  sharoitiga  
gigiyenik va fiziologik tavsif      

6. 
Chorvachilikda mehnat gigiensi 

7. 
Mehnat  faoliyatning  zamonaviy    shaklini    fiziologik-  gigiyenik  o„ziga 
xosligi 

8. 
Jismoniy va akliy mehnatning fiziologik tavsifi 


 
 
9. 
Charchash va uning ish kobiliyatini ko„rsatkichlarida namoyon bo„lishi 

10 
Konveyerda   ish   bajarilganda   va   masofadan   boshqaruvda fiziologik 
va gigiyenik xususiyatlar 

11. 
Ishlab chikarishda mikroiklim sharoiti   

12 
Ishlovchilar organizmiga nokulay mikroiklim sharoitini ta'siri  

13.. 
Ishlab chiqarish changi 

14.. 
Ishlab chikarishdagi elektromagnit nurlanishlar 

     15.  
Lazer nurlarini qo„llanilishida mehnat gigiyenasi   

 
 
5 kurs 
 
Ma'ru
za  
№ 
Ma'ruzalar mavzusi 
 
Soatlar 
16. 
Ishlab chiqarishda shovqin  

17. 
Ishlab chiqarish ultratovush va infratovushlarning gigiyenik asoslari 

18. 
Ishlab chiqarishda tebranish  

19 
Pestitsidlarni  qo„llanilishida mehnat gigiyenasi 

20 
Ishlab chiqarishda keng qo„llaniladigan pestitsidlar gigiyenasi va 
toksikologiyasi  

21. 
Pestitsidlarni qo„llash bosqichlari va uning ta'siridan saqlash choralari 

22. 
Organik erituvchilar, salbiy ta'sirini oldini olish chora  tadbirlari 

23. 
Toksikologik tadqiqotlarni o„tkazishni umumiy asoslari. 

24. 
Kichishtiruvchi gazlar va kanserogenlar 
 
25. 
Metalllar – ishlab chiqarish zaxarli omil sifatida 

26. 
Ishlab chiqarish muxitidagi biologik omil 

27. 
Atmosfera bosimi sharoitida mehnat gigiyenasi 

28. 
Ishlab chiqarishda yoritilganlik 

29. 
Ishlab chiqarishda ventilyasiya 

.30 
Ishlovchilarda shaxsiy himoya vositalari 

31. 
Ishlovchilar salomatligi 

32. 
Ishlab chiqarishdagi shikastlanish va uni oldini olish chora-tadbirlari  

33. 
Ayollar mehnat gigiyenasi 

 
6 kurs 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling