“Tasdiqlayman” O„quv ishlari bo„yicha prorektor prof O. R. Teshaev 201 yil


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/21
Sana30.03.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

6-kurs 

 
 
 
Ma
vzu       
№ 
Amaliy/seminar mashg„ulotlar  mavzusi 
54 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida Davlat sanitariya nazorati o„tkazishni asoslari 
55 
DSENM mehnat gigiyenasi bo„limida asos bo„luvchi qonuniy hujjatlarni 
o„rganish 
56 
Ogoxlantiruvchi sanitariya nazorati o„tkazish va tashkil qilishni umumiy 
masalalari 
57 
Ishlab chiqarish ob'ektlari qurilishda ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining 
birinchi va ikkinchi bosqichlari 
58 
Ishlab chiqarish ob'ektlari qurilishda ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining 
uchinchi va to„rtinchi bosqichlari 
59 
Yangi texnika texnologiya va kimiyoviy moddalar ustidan  ogoxlantiruvchi 
sanitariya nazorati 
 
60 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida joriy sanitariya nazorati. Avtota'mirlash ishlarida 
mehnat gigiyenasi 
61 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida mukammal sanitariya tekshiruvi. 
62 
yengil sanoat korxonalarida mukammal sanitariya tekshiruvini o„tkazish  
63 
Mukammal sanitariya tekshiruvi dalolatnomasi, protokol tuzish 
64 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida kontrol sanitariya tekshiruvini o„tkazishga 
tayyorlash 
65 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida kontrol sanitariya tekshiruvini o„tkazish 
66 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida mavzuiy sanitariya tekshiruvini o„tkazish  
67 
Kompleks sog„lomlashtirish  chora-tadbirlarini ishlab chiqish va operativ 
xujjatlarni tayyorlash 
68 
Ishlab chiqarish korxonalarida kompleks sanitariya tekshiruvini o„tkazish 
69 
Ishlovchilar salomatligini o„rganish 

 
 
70 
Ishchilarda umumiy kasallanishni o„rganish 
71 
Dastlabki tibbiy ko„riklarni o„tkazish va tashkil etish ustidan nazorat olib 
borish 
 
72 
Davriy tibbiy ko„riklarni o„tkazishda kontingentni aniklash, kalendar reja va 
yakunlovchi dalolatnomani tuzish  
73 
Kasbdan zaharlanish va kasb kasalliklarini 
hisobga olish, ro„yxatga kiritish va nazorat o„tqazish 
74 
Ishlab chiqarish obektlarida asosiy kasblarga professiografik tavsif 
75 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida sanitar targ„ibot ishlarini olib borish 
76 
Sog„lomlashtirish chora-tadbirlari samaradorligini gigiyenik baholash 
(ventilyasiya, yoritilganlik) 
77 
Laborator tekshiruvlar uchun namuna olish va olingan natijalarga asoslanib 
protokolni rasmiylashtirish 
78 
Fizik omillarni gigiyenik baholash bosqichlari 
79 
Ishlab chiqarish ob'ektlarini ish joyi havosida chang konsentratsiyasini 
aniqlash 
 
80 
Qonuniy xujjatlarga asoslanib, sanitariya qonunlarini buzilganligini 
to„g„risida protokolni va jarima solish to„g„risidagi qarorni rasmiylashtirish  
81 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida ayollarning mehnat  sharoitlarini gigiyenik 
tavsifi  va maishiy xonalari bilan ta'minlanganligi  
82 
Ilmiy amaliy ishga tayyorlanish  
83 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida fiziologik tekshruvlarini o„tkazish 
84 
Ishlab chiqarish korxonalarini sanitar ta'riflash, yetakchi omillarni miqdoriy 
tavsifi va tekshiruv natijalari bo„yicha xulosa tuzish 
85 
Ilmiy amaliy ishni bajarish 
86 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida texnologik jarayonlarni tashkillashtirishga 
qo„yiladigan gigiyenik talablar 
87 
Mehnat jarayonida ish joyi attestatsiyasi va ularni baholash usullari  

 
 
 
88 
Gigiyenik tasnifiga asosan ishlab chiqarish ob'ektlarida ish jarayonini 
og„irligi va keskinligini zararli va havfli omillar ko„rsatkichi bo„yicha 
baholash 
89 
Ishlab chiqarishda shikastlanishni asosiy profilaktik chora-tadbirlari 
90 
Poligrafiya sanoatida mehnat sharoitini gigiyenik tavsifi 
91 
Oraliq nazorat  
92 
OSKI 
Mavzuiy rejaga talabalarning mustaqil ish mavzulari kiritilgan 
4.2. Amaliy/seminar mashg„ulotlar mavzularining mazmuni 
№  Amaliy/seminar mashg„ulotlar mavzusi, TMI va ularning 
qisqacha mazmuni, foydalanilgan yangi pedagogik 
texnologiyalari 
Adabiyotlar 
  
 
 
 
 
 
1.     
Ishlovchilar organizmining funksional xolatini urganish 
usullari. 
Ishlab 
chiqarish 
sharoitlarda 
fiziologik 
tekshiruvlari 
o„tkazilishini tashkillashtirishning asosiy prinsiplari.Ish kunini 
xronometrajini  o„tkazish.  Yurak-qon  tomir  sistemasini 
funksional  holatini  o„rganish  (yurak  urishi,  QB,  Starr 
formulasi  bo„yicha  qoning  daqiqalik  hajmi  va  qonning 
zarbaviy  hajmi).  MAS  funksional  holatini  o„rganish  (diqqat-
e'tibor,  xotira,  korrekturaviy  jadval,  xronorefleksometriya, 
KChSZM  va  bq).  Nerv-mushak  apparati  holatini  o„rganish 
(dinamometriya, 
mushak 
chidamliligi, 
tremometriya). 
Ishlovchilarda  ishdan  avval,  ish  davomida    va  ishdan  so„ng 
davrlarida  organizm 
reaksiyalarini 
o„rganish.  Ishlab 
chiqarishda  charchashni  oldini  olish  chora-tadbirlarini  ishlab 
chiqish.   
Mehnat  gigiyenasi  rivojlanishida  hissa  qo‘shgan  yetakchi 
olimlar. “Pinbord” va “Klostr” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  

– 
12,13,14. 
 
 
 
2. 
Ishlovchilarni ish pozasini gigiyenik baholash 
Ish  pozalarining  turlari,  erkin  va  majburiy.  “O„tirgan”  va 
“turgan” ish pozalari. Ish pozasini aniqlash va unga gigiyenik 
baho 
berish. 
Fotogoniometrik 
usul, 
graduslarda 
burchaklarning  goniometrik  ko„rsatkichlari.  Ish  pozasi 
A - 4,7,8;  

– 
12,13,14. 

 
 
epyurini  tuzish.  Ratsional  ish  pozasi.  Turli  xil  ish  bajarganda 
charchashni oldini olishining fiziologik asoslari. 
“Inserd” va “Ari uyasi” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
3. 
Ishlab chiqarishda ish kuni xronometraj usuli 
Xronometraj  kuzatuv  usullari.  Xronometraj  jadvalini  tuzish. 
Ishlab  chiqarish  korxonalarida  xronometraj  kuzatuvlarining 
maqsad  va  vazifalari.  Xronometraj  ko„rsatkichlari:  ish  kuni 
davomida  alohida  ish  operatsiyalarinig  o„rtacha  davomiyligi, 
smena  vaqtiga  bog„liqligi,  mehnat  qilish  tartibi,  ish  bajarish 
tezligi  va  h.q.,  asosiy  va  yordamchi  ishlarga  ketadigan 
vaqtlarni  solishtirish,  dastgohlarni  sozlashga  ketadigan 
vaqtlar, xosh-ashyo kelishini kutishiga ketgan vaqt, shaxsiy va 
ish  jarayonida  chalg„inishlar,   soatbay  ish  unumdorligi  va  ish 
kuning  bandligi.  Ish  kunini  ratsional  tuzishning  asosiy 
prinsiplari. 
Ishlab 
chiqarish 
korxonalarida 
ish 
kuni 
xronometrajini  o„tkazish  uchun  olib  boriladigan  tayyorlash 
ishlari 
Ishlovchilarda mehnat va dam olish tartibini ratsional tashkil 
etish. 
“Kloster” va “Yumaloq stol” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q-11,14. . 
 
 
 
 
 
 
4.   
Mehnatning og„irligi va keskinligini baholash. 
Mehnat  jarayonlarining  og„irligi  va  keskinligiga  ta'rif. 
Mehnatning  og„irligi  va  keskinligini  baholashda  qonuniy 
xujjat  -  SanQvaM  №0141-03  “Mehnat  jarayoni  og„irligi  va 
keskinligi,  ishlab  chiqarish  muhitining  zararlilik  va  havflilik 
omillari  ko„rsatkichlariga  bo„yicha  mehnat  sharoitlarini 
gigiyenik 
tasnifi”. 
Mehnat 
og„irligi 
va 
keskinligi 
ko„rsatkichlari.  Mehnat  og„irligini  formula  yordamida 
aniqlash (yukning og„irligi, bosib o„tish masofasi, ish pozasi). 
Mehna  jarayonining  keskinligini  aniqlash  (qabul  qilinayotgan 
axborotlar hajmi, qabul qilinayotgan signallar zichligi, diqqat-
e'tiborni  jamlash,  ko„rish  va  eshitish  analizatorlarining 
yashirish  davrlari  bo„yicha  xolati).  Mehnat  og„irligi  va 
keskinligiga  baho  berish.  Mehnat  jarayoninig  og„irligi  va 
keskinligini  kamaytirish  maqsadida  sog„lomlashtirish  chora-
A - 4,7,8;  
Q
-11,13,14.  

 
 
tadbirlarini ishlab chiqish.  
“Qanday qanaka” va “Miya atakasi” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
5. 
Ishlab chiqarishda mikroiqlimni tekshirish usullari. 
 Ishlab  chiqarish  mikroiqlim  ko„rsatkichlari.  Ishlab  chiqarish 
mikroiqlim  turlari.    Mikroiqlimni  gigiyenik  me'yorlash 
prinsiplari,  ruhsat  etilgan  va  optimal  mikroiqlim    sharoitlari. 
Me'yoriy  xujjat  SanQvaM  №0203-06  "Ishlab  chiqarish 
xonalarida  mikroiqlimni  sanitariya  me'yorlari".  Meteorologik 
omilini aniqlash: harorat, havo xarakat tezligi va nisbiy namlik, 
kerakli  bo„lgan  asbob-uskunalar:  termometr,  psixrometr, 
anemometr,  aktinometr  va  bq.  Ishlab  chiqarish  mikroiqlimini 
gigiyenik 
baholash 
bosqichlari. 
Noqulay 
mikroiqlim 
sharoitlarining  ta'sirini  kamaytirishga  qaratilgan  chora-
tadbirlarni ishlab chiqish.  
Ish xususiyati va tashqi muhit sharoitlari bilan bog‘lik holda 
organizmda issiqlik almashinuvi
“Ilon izi” va “Jimjimador arralash” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
-11,12,14 
 
 
 
 
 
6. 
Ishlovchilar organizmiga noqulay mikroiqlim ta'sirini 
o„rganish usullari. 
Noqulay  mikroiqlim  turlari.  Organizm  issiqlik  holatining 
ko„rsatkichlari.  «Termoregulyasiya»  ga  ta'rif  va  uning  mavjud 
turlari. 
Qaysi 
vaziyatlarda 
mehnat 
gigiyena 
vrachi 
meteorologik  omillariga  gigiyenik  baho  beradi.  Optimal 
mikroiqlim sharoitlarida organizmning issiqlik uzatish yo„llari. 
Issiqlik uzatish yo„llari: konveksiya, konduksiya, nurlanish, ter 
ajratish.  Turli  mikroiqlim  sharoitlarda  organizmda  vujudga 
keladigan 
issiqlik 
holatini 
baholovchi 
fiziologik 
ko„rsatkichlarni tekshirish (issiqlikni xis qilish 5 balli shkalada, 
issiqlik  berish  yo„llarini  o„rganish,  teri  xarorati,  terlash, 
issiqlikka javob reaksiyasi);  
Ishlovchilarga sovutuvchi mikroiqlim ta'siri 
“Baliq skeleti” va “Jimjimador arra” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
-
11,14 
 
 
Mikroiqlimni gigiyenik me'yorlash. Noqulay mikroiqlim 
ta'sirini oldini olish bo„yicha profilaktik chora-tadbirlarni 
A - 4,7,8;  

 
 
 
 
 
 
 
7. 
ishlab chiqish. 
Mikroiqlimni gigiyenik me'yorlash prinsiplari, ruhsat 
etilgan va optimal mikroiqlim  sharoitlari. Me'yoriy xujjat 
SanQvaM №0203-06 "Ishlab chiqarish xonalarida 
mikroiqlimni sanitariya me'yorlari". Ishlovchilar 
organizmiga isituvchi va sovituvchi mikroiqlimlarning 
ta'siri. Infraqizil nurlanishning asosiy qonunlari. Infraqizil 
nurlanishining ta'sirini kamaytirishga qaratilgan profilaktik 
chora-tadbirlar turlari.   
Ortiqcha issiqlik bilan kurashishda eng samarador 
ventilyasiya turlari.  Ortiqcha issiqlik bilan kurashishda 
profilaktik chora-tadbirlar. 
Isituvchi mikroiqlim sharoitlarini ishlovchilar organizmiga 
ta'siri natijasida issiqlikni boshqaruvini o‘ziga xosligi 
“Insert” va “Jimjimador arralash” usullarini o„tkazish. 
Q
-11,12,14 
 
 
 
 
8.     
Elektromagnit maydon kuchlanganligini tekshirish 
usullari. 
EMM  manbalari,  qo„llash  sohalari.  EMM  ninig  asosiy  fizik 
birliklari.  EMM  nurlanish  manbasi  atrofida  hosil  bo„ladigan 
zonalar.  Ishlovchilar  organizmiga  EMM  ning  ta'sir  etish 
turlari.  EMMni  o„lchashi  uchun  kerak  bo„lgan  asbob-
uskunalar.  Radio  chastotali  generator,  ishlab  chiqarishda 
chastotali toklar bilan ishlash sharoitida elektromagnit maydon 
kuchlanganligini  tekshirishni  zamonaviy  usullarini  qo„llash. 
Gigiyenik  me'yorlash.  EMM  bilan  nurlanuvchi  kontingentlar 
kategoriyasi. EMM ta'sir etganda profilaktik chora-tadbirlar. 
“Kloster” usulini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
  –11,12, 
14 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida ogoxlantiruvchi sanitariya 
nazorati. 
OSN ni o„tkazishdang maqsad yangi texnika, 
texnologiya jarayonlar, kimyoviy moddalarni ishlab 
chiqarishga tadbiq etishda yangi ishlab chiqarish ob'ektlarini 
loyihalash, qurish va ishlatishga qabul qilishda amaldagi 
sanitariya – gigiyena qoidalariga rioya qilinganligini 
tekshirishdan iboratdir. 
Davlat sanitariya nazorati formalaridan eng yuqori 
A - 4,7,8;  
Q-11,12 

 
 
samara beruvchisi ogohlantiruvchi sanitariya nazoratidir. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida mehnat gigiyenasi vrachi 
tomonidan o„tkaziladigan davlat sanitariya nazorati ikki 
yo„nalishda olib boriladi: 
 
ishlab chiqarish ob'ektlarini loyihalashtirish va qurilishi, 
hamda ta'mirlanishi; 
 
yangi texnik jarayonlar, texnik asbob – uskunalar, 
kimyoviy moddalarni tadbiq etilishi. 
 
 
 
 
 
 
 
10.  
Ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining birinchi 
yo„nalishi 
DSENM  mehnat  gigiyenasi  bo„limining  ogohlantiruvchi 
sanitariya nazorati hujjatlari: 
 
qonunchilik, instruktiv va boshqa hujjatlar papkasi; 
 
loyihalarni  va  loyiha  xulosalarini  qayd  qilish 
jurnali – 304/u sh.;. 
 
qurilish  uchun  yer  ajratish  xulosani  qayd  qiluvchi 
jurnal – 302/u sh.; 
 
yer maydonini ajratish bo„yicha xulosa – 301/u sh.; 
 
qurilish loyihasi bo„yicha xulosa – 303/u sh.; 
 
qurilayotgan 
va 
qayta 
ta'mirlanayotgan 
ob'ektlarning OSN kartasi – 305/u sh.; 
 
ishlab  chiqarish  ob'ektlarning  qurilish  davomida 
tekshiruv qaydnomalari; 
 
qayta  qurilgan  yoki  ta'mirlangan  ob'ektni  ishga 
tushirishda davlat qabul komissiyasining xulosasi. 
Bu  masalalar  ustidan  davlat  sanitariya  nazorati  4 
bosqichdan iborat. 
A - 4,7,8;  

– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
11.  
Ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining ikkinchi 
yo„nalishi. 
Yangi texnologik jarayonlar, texnika asbob-uskunalar, 
kimyoviy moddalarni tadbiq etilishi ustidan davlat sanitariya 
nazorati, ularni tayyorlanishning 3 bosqichda o„tkaziladi: 
 
normativ-texnik hujjatlar loyihasini ko„rib chiqish 
bosqichida; 
 
jarayonlarni, texnikani, kimyoviy moddalarni 
dastlabki sinovlari bosqichida; 
 
qabul qilsh sinovlari bosqichida. 
Bu ishlarni bajarish xuquqi sog„liqni saqlash vazirligi 
tizimidagi sanitariya gigiyena ilmiy tekshirish institutiga, 
A - 4,7,8;  

– 
12,13,14. 

 
 
tibbiyot institutining gigiyena kafedralariga sanitariya-
epidemiologiya nazorat markaziga berilgan. 
 
 
 
 
 
12.  
Ishlab chiqarish qurilishida situatsion vaziyat va bosh 
rejalar loyixalarini gigiyenik ekspertizasi. 
Ogohlantiruvchi  sanitariya  nazorati,  uning  yo„nalishlari  va 
bosqichlari.  “Situatsion  reja”  va  “Bosh  reja”  larga  ta'rif. 
Shamol guli, sanitar himoya mintaqasining (S‟HM) 5 ta sinfi. 
Ishchi  loyixalarining  qismlari.  Loyixa  xujjatlarini  ko„rishda 
sanitar  vrach  oldida  turgan  asosiy  vazifalar.  Sanoat 
korxonalarini  qurilishida  “situatsion  reja”  gigiyenik 
ekspertizasining bosqichlari.  yer maydoninin ajratish. Sanoat 
korxonalarini  qurilishida  “situatsion  reja”  gigiyenik 
ekspertizasi bo„yicha xulosa berish. 
Ogohlantiruvchi sanitariya nazoratining asosiy xisob-qitob 
xujjatlari
“Insert” va “Ari uyasini” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 -11,12 
 
 
 
 
 
 
13.  
Bosh reja va situatsion rejalar loyixasini sanitariya 
ekspertizasi bo„yicha xulosa berish. 
Sanitariya ximoya mintakasini SanPiN 0006-93 talabiga 
binoan amalga oshirish mumkinligi, ob'ektni shamol guli 
buyicha tugri joylashtirilishi, ochik va yer osti suv xavzalarini 
ifloslanish xavfi, ta'biy yonginlar suvlarini chikarib tashlanish 
sharoiti , ichish va texnologik jarayon uchun kerakli suv 
manbalari va ulardan olinadigan suvning sanitariya gigiyenik 
tavsifi. 
Ikinchi boskich: kurilish loyixalari sanitariya ekspertizasi.  
Kuyidagi xujjatlar takdim etiladi: 
- uzgartirishlar kiritilgan tipovoy loyixalar; 
- loyixalash jarayonida amaldagi sanitariya gigiyena koidalari 
va normativlariga tula rioya kilish ilojisi bulmagan loyixalar; 
“Insert” va “Ari uyasini” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida maishiy xizmat xonalar 
loyixasini  sanitar gigiyenik  ekspertizasi. 
A - 4,7,8;   
 
 
 
14. 
Umumiy  va  maxsus  maishiy  xizmat  xonalari.  QMQ  2.04.09-
98  “Ma'muriy  va  maishiy  xizmat  xonalari»  bo„yicha  maishiy 
xizmat  xonalariga  bo„lgan  gigiyenik  talablar.  Maishiy  xizmat 
xonalarini  sanitar  ekspertizasi  vaqtida  loyixalarga  bo„lgan 
gigiyenik  talablar.  Loyixa  bo„yicha  xulosalarning  3  ta  shakli. 
Maishiy  xizmat  xonalarining  joylashtirilishi.  Ventilyasii, 
yoritilganlikka,  isitilish  tizimiga,  devorlarga,  shiplarga  va 
pollarga bo„lgan gigiyenik talablar. 
“Pinbord” va “Loyixa” usullarini o„tkazish. 
11,12,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  
Maishiy xizmat loyixalarini sanitariya ekspertizasi 
bo„yicha xulosa tuzish. 
Yangidan loyxolashtiralaetgan yeki rekonstruksiya kilinaetgan 
maishiy xonalar xakidagi ma'lumotlar odatda korxona 
loyixasining kurimlish kismida berilgan bulib, barcha 
loyixalashtirilaetgan xonalarning rejasini, kerak bulsa ularning 
kesimlarini va xisobkitob tushintirish xatining uzida turishi 
lozim. 
Xisob-kitob tushuntirish xatida kuydagi masalalar yeritiladi:  
-     ishchilarning kasbiy va jinsiy tarkibi xakida ma'lumotlar      
-     loyxalashtirilaetgan xonalarning xajmiy-rejaviy 
yechimalari; 
-     sanitariya maishiy xonalarning tarkibini jixozlash va 
kurilmalarini      kursatuvchi ma'lumotlar 
-     maishiy xonalarning yeritilishi va isitilishi, ventilyasiyasi 
xakidagi ma'lumotlar. 
Sanitariya ekspertizasi jaraenida mehnat gigiyena vrachi 
kuyidagilarni aniklashi lozim: 
 
1. Ekspertiza uchun takdim etilgan xujjatlarning 
tulikligini; 
        2. Loyixalashtirilaetgan maishiy xonalarning xajmiy 
rejaviy yechimlari 
        3. Sanitariya maishiy xonalarning tarkibi, soni va uzaro 
joylashuvi ilab chikarish jaraenlarini tavsifiga muvofikligini; 
A - 4,7,8;  

– 
12,13,14. 

 
 
        4. Alohida xonalar (kiyim almashtirish, dushxona, 
yuvinish xonasi, xojatxonasi va boshkalar) jixozlarning yetarli 
mikdorda ekanligi
        5. Loyxalashtirilaetgan maishiy xonalar devorlari, pollari, 
shiftlarining pardozlanishi, ularning yeritilishi, isitilishi va 
ventilyasiyaning gigiyenik talablariga rioya kilinganligini. 
“Ilon izi” usulini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  
DSENMda ish yuritish
Mehnat  gigiyenasi  shifokori  o„z  faoliyati  davomida  3  guruh 
mehnat faoliyat ishlari bilan shug„ullanadi: bu     
 
tashkiliy uslubiy ishlar (TUI); 
 
ogohlantiruvchi sanitariya nazorati (OSN); 
 
joriy sanitariya nazorati (JSN). 
Tashkiliy uslubiy ishlar. 
Tashkiliy  uslubiy  ishlar  DSENM  mehnat  gigiyenasi 
shifoqorining  ish  faoliyatini  asosiy  qismlaridan  biri  bo„lib 
hisoblanadi. 
Ushbu  faoliyat  o„z  tarkibiga  rejalashtirish  (yillik,  yarim 
yillik,  chorak)  va  o„z  faolioyatini  tahlil  qilish,  DSENM 
laboratoriyasini  ish  faoliyatini  boshqarish  va  nazorat  qilish, 
ishlab  chiqarish  ob'ektlari  tarmoq  laboratoriyalari,  tarmoq 
DSENM bilan bo„lgan aloqani olib borishni o„z ichiga oladi. 
Bundan  tashqari  ishlab  chiqarish  korxonalaridagi  nazorat 
faoliyati  bilan  shug„ullanayotgan  barcha  xodimlarni 
malakasini  oshirish  ishlarini  olib  borish,  ularga  yangi  davlat 
sanitariya 
nazorati 
bo„yicha 
qonunchilik 
hujjatlari, 
meteorologiya  va  standartlash  idoralarini  yangi  uslubiy 
hujjatlari  bilan  tanishish,  ilmiy-ishlab  chiqarish  seminarlari 
tashkil  qilish,  nazorat  ostidagi  hudud  bo„yicha  yangi  hisobot 
hujjatlari  va  boshqa  zarur  materiallar  bilan  tanishtirib  borish 
ishlari olib boradi. 
“Pinbord” va “Loyixa” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
Fizik omillarni o„rganish usullari 
Mehnat  faoliyati  davomida  ishchilarga  turli  xil  fizik 
omillar  ta'sir  etib  turadi.  Ular  ichida  asosiylari:  noqulay  havo 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 

 
 
 
 
 
 
 
17.  
harorati,  namligi  va  xavo  harakat  tezligi,  yuqori  darajada 
ultrabinafsha,  infraqizil  va  elektromagnit  nurlanishlar, 
radiochastotalar,  ionlashgan  nurlanish;  yuqori  darajada 
shovqin,  tebranish,  ultra  va  infraqizil  to„lqinlar;  ish  zona 
havosida  changlanishi.  Aytilgan  omillar  ma'lum  bir  darajaga 
yetganda  va  ma'lum  bir  sharoitlarda  organizmga  salbiy  ta'sir 
ko„rsatishlari mumkin. 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling