“Tasdiqlayman” O„quv ishlari bo„yicha prorektor prof O. R. Teshaev 201 yil


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/21
Sana30.03.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Mikroiqlim. Meteorologik sharoitlar – bu organizm issiqlik 
holatiga va issiqlik almashinuviga ta'sir etuvchi atrof-muxit 
omillarining gigiyenik majmuasidir. Ishlab chiqarish 
xonalarning ichki muhit meteorologik omillari – havo xarorati, 
namligi, xarakat tezligi va issiqlik nurlanish. Ishlab chiqarish 
mikroiqlimning shakllanishiga texnologik jarayon va mintaqa 
turi xam ta'sir etadi. 
“Pinbord” va “Loyixa” usullarini o„tkazish. 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  
Kimyoviy omilni gigiyenik baho berish bosqichlari. 
Mehnat  gigiyenasi  vrachning  ish  faoliyatida  asosiy 
bo„limlardan  biri  kasb  bilan  bog„liq  bo„lgan  zaharlanishning 
oldini 
olish 
hisoblanadi. 
Xalq 
xo„jaligi 
tobora 
kimyolashtirilishi  natijasida  sanoat  korxonalari  va  qishloq 
xo„jaligida  ishlatiladigan  kimyoviy  birikmalar  olinishi, 
ishlatilishi  to„xtovsiz  o„smoqda.  Shuningdek  ishlab  chiqarish 
jarayonida  hosil  bo„ladigan  kimyoviy  birikmalar,  yarim 
(oraliq)  maxsulotlar, chiqindilarning odam  organizmiga ta'siri 
hamma  hollarda  bezarar  emas.  Mehnat  gigiyenasi  vrachidan 
yangi  kimyoviy  moddalarning  zaharliligini  o„rganish,  ishlab 
chiqarish va qo„llanishda texnologik jarayonlarga baho berish, 
gigiyenik  me'yorlarni  ishlab  chiqarish,  kasb  bilan  bog„liq 
bo„lgan  zaharlanishni  oldini  olish  boshqa  chora  tadbirlar 
ishlab chiqarish talab qilinadi. 
“Ari  uyasi”  va  “Bilaman,  bilishni  xohlayman,  bilib 
oldim” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida joriy sanitariya nazorati. 
Joriy sanitariya nazoratida quyidagilar nazorat qilinadi: 
 
korxonalarning 
joylanishi 
va 
inshoot 
bilan 
ta'minlanganligi  shu  bilan  birga  uning  hududi 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
 
 
 
19.  
sanitariya  me'yorlari,  qoidalari  va  gigiyenik 
me'yorlarga mos kelishi; 
 
umumiy  kasallanishni  kamaytirish  va  professional 
kasallanishning  oldini  olishga  qaratilgan  chora-
tadbirlarning 
bajarilishini 
va 
samaradorligini 
nazorat qilish; 
 
ishlab  chiqarishda  zararli  va  xavfli  omillarni 
yo„qotishga  qaratilgan  chora-tadbirlarni  tadbiq 
qilishni nazorat qilish; 
 
ishning  og„irligi  va  keskinligini  kamaytirishga 
qaratilgan chora-tadbirlarni tadbiq qilish; 
 
pestitsidlar    va  mineral  o„g„itlarni  saqlash 
sharoitlarida,  tashishda  va  ishlatishda  sanitariya 
qoida va me'yorga rioya qilish. 
“Ilon izi” usulini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
 
20.  
Sanitariya targ„ibot ishlarini shakl va usullari. 
Korxonada  sanitriya  targ„ibot  ishlari  turli  xil  shakllarida 
olib boriladi. 
Ularga kiradi: 
 
Qaytib kelgan ishchilar kirish instruktaji; 
 
Ishdan  so„ng  yoki  ovqatlanish  vaqtida  alohida  sexda 
ishlovchilar bilan qisqacha suxbat; 
 
Korxona radiouzeli orqali radioperedacha; 
 
Korxona majlislar zalida ma'ruzalar uqish; 
 
Kasb-hunar  yurtlarida  tizimga  solingan  mashg„ulotlar 
olib borish; 
 
Devoriy gazetalar; 
 
Mehnat  havfsizligi  va  gigiyena  savollari  bo„yicha 
plakatlar va lozunglar. 
“Ari uyasi” va “Bilaman, bilishni xohlayman, bilib oldim” 
usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
21.  
Zararli va havfli omillarni ta'sirini oldini olish maqsadida 
ShXV larni ko„llanilishi. 
Shaxsiy  himoya  vositalarga  (ShHV)  ta'rif.  ShHVning  tasnifi. 
ShHV  larni  saqlash  qoidalari.  ShHV  larga  bo„lgan  gigiyenik 
talablar.ShXV  larni  doimo  qo„llash  kerak  bo„lgan  mehnat 
turlari.  Ko„z,  quloq  a'zolarini  va  yuzni  himoyalovchi 
ShHVlar. 
Maxsus 
ish 
kiyimlari 
va 
poyafzal. 
Sog„lomlashtiriuvchi 
chora-tadbirlar 
tizimi 
orasida 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
ShHVlarning roli.  ShXVlarni zararsizlantirish qoidalari. 
Ishlab chiqarish korxonalarida himoya vositalarini 
qo‘llanilishi. 
“Ari uyasi” va “Bilaman, bilishni xohlayman, bilib oldim” 
usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
22.   
Ishlab chiqarishda changni tortish usuli bilan aniqlash. 
Chang  yetakchi  zararli  omil  bo„lib  hisoblanadigan  sanoat 
tarmoqlari.  Changga  ta'rif.  Ishlab  chiqarish  changining  tanifi. 
Changning  fizik  va  kimyoviy  xususiyatlari.  Ishlab  chiqarish 
changini  gigiyenik  me'yorlash  prinsiplari.  Me'yoriy  xujjatlar: 
DavST  SSBT  12.1.005-88  «Ishchi  zonasi  havosiga  bo„lgan 
umumiy sanitar-gigiyenik talablar» va  SanQvaM № 0046-95 
«Gigiyenik me'yorlar. Ishchi zonasi havosida zararli moddalar 
REMi».  Ishlab  chiqarish  changiga  gigiyenik  baho  berish 
bosqichlari. Ish zonasi havosida changning miqdorini aniqlash 
usullari.  Tortish  usulini  o„tkazish.  Ishlovchilar  organizmiga 
changning  ta'siri.  Ishlab  chiqarish  changi  ta'sir  etganda 
profilaktik chora-tadbirlar. 
Ko‘mir tog‘-kon sanoat tarmoqlarida chanlanganlikni 
miqdoriy xususiyatlari
“Diagramma Venne” va “Romashka” usullarini o„tkazish.
 
 
A - 4,7,8;  
Q
-
11,14  
 
 
 
 
23.   
Ishlab chiqarishda changni dispersligini aniqlash. 
Chang  dispersligini  aniqlashning  gigiyenik  ahamiyati.  Chang 
dispersligini  gigiyenik  baholash  bosqichlari.  Changning  fizik 
xususiyatlari. Organizmga changning salbiy ta'siri. Changning 
kimyoviy  xususiyatlari.  Ishchi  zonasi  havosida  chang 
dispersligini  aniqlash  usullari.  Chang  dispersligini  aniqlash 
uchun  kerak  bo„lgan  asbob-uskunalar.  “Chang  preparatini” 
tayyorlash.  Me'yoriy  xujjatlar:  DavST  SSBT  12.1.005-88 
«Ishchi  zonasi  havosiga  bo„lgan  umumiy  sanitar-gigiyenik 
talablar»  va  SanQvaM  №  0046-95  «Gigiyenik  me'yorlar. 
Ishchi  zonasi  havosida  zararli  moddalar  REMi».  Profilaktik 
chora-tadbirlar. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
“Ilon izi” usulini o„tkazish. 
Oraliq nazorat. 
 
 
 
 
 
24. 
Ishlab chiqarish korxonalarida shovqinni gigiyenik  
baholash usullari va bosqichlari. 
“Ishlab  chiqarish  shovqini”  ga  ta'rif.  Ishlab  chiqarish 
shovqining  tasnifi,  hosil  bo„lish  manabalari,  fizik  tavsifi.  
Ishlab chiqarish muhitining noqulay omili sifatida shovqining 
gigiyenik  ahamiyati.  Shovqinning  gigiyenik  me'yorlash 
prinsiplari.  Ishlab  chiqarish  shovqini  gigiyenik  baholash 
bosqichlari.  Shovqinning  spektral  tarkibini  va  jadalligini 
o„lchash  usullari.  Me'yoriy  xujjatlar:  SanQvaM  №0120-01 
«Ish  joylarida  ruxsat  etilgan  shovqin  darajalarining  sanitar 
me'yorlari»  va  DavST  12.1.050-86  SSBT  «Ish  joylarida 
shovqinni  o„lchash  usullari».  Shovqin  salbiy  ta'siriga  qarshi 
profilaktik chora-tadbirlar. 
“Jimjimador arralash” va “Ilg„orlama” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
25.   
Shovqinni ishlovchilar organizmiga ta'siri, uning 
funksional holatini tekshirish usullari (audiometriya). 
Ishlovchilar organizmiga  ishlab  chiqarish  shovqinining ta'siri, 
umumiy  va  maxsus  (moslashish,  charchash,  og„ir  quloq, 
karlik).    «Shovqin  kasalligi»ning  rivojlanishi.  Eshitish 
a'zosining  ishlash  qobiliyatiga  shovqin  ta'sir  etishini 
aniqlovchi 
usullar: 
eshitish 
sezgirligi 
bo„sag„asini 
(audiometriya)  va  tovush  chastotalarining  qo„shilish  kritik 
chastotasini  aniqlash.  Audiogrammani  tuzish.  Shovqin  salbiy 
ta'siriga qarshi profilaktik choralarni ishlab chiqish. 
 “Klostr”va“Ilg„orlama” usullarini o„tkazish..  
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
 
26. 
Ishlab chiqarish korxonalarda tebranishni tekshirish 
usullari. 
“Ishlab  chiqarish  tebranish”ga  ta'rif.  Ishlab  chiqarish 
tebranishning  tasnifi,  hosil  bo„lish  manbalari,  fizik  tavsifi. 
Ishlab 
chiqarish 
muhitining 
noqulay 
omili 
sifatida 
tebranishning  gigiyenik  ahamiyati.  Tebranishni  gigiyenik 
me'yorlash  prinsiplari.  Ishlab  chiqarish  tebranishini  gigiyenik 
baholash  bosqichlari.  Tebranishning  jadalligini  o„lchash 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
usullari.  Me'yoriy  xujjat  -  SanQvaM  №  0122-01  «Ish 
joylarida  umumiy  va  mahalliy  tebranishning  sanitar 
me'yorlari».  Tebranishni  ishchi  organizmga  ta'sirini 
kamaytirish chora-tadbirlari.  
Atrof muhit va ishlab chiqarish sharoitlarida akustik 
tebranishlar zararli omil sifatida. 
“Jimjimador arralash” va  “Piramida” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
27. 
Ishlab chiqarish korxonalarida tebranishni organizmga 
ta'siri, uning funksional tekshirish usullari (vibrotestr, 
kapillyaroskop). 
Ishlovchilar  organizmiga  ishlab  chiqarish  tebranishining 
ta'siri,  umumiy  va  maxsus.    “Vibratsion  kasalligi”ning 
rivojlanishi,  asosiy  sindromlari  va  nomoyon  bo„lishlari. 
Ishlovchilar 
vibratsion 
sezgirligini 
aniqlash 
usullari. 
Vibrotesterning  ishlash  prinsipi,  kapillyaroskopiya  usuli. 
Vibrogrammani  tuzish.  Tebranishni  ishlovchilar  organizmga 
salbiy  ta'sirini  kamaytirishga  qaratilgan  chora-tadbirlarni 
ishlab chiqish, ommaviy va shaxsiy himoya choralari. 
Qishloq xo‘jaligida ishlovchilarni mehnat sharoitlari  
“Pog„ona” va “Birga o„rganamiz” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
-11,13 
 
 
 
 
 
 
 
28. 
Shovqin va tebranishni oldini olishga qaratilgan  
sog„lomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish. 
Ishlovchilar  organizmiga  ishlab  chiqarish  shovqini  va 
tebranishining ta'siri, umumiy va maxsus. «Shovqin kasalligi» 
va  “Vibratsion  kasallik”larining  rivojlanishi.  Shovqini  va 
tebranishni  ishlovchilar  organizmga  ta'sirini  aniqlash  usullari. 
Ishlovchilar  organizmiga  ishlab  chiqarish  shovqini  va 
tebranishning  salbiy  ta'sirini  oldini  olish  profilaktik  chora-
tadbirlarini  ishlab  chiqish,  ommaviy  va  shaxsiy  himoya 
vositalari, maishiy xizmat xonalarini tashkil etish va bq. 
Fibrogen ta'siridagi changlarni gigiyenik tavsifi
 “Jimjimador arralash” va “Insert” usullarini o„tkazish.   
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
Ish joy havosida zaharli moddalarni miqdorini aniqlash 
A - 4,7,8;  

 
 
 
 
 
 
 
29. 
usullari (aspiratsion usul). 
Ishchi  zonasi  havosidagi  zaharli  moddalarning  miqdorini 
aniqlash  usullarining  maqsadi.  Kimyoviy  moddalarning 
“zaharliligi” va “havfliligi”ni aniqlash. Ishchi zonasi havosida 
zaharli  moddalar  miqdorini  aniqlashda  mehnat  gigiyena 
vrachining roli. Ishlab chiqarishda kimyoviy omilga gigiyenik 
baho  berish  bosqichlari.  Aspiratsion  va  bir  vaqtdagi 
usullarning  mazmuni.  Yutish  muhitlarning  va  asboblarning 
turlari.  Tezkor  usullarning  turlari  va  kerakli  asboblar(UG-1  i 
AM-5).  Havodan  namuna  olish  usullari.  Me'yoriy  xujjatlar: 
DavST  SSBT  12.1.005-88  «Ishchi  zonasi  havosiga  bo„lgan 
umumiy  sanitar-gigiyenik  talablar»  va  SanQvaM  №  0046-95 
«Gigiyenik me'yorlar. Ishchi zonasi havosida zararli moddalar 
REM».  Ishlab  chiqarish  xonalarning  gazlanganligini  oldini 
olish profilaktik chora-tadbirlar. 
“Ilg„orlama” va “Jimjimador arralash” usullarini o„tkazish. 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
30. 
Kimyoviy moddalarni zaxarli ta'sirini tajriba o„tkazish 
usullari orqali o„rganish. 
Toksikologiyaning asosiy bo„limlari. Ishchi zonasi havosida 
zaharli moddalar havflilik sinfini aniqlashda mehnat 
gigiyena vrachining roli. Hayvonlar organizmiga kimyoviy 
moddalarni kiritish yo„llari. Tajriba hayvonlarida statik va 
dinamik zatravka qilish usullari. Tajribaviy tekshirishlarni 
olib borish ketma-ketligi. Hayvonlarni zatravka qilish turli 
kameralar. Yuqori zaharlilik ko„rsatkichlarni, teri orqali 
so„rilishni va mahalliy ta'sirini aniqlash usullari. Havflilik 
va zaharlilik xususiyatlarini miqdoriy kriteriyalari. 
Kimyoviy moddalarning fizikaviy va kimyoviy 
xususiyatlariga qarab TBM (taxminiy bezarar miqdor) ni 
hisoblash.  
Kimyoviy omilni ta'sirini oldini olish choralari.  
“Baliq skeleti” va “Jimjimador arralash” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
Kimyoviy moddalarning zaharlilik ko„rsatkichlari asosida 
uning havfliligini aniqlash tartibi. 
Ishlab  chiqarishda  kimyoviy  omilni  gigiyenik  baholash 
bosqichlari. 
Kimyoviy  moddalar  havfliligi  va  zaharliligining  asosiy 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
31.  ko„rsatkichlari.  Zaharlilik  ko„rsatkichlari  asosida  kimyoviy 
moddalarning  havflilik  sinfini  aniqlash  tratibi.  Me'yoriy 
xujjatlar:  DavST  SSBT  12.1.005-88  «Ishchi  zonasi  havosiga 
bo„lgan  umumiy  sanitar-gigiyenik  talablar»  va  SanQvaM  № 
0046-95  «Gigiyenik  me'yorlar.  Ishchi  zonasi  havosida  zararli 
moddalar REM». Ishlab chiqarish xonalarning gazlanganligini 
oldini olish profilaktik chora-tadbirlar. 
Ishlab chiqarishda yangi kimyoviy moddalarni amaliyotga 
tadbiq qilinishida toksikologik tadqiqotlarni o‘tkazish.  
“Qanday qanaka” va “Ilg„orlama” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
 
32. 
Ishlab chiqarishda yoritilganlikni gigiyenik baho berish 
usullari (lyuksmetriya). 
“Yorug„liq”va  “yoritilganlik”  ta'riflari.  Ishlab  chiqarishda 
yoritilganlikni  o„rganishdan  maqsad.  Yoritilganlikning  asosiy 
miqdor  va  sifat  ko„rsatkichlari.  Korxonaning  turli  sexlarida 
yoritilganlik  tizimlarining  to„g„ri  tashlashning  roli.  Ishlab 
chiqarish  yoritilganlikning  tasnifi,  yoritish  manbalari  va 
tizimlar.    Yoritilish  sistemalariga  gigiyenik  baho  berish 
bosqichlari.  Ish  joylarida  yoritilganlikni  aniqlash  usuli 
(lyuksmetriya).  Lyuksmetr  Yu-116  ning  ishlash  prinsipi. 
Gigiyenik me'yorlash prinsiplari. QMQ 2.01.05-98 «Tabiiy va 
sun'iy  yoritilganlik»  va  DavST  24940  «Ish  joylarida  ishlab 
chiqarish  yoritilganligini  o„lchash  usullari».  Ishlab  chiqarish 
yoritilganligini sanitar tekshirish tartibi. 
“Jimjimador  arralash”  va  “Birga  o„rganamiz”  usullarini 
o„tkazish.   
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
33. 
Ko„rish funksiyasiga yoritilganlik ta'sirini fiziologik usuli 
yordamida baholash. 
Ishlovchilar ko„rish funksiyasi fiziologik tekshiruvlarini 
o„tkazish tartibi. Ko„rish o„tkirligi, aniq ko„rish turg„unligi, 
ko„rish analizatorning o„tkazish qobiliyati va KChZSM 
larini aniqlash. Landolt halqasi va Landolt halqali jadvali. 
«Nomogramma» ga ta'rif. Ko„rish a'zosi charchashini oldini 
olish va yoritish sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan 
profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish. 
“Jimjimador arralash” va “Bilaman, bilishni xohlayman, bilib 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
oldim” usullarini o„tkazish.. 
 
 
 
 
 
34. 
Ishlab chiqarishda yoritilganlik loyihasini gigiyenik 
ekspertizasi. 
Ishlab chiqarish yoritilganlik loyixalarini sanitar ekspertizasini 
o„tkazishda  mehnat  gigiyena  vrachining  roli.  Ishlab  chiqarish 
yoritilganligiga 
gigiyenik 
talablar. 
Ishlab 
chiqarish 
yoritilganligini  sanitar  ekspertizadan  o„tkazish  maqsadi. 
Yoritilganlik  loyixalarini  ko„rishda  tushintirish  xatining 
mazmuni.  Ishlab chiqarish yoritilganlik loyixalarini gigiyenik 
ekspertizasini o„tkazish bosqichlari.  
Og‘ir metallarni organizmga ta'sirin yaqin va olis oqibatlari. 
“Pog„ona” va “Ari uyasi” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 - 11,12 

 
 
 
 
35. 
Ishlab chiqarishda yoritilganlik loyihasiga xulosa tuzish. 
Ishlab chiqarish yoritilganlik loyixalarini sanitar 
ekspertizasida yoritilganlik darajalarini nuqtaviy, Vatt va 
foydalanish koeffitsienti usullari bilan o„lchash. Ishlab 
chiqarish yoritilganlik loyixalarini sanitar ekspertizasida 
xulosalar turlari. yoritish sharoitlarini yaxshilashga 
qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish. 
Ishlab  chiqarishda  yoritilganlikni  gigiyenik  ahamiyati  va 
ishlovchilar organizmiga ta'sirini o‘rganish
“Ilg„orlama” va “Ari uyasi” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
36. 
Ishlab chiqarishda ventilyasiyani gigiyenik baholash. 
“Ventilyasiya”  tushunchasiga  ta'rif.  Ventilyasiya  orqali 
kurashiladigan 
zararli 
omillar. 
Ishlab 
chiqarish 
ventilyasiyaning tasnifi. “Aeratsiya” tushnchasiga ta'rif. Ishlab 
chiqarish  ventilyasiyasiga  qo„yiladigan  asosiy  talablar.  Havo 
olib  keluvchi  va  havo  olib  ketuvchi  ventilyasiya  qismlari. 
Sexda ishlab chiqarish ventilyasiyasiga gigiyenik baho berish 
bosqichlari. QMQ 2.04.05-97 «Isitish, ventilyasiya va havoni 
konditsionerlash». Ventilyasiya samaradorligi va unumdorligi. 
Ventilyasiya  tizimlarining  samaradorligini  aniqlash,  kerakli 
asboblar (mikromanometr SAGI va pnevmometrik naychalar). 
Ishlab  chiqarish  ventilyasiyasi  ratsional  tizimini  tashkil  etish 
chora-tadbirlarini ishlab chiqish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
Tabiiy  ventilyasiyaning  ahamiyati,  uni  sog‘lomlashtirish 
chora-tadbirlari ichida o‘rni.  
 “Dumaloq stol” va “Piramida” usullarini o„tkazish.  
 
 
 
 
 
37. 
Ventilyasiya loyihasini gigiyenik ekspertizasi. 
Ishlab chiqarish ventilyasiya loyixalarini sanitar ekspertizasini 
o„tkazish  bosqichlari.  Tanlangan  ventilyasiya  tizimiga 
tavsifnoma berish va to„g„ri tanlanganligiga baho berish. Havo 
olib  keluvchi  tizimini  baholash  va  tavsiflash.  Mahalliy  olib 
keluvchi  qurilmalarini  baholash.  Ishchi  zonasi  havosiga 
ortiqcha  issiqlik,  namlik  ajralishi,  changlanganlik  va 
gazlanganlik 
bilan 
kurashishda 
hosil 
qilingan 
havo 
almashinuvini baholash va hisob-kitob qilish.   
Ishlab chiqarish korxonalarida samarador ventilyasiyani 
tizimini tanlash va uni unumdorligini aniqlash  
“Miya atakasi” va “Proekt” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 - 11,12 
 
 
 
 
 
38. 
Ishlab chiqarishda ventilyasiya loyihasiga xulosa tuzish. 
Ishlab chiqarish ventilyasiya loyixalarini sanitar ekspertizasini 
o„tkazish  bosqichlari.  Tanlangan  ventilyasiya  tizimiga 
tavsifnoma berish va to„g„ri tanlanganligiga baho berish. Havo 
olib  keluvchi  tizimini  baholash  va  tavsiflash.  Ventilyasiya 
tizimiga  umumiy  sanitar  baho  berish.  Ishlab  chiqarish 
ventilyasiya  loyixalarini  sanitar  ekspertizasida  beriladigan 
xulosalar  turlari.  Ishchi  zonasi  havosini  yaxshilashga 
qaratilgan sog„lomlashtirish chora-tadbirlarni ishlab chiqish. 
 “Yumaloq stol” va “Klostr” usullarini o„tkazish. 
Oraliq nazorat. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
39. 
Vaqtinchalik mehnat qobiliyatini yo„qotilishi bo„yicha 
kassallanishni  hisobga olish va taxlil qilish. 
Sog„liqni  Saqlash  Jamiyati  (SSJ)  ta'rifiga  ko„ra  salomatlik 
tushunchasi.  Sog„liqni  tavsiflovchi  salomatlik  ko„rsatkichlari. 
VIY    bo„yicha  kasallanish.  Kasallanishni  o„rganish  usullari. 
Kasallanish  darajasini  baholashda  iqtisodiy  samaradorlik  va 
zararlarni  hisob-kitobini  qilish.  VIY  bo„yicha  kasallanishni 
chuqur  tahlil  qilish.  Notkin  shkalasi.  16  VN  shakli  bo„yicha 
A - 4,7,8;  
Q
 - 3,6,11 

 
 
vaqtinchalik qobilyatsizlik haqida hisobotlarni tuzish tartibi va 
uning  asosiy  qismlari.  Sog„lomlashtirish  chora-tadbirlarini 
ishlab chiqish.  
Chinni 
ishlab 
chiqarish 
korxonalarida 
kasallanish 
ko‘rsatkichlarini o‘rganish. 
“Miya atakasi” va “Qanday, qanaqa” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
40. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida vaqtinchalik mehnat 
qobiliyatini yo„qotganlik bo„yicha iqtisodiy samarani va 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling