“Tasdiqlayman” O„quv ishlari bo„yicha prorektor prof O. R. Teshaev 201 yil


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/21
Sana30.03.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

zararni aniqlash usullari. 
Kasallanishni  o„rganish  usullari.  16-VN  shaklidagi  hisobot. 
Kasallanish  bo„yicha  materiallarni  ishlashda  qo„llaniladigan 
ko„rsatkichlar  (hodisalar  soni  va  vaqtinchalik  qobiliyatsizlik 
kunlar  soni).  Kasallanish  darajasini  baholashda  iqtisodiy 
samaradorlik va zararlarni hisob-kitobini qilish.  Kunlarda ish 
yo„qotishlar,    1  kunda  ishlab  chiqariladigan  mahsulotning 
o„rtacha  miqdori,  kasallik  varaqasiga  to„lash  uchun  ketgan 
miqdor,  so„mlarda,  1  ta  ishiga  1  kunga.    Notkin  shkalasi. 
Sog„lomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish. 
“Baliq skeleti” va “Yumaloq stol” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 - 11,14 
 
 
 
 
 
41. 
Kasb kasalligini va kasbdan zaharlanishda tekshiruv 
o„tkazishni o„rganish. 
Kasb 
kasallanishlarning 
o„sishining 
sabablari. 
Kasb 
kasallanishlar 
guruhlari. 
O„tkir 
va 
surunkali 
kasb 
kasallanishlarni  aniqlash.  Shoshilinch  xabar  058/h  shakli. 
Kasb  kasallanishi  va  zaharlanishining  sabablarini  aniqlash 
dalolatnomasi  (sh.  362/h).  Mehnat  sharoitlari  san.-gig. 
tavsifnomasini tuzish. O„tkir va surunkali kasb kasallanish va 
zaharlanishlar  to„g„risida  shoshilinch  xabar  berish  tartibi  va  
muddatlari.  O„tkir  va  surunkali  kasb  kasallanishlarni 
kamaytirishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar.  
“Kloster” va “Pinbord” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 - 11,13. 
 
 
 
Ishlovchilarni ishga kirishdan avval dastlabki va davriy 
tibbiy ko„riklardan o„tkazish. 
№300  bo„yruqning  asosiy  bo„limlari.  Davriy  va  dastlabki 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 

 
 
 
42. 
tibbiy  ko„riklarni  o„tkazish  tartibi  va  maqsadi.  Tibbiy 
ko„riklardan o„tadigan kontingent. Tibbiy ko„riklarni o„tkazish 
uchun 
kalendar 
reja 
tuzish. 
Tibbiy 
ko„riklarni 
tashkillashtirishda  mehnat  gigiyena  vrachining  roli.  Tibbiy 
ko„rik 
natijalar 
bo„yicha 
yakunlovchi 
dalolatnoma. 
Sog„lomlashtirish chora tadbirlarni ishlab chiqish.  
O‘zR SSVning 300-sonli buyrug‘ini mazmuni 
“Kloster” va “Miya atakasi” usullarini o„tkazish. 
12,13,14. 
 
 
 
 
43. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida ishchilarda kasallanishni 
o„rganish. 
VIY  bo„yicha  kasallanish.  Kasallanishni  o„rganish 
usullari.  Kasallanish  darajasini  baholashda  iqtisodiy 
samaradorlik 
va 
zararlarni 
hisob-kitobini 
qilish. 
Kasallanishni  tahlil  qilish  maqsadi.  VIY  bo„yicha 
kasallanishni chuqur tahlili. Notkin shkalasi. 16 VN shakli 
bo„yicha  vaqtinchalik  qobilyatsizlik  haqida  hisobotlarni 
tuzish  tartibi  va  uning  asosiy  qismlari.  Sog„lomlashtirish 
chora-tadbirlarini ishlab chiqish.  
“Klostr” va “Yashirilgan xazina”  usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
44. 
Umumiy kasallanishni kamaytirishga, kasbdan 
zaharlanish va kasb kasalliklarini oldini olishga qaratilgan 
sog„lomlashtirish chora-tadbirlarni ishlab chiqish.  
Ishlovchilar  kasallanishi  rivojlanishiga  ta'sir  etuvchi  asosiy 
sabablar. 
Sog„lomlashtiruvchi 
chora-tadbirlar 
asosiy 
yo„nalishlari.   
Texnik-texnologik  chora-tadbirlar.  Sanitar-texnik  chora-
tadbirlar. 
Tibiiy-profilaktik 
chora-tadbirlar. 
Sog„lomlashtiruvchi chora-tadbirlarni ishlab chiqishda kerakli 
bo„lgan asosiy qonuniy – me'yoriy xujjatlar.  
“Kloster” va “Baliq skeleti” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 - 11,14 
 
 
 
 
Pestitsidlarni omborxonalarda saqlanishiga, 
transportlarda tashishga bo„lgan gigiyenik talablar. 
"Pestitsid"  tushunchasiga  ta'rif.  Pestitsidlarni  qo„llashning 
ijobiy  tomonlari.  Pestitsidlarni  qo„llashning  asosiy  salbiy 
tomonlari.  Pestitsidlarni  qo„llashni  gigiyenik  xususiyatlari. 
A – 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
 
45. 
Pestitsidlar  tasnifi.  Pestitsidlarni  qo„llash  bosqichlari. 
Tayyorlov ishlari. Pestitsidlarni omborxonalarda saqlanishiga, 
transportlarda 
tashishga 
bo„lgan 
gigiyenik 
talablar. 
Pestitsidlarni  omborxonadan  tarqatilishiga  bo„lgan  gigiyenik 
talablar.  Pestitsidlar  bilan  ishlashda  asosiy  qonuniy  xujjatlar. 
Sog„lomlashtiruvchi chora-tadbirlarni ishlab chiqish. 
Pestitsidlar bilan ishlovchilarni mehnat va dam olish tartibini 
xususiyatlari
“Inserd”  usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
46. 
Dalalarni pestitsidlar bilan ishlov berishda traktor va 
aviatsion usullariga qo„yiladigan gigiyenik talablar. 
Qishloq  xo„jaligida  o„simliklarga  pestitsidlar  bilan  ishlov 
berish.  Dalalarga  pestitsidlarni  sepishda  traktor  va  aviatsiya 
usullari. Dalalarni pestitsidlar bilan ishlov  berishda traktor  va 
aviatsiya  usullariga  gigiyenik  talablar.  Pestitsidlar  bilan 
ishlashda asosiy qonuniy xujjatlar. Sog„lomlashtiruvchi chora-
tadbirlarni  ishlab  chiqish.  Pestitsidlarni  qo„llashda  atrof-
muhitni muhofazalash chora-tadbirlari.  
 “Yumaloq stol” va “Venna diagrammasi” usullarini o„tkazish. 
A – 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
47. 
Pestitsidlarni qo„llashda shaxsiy ximoya vositalariga, 
idishlarga va maxsus kiyimlarga qo„yiladigan talablar. 
Pestitsidlarni 
qo„llashda 
shaxsiy 
himoya 
vositalari 
(ShHV).Transport 
vositalarini, 
tashish 
idishlarini, 
apparaturalarni, 
xonalarni 
va 
maxsus 
kiyimlarni 
zararsizlantirish.  Pestitsidlar  bilan  ishlashda  asosiy  qonuniy 
xujjatlar. Sog„lomlashtiruvchi chora-tadbirlarni ishlab chiqish. 
Pestitsidlarni  qo„llashda  atrof-muhitni  muhofazalash  chora-
tadbirlari.  Respublika  qonunchiligi  asosida  o„simliklarni 
muhofazalash sohasida O„z SSV ning san-epid. xizmatlarining 
turlari. 
“ Yumaloq stol” usullarini o„tkazish. 
A – 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
Mukammal sanitariya tekshiruv o„tkazish bosqichlari. 
Joriy sanitariya nazorati bo„yicha mehnat gigiyena vrachining 
ish  mazmuni.  Ishlab  chiqarish  korxonalarida  mukammal 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 

 
 
 
 
48. 
sanitar  tekshiruvini  o„tkazish  maqsadi.  Mukammal  sanitar 
tekshiruvini  o„tkazish  bosqichlari.  Korxonani  sanitar 
tekshirish  sxemasi.  Sexlarni  sanitar  ta'riflash  sxemasi. 
Mukammal  sanitar  tekshiruvi  dalolatnomasini  tuzish  (sh. 
315/h).  “Reja-topshiriq”  ni  tuzish.  Kontrol  yoki  qayta 
tekshirish sanitariya tekshiruvini o„tkazish. 
Shisha  mahsulotlarini  ishlab  chiqarish  korxonalarida 
ishlovchilarni mehnat sharoitlari. 
“Kloster” va “Yashirilgan hazina” usullarini o„tkazish. 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
49. 
Ishlab chiqarish korxonalarida mukammal sanitariya 
tekshiruvini  o„tkazish. 
Ma'lum  bir  ishlab  chiqarish  korxonasida  mukammal  sanitar 
tekshiruvini 
o„tkazish 
maqsadi. 
Mukammal 
sanitar 
tekshiruvini 
o„tkazish 
bosqichlari. 
Ishlab 
chiqarishda 
texnologik  jarayonini  o„rganish  va  sexlarda  ishlab  chiqarish 
omillardan  yetakchisini  aniqlash.  Korxona    va  uning  xududi 
holatini sanitar tekshirish.  Sexlarni sanitar ta'riflash va sanitar 
-  texnik  jihozlarning  bor-yo„qligini  aniqlash.  Zararli  ishlab 
chiqarish  omillarining  darajasini  laborator  asbob-uskunaviy 
usullar  bilan  o„rganish.  Mukammal  sanitar  tekshiruvi 
dalolatnomasini  tuzish  (sh.  315/h).    Sog„lomlashtiruvchi 
chora-tadbirlarni ishlab chiqish. 
“Yumaloq stol” va “Yashirin xazina” usullarini o„tkazish.. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
50. 
Sanitariya tekshiruv dalolatnomasini rasmiylashtirish va 
olingan natijalarni gigiyenik baholash. 
Ishlab  chiqarish  korxonasi  texnologik  jarayonini  (xom-ashyo, 
chiqindilar, oraliq va yakunida olinadigan mahsulotlar), asosiy 
sexlar  va  yordamchi  xonalarni  o„rganish.  Laborator  asbob-
uskunaviy  tekshiruvlarini  o„tkazish.  Ishlab  chiqarish  sanitar 
omillarining  miqdor  va  sifati  jihatidan  gigiyenik  baholash 
(meteorologik, chang, kimyoviy, fizik va bq. omillar). Olingan 
natijalarni  SanQvaM  va  DavSTlar  asosida  REM  va  RED  lar 
bilan solishtirish. Mukammal sanitar tekshiruvi dalolatnomasi 
(sh.  315/h)  va  boshqa  hisob-kitob  xujjatlarini  (protokollar, 
qarorlar  va  bq.)  rasmiylashtirish.  Sog„lomlashtiruvchi  chora-
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
tadbirlarni ishlab chiqish. 
Ishlab 
chiqarish 
korxonalarida 
mukammal 
sanitariya 
tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi 
 “Ilon izi” va “Yashirilgan hazina” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
51. 
Ish joylari attestatsiyasi va mehnat sharoitlariga 
professiografik tavsif. 
 Ish  joylari  attestatsiyasini  o„tkazish  tartibi  va  maqsadi.  Ish 
joylari 
attestatsiyasini 
o„tkazishda 
mehnat 
gigiyenasi 
vrachining    roli.  Mehnat  sharoitlarining  professiografik 
tavsifnomasini  tuzish  tartibi.  Qonuniy-me'yoriy  xujjatlar. 
Mehnat  jarayonining  og„irligi  va  keskinligi  kriteriyalari. 
Zararli va havfli mehnat sharoitlarida qo„shimcha xaq to„lash. 
Ish  joylari  attestatsiyasini  o„tkazishda  kasbiy  gigiyenik 
pasportni  tuzish  ahamiyati  (professiogramma).  Profilaktik 
chora-tadbirlar majmuasini ishlab chiqish. 
Issiq sexlarda sanitariya-texnik  chora–tadbirlari 
“Klostr” va “Yashirilgan hazina” usullarini o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
52. 
Ish joylarini attestatsiyadan o„tkazish va mehnat 
sharoitlari kartasini tuzish. 
Ish  joylari  attestatsiyasini  o„tkazish  maqsadi.  Ish  joylari 
attestatsiyasini  o„tkazishda  rasmiylashtiriladigan  xujjatlar. 
Mehnat  sharoitlari  kartasini  tuzish  tartibi,  uning  mazmuni. 
Mehnat  sharoitlari  kartasini  tuzishda  va  baholashda  kerak 
bo„ladigan  qonuniy-me'yoriy  xujjatlar.  Profilaktik  chora-
tadbirlar majmuasini ishlab chiqish. 
 “Yumaloq stol ” va “Baliq skeleti” usullarini o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
53.  Oraliq nazorat, OSKI 
 
 
 
 
 
 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida Davlat sanitariya nazorati 
o„tkazishni asoslari. 
Davlat  sanitariya  nazorati  -  bu  sanitariya  konunlarining 
buzilishnni  oldini  olish,  aniklash  va  ularga  chek  kuyishga 
karatilgan 
sanitariya 
epidemiologiya 
xizmatining 
faoliyatidir. Ishlovchilar mehnatini muhofaza qilishga ta'rif. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
 
 
54. 
Aholi 
sanitar-epidemiologik 
holati 
va 
mehnat 
havfsizligining 
asosiy 
prinsiplari. 
DSENM 
tuzilishi 
(ma'muriy-hududiy).  Qonuniy  xujjatlar:  asos  bo„luvchi 
(“Davlat  sanitariya  nazorati”  to„g„risidagi  qonun,  O„zR 
Mehnat 
kodeksi); 
umumdavlat 
me'yoriy, 
sanoat 
tarmoqlarining  hammasiga  tegishli,  alohida  tarmoqlar, 
omillar,  savollar  bo„yicha  me'yoriy-uslubiy  (SanQvaM,  SQ, 
REM va hq..), O„zR SSV ning bo„yruqlari. DSENM  mehnat 
gigiyena  vrachining  ish  mazmuni,  nazorat  shakllari.  Mehnat 
gigiyena vrachining burchlari va huquqlari. 
DSENM ma'muriy hududida joylashgan nazorat ostidagi 
korxona dislokatsiyasi bo‘yicha OSN va JSN. 
“Rezyume” va “O„rgimchak to„ri”  usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
55. 
DSENM mehnat gigiyenasi bo„limida asos bo„luvchi 
qonuniy hujjatlarni o„rganish. 
Mehnat  gigiyena  vrachining  ishini  rejalashtirishning 
asosiy  prinsiplari.  Hisob-kitob  xujjatlarining  shakllari, 
nazorat 
ostidagi 
ob'ektlar 
dislokatsiyasi 
jurnali. 
Hisobotlar  tuzishda  ishtirok  etish,  vazifalarni  bajarilishi 
ustidan  nazorat  qilish.  Uslubiy  va  me'yoriy  adabiyotlar 
bilan  ishlash,  nazorat  ostidagi  ob'ektlar  tibbiy,  texnik 
xodimlarining  ma'lumotlarini  oshirish.  Nazorat  ostidagi 
ob'ektlar  tibbiy,  texnik  xodimlarining  va  yashash 
punktidagi  aholi  gigiyenik  bilimlarini  oshirish.  Ma'muriy 
hududdagi  nazorat  ostidagi  ob'ektlar  sanitar  xolati 
tahlilini o„tkazish.  
Joriy sanitariya nazorati o‘tkazilganda Davlat sanitariya 
standartlari tizimini qo‘llash
“Romao„ka” va “Pinbord”  usullarini o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
Ogohlantiruvchi sanitariya nazorati o„tkazish va tashkil 
qilishni umumiy masalalari. 
Ogohlantiruvchi sanitariya nazoratini o„tkazishdan maqsad va 
A - 4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
56.  asosiy 
vazifalar 
(OSN). 
Ogohlantiruvchi 
sanitariya 
nazoratining  yo„nalishlari.  Yangi  va  qayta  qurilayotgan 
ob'ektlar 
ustidan 
ogohlantiruvchi 
sanitariya 
nazorati 
(DSENMda ekspertizada turgan materiallarni ruyxati va ularni 
o„rganish).  Yangi  texnika,  texnologiya,  kimyoviy  birikmalar, 
mashinalar, 
dastgohlar 
 
sanitar 
ekspetizasida 
OSN. 
Ogohlantiruvchi sanitariya nazoratining asosiy bosqichlari. 
“Loyixa” va “Stol ustida ruchka” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. 
Ishlab chiqarish ob'ektlari qurilishda ogoxlantiruvchi 
sanitariya nazoratining birinchi va ikkinchi bosqichlari. 
Birinchi  bosqich:  qurilish  ob'ekti  uchun  yer  ajratilish 
bosqichida  davlat  sanitariya  nazorati  va  unga  tegishli 
ma'lumotlarni o„rganib chiqish: sanitar himoya mintaqasining 
borligi  va    yetarliligi,  shamol  gulini  hisobga  olgan  xolda 
to„g„ri  joylashtirilganligi,  aeroklimatik  sharoitlarini  baholash, 
hudud  relefi,  suv  bilan  ta'minlanishi,  oqar  suvlarni  tozalash, 
hajmi, 
tarkibi, 
transport 
ishlab 
chiqarish 
aloqalarini 
tashkillashtirish,  chiqindilarni  zararsizlantirish  joyi.  301/h 
shakli  bo„yicha  xulosa  tuzish  va  302/h  shakli  yer  ajratish 
bo„yicha  xulosani  yozish  jurnaliga  rasmiylashtirish.  Ikkinchi 
bosqich:  qurilish  loyihalari  sanitariya  ekspertizasi  –  loyixa 
xujjatlarining  sanitar  ekspertizasi:  binoning  alohida  qismlari 
ekspertizasi.  Faoliyat  ko„rsatuvchi  sanitariya  me'yorlari, 
qoidalari  va  gigiyenik  talablarning  amalga  oshirilishi  ustidan 
nazorat qilish bo„yicha asosiy vazifalar, buzilishlarni aniqlash, 
303/h shakldagi xulosalarni tuzish. 
“Stol o„rtasida ruchka” va “Klostr” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8; 
Q
 - 12,14 
 
 
 
 
 
 
58. 
Ishlab chiqarish ob'ektlari qurilishda ogohlantiruvchi 
sanitariya nazoratining uchinchi va to„rtinchi 
bosqichlari. 
Ishlab chiqarish ob'ektlari qurilishi ustidan nazorat qilishda 
ishtirok etish. Qurilayotgan yoki qayta qurilayotgan ob'ekt 
OSN kartasi (sh.305/h). Qurilayotgan ob'ekt loyixa 
bo„yicha ketayotganligini aniqlash, atrof-muhitni 
muhofazalash maqsadida loyixa sanitar qonuniyatlari 
asosida ekanligini tekshirish. Quruvchilar mehnat 
sharoitlarini o„rganish. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf 
etuvchi chora-tadbirlarini ishlab chiqish, ularni bajarish 
muddatlarini belgilash. OSNning yakuniy bosqichi - 
ob'ektni qabul qilish materiallarini o„rganish. Tugallangan 
ob'ekt Davlat qabul qilish xay'atiga tayyorgarlik 
A - 4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
dalolatnomasini berish.    
«Stol ustida ruchka» va “Ilon izi”  usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
59. 
Yangi texnika texnologiya va kimiyoviy moddalar ustidan  
ogoxlantiruvchi sanitariya nazorati. 
Ogohlantiruvchi  sanitariya  nazoratining  ikkinchi  yo„nalishi  – 
yangi  texnika,  texnologiya  va  kimyoviy  moddalar  ustidan 
nazorat.  Yangi  texnika,  texnologiya  va  kimyoviy  moddalar 
ustidan  OSN  o„tkazishning  maqsad  va  vazifalari.  OSNni 
o„tkazish  bosqichlari.  Me'yoriy-texnik  xujjatlar.  Yangi 
kimyoviy  moddalar  gigiyenik  reglamentatsiyasini  o„tkazish. 
Tajriba  natijasida  olingan  natijalar  bo„yicha  dalolatnoma. 
Davlat qabul xay'atining dalolatnomasi. 
Yuqori zaharlilik ko‘rsatkichlariga qarab hisoblash usuli 
orqali yangi kimyoviy moddalarni tahminiy bezarar 
miqdorini aniqlash
“Pog„ona” va “Qor bo„ron”  usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
60. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida joriy sanitariya nazorati. 
Avtota'mirlash ishlarida mehnat gigiyenasi. 
Joriy  sanitariya  nazoratining  asosiy  vazifalari.  Davlat 
sanitariya 
nazoratidan 
o„tuvchi 
belgilangan 
hududda 
joylashgan  ishlab  chiqarish  ob'ektlari  dislokatsiyasi  va 
turlarini  o„rganish  (sh.  300/h).  Joriy  sanitariya  nazoratida 
me'yoriy-qonuniy  xujjatlar.  Avtota'mirlash  ishlarida  mehnat 
sharoitlarining  gigiyenik  jihatlar  va  texnologik  jarayon. 
Avtota'mirlash  sexlarida  ishchilar  organizmida  fiziologik 
xususiyatlar  va  asosiy  kasbiy  guruhlar.  Avtota'mirlash 
ishlarini  bajaruvchi  ishlovchilar  kasallanishi.  Avtota'mirlash 
ishlarida profilaktik chora-tadbirlar.  
Havo muhitdagi mexanik tebranishlarini gigiyenik 
reglamentlash.  
“Yashirilgan hazina” va “Klostr” usullarini o„tkazish. 
 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida mukammal sanitariya 
tekshiruvi. 
Ishlab chiqarish korxonalarida mukammal sanitar tekshiruvini 
o„tkazish.  Mukammal  sanitar  tekshiruvini  o„tkazish  va  uning 
mazmuni:  korxona  hududiga,  sexlar  ichida  transport 
vositalariga,  texnologik  jarayon  va  jihozlanishiga,  mehnat 
qilish  va  dam  olish  tartiblariga,  ishchilarga  tibbiy  xizmat 
ko„rsatishlarga,  maishiy  xizmat  xonalari  va  ShHVlar  bilan 
ta'minlanganligiga  gigiyenik  baho  berish.  Sexlarni  sanitar 
ta'riflash. 
Texnologik 
jarayonni 
mexanizatsiyalash 
va 
avtomatizatsiyalash  darajasi.  yetakchi  zararli  omillariga  baho 
berish  (meteorologik,  chang,  kimyoviy,  fizik).  Sanitar 
tekshiruv  dalolatnomasini  tuzish  (sh.  315/h),  u  kuyidagi 
qismlardan  iborat:  pasport,  izohlovchi  (asosiy),  yakunlovchi 
va chora-tadbirlar bajarish muddatlari bilan.  
“Yumaloq stol” va “Baliq skeleti” usullarini o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
 
62. 
yengil sanoat korxonalarida mukammal sanitariya 
tekshiruvini o„tkazish. 
yengil  sanoatining  asosiy  tarmoqlari:  to„qimachilik, 
tikuvchilik,  oyoq  kiyimini  ishlab  chiqarish  va  teri  oshlash 
korxonalari.  yengil  sanoat  korxonalarida  texnologik 
jarayonini  o„rganish:  mexanizatsiyalashganlik  darajasi, 
ishning  asosiy  bosqichlari,  foydalanilayotgan  xom-ashyo, 
uni  tayyorlash,  bajarayotgan  operatsiyalarning  xilma-
xilligi va chiqarayotgan mahsulot. Zararli va havfli ishlab 
chiqarish  omillari:  chang,  shovqin,  tebranish,  noqulay 
mikroiqlim  (yuqori  namlik),  majburiy  ish  xolati,  mehnat 
monotonligi  va  tikish  jarayonida  gipokineziya.  Laborator 
asbob-uskunaviy  tekshirishlarni  o„tkazish.  Mukammal 
sanitariya tekshiruvi dalolatnomasini rasmiylashtirish (sh. 
315/h). Oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish. 
To‘qimachilik korxonalarida ishlovchilarni mehnat 
sharoitlariga fiziologik va gigiyenik tavsif
“Kloster” va “Miya atakasi” usullarini o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
Mukammal sanitariya tekshiruvi dalolatnomasi, 
A –  4,7,8; 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling