“Tasdiqlayman” O„quv ishlari bo„yicha prorektor prof O. R. Teshaev 201 yil


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/21
Sana30.03.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

protokol tuzish. 
Mukammal  sanitariya  tekshiruv  bosqichlari.  Mukammal 
sanitariya  tekshiruvi  dalolatnomasini  rasmiylashtirish  (sh. 
315/h).  Dalolatnomaning  asosiy  qismlari:  pasport,  izohlovchi 
(asosiy),  yakunlovchi  va  chora-tadbirlar,  bajarish  muddatlari 
bilan.  Kamchiliklarni  aniqlash  va  korxona  ma'muriyati  bilan 
bajarish 
muddatlari 
kelishish. 
Sanitar-gigiyenik 
va 
epidemiyaga  qarshi  qoidalarning  buzilishi  haqida  protokolni 
tuzish (sh. 309/h).  
“Birgalikda o„rganamiz” va “Bilaman, bilishni xohlayman, 
bilib oldim” usullarini o„tkazish. 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
64. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida kontrol sanitariya 
tekshiruvini o„tkazishga tayyorlash. 
Kontrol  sanitariya  tekshiruvini  o„tkazishdan  maqsad.  Ishlab 
chiqarish 
ob'ektlarida 
kontrol 
sanitariya 
tekshiruvini 
o„tkazishga  tayyorlanish  ishlari.  Mukammal  sanitariya 
tekshiruvida  belgilangan  chora-tadbirlarning  bajarilishini 
nazorat  qilish.  Sanitar  tekshiruv  dalolatnomasini  tuzish: 
pasport  qismi,  yakunlovchi  qism  va  takliflar.  Profilaktik 
chora-tadbirlarni ishlab chiqish. 
“Muammoli vaziyat” va “Yumaloq stol” usullarini 
o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
65. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida kontrol sanitariya 
tekshiruvini o„tkazish. 
Rejali tekshiruvlar natijalari bo„yicha DSENM mehnat 
gigiyenasi vrachi korxonaga buyurilgan choralarni 
bajarilishini, direktiv xujjatlarning (qarorlar, buyruqlar, 
takliflar) bajarilishini tekshirish, ishchilardan, aholidan 
tushgan arizalarning sabablarini aniqlash, kasb kasalliklar, 
zaharlanishlar hodisalarini tekshirish. Sanitar me'yorlar, 
qoidalar va gigiyenik normativlarning buzilishi sababli 
jarima solish. Kontrol sanitariya tekshiruv dalolatnomasini 
tuzish (pasport qismi, yakunlovchi qism va takliflar). 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
Profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish. 
“Yumaloq  stol”  va  “Galereya  bo„ylab  sayoxat”  usullarini 
o„tkazish. 
 
 
 
 
 
66. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida mavzuiy sanitariya 
tekshiruvini o„tkazish. 
Mavzuiy sanitariya tekshiruvini o„tkazish mavzulari. 
Korxonada kuzgi-qishqi mavsumga tayyorgarlik, turli xil 
qaror va buyruqlarning bajarilishi (shovqin bilan kurashish 
choralari, atmosfera havosini muhofazalash, qulay 
meteorologik sharoitlarini yaratish va h.q.), gripp 
profilaktikasi. Mavzuiy sanitariya tekshiruv dalolatnomasini 
va boshqa hisobot xujjatlarini tuzish. Profilaktik chora-
tadbirlarni ishlab chiqish. 
Ishlab chiqarish korxonalarida kuzgi-qishgi mavsumga 
tayyorgarligi bo‘yicha mavzuiy sanitariya tekshiruvi
“Ilon izi” va “Yashirilgan xazina” usullarini o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
67. 
Kompleks sog„lomlashtirish  chora-tadbirlarini ishlab 
chiqish va operativ xujjatlarni tayyorlash. 
DSENM 
mehnat 
gigiyena 
bo„limining 
vazifalari 
– 
sog„lomlashtirish  chora-tadbirlarini  ishlab  chiqish.  Profilaktik 
chora-tadbirlar  majmuasi.  Texnik,  texnik-texnologik  chora-
tadbirlar 
(avtomatlashtirish, 
mexanizatsiyalashtirish, 
texnologik  jarayonni  yaxshilash,  masofadan  boshqarish  va 
bq.). 
Sanitar-texnik 
chora-tadbirlar 
 
(himoyalovchi 
ekranlardan 
foydalanish, 
shovqin 
yutuvchi 
devorlar, 
qoplamalar,  ventilyasiyani  tashkillashtirish,  yoritilganlik  va 
bq.).  Tibbiy-profilaktik  chora-tadbirlar  (ShHVlarni  qo„llash, 
ratsional  mehnat  qilish  va  dam  olish  tartibini  tuzish,  tibbiy 
ko„riklarni  vaqtida  o„tkazish,  sanitar-oqartuv  ishlarini  olib 
borish  va  bq.).  Operativ  xujjatlarni  tuzish:  dalolatnomalar, 
protokollar, qarorlar, hisobotlar va bq. 
“Yumaloq stol” va “Baliq skeleti” usullarini o„tkazish.. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
Ishlab chiqarish korxonalarida kompleks sanitariya 
tekshiruvini o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
68. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida kompleks sanitariya 
tekshiruvini o„tkazishdan maqsad. Kompleks sanitariya 
tekshiruvini o„tkazish mavzulari. Kompleks sanitariya 
tekshiruvini o„tkazishda boshqa sohalardagi vrach va 
mutaxassislarning ishtiroki. Kompleks sanitariya tekshiruv 
dalolatnomasi va boshqa hisobot xujjatlarini tuzish. 
Profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish. 
 “Piramida” va “Miya atakasi” usullarini o„tkazish.. 
 
 
 
 
 
69. 
Ishlovchilar salomatligini o„rganish. 
Kasallanishni  o„rganish  usullari,  axborot  manbai.  Kasallanish 
ko„rsatkichlari.  Ishlovchilarni  tumandagi  ayrim  korxonalarda 
VIY bo„yicha kasallanishni taxlil qilish. Asosiy ko„rsatkichlar: 
ish  qobiliyatini  yo„qotish  hodisa  va  kunlar  bo„yicha  soni, 
kasallanish  struktarasi  (chorak  va  yil  bo„yicha)  oldingi  yillar 
bilan  solishtirish.  Ishlab  chiqarish  ob'ektda  zararli  va  havfli 
omillarni  ko„rsatkichlariga  baho  berish  va  ularni  ishlovchilar 
o„rtasida  kasallanishi  bilan  bog„lanishni  aniqlash.  Davriy  va 
dastlabki  tibbiy  ko„riklar.  Aniq  bir  ishlab  chiqarish 
korxonasida 
kasallanishni 
kamaytirishga 
qaratilgan 
sog„lomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish. 
 “Jimjimador  arralash”  va  “Yumaloq  stol”    usullarini 
o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
70. 
Ishchilarda umumiy kasallanishni o„rganish. 
16-VN shaklidagi hisobot bo„yicha ishlovchilar kasallanishini 
tahlil  qilish.  Mehnat  sharoitlari  bilan  kasallanish  orasida 
sabab-oqibat  bog„lanishni  aniqlash.    Kasallanishning  asosiy  
ko„rsatkichlari va ularning haqqoniyligi.  Kasallanish jadalligi 
va  tuzilishini  grafik  tasvirlar  orqali  ko„rsatish.  Kasallanish 
darajasini  baholashda  iqtisodiy  samaradorlik  va  zararlarni 
hisob-kitobini  qilish.  Ishlovchilar  umumiy  kasallanishini 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
kamaytirishga  qaratilgan  sog„lomlashtirish  chora-tadbirlarini 
ishlab chiqish. 
Ishlab chiqarishda charchash profilaktikasi. 
“Miyaga  xujum” va “Muammoli vaziyat”  usullarini 
o„tkazish. 
 
 
 
 
 
71. 
Dastlabki tibbiy ko„riklarni o„tkazish va tashkil etish 
ustidan nazorat olib borish. 
Dastlabki tibbiy ko„riklarni o„tkazishdan maqsad va vazifalar. 
Ishlab chiqarishning zararli va havfli omillarini aniqlash, ular 
bilan  muloqotda  bo„ladigan  ishlovchilarni  dastlabki  tibbiy 
ko„riklardan 
o„tkazish. 
Dastlabki 
tibbiy 
ko„riklarni 
o„tkazishda  mehnat  gigiyenasi  vrachining  roli.  Dastlabki 
tibbiy  ko„riklar  bo„yicha  seminarlarni  o„tkazish  va  tashkil 
qilinishi  ustidan  nazorat.  Dastlabki  tibbiy  ko„riklarga 
tayyorlanish 
jarayonida 
va 
ularni 
o„tkazishda 
rasmiylashtiriladigan  xujjatlar  (ambulator  kartasi,  ishga 
olingan  ishchilar  ruyxati,  qayta  ishga  olinganlik  haqida 
buyruqlar  va  hq.).  Sog„lomlashtirish  chora-tadbirlarini  ishlab 
chiqish.  
“Akademik Polinkn”  usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
 
72. 
Davriy tibbiy ko„riklarni o„tkazishda kontingentni 
aniklash, kalendar reja va yakunlovchi dalolatnomani 
tuzish. 
Davriy  tibbiy  ko„riklarni  o„tkazishdan  maqsad  va  vazifalar. 
Ishlab chiqarishning zararli va havfli omillarini aniqlash, ular 
bilan  muloqotda  bo„ladigan  ishlovchilarni  davriy  tibbiy 
ko„riklardan  o„tkazish  uchun  ruyxatini  tayyorlash.  Davriy 
tibbiy  ko„riklardan  o„tuvchilar  kontingentlarini  aniqlash, 
davriy  tibbiy  ko„riklar  bo„yicha  seminarlarni  o„tkazish  va 
tashkil  qilinishi  ustidan  nazorat.  Davriy  tibbiy  ko„riklar 
kalendar  rejasini  tuzish  va  natijalar  bo„yicha  yakuniy 
dalolatnomani  rasmiylashtirish.  Davriy  tibbiy  ko„riklar 
natijalar 
bo„yicha 
kasallanish 
dinamikasini 
kuzatish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
Sog„lomlashtirish  chora-tadbirlarini  ishlab  chiqish.  Ish  bilan 
ta'minlash.    
Dastlabki va davriy tibbiy ko‘riklarni o‘tkazishda mehnat 
gigiyenasi vrachining vazifalari.  
“Jimjimador arralash” va “Loyixa” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
73. 
Kasbdan zaharlanish va kasb kasalliklarini 
hisobga olish, ro„yxatga kiritish va nazorat o„tqazish. 
Kasb 
kasallanishlarning 
o„sishining 
sabablari. 
Kasb 
kasallanishlar 
guruhlari.  O„tkir 
va 
surunkali  kasb 
kasallanishlarni  aniqlash.  Shoshilinch  xabar  058/h  shakli. 
Kasb  kasallanishi  va  zaharlanishining  sabablarini  aniqlash 
dalolatnomasi  (sh.  362/h).  Mehnat  sharoitlari  san.-gig. 
tavsifnomasini tuzish. O„tkir va surunkali kasb kasallanish va 
zaharlanishlar  to„g„risida  shoshilinch  xabar  berish  tartibi  va  
muddatlari.  Kasb  kasallanishlar  va  kabiy  zaharlanishlarni 
kamaytirishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar.  
“Kloster” va “Yashirilgan xazina” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8;  
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
74. 
Ishlab chiqarish obektlarida asosiy kasblarga 
professiografik tavsif. 
Ish  joylari  attestatsiyasini  o„tkazish  tartibi  va  maqsadi.  Ish 
joylari 
attestatsiyasini 
o„tkazishda 
mehnat 
gigiyenasi 
vrachining    roli.  Mehnat  sharoitlarining  professiografik 
tavsifnomasini  tuzish  tartibi.  Qonuniy-me'yoriy  xujjatlar. 
Mehnat  jarayonining  og„irligi  va  keskinligi  kriteriyalari. 
Zararli va havfli mehnat sharoitlarida qo„shimcha xaq to„lash. 
Ish  joylari  attestatsiyasini  o„tkazishda  kasbiy  gigiyenik 
pasportni  tuzish  ahamiyati  (professiogramma).  Profilaktik 
chora-tadbirlar majmuasini ishlab chiqish. 
Mehnat  sharoitlarining  tasnifi  asosida  mehnatning  zararlilik 
va xavfililik ko‘rsatkichlarini o‘rganish
«Galereya  bo„ylab  sayr»  va  “Jimjimador  arralash”  usullarini 
o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida sanitar targ„ibot ishlarini 
olib borish. 
Tibbiy  va  gigiyenik  bilimlarni  targ„ib  qilish  uchun  sanitar 
targ„ibot  ishlarining  shakllari  (suhbat  va  ma'ruza  matnlarini 
tuzish, demonstratsion materiallarni tayyorlash, san byulleten, 
ishchilar  orasida  dolzarb  muammolar  haqida  suhbat  o„tkazish 
va bq.).  
Ishchilar  gigiyenik  tayyorgarlik  ko„rilishini  tasdiqlovchi 
Davlat  xujjatlari.  Gigiyenik  tayyorlanishning  asosiy  maqsadi. 
Kirish  va  qayta  sanitar  instruktajlar,  ularning  vazifalari. 
Ishchilarni  maqsadli  kursli  gigiyenik  o„qitilishi.  Mehnat 
gigiyena  vrachining  sanitar  targ„ibot  ishlarining  asosiy 
bo„limlari.  Tibbiy  sanitar  qismlari  vrachlari  bilan  seminarlar 
o„tkazish. Sanitar ogohlantiruv bo„yicha sanitar vrachlar bilan 
birgalikda ishlash.  
Issiq sexlarda isituvchi mikroiqlimni ta'sirini oldini olish 
choralarini belgilashda instruktaj o‘tkazishni ahamiyati.  
“Yashirilgan xazina” va “Insert” usullarini o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
76. 
Sog„lomlashtirish chora-tadbirlari samaradorligini 
gigiyenik baholash (ventilyasiya, yoritilganlik). 
Sog„lomlashtirish  chora-tadbirlar  samaradorligining  asosiy 
sifat  va  miqdor  ko„rsatkichlari  (ventilyasiya,  yoritilganlik). 
Turli  xil  sexlarda  ventilyasiya  va  yoritilganlik  tizimlarini 
to„g„ri  tanlash.  Ventilyasiya  va  yoritilganlik  tizimlariga 
gigiyenik 
baho 
berish 
bosqichlari. 
Ventilyasiya 
va 
yoritilganlik 
tizimlarini 
sanitar 
tekshiruv 
 
sxemasi. 
Ventilyasiya  samaradorligini  va  ish  joylarida  yoritilganlik 
darajalarini  aniqlash.  Sog„lomlashtirish  chora-tadbirlar 
samaradorligiga  gigiyenik  baho  berishda  asosiy  me'yoriy 
xujjatlar:  QMQ  2.01.05-98  «Tabiiy  va  sun'iy  yoritilganlik», 
DavST  24940  «Ish  joylarida  ishlab  chiqarish  yoritilganligini 
o„lchash  usullari»,  QMQ  2.04.05-97  «Isitish,  ventilyasiya  va 
havoni  konditsionerlash»,  DavST  SSBT  12.1.005-88  «Ishchi 
zonasi  havosiga  bo„lgan  umumiy  sanitar-gigiyenik  talablar» 
va SanQvaM № 0046-95 «Gigiyenik me'yorlar. Ishchi zonasi 
havosida  zararli  moddalar  REM»  va  SanQvaM  №0203-06 
«Ishlab  chiqarish  xonalarida  mikroiqlimning  sanitar 
me'yorlari».  Kamchilik  va  nosozliklarni  oldini  olishga 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
qaratilgan sog„lomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish. 
Loyihadagi havo tortuvchi ventilyasiyaning 
samaradorligini gigiyenik baholash. 
“Ilg„orlama” va “Jimjimador arralash” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
 
77. 
Laborator tekshiruvlar uchun namuna olish va olingan 
natijalarga asoslanib protokolni rasmiylashtirish. 
Namuna olish uchun DSENM laboratoriyasiga reja-
buyurtmani tuzish. Ishlab chiqarish muhitining zararli 
omillariga gigiyenik baho berish bosqichlari. Texnologik 
jarayonni o„rganish. Xona eskizi,  namuna olish nuqtalarini 
belgilash (6 ta nuqtadan kam bo„lmasligi kerak, har bittasi 3 
martadan o„lchanadi). Laborator tekshiruvlar uchun namuna 
olish, ya'ni laborator asbob-uskunaviy tekshirishlarni 
o„tkazish. Olingan natijalarni protokollarga rasmiylashtirish 
(sh. 330/h, 333/h, 335/h, 334/h, 336/h). Olingan natijalarni 
tahlil qilish (SanQvaM, DavST, REM, RED va bq.). 
Sog„lomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.  
“Pog„ona” va “Miya atakasi” usullarini o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78. 
Fizik omillarni gigiyenik baholash bosqichlari. 
Namuna olish uchun Toshkent shahri DSENM fizik omillar 
laboratoriyasiga reja-buyurtmani tuzish. Ishlab chiqarish 
muhitining zararli omillariga gigiyenik baho berish 
bosqichlari. Texnologik jarayonni o„rganish. Xona eskizi,  
namuna olish nuqtalarini belgilash (6 ta nuqtadan kam 
bo„lmasligi kerak, har bittasi 3 martadan o„lchanadi). 
Laborator tekshiruvlar uchun fizik omillardan namuna 
olish, ya'ni laborator asbob-uskunaviy tekshirishlarni 
o„tkazish (lyuksmetr, IShV-1, Assman psixrometri, 
anemometr, katatermometr, aktinometr, NFM-1 va bq.). 
Olingan natijalarni protokollarga rasmiylashtirish (sh. 
333/h, 335/h, 334/h, 336/h). Olingan natijalarni tahlil qilish 
(SanQvaM, DavST, REM, RED va bq.). Sog„lomlashtirish 
chora-tadbirlarini ishlab chiqish. 
Sun'iy yoritilganlikni nuqtaviy usul bo‘yicha hisoblash. 
A - 4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
“Pinbord” va “Miya atakasi” usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
79. 
Ishlab chiqarish ob'ektlarini ish joyi havosida chang 
konsentratsiyasini aniqlash. 
Ishlab  chiqarish  changiga  gigiyenik  baho  berish  bosqichlari. 
Ishlab  chiqarish  changini  ishchi  zona  havosida  aniqlash 
usullari. Havodan namuna olishning aspiratsion usuli, so„ngra 
analitik  tarozlarda  filtrlarni  osib  ko„rish.  Changlanganlik 
mg/m

larda  hisoblanadi.  Olingan  natijalar  DavST  SSBT 
12.1.005-88 «Ishchi zonasi havosiga bo„lgan umumiy sanitar-
gigiyenik  talablar»  va    SanQvaM  №  0046-95  «Gigiyenik 
me'yorlar.  Ishchi  zonasi  havosida  zararli  moddalar  REMi» 
bo„yicha  baholanadi.  Ishlab  chiqarish  changi  ta'sir  etganda 
profilaktik chora-tadbirlar.  
Chang omilini organizmga ta'siri. 
“Qor buron” va “Klostr” usullarini o„tkazish. 
A - 4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
 
 
80. 
Qonuniy xujjatlarga asoslanib, sanitariya qonunlarini 
buzilganligini to„g„risida protokolni va jarima solish 
to„g„risidagi qarorni rasmiylashtirish. 
Sanitar-gigiyenik  me'yorlar  va  qoidalar  buzilganda,  DSENM 
vrachining  taklif  etilgan  tadbirlarni  bajarilmaslik  holatlarda 
jarima solish turlari. «Sanitar-gigiyenik va epidemiyaga qarshi 
qoidalarning  buzilishi  haqida  protokol»ni  tuzish  (sh.309/h). 
DSENM  bosh  vrachi  qaror  qilishi:  jarima  solish  haqida 
(sh.310/h),  to„xtatilishi,  taqiqlanishi  haqida  (sh.306/h), 
to„lanmaganlik  sababli  bo„yicha  taklif  (sh.312/h),  san-gig.  va 
epidemiyaga  qarshi  qoidalariga  rioya  etmaslik  sabablarini 
tushintirish  uchun  sudga  chaqirish  (sh.313/h),  materiallarni 
prokuraturaga  oshirish  xollari,  aybdor  shaxslarni  jinoiy 
javobgarlikka tortish. 
“Akademik  Polemika”  va  “Qanday,  qanaqa”  usullarini 
o„tkazish. 
A –  4,7,8; 
Q
 - 3,6. 
 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida ayollarning mehnat  
A - 4,7,8;  

 
 
 
 
 
 
 
 
81. 
sharoitlarini gigiyenik tavsifi  va maishiy xonalari bilan 
ta'minlanganligi
Joriy sanitariya nazoratining vazifalari: ayollar mehnat 
sharoitlarini nazorat qilish, ular maishiy xizmat xonalari 
bilan ta'minlangan bo„lishi kerak. Ayollar mehnat 
sharoitlarining o„ziga xos xususiyatlari. Zararli va havfli 
ishlab chiqarish omillar turlari: og„ir jismoniy mehnat, o„ta 
keskin ish turi, majburiy ishchi pozasi, tebranish, 
ionlashgan nurlanish, kimyoviy moddalr va bq. Ayollar 
organizmiga kasbiy omillarining spetsifik ta'sirini 
belgilovchi kriteriyalar. Profilaktik chora-tadbirlar. Ishlab 
chiqarish ob'ektlarida ayollar uchun maxsus maishiy xizmat 
xonalarini tashkil etish (shaxsiy gigiyena xonalari va bq.). 
Qurilish ishlarida kasb kasalliklarini va shikastlanishni oldini 
olish choralari.  
“Birga o„rganamiz” va “Yashirin xazina” usullarini o„tkazish.. 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
82. 
Ilmiy amaliy ishga tayyorlanish. 
Ilmiy amaliy ishni tashkil etishga va o„tkazishga tayyorlanish 
(IAI).  Ilmiy  amaliy  ish  rejasini  tuzish.  Ilmiy  amaliy  ishni 
o„tkazish  uchun  kerak  bo„lgan  qonuniy-me'yoriy  xujjatlar  va 
adabiyotlar.  IAIning  xususiy  tekshiruvlari  uchun  materiallar 
to„plash.  Xususiy  tekshiruvlarni  o„tkazish  uchun  usullar  va 
asboblarni  tanlash.  Xulosa  tuzish  shakli,  ilmiy  amaliy  ish 
bo„yicha xulosalar va amaliy takliflar.  
«Galereya bo„ylab sayr» va “Ilg„orlama” usullarini 
o„tkazish.. 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 
 
 
 
 
 
Ishlab chiqarish ob'ektlarida fiziologik tekshruvlarini 
o„tkazish. 
Ishlab 
chiqarish 
sharoitlarda 
fiziologik 
tekshiruvlari 
o„tkazilishini  tashkillashtirishning  asosiy  prinsiplari.  Ish 
kunini  xronometrajini  o„tkazish.  Yurak-qon  tomir  sistemasini 
funksional  holatini  o„rganish  (yurak  urishi,  QB,  Starr 
formulasi  bo„yicha  qoning  daqiqalik  hajmi  va  qonning 
zarbaviy  hajmi).  MAS  funksional  holatini  o„rganish  (diqqat-
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
 
 
83. 
e'tibor,  xotira,  korrekturaviy  jadval,  xronorefleksometriya, 
KChSZM  va  bq).  Nerv-mushak  apparati  holatini  o„rganish 
(dinamometriya, 
mushak 
chidamliligi, 
tremometriya). 
Ishlovchilarda  ishdan  avval,  ish  davomida    va  ishdan  so„ng 
davrlarida 
organizm 
reaksiyalarini 
o„rganish. 
Ishlab 
chiqarishda  charchashni  oldini  olish  chora-tadbirlarini  ishlab 
chiqish.   
Ishlovchilarida ish kuni daovmida yurak-kon tomir 
tizimidagi funksional o‘zgarishlarini tekshirish.  
“Ari uyasi” va “Ilg„orlama”  usullarini o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84. 
Ishlab chiqarish korxonalarini sanitar ta'riflash, 
yetakchi omillarni miqdoriy tavsifi va tekshiruv 
natijalari bo„yicha xulosa tuzish. 
Ishlab chiqarish ob'ektining nomi, asosiy sexlari va texnologik 
jarayonga  qisqacha  izoh.  Ishchilar  va  xodimlar  tarkibi  (soni, 
yoshi va jinslari). Mehnat qilish va dam olish tratibi (smenalar 
soni,  ish  kuninig  davomiyligi,  tanaffuslar).  Korxona  sinfi, 
aholi  va  atrof-muhit  uchun  zararligi,  me'yordagi  va  amaldagi 
sanitar-himoya 
mintaqasi. 
Korxona 
hovlisi, 
uning 
o„lchamlarining  yetarliligi,  territoriyasining  qoplanganligi, 
ko„kalamzorlashtirilganligi, 
xom-ashyo 
saqlash 
joylari, 
mahsulot,  yoqilg„isi  va  boshqalar.  Holisining  yoritilganligi, 
proezdlar,  proxodlar.  Ichish  va  texnik  ehtiyojlar  uchun  suv 
bilan  ta'minlanganligi.  Qattiq  chiqindilar  tavsifi,  ularni  yo„q 
qilish  usullari.  Chiqindi  suvlar  tarkibi  va  miqdori.  Tozalash, 
zararsizlantirish  va  yo„q  qilish  tizimlari.  Sexlarni  sanitar 
tavsiflash, ularda ishchilar soni, jinslari va yoshlari. Bino tipi, 
qurilish  materiallari,  qoplash  turi,  qavatlari.  Texnologik 
jarayonga  qisqacha  izoh,  qurilmalari  va  dastgohlariga  tasif. 
Sexda  asosiy  ish  joylarida  meteorologik  sharoitlar:  harorat, 
nisbiy  namlik,  havo  xarakat  tezligi.  Issiqlik  nurlanishi: 
manbalari,  jadalligi.  Noqulay  meteorologik  sharoitlar  bilan 
kurashish uchun chora-tadbirlar va ular samaradorligiga baho 
berish.  Asosiy  ish  joylarida  changlanganlik:  manbalari,  eng 
A –  4,7,8; 
Q
 
– 
12,13,14. 

 
 
ko„p  hosil  bo„ladigan  soatlar,  kimyoviy  tarkibi,  miqdoriy 
tavsifnomasi.  Zararli  bug„  va  gazlarning  ajralishi:  manbalar, 
eng  ko„p  hosil  bo„ladiganv  soatlar,  kimyoviy  tarkibi  va  
konsentratsiyasi.  Profilaktik  chora-tadbirlar.  Ishlab  chiqarish 
shovqinini  hosil  bo„lishi,  tebranish  manbalari.  Shovqin  va 
tebranish  bilan  kurashish  chora-tadbirlari.  Boshqa  zararli  va 
havfli ishlab chiqarish omillarining hosil bo„lishi. Sex ichidagi 
transportlar  turi,  havfsizlik  choralari.  Xonalarning  umumiy 
sanitar  xolati,  tozalash  tizimi.  Ishchilarni  ichish  suvi  bilan 
ta'minlash  tizimi,  unga  sanitar  tavsifnoma.  Yordamchi 
maishiy  xizmat  xonalari  (tarkibi,  sanitar  me'yorlarga  javob 
berishi).  Tekshirish  natijalari  bo„yicha  dalolatnomani  tuzish, 
rasmiylashtirish (sh. 315/h). 
“O„rgimchak to„ri” va “Yashirin xazina”  usullarini 
o„tkazish. 
 
 
 
 
 
 
85. 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling