«tasdiqlayman»


Download 315 Kb.
bet22/22
Sana06.11.2021
Hajmi315 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
T.r

Mavzular nomi

Soat

1.

Umumta’lim maktablarida Imom Buxoriy hadislarini oʻrganishning ahamiyati.

2

2.

”Boburnoma” asarini oʻrganishda fanlararo aloqadan foydalanish.

2

3.

Choʻlponning ”Kecha va Kunduz” asarini obrazlar tizimi orqali oʻrganish.

2

4.

Lirik asarlarni oʻrganishda ifodali oʻqishning oʻrni va ahamiyati.

2

5.

Mumtoz asarlarni oʻrganishda lug’atlardan foydalanish usullari.

2

6.

Abdulla Qahhor hikoyalarining kompozitsion xususiyatlarini oʻrganish.

2

7.

Dramatik asarlar bilan ishlashda ta’limiy oʻyinlardan foydalanish.

2

8.

Lirik asarlardagi badiiy san’at turlarini sharhli oʻrganish usullari.

2
Jami

16

Talabalar mustaqil ta`limining mazmuni va hajmi:


T/r

Mustaqil ta`lim mavzulari

Bajariladigan topshiriqlar

Bajarilish muddati

Hajmi (soat)Istiqlol davrida oʻrta maktab, litsey va kollejlarda adabiyot ta`limi usulini va mazmunini yangilash boʻyicha olib borilayotgan ishlar.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish. Mavzu doirasida test topshiriqlari hamda krasvordlar tuzish.

1-hafta

2Oʻzbekiston ta’lim muassasalarida amal qilinayotgan adabiyot oʻqitish metodlarini horijdagi oʻqitish metodlari bilan qiyoslab oʻrganish

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

1-hafta

2Badiiy asar tahliliga oid qoʻshimcha savol va topshiriqlar tizimini ishlab chiqish.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

1-hafta

2Adabiyot oʻqitish metodikasiga oid yangi adabiyotlarning obzorini tuzish.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

2-hafta

2Rivojlangan mamlakatlarda oʻquv topshiriqlariga beriladigan e’tibor va ularning turlari.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Mavzu doirasida test topshiriqlari hamda krasvordlar tuzish.

2-hafta

2Oʻquvchilar ogʻzaki va yozma nutq malakalarini oshirishning shakl va usullari.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

3-hafta

2Badiiy asarlarni oʻrganishda oʻquv tahlilidan foydalanish.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

3-hafta

2Epik asarlarni tahlil qilish metodikasi.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

3-hafta

2Lirik asarlarni tahlil qilish metodikasi.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

4-hafta

2Dramatik asarlarni tahlil qilish metodikasi.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish. Mavzu doirasida test topshiriqlari hamda krasvordlar tuzish.

4-hafta

2Alohida olingan mavzu boʻyicha namunali dars ishlanmasi tuzish.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

5-hafta

2Adabiyot darslarida audiovisual va texnik vositalardan foydalanish.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Zamonaviy talablar asosida mashqlar tuzish.

6-hafta

2Adabiyot darslarida didaktik oʻyinlardan foydalanish.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

6-hafta

2Sinfdan tashqari oʻqish va uni tashkil qilish.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish. Mavzu doirasida test topshiriqlari hamda krasvordlar tuzish.

7-hafta

2Adabiyot oʻqitishda dasturlarni kompyuterlashtirish.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Yakka holda bajariladigan topshiriqlarni bajarish.

7-hafta

2


Masofaviy ta’lim va uning xususiyatlari.

Adabiyotlarni konspektlashtirish. Mavzu doirasida test topshiriqlari hamda krasvordlar tuzish.

8-hafta

2


Jami

68


Dasturning axborot-uslubiy ta’minoti

“Oʻzbek adabiyotini oʻqitish metodikasi” fanini oʻqitishda ta’limning zamonaviy usullaridan foydalanish koʻzda tutilgan.

–ta’lim metodlari mavzusini oʻtishda “fikrlar hujumi” interfaol usulidan foydalaniladi;

–ushbu yirik mavzuni oʻrgatishda pedagogikani texnologiyalashtirish tushunchasi mohiyati tushuntiriladi;

–oʻquv tahlilini amalga oshirishni oʻrgatishda “kichik guruh boʻlib ishlash” usuli qoʻllaniladi;

–amaliy mashgʻulotlarning koʻpchiligida “fikrlar hujumi” metodi qoʻllaniladi;

–barcha seminar mashgʻulotlarida “kichik guruhlarga boʻlinib ishlash” usulidan foydalaniladi. Lekin bular panatseya emas. Asosiysi ma’ruzalarning nazariy jihatdan chuqur, amaliy jihatdan asosli boʻlishiga e'tibor qaratiladi.

“Oʻzbek adabiyotini qitish metodikasi” fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash mezoni


«Oʻzbek adabiyotini oʻqitish metodikasi»fani boʻyicha reyting jadvallari, nazorat turi, shakli soni hamda har bir nazoratga ajratilgan maksimal ball, shuningdek joriy va yakuniy nazoratlarning saralash ballari haqidagi ma’lumotlar birinchi mashgʻulotda talabalarga yetkaziladi.

Fan boʻyicha talabalarning bilim saviyasi va oʻzlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun quyidagi nazorat turlari oʻtkaziladi:

- joriy nazorat (JN) – talabalarning fan mavzulari boʻyicha bilim va amaliy koʻnikmalari darajasini aniqlash va bahoilash usuli. Joriy nazorat amaliy mashgʻulot davomida ogʻzaki soʻrov, suhbat, nazorat ishi, uy vazifalarini tekshirish, test oʻtkazish va boshqa shu kabi shakllarda oʻtkjaziladi.

- oraliq nazorat (ON) – semestr davomida oʻquv dasturining tegishli (fanlarning bir necha mavzularini oʻz ichiga olgan) boʻlimi tugallangandan keyin talabaning nazariy bilim va amaliy koʻnikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Oraliq nazorat semestrda bir marta oʻtkaziladi va shakli (yozma yoki test va hokazo) oʻquv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi;

- yakuniy nazorat (YN) – semestr yakunida fan boʻyicha nazariy bilimlar va amaliy koʻnikmalarni talabalar tomonidan oʻzlashtirish darajasini baholash usuli. Yakuniy nazorat asosan tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan “Yozma-test” sinov tarzida oʻtkaziladi.

ON oʻtkazish jarayoni kafedra mudiri tomonidan tuzilgan komissiya ishtirokida muntazam ravishda oʻrganib boriladi va uni oʻtkazish tartiblari buzilgan hollarda, ON natijalari bekor qilinishi mumkin. Bunday hollarda ON qayta oʻtkaziladi.

Universitet rektorining buyrugʻi bilan ichki nazorat va monitoring boʻlimi boshligʻi rahbarligida tuzilgan komissiya ishtirokida YNni oʻtkazish jarayoni muntazam ravishda oʻrganib boriladi va uni oʻtkazish tartiblari buzilganda YN natijalari bekor qilinishi mumkin. Bunday hollarda YN qayta oʻtkaziladi.

Talabaning bilim saviyasi, koʻnikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida uning “Adabiyot oʻqitish metodikasi” fani boʻyicha oʻzlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi. Talabaning semestr davomidagi oʻzlashtirish koʻrsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi. Bu ball baholash turlari boʻyicha quyidagicha taqsimlanadi: JN – 70 ball, YN – 30 ball.


Ball

Baho

Talabalarning bilim darajasi

86-100

A’lo

Xulosa va qaror qabul qilish. Ijodiy fikrlay olish. Mustaqil mushihada yurita olish. Olgan bilimlarini amalda qoʻllay olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega boʻlish.

71-85

Yaxshi

Mustaqil mushohada yurita olish. Olgan bilimlarini amalda qoʻllay olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega boʻlish.

55-70

Qoniqarli

Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega boʻlish.

0-54

Qoniqarsiz

Aniq tasavvurga ega boʻlmaslik. Bilmaslik.- fan boʻyicha saralash bali 55 balni tashkil etadi. Talabaning saralash balidan past boʻlgan oʻzlashtirishi reyting daftarchasiga qayd etilmaydi;

- talabalarning “Oʻzbek adabiyoti” fanidan mustaqil ishi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar jarayonida tegisli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi;

- Fan boʻyicha joriy va oraliq nazoratlarga ajratilgan umumiy ballning 55 foizi saralash ball hisoblanib, ushbu foizdan kam ball toʻplagan talaba yakuniy nazoratga kiritilmaydi.

- Joriy JN va oraliq ON turlari boʻyicha 55 bal va undan yuqori balni toʻplagan talaba fanni oʻzlashtirgan deb hisoblanadi va ushbu fan boʻyicha yakuniy nazoratga kirmasligiga yoʻl qoʻyiladi.

- Talabaning semestr davomida fan boʻyicha toʻplagan umumiy bali har bir nazorat turidan belgilangan qoidalarga muvofiq toʻplagan ballari yigʻindisiga teng.

- ON va YaN turlari kalendar tematik rejaga muvofiq dekanat tomonidan tuzilgan reyting nazorat jadvallari asosida oʻtkaziladi. YaN semestrning oxirgi 2 haftasi mobaynida oʻtkaziladi.

- JN va ON nazoratlarda saralash balidan kam ball toʻplagan va uzrli sabablarga koʻra nazoratlarda qatnasha olmagan talabaga qayta topshirish uchun, navbatdagi shu nazorat turigacha, soʻnggi joriy va oraliq nazoratlar uchun esa yakuniy nazoratgacha boʻlgan muddat beriladi.

- Talabaning semestrda JN va ON turlari boʻyicha toʻplagan ballari ushbu nazorat turlari umumiy balining 55 foizidan kam boʻlsa yoki semestr yakuniy joriy, oraliq va yakuniy nazorat turlari boʻyicha toʻplagan ballari yigʻindisi 55 baldan kam boʻlsa, u akademik qarzdor deb hisoblanadi.

- Talaba nazorat natijalaridan norozi boʻlsa, fan boʻyicha nazorat turi natijalari e'lon qilingan vaqtdan boshlab bir kun mobaynida fakultet dekaniga ariza bilan murojaat etishi mumkin. Bunday holda fakultet dekanining taqdimnomasiga koʻra rektor buyrugʻi bilan 3 (uch) a’zodan kam boʻlmagan tarkibda apellyasiya komissiyasi tashkil etiladi.

- Apellyasiya komissiyasi talabalarning arizalarini koʻrib chiqib, shu kunning oʻzida xulosasini bildiradi.

- Baholashning oʻrnatilgan talablar asosida belgilangan muddatlarda oʻtkazilishi hamda rasmiylashtirilishi fakultet dekani, kafedra muduri, oʻquv-uslubiy boshqarma hamda ichki nazorat va monitoring boʻlimi tomonidan nazorat qilinadi.
Talabalar ON dan tplaydigan ballarning namunaviy mezonlari

KrsatkichlarON

Ballari

maks1-ON

2-ON

1.

Darslarda qatnashganlik darajasi. Ma’ruza darslaridagi faolligi, konspekt daftarining yuritililshi va toʻliqligi.15
0-8

0-7

2.

Talabalrning mustaqil ta’lim topshiriqlarini oʻz vaqtida va sifatli bajarishi va oʻzlashtirish.10


0-5

0-5

3.

Ogʻzaki savol-javoblar va boshqa nazorat turlari natijalari boʻyicha10
0-5

0-5

Jami ON ballari


35
18

17


Talabalar JNdan tplaydigan ballar mezoni


T.r.

Krsatkichlar

JN ballari

Maksimal

1-JN

2-JN

1.

Darslarga qatnashganlik va oʻzlashtirish darajasi. Amaliy mashgʻulotlardagi faolligi, amaliy mashgʻulot daftarlarining yuritilishi va holati.

15

0-8

0-7

2.

Mustaqil ta’lim topshiriqlarining oʻz vaqtida va sifatli bajarilishi,. Mavzular boʻyicha uy vazifalarining bajarilishi va oʻzlashtirish darajsi.

10

0-5

0-5

3.

Yozma nazorat ishi yoki test savollariga berilgan javoblar.

10

0-5

0-5
Jami JN ballari

35

18

17


Yakuniy nazoratda “Yozma-test” tarzda tkazilgan sinov byicha baholash mezoni

YN “Yozma” shaklda belgilanib, 30 ballik tizimda baholash tarzida oʻtkaziladi. Yakuniy nazoratda “Yozma-ogʻzaki” shaklida amalga oshirilganda, sinov koʻp variantli usulda amalga oshiriladi. Har bir topshiriq 0-5 ball oraligida baholanadi. YNda talaba maksimal 30 ball toʻplashi mumkin.

Varianda berilgan topshiriqlarning har biri uchun qoʻyilgan oʻzlashtirish ballari qoʻshilib, yigʻindi YN boʻyicha talabaning oʻzlashtirish bali hisoblanadi.


T/r

Krsatkichlar

YaN ballari

maks

zgarish oralii

1

Fan boʻyicha yakuniy yozma ish nazorati

6

0-6

2

Fan boʻyicha yakuniy test nazorati

24

0-24

Jami

30

0-30

YN “Yozma” shaklda belgilanib, 30 ballik tizimda baholash tarzida oʻtkaziladi. Yakuniy nazoratda “Yozma” shaklida amalga oshirilganda, sinov koʻp variantli usulda amalga oshiriladi. Har bir topshiriq 0-5 ball oraligida baholanadi. YNda talaba maksimal 30 ball toʻplashi mumkin.

Variantda berilgan topshiriqlarning har biri uchun qoʻyilgan oʻzlashtirish ballari qoʻshilib, yigʻindi YN boʻyicha talabaning oʻzlashtirish bali hisoblanadi.


ADABIYOTLAR RO`YXATI


    1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak.- Toshkent: “Oʻzbekiston” NMIU,2017.

    2. Mirziyoyev Sh.M. “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha harakatlar stategiyasi toʻgʻrisida” gi PF- 4947-sonli farmoni.0702.2017.”Xalq soʻzi” gazetasi, 2017-yil, 28-(6722) soni.

    3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari” toʻgʻrisidagi qarori. - 1. ASOSIY ADABIYOTLAR
 1. Zunnunov A. va boshq. Adabiyot oʻqitish metodikasi. -T.: “Oʻqituvchi”, 1992.

 2. Yoʻldoshev q. va boshq. Adabiyot oʻqitish metodikasi. -T.: 1994.

 3. Toʻxliev B. Adabiyot oʻqitish metodikasi. –T.: “Yangi asr avlodi”, 2007.

 4. Toʻxliev B. Adabiyot oʻqitish metodikasi. –T.: A.Navoiy nomidagi Oʻzbekiston milliy kutubxonasi, 2012.
 1. QSHIMCHA ADABIYOTLAR
 1. Yoʻldoshev q. Adabiyot oʻqitishning ilmiy-nazariy asoslari. -T.: “Oʻqituvchi”, 1996.

 2. Rez Z. Ya. i dr. Metodika prepodavaniya literaturы. -Moskva: 1995.

 3. Adabiyot oʻqitish metodikasi. OʻUM, OʻzMU 2011.

 4. Axmedov B., Mirzo Ulugbek. Tarixiy-biografik qissa. Toshkent G.Gulom nomidagi adabiyot va san`at nashriyoti, 1992.

 5. Zununov A.N., Hotamov J. Esonov. Maktabda adabiyot oʻqitish metodikasi. Toshkent, “Oʻqituvchi” 1993.

 6. Yoʻldoshev K. O.Madaev, A. Abdurrazoqov. Adabiyot oʻqitish metodikasi, dasturiy qoʻllanma. Toshkent, 1994.

 7. Matchonov S. Badiiy asar matni ustida ishlash. Til va adabiyot ta’limi, 2002, 2-son, 4-12 betlar.

 8. Mirqosimova M. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida epik asarlarni oʻrganish. Til va adabiyot ta’limi, 2003, 2-son, 28-33-betlar.

 9. Hamidov Z. Navoiy ijodidagi ayrim she`riy san`atlarni oʻrgatish xususida. Til va adabiyot ta’limi, 2003, 1-son,15-18-betlar.

 10. Zunnunov A. Adabiyot oʻqitish metodikasi. Toshkent, “Oʻqituvchi”, 1992.

 11. Husanboeva K. Chingiz Aytmatov va adabiyot darslarida mustaqil fikrlash. Til va adabiyot ta’limi, 2002, 2-son, 13-20-betlar.

 12. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent “Oʻzbekiston”, 2002.

 13. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati. Xalq ta’limi, 1999-yil 1-son.

 14. Inomxujaev S., A. Zunnunov. Ifodali oʻqish asoslari, Toshkent, "Oʻqituvchi", 1978.

 15. Zunnunov A. va boshqalar. Adabiyot oʻqitish metodikasi, Toshkent, "Oʻqituvchi" 1992.


Download 315 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling