Tasdiqlayman


Download 0.6 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/7
Sana09.02.2017
Hajmi0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

manbalari

65

   Keltirilgan  mahsulotlardan  ko‘rish  mumkinki,  mamlakatimizda  davlat 

dasturini  amalga  oshirishda  so‘mdagi  xarajatlarning  40 foizini  tijorat  banklari 

mablag‘lari,  38 foizni  esa,  budjet  va  budjetdan  tashqari  fondlar  mablag‘lari, 

22 foizini Ijrochilar va homiylar mablag‘lari tashkil etmoqda.  

   “Sog‘lom  bola  yili”  davlat  dasturiga  binoan  bevosita  sog‘liqni  saqlash 

sohasiga  xalqaro  tashkilotlarning  aksariyat  mablag‘lari  yo‘naltirilgan  bo‘lib,  ular 

grantlar,  kreditlar  ko‘rinishida  amalga  oshirilmoqda.  Xalqaro  tashkilotlar 

mablag‘larining  bevosita  sog‘liqni  saqlash  sohasiga  yo‘naltirilishi  ushbu  sohani 

modernizatsiyalashda,  ishchi  xodimlarni  malakasini  oshirishda  muhim  ahamiyat 

kasb  etadi.  “Sog‘lom  bola  yili”  davlat  dasturini  ko‘radigan  bo‘lsak,  aynan  shu 

jihatlarga  e’tibor  qaratilib  o‘tilgan.  “Sog‘lom  bola  yili”  davlat  dasturiga  ko‘ra 

xalqaro tashkilotlar quyidagi ishlarga mablag‘ yo‘naltirishi belgilangan: 

o

 

Homiylar va ES/YuNISEF  “SUOMiD-2 faza” loyihasining 800 ming evro mablag‘lari hisobiga 7,2 ming nafar mutaxassisni Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti 

                                                           

64

 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 19-fevraldagi ““Sog‘lom bola yili” Davlat dasturi to‘g‘risida”gi PQ-2133-sonli qarorining 2-bandi. 

65

 O‘sha yerda. 62 

 

tavsiyalari  asosida  ona  va  bola  salomatligini  muhofaza  qilish  yo‘nalishida zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga o‘qitish; 

o

 BMT  Aholishunoslik  jamg‘armasi  (UNFPA),  Germaniya  Xalqaro 

hamkorlik  jamiyati  (GIZ)larining  umumiy  220  mln.  so‘mlik  mablag‘lari  evaziga 

aholining  tibbiy  savodxonligini  oshirishga  qaratilgan  “Sog‘lom  ona  —  sog‘lom 

bola” loyihasini amalga oshirish belgilangan. 

o

 

102,8  mln  AQSh  dollari  miqdoridagi  Koreya  Respublikasining  Iqtisodiy rivojlanish  va  hamkorlik  jamg‘armasi  krediti  va  6  mlrd  500  mln  so‘m  miqdorida 

budjet 


mablag‘lari 

evaziga 


2014-2016 

yillarga 

mo‘ljallangan 

Koreya 


Respublikasining  iqtisodiy  rivojlanish  va  hamkorlik  jamg‘armasining  moliyaviy 

ko‘magida  va  zamonaviy  bolalar  ko‘p  ixtisosli  markazini  (IV  daraja)  qurish  va 

uskunalari bilan jihozlash rejalashtirilgan. 

 

3.2. Moliyalashtirishning yangi usullarini qo‘llash orqali sog‘liqni saqlash xarajatlari samaradorligini oshirish 

 

Sog‘liqni  saqlash  tizimini  isloh  qilish  va  modernizatsiyalash  uchun  katta miqdorda  investitsiyalarga  ehtiyojni  e’tiborga  olib,  sog‘liqni  saqlash  tizimini 

moliyalashtirish  hajmi  va  yangi  usullarni  qo‘llash  orqali  samaradorligini  oshirish 

zarur.  Sog‘liqni  saqlashga  sarflanayotgan  mablag‘larning  hozirgi  YaIMning  2,9 

foiziga teng bo‘lgan darajasi jamiyat sog‘lig‘ini saqlashni yaxshilash uchun yetarli 

emas.  Sog‘liqni  saqlash  tizimiga  budjet  hisobidan,  budjetdan  tashqari  fondlar 

tashkil  qilish  va  donor  tashkilotlarining  mablag‘larini  jalb  qilish  hisobidan 

ajratilayotgan  moliyalashtirish  miqdorini  asta-sekinlik  bilan  ko‘paytirish  aholi 

farovonligini oshirish loyihalarining ustuvor vazifalaridan sanaladi.  

Rivojlanishning  hozirgi  bosqichini  hisobga  olgan  holda  sog‘liqni  saqlash 

tizimini  moliyalashtirishning  yangi  usulini  qo‘llash  orqali  ushbu  soha  xarajatlari 

samaradorligini  oshirish  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Moliyalashtirishning  yangi 

usuli  sifatida  mamlakatimizda  fuqarolarning  jamg‘arib  boriladigan  tibbiy 

sug‘urtalash tizimini tashkil etish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Xorojiy tajribalardan 


63 

 

ko‘rib  o‘tilganidek,  bu  usul  o‘z  navbatida  yetarli  darajada  insonlarning  sog‘liqni saqlashga  bo‘lgan  ehtiyojlarini  sifatli  va  samarali  tarzda  qondirilishida  muhim 

ahamiyatga  ega.  Mazkur  fond  mablag‘lari  hisobidan  tibbiy  xizmatlarning  to‘lovini 

amalga oshirishda xizmatlar sifatini oshirish uchun:  

a)  tibbiy  xizmat  sifati  va  boshqa  ko‘rsatkichlarni  talab  etish  huquqlarini  tibbiy 

xizmatdan foydalanuvchi ixtiyorida mavjud bo‘lishini ta’minlash;  

b)  tibbiyot  xodimi  tomonidan  davolanuvchiga  yetkazilgan  zararni  tibbiyot 

muassasasi,  tibbiyot  xodimining  sug‘urtalovchisi  yoki  tibbiyot  xodimi  hisobidan 

qoplanishini nazorat qilish maqsadga muvofiq. 

Majburiy  tibbiy  sug‘urtani  amalda  joriy  etish  shuningdek,  bir  nechta  asosiy 

masalalarni hal etishni taqozo qiladi. Bular:  – tibbiy sug‘urtani qay shaklda joriy etgan ma’qul: ijtimoiy sug‘urta shaklidami yoki 

tijorat sug‘urtasi shaklidami;  –  majburiy  tibbiy  sug‘urta  uchun  to‘lovlar  qaysi  mablag‘lar  hisobidan  amalga 

oshiriladi;  – majburiy sug‘urtaning qamrovi qanday bo‘ladi.  

Yuqorida  ta’kidlangandek,  majburiy  tibbiy  sug‘urta,  ijtimoiy  sug‘urta  yoki 

sug‘urta  faoliyati  to‘g‘risidagi  qonunga  muvofiq  majburiy  sug‘urta  shaklida 

amalga  oshirilishi  mumkin.  Tibbiy  sug‘urtaning  ijtimoiy  sug‘urta  shaklida  joriy 

etilishi fond tashkil qilish yo‘li bilan amalga oshirilishi mumkin. Bu fond majburiy 

tibbiy  sug‘urta  mablag‘larini  jamlab,  shu  mablag‘lar  hisobiga  sug‘urtalanuvchilar 

(sug‘urta  polislari  egalari)  ning  tibbiy  xizmatlari  uchun  to‘lovni  amalga  oshiradi. 

Tibbiy sug‘urtani bu shaklda tashkil qilish qo‘shimcha ma’muriy xarajatlarga olib 

keladi.  Sog‘liqni  saqlash  tizimini  moliyaviy  resurslar  bilan  ta’minlashda  moliyaviy 

rejalashtirish modelidan foydalanish hamda ularni hududlarda amalga oshirish lozimdir. 

Quyidagi 3.3-rasmda Sog‘liqni saqlash sohasida moliyaviy rejalashtirish tuzilmasi 

keltirilgan  bo‘lib,  aynan  shunday  ketma-ketlikda  ishlarni  amalga  oshirish  o‘z 

navbatida  ijobiy  samaraga  erishishda  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Birinchi 

navbatda  sog‘liqni  saqlash  sohasida  davlat  siyosatining  ustuvor  yo‘nalishlariga 

mos  tarzda  moliyaviy  rejalashtirishning  maqsadini  aniqlash  talab  etiladi.  Keyingi 


64 

 

bosqichda  esa,  qo‘yilgan  maqsadga  erishishda  moliyaviy  resurslarga  talabni asoslash  hisoblanib,  ushbu  moliyaviy  rejani  amalga  oshirishi  kerak  bo‘ladi. 

Aholiga  o‘z  navbatida  tibbiy  xizmat  ko‘rsatish  jarayonida  xizmatlar  ko‘rsatilish 

monitoringini olib borish talab etiladi.  

 

3.3-rasm. Sog‘liqni saqlash sohasida moliyaviy rejalashtirish tuzilmasi

66

 

Sog‘liqni  saqlash  muassasalalarini  moliyalashtirishni  maqsadli  yondashuvlar asosida  takomillashtirish  bir  necha  bosqichlarni  o‘z  ichiga  oladi,  ularga 

quyilagilarni kiritish mumkin:  

 

davlat  kafolati  ostida  bo‘lgan  tibbiy  yordam  va  moliyaviy  resurslar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik darajasini ta’minlashni yanada kuchaytirish;  

 tizimda mablag‘larni tasarruf etishning natijaviyligini oshirish;  

 sohada  bozor  munosabatlari  sharoitiga  mos  tarzda  tajribadan  o‘tgan  va 

samarali sug‘urta tizimini rivojlanishini jadallashtirish;  

 

sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatilishini moliyaviy rag‘batlantirish;   

to‘g‘ridan-to‘g‘ri  to‘lovlar  va  tibbiy  sug‘urta  hisobiga  ko‘rsatiladigan  bir turdagi tibbiy xizmatlar o‘rtasidagi o‘zaro farq darajasi bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik;  

                                                           

66

  Asadov D.A., Abduraximov Z.A. Pullik tibbiy xizmatlarni ko‘rsatishda narxni shakllantirish masalalari. Xalqaro tajriba va istiqbollar // Sog‘liqni saqlashni tashkil etish va boshqarish. Toshkent, 2010. - № 3-4. – B. 48-52.  

65 

  

sog‘liqni  saqlashning  birinchi  bo‘g‘ini  bo‘lgan  ambulatoriya-poliklinika 

muassasalariga  ularga  biriktirilgan  aholining  tibbiy  xizmatlarga  bo‘lgan  talabidan 

kelib chiqib moliyaviy rejalashtirishni boshqarish vakolatlarini kengaytirish. 

Budjetdan ajratilayotgan mablag‘lar doirasida aholi salomatligi ko‘rsatkichlari 

talablariga  javob  berishini  ta’minlash,  boshqa  ko‘rsatilgan  to‘lovlarni  amalga 

oshirishda  bemorlarning tibbiy  xizmatlarni tanlash  imkoniyatlarini  yaratish,  ya’ni 

tibbiyot muassasalari tomonidan ko‘rsatiladigan tibbiy xizmatlar bozorida raqobat 

muhitini  kuchaytirish  zarur  (3.4-rasm).  Natijada,  sarf  etilayotgan  moliyaviy 

resurslardan maqsadli foydalanish va xizmatlar bilan ular orasida o‘zaro bog‘liqlik 

darajasini  oshirish  orqali  samaradorlikka  erishiladi  hamda  tizimni  moliyaviy 

resurslar  bilan  ta’minlash  jarayonlari  takomillashadi.  Pirovardida,  aholining 

o‘rtacha  umr  ko‘rishi  oshib,  bolalar  o‘rtasida  o‘lim  turli  yuqumli  kasalliklar 

darajasi va boshqa shu kabi ko‘rsatkichlar optimallashadi. 

 

3.4-rasm. Sog‘liqni saqlash tizimini moliyalashtirishning yangi 

usullaridan foydalanishning umumiy ko‘rinishi

67

 

Bu  yerda  JBTF  –  Fuqarolarning  jamg‘arib  boriladigan  tibbiy  fondi  har  bir 

inson  uchun  shaxsiy  ochiladigan  hisob  raqam  hisoblanadi.  Ushbu  hisob  raqamda 

mab‘lar  jamlanib,  aynan  tibbiyot  xarajatlariga  yo‘naltiriladi.    Shu  o‘rinda  aytish 

mumkinki,  sog‘liqni  saqlash  muassasalarini  moliyalashtirishni  takomillashtirishda 

ishlab  chiqilgan  va  ilmiy  tavsiyalar  sifatida  taklif  etilgan  chora-tadbirlarni 

amaliyotda qo‘llash o‘zining samarali natijasini beradi. 

 

                                                            

67

 Asadov D.A., Abduraximov Z.A. Pullik tibbiy xizmatlarni ko‘rsatishda narxni shakllantirish masalalari. Xalqaro tajriba va istiqbollar // Sog‘liqni saqlashni tashkil etish va boshqarish. Toshkent, 2010. - № 3-4. – B. 48-52. 

66 

 

XULOSA 

 

Sog‘liqni  saqlash  tizimini  moliyalashtirishning  hozirgi  holatini  va  uni  isloh qilish yo‘llari o‘rganildi.  

Birinchidan,    respublikamizda  sog‘liqni  saqlash  sohasiga  ajratilayotgan 

mablag‘larning  yalpi  ichki  mahsulotga  nisbatan  ulushi  yildan  yilga  oshib 

borayotganiga  qaramasdan,  ko‘pgina  xorij  mamlakatlarida  ushbu  ko‘rsatkich 

biznikidan  ancha  ko‘pligi,  shuningdek  mamlakatimiz  aholisining  oshish 

sur’atlarini e’tiborga olsak ushbu mablag‘lar etarli emasligi ko‘zga tashlanmoqda.  

Ikkinchidan,  sog‘liqni  saqlash  tizimi,  tibbiy  xizmatlar  darajasi  aholi  turmush 

darajasini  belgilovchi  omillar  tizimi  tarkibiga  kiradi.  Tibbiy  xizmatlarning 

rivojlanganligi  aholi  farovonligini  oshiruvchi  ikki  muhim  jihatlari  bilan  bog‘liq 

ekanligini  ko‘rsatish  mumkin:  a)  mikroiqtisodiy  darajada  har  bir  bemorga 

ko‘rsatilgan tibbiy xizmatga byudjetdan belgilangan tartibda mablag‘ ajratilishi; b) 

makroqtisodiy  darajada  aholi  tomonidan  bir  yilda  to‘langan  soliq  va  boshqa 

to‘lovlar miqdorini ko‘rsatiladigan tibbiy xizmatlar hajmi va sifatiga mutanosibligi. 

Uchinchidan,  2000-2010  yillar  davomida  sog‘liqni  saqlash  tizimini  samarali 

moliyalashtirish natijasida aholi o‘rtacha umr ko‘rish davri 67 yoshdan 73 yoshga, 

jumladan, ayollarning o‘rtacha umr ko‘rishi 75 yoshga etdi. 

To‘rtinchidan, 

respublikamiz 

tibbiyot 

muassasalarida 

o‘zini-o‘zi 

moliyalashtirish,  byudjetdan  tashqari  mablag‘lar  hajmini  kengaytirish  yuzasidan 

chora-tadbirlar  yig‘indisi  amalga  oshirildi.  Sog‘liqni  saqlash  tizimida  moliyaviy 

mablag‘lar  manbaini  kengaytirish  bo‘yicha  yaratilayotgan  shart-sharoitlar  katta 

ko‘lamda  bo‘lsada,  tizimda  byudjetdan  tashqari  mablag‘lar  hajmining  davlat 

byudjetidagi ulushi kichik miqdorda qolmoqda. 

Beshinchidan,  shifokor,  tibbiyot  xodimlarining  moddiy  rag‘batlantirish  va 

mehnatiga  haq  to‘lash  tizimi  tubdan  o‘zgartirildi.  Ish  haqi  to‘lash  va 

rag‘batlantirish  mexanizmi  bajarilayotgan  ishning  murakkabligi  va  og‘irlik 

darajasiga,  ko‘rsatilayotgan  tibbiy  xizmatning  sifatiga  bevosita  bog‘liq  qilib 

qo‘yildi,  belgilangan  mazkur  me’yorlar  aholiga  ko‘rsatiladigan  tibbiy  xizmatlar 


67 

 

sifatini yanada oshirdi. Tadqiqotda 

sog‘liqni 

saqlash 

tizimini 

isloh 

qilish 


strategiyasi 

samaradorligini  oshirishga  qaratilgan  quyidagi  ilmiy  taklif  va  amaliy  tavsiyalar 

ishlab chiqildi: 

1.  Respublikamizda  sog‘liqni  saqlash  sohasiga  ajratilayotgan  mablag‘larni 

yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushini oshirish va bu erda nafaqat davlat byudjeti 

tomonidan  ajratiladigan  mablag‘lar,  balki  boshqa  muqobil  manbalardan 

foydalanish tizimini ham yo‘lga qo‘yish lozim. Bu holatda sog‘liqni saqlash tizimi 

faoliyatini  yaxshilash,  aholi  sog‘lig‘ini  saqlash  va  aholi  sog‘lig‘i  ko‘rsatkichlarini 

yaxshilash  uchun  nafaqat  tizimga  ajratilayotgan  mablag‘ni  oshirish,  sog‘liqni 

saqlash tizimini isloh qilishni chuqurlashtirish lozim. 

2. 

Respublikamiz sog‘liqni 

saqlash 


muassasalarini  moliyalashtirish 

jarayonlarida  moliyaviy  mablag‘lardan  foydalanish  samaradorligini  oshirish, 

maqsadliligini  ta’minlash  uchun  “Natijaviylikka  yo‘naltirilgan  byudjetlashtirish” 

uslubiyatini kengroq qo‘llashi lozim.  

3.  Respublikamizda  ish  beruvchi  tomonidan  ishchi-xodimlar  uchun  o‘zining 

maxsus  hisob  raqamida  tibbiy  xizmatlarni  moliyaviy  ta’minlash  maqsadida, 

shaxsning jamg‘ariladigan majburiy tibbiy sug‘urtalash tizimini tashkil etish.  

4.  Sog‘liqni  saqlash  tizimini  moliyalashtirishda  bir  kishi  hisobiga  to‘g‘ri 

keluvchi  xarajatlar  uslubidan  foydalanish  jarayonini  kengaytirish.  Shulardan  kelib 

chiqib, sog‘liqni saqlash tizimini mablag‘ bilan ta’minlashni qayta ko‘rib chiqish va 

tibbiyot  muassasalarga  mablag‘  ajratishda  bir  shifo  o‘riniga  asosan  mablag‘  bilan 

ta’minlashdan xizmat ko‘rsatadigan aholi soniga qarab mablag‘ bilan ta’minlashga 

o‘tish lozim. 

5. Sog‘liqni saqlash sohasidagi islohotlarni samaradorligini yanada oshirishda 

quyidagi tavsiyalarni keltirib o‘tish mumkin:  

− har qanday islohotni amalga oshirishdan oldin sog‘liqni saqlash tizimining 

murakkab hamda yutuqli tomonlarini o‘rganish va atroflicha baholash;  


68 

 

− sog‘liqni saqlash tizimi uchun mablag‘lar izlab topish bilangina emas, uning daromadlar  bazasini  mustahkamlab,  sarf  etilishini  ham  qat’iy  choralar  asosida 

amalga oshirish;  

−  sog‘liqni  saqlash  tizimida  tibbiy  xizmatlar  yetkazilishining  adolatli 

bo‘lishini  ta’minlash  uchun  moliyaviy  resurslarni  taqsimlash  strategiyasini  ishlab 

chiqish;  

− tizimda to‘lovlarni ortib ketishini bartaraf etish choralarini ko‘rish, bunday 

to‘lovlarning  mavjudligi  sog‘liqni  saqlash  tizimiga  nisbatan  bo‘lgan  aholi 

ishonchini yo‘qotadi va islohotlarni amalga oshirishga to‘sqinlik qiladi;  

−  aholiga  ko‘rsatiladigan  pullik  tibbiy  xizmatlarning  qiymatini  aniqlashda 

aniq ma’lumotlarga asoslanish va konkret raqamlarga tayanish;  

−  sog‘liqni  saqlash  tizimida  samarali  boshqaruv  amaliyotini  yanada 

takomillashtirish;  

−  aholi  sog‘lig‘ini  saqlashda  tibbiy  xizmatlar  uchun  qanday  me’yorlarda 

xarajatlarni  amalga  oshirish  va  to‘liq  yoki  qisman  pullik  tarzda  yetkazib 

beriladigan tibbiy xizmatlar to‘plamini shakllantirish lozim.  

Sog‘liqni  saqlash tizimini  moliyaviy  ta’minlash  jarayonini  takomillashtirish 

aholi  salomatligini  muhofaza  etish  bilan  uzviy  bog‘liqligini  hisobga  olgan  holda, 

amalga  oshirilayotgan  islohotlar  avvalambor  insonlar  sihat-salomatligini 

mustahkamlash va turmush farovonligini ta’minlash uchun ko‘zlanadi. 

 

  

 

  

 

  

 


69 

 

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI  

I.

 

O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 

Farmonlari va Qarorlari, Vazirlar Mahkamasi Qarorlari,                        

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning asarlari 

 

1.

 O‘zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasi.  Toshkent.  O‘zbekiston. 

2008. -40b. (o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan). 

2.

 

O‘zbekiston  Respublikasining  Soliq  Kodeksi.  2007  yil.  25  dekabr. (o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan). 

3.

 O‘zbekiston Respublikasining Budjet Kodeksi. 2013 yil. 27 dekabr. 

4.

 O‘zbekiston 

Respublikasining 

“Fuqarolar 

sog‘lig‘ini 

saqlash 

to‘g‘risida”gi  Qonuni.  O‘zbekiston  Respublikasi  Qonun  hujjatlari  to‘plami,  2007 

yil, 40-son, 411-modda. 

5.

 O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O‘zbekiston  Respublikasi 

sog‘liqni  saqlash  tizimini  isloh  qilish  davlat  dasturi  to‘g‘risida“  1998-yil                    

10-noyabrdagi PF-2107-sonli Farmoni. 

6.

 O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Sog‘liqni  saqlash  tizimini 

yanada  isloh  qilish  chora-tadbirlari  to‘g‘risida”  2003-yil  26-fevraldagi  PF-3214-

sonli Farmoni. 

7.

 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sog‘liqni saqlash tizimini isloh 

qilishni  yanada  chuqurlashtirish  va  uni  rivojlantirish  davlat  dasturini  amalga 

oshirishning  asosiy  yo‘nalishlari  to‘g‘risida”  2007-yil  19-sentyabrdagi  PF-3923-

sonli Farmoni. 

8.

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Tibbiyot  xodimlari  mehnatiga haq  to‘lash  tizimini  takomillashtirish  to‘g‘risida”  2005  yil  1-dekabrdagi  PQ-229-

sonli Farmoni. 

9.

 

O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining 

“Respublika 

tibbiyot 

muassasalari 

faoliyatini 

tashkil 

etishni 


takomillashtirish 

chora-tadbirlari 

to‘g‘risida” 2007-yil 2-oktyabrdagi PQ-700-sonli Qarori. 


70 

 

10. 

O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2011-yil  28-noyabrdagi 

“Sog‘liqni  saqlash  tizimini  isloh  qilishni  yanada  chuqurlashtirish  chora-tadbirlari 

to‘g‘risida”gi PQ-1652-sonli qarorining 1-bandi. 

11.

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2012  yil    25  dekabrdagi “O‘zbekiston  Respublikasining  2013  yilgi  asosiy  makroiqtisodiy  ko‘rsatkichlar 

prognozi va Davlat budjeti parametrlari to‘g‘risida”gi 1887-son Qarori.  

12.

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2013  yil    25  dekabrdagi “O‘zbekiston  Respublikasining  2014  yilgi  asosiy  makroiqtisodiy  ko‘rsatkichlar 

prognozi va Davlat budjeti parametrlari to‘g‘risida”gi 2099-son Qarori.  

13.

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2014-yil  19-fevraldagi ““Sog‘lom  bola  yili”  Davlat  dasturi  to‘g‘risida”gi  PQ-2133-sonli  qarorining  1-

bandi. 


14.

 

O‘zbekiston Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

“Davolash-

profilaktika  muassasalarida  ovqatlanishni  tashkil  qilish  va  uning  uchun  haq 

to‘lashning Vaqtinchalik tartibi” 1997-yil 2-dekabrdagi 532-sonli Qarori. 

15.

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  1999  yil  3 sentyabrdagi 414-son Qarori bilan tasdiqlangan “Budjet tashkilotlarini xarajatlarini 

moliyalashtirish (to‘lash) Tartibi”ning 37 bandi. 

16.

 

O‘zbekiston    Respublikasi    Vazirlar  Mahkamasining    “Halqaro taraqqqiyot  uyushmasi  ishtirokida    “Salomatlik-2”    loyihasini  amalga  oshirish 

chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi  2005 yil 27 yanvardagi 34-son Qarori. 

17.

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  “O‘zbekiston Respublikasi  sog‘liqni  saqlash  muassasalarini  moliyalashtirish  va  boshqarish 

tizimini  yanada  takomillashtirish  to‘g‘risida”  2005-yil  28-sentyabrdagi  217-sonli 

Qarori. 

18.


 

O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  “Tibbiyot  xodimlari 

mehnatiga  haq  to‘lashning  takomillashtirilgan  tizimini  tasdiqlash  to‘g‘risida” 

2005-yil 21-dekabrdagi  276-sonli Qarori. 

19.

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  “Jahon  Bankining xalqaro 

taraqqiyot 

uyushmasi 

ishtirokida 

“Sog‘liqni  saqlash  tizimini 


71 

 

takomillashtirish  (salomatlik-3)”  loyihasini  amalga  oshirishga  oid  qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2013 yil 17 iyuldagi 203-sonli qarorining 1-bandi. 

20.


 

O‘zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  va  Sog‘liqni  saqlash  vazirligi 

bilan  birgalikda  1999  yil  22  martda  679-son  bilan  tasdiqlangan  “Pullik  tibbiy 

xizmat 


ko‘rsatishga 

bosqichma-bosqich 

o‘tayotgan  davolash-profilaktika 

muassasalarini moliyalash Tartibi”ning 13-bandi. 

21.

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligining  “Tibbiyot  muassasalarini moddiy  rag‘batlantirish  va  rivojlantirish  jamg‘armasi  to‘g‘risidagi  Nizomni 

tasdiqlash  haqida”gi    Adliya  vazirligi  tomonidan    1537-sonli  ruyxatga  olingan 

2005-yil 31- dekabrdagi 107-sonli Qarori. 

22.


 

O‘zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligining  2010 yil  29 oktyabrdagi 

№2157-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetida turuvchi tashkilotlarning 

xarajatlar  smetasi  va  shtatlar  jadvalini  tuzish,  ko‘rib  chiqish,  tasdiqlash  va 

ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida Nizom”ining 15 bandi. 

23.


 

Karimov  I.A.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‘zbekiston  sharoitida 

uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari. - Toshkent: -O‘zbekiston, 2009. – 56 b.  

24.


 

Karimov  I.A.  Barcha  reja  va  dasturlarimiz  Vatanimiz  taraqqiѐtini 

yuksaltirish,  xalqimiz  farovonligini  oshirishga  xizmat  qiladi‖  nomli  ma’ruza.  – 

Toshkent: O‘zbekiston, 2011. – 48b.  

25.

 

Karimov  I.  A.“2012  yil  Vatanimiz    taraqqiyotini    yangi    bosqichga  ko‘taradigan  yil bo‘ladi. T.: “O‘zbekiston”. 2012.  -36 b.   

26.


 

 Karimov 

I.A.  “Amalga  oshirayotgan  islohotlarimizni  yanada 

chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyati  qurish  –  yorug‘  kelajagimizning  asosiy 

omilidir”. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi, 2013 yil 6 dekabr. 

27.


 

Karimov  I.A.  “2014  yil  yuqori  o‘sish  sur’atlari  bilan  rivojlanish,  barcha 

mavjud imkoniyatlarni safarbar etish, o‘zini oqlagan islohotlar strategiyasini izchil 

davom ettirish yili bo‘ladi.”. // Xalq so‘zi, 2014 yil 18 yanvar, №13(5913). – B.2. 

 

 

 


1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling