Tayyorgarligi


Download 15.5 Kb.
Sana13.06.2020
Hajmi15.5 Kb.
#118299
Bog'liq
T A N L A SH G-WPS Office


T A N L A SH G A Y O ‘L L A SH FA N ID A N O 'Q IT U V C H IN IN G

TAYYORGARLIGI

6.1. M ehnat ta’limi, kasb tanlashga yo‘llash o‘qituvchisining

o‘quv yiliga va darsga tayyorgarligi

Reja:

1. M ehnat ta ’limi, kasb tanlashga yo'llash o ‘qituvchisiningdarsga va o ‘quv yiliga tayyorgarligi.

2. A sbob-uskunalarni ishga sozlash, xomashyo, nam una,

ko‘rgazmali qurollar va texnik vositalarni tayyorlash.

3. M ehnat ta ’limi o'qituvchisining lavozim vazifalari va shax￾siy fazilatlari.

Tayanch iboralar: dars, asbob-uskuna, xomashyo, namuna,

ko'rgazmali qurollar, texnik vosita, lavozim vazifalari, shaxsiy

fazilat.

1. M ehnat ta ’limi, kasb tanlashga y o ila sh o'qituvchisining

darsga va o'quv yiliga tayyorgarligi. M ehnat ta ’limi o'qituvchisi

darslarga p u x ta tayyorgarlik ko‘rsagina, bu darslardagi t a ’lim -

tarbiya jarayoni muvaffaqiyatli amalga oshirilishi m um kin. 0 ‘quv

yili boshlanishi oldidan o'qituvchi dasturdagi hamm a mavzularni

o'rganish vaqtini taqsim lab chiqadi, o'quv m ashg'ulotlarining jad -

vali va m azkur fanni o'rganishga o'quv rejasidan ajratilgan haftalik

soatlarning miqdorini hisobga olgan holda unga muvofiq bo'lgan

taqvimiy m uddatlarni o'rnatadi. M ehnat ta ’limi, kasb tanlashga

yo'llash o'qituvchisining o'quv yiliga tayyorgarligi o'quv rejasini,

m ehnat ta'lim i va kasbga yo'llash fanining o'quv dasturini va

taqvimiy mavzuli rejani o'rganishdan boshlanadi. M ehnat ta ’limi

va kasbga yo'llash o'qituvchisi bu hujjatlar bilan tanishar ekan,

tegishli sinf o'quvchilarida umumiy mehnat bilimlari va amaliy

ko'nikmalarini qaysi mehnat turlari bo'yicha va qanday hajmda

shakllantirish lozimligini aniq tasavvur qiladi. Buning uchun

qanday asbob-uskunalar, moslamalar va ish qurollari kerakligi,

o'quvchilar m ehnat ta ’limi va kasbga yo'llash dasturi talablarini

to'liq bajarish uchun darslarda qanday buyumlarni tayyorlashlarikerakligini va shunga binoan ularni tayyorlash uchun qanday ma-
Download 15.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling