Tecnico de sistemas de enerxias renovables antas de ulla concello de antas de ulla


Download 426.54 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana17.03.2017
Hajmi426.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6

ESPECIALIDADES E CURSOS

NA PROVINCIA

LUGO

Código


Especialidade

ABADÍN


CONCELLO DE ABADIN

R. GENERAL FRANCO, 11

982 508021

SANC10


CELADOR SANITARIO

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

ENAE30


TECNICO DE SISTEMAS DE ENERXIAS RENOVABLES

ANTAS DE ULLACONCELLO DE ANTAS DE ULLA

R. PRAZA DE ESPAÑA, 2

982379251

AGAO0208


INSTALACION E MANTEMENTO DE XARDINS E ZONAS VERDES

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

BARALLA


AUTOESCUELA COLUPA SDAD. COOP. GALEGA (BARALLA)

R. DOS COLEXIOS - BARALLA 68

982224112

TMVC21


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE B

TMVC31


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASES C1-C

BARREIROSBALDOMERO AMIEIRO MARTINEZ

R. BAIXADA A PRAIA 16, BAIXO

982124243

SSCS0208


ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

ADGD0108


XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA

CENTRO DE FORMACION BEGUM, S.L.

LG. SANTIAGO DE REINANTE  SN

981704162

HOTA0308


RECEPCION EN ALOXAMENTOS

EOCO0208


REPRESENTACION DE PROXECTOS DE OBRA CIVIL

HOTR0508


SERVIZOS DE BAR E CAFETERIA

Páxina 1 of 51

3/12/16 23:00


Código

EspecialidadeILEX FORMACION, S.L.

PL. Industrial de Barrreiros, parcelas 39 y 40

699591479

SEAG0211


XESTION AMBIENTAL

AGAR0208


REPOBOACIONS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVICOLAS

SSCS0208


ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

AGAR0309


ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACION E MELLORA DE MONTES

AGAO0208


INSTALACION E MANTEMENTO DE XARDINS E ZONAS VERDES

IFCT0610


Admon. e prog. en sistemas de planif. de recursos empres. e de xest. de relac. con clientes

HOTR0209


SUMILLERIA

BECERREÁ


CENTRO DE FORMACION BECERREA, C.B.

R. ANCARES 48

982817391 -

SANC01


ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

SSCS0108


ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

SSCS0208


ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

CONCELLO DE BECERREA

PZ. DO CONCELLO S/N

982360004

SSCS0108


ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

AGAO0208


INSTALACION E MANTEMENTO DE XARDINS E ZONAS VERDES

BEGONTE


CONCELLO DE BEGONTE

AV. CONCELLO BEGONTE

null

MAMD0209


TRABALLOS DE CARPINTARIA E MOBLE

SEAG0209


LIMPEZA EN ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIONS INDUSTRIAIS

BÓVEDA


CONCELLO DE BÓVEDA

R. AVDA/ ALFONSO XIII, Nº 85

982-426006 -

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

BURELA


ACADEMIA A MARIÑA, S.L.

AV. ARCADIO PARDIÑAS 44, BAIXO

982585098

Páxina 2 of 51

3/12/16 23:00


Código

Especialidade

SEAG0311

XESTIÓN DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS.

SSCB0209

DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL

IFCD0110

CONFECCION E PUBLICACION DE PAXINAS WEB

ELEQ0211

REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AUDIO E VÍDEO

COMT0211

ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO

ELEE0210

DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE REDES ELECTRICAS DE BAIXA E ALTA TENSION

IFCT0409

IMPLANTACION E XESTION DE ELEMENTOS INFORMATICOS EN SISTEMAS DOMOTICOS/INMOTICOS, DE CONTROL DE

IFCT0210

OPERACION DE SISTEMAS INFORMATICOS

IFCM0110

OPERACION EN SISTEMAS DE COMUNICACIONS DE VOZ E DATOS

ELES0111

MONTAXE E MANTEMENTO DE EQUIPAMENTO DE REDE E ESTACIONS BASE DE TELEFONIA

IFCT0310

ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS

IFCT0510

XESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS

IFCM0410

XESTION E SUPERVISION DE ALARMAS EN REDES DE COMUNICACIONS

ELES0411

XESTIÓN E SUPERVISIÓN DO MONTAXE E MANTEMENTO DE EQUIPAMENTO DE RED E ESTACIÓNS BASE DE

ELES0211

MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCION AUDIOVISUAL E DE RADIODIFUSION

ELES0209

MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE TELEFONIA E INFRAESTRUTURAS DE REDES LOCAIS DE DATOS

ELES0110

DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACION E DE REDES DE VOZ E DATOS

SSCS0108

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

SSCI0209

XESTION E ORGANIZACION DE EQUIPOS DE LIMPEZA

ELEE0310

XESTION E SUPERVISION DA MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS ELECTRICAS NO AMBITO DE EDIFICIOS

SSCE0212

PROMOCION PARA A IGUALDADE EFECTIVA DE MULLERES E HOMBRES

COML0111

TRÁFICO DE VIAXEIROS POR ESTRADA

IFCT0410

ADMINISTRACION E DESEÑO DE REDES DEPARTAMENTAIS

IFCT0110

OPERACION DE REDES DEPARTAMENTAIS

IFCM0310

XESTION DE REDES DE VOZ E DATOS

IFCD0211

SISTEMAS DE XESTIÓN DE INFORMACIÓN

ELES0109

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS DE MEGAFONIA, SONORIZACION DE LOCAIS E CIRCUITO PECHADO

ELEQ0311

MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

ELEM0110

DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

COMT0111

XESTION COMERCIAL INMOBILIARIA

COML0211

XESTIÓN COMERCIAL E FINANCEIRA DO TRANSPORTE POR ESTRADA

IFCD0112

PROGRAMACIÓN CON LENGUAXES ORIENTADOS A OBXECTIVO E BASES DE DATOS RELACIONAIS

IFCD0111

PROGRAMACION EN LENGUAXES ESTRUCTURADOS DE APLICACION DE XESTION-

ELES0311

XESTION E SUPERVISION DA MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCION AUDIOVISUAL E

SSCB0211

DIRECCION E COORDINACION DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL

COML0210

XESTION E CONTROL DO APROVISIONAMENTO

IFCT0209

SISTEMAS MICROINFORMATICOS

IFCM0210

MANTEMENTO DE PRIMEIRO NIVEL EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONS

IFCD0210

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIONS CON TECNOLOXIAS WEB

ELEQ0111

OPERACIONS AUXILIARES DE MONTAXE E MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS E ELECTRONICOS

ELEE0610

XESTION E SUPERVISION DA MONTAXE E MANTEMENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAIXA TENSION E ILUMINACION

Páxina 3 of 51

3/12/16 23:00Código

Especialidade

SSCS0208

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

SEAG0211

XESTION AMBIENTAL

IFCM0111

MANTEMENTO DE SEGUNDO NIVEL EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓNS.

IFCT0108

OPERACIONS AUXILIARES DE MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS MICROINFORMATICOSACADEMIA A MARIÑA, S.L. - BURELA

R. R/ ARCADIO PARDIÑAS, 44, entlo

982585098

FCOV23


COMPETENCIA MATEMÁTICA N2

SSCG0109


INSERCION LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

ADGN0208


COMERCIALIZACION E ADMINISTRACION DE PRODUTOS E SERVIZOS FINANCEIROS

FCOV12


COMPETENCIA MATEMATICA N3

SSCE0110


DOCENCIA DA FORMACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO

COMT0411


XESTION COMERCIAL DE VENDAS

ADGN0108


FINANCIACION DE EMPRESAS

ADGD0308


ACTIVIDADES DE XESTION ADMINISTRATIVA

ADGX01


INGLES: XESTION COMERCIAL

FCOV22


COMUNICACION EN LINGUA CASTELA N2

HOTI0108


PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AO VISITANTE

COMM0110


MARKETING E COMPRAVENDA INTERNACIONAL

COML0309


ORGANIZACION E XESTION DE ALMACENS

ADGG0108


ASISTENCIA A DIRECCION

ADGD0210


CREACION E XESTION DE MICROEMPRESAS

ADGD0208


XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

FCOV05


COMUNICACION EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES) N2

FMEM0109


XESTION DA PRODUCION EN FABRICACION MECANICA

IFCT0509


ADMINISTRACION DE SERVIZOS DE INTERNET

IFCT0109


SEGURIDADE INFORMATICA

IFCD0210


DESENVOLVEMENTO DE APLICACIONS CON TECNOLOXIAS WEB

HOTG0208


VENDA DE PRODUTOS E SERVIZOS TURISTICOS

IFCI17


TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO

HOTG0108


CREACION E XESTION DE VIAXES COMBINADOS E EVENTOS

COML0209


ORGANIZACION DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCION

FCOV06


COMUNICACION EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES) N3

ADGN0110


XESTIÓN COMERCIAL E TÉCNICAS DESEGUROS E REASEGURO PRIVADOS.

IFCT0609


PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS

ARGN0110


DESEÑO DE PRODUTOS EDITORIAIS MULTIMEDIA

ADGD0108


XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA

SANC01


ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

MAMD0309


PROXECTOS DE CARPINTARIA E MOBLE

FCOVXX02


COMUNICACION EN LINGUA GALEGA N3

FCOVXX01


COMUNICACION EN LINGUA GALEGA N2

FCOV02


COMUNICACION EN LINGUA CASTELA N3

Páxina 4 of 51

3/12/16 23:00


Código

Especialidade

COMT0210

XESTION ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO COMERCIO INTERNACIONAL

ADGG0408

OPERACIONS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

ADGG0208

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE

SSCI0312

ATENCIÓN AO CLIENTE E ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE PROTOCOLO EN SERVIZOS FUNERARIOS

COML0109

TRAFICO DE MERCADORIAS POR ESTRADA

SSCB0109

DINAMIZACION COMUNITARIA

ADGG0508

OPERACIONS DE GRAVACION E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS

ADGG0308

ASISTENCIA DOCUMENTAL E DE XESTION EN DESPACHOS E OFICINAS

SANC4007

AUXILIAR DE ENFERMERIA EN SAUDE MENTAL E TOXICOMANIASBURELVIA, S.L. (AUTOESCUELA BURELA)

R. AVDA/ ARCARIO PARDIÑAS, Nº 137 - E

982581808

TMVC31


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASES C1-C

TMVC32


CONDUTOR DE CAMIONS DE REMOLQUE CLASE E

TMVC21


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE B

TMVC06


TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA

CISE - BURELA

R. ARCADIO PARDIÑAS, 97

982-231150

ADGI01


INGLES: ATENCION AO PUBLICO

ARGD02


DESEÑO E MODIFICACION DE PLANOS EN 2D E 3D

IFCI17


TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO

COMPUTER 3 S.L. - BURELA

R. AVDA. ARCADIO PARDIÑAS,166 BAIXO

982284050

IFCI17


TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO

CONCELLO DE BURELA

AV. ARCADIO PARDIÑAS 137

982580624

HOTI0108


PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AO VISITANTE

FMEC10


CALDEIREIRO TUBEIRO

HOTN10


ANIMADOR TURISTICO

HOTF10


AZAFATA/AUXILIAR DE CONGRESOS

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

ARGD01


PROGRAMAS DE RETOQUE DIXITAL E ESCANEAMENTO IMAXES

AFDB40


MONITOR DEPORTIVO

SANC01


ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

SSCS0208


ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

ADGG0508


OPERACIONS DE GRAVACION E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS

ADGG0408


OPERACIONS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

ADGD0208


XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

COMT0110


ATENCION AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO

SSCB0209


DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL

Páxina 5 of 51

3/12/16 23:00


Código

Especialidade

ADGG0108

ASISTENCIA A DIRECCIONESCUELA DE ALTA GESTION EMPRESARIAL, S.L.

R. CAMIÑO REAL 44, BAIXO

982555336

ADGN0108


FINANCIACION DE EMPRESAS

COMM0110


MARKETING E COMPRAVENDA INTERNACIONAL

MAPN0610


DOCUMENTACION PESQUEIRA

SEAG0311


XESTIÓN DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS.

ADGD0210


CREACION E XESTION DE MICROEMPRESAS

COMT0210


XESTION ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO COMERCIO INTERNACIONAL

ADGG0308


ASISTENCIA DOCUMENTAL E DE XESTION EN DESPACHOS E OFICINAS

SSCE0110


DOCENCIA DA FORMACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO

INFORMATICA PIQUERAS SL

R. RUA EMILIA PARDO BAZAN, 30, ENTR.

982581248 -

IFCI17


TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO

MUNDIAL VIVEIRO FOZ, S.L. ( BURELA)

R. AVDA/ ARCADIO PARDIÑAS, Nº 135

982575020

TMVC43


TRANSPORTE DE VIAXEIROS POR ESTRADA (CAP)

TMVC31


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASES C1-C

TMVC32


CONDUTOR DE CAMIONS DE REMOLQUE CLASE E

TMVC41


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE D

TMVC44


TRANSPORTE DE MERCADORIAS POR ESTRADA (CAP)

TMVC21


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE B

CARBALLEDOCONCELLO DE CARBALLEDO

PZ. V. PORTOMEÑE- A BARRELA 1

982466201 -

AGAO0108


ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDINS E CENTROS DE XARDINARIA

EOCB0208


OPERACIONS AUXILIARES DE ALBANELERIA DE FABRICAS E CUBERTAS

CASTRO DE REICRUZ VERMELLA ESPAÑOLA

R. AVDA/ TERRA CHA, S/N-CASTRO RIBERAS LEA

982311030

SANC5006


AUX. ENFERMARIA EN UNIDADES REHABILITACION

SANC01


ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

SANC4007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN SAUDE MENTAL E TOXICOMANIAS

Páxina 6 of 51

3/12/16 23:00


Código

EspecialidadeDEPUTACION PROV. LUGO - GRANXA PROV GAIOSO CASTRO

ET. PROV PONTON DA GULPILLEIRA A GONTAN KM. 6

982260000

AGAR0109


XESTION DE REPOBOACIONS FORESTAIS E DE TRATAMENTOS SILVICOLAS

AGAN0108


GANDERIA ECOLOXICA

CERVO


CONCELLO DE CERVO

AV. DE GALICIA

982557777

AGAO0208


INSTALACION E MANTEMENTO DE XARDINS E ZONAS VERDES

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

AGAO0108


ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDINS E CENTROS DE XARDINARIA

ADGI01


INGLES: ATENCION AO PUBLICO

SSCS0208


ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

CONCELLO DE CERVO (CONTRATO FORMACION E

AV. GALICIA  6

null

AGAR0309


ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACION E MELLORA DE MONTES

MUNDIAL VIVEIRO-FOZ, S.L. (SAN CIPRIAN)

R. DO XUNCO,    SAN CIPRIÁN 5, 1- b

982595114

TMVC06


TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA

TMVC21


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE B

TMVC32


CONDUTOR DE CAMIONS DE REMOLQUE CLASE E

TMVC31


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASES C1-C

CHANTADA


GRUPO EMILIO CONDUCCION S.L. - CHANTADA

R. PROLONGACIÓN CONCEPCIÓN ARENAL 1

982440919

TMVC31


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASES C1-C

TMVC43


TRANSPORTE DE VIAXEIROS POR ESTRADA (CAP)

TMVC44


TRANSPORTE DE MERCADORIAS POR ESTRADA (CAP)

TMVC32


CONDUTOR DE CAMIONS DE REMOLQUE CLASE E

TMVC21


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE B

TMVC41


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE D

CORGO (O)CONCELLO DO CORGO

R. ESTRADA N-VI

982-302100 -

Páxina 7 of 51

3/12/16 23:00


Código

Especialidade

SANC3007

AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

SANC4007

AUXILIAR DE ENFERMERIA EN SAUDE MENTAL E TOXICOMANIAS

ADGI01

INGLES: ATENCION AO PUBLICOCOSPEITO

CONCELLO DE COSPEITO

R. AVDA. DA TERRA CHA, 29 FEIRA DO MONTE

982-520102

HOTN10


ANIMADOR TURISTICO

FOZ


ACADEMIA A MARIÑA, S.L. - FOZ

R. HERMANOS MENESIANOS, 4

982 133616

IFCT0610


Admon. e prog. en sistemas de planif. de recursos empres. e de xest. de relac. con clientes

ADGG0108


ASISTENCIA A DIRECCION

ADGD0110


ASISTENCIA NA XESTION DE PROCEDEMENTOS TRIBUTARIOS

ARGN0210


ASISTENCIA A EDICION

IFCD0211


SISTEMAS DE XESTIÓN DE INFORMACIÓN

ADGD0308


ACTIVIDADES DE XESTION ADMINISTRATIVA

COMT0311


CONTROL E FORMACION EN CONSUMO

COMT0110


ATENCION AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO

CARPINTERIA BASANTA VILLAPOL,SL

PL. INDUSTRIAL FAZOURO, PARCELA 12

650453318 -

MAMR0208


ACABADO DE CARPINTERIA E MOBLE

MAMR0408


INSTALACION DE MOBLES

MAMB0210


MONTAXE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONS DE MADEIRA

MAMD0209


TRABALLOS DE CARPINTARIA E MOBLE

MAMR0108


MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERIA

MAMS0108


INSTALACION DE ELEMENTOS DE CARPINTARIA

CONCELLO DE FOZ

PL. EMPRESARIAL DE FOZ

982140027

SANC01


ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

AGAO0208


INSTALACION E MANTEMENTO DE XARDINS E ZONAS VERDES

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

COSTA ENSINO, S.L.

PQ. EMPRES. FOZ, PARC. 29 - FAZOURO

657685749

SSCB0109


DINAMIZACION COMUNITARIA

ADGN0108


FINANCIACION DE EMPRESAS

Páxina 8 of 51

3/12/16 23:00


Código

Especialidade

SANT0208

TRANSPORTE SANITARIO

ENAE0208

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS SOLARES TERMICAS

ADGX01

INGLES: XESTION COMERCIALSSCM0108

LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS

ADGD0108

XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA

ELEE0108

OPERACIONS AUXILIARES DE MONTAXE DE REDES ELECTRICAS

SSCS0108

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

ENAE0308

ORGANIZACION PROX INST SOLAR TERM

SSCS0208

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

ENAE0108

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS SOLARES FOTOVOLTAICAS

ARGI0209

IMPRESION DIXITAL

MAPN0510

NAVEGACION EN AUGAS INTERIORES E PROXIMAS A COSTA

IMAI0108

OPERACIONS DE FONTANERIA E CALEFACCION-CLIMATIZACION DOMESTICAMUNDIAL VIVEIRO FOZ, S.L. (FOZ)

R. HERMANOS MENESIANOS, 6

982-132449

TMVC41


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE D

TMVC31


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASES C1-C

TMVC32


CONDUTOR DE CAMIONS DE REMOLQUE CLASE E

TMVC06


TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA

TMVC21


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE B

MUNDIAL VIVEIRO-FOZ, S.L. (FOZ)

R. DA FONTE 1

982132449

TMVC32


CONDUTOR DE CAMIONS DE REMOLQUE CLASE E

TMVC31


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASES C1-C

TMVC43


TRANSPORTE DE VIAXEIROS POR ESTRADA (CAP)

TMVC43


TRANSPORTE DE VIAXEIROS POR ESTRADA (CAP)

TMVC06


TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA

TMVC02


FRANCES: BASICO DE TRANSPORTE

TMVC21


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE B

TMVC06


TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA

TMVC01


INGLES: BASICO DE TRANSPORTE

TMVC44


TRANSPORTE DE MERCADORIAS POR ESTRADA (CAP)

TMVC44


TRANSPORTE DE MERCADORIAS POR ESTRADA (CAP)

TMVC41


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE D

GUNTÍN


CONCELLO DE GUNTIN DE PALLARES

R. SANTIAGO 12

null

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

Páxina 9 of 51

3/12/16 23:00


Código

Especialidade

SANC3007

AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA

LÁNCARA

CEFO VIAL, S.L. (AUTOESCUELA FONTIÑAS) - LANCARA

AV. BENIGNO QUIROGA 47-49

null

TMVC31


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASES C1-C

TMVC41


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE D

TMVC21DCP

PERMISO CONDUCION CLASE B

TMVC32


CONDUTOR DE CAMIONS DE REMOLQUE CLASE E

TMVC21


CONDUTOR DE VEHICULOS CLASE B

TMVC06


TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA

SERGE LUCENSE, S.A.

R. RIO NEIRA 16

982543943

SANC01


ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

SSCG0111


XESTION DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA

SSCS0208


ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

SEAG0311


XESTIÓN DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS.

SANC4007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN SAUDE MENTAL E TOXICOMANIAS

SSCS0108


ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

HOTR0208


OPERACIONS BASICAS DE RESTAURANTE E BAR

SANC3007


AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIADownload 426.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling