Telegram kanalimiz


Download 32.82 Kb.
Sana24.09.2020
Hajmi32.82 Kb.

Telegram kanalimiz: @informatika_attestatsiya

INFORMATIKA FANIDAN ONLINE ATTESTATSIYA SAVOLLARI – 08.05.2020


1. ПОДСТАВИТЬ("Informatika"; "a"; "matem") fuksiyaning natijasi qanday?

A) Informmatemtikmatem

B) Informatemtikmatem

C) Informmatemtikamatem

D) Informatemtika2. Ma’lumotlarni nisbiy taqqoslanishini tasvirlab berish qulay bo‘lgan diagramma qaysi?

A) Nuqtali

B) Gistogramma

C) Doiraviy

D) Chiziqli

3. Yorug‘lik tablosi lampochkalardan iborat. Har bir lampochka uch (“yoniq”, “o‘chiq” yoki miltiraydi ya’ni o‘chib yonmoqda”) holatdan birida bo‘ladi. Lampochkalar yordamida 75 ta turli signallar uzatish imkoni bo‘lishi uchun tabloda eng kamida nechta lampochka bo‘lishi kerak ?

A) 75 ta

B) 4 ta

C) 15 ta

D) 8 ta

4. Tenglik to‘g‘ri natija berishi uchun sonlar qaysi sanoq sistemasida bo‘lishi kerak?A) oltilik

B) yettilik

C) sakkizlik

D) to‘qqizlik

5. A2 katakchadagi “=A1+$B$4” formulaning F17 katakchaga nusxasi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

A) = F16+$G$19

B) = D16+$B$4

C) =D16+$G$19

D) = F16+$B$4

6. =ЛЕВСИМВ(895;1)*ПСТР(982;2;1) funksiyaning natijasi qanday?

A) 0

B) 81

C) 64

D) 10

7. Dastur interfeysi qanday turlarga bo‘linadi?

1) Apparatli 2) Grafik 3) Dasturiy 4) Foydalanuvchi 5) MatnliA) 2,4

B) 1,3,5

C) 1,2,3,4,5

D) 2,5

8. Ma’lumotlarni kiritish-chiqarish sistemasini kengaytirish moduli qaysi?

A) Boot Record

B) BIOS

C) IO.SYS

D) MSDOS.SYS

9. DOPPIX nechanchi yildan boshlab o‘rta maktablarda sinovdan o‘tkazila boshlandi?

A) 2008-yil

B) 2007-yil

C) 2010-yil

D) 2011-yil

10. 15 kbt hajmli axborot 4 minut davomida uzatilgan bo‘lsa axborot uzatish tezligini toping

A) 512 Bit

B) 512 Bod

C) 256 bod

D) 256 bit

11. Elektron vakuumli lampani yana qanday atash mumkin?

A) diod

B) registr

C) triod

D) trigger

12. Quyidagi sonlar to‘plamida nechta turli xil qiymatli sonlar keltirilgan?

MMCMXCIX; MMLMVLIV; MMXMIX; MMVMIVA) 1

B) 2

C) 3

D) 4

13. USB 1.1 standarti ma’lumot almashishning qancha tezligini ta’minlaydi?

A) 12 Kbit/sek

B) 480 Kbit/sek

C) 480 Mbit/sek

D) 12 Mbit/sek

14. Quyidagilardan qaysilari dasturlash tiliga kiradi?

1) BASIC 2) HTML 3) PHP 4) C 5) FoxPro 6) DelphiA) 1,2,3,4,5,6

B) 1,4,5,6

C) 1,2,3,4,6

D) 1,4,6

15. Xizmatchi haqidagi ma'lumotlar 2048 belgili satr ko`rinishida saqlanadi. 8192 xizmatchi haqidagi ma'lumotlarni saqlash hajmi 1.2 Mb ga teng disketlardan eng kamida nechta kerak:

A) 14


B) 12

C) 10


D) 16

16. 101110011011100010011100 xabarda yarim baytlarda kodlangan bir xil belgilar juftligi soni:

A) 4


B) 2

C) 6


D) 3

17. Dastur kompilyasiya qilingach identifikator ... .

A) O`z xolicha qoladi

B) Nomi o`zgaradi

C) Ikkilik kodi bilan almashtiriladi

D) O`n oltilik kodi bilan almashtiriladi

18. 512x256 nuqtali ekran soxasini saqlash uchun operativ

xotiradan 6 Kbayt joy ajratildi. Nuqtalarni bo`yash uchun ishlatish

mumkin bo`lgan ranglarning eng katta miqdori:

A) 8


B) 4

C) 256


D) 16

19. Savatchada oq(30 ta ) va qora sharlar bor. Agar (qora sharlar, oqlaridan ko`p emas) yoki(qora sharlar, 33 tadan kam emas) bo`lsa, savatchadagi jami oq va qora sharlar miqdorini aniqlang ? Berilgan shartni qanoatlantiruvchi javobni ko`rsating.

A) 61


B) 30

C) 62


D) 32

20. Sakkiz raqamli sanoq sistemasidagi 1325 va 1246 sonlarini ko`paytirganda qanday son olinadi ?

A) 2041170

B) 2031170

C) 1700036

D) 2001136

21. Rastrli grafik fayl qayta ishlanganda ranglar miqdori 65536 dan 256 ga

keltirildi. Faylning axborot xajmi necha marta kamaygan?

A) 2 marta

B) 4 marta

C) 8 marta

D) 16 marta22. Quyidagi rim raqamlari bilan yozilgan sonlardan qaysi biri 1997 ga teng?

A) MCMXCVII

B) MLMXCVII

C) MCMXCCVII

D) MCMCCVII

23. Faqat rost mulohazalarni aniqlang va ularga tenglashtirilgan sonlar yig‘indisini rim sanoq sistemasida hisoblang. CLXXXVII = “Informatikani, odatda, Hardware va Software kabi ikki qismning birligi sifatida qaxaladi” XCVIII = “Software - bu informatikaning qismi bo‘lib, dasturiy vositalar sifatida qaraladi” IV = “Informatikani, odatda, Hardware va Programware kabi ikki qismning birligi sifatida qaraladi”

A) MCMXCVII

B) CCLXXXV

C) CCLXXXI

D) CCLXXV

24. Pascal tilidagi dastur natijasini aniqlang? label a; var n,q,p:integer; begin n:=5; q:=1; p:=1; a:p:=p*q; q:=q+1; if q<=n then Goto a else write('p=',p); end.

A) p=120


B) 120

C) p=100

D) p=119

25. Paskal tilidagi jadval elementlar sonini aniqlang Var f:array[-5..1,0..10] of char;

A) 76


B) 80

C) 77


D) 78

26. Quyida necha turli belgi kodlangan? 10110010101111010011111010111101

A) 4


B) 6

C) 3


D) 2

27. Sonlarni kamayish tartibida joylashtiring: 1) 10011(2); 2) 21(8); 3) 10(16)

A) 1,2,3


B) 2,1,3

C) 1,3,2

D) 3,2,1

28. Pascal dasturlash tilida dastur natijasini aniqlang? Var j,s: real; Begin S:=0; J:=1; Repeat S:=S+J; J:=J+4; until j>=40.1; writeln(j); end.

A) 41


B) 40

C) 39


D) 22

29. MS Excel. A1=−7, В1=7, B2=5 bo‘lsin. Quyidagi formula natijasi −48 ga teng bo‘lishi uchun A2 katakka kiritilishi kerak bo‘lgan qiymatni aniqlang. =ЕСЛИ(ИЛИ(А1+B2<=А2*B1;А1*В1>0); A1*B2+B1−A2;A1*B1+B2+A2)

A) 4


B) -4

C) 8


D) 0

30. ICV=Mimika axborotning ko`rinishlaridan biridir.CIC=Insonga uzluksiz ta`sir etadigan axborot diskret axborat hisoblanadi.LIX=Informatika fransuzcha informatique so`zidan olingan. Rost tasdiqlarga mos sonlar yig`indisi Rim sanoq sistemasida aniqlang.

A) CLXIII

B) CXLVII

C) XLXII

D) CLXII


31. Quyidagi bеrilganlardan to`g`ri mulohazani toping:

1) Kontrollеrlar - bu elеktron sxеmalar, tashqi qurilmalarni boshqaradi

2) Zamonaviy EHMni Norbеrt Vinnеr taklif etdi

3) Rеzidеnt dastur dеb kompyutеr yoqilishi bilan ishga tushadigan dasturga aytiladi

A) 2

B) 1,2


C) 2,3

D) 1


32. Sinfda 11101 ta o‘quvchi bor, ulardan 10011 nafari o‘g‘il bolalar tashkil etadi. Sinfda nechta qiz bola ta’lim oladi? Hisoblashni ikkilik sanoq sistemasida amalga oshiring.

A) 1010

B) 101

C) 11

D) 1090

33. Qaysi element evaziga EHM o‘lchami, vazni va energiya sarfi minglab baravar kamaydi, tezligi o‘nlab marotaba ortdi?

A) Protsessor

B) Elektron lampa

C) Integral sxema

D) Tranzistor

34. Diskning 0.25Mbayt qismida 262144 ta belgidan iborat axborot yozilgan. Bu ma’lumotlar nechta belgili alifboda ifodalangan?

A) 256 ta

B) 128 ta

C) 68 taD) 64 ta

35. Agar  bo‘lsa,  ifodaning qiymatini toping. (Paskal dasturlash tilida)

A) -18.2


B) -18

C) -11


D) 18

36. MS Excel 2003 dasturida berilgan =ЦЕЛОЕ(-6,985)+МАКС(15;30;3) formulaning natijasini aniqlang.

A) 23


B) 24

C) 22


D) 25

37. Dastur bo’lagi natijasini aniqlang:

x:=0.1;

y:=SQR(x)+1;

y:=y+1/x;

WRITELN(y);

A) 11,2


B) 11,01

C) 11,5

D) 11

38. Delphi dasturida ilovaning birinchi oynasi qanday nomlanadi?

A) ko’rinish

B) forma

C) dastur kodi

D) ilovaning yuzi

39. Delphi dasturida Object TreeView punkti qaysi menyuda joylashgan?

A) Run


B) Project

C) Component

D) View

40. Delphi dasturi. Agar dasturda matn belgisi belgilangan miqdordan oshsa bu haqdagi ma’lumotni chiqaruvchi oynani hosil qilish uchun qaysi tugma lozim bo`ladi?

A) Caption

B) ShowMessage

C) ButtonD) Label


Download 32.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling