Tema 15. Ta`biyattaniw sabaqlarin oqitiwdin` tipleri Joba


Download 23.42 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana13.01.2022
Hajmi23.42 Kb.
#329347
  1   2   3   4
Bog'liq
Tema 15
A.Dilnoza.T.Sulaymon-folklor, Ovqat hazm qilish organlarining tuzilishi va vazifasi, 1-labaratoriya, 1-labaratoriya, Структура и функция селезёнки, Структура и функция селезёнки, 2-Амалий машғулот., Амонова Ф. 2015 преп конф, Новый текстовый документ, Corona, Metodbirlashma ish rejasi 2021-2022, Metodbirlashma ish rejasi 2021-2022, INFORMATIKA ISH REJA 2020, Lobaratoriyalar xammasi


Tema 15. Ta`biyattaniw sabaqlarin oqitiwdin` tipleri 

Joba: 

1. Kombinatsiyalastirilg`an ( biriktirilgen) 

2. Jan`a materialdi uyreniw sabag`i. 

3. Bekkemlew sabag`i

4. Predmetlik sabag`i. 

5. Ekskursiya sabaq. Sayaxat sabag`i

6. Tusinik berip oqitiw sabag`i 

7. Ta`kirarlaw-uliwmalastiriwshi sabaq. 

Tayanish tu`sinik: 

Ta`kirarlaw  sabag`i,  tu`sinik  berip  oqitiw,  predmetlik  sabaq,  bekkemlew,  jan`a  materialdi 

u`yreniw, sabaq tipleri. 

Sabaqta  to`mengi  strukturaliq  bo`limlerdi  ajiratiwg`a  boladi.  sho`lkemlestiriw  jumisi,  uy 

tapsirmasin  tekseriw,  jan`a  bilimlerdi  bekkemlew,  olardin`  o`zlestiriwin  tekseriw,  sabaqtin` 

materialin uliwmalastiriw, uy tapsirmasi, aling`an bahalardi kommentariyalap beri. 

Ta`biyattaniw  sabag`i  bir  qansha  didaktikaliq  maqsetlerge  iye  boladi.  Sabaqlar  didaktikaliq 

maqsetleri  boyinsha  to`mendegi  tiplerden  ibarat.  Biriktirilgen  (  kombinatsiyalastirilg`an)  sabaq, 

jan`a materialdi uyreniw sabag`i, bekkemlew sabag`i, predmetlik sabaq, biriktirip oqitiw sabag`i, 

oqitiw  uchastkasindag`i  sabaq,  ekskursiya  sabaq,  kino,  telesabaqlar,  ta`kirarlawshi-

uliwmalastiriwshi sabaqlar bolip bo`linedi. 

q. Kombinatsiyalastirilg`an (biriktirilgen) sabae- ta`biyattaniw sabag`inin` en` ko`p 

taralg`an  tipi.  Onda  bir  qansha  didiaktikaliq  waziypalar  sheshiledi.  Sonin`  menen  birge  bul 

waziypalardin`  hesh  birewi  de  bir  artiqmashiliqqa  iye  emes,  al  ha`mmesi  kompleks  tu`rinde 

sheshiledi. 

Kobninatsiyalastirilg`an  tiptegi  sabaqti  o`tkeriwdegi  en`  ko`p  taralip  ketken  qa`te-bul  barliq 

islenetug`in jumistin` tekstti oqiwg`a ha`m onin` ko`rgezbeli qollanbalardi paydalanbay-aq ha`m 

maqalada bayan etiletug`in ta`biyattaniwliq faktlardin` tu`sindirilmeyaq aytip beriwge keltiriliwi 

bolip tabiladi. 

w. Jan`a materialdi u`yreniw sabag`i. Sabaqtin` bul tipi taza tu`rinde ushiraspaydi. 

Biraq  oqiw  materialinin`  o`zine  ta`nligin  ha`m  oqiwshilardin`  diqqatinin`  turaqli  emes  ekenin 

esapqa  ala  otirip,  jan`a  materialdin`  u`yreniliwi  tiykarg`i  didaktikaliq  maqsetten  ibarat  bolg`an 

sabaqlardin` u`tkeriliwi mu`mkin. 

e. Bekkemlew sabag`i. Bul tiptegi sabaqlardag`i orayliq orindi oqiwshilardin` 

ta`biyattaniwdin`  basqa  pa`nler  baylanisin,  sonday-aq,  ta`biyat  predmetlerinin`  ha`m 

qubilislarinin`  o`z-ara  baylanisin  aship  beriwshi  ha`r  qiyli  tapsirmalardi  ha`m  do`retiwshi 

jumislardi orinlawi iyeleydi. 

r. Predmetlik sabae. Bul tiptegi sabaqlarda oqiwshilar klassta tikkeley ta`biyat 

ob`ektleri  mene  jumis  alip  baradi  ha`m  ta`biyat  predmetleri  menen  qubilislari  haqqinda  belgili 

konkret  bilimlerdin`  jiynag`in  iyeleydi.  Usi  maqsette  olar  predmetlerdi  qarap  shig`adi  ha`m 

salistiradi, olardin` sostav bo`lekleri, uliwma ha`m ayriqsha belgilerin ajiratadi. 

t. Ekskurtsiya sabae-bul, oqiwshilardag`i ko`p ku`rgezbelilik ha`m du`retiw 

u`zinsheligi tiykarinda du`zingen ayriqsha formasi bolip tabiladi. Ekskurtsiyalardi 

programmanin` derlik ha`r bir temasi boyinsha o`tekriw na`zerde tutilg`an. Biraq 

O`zbekstannin` ta`biyg`iy sharayatlari olardin` sanin a`diwir arttiriwg`a mu`mkinshilik beredi. 

Ekskurtsiya-oqitiw  tarbiyalaw  jumisinin`  en`  quramali  ha`m  qiyin  formasi  jene  oqitiwda 

bilimlerdin`  ma`lim  etiwdin`  ha`r  qiyli  tu`rdegi  metodlarin  na`zerde  tutatug`in  en`  na`tiyjeli 

formalarinin` biri bolip tabiladi. 

6 Tu`sinik berip oqitiw sabag`i. Bul tiptegi sabag`lar ta`biyatti ha`m adamnin` 

xojaliqtag`i  xizmetin  u`yreniw  boyinsha  oqitiw  protsesin  sholkemlestiriwde  aytarliqtay  u`lken 

orindi  iyeleydi.  Bul  sabaqliqtag`i  maqalalardi,  ilimiy-ko`pshiliklik  yamasa  ko`rkem  a`debiyatti 

kommentariya  jasap  oqitiw  bolip  tabiladi.  Sonday-aq  ta`biyattaniwliq  mazmundag`i  mateialdi 

tu`sinik  bnrip  oqitiw  kitabi  sabaqlarinda-da  o`tkeriledi.  Tu`sinik  berip  oqitiw  oqiw  kitabi sabaqlarda-da  o`tkeriledi.  Tu`sinik  berip  oqitiw  ekskursiyalardan,  aldin-ala  o`tkerilejaq 

baqlawlardan, on`iwshilardi tekstti tusiniwge tayarlaytug`in gurrin`lesiwlerden 

aldin o`tkeriliwi tiyis. Oqitiw ko`rgizbeli qollanbalardi demonstratsiya jasap o`tkeriw arqali alip 

bariliwi tiyis. Tusinik bnrip oqitiw sabaqlarin o`tkeriw metodikasi maqalanin` tekstin tusiniwge 

tayarlawdi,  oni  oqiwdi,  tekstti  talqilawdi,  so`zlik  penen  jumis  alip  bariwdi,  natural`  ob`ektlerdi 

yamasa  ko`rgizbeli  qollanbalardi  demonstratsiya  jasap  ko`rsetiwdi  tusinip  alg`an  ha`mme 

bilimlerin qayta aytip na`zerde tutilg`an. 

Tusinik  beriw-  oqitiw  sabaqlarinin`  to`mendegishe  tiplert  bar.  Ekskursiyadan  keyin,  ta`biyg`iy 

obe`ktlerdi  baqlawlar  tiykarlarinda,  predmetlik  sabaqtan  keyin,  ta`jiriybelerdi  demonstratsiya 

jasap  ko`rsetiwden  keyin,  mug`allimnin`  o`tkeriwge  tiyisli  gurrin`lesiwi  tiykarinda  oqiw 

mumkin.  Ha`zirgi  waqitlari  uliwma  bilim  beretug`in  orinlarinda  jan`a  pedagogikaliq 

texnologiyani  kiritilgen.  Usig`an  baylanisli  uliwma  bilim  beretug`in  mekteplerinde  baslawish 

klaslarinin`  oqiushilarina  ta`biyat  muyeshindegi  o`simlik  ha`m  haywanatlar  dun`yasi  menen 

tanistiriw  ushin,  komp`yuterden  paydalaniwi  lozim.  Oqitiw  protsessinde  tele  esitiriwlerden 

tisqari oqitiw kinofil`mler, kinofragmentler, diapozitivler 

paydalaniladi.  Olar  demontratsiya  jasap  ko`rsetiw  ushin  t-q0  minut  ajiratilg`an.  O`zbekstan 

respublikasi  mekteplerine  arnalg`an  «o`simlik  ha`m  haywanatlar  dun`yasi»  kinofil`mler 

shig`arilg`an.  Ol  izbe-iz  turinde  sho`listanliqlardin`,  tog`ayliqlar,  taw  janbawiraylarinin`  h.t.b 

lardin` ta`biyatin ko`rsetiwge boladi. 

Ta`kirarlaw - uliwmalastirwshi sabaq a`dette temani uyreniw tamamlang`anan keyin o`tkeriledi. 

Onin`  didaktikaliq  maqseti-onnan  aldin  o`tkeriletug`in  bir  qansha  sabaqlardin`  mazmunin 

baylanistiriw,  olardin`  en`  tiykarlisin  aniqlaw  xa`m  putkil  tema  boyinsha  tolig`i  menen 

uliwmalastirshi  juwmaqlar  shig`ariw  bolip  tabiladi.  o`zlestirilgen  bilimlerdi  teren`irek  tekserip 

ko`riw  ushin  pragrammalastirilg`an  kartochkalardi,  sonday-aq  bunnan  aldin`g`i  klasslardi 

pitkerip shig`iwshi oqiwshilar ta`repinen tayarlang`an tematikaliq al`bomlardi da paydalaniwg`a 

boladi. 


Ta`kirarlaw  -  uliwmalastiriwshi  sabaqtin`  strukturasi  to`mendegishe  boliwi  mumkin. 

mug`alimnin` kirispe so`zi, bunda ol uyrenilgen temanin` a`hmiyetin tusindirip beredi, sabaqtin` 

maqsetin  xa`m  planin  ma`lim  etedi,  oqiwshilardin`  uliwmalastiriwshi  tiptegi  jekke,  qosimsha 

yamasa  kollektivlik  awizeki  xa`m  tapsirmalardi  orinlawi.  jumislardin`  orinlawin  tekseriw  xa`m 

bar kemshiliklerdi toliqtiriw, diafil`mlerdi ko`rsetiw, juwmaqlar shig`ariu. 


Download 23.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling