Tema: Qabıl etiw hám este saqlaw Joba


Download 49.5 Kb.
Sana09.12.2021
Hajmi49.5 Kb.
#490381
6.Кабыл етиу х есте саклау
Bog'liq
bozor iqtisodiyotiga otishning millij kontseptsiyasi iqtisodij islohotlar strategiyasi, algoritmlar nazariyasi, 2-лекция, SOTSIOLOGIYA, SOTSIOLOGIYA, Мавзу 16 (6) Ахоли фаровонлиги ва ижтимоий таъминот 2 топшириқ(1-u), natija, KURS ISHI, KURS ISHI, Mаsofaviy ta'lim texnologiyalari bilan ishlash, 8c044124186ecf8aa1d869b2587ecc02, parallel kompyuterlarning dasturiy taminoti parallel dasturlash tillarining kengayishi maxsus tillar kutubxonalari va interfeyslarining takomillashuvi. c tili oqimlaridan threads foydalanib nutq signallarining filtrlash dasturini tuzish va unumdorli, bes 3 [41](1), bes 3 [41](1)I1, bes 3 [41](1)

Tema:Qabıl etiw hám este saqlaw

Joba:

 1. Qabıl etiw haqqında tu`sinik. Qabıl etiwdin` tu`rleri ha`m qa`siyetleri.

 2. Ko`nikpe, bilim, a`det

 3. Este saqlaw haqqında tu`sinik.Este saqlaw protsessleri

 4. Este saqlaw tu`rleri.Este saqlawdın` jeke o`zgeshelikleri.


Tayanish tu`sinikler: psixikaliq protsessler, qabıl etiw, ko`nikpe, bilim, a`det, qabıl etiw tu`rleri, ob`ektivatsiya, qabıl etiw ob`ekti, fon h.t.b

TiykarǵI ádebiyatlar:

1. .Ivanov I., Zufarova M. “Umumiy psixologiya”. O‘z.FMJ., 2008.

2. Davletshin M.G., Mavlonov M.M, TÓychieva S.M “ Yosh va pedagogic psixologiya” T. TDPU, 2009

3. N.S.Safayev, N.A.Mirashirova, N.G.Odilova Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti: о’quv qо’llanma. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2007.

4. Xaydarov F.I., Xalilova N. “Umumiy psixologiya”. T.: “Fan va texnologiyalar” markazining bosmаxonasi : 2009.

5. Югай А. Х., Мираширова . Н.А Общая психология. Т.ТГПУ 2014

6. Ғозиев Э.Ғ. Психология. Ёш даврлари психологияси-T.: Укитувчи
Qo‘simsha adabiyatlar


 1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси булиши керак. Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил якунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти нутқи //Халқ сўзи газетаси 2017. 16 январ. №11

 2. Мирзиёев Ш.М Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. Ўзбекистон 2017.

 3. Ўзбекистон РЕспубликасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ49-47 сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 7 феврал.

 4. Мирзиёев Ш.М. Қонун устиворлиги- инсон манфаатларини таъминлиш тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови . «Ўзбекистон» 2017

 5. Климов Э.А. Обшая психология. – CПб., Питер, 2001

 6. David G. Myers. “Psichology” Michigan USA: Worth Publishers .: 2011

 7. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. T., 2006

 8. Немов Р.С. Психология. М.: Владос, 2003. 1-2-т.

 9. Фридман Л.М. Психология воспитания. Книга для тех, кто любит детей. - М.: ТТС «Сфера»,1999.

 10. Шелихова Н.И Техника педагогического обшения. - М.: Изд-во «Институт практической психологии», 1998. .

 11. Радугина А.А. Педагогика и психология. - М., 2007.

 12. Рубинштейн С.Л. Основы обшей психологии. - СПб: Питер, 2007.

 13. Ғозиев Э.Ғ. “Онтогенез психологияси”.-T.: Ношир. 2010.

 14. Дусмухамедова Ш.А.,Нишонова З.Т., Жалилова С.Х., Каримова Ш. К., Алимбаева Ш.Т. “Ёш ва педагогик психология” T. TДПУ, 2013 .

 15. ГNishonova Z.T., Alimbaеva Sh.T., Sulaymonov M. “Psixologik xizmat”.T. “Fan va texnologiyalar” nashriyoti 2014 y.

Internet saytlari

www. tdpu.uz

www. pedagog.uz

www. Ziyonet.uz

www. psychology.uz

www. psychology.net.ru

www. psycatalog.ru

1-tapsırma. Berilgen temaǵa prezentaciya tayarlaw

2-tapsırma.Qabıl etiw haqqında tu`sinik. Qabıl etiwdin` tu`rleri ha`m qa`siyetleri


Klaster metodı


2- Tapsırma.Este saqlaw haqqında tu`sinik.Este saqlaw protsessleri.Este saqlaw tu`rleri.Este saqlawdın` jeke o`zgeshelikleri.“Túsinikler analizı” mettodıTúsinik

Mazmunı

Download 49.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling