Tema: v-asrdan X1 asr urtalarigacha Angliya


Download 0.78 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana17.03.2017
Hajmi0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

     

?ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ ÕÀ˹ ÒÀÚËÈÌ 

ÂÀÇÈÐËÈÃÈ 

 

ÀÆÈÍÈÅÇ ÍÎÌÈÄÀÃÈ ÍÓÊÓÑ ÄÀÂËÀÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÈ 

 

  

ÒÀÐÈÕ  ÊÀÔÅÄÐÀÑÈ 

 

 

  

?ÐÒÀ  ÀÑÐËÀРÒÀÐÈÕÈ   

ôàíè á7éè÷à 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ÍÓÊÓÑ  

 

  

Tema:  V-asrdan X1   asr  urtalarigacha    Angliya 

 

1. 

Angl-saks istilosi va angl-saks korolliklari. 

2.

 

Daniyaliklarga karshi olib borilgan kurash. 3.

 

Al`fred Buyukning idora kilishi. 4.

 

Kanut Datskiy davlati. 5.

 

Angl-sakslarning ijtimoiy tuzumi. Feodallashuv protsessi.  

Rim legionlari Britaniyadan u asrning boshlaridaek chikib ketgan edi. Birok mamlakatning 

bir  kancha  mayda  korolliklarga  bulinib  ketishga  sabab  bulgan    «Britaniya  mustakilligi»  uzokka 

bormadi.  

5 asrning urtalaridan boshlab (449 yil atrofida) bu orolga turli xil  shimoliy garbiy german kabilalari 

anglar, sakslar, yutlar bostirib kira boshladilar. Orol oz-ozdan istilo kilinib borib bu metilo butun bir 

asrga  X1  ikkinchi  yarmigacha  chuzildi.  Angl  sakslar  istilosi  natijasida  ilgarigi  britaniya 

teritoriyasida  undan ortik mayda  german korolliklari eng chekka garbdan Uel`o bilan Karnoeldan 

va  kal`t  kirolliklari  saklanib  kolgan  eng  chekka  shimoldan  shotlandiyadan  tashkari  orolning  butun 

teritoriyasini  egalladi,  X11  asrga  kelib  angl  saks  korolliklari  bir  kadar  yiriklashib,    ettiga 

korolliknitashkil  etdi.  Janubda  sakslarning  uchta  korolligi-Ueseke,  Sesseks,  Esseks  korolliklari 

vujudga  keldi.  Markazda  va  Shimoliy-sharkda  asosan  angllar  urnashgan  bulib,bu  erlarda  Mersiya, 

Nortumbriya    va  Sharkiy  Angliya    korollliklari  tashkil  topti.  Yutlar  chekka  janubi-garbda  muxm 

teritorriyani , ya`ni Temza davresi  kuyiladigan joyni ishgol kilgan kichik bir Kent korolligini tuzdi. 

X11  asr  ichida  va  X111  asrni  birinchi  yarmida  asosiy  rol`ni  shimoli  korolliklari  Nortumbriya  va 

Mersiya  uynadi.  X111  asrning  urtalaridan  boshlab    gegemonlik  janubiy    korolliklardan  biriga  – 

Uessekega  utdi.  Ueske  korollari  dastlab  janubiy-  Sesseks,  Esseks  va  Kentni  uziga    buysundirdi, 

sungra  1X  asrning  boshlarida  esa  Mersiya  bilan  Nortumbriya  bosib  oldi.  Sharkiy  angllar  korolligi  

uz  mustakilligini    bundan  ilgari    yukotgan  bulib,  avval  Nortumbriyaga  keyin  esa    Mersiyaga 

buysungan  edi.Uesseks  koroli  –  butun  mamlakatni  birlashtirgan  kishi  –  Ekbert  (802-839)  edi.  Bu 

mamlakatni birlashtirishni 829 yillarda amalga oshirdi.                      

U1 asrdan boshlab angl-sakslar orasiga xristianlik kira boshladi.  Bir kancha vaktgacha Angliyada 

ikkita  xristian  cherkovi  uzra  kurash  olib  bordi:  biri          -  u  asrda  tashkil  topgan  va  sharkiy        grek 

cherkovlari  bilan  tashkili  alokada  bulgan    Irlandiya  cherkovi,  ikkinchisi-  papa  tomonidan  Rimdan 

yuborilgan    missionaerlar  tashkil  etgan  cherkovi.  Rim  cherkovining  ta`siri  golib  chikdi.    Buning 

sababi  kisman  istilochilar  bilan,  ya`ni    angl-  sakslar  bilan  orollardagi  kel`tlar  urtasida  bulgan 

antogonizm  bulsa,  asosan  rim  cherkovining  kuprok  markazlashganligi  va    asrestokratlashganligi 

buldi.  Anglo-saks  korollari  uning  opiskoplaridan  etiborli  siesiy  kuch  sifatida  foydalanishlari 

mumkin edi. 

            Birlashgan  angl-saks  korolligi  tashkil  topishi  bilanok  daniyaliklarga  karshi  kattik  kurash 

boshlashga majbur buldi. Daniyaliklar deganda Angliyada fakat Skandinaviyadan Yutlandiya yarim 

orliga kuchib kelib urnashib, bu erda 1X asrda kuchli korollik tuzgan daniyaliklarni uzinigina emas, 

balki  yana  skandinav-  norvejlar  xam  naxarda  tutilar  edi.  Skandinav-normonlarning  Evropa 

kittasiga-  Frantsiyaga  va Janubi  Itlandiyaga  kilgan  xjumlari  tugrisida  yukorida  gapirib  utilgan  edi. 

Skandinavlarning  Britaniya  orollariga  kilgan  xujumlari  undan  xam  daxshatlirok  buldi.  Ular 

Irlandiyaga,  Shotlandiyaga  va  Angliyaga  bir  necha  asr  davomida  juda  kup  va  daxshatli  xujumlar 

kilib  turdilar.  Umuman  olganda  daniyaliklar-  skandinavlarning  Angliyaga  kilgan  xjumlari  kamida 

300 yil (U111 asrning ikkinchi yarmida to X1 asr urtalarigacha) davom etdi. Juda kup skandinavlar 

shimoli-sharkiy Angliyaga urnashib olib, bu ulkaning tarakkiysiga ta`sir etdi. 

           838 yilda Ekbert daniyaliklarining  Anglichyaga kilgan xujumlarida biri kaytara oldi. Ammo 

842  yilda  ular  orol  ichkarisiga  yana  bostirib  kirib  Londonga  ut  kuydilar.  866  yilda  esa  shimoliy-

sharkiy kirgokning xammasini bosib oldilar. Daniyaliklar ancha zich joylashgan bu territoriya butun 

urta asr davomida Daniyaga karashli mintaka degan nom bilan yuritilar edi. 

Korol`  Al`fred  Buyuk  korollik  kilgan  davr  (871-900)  angl-sakslarning  daniyaliklarga 

karshi  eng    kattik  kurash  olib  borgan    momentlaridan  biri  buldi.  Al`fred  Buyukdan  oldingi  korol` 

Etel`red-1  daniyaliklarga      karshi  kurashda  xalok  buldi.  Al`fredning  uzi  dastlab  daniyaliklardan  

 janubga karab kochishga majbur buldi. Al`fred 

birmuncha  vaktgacha    daniyaliklarga  karshi  

partizan  otryadlari,  tarkok  otryadlar  vositasibilan  kurash  olib  bordi.  Fakat  keyinrok  borib  u 

muntazam  urishga  utib,  daniyaliklarni  Temzaning  narigi  tomoniga  uloktirib  tashlashga  muvaffak 

buldi.  879  yilda  daniyaliklar  bilan  sulx  tuzildi,  bu  sulxga  binoan  mamlakat  ikki  kismga  bulindi  : 

Angliyaning  janubi-garbiy    kismi  anglo-sakslarga,  Shimoli-sharkiy  kismi  daniyaliklarga  bulib 

berilgan  edi.  Daniyaliklarga  karshi  kurashishda  Al`fred  kisman  eski  umumiy  xalk  lasharlariga 

tayandi, kisman xarbiy-  feodal tipidagi katta,   urtacha va mayda er egalaridan iborat  yangi feodal 

kushining  kuchaytirilishini  kuvvatladi  .    Shunday  kilib,  Angliyada  ritsarlar  vujudga  kela  boshladi. 

Bundan  tashkari,  Al`fred  daniyaliklarga  karshi  juda  kup  burglar-  kal`alar  kurib,  ularga  kurik 

otryadlar  kuydi  va  dengiz  kirgok  buylarini  daniyaliklar  xudumidan  kuriklash  uchun  dengiz  floti 

kura  boshladi.  U  Angliyada  birinchi  marta  aloxida  doimiy    solik  olishni  joriy  kildi,  bu  solik 

«daniyaliklar puli» , ya`ni daniyaliklarga karshi kurashish uchun yigiladigan solix deb ataldi . Frank 

koroli    Karl  Buyuk  singari,  Al`fred  xam,  ilm-  ma`rifatga  omiylik  kildi.    Uning  uzi  xam  latin 

avtorlarining asarlari angl-saks tiliga tarjima kilindi. Korlning buyrugi bilan davlat axamiyatiga ega 

bulgan eng muxim vokealarnin muntazam  yilnomasi tuzib borildi. Savotli kliriklar tayerlash uchun 

episkoplik kafedralari koshida yangi maktablar tashkil kilindi. 

Al`fred Kont, Uesseks va Mersiyaning kadimgi konunlarini-xakikatlariga- tuplashni, unga 

ancha  keyin  "Al`fred  xakikati»    nomi  ostida  chikarilgan  konunlarni  kushib  bitta  tuplam  kilib 

chikarishni buyurdi. 

Daniyaliklarning  sikuvi  Al`fred  zamonida  va  uning  voreslarni    zamonida  tuxtatildi. 

Al`fredning vorislari Londonni kaytarib  olib, daniyaliklarning xujum X asrning oxirida-X1 asrning 

boshlarida yanada zur berib takrorlanadi. Bu safar xujum Skandinaviyadan (xozirgi Norvegiyadan) 

boshlanmasdan,  balki  bevosita  Daniyaning  uzidan  bolandi.  Oradan    kup  vakt  utmay  Angliya  uz 

mustakalligidan  butunlay  maxrum  buldi.  Daniya  koroli  Kanutga  buysundi  Kanut  Datskiy  (1017-

1035)  istiloi  kilingan  erlardan  juda  katta  Shimoliy  davlat  tuzdi,  bu  davlatga  Daniyaning  uzi  , 

Norvegiya,  Shvetsiya,  Angliya    va  Shotlandiya  kirdi.  Angliya  Daniyaga  juda  katta  solik  tulab 

turishga  majbur  buldi.  Ilgari  daniyaliklarga  karshi  kurashga  saflanib  kelgan  «daniyaliklar  puli» 

ancha kuchaytirib, Daniya kiroliga xiroj tarzida tulanadigan buldi.Daniya  zadogonlari Angliyaning 

janubidan juda kup yangi erlar oldi. 

Kanut ulgandan keyin murt, kup kabilali davlati tez vakt ichida parchalanib ketdi. Daniya 

kirolining  kulida  yana  birgina  Daniya  koldi.Angliyada  Eduard  Isavednik  (1042-  1066)  taxtga 

chikib, uzining angl-saks dinostratsiyasini tikladi. Lekin Eduardning xokimiyati kuchsiz edi. Angl-

saks zadogonlarining bir kismi  daniyaliklarga moyil edi. Eduard boshchiligidagi ikkinchi bir kism 

zadogonlar  frantsuz-  norman  gertsogi  Vil`gel`m    bilan  ittifok  tuzishga  xarakat  kildi.  Eduard 

ulganidan  keyin  zadogonlar  maxalliy  angel-saks  feodali-Uesseks  gertsogi  Garol`ni  karol`  kilib 

sayladi.  Lekin  Vil`gel`m  Normadskiy  «Eduard  vasiyati»  ni  pesh  kilib,  taxtni  zurlik  `ilan  olishga 

karor  kildi.  U  1066  yilda  juda  kup  sonli  frantsuz  kushinlari  bilan  Angliyaga  bostilib  kirib  Gastins 

shaxriga  yakin  bir  joyda  Garol`din  tor-mor  kildi.  Shundan  keyin  Vil`gel`m  Londonga  yul  oldi  va 

uerda 1066  yil 25 dekabrda Angliya koroli deb e`lon kilindi. Bu vokea Angliya tarixida angl-saks 

davrining nixoyasi, deb xisoblanadi. 

Ilk  angl-saks  korolliklarining  ijtimoyi  tuzumida  uzok  vakt  saklanib  kelgan  urugchilik 

munosobatlarining  yakkolalomatlari  kurinib  turar  edi.  Juda  kupdan  –  kup  «xakikat»larga,  ya`ni 

V11-  VI11  asrlardagi  turli  angl-saks  korolliklarining  konunlari  tuplamlariga  asoslanib  angl-

sakslarning  ijtimoiy  tuzumini  kuz  oldimizga  keltirishimiz  mumkin:  ularning  ijtimoiy  tuzumin  kup 

jixatdan  franklarning  «Sali  Xakikati»    da  tasvirlangan  ijtimoiy  tuzumiga  uxshar  edi.  Franklardagi 

singari  angl-sakslarda  xam  axolining  asosiy  ommasi  (angl-saks  «xakikatlari»da  ishlatilgan  termin 

bilan aytganda) erkin kishilardan kyorlardan iborat edi. Bular mustakil dexkonlar bulib, gayda deb 

atalgan  katta-katta  er  uchastkalariga  ega  edilar  (ba`zi  korolliklarda  xar  bir  kyorl  oilasiga  tegishli 

katta  chek  erning  mikdori  120  akr  yoki  bizning  xisobimizcha  50  gektar  kelar  edi.)  Kyorlning 

vergel`di 200 shilling edi. Zadogon kishining-erlning vergel`di esa dastlab fakat 400 shilling bulgan 

bulsa,  keyinchalik  600  shillinga,  undan  keyin  yana  oshib  1200  shillinga  etdi.  «Xakikatlar»da 

kyorllardan  tashkari,  yana  detlar  yoki  uillar  tilga  olinadi.  Bular-uz  axvoli  jixatidan  frank  litlariga 

uxshagan  yarim erkin kishilar edi. Ularning uz eroi bulmay, ma`lum majburiyat evaziga erllarning 

erini  ishlab  berar  edilar.  Ularning  vergel`di  80  shilling  atrofida  edi.  U  zotlar  Britaniyaning 


 

 buysundirilgan 

maxaliy 


axolisidan 

kelib 


chikkan  deb  taxmin  kilinadi.  Zadogon  angl-

sakslarning, erllarning (va xatto ba`zi bir eng boy kyorllarning) kullari xam bulib, bu kullarning bir 

kismi  xovlida  xizmat  kiladigan  kullar  edi,  bir  kismi  obrokchi  kullar  bulib,  dexkonchilik  bilan 

shugullanar edi. 

Angl-saks  jamayatida  jamoa  va  boshka  moxalliy  boshkaruv  organlari  juda  kup  edi. 

Bularning asosiysi kishlok-tup edi. Bu kishlok-kishlok jamoasidan iborat bulib, unda er suv bor edi, 

muntazam  suratda  kishlok  yigini-talimot  chikarilib  turardi,  saylab  kuyiladigan  kishlok  ok  sokoli 

bulardi.  Kishlok  jamoalarining  vakillari  oida  bir  marta  yuzboshilar  majlisiga  tuplanardi. 

Yuzboshilar  majlislaridan  yukori  urinda  xar  bir  graflikning  xalk  majlisi  bulib,  bu  majlislar  tarixiy 

jixatdan  kabilaviy  korolliklar  davridan  saklanib  kolgan  edi.  Korol`  vakili-graflikning  rasmiy 

boshligi,  sharif  uz  faoliyatida  graflikning  bu  kengashi  bilan  xisoblashib  turishi  kerak  edi,  bu 

kengashda  maxalliy  zadogonlar  xal  kiluvchi  ta`siriga  ega  edi.  Nixoyat,  korol`  xuzurida 

vitonagemot-(«donolar  kengashi»)  butun  birlashgan  korollik  zadogonlarining  kengashi  chakirilib 

turar edi. U konunlarni tasdiklarda va mamlakatning oliy sud organi edi. Korollarni saylash va biror 

gunox  kilib  kuysa,  urnidan  tushirish  xam  vitonagemot  kulida  edi.  U  tasdiklamasa,  korolning  xech 

kanaka in`omi amalga oshmas edi. 

VIII  va  IX  asrlarda  ayniksa  X  asrda  angl-sakslarning  patriarxal  jamoa  tartiblari  tobora 

tushkunlik  sari  yuz  tutdi.  Xali  kuchli  bulgan  jamoasi  bilan  bir  katorda  katta  aristokratik  er  egaligi 

avj  oldi.  Korol`  maxsus  yorliklar  berib,  erni  dunyoviy  zadogonlarga  va  cherkovga  xususiy  mulk 

kilib  bera  boshladi.  Odatdagi  konun-koidalarga  asoslangan  er  mulkiga,  ya`ni  jamoalarning: 

dexkonlarning  er  mulkiga  (fol`klendga)  karama-karshi  ularok,  mamlakatda  pomeshchiklar  mulk 

(boklend),  erga  korol`  yorligi-bos  yoki  bosk  asosida  egalik  mulki  bulishini  tan  olish  bilan  birga, 

bokland egalariga kupincha yana bir kancha imtiyoz va immunitetlar (maxalliy je`kon axolisini sud 

kilish va ulardan solik tuplash xukuki) xam berdi. 

Dexkonlarning  chek  eri  borgan  sari  maydalanib  bordi.  Katta  dexkon  oilasining  ilgarigi 

urtacha  chek  eri-gayda  urniga  IX-X  asrlarda  xamma  joyda  dexkonlarning  mikdor  (jixatidan  ancha 

oz bulgan yangi chek eri-virgata uchraydi virgata-gaydning turtdan bir kismi). 

Daniyaliklarning  xujumlari  dexkonlarning  axvoliga  juda  yomon  ta`sir  kildi.  Daniyaliklar 

uz  xujumlari  vaktida  dexkonlarning  xujaligini  butunlay  vayron  kilardilar.  Dexkonlar  burgla, 

kupriklar va yullar kurish, lashkarlar safida turib kurikchilik kilish va xarby xizmatni utash juda kup 

vakt  sarflashga  majbur  edilar.  Tobora  ortib  borgan  «daniyaliklar  puli»  ni  xam  shu  dexkonlar 

tuladilar, bu daniyalarga karshi olib borilgan uzuluksiz urushlar vaktida juda kup ritsarlar vujudga 

kelib  bularni  ta`minlash  xam  shu  dexkonlar  ustiga  tushardi.  Ilgarigi  korol`  drujinalari-gozitlarning 

urnin olgan korol` tanlari xarbi-feola tipidagi er egalariga aylanib bordilar. 

Zaiflashib  kolgan  dexkon  jamoalari  zadoganlarning  xomiyligiga  utishi  majbur  buldilar. 

Angliyada  kommendatsiya  VII-VIII  asrlarga  oid  esdaliklarda  uchraydi,  lekin  bu  narsa  IX-X  asrda 

ayniksa kupaydi.  X asrda korollardan biri Etel`stan (Al`fredning nevarasi) bir farmon  chikardi, bu 

farmon  frantsiyadagi  Karl  II  Yaltirokbosh  farmoning  aynan  uziga  uxshardi,  desa  buladi.  Etel`stan 

930  yilda  xar  bir  erkin  kishiga  uzi  uchun  bir  xujayin  (angl-sakscha  «lord»,  bu  term  frantsuzcha 

«sen`or»  degan  terminga  tugri  keladi)  topib  olishni  buyurdi.  Dexkonlarning  uz  yonidagi  katta  er 

egasiga  bulgan  karamligini  davlat  xokimiyati  immunitet  tarzida  rasmiylashtirdi.  Korol  katta  er 

egalariga uz atrofidagi axolini sud kilish va undan tegishli sud bojlari olish xukukini berdi. Bunday 

xususiy sud kilish xukuki soka deb, xususiy sud kilingan dexkonlar sokmilar deb atalardi. 

Erdor  xardlar  manorlar  (bu  suz  xam  angl-sakslar  vaktida  paydo  buldi.)  deb  atalgan  uz 

pomest`elarida  kisman  kullar  mexnatini,  kisman  esa  krepostnoylar  mexnatini  ekspluatatsiya 

kilardilar.  1000  yilga  oid  bir  manbada  dexkonlarning  turli  gruppalari  tasvirlanadi,  lekin  ilgarigi 

kyorllar  degan  nom  urniga  endi  bu  xujjatda  genitlar  va  geburlar  degan  yangi  nomlar  ishlatiladi: 

genitlar  xususiy  er  egasi  bulib,  kisman  korolga,  kisman  yonidagi  lordlarga  soliklar  tulab  turuvchi 

erkin  dexkonlar  edi,  geburlar  esa  uz  eri  bulmay,  pomeshchiklarning  erida  dexkonchilik  kilib  unga 

yil buyi xar tashkari, lordga mol,  galla, pul shaklida turli xil soliklar tulab turuvchi dexkonlar edi. 

Kam  erli  dexkonlarning  yana  bir  gruppasi  kassetlar  (kotterlar)  tilga  olinadi,  bularning  kichik  bir 

parcha  erlari  va  kulbalari  bulib,  bular  evaziga  uncha  katta  bulmagan  barshchina  majburiyatlarini 

utar edilar. 


 

 Birok 

ang-sakslarda 

feodallashuv 

protsessi 

normanlar 

istelosi 

vaktida 

tugallanmagan edi. Dexkonlarning loakl yarmi xali erkin jamoa a`zosi bulib, ularning lordlar bilan 

bulgan  munosabati  xali  butunlay  krepostnoylik  munosabatlari  tusini  olmagan  edi,  balki  xomiylik 

munosabatlarigina edi. Xatto krepostnoylashtirilgan  geburlarninn axvoli xam juda turlicha edi, xar 

manorda  xar  xil  edi.  Bir  kancha  joylarda  ular  karam  kishilarga  uxshar  edi,  lekin  ular  chinakam 

krepostnoylik  xolatida  emas  edi.  Shimoli-sharkiy  Angliyada,  daniyaliklar  urnashgan  mintakada 

erkin dexkonlar («erkin kishilar») xali juda kup edi. Skandinavlar jamiyatining ancha keyin tarakkiy 

kilishi,  sharkiy  Angliyadagi  daniyalik-skandinaviyalik  axolida  urugchilik  elementlarining  saklanib 

kolishi  natijasida  shunday  xol  yuz  berdiki,  xatto  janubiy-sharkdagi  angl-saks  dexkonlari  ilgarigi 

erkinlik  va  mustakilligidan  butunlay  maxrum  bulgan  bir  vaktda  xam  «daniyaliklar  mintakasi»dagi 

dexkonlar uz mustakalligini bir muncha saklab koldi. 

 

ADABIYoTLAR: 

1.

 

Kirillova  L.A.  …….bor`ba  v  gorodax  Vostochnoy  Anglii  XIV  v.//uch.zap. Mosk.gos.pod.In-ta.  M.,1969 №321 

2.

 Lisitskiy Ya.A. Gorod i feodalizm v Anglii. M.,1987. 

3.

 Lisitskiy Ya.A. Goroda i gorodskoe…… v Anglii v X-XII vv. M.,L.,1960. 

4.

 Osipova T.O. Irlandskiy gorod i ekolplisiya Inglii XII-XV vv. M.,1993 

5.

 Vinogradov  P.G.  Issledovaniya  po  sotsial`noy  istorii  Anglii  v  srednie  veka.  SPB, 

1887 


6.

 

Vinogradov P.G. Srednevekovoe pomest`e v Anglii. SPb,.1911 7.

 

Grin D.R. Kratkaya istoriya angliskogo naroda. M.,1960 8.

 

Gutnova N.V. Voznikavenie angliyskogo parlamenta. M.,1960 9.

 

Gutnova  N.V………..  bor`ba  i  obshest`vennoe  soznaniya  krost`yanstva  v vrednevekovom Zapadnoy Evropi. M.,1984 

10.


 

Kyoningem  U.  Rost  angliyskoy  pomeshlennosti  i  torgovli.  Ranniy  period  i  srednie 

veka. 2-s. izd. M.,1909 

11.


 

Lisitskiy Ya.A. Goroda i veodalizm v Anglii. M.,1987 

12.

 

Morton A.L. Istoriya Anglii. M..1950  

 

  

  

TEMA: VI-XI ASRLARDA VIZANTIYa IMPERIYaSI. 

 

1. 

Sharkiy Rim imperiyasi. 

2.

 

Yustinian zamonida Vizantiyaning kengayishi 3.

 

Yustinianing konun chikarish faoliyati. 4.

 

«Nika» kuzgoloni 5.

 

Ma`muriy va moliyaviy zulmning kuchayishi. 6.

 

Yustinian zamonidagi kurilish. 7.

 

VI asrda Vizantiya madaniyati. 8.

 

VI asrning ikkinchi yarmida va VII asrda Vizantiyaning krizisga uchrashi. 9.

 

Dexkonchilik konuni. 10.

 

Isavrlar dinastiyasining idora kilishi. 11.

 

Butta karshi kurash va uning sotsial moxiyati. 12.

 

Foma Slpvyan kuzgoloni. 13.

 

Makedoniyaliklar dinastiyasi vaktida Vizantiya. 14.

 

Vizantiya va Kiev Rusi. 15.

 

Cherkovlarning ajralib ketishi. 16.

 

IX-XI asrlarda Vizantiya feodalizmi. 17.

 

IX-XI asrlarda Vizantiya madaniyati.  

Garbiy  Rim  imperiyasi  German  kabilalari  tomonidan  istilo  kilingandan  keyin  xam  Rim 

imperiyasining  Sharkiy  kismi  uzok  vakt  xukm  surdi.  U  xatto  uzini  rasmiy  suratda  Rim  (Romeya) 

imperiyasi  debatayverdi.  Lotin  tili  yana  uzok  vaktgacha  Sharkiy  imperiyaning  davlat  tili  bulib 

koldi. Lekin Shakrda xalk grek tilida gaplashardi. «Rim imperiyasi» degan nom bora-bora yukolib, 

«Vizantiya  imperiyasi»  degan  nom  yuritila  boshladi.  Ba`zi  olimlar  xuddi  shu  yilni  Vizantiya 

imperiyasiga  asos  solingan  yil  deb  xisoblaydilar.  Lekin  tarixchilarning  kupchiligi  Vizantiya 

imperiyasi 395 yilda, ya`ni feodosiy 1 ulgach, imperiya uning ugillari urtasida taksimlanib, sharkiy 

yarmi  Konstantinopol`  shaxri  bilan  birga  Arkadiyga  utgan  vaktda  tuzilgan  deb  xisoblaydilar. 

Bolkon  yarim  orolidan  va  Egey  dengizidagi  kupdan  kup  orollardan  tashkari,  Vizantiya  imperiyasi 

va yana Kichik Osiyo Suriya bilan kismi, Kirimning janubiy kirgoklari kirar edi. 

Imperiyaning  sharkiy  kismi  garbiy  kismiga  karaganda  nacha  mustaxkam  bulib  chikkan 

ekan,  buning  asosiy  sababi  shuki  undagi  iktisodiy  munosabatlar  garbiy  kismidagiga  karaganda 

ancha  tarakkiy  topgan  va  ancha  mustaxkam  edi.  Bu  erda  Misrdagi  Aleksandriya,  Suriyadagi 

Antioxiya, Kichik Osiyodagi Smirna va Efes, Bolkon yarim orolidagi Konstantinopl va fassalonika 

kabi  rivoj  topgan  savdo-sotik  markalari  bor  edi.  Osiyo  Sharki  olib  borilgan  kizgin  savdo  ishlari 

uzilmadi, balki xatto kuchaydi, bu savdo Osiyoda III asrda kuchli yangi fors podsholigi-Sosoniylar 

podsholigi  vujudga  kelgandan  keyin  ayniksa  kuchaydi.  Sharkiy  Rim  imperiyasida  kuldorlik 

tuzumining uzi xam Garbiy imperiyadagidek keskin tushkunlikka uchramadi. Buning sababi avallo 

shuki,  imperiyaning  sharkiy  viloyatlarida,  ayniksa  kishlok  xujaligida  kuldorlik  Garbdagidek  katta 

rol`  uynamadi.  Shark  ekonomikasida  kullar  bilan  bir  katorda  kul  bulmagan  elementlar,  ya`ni 

shaxarlardagi  erkin  xunarmandlar  va  kishloklardagi  jamoachi  dexkonlari  bulib  turib,  karamlik 

xolatiga  tushib  kolgan  bulsalar-da  (masalan,  Suriya  va  Misrdagi  «podsho  dexkonlari»)  xar  xolda 

ularning  uz  er  uchastkalari,  shaxsiy  xujaligi  bor  edi,  shunday  kilib  ular  kullardan  anchagina  fark 

kilar edilar. 

Sharkiy imperiyaning yukorida kayd kilib utilgan xususiyatlari natijasida uning varvarlarga 

bulgan munosabatlari xam boshkacha bir xarakterga ega buldi. Vizantiya Garbiy imperiyaga uxshab 

varvarlar  german  kabilalari-vestgotlar,  tuxtamadi  xam.  Jumladan  Vizantiya  german  kabilalari-

vestgotlar,  ostgotlarning  va  boshka  kabilalarning  xujumlariga  bardosh  berdi,  bu  kabilalar  esa 

Vizantiyadan  garb  tomon  kirib  borib,  u  erda  uzlarining  varvarlik  korolliklarini  tuzdilar.  Vizantiya 

imperiyasida  xali  V-VII  asrlarda  xam  kuldorlik  tuzumi  saklanib  kolgan  edi.  V-VI  asrlarda  xam 

kuldorlik  tuzumi  saklanib  kolgan  edi.  VII-VIII  asrlarda  Vizantiya  kadimga  Rimga  xos  bulgan 

ijtisoiy  va  siyosiy  traditsiyalarni  uzida  saklab,  ilgarigidek  «Romeya  davlati»  ligicha  kolib 

kelayotgan bulsa-da uning ijtimoiy tuzumi feodalizm tomon tezlashib bormokda edi. Shunday kilib,  

 shuni  e`tirof  etish  mumkinki,  okibat-natijada 

germanlar  Garbiy  Rim  imperiyasiga  nisbatan 

kanday rol` uynagan bulsalar, slavyanlar xam Vizantiyaga nisbatan xuddi shunday rol` uynaydilar. 

U  erda,  xam  bu  erda  xam  varvarlarning  kelishi  kuldorlik  tuzumining….  Ancha  progressivrok 

ijtiomiy feodal munosabatlarning rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratilishga yordam berdi. 

Vizantiya  xali  Garbdagi  varvar  korolliklarga,  shimoldagi  slavyan  kabilalarga  va  Urta 

Shakrda yangi fors podsholigiga keskin ravshda karam-karshi turuvchi kuldorlik «Rim imperiyasi» 

mavjud  bulgan  davrda,  VI  asrda    imperator    Yustinian    xukmronlik  kilgan  vaktda  eng      katta 

muvaffakiyatga  erishdi.  Yustinian  527-565  yillarda  podsholik  kildi.  U    ateklima`mur  edi,  konun 

chikaruvchi edi. U imperiyaning  sharkiy chegaralarinigina emas, balki garbiy chegaralarining xam 

anchagina kismini tiklagan kishi edi. 

Vizantiya  varvarlarning  (germanlar,slavyanlar  va  boshkalarning)  xujumini  kaytarib,  uzi 

ularga  karshi  xujumga  bir  davrda  Yustinian  imperatorlik  kila  boshladi.  Yustinian  uz  oldiga 

imperiyaning ilgarigi gabiy chegaralarini tiklashni vazifa kuydi. Yustinian uz programassini kisman 

amalga  oshirishga  muvaffak  buldi.  Uning  sarkardalari  Volizariy  va  Narsev  Shimoliy  Afrikadagi 

Vandal  korolligini  (534y)  Italiyadagi  Ostgot  korolligini  (555y)    va  Ispaniyaning  janubiy  kirgogini 

(Betikani) bosib oldi. 

Shunday  kilib,  Urta  dengiz  vizantiyaliklar  uchun  yana  «bizning  dengiz»  bulib  koldi. 

Zamondoshlar  nazarida  imperiya  gue  Avgust  va  Trayam  davridagi  «baxtli  kunlarga»yana 

kaytgandek tuyular edi. 

Ikkinchi  tomondan  Ispaniyani  bosib  olib,  ularning  Vizantiyaga  kushib  olishning  uzi 

vaktinchalik  bulib  chikdi.  Aslida  Urta  dengizning  Sharkiy  kismi  bilan  Garbiy  kismi  urtasida 

iktisodiy aloka bu vaktda tuxtab kolgan edi. 

Yustinian  uz  davlatining  shimoliy  chegaralarini  kisman  gunlar  xujumidan,  kimsan  –

slavyanlar  sikuvidan  ximoya  kilishga  juda    zur  berdi.  Bokon  yarim  orolida  bir-biriga  parallel 

ravishda  uch  kal`alar  kurildi.  Ammo  bu  mudofaa  tusiklari  slavyanlarning  Bolkon  yarim  oroliga 

karab  siljishlarini  tuxtata  olmadi.    Boshkalari  xatto  Bolkon  yarim  orolining  janubida- 

Makedoniyaga va Egey dengizi buylariga kolonist- er egalari sifatida joylashtirildi. 

Shunday  kilib,  Yustinianning  ulug  davlat  tuzish  siesati  bir  kadar  muvaffakiyatli  natijalar 

berdi, xolos. Shunday bulsa-da, uning va vaktida imperiyaning chegaralari ancha kengaydi. Keyingi 

vaktlarda Vizantiya imperiyasi  bunday yutuklarga xech bir erisha olmadi.  

Yustinian  podsholik  kilgan  davrda  Vizantiyaning  konun    chikarish  soxasidagi  faoliyatini 

kursatish  kerak.  U  uz  podsholigining  boshlanish  paytidaek  Rim  imperatorligining  ilgari  nashr 

kilingan  xamma  konunlarini  bir  kilib  tuplab  bosib  chikarishni  uz  oldiga  maksad  kilib  kuydi.  Eng 

atokli  yuristlardan  iborat  ikki  komissiya  Tribonian  raxbarligida  Rim  konunlarini  tuplab  tartibga 

solish  ustida  juda  katta  ish  olib  bordi.  Bu  komissiyalarning  528-534  yillar  mobaynida  olib  borgan 

ishi  natijasida  «grajdan  xukuklari  tuplami»  vujudga  keltirildi,  bu  tuplam  Rim  imperiyasida  butun 

konunlari yakunlovchi eng katta yuridik edgorlik buldi.  

Yustinian  tuplamida  xususiy  mulkni  ximoya  kilishga  va  Rim  imperiyasi  bilan  Vizantiya 

uchun  xos  bulgan  oddiy  tovar  xujalig  sharoitidan  kelib  chikadigan  xar  turli  mulkiy  muammolarni 

rasmiylashtirishga  katta  urin  berildi.  Tuplamning  keyingi  ikki  xususiyati  bu  tuplamning  keyingi 

vaktlarda,  urta  asrlarning  ikkinchi  yarimida  Garbiy  Evropada  juda  xam  shuxrat  kozonishga  sabab 

buldi.  Yustinianning  «Grajdan  xukuklari  tuplami»  ni  Evropa  yuristlari  sinchiklab  urgandi.  XII 

asrdan  boshlab,  ayniksa  XIII-XIV  asrlarda  Garbiy  Evropaning  trli  mamlakatlarida  korollar 

chikargan konunlarda Rim konunlaridan foydalanilganligini kurish mumkin. 

Yustinian  konunlar  tuplamini  chikarishdan  maksad  kuldorlik  ishlab  chikarish  usulining 

emirilishi  juda  tezlashib  borayotgan  sharoitda  kuldorlik  davlatini  saklab  agentlarga  xalk 

ommasining  revolitsion  chikishlari  bilan  kurashda  kurol  bulib  xizmat  kilar  edi.  Ayni  Yustinian 

davrida  Konstantinopolda  va  turli  viloyatlarda  bir  necha  bor  katta-katta  xalk  kuzgolonlari  bulib 

utgan  edi.  532  yilda  Kanstantinopolda  bulib  utgan  kuzgolon  ayniksa  kuchli  buldi.  Kuzgolon 

kutarilishiga  eng  asosiy  sabab  imperator  chinovniklarining,  ayniksa  Yustinianning  erkatoyi-

Konstantinopol` xukumdari bulib turgan Ioani xaldagi suiste`mollari saabab buldi. 

Kuuuzgolon  532  yil  II  yanvarda  Konstantinopol`  tsirkida  imperator  xuzurida  boshlandi. 

Yustinian  buni  rad  etib,  jaxl  bilan  ippadromni  tashlab  chikib  ketdi.  Bunga  javoban  kuzgolon 

kutarilib  ketdi.  Kuzgolonlar  «Nika»  degan  shoir  kutardilar.  Kuzgolon  butun  poytaxt  va  uning 


 

 atrofiga  yoyildi.  Kuzgolon  besh  kun  davom 

etib 


Yustinianning 

sarkardasi 

Velizariy 

tomonidan daxshatli shavkatsizlik bilan bostirildi. 30 mingacha kishi uldirildi. 

«Nika» kuzgoloni katnashchilarining sostavi juda xam xilma-xil edi. Bir tomonidan, unda 

Konstantinopolning va uning yon atrofining xalk ommasi katnashdi. Ikkinchi tomondan, xaraktning 

tashkilotchilari  aristokrat  sonator  elementler  bulib,  ular  yangi  dinastiyadan  va  Yustinianning 

uzining mustabid xokimiyatidan norozi edilar. Shu bilan bir vaktda  «kuklar» xam  «yashillar» xam 

Konstantinopoldagi  ancha  keng  demokratik  tashkilotlar  bilan-dimlar  bilan  doglangan  edi.  Dimlar 

eski  vaktdagi  shaxar  uz-uzini  idora  kilish  boshkarmasining  koldigi  bulmish  uziga  xos  rayon  xalk 

uyushmalari  bulib  Yustinian    vaktida  xali  ancha  e`tibori  bor  edi  va  xukumat  xam  aristokrat 

pozitsiyasi xam ular bilan xisoblashishga majbur edi. 

532  yil  vokealar  Yustinianning  ichki  siyosatiga  katta  ta`sir  kildi.  Yustinian  keyingi 

vaktlarda  xam  xalk  ommasining  bosh  kutarishdan  xadisirab  bordi.  532  yildan  keyin  dimlar  xayla 

darajada  kayta  tuzildi.  Konstantinopolda  va  boshka  yirik  shaxarlarda  politsiya  xokimiyati 

kuchaytirildi.  Shu  bilan  bir  vaktda  Yustinian  yirik  senator  zadogonlarga  karshi  kattik  kurash  olib 

bordi.  Eski  zadogonlarga  karam-karshi  ravishda  Yustinian  xarbiy  xizmatidagi  urta  darajali 

elementlarga kuprok tayandi, musodara kilingan erlarning kup kismi ularga berilda. 

Yustinian  xukumati  davlat  moliyasiga  xam  katta  e`tibor  berdi.  Uning  zamonida  axolidan 

olinadigan  soliklar  bir  necha  xissa  kupaydi.  Xukumatning  juda  kattik  diktaturasi  xalk  ammasini 

goyaviy  jixatdan  xam  ezar  edi.  Yustinian  xukumati  shu  maxalgacha  xam  uncha-muncha  saklanib 

kolgan  ma`jusiylarni  ta`kib  kilib,  ularning  falsafa  maktablarini  yopib  kuydi.  Xukmron  parvoslav 

cherkovining  ta`limotiga  kushilmovchi  eretiklari  juda  keskin  ta`kib  kilindi.  Yustinian  podsholik 

kilgan davrda tuxtamay davom kilib turdi, podsholikning oxirlarida esa narsa avj olib ketdi. 

Yustinian  zamonida  davlat  mablaglarining  xiyla  kismi  kurilish  ishlariga  ketdi.  Yustinian 

yuzlab  kal`a  va  yuzdan  kup  maydarok  istexkomlar  kurdirdi.  Uning  zamonida  juda  kup  ijtimoiy 

xarakterdagi  inshoatlar  xam  bino  kilindi-vodoprovodlar,  yullar,  xammomlar,  teatrlar  xar  turli 

xukumat binolari kurildi. Ilk Vizantiya arxitekturasi orasida eng muximi ayo Sofiya ibodat xonasida 

ilk  Vizantiya  arxitekturasi  uslubining  xususiyatlari  juda  yaxshi  aks  etdi.  Ayo  Sofiya 

ibodatxonasining  mutaxkam  ishlanganligi  kishi  xayratda  koldiradi.  Bir  necha  martalab  zilzila 

bulishiga  karamay,  bu  bino  xozirgi  vaktgacha  saklanib  kelayapti  va  jaxon arxitekturasining  ajoyib 

tarixiy yodgarliklaridan biridir. 

Ayo  Sofiya  ibodatxonasi  singari  mashxur  yodgorliklar  kurilishida  uz  ifodasini  topgan 

yuksak  arxetektura  san`ati  Vizantiyaningumumiy  madaniyati  usha  davrda  kanday  yuksak 

bulganligini  kursatuvchi  dalillardan  biri  bulib  xazmat  kiladi.  Yustinian  vaktidagi  yirik  tarixchi, 

Prokopiy kesariyskiy buning misolidir. Prokopiy Yustinianning podsholikk kilishiga oid bir kancha 

tarixiy asarlar yaratdi, jumladan «Urushlar tarixi» va boshkalar asarlar yaratdi. 

Vizantiyaning  VI  asrda  utgan  yana  bir  yirik  tarixchisi  Agafiy  edi.  Uning  «Yustinianning 

podsholik  kilishi»  degan  asari  Prokopiy  asarlariga  ancha  muxim  kushimchalar  kiritib  ularni 

tuldiradi, tuzatadi urni bilan uning bergan ma`lumotlarini bilan tasdiklaydi. 

Vizantiyaning  VI  asrdagi  eng  yirik  olimlari  orasida  anik  fanlar  bilan  shugullangan 

mediklardan  Aleksandr  Trall`skiy  va  Pavel  Eginskiyni,  matematik-mexaniklardan  Isidor  Miletskiy 

va  Anfimiy  Trall`skiy,  geograflardan  Kozma  Indikoplavtni  kursatish  mumkin,  Indikoplavt 

asarlarida geografik noaniklar anchagina kup bulishiga karamay, u afrika va Xindston, Kizil dengiz 

va Xind okeani tugrisida bir kancha kimmatli materiallarni uz ichiga olgan. 

Yustinianning  podsholik  kilishi  sirtdan  karaganda  gullab-yashnayotgandek  kurinsa  xam, 

xalk ommasi uchun juda ogir buldi. Juda kup marta kutarilgan xalk kuzgolonlari, ayniksa 532 yilgi 

kuzgolon  buning  yorkin  dalilidir.  Keksa  imperator  (84  yoshida)  ulganda,  uning  vorisi,  Yustin  II 

yanada  kuprok  oshib  ketganligiga  karamay,  davlat  xazinasi  bum-bush  edi.  Ogir  soliklardan 

xonavayron  bulgan  axolining  joylarda  solik  tulashdan  bosh  tortish  xollari  tez-tez  yuz  berib 

tutsradigan buldi. 

VI asrning birinchi yarmi bilan VII asrning birinchi yarmi urtasida Vizantiyadagi kuldorlik 

tuzumining  emirilayotganligi  ochik  kurinib  turgan  edi,  kishlok  xujaligida,  xunarmandchilikda  kul 

mexnatini  erkin  mexnat  tobora  sikib  chikarayotgan  edi.  Shunday  bulsa  xam  kulchilikk  tamoman 

tugalmagan edi. Yangi, ancha progressiv bulgan feodal munosabatlar nisbatan sekinlik bilan tarkib 


 

 topib  kelayotgan  edi  va  uning  natijasida  ishlab 

chikarish  kuchlarning  rivojlanishi  tuxtalib 

kolmokda edi. 

Yustinian dinastiyasi 602 yilda saroy tuntarishi natijasida taxtdan tushdi. Bu dinastiyaning 

oxirgi  vakili  imperator  Mavrikiy  shu  saroy  uzgarishi  vaktida  besh  ugli  bilan  birgalikda  uldirdi. 

Imperiya  imperatov  Irakliy  vaktida  (610-641)  yuir  kadar  mustaxkamlanib  olgandek  buldi.  Irakliy  

eronliklarga  zarba  berib,  ulardan  Suriya,  falastin  va  Misrni  kaytarib  oldi.  Birok  oradan  kup  vakt 

utmay, V11 asrning 30 yillarni ikkinchi marta bu safar abadiyga kuldan berib kuydi, ularni arablar 

bosib oldi. 

Vizantiyadagi  kelgindi  slavyan  dexkon  axolining  axvoli  «Dexkonchilik  konuni  »  da  juda 

yaxshi ta`riflangan; bu manba U111 asrga oiddir, lekin unda V11 asrdagi agrar munosabatlar xam 

aks  etgan.    Ushbu  manbaga  karab  fikr  yuritilganda,  bu  dexkonlar  erkin  axoli  bulib  ularning  uz 

ekinzorlari,  tokzorlari  va  boglari  bulgan.  Dexkonlarning  xujaligida  dexkonchilikning  uzidan 

tashkari, chorvachilik xam katta rol` uynagan. Xar bir dexkonning er uchastkasi ekinzor, tokzor eki  

bogdan  iborat  bulib,  uninguz  xususiy  mulki  deb  xisoblangan,  lekin  unda  jamoa  er  egaligining 

alomatlari ochik kurinib turar edi. 

Shunday  kilib,  «Dexkonchilik  konuni»  jamoaning  tabakalarga  ajrala  boshlaganligidan, 

jamoa  a`zolarining  uz  enidagi  katta  duneviy  er  egalari  eki  cherkov-monastir`  er  egalariga  karam 

bula boshlaganligidan xam dalaolat beradi. Slavyanlarning urta asr Vizantiyasi tarzidagi asosiy roli 

ana  shundan  iborat.  Son  jixatidan  kupaygan,  iktisodiy  jixatdan  mustaxkamlangan,  jamoalarga 

uyushgan  Vizantiya  dexkonlari  V111-1X  asrlarda  ishlab  chikari  kuchlarini  muvaffakiyatli 

rivojlantirdi,  mamlakatni  galla  bilan,  dexkonchilik,  chorvachilik,  bogdorchilik,  tokchilik 

maxsulotlari  bilan  tula  ma`minlab  turdi.  Shu  bilan  bir  vaktda  xukumat  dexkonlardan  muntazam  

ravishda er soligi olib turar edi. Bu narsa davlat moliyasini ancha tartibga soldi. Nixoyat dexkonlar 

Vizantiya  barpo  etilaetgan  yangi  kushin  uchun  manba  bulib  xizmat  kildi,  imperiya  ulardan  uning 

eng xavfli dushmani bulgan Arab xalifatiga karshi kurashda foydalandi. 

V111  asrning  boshlarida  xam  Vizantiyaning  xalkaro  axvoli  boyagidek  juda  ogir  edi. 

Arablar  Kichik  Osiega  bostirib  kirdilar.  Ular  Kipr  va  Rodost  orollarini  bosib  oldilar.  Arab 

kushinlari  Konstantinopol`  yakiniga  kelib  uni  deyarli  butun  bir  yilgacha  (717-718)  kamal  kilib 

turdilar  lekin  arablar  Konstantinopol`ni  ololdmadilar.  Konstantinopol`ning  kulay  strategik  mavke, 

Vizantiyaliklarning  «Greklar  uti  »  deb  atalgan  utni  ishlatishi,  imperatorga  ittifokchilam 

Bolgarlarning  erdam  berishi  natijasida,  arablar  katta  talofat  kurib;  chekinishga  majbur  buldilar. 

Yangi saylangan imperator  Lev 111 Isavr iste`dodli tashkilotchi va kobiliyatli oliy kumondon bulib 

chikdi. U Suriya bilan chegaradosh Isavriya viloyatidan chikkan bulib, yangi isavrlar dinastiyasiga 

asos  solgandir.  Isavrlar  dinastiyasi  Vizantiyani  butun  bir  yuz  yil  davomida  (717-802)  idora  kildi. 

Lev  Sh  (717-740)  va  unga  yordamchi  bulib,  keyin  uning  yordamchi  bulib  keyin  uning  urniga 

imperator bulgan Kanstantin u (740-775) arablarga karshi kurashda katta tajriba orttirgan xarbiylar 

edi. Lev Sh imperator bulgandan keyin xarbiy ishga katta e`tibor berdi. VII asrda  Irakliy va uning 

vorislari  davridayok  Vizantiya  xukumati  yollanma  kushnilarga  kushimcha  ravshda  maxalliy 

lashkarlar  tuplagan  kismini  amalga  oshirgan,  bu  maxalliy  lashkarlar  maxalliy  mablaglar  xisobidan 

ta`minlanardi. Lev Sh zamonida bu xarbiy reforma yanada rivoj topdi. 

Cherkov  erlarining  keng  kulamda  sekulyarizatsiya  kilishi  (davlat  mulkiga  aylantirilishi) 

Isavr  imperatorlarning  nomi  bilan  boglangandir.  Isavriyalik  imperatorlar  uz  zamondoshlaridan 

«butga karshi kurashuvchilar» degan lakab oldi. Ular butga siginishga karshi farmonlar chikardilar, 

ularning  buyrugi  bilan  ikonalar  ibodatxonalardan  olib  chikildi  va  ularning  bir  kismi  yuk  kilib 

tashlandi.  Cherkov  buni  asos  kilib  imperatorni  butga  karshi  bit`atda  ayibladi.  Lekin  Isavriyalik 

imperatorning  siyosati  ular  taxtga  chikmasdan  ilgari  Vizantiyada  boshlangan  girt  diniy  janjallar 

doirasidan xila chetga chikib ketdi. Imperatorlardan Le Sh, Kanstantin u va ularning vorislari ayni 

katta cherkov-monastir` er egaligiga karshi kurash kizib ketgan bir payit butga chukinishiga karshi 

chikdilar,  butga  karshi  kurash  uziga  xos  bir  baxona  bulib,  shts  baxona  bilan  xukumat  eng  yirik 

monastirlarni yopib kuydi va cherkov-monastir` mulklarni musodaara kildi. Monastirlarning gazna 

ixtiyoriga  olingan  erlari  Vizantiyaning  tashkil  topayotgan  ritsarlariga  benefitsiy  kilib  taksimlab 

berildi.  Monastirlarning  erlardan  xarbiy  xizmat  uchun  beriladigan  bunday  uchastkalar  Vizantiyada 

aloxida bir termin bilan xarisstikiy deb atalgan bu esa ma`no jixatidan lotincha «benefitsiy» suziga 

tugri keladi. 


 

10

 Isvariyalik  imperatorlarning  xarbiy 

reformasi  yaxshi  natija  berdi.  Imperatorlar 

katta  xarbiy  kuchga  ega  bula  oldi.  Fem  kushinlari  uz  okruglarini  arablardan  juda  yaxshi  ximoya 

kildi.  Vizantiya  xukumati  sal-pal  kattarok  kuulamda  xujum  operatsiyasi  olib  borishga  xali  jur`at 

etolmadi.  Lekin  xukumatning  siyosati  cherkov  guruxi  urtasiga  katta  norozilik  tugdirdi.  Yangi 

Dinastiya  obrusining  kuchayishidan  norozi  bulgan  dunyoviy  zodagonlarning  bir  kismi  xam  

cherkov  guruxiga  kushildi.  Butga  karshi  kurash  tarafdorlari  bilan  butga  chukinish  tarafdorlari 

urtasidagi kurash bir necha un yilgaa chuzildi va  ba`zan bu kurash juda keskin tus oldi. Lekin xalk 

ommasi  urtasida  xam  norozilik  kuchayib  boromokda  edi.  Feodalizmning  tarakkiyyy  etib  borishi 

ekspluatatsiyaning  yangi  formalarini    vujudga  keltira  boshladi.  Feodal  eer  egasining  kushinligi 

erkin  dexkon  jamoalarini  krepostnoylashtirish  xafi  ostida  koldirgan  edi.  IX  asrning  boshlarida 

arablar xarfi ostida koldirgan dexkonlarning axvoli juda xam yomonlasha boshladi. Yangi «kudratli 

odamlar»-dinatlar  yoki (slavyanlar ataganidek)  «vlastellar»-jamoaga karashli ekin ekiladigan erlari 

va yaylovlarni tap tortmay xayosizlarcha bosib olib, stratiotlarni  esa uz krepostnoylariga aylantira 

boshladilar. 

IX  asrning  yarimidan  to  XI  asrning  yarmigacha  Vizantiyani  Makedoniyaliklar  dinastiyasi 

idora kildi. Vasiliy 1 Makedonlik bu dinastiyaning birinchi namoyandasidir (867-886). X asrda bu 

dinastiyadan  bir  necha  mashxur  imperator  chikdi,  uz  zamoning  atokli  olimi  va  yozuvchisi 

Konstantin  UP  Bagryanorodniy  (912-959),  mashxur  xurbiy  sarkardalar-Nikifor  Foka  (963-969), 

Ioan Tsimisxiy (969-976) va Vasiliy 11 Bolgaroboytsa (976-1025) ana shular jumlasidandir. 

Makedoniyaliklar  dinastiyasi  idora  kilgan  vaktda  kelib  Konstantinopol`  juda  katta  savdo 

markaziga aylandi va Evropa bilan Osiyo urtasidagi sadoda asosiy vositachilik rolini uynaydi. Arab 

rus-slavyan,  ital`yanlarning  savdo-sotiklari  Konstantinopolga  kelib  tuplanib,  uning  juda  katta 

shuxrat  kozonishiga  va  joylanishiga  sabab  buldi.  Vizantiya  imperatori  tashki  savdodan  shunday 

katta daromad oldiki, 1X va X asrlarda Garbiy Evropadagi korol` va imperatorlardan birortasi xam 

bunday daromad ololmas edi. Shu bilan birga 1X asrning ikkinchi yarimidan boshlab arablar xavfi 

Vizantiya uchun kurkinchli bulmay koldi. Arab xalifaligi vaktda ayrim-ayrim mustakil davlatlarga 

bulinib  ketgan  edi.  Vizantiyaning  uzi  endi  arablar  Sharkiga  kashi  xujumga  utishga  molik  bulib 

kolgan edi. 

Makedoneyaliklar  dinastiyasi  vaktida  imperiyaning  territoriyasi  yana  kengaydi.  Sharkda 

arablardan  Krit, Kipr orollari, antioxiya shaxri bilan birga Suriyaning katta bir kismi tortib olindi: 

garbda, ya`ni italiyada imperiya apuliya bilan Sitsiliyani birmuncha vaktga kaytarib oldi. 

Makedoniyaliklar  dinastiyasi  vaktida  Vizantiya  bilan  Rus`  urtasidagi  munosa`atlar 

totuvlashdi. Kizgin savdo munosabatlari, mustaxkamlangan madaniy aloka, umumiy dushmanlarga-

pecheneglar,  xazarlar  va  polovetslarga  karshi  birgalikda  kurash  olib  borilishi  natijasida  Vizantiya 

bilan  Rus`  urtasida  X  asrning  ikkinchi  yarimida  dustona  munosabatlar  urnatildi.  Bu  dustlik 

munosabatlari 

kamdan-kam 

xollardagina 

dushmanlik 

xarakatlari 

tufayli 


uzilib 

turdi. 


Konstantinopol`  patriarxi  Rus`  cherkovi  boshligini  Kiev  metropolitini  tayinlash  xukukini  da`vo 

kildi.  Birok  Rusning  cherkov  yuli  bilan  Vizantiyaga  bulgan  karamligini  Yaroslar  1  rus  popi 

Illarionni  1051  yilda  Kiev  Metropoliti  kilib  tayinlash  bilan  ancha  bushashtirdi.  Rus  cherkovi 

Konstantinopol`  cherkovining  xukumronligidan  1448  yilda  uzil-kesil  kutulib  oldi.  Rus` 

metropolitlari,  xatto  greklardan  bulganida  xam  cherkovini  mustakil  idora  kilar  va  odatda  olisdagi 

Konstantinopol` patriarxidan kura Rusning buyuk knyazi irodasi bilan kuprok xisoblashardi. 

X1  asr  urtalarida  Vizantiya  cherkovining  xayotida  ikkinchi  bir  muxim  vokea-Rim  papasi 

bilan  ajralish  yuz  berdi.  Bir  tomonda,  Konstantinopolning  Italiya  bilan  alokasi  susayib  ketishi, 

ikkinchi  tomonda,  Garbda  Rim  papalari  siyosiy  kudratning  kuchayishi  shunday  okibatlarga  olib 

keldiki,  usha  vaktgacha  yagona  bulib  kelgan  xristian  cherkovi  garbiy  –katolik  va  sharkiy-

provaslavga ajralib ketdi. Bu vaktda keliib ularning diniy marosmilari toat ibodat tili va boshkarish 

sistemasining  uzi  xam  (garbda-papa  va  kardinallar,  sharkda-poytaxt  shaxar  Konstantinopolning 

patriarxi  boshchiligidagi  patriarxlar)  ancha  uzgarib  ketdi.  Cherkovlardagi  ajralish  1054  yilda,  Rim 

papasining  legatlari,  ya`ni  elchilari  grek  cherkovini  rim  cherkovi  bilan  aloka  kilishini  rad  etib, 

Konstantinopolni  tashlab  chikib  ketgan  payitdan  boshlandi.  Bunga  javobaan  Konstantinopol` 

patriarxi Rim cherkovi bilan uning boshligi papaga la`nat ukidi. 

Makedoniyaliklar  dinastiyasi  vaktida  Vizantiyaning  feodallashuv  protsessi  tex  avj  olib 

bordi.  Erkin  dexkonlarning  soni  shu  kadar  tez  kamayib  bordiki,  mamlakat  mudofaa  kobiliyatining  

11

 pasayishidan,  shuningdek,  axolidan  tushadigan 

solik  mablaglarning  kamayishidan  kurkib, 

imperatorlarning  uzlari  xam  tashvishga  tusha  boshladilar.  Dinatlar  tomonidan  dexkon  erlarining 

bosib  olinishiga  karshi  X  asrning  birinchi  yarmida  imperatorlar  bir  necha  marta  farmonlar-

novellalar  (922-934  va  947  yillardagi  novellalar)  chikardi.  Imperator  Vasiliy  11  nechta  yangi 

farmon chikardi. Feodal zadoganlar shu kadar kuchayib ketgan ediki, 1057 yilda makedoniyaliklar 

dinastiyasining  urnini  va  Kichik  Osiyodagi  zadogan  yirik  er  egalaridan  chikkan  Komninlar 

dinastiyasi  erkin  dexkonlarning  kolgan-kutganlarini  xam  feodallarga  em  kilib  berishga  xar 

tomonlama kumaklashdi. 

Komninlar  vaktida  katta  cherkov  er  egaligi  makedoniyaliklar  dinastiyasi  vaktidagiga 

karaganda  kengrok  kulamda  vujudga  kela  boshladi.  Shu  bilan  birga  Vizantiya  pomeste`larida  xali 

bir  muncha  kullar  xam  bor  edi.  Ular  asosan  xovli  ichidagi  xar  xail    ishlarni  kilish  bilan  birga, 

ulardan  kishlok  xujalik  ishlarida,  ayniksa  sugorish,  yuli  kurilishi  ishlarida,  tosh  konlarida  va  shu 

kabilalarda xam foydalanadilar. 

Vizantiya  uzining  kup  asrli  xayoti  davrida  boy  va  rang-barang  madaniyat  yaratdi,  bu 

madaniyat  janubiy  slavyanlarga  va  Rusga  katta  ta`sir  kursatdi.  Xali  VI  asrlardayok  uzining  ilk 

namunalarini  bergan  Vizantiya  arxitekturasi  (Yustinian  imoratlari)  keyingi  arslarda  xam 

rivojlanishida  davom  etib,  pishik  monumentlar  Vizantiya  ibodatxonalari  tipini  bunyod  kildiki,  bu 

tipdagi  ibodatxona  namunalari  X1  asrdagi  kadimiy  rus  yodgorliklari  tutish  kerakki,  ruslardagi 

“vizantiya”  uslubi  uzi  namuna  olgan  grek  uslubidan  kup  jixatdan  fark  kilardi.  Kadimgi  slavyan 

motivlarini  xam  uz  ichiga  olgani  xolda  bundan  keyinga  rivojlanish  protsessida  uzining  original 

formalarini yaratgan usha uslub umuman olganda ruslarning uziga xos ijodi edi. 

Shuni  aytib  utish  kerakki,  Vizantiyada  kurilish  texnikasi  gisht  kilish,  juda  ajoyib  oxak 

korishmasi tayyorlash, gisht terish san`ati, monumental kubbalar, ulugvor gumbazlar va shu kabilar 

yaratish texnika uz zamonasi uchun juda yuksak darajada edi. 

Vizantiyada  1X-X1  asrlarda  rassomlik-devorga  rasm  solish  xam,  koshinkorlar  tasvirlari 

xam  zur  berib  rivojlana  bordi:  rassomlikning  bu  shakllari  Vizantiyada  tobora  kat`iy  tus  olib  va 

uslublashib bordi. 

Konstantin  VII  dan  ilgari  esa  zamonasining  eng  atokli  tuplovchisi,  bibliofili  va 

entsiklopedisti  patriarx  fotiy  bulib  (820-891),  u  uzxidan  keyin  “Miriobibliln”  deeb  ataladigan 

tuplam  koldirgan,  bu  tuplamga  300  ga  yakin  ocherk  kirgan,  bular  kadimgi  grek  avtorlarining 

asarlaridan kuchirma bulib, ularning xar kaysisiga tegishli sherlar berilga. 

Vizantiyada  yilnoma  yozish  juda  rivoj  topdi,  VI-IX  asrlardagi  eng  atokli  vokeanavislar 

Ioann  Malala,  Fenrvan  va  Georgiy  Amartoldir,  tarixchilardan  biri  Anna  Komninani,  Nikita 

Akominatdir. 

 Download 0.78 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling