Тенгсизликлар


Download 1.59 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/11
Sana18.09.2020
Hajmi1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5.

  

22

2

12

...


n

t a

a

a

=

++ +  deb belgilab,  

                           

(

)

()

{

}(

)

1 22 3

1

11 2

1 3


1 4

1

2 32 4

2

3 43

1

22

2

21

2

12

...


...

...


...

.....


1

1

......

1

22

n n

n

n

n

n

n

n

n

n

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a

a

a

a

a

a

t+

+ +


++

+

+ ++

+

++ +

+

++ +

+

++

+

==

+

++

+=

 munosabatlarni hosil qilamiz. Bu yerdan t<1 kelib chiqadi.  

Koshi-Bunyakovskiy-Shvarts  tengsizligini qo’llab, 

(

)

()(

)

22

2

22

2

21 1

2 2


1

2

12

2

......

...


n n

n

a b

a b

a b

a

a

a

b

b

b

t

+

+ ++

+ ++

+ +


=

 

yoki 1 1

2 2


...

n n

a b

a b

a b

t

+

+ + tengsizlikni topamiz. Bundan   

22

()

(

)(

) (


)

(

)(

)

()

1

12

2

23

1

1 12 2

2

1 22 3

1

......

1

1....

1

11 1

2

2n

n

n n

n

a b

a

a b

a

a b

a

a b

a b

a b

a a

a a

a a

t

t

t

+

++

+ +


+

=

++ +

+

++

+

++

− = −+ <


 

 

6.

 Berilgan tengsizlikni chap tomonini T bilan belgilab, o’rta arifmetik va o’rta 

geometrik miqdorlar haqidagi Koshi tengsizligidan foydalanamiz, ya’ni: 

1

11

(1

)(1)

(1

)(1)

(1

)(1)

1

11

2 1


1

2 1


1

2 1


1

1

32

2

abbc

ac

T

ab

a b

bc

b c

ac

a c

ab

bc

ac

a

b

b

c

a

c

a

b

b

c

a

c

b

a

c

b

c

a

a

b

b

c

a

c

a c b c b a

c a b a b c

=

++

=

+ − −+ − −

+ − −


=

+

+++

+

++++

+

++

=+

++

+

++ 

 

7.

 Tengsizlikni ikkala qismidagi qavslarni ochib ixchamlasak  

2

22

2

22

3

ab

c

a

c

b

a b

c

b

c

a

c

b

a

b

c

a

+

++ + + ≥ + + +  (*) 

ifoda hosil bo’ladi.Endi 

,

,

ab

c

x

y

z

b

c

a

=

==  deb belgilash kiritsak, u holda (*) 

tengsizlik 

2

2

21

1

13

x

y

z

x y z

x

y

z

+

++ + + ≥ + + +  (**) 

ko’rinishga keladi. 

1

xyz

=  ekanligidan quyidagi 

(

)

22

2

23

x y z

x

y

z

x y z

+ +


+

+≥ + +  (1) 

va 


1

1

13

x

y

z

+ + ≥  (2) tengsizliklar o’rinli. (1) va (2) larni hadma-had qo’shib (**) ni 

hosil qilamiz. Bundan (*) isbotlandi. 

 

8.

 

1

a b+ =  ekanligidan foydalanib yuqoridagi tengsizlikni quyidagi  

 

23

shaklda yozamiz: (

)

()

(

)(

)

()

(

)2

2

13

a

b

a b a

a b

a b b

a b

++

+

++

+

+ 

Bundan 


2

2

33

a b ab

a

b

++  yoki 

(

) ()

(

) ()

2

33

2

20

a

b

a b ab

a b

a b

++

=+

≥  


 

9.

 

22

3

34

4

()

yz y

z

y z yz

y

z

+

=+

+  tengsizlik o’rinli, chunki  (

)

()

4

33

4

33

4

42

2

22

(

) 0(

)

yy z yz

z

y

z

y z

x y

z

xyz y

z

y

z+

=− ≥ ⇒

++

+ 

yoki   


                            

5

54

5

22

5

44

4

44

(

)x

x

x

x

y

z

x

x y

z

x

y

z

=+

+

++

+

+ . 

Xuddi shunday,  

5

4

54

5

22

4

44

5

22

4

44

,

yy

z

z

y

x

z

x

y

z

z

x

y

x

y

z+

+

++

+

++

+

 . Bu tengsizliklarni hadma-had ko’shib, isboti talab qilingan tengsizlikni hosil 

qilamiz. 

 

10.

 Yuqoridagi tengsizlikni quyidagicha yozib olamiz: 

2

2

22

2

22

2

25

2

25

2

25

2

23

x

y

z

y

x

z

x

y

z

x

y

z

x

z

x

z

x

y

+

++

+

++

+

++

++

+

++

 

va Koshi-Bunyakovskiy-Shvarts  tengsizligini qo’llab, 5

1

52

2

22

2

22

2

22 2

2

2(

)(

) ( ( ))

(

)x

y

z

yz y

z

x yz

y

z

x

y

z

+

++

++

++

+

 yoki 

2

22

2

25

2

22

2

2.

x

y

z

yz y

z

x

y

z

x

y

z

+

++

++

+

++

Xuddi shunday, 

2

2

22

2

22

2

22

5

22

2

22

5

22

2

22

,

xy

z

xz x

z

x

y

z

xy x

y

x

y

z

x

y

z

z

x

y

x

y

z

+

++

+

++

+

+++

+

++

+

++

 

munosabatlarni hosil qilamiz. Bu tengsizliklarni hadma-had qo’shsak,  2

2

22

2

22

2

25

2

25

2

25

2

22

2

22

3

xy

z

x

y

z

x

y

z

xy yz zx

x

y

z

y

x

z

z

x

y

x

y

z

+

++

+

++

+

++

+

≤ ++

++

+

++

+

+ 

 

24

 11

. , ,


α β γ

 uchburchak burchaklari uchun 

2

2

21 cos

cos


cos

2cos cos cos

α

β

γα

β

γ=

+

++

 tenglikdan foydalanib,  

cos

cos


cos

cos


cos

cos


2

cos cos


cos cos

cos cos


cos cos

cos cos


cos cos

α

βγ

α

βγ

β

γγ

α

αβ

β

γγ

α

αβ=

+

++  

ifodani hosil qilamiz .  

cos

cos


cos

,

,cos cos

cos cos


cos cos

x

y

z

α

βγ

β

γγ

α

αβ

=

==

 

deb belgilash kiritib3

cos


cos

cos


2

α

βγ

+

+≤   tengsizlikdan foydalansak,  

1

11

3

2() 3

2

4(2(

)) 9


8(

) 9(


2) 4(

) 5(


) 18

x

y

z

xyz

xy

yz

zx

x y z

xy

yz

zx

xyz

xy

yz

zx

x y z

x y z

x y z

+

≤ ⇔+

++

+ + ++

++

++ + +


+ +


=

+ + +


 

 

12. 

O’rta arifmetik va o’rta geometrik miqdorlar haqidagi Koshi tengsizligidan 

foydalanib,  

(

)

()

(

)(

)

()

(

)2

2

32

3

22

3

32

2

11

1

, 11

1

,2

2

21

1

12

a

b

a

a

a

a

b

b

b b

c

c

c

c c

+

++

=

+++

=

+− +

++

=

+− +

 munosabatlarni topamiz. Endi quyidagi tengsizlikni isbotlasak yetarli: 

(

)() (

)(

) ()(

)

() (

) (


)

(

)(

)(

)()

(

)2

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22 2

2 2


2 2

2

22

2 2 2


4

4

44

3

22

2

22

2

32

2

22

2

22

8 72


a

b

c

a

b

b

c

c

a

a

c

b

a

c

b

a

b

c

a b

b c

c a

a

b

c

a b c

+

+≥ ⇔

+

++

+

++

+

++

+

++

++

++

+

++

+ = 

Bu tengsizlik quyidagi tengsizliklarni hadma-had qo’shishdan hosil qilinadi: 

(

)

()

4

2 22 2

2 2


2

2

22 2 2

3

33

48, 2


6

24

a bb c

c a

abc

a

b

c

a b c

+

+=

++

= 

Bulardan isboti talab qilingan tengsizlikni hosil qilamiz.  

25

 13.

 Birinchi navbatda

2

2

3x y

x

y

++  tengsizlikni isbotlaymiz. Faraz qilaylik, 

2

23

x y

x

y

+

<

+

 bo’lsin.3

4

23

x

y

x

y

++  tengsizlikdan foydalansak, farazimizga 

zid bo’lgan 

(

) (


) (

)

23

3

24

2

32

2

2x

y

x x

y

y

x

y

++

+

++

  tengsizlik hosil bo’ladi. Shuning uchun  

(

)2

2

33

4

22

3

34

3

32

3

32

2

1 21

2.

x yx

y

x

y

x y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

++

+++

+

+++

− +


− ⇒

+ 

 

14.

 Umumiylikni chegaralamasdan  a b c

≥ ≥  deb olib, uchburchak    tengsiz-ligini 

qo’llasak, 

1

12

2

a b ca

b a

= + + >


⇒ ≤ <   va bundan 

(

)(*)

2

22

2

21

2

11

1

nn

n

n

n

n

n

n

n

b

a

b

a

<

+=

+

<

+

 . 


Endi qo’yidagini qaraymiz: 

1

....2

2

2n

n

n

n

n

n

n

c

n

c

b

b

c b

b

c+

=+

+

+>

+

 (chunki 

1

2n

n

n

cb

c

> ). Xuddi shunday,  

2

nn

n

c

a

a

c+

>

+

 .    


Demak,  

(

) ()

1

11

2

2n

n

n

n

n

n

c

c

b

c

a

b

b

a

+

++

< + + + = .     (**) 

(*) va (**) larni hadma-had qo’shib, isboti talab etilgan tengsizlikni hosil qilamiz. 

 


Download 1.59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling