Termiz davlat universiteti denov filiali "tasdiqlandi"


Talabalar O.N.dan oladigan baholarining namunaviy mezonlari


Download 320 Kb.
bet4/4
Sana16.04.2020
Hajmi320 Kb.
1   2   3   4

Talabalar O.N.dan oladigan baholarining namunaviy mezonlari.


t/r

Ko‘rsatkichlarO.N. baholari


Baho.


1-O.N.

2-O.N.

1.

Darslarga atnashganlik darajasi. Ma’ruza darslaridagi faolligi,konspekt daftarining yuritqilishi va to‘liligi

5

5

5

2.

Talabalarning mustaqil ta’lim topshirilarini o‘z vatida va sifatli bajarqilishi va o‘zlashtirish

5

5

5

3

Ozaki savol-javob,kollekvium va boshqa nazorat turlari natijalari bo‘yicha

5

5

5
Jami O.N. bahosi

5

5

5Talabalar J.N.dan to‘playdigan ballarining namunaviy mezonlari.


t/r

Ko‘rsatkichlarO.N. baholari


Baho


1-J.B.

2-J.B.

1.

Darslarga qatnashganlik va o‘zlashtirish darajasi. Amaliy mashg‘ulotlardagi faolligi,amaliy mashg‘ulot daftarining yuritilishi va holati

5

5

5

2.

Mustaqil ta’lim topshiriqlarini o‘z vaqtida va sifatli bajarilishi. Mavzular bo‘yicha uy vazifalarini bajarish va o‘zlashtirish natijasi

5

5

5

3

Yozma nazorat ishi yoki test savollariga berilgan javoblar.

5

5

5
Jami J.B.

5

5

5
t/r

Ko‘rsatkichlar

YA.N. baholari

Maks.

O‘zgarish oralig‘i

1.

Fan bo‘yicha yakuniy yozma ish nazorati

5

2-5

Yakuniy nazoratni “Yozma ish” asosida o’tkazish

M E Z O N I

Talabalar fandan yakuniy nazoratni test topshiriqlari yoki “Yozma ish” usulida topshiradilar va ularni o’zlashtirish ko’rsatkichi 2 dan 5 bahogacha baholanadi. Agar yakuniy nazorat “Yozma ish” usulida amalga oshirilsa, sinov ko’p variantli usulda o’tkaziladi. Har bir variantda mavzular yuzasidan beshtadan savol bo’lib, har bir savolga tegishli javoblar yoziladi. Har bir savolga yozilgan javoblar bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichi 1 baho oralig’ida baholanadi. Berilgan har bir savolga talaba tomonidan fanning nazariy va uslubiy asoslari to’g’ri va to’liq yoritilsa, fan doirasida mustaqil fikrga ega bo’lsa va uni yozma shaklda bayon eta olsa, javobda mantiqiy yaxlitlikka erishilsa, o’zlashtirish umumiy ko’rsatkichi 1-5baho bilan baholanadi.

Berilgan har bir savolga javob yozilmasa, noto’g’ri javob yozilsa yoki o’quv adabiyotidan so’zma-so’z ko’chirib yozilsa, amaliy topshiriq shartida belgilangan amallar bajarilmasa, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga ta’sir etuvchi omillar aniqlanmasa, xulosa yozilmasa o’zlashtirish ko’rsatkichi 2baho bilan baholanadi. Yozma sinov bo’yicha umumiy o’zlashtirish ko’rsatkichini aniqlash uchun variantda berilgan savollarning har biri uchun yozilgan javoblarga qo’yilgan o’zlashtirish baholari qo’shiladi va yig’indi talabaning yakuniy nazorat bo’yicha o’zlashtirish bahosi hisoblanadi.

Yakuniy nazoratni “Test topshiriqlari” asosida o’tkazish

M E Z O N I

Agar yakuniy nazorat “Test topshiriqlari” asosida amalga oshirilsa, sinov ko’p variantli usulda kompyuter sinflarida o’tkaziladi. Har bir variantda 60 tadan test topshirig’i bo’lib, talabaga savollarning javobini belgilash uchun 30 daqiqa vaqt beriladi. Har bir test topshirig’iga talaba tomonidan berilgan javoblar quyidagicha baholanadi.

33-42 ta to’g’ri bajarilgan topshiriqqa “3”baho

43-51 ta to’g’ri bajarilgan topshiriqqa “4”baho52-60 ta to’g’ri bajarilgan topshiriqqa “5”baho
Dasturning information-uslubiy ta’minoti

Didaktik vositalar

Jihozlar va uskunalar, moslamalar: elektron doska -Hitachi, LCD-monitor, sistemali blok,klavatura,sichqoncha,elektron ko‘rsatgich (ukaska). video-audio uskunalar: video va audiomagnitofon, mikrofon, kolonkalar. kompyuter va multimediali vositalar: kompyuter, Dell tipidagi proyektor, DVD- diskovod, Web-kamera, video-ko‘z (glazok),planshet,plotter.

Foydalaniladigan asosiy darslik va o‘quv qo‘llanmaIar, elektron ta’lim resurslari hamda qo‘shimcha adabiyotlar ro‘yxati

Asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar

 1. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G'. Boshlangi’ch sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. (O 0‘Y uchun darslik.) Toshkent. “Fan va texnologiya” 2005 yil.

 2. Jumayev M.E, Boshlangi’ch sinflarda matematika o‘qitish metodikasidan praktikum. (O 0‘Y uchun o‘quv qo‘llanma) Toshkent. “0‘qituvchi” 2004 yil.

 3. Jumayev M.E, Boshlangi’ch sinflarda matematika o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari. (O 0‘Y uchun o‘quv qo‘llanma) Toshkent. “Yangi asr avlodi” 2006 yil.

 4. Tadjieva Z.G., Abdullaeva B.C., Jumaev M.E., Sidelьnikova R.I., Sadыkova A.V. Metodika prepodavaniya matematiki. - T.: Turon-Ikbol, 2011. 336s.


Qo‘shimeha adabiyotlar

 1. Axmedov M., Abduraxmonova N.Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi.

Toshkent. “Turon-iqbol” 2013 yil., 160 bet

 1. S.Burhonov va boshq. Uchinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. “Sharq” 2012 yil.

 2. N.Bikbayeva To‘rtinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. “0‘qituvchi” 2012 yil.

 3. Jumayev M.E. va boshq. Birinchi sinf matematika daftari.Toshkent. “Sharq” 2013 yil., 48 bet

 4. Tadjiyeva Z.G‘ va boshqalar. Boshlangi’ch sinflarda matematikadan dars

samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan foydalanish. Toshkent. TDPU, 2008., 96 bet

Elektron ta’lim resurslari

 1. www. tdpu. uz

 2. www. pedagog. uz

 3. www. Ziyonet. uz

 4. www. edu. uz

 5. www.nadlib.uz (A.Navoiy nomidagi 0‘z.MK)

 6. www.rtm.uz


Download 320 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling