Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

             16 – Variant. 

 

1. Merganning bitta otgan o’qining nishonga tegishi ehtimoli 0,9 ga teng 

bo’lsa, otilgan uchta o’qning uchtasi ham  

nishonga tegishi ehtimolini toping.                                               

A) 0,27         B) 0,18          

C) 0,243         D) 0,729 

 

2.  2

𝑥(𝑥+3)


+

2

(𝑥+3)(𝑥+6)+

2

(𝑥+6)(𝑥+9)  ifodani 

soddalashtiring. 

A) 

9

𝑥(𝑥+9)               B) 

2

3𝑥(𝑥+6)         

C) 


6

𝑥(𝑥+9)


               D) 

2

𝑥(𝑥+6) 

 

3. (1 + 𝑐𝑜𝑠−1

𝛼 + 𝑡𝑔𝛼)(1 − 𝑐𝑜𝑠

−1

𝛼 + 𝑡𝑔𝛼)


  

ifodaning qiymatini 𝛼 = 30° da 

hisoblang. 

A) 


1

√3

        B) 2√3        C) √3       D) 2

√3

  

4. 𝐴 = {𝑥|𝑥 ≥ 4; 𝑥 ∈ 𝑁} ; 𝐵 = {𝑥|𝑥 <

13; 𝑥 ∈ 𝑄}

 

bo’lsa, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) ni toping. A) 8       B) 9         C) 10          D) 11 

 

5. Arifmetik progressiyada 𝑎4

= 4


 va   

𝑎

𝑛+1= 𝑎

𝑛

− 2 bo’lsa, progressiyaning 

dastlabki 12 ta hadi yig’indisini toping. 

A) -24     B) – 12      C) – 16       D) -18 

 

6. Tengsizlikni yeching:    

(7

𝑥+1−1)(2

𝑥

−4)𝑥−2

> 0


 

A) (−1; 2)               B) (−1; ∞) 

C) (−1; 2) ∪ (2; ∞)      D) (−1; 2) ∪ (2; 4) 

 

 7. 𝑦 = ln 𝑥

𝑥

  funksiyaning hosilasini 

toping. 


A) ln 𝑥 + 1            B) ln 𝑥 − 1      

C) ln(𝑥 + 1)         D) ln(𝑥 − 1) 

 

 

8. 𝑓(𝑥)  5 – darajali funksiya bo’lsa,        (𝑥 − 5)

2

∙ 𝑓(𝑥) + 97𝑥 ni  𝑥

0

= 5 

nuqtadagi hosilasini toping. 

A) 0            B) 5         

C) 97          D) 485 

 

9. 


1

|𝑥|


=

8

𝑥2

+3𝑥


 tenglamani yeching. 

A) 5; 11         B) 11         

C) 5               D) 9 

 

10. (3𝑥 − 1)2

∙ (3𝑥 + 1)

2

 

 ko’phadlarni ko’paytiring. 

A) 81𝑥


4

+ 18𝑥


2

+ 1


       B) 81𝑥

4

− 1 

C) 81𝑥


4

− 18𝑥


2

+ 1


        D) 81𝑥

4

+ 1 

 

 11. ∫(𝑥 − 7)

6

∙ 𝑥𝑑𝑥 integralni hisoblang. 

A) 


(𝑥−7)

7

7+ (𝑥 − 7)

6

+ 𝐶     

B) 


(𝑥−7)

8

8+ (𝑥 − 7)

7

+ 𝐶 

C) 


(𝑥−7)

8

8+

(𝑥−7)


7

7

+ 𝐶      

D) 


(𝑥−7)

6

6+ (𝑥 − 7)

5

+ 𝐶 

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

12. 3 ta merganning nishonga tekkazish 

ehtimoli 0,7; 0;6; 0;9 ga teng bo’lsa, 

birinchi va uchinchi merganlarning 

nishonga tekkizish,ikkinchisiniki 

tekmasligi ehtimolini toping. 

A) 0,378       B) 0,252       

C) 0,748       D) 0,622 

 

13. 𝑦 = 𝑥2

+ 𝑏𝑥 + 3


 funksiyaning 

nollaridan biri – 1 ga teng bo’lsa, 

ikkinchi nolini toping. 

A) 4        B) 3        C) – 4        D) – 3  

 

14. Chizmada 𝑦 = 𝑎𝑥2

+ 𝑏𝑥 + 𝑐


 funksiya 

grafigiga 𝑥

0

= 3


 nuqtasidan urinma 

o’tkazilgan. Berilganlarga ko’ra 𝑎 + 𝑐 

ning qiymatini toping. 

 

 A) 

1

3            B) 1

5

9         C) 1           D) 

4

3 

 

15. Matematika imtihonida o’quvchilarning 

1

7 qismi “5” baho, 

1

2 qismi 

“4” baho, “3” baho olganlar “5” baho 

olganlardan 4 ta ko’p. “2” baho olganlar 

1 ta bo’lsa, “3” baho olganlar nechta? 

A) 6        B) 7        C) 9         D) 10 

 

16. Ko’phadlarni ko’paytiring:  (4𝑥

21

3

𝑦) ∙ (4𝑥2

+

13

𝑦) 


  

A) 16𝑥


4

8𝑥2

3

𝑦 +1

9

𝑦2

 

B) 16𝑥4

+

8𝑥2

3

𝑦 +1

9

𝑦2

 

C) 16𝑥4

+

19

𝑦

2 

D) 16𝑥


4

19

𝑦

2 

 

17. (𝑥2

+ 4𝑥 + 1) ∙ (𝑥

2

+ 3𝑥 + 1) = 20𝑥2

 

tenglama nechta turli haqiqiy ildizga ega? 

A) 1            B) 2          C) 3           D) 4 

 

18. 𝑦 = 6𝑥 − 17 chiziqli funksiyaning 𝑦 = 𝑥

 to’g’ri chiziqqa nisbatan 

simmetrigini toping. 

A) 𝑦 =


1

6

𝑥 −17

6

           B) 𝑦 =1

6

𝑥 + 17 

C) 𝑦 =


1

6

𝑥 +17

6

           D) 𝑦 =1

6

𝑥 − 17 

 

19. 𝑙𝑜𝑔

2

14𝑙𝑜𝑔

56

2𝑙𝑜𝑔


2

7

𝑙𝑜𝑔28

2

− 3 ni hisoblang. 

A) 𝑙𝑜𝑔


2

7

            B) −𝑙𝑜𝑔2

7

    C) −2𝑙𝑜𝑔

2

7       D) 2𝑙𝑜𝑔

2

7 

 

20. 180 ning 45%i bilan 40 ning 25%iga teng sonlarning ko’paytmasini toping. 

A) 900       B) 990        

C) 810       D) 720 

 

21. Qirrasi 12 ga teng bo’lgan tetraedrning hajmini toping. 

A) 144√3      B) 144√2     

C) 288√3      D) 288√2     

 

22. O’q kesimi muntazam uchburchak bo’lgan konusning to’la sirti yuzi S ga 

teng bo’lsa, uning asosini yuzini toping. 

A) 

𝑆

2               B) 

𝑆

3            

C) 


2𝑆

3

             D) 𝑆

4

  

23. Uchlari va yoqlari yig’indisi 40 ga 

teng bo’lgan piramidaning asosining 

diogonallari sonini toping. 

A) 225      B) 152         

C) 400         D) 171 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

24. To’g’ri silindrning asosi radiusi 5 cm, 

balandligi 9 cm. Yon sirtidan A va B 

nuqtalar olingan. A va B nuqtalardan 

asos tekisligigacha bo’lgan masofalar 

mos ravishda 3 cm va 6 cm. Agar AB 

kesma uzunligi 7 cm bo’lsa, silindr 

o’qidan AB kesmagacha bo’lgan 

masofani toping.  

A) 2√5          B) 2√3       

C) √15        D) √13 

 

 25. ABCD parallelogramda BC va AD 

tomonlari o’rtalarida mon ravishda M va 

N nuqtalar olingan. AM va CN kesmalar 

BD dioganalni mos ravishda P va Q 

nuqtalarda kesib o’tadi. Agar DNQ 

uchburchak yuzi 18 ga teng bo’lsa, ABD 

uchburchakning yuzini toping. 

A) 86         B) 108        C) 122         D) 140 

 

 

26. Chizmaga ko’ra x ni toping.  

A) 3          B) 6            C) 8          D) 9 

 

27. Soatning soat mili 26° ga burilsa, minut mili necha gradusga buriladi? 

A) 242°    B) 272°     C) 312°        D) 328° 

 

28. O’n burchakli piramidaning nechta qirrasi bor? 

A) 10       B) 20        C) 30    D) 11 

 

29. To’g’ri konusning balandligi 5 cm va asos radiusi 3 cm. Uning yon sirtida 

joylashgan asosining markaziga eng 

yaqin bo’lgan nuqtalar orqali tekislik 

o’tkazilgan. Hosil bo’lgan kesik 

konusning kichik asosining yuzining 

katta asosi yuziga nisbatini toping. 

A) 

15

34        B) 

25

34         C) 

625


1156

       D) 

112

289


 

 

30. Qavariq to’qqizburchakning nechta diogonali bor? 

A) 72       B) 36      C) 18         D) 27 

 

 

         17 – Variant.  

1. Valida 3 ta matematika va 2 ta fizika 

kitoblari bor. Vali matematika va fizika 

kitoblarning yonma-yon bo’lishi sharti 

bilan bu 5 kitobni javonga jami necha xil 

usulda joylashtirishi mumkin?  

A) 6        B) 12           C) 18            D) 9 

 

2. 240 ning 20%i bilan 48 ning 25%iga teng sonlarning ko’paytmasini toping. 

A) 480       B) 528         C) 576        D) 676 

 

3. 𝑓(𝑥) = 20𝑡𝑔𝑥 − 20𝑥 + 5𝜋 + 8 funksiyaning [−

𝜋

4;

𝜋

4]

 kesmadagi eng 

katta qiymatini toping. 

A) 10𝜋 − 12     B) 5𝜋 + 8   C) 28    D) 32 

 

4. ∫


2𝑥+5

𝑥

2+3𝑥+2

𝑑𝑥

10

 

 aniq integralni hisoblang. 

A) 4 ln 3 − ln 2           B) 3 ln 2 − ln 3 

C) 4 ln 2 − ln 3           D) 3 ln 2 − ln 3 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

5. 𝑓(𝑥) =   (𝑥 − 2)

2

+ 5


 parobola uchi 

koordinatalari yig’indisini toping. 

A) 3        B) – 7         C) – 3        D) 7 

 

6. √72+√50−√32

√98


 ni hisoblang. 

A) 3       B) 2          C) 1           D) √2 

 

7. 𝑓(𝑥) = 2 ∙ (sin 𝑥 + cos 𝑥)2

 

funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping. 

A) 2𝑥 + cos 2𝑥 + 𝐶         

B) 2𝑥 − cos 2𝑥 + 𝐶 

C) 2𝑥 + 4 cos 2𝑥 + 𝐶    

D) 2𝑥 − 4 cos 2𝑥 + 𝐶 

 

8. 𝑙𝑜𝑔1

3

(𝑙𝑜𝑔2

(2 − 𝑥)) + 1 ≥ 0

  tengsizlikni 

yeching. 

A) (−6; 2)           B) [−6; 2)          

C) (−6; 1)           D) [−6; 1) 

 

9. (𝑥


2

+ 4𝑥 + 1) ∙ (𝑥

2

− 𝑥 + 1) = −6𝑥2

 

tenglama nechta turli haqiqiy ildizga ega? 

A) 1            B) 2            C) 3               D) 4 

 

10. 𝑦 = 6𝑥 + 17 chiziqli funksiyaning 𝑦 = 1

 to’g’ri chiziqqa nisbatan 

simmetrigini toping.  

A) 𝑦 = 6𝑥 + 1          B) 𝑦 = −6𝑥 − 17 

C) 𝑦 = −6𝑥 − 16     D) 𝑦 = −6𝑥 − 15 

 

11. Agar 5 litr dengiz suvida o’rtacha 300 g tuz bo’lsa, 5 𝑚

3

 dengiz suvida o’rtacha necha kg tuz bo’ladi? 

A) 0,3        B) 3       C) 30          D) 300 

 

12. Hisoblang:  0,06 ∙ 10

−7

∙ 0,22 ∙ 1010

 

A) 1,32     B) 0,132       C) 13,2        D) 132  

13. 


3 sin 𝑥−2 cos 𝑥

5 sin 𝑥+3 cos 𝑥

= 2

 bo’lsa, 𝑡𝑔𝑥 ning qiymatini toping. 

A) 


3

5

        B) −7

8

         C) −8

7

          D) −2

3

  

14. A to’plam 48 ning, B to’plam 72 ning 

natural bo’luvchilaridan iborat bo’lsa,        

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)


 ni toping. 

A) 12       B) 10      C) 8          D) 14 

 

15. 𝑦 = 𝑥 − 4 va 𝑦 = 𝑥2

− 2𝑥 + 3


 

funksiyalar orasidagi eng kichik 

masofani toping. 

A) 


19

4√2


           B) 

19

2√2           C) 

19

√2         D) 

19

8√2 

 

16. Soddalashtiring:  (−1

1

4∙ 𝑎

7

∙ 𝑏5

∙ 𝑐


3

) : (−1


3

4

∙ 𝑎4

∙ 𝑏


3

∙ 𝑐


2

)

 A) 

7

5∙ 𝑎

3

∙ 𝑏2

∙ 𝑐


            B) 

5

7∙ 𝑎

3

∙ 𝑏2

∙ 𝑐


             

C) 


9

5

∙ 𝑎3

∙ 𝑏


2

∙ 𝑐


            D) 

7

4∙ 𝑎

3

∙ 𝑏2

∙ 𝑐


         

 

17. |𝑥2

− 5𝑥 + 4| = 𝑥

2

− 5|𝑥| + 4  

tenglamaning barcha ildizlarini toping. 

A) [0;1]                        B) [4; ∞)       

C) [1; 4]                       D) [0; 1] ∪ [4; ∞)       

      

 

18. 𝑦 = √2𝑥 − 5 grafikka abssissa o’qini (−4; 0)

 nuqtada kesib o’tuvchi urinma 

o’tkazilgan bo’lsa, urinmaning urininsh 

nuqtasini toping. 

A)  (9; √13)          B) (8; √11) 

C) (7; 3)                 D) (6; √7) 

 

19. Agar 𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛼 = −4 ga teng bo’lsa,     𝑡𝑔

2

𝛼 + 5𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛼 ning qiymatini 

toping. 


A) – 4       B) – 5       C) – 3      D) – 6 

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

20. 𝐴 = {𝑥| 𝑥

2

> 25; 𝑥 ∈ 𝑄} 

        𝐵 = {𝑥| 𝑥

2

< 100; 𝑥 ∈ 𝑍}

  bo’lsa, 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)

 ni toping. 

A) 10      B) 19          

C) 8          D) 20 

 

21. Qirrasi a ga teng bo’lgan tetraedrning hajmini toping. 

A) 


𝑎

3

√212

      B) 

𝑎

3

√312

          

C) 

𝑎

3√6

12

       D) 𝑎

3

√224

 

 22. O’q kesimi muntazam uchburchak 

bo’lgan konusning to’la sirti yuzi 30 ga 

teng bo’lsa, uning asosini yuzini toping. 

A) 6           B) 15          

C) 10         D) 20 

 

 23. Uchtasi bir to’g’ri chiziqda yotmagan   

11 ta nuqta orqali nechta turli kesma 

hosil qilish mumkin? 

A) 10           B) 110           

C) 55           D) 11 

 

 24. To’g’ri silindrning asosi radiusi 4 cm, 

balandligi 10 cm. Yon sirtidan A va B 

nuqtalar olingan. A va B nuqtalardan 

asos tekisligigacha bo’lgan masofalar 

mos ravishda 4 cm va 1 cm. Agar AB 

kesma uzunligi 6 cm bo’lsa, silindr 

o’qidan AB kesmagacha bo’lgan 

masofani toping. 

A) 3√6          B) 3√3             

C) 


√37

2

            D) 5√3

2

  

 

25. ABCD parallelogramda BC va AD tomonlari o’rtalarida mon ravishda M va 

N nuqtalar olingan. AM va CN kesmalar 

BD dioganalni mos ravishda P va Q 

nuqtalarda kesib o’tadi. Agar DNQ 

uchburchak yuzi 8 ga teng bo’lsa, ABCD 

parallelogram yuzini toping. 

A) 72       B) 80       C) 88        D) 96 

 

26. Soatning soat mili 22° ga burilsa, minut mili necha gradusga buriladi? 

A) 142°    B) 192°     C) 264°        D) 242° 

 

27. n burchakli piramidaning nechta qirrasi bor? 

A) 3n         B) 2n       C) n+2      D) 𝑛

2

 

 28. A(0;4) va B(3;0) nuqta ushbu kesmani 

B uchidan boshlab hisoblaganda 4:3 kabi 

nisbatda bo’ladigan qilib M nuqta 

joylashgan. M nuqtaning 

koordinatalarini toping. 

A) (


9

7

;12

7

)      B) (

12

7;

16

7)

     


C) (

9

7;

16

7    D) (


16

7

;9

7

) 

 

29. A(7;0) nuqtadan 𝑦 = √25 − 𝑥2

 

funksiyagacha bo’lgan eng qisqa masofani toping. 

A) 4      B) 2       C) 5        D) 3 

 

30. Qavariq o’n ikkiburchakning ichki burchaklari yig’indisi necha gradus? 

A) 2160     B) 2019     C) 1800   D) 1980 

 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

                  18 – Variant. 

 

1. Sohaning necha foizi bo’yalgan?  

       


         

     


 

 

  

     


     

 

 A) 12         B) 4       C) 24        D) 16. 

 

2. Hisoblang:  √16 − 2√15 − √15 + 4 

A) 3       B) 5        C) 5 − 2√15      D) 4 

 

3. Hisoblang:  arccos (cos

6𝜋

7)

  

A) 𝜋

7

        B) 3𝜋

7

           C) 5𝜋

7

          D) 6𝜋

7

  

4. Tenglamani yeching: 

4 ∙ 2

lg 𝑥


2

+ 11 ∙ 2


lg 𝑥

= 3


 

A) 


1

1000


         B) 

1

100          

C) 


1

10

             D) 10  

5. (𝑥 + 1) ∙ (|𝑥| − 1) = 3 tenglama nechta 

haqiqiy yechimga ega? 

A) 1         B) 2       

C) 3         D) 4 

 

 6. 29 ta o’quvchidan 3x-1 tasi ingliz tilini, 

2x+1 tasi rus tilini, x-1 tasi ikkala tilni 

ham       ( har bitta o’quvchi hech 

bo’lmaganda bitta tilni biladi) 

biladi.O‘quvchilarning nechtasi rus tilini 

biladi? 


A) 20          B) 9         C) 15         D) 10 

 

7. sin𝜋

7

+ sin17𝜋

21

− sin11𝜋

21

  + 2 ifoda 

kvadratining qiymatini toping. 

A) 1          B) 2          C) 0          D) 4 

 

8. 𝑦 = 3𝑥2

− 6𝑥 + 7


 kvadrat 

funksiyaning (0;0) nuqtaga nisbatan 

simmetrik funksiyasini aniqlang. 

A) 𝑦 = −3𝑥

2

+ 6𝑥 − 7


     

B) 𝑦 = 3𝑥

2

+ 6𝑥 + 7


 

C) 𝑦 = 3𝑥

2

− 6𝑥 + 7


         

D) 𝑦 = −3𝑥

2

− 6𝑥 − 7


 

 

9. Ko’paytuvchilarga ajrating:  (𝑎 + 𝑏)

2

− 𝑐2

 

A) (𝑎 + 𝑏 − 𝑐)(𝑎 − 𝑏 + 𝑐) B) (𝑎 + 𝑏 − 𝑐)(𝑎 − 𝑏 − 𝑐) 

C) (𝑎 + 𝑏 − 𝑐)(𝑎 − 𝑏 + 𝑐) 

D) (𝑎 + 𝑏 − 𝑐)(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) 

 

10. 35

1777

19

+70

23

 ifodaning qiymati quyidagi oraliqlardan qaysisiga tegishli? 

A) (0;1)      B) (1;2)        C(2;3)        D) (3;4)  

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

11. Soddalashtiring: 

 ((𝑥 − 3)! − (3 − 𝑥)!) ∙ 𝑥! 

A) 0         B) 6           C) 12        D) 𝑥! 

 

12. Geometrik progressiyaning birinchi va to’rtinchi hadlarining yig’indisi 30 ga, 

ikkinchi va uchinchi hadlarining 

ko’paytmasi 144 ga teng bo’lsa, 

geometrik progressiyaning dastlabki 

to’rtta hadining yig’indisini toping. 

A) 48     B) 72      C) 36       D) 32 

 

13. |𝑥 − 3| < 4 tengsizlikning butun ildizlari nechta? 

A) 6       B) 7         C) 8          D) 9 

 

14. (2𝑥 − 1)10

∙ (𝑥 + 1)

2

 ifodani yoyilganda koefitsiyentlarining 

yig’indisini toping. 

A) 1024        B) 4      C) 0         D) 20    

 

15. 10 kishi tennis musoboqasida oltin, kumush va bronza medallarni necha xil 

usul bilan olishi mumkin? 

A) 30        B) 120          

C) 720          D) 1000 

 

16. 9 ∙ 235

 ni 4 ga bo’lgandagi qoldiqni 

aniqlang. 

A) 0         B) 1         C) 2           D) 3 

 

 

17. Aniqmas integralni hisoblang:  ∫ 𝑐𝑜𝑠

3

𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛4

𝑥𝑑𝑥


 

A) 


𝑠𝑖𝑛

5

𝑥5

+

𝑠𝑖𝑛7

𝑥

7+ 𝐶

     B) 


𝑠𝑖𝑛

5

𝑥20

𝑠𝑖𝑛7

𝑥

14+ 𝐶

 

C) 𝑠𝑖𝑛

5

𝑥5

𝑠𝑖𝑛7

𝑥

7+ 𝐶

       D) 

𝑠𝑖𝑛

6

𝑥6

𝑠𝑖𝑛7

𝑥

7+ 𝐶

 

 18. Besh xonali 2𝑥78𝑦

̅̅̅̅̅̅̅̅ son 72 ga 

qoldiqsiz bo’linsa, 𝑦 ∙ (𝑥 − 3) ni 

hisoblang. 

A) 15     B) 6     C) 12      D) 24 

 

19. 𝑅 = (−∞; +∞) oraliqda monoton funksiyani ko’rsating. 

A) 𝑦 = 5 − 3𝑥    B) 𝑦 = 𝑥

2

− 12


 

C) 𝑦 = 5 − (𝑥 − 3)

2

         D) 𝑦 = (𝑥 − 1)2

 

 20. sin 𝑥 = 𝑠  𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑐 bo’lsa,  

3(𝑠


4

+ 𝑐


4

) − 2(𝑠


6

+ 𝑐


6

)

 ni hisoblang. A) 1      B) s      C) 4      D) 2c   

 

21. O’q kesimi muntazam uchburchak bo’lgan konusning to’la sirti yuzi 48 ga 

teng bo’lsa, uning asosini yuzini toping. 

A) 16       B) 24        C) 32            D) 12 

 

22. ABCD parallelogramda BC va AD tomonlari o’rtalarida mon ravishda M va 

N nuqtalar olingan. AM va CN kesmalar 

BD dioganalni mos ravishda P va Q 

nuqtalarda kesib o’tadi. Agar DNQ 

uchburchak yuzi 12 ga teng bo’lsa, 

ABCD parallelogram yuzini toping.  

A) 108       B) 120   C) 144         D) 156 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

23. Kollenear bo’lmagan 𝑎⃗ 𝑣𝑎 𝑏⃗⃗ vektorlar 

berilgan. Agar −3𝑎⃗ + 𝑥𝑏⃗⃗ = 𝑦𝑎⃗ + 2𝑏⃗⃗ 

o’rinli bo’lsa, x va y ning qiymatini 

toping. 

A) 𝑥 = −3;    𝑦 = 2         

B) 𝑥 = 3;    𝑦 = −2        

C) 𝑥 = 2;    𝑦 = −3          

D) 𝑥 = −2;    𝑦 = 3 

 

24. Qavariq oltiburchakning ichki burchaklari yig’indisi necha gradus? 

A) 180°     B) 540°    C) 360°    D) 720° 

 

25. Soatning minut mili 192° ga burilganda, uning soat mili necha 

gradusga buriladi? 

A) 14°    B) 15°       C) 16°     D) 18° 

 

26. O‘n uch burchakli piramidaning nechta uchi bor? 

A) 13       B) 14      C) 26      D) 39 

   

27. To’g’ri konusning balandligi 10 cm, asosining radiusi 6 cm ga teng. Uning 

yon sirtida joylashgan asosining 

markaziga eng yaqin nuqtalardan 

asosiga parallel tekislik o’tkazild. Hosil 

bo’lgan kesik konusning kichik asos 

yuzining katta asos yuziga nisbatini 

toping. 

A) 


15

34

        B) 25

34

         C) 625

1156


       D) 

112


289

 

 28. To’g’ri burchakli uchburchakning 

kichik kateti 6 cm ga, kichik burchagi  

30°

 ga teng bo’lsa, uning eng katta bisektrissasini toping. 

A) 3                          B) 

6√3

2

      C) 12√6 − 3√3       D) 12√6 + 3√3 


Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling