Test-4 Qaysi hollarda oddiy modda haqida gap boradi? 1 suv tarkibida kislorod bor; 2 baliqlar suvda erigan kislorod bilan nafas oladi; 3 qum tarkibida kislorod bor; 4 sulfat kislota tarkibiga kislorod kiradi; 5 kislorod qaytaruvchi va oksidlovchi bo‘lishi


Download 453.51 Kb.
Pdf ko'rish
Sana07.01.2020
Hajmi453.51 Kb.
#93593
Bog'liq
Test-4-abituriyent,1
Tempus - Yevropa ittifoqi, DAILY WARMS UP2 (2), xavfsizlik 3, xavfsizlik 3, abn 3 TAJ 3-VAR, €­д®а¬ жЁ®­­ п ЎҐ§®Ї б­®бвм ў бҐвпе ќ‚Њ, Дарс-тахлили, 1-MAVZU UCHUN test savollari, 1-MAVZU UCHUN test savollari, 2 5265210269411313753, 1605671741981, 1605671741981, 1 MAVZU NAZARIY (1), iboralar

Test-4 

1. Qaysi hollarda oddiy modda haqida gap 

boradi?  

1) suv tarkibida kislorod bor;  

2) baliqlar suvda erigan kislorod bilan nafas oladi;  

3) qum tarkibida kislorod bor;  

4) sulfat kislota tarkibiga kislorod kiradi;  

5) kislorod qaytaruvchi va oksidlovchi 

bo‘lishi mumkin;  

   A) 2,4,5  B) 1,2,3  C) 1,3,4 D) 2,5 

 

2. Oddiy moddalarni tanlang. 1) muz 2) temir  3) suv bug‘  4) azot  5) ozon 6) silan   

7) karbin   8) olmos 9) quruq muz 10) karbid 

A)2,4,5,8,10  

 

     B)1,3,6,8,10  C) 2,4,5,7,8   

          D)1,3,6,9,10 

 

3. Element so‘zining ma‘nosi? A) teng miqdor     B) tarkibiy qism  

C) bo‘linmas 

 

D) teng kuchli  

4.  Molekulasi    6  atomga  ega  moddalarni  toping.  

1)perxlorat kislota;HClO

4

 2)magniy xlorid;   MgCl

2

 3)alyuminiy xlorid;  AlCl

3

 4)kalsiy nitrat ;        Ca(NO

3

)2

 

5)pirofosfat kislota ; H4

P

2O

6)permanganat kislota HMnO

A) 1,6    B) 2,4    C) 3,4   D) 2,5 

 

5. Aralashmalar berilgan qatorni toping. A)havo, daryo suvi, sut, tuproq 

B)havo, ariq suvi, olmos, oltin  

C)grafit, okean suvi, neft, tabiiy gaz 

D)karbin, olmos, neft, sut 

 

6.Quyidagi  oddiy  moddalarni  tashkil  qilgan  atomlarning valenligi berilgan qatorni toping.  

1) H


2

  2) Cl


2

     3) N

2

   4) O


2

 

A) I, I, III, II    B) I, III, I, II  

C) I, II, III, I    D) II, I, I, III 

 

7.  Quyidagi  birikmalardagi  to‘rt  valentli  elementlarni ko‘rsating.  

1) Al


2

(SO


4

)

3;   2) Na

2

SO3

;    3) H

2

CrO


4

;  


4) HClO

4

;       5) H2

SiO


3

;     6) C

2

H

6;  

A) oltingugurt, kremniy, uglerod  

B) xrom, oltingugurt, uglerod  

C) xrom, xlor, uglerod  

D) xlor, kremniy, xrom 

 

8.  Faqat  metall  elementlardan  tashkil  topgan  qatorni aniqlang. 

A) azot, oltintugurt, bor, fosfor. 

B) rubidiy, strontsiy, xlor, titan. 

C) Kaliy, natriy, kalsiy, bor. D) berilliy, alyuminiy, kobalt, rux. 

 

9.  Qaysi  qatorda  elementlarining  atom  radiuslari  ortib borish tartibida joylashgan? 

A) Li→ Na→ Mg→ Ca→ Fr     

B) K→ Li→ Mg→ Be→ Ca 

C) Li→ Na→ K→ Rb→ Cs       

D) Cs→ Rb→ K→ Na→ Li 

 

10. X


-3

 ioni Y


n

 ioniga 3 ta elektron bersa, zaryadlari teng  

bo’lib qoldi. ‘n’ ning qiymatini aniqlang.  

A)  0   B) +3    C) -1   D) +5 

  

11. 


253

Fm→Bk+xα+y

-

β  15,18  mg  fermiy  yemirilganda 

36,12∙10


18

  dona  elektron  hosil  bo’lsa,  berkliy  izotopining 

nisbiy atom massasini aniqlang.  

A) 247       B) 241      C) 249     D) 245 

 

12. Qaysi elementlarda allotropiya hodisasi uchraydi?  1) azot     2) uglerod    3) bor   4) fosfor   5) kislorod   

6) xlor   7) temir   8) qalay   9) kremniy    10) vodorod A) 2,4,5,8    B) 2,5,7     C) 2,4,8,10     D) 1,4,5,9 

 

13.  Quyidagi  hodisalaning  qaysi  guruhi  kimyoviy jarayonga taalluqli? 

A) suvning muzlashi, qo‘rg‘oshinning  suyuqlanishi  

B) suvning qaynashi, simob oksidning  parchalanishi 

C)  kislotadan  vodorodning  siqib  chiqarilishi,  yodning 

sublimatlanishi 

D) temirninig xlorlanishi, kalsiy karbonatning 

parchalanishi 

 

14.  3  ta  pog’onasi  va  9  ta  pog’onachasi  electron  bilan to’lgan elementni ko’rsating.  

A) Cr    B) Pd    C) Kr   D) Mn  

 

15. MgCl2

∙xH

2

O tarkibidagi xlorning massa ulushi 71/203 

bo’lsa, ning qiymatini toping. 

A) 4     B) 6    C) 7     D) 8 

 

16.  H2

S

2O

3

  molekulasida  oltingugurtlarning  valentligi  va oksidlanish darajasi nechaga teng? 

A) IV ; +2 va II ;+4     B) II ; 0 va VI ;+4  

C) VI; +2 vaIV; +6      D) IV;+4 va VI ;+6 

 

17. Ftorning necha xil oksidlanish darajasi mavjud. A) 1   B)2    C) 3    D) 4 

 

18.  1s2

2s

22p

6

3s2

3p

63d

1

  elektron  konfiguratsiya  K2

EO

4 

tarkibidagi E ga tegishli  bo’lsa E ni aniqlang. A) Mn     B) Cr      C)    S      D) P 

 

19.  4p6

  va  4d


lardagi  oxirgi  elektronlari  o’zaro  bir- 

biridan qaysi kvant sonlari bilan farq qiladi?  

1.Bosh   2. Orbital 3. Magnit  4. Spin 

A) 1,3  B) 2,3   C) 2,3,4   D) 2,4 

 

20. Quyidagi berilgan birikmalarda bog’ning qutbliligi qanday o’zgaradi? 

NH

3

→CH

4

 →H

2

O → HF 

a) ortadi; b) kamayadi 

A) 1-a; 2-b; 3-a            B) 1-b; 2-a; 3-a 

C) 1-b; 2-b; 3-a            D) 1-b; 2-a; 3-b 

 

21. Quyidagibirikmalarning ionlik darajasi ortib borish 

tartibida joylashtiring.  

1) NaCl; 2) LiF; 3) KCl;   4) LiCl; 5) NaF; 6) KF. 

A) 6, 5, 3, 2, 1, 4       B) 4, 1, 2, 3, 5, 6 

C) 6, 5, 2, 3, 1, 4       D) 4, 1, 3, 2, 5, 6 


22. Quyidagi berilgan moddalar tarkibidagi π bog’lar soni 

qanday o’zgaradi?  Ca

3

(PO

4

)

2

→AlP→ C

2

H

2

→ Al(H

2

PO

4

)

3  

a) ortadi; b) kamayadi ; c) o’zgarmaydi 

A) 1-b; 2-a; 3-c            B) 1-b; 2-c; 3-b  

C) 1-c; 2-b; 3-a             D) 1-c; 2-c; 3-a 

 

23. Quyida berilgan moddalar tarkibidagi σ-bog’lar soni 

qanday o’zgaradi? 

(CuOH)

2

CO

3

→HgCl

2

→FeS

2

→PH

3  

a) ortadi; b) kamayadi; c) o’zgarmaydi. 

A) 1-b; 2-c; 3-b            B) 1-c; 2-b; 3-a  

C) 1-b; 2-c; 3-a            D) 1-b; 2-a; 3-c 

 

24. Jami bog‘lar soni 18 ta bo‘lib, σ- va π-bog‘lar soni 

ayirmasi 14 ga teng bo‘lgan modda formulasini 

ko‘rsating. A) (Cu(OH))

2

Cr

2

O

7            

B) (Al(OH))

2

P

2

OC) Al(HSO

4

)

3                          

D) Al(H

2

PO

4

) 

25.


  

  

                

  

                                         

1. 


  

  

    

    2. 


  

  

      3. 

 

    

  

 A) 1         B) 2        C) 1, 3       D) 2, 3 

 

26. To’rtinchi energetik pog’ona (qavat) ga maksimal sig’ishi mumkin bo’lgan elektronlar sonini aniqlang. 

A)18      B) 32        C) 16          D) 24  

27. 4f energetik qobiqchadan oldin qaysi energetik 

qobiqcha elektron bilan to’ladi? 

A) 5p       B) 6s        C) 5d        D) 6p  

28. Mex

(H

2

PO

4

)

y

 tuzning molyor massasi 318. Shu tuzning 

ekvivalenti  106  ga  teng  bo’lsa,  metalning  massa  ulishni 

(%)  aniqlang.   

A) 23,8  B) 8,5  C) 28  D) 26,5  

 

29. Quyidagi qaysi qatorda nordon tuzlar ko’rsatilgan? A) NaHSO

4

, Na

2

HPO

4

, NaH

2

PO

4

 

B) CuSO4

, Al

2

(SO

4

)

3

, Fe

2

(SO

4

)

3

 

C) (CuOH)2

SO

4

, AlOHSO

4

, FeOHSO

4

 

D) HCl, HBr, HI  

30.  Qaysi  qatorda  elementlar  elektromanfiyligi  kamayib 

borish taribida joylashtirilgan? 

 

A) K,Ca,V,Ti,Se    B) K,Ca,Sc,Ti,V    

 

C) Li, Na,Rb, Cs   

D) I,Br,Cl,F,N  

 

31. Cu

2

+ ioni tarkibida nechta +1/2 spinli elektron bor?  A) 17     B) 16      C) 14       D) 15 

 

32.  Quyida  berilgan  to’lib  borish  tartibi  to’g’ri  bo’lgan elektron konfiguratsiya uchun x, y va z qiymatini aniqlang: 

4p xs yd zp     

A) x=5; y=4; z=5        B) x=5; y=5; z=5 

B) x=5; y=3; z=4        D) x=5; y=4; z=4 

 

33. HF, HCl, HBr, HI ketma-ketlikda qaytaruvchilik, barqarorlik, kislotalilik, vodorod bog’ning 

mustahkamliligi qanday o’zgaradi? 

1) ortadi; 2) kamayadi 

A) 1,1,2,1      B) 1,2,1,2     C) 2,1,2,2     D) 1,2,1,1 

34. 

Bosh  va  orbital  kvant  sonlari  ayirmasi    (n-l)  =3  ga  teng bo’lgan  ifodani  aniqlang.    

A) 2s    B) 2p    C) 4d           D) 4p

  

 

35. HNO2

 va HClO


2

 molekulalari uchun umumiy bo’lgan 

xususiyatlarni aniqlang.  

1) markaziy atomning gibridlanish turi 

2) markaziy atomning valentligi 

3) bog’ hosil qilishda ishtirok etgan orbitallar soni 

4) shu birikmalardagi markaziy atomning elektron 

konfiguratsiyasi 

5)markaziy atomning oksidlanish darajasi. 

A) 1,4     B) 2, 5    C) 1,3,4    D) 2,3,5 

 

36. 


H

2

XO4

  birikma  tarkibida  X  element  va  kislorod 

atomlarining  elektronlari  soni  0,9:2  nisbatda  bo’lsa, 

birikma molyar massasini (g/mol) aniqlang.  

A) 98    B) 118    C) 162    D) 145 

 

37.      

  

         

        


  

   atomlarini mos ravishda 

 a) izotop   b) izoton   c) izobarlarga ajrating. 

A) a – 1,2; b – 2,3; c – 2, 3     B) a – 1,2; b – 1,3; c – 2,3 

C) a – 2,3;  b - 1,2; c – 1, 3    D) a – 1, 3; b – 2,3; c – 1,2  

 

38.   

 

   anion tarkibida 32 dona elektron bo’lsa, ushbu 

aniondagi E ning gibridlanish turini ko’rsating.  

A) sp

3

d  B) sp3

   C) sp  D) sp2

 

 39. 2 mol aluminiy digidrofosfat va 3 mol aluminiy 

gidroksid reaksiyasi natijasida qanday tuzlar hosil bo’ladi?  

A) aluminiy fosfat            

B) aluminiy gidroksofosfat  

C) aluminiy gidrofosfat  

D) aluminiy fosfat va aluminiy gidrofosfat  

 

40. N.sh da bir idishga  kislorod to’ldirib o’lchanganda  24.8 g ammiak to’ldirib o’lchanganda 18.8 g kelsa idish 

hajmini aniqlang? A) 8,96    B) 11.2    C) 13.44    D) 17.92  

 

  

Tuzuvchi: N.M.Qutlimuratov 

Download 453.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling