Test darsliklardan 5-sinf 1


Download 45.84 Kb.
Sana29.11.2020
Hajmi45.84 Kb.

Test darsliklardan

5-sinf

1.45 sm uzunlikdagi arqon ikki bo’lakka bo’lindi. Ulardan biri ikkinchisidan 4 marta uzun. Bo’laklardan kattasining uzunligini toping. A) 25 B) 36 C) 9 D) 20

2. Bir son ikkinchi sondan ga ortiq.Ularning yig’indisi ga teng. Sonlardan kichigini toping. A) B) C) D)

3. To’g’ri to’rtburchakning qo’shni tomonlar yig’indisi 120 sm ga teng. Eni bo’yidan 2 marta uzun. To’g’ri to’rtburchakning yuzini toping.

A)3000 B)3200 C)2300 D)34004. Tenglamani yeching.

A) B) C) D)5. Soddalashtiring: . -8-2(1-b)-2b+1

A) 9 B) 9-4b C) 9+4b D) -96. Fermadagi tovuqlar va qo’ylarning umumiy soni 920 ta, oyoqlari 2120 ta.Tovuqlar qo’ylarga qaraganda qancha ko’p? A) 640 B) 600 C) 340 D) 580

7. O’lchamlari 12 sm, 25 sm va 60 sm bo’lgan akvaiumga necha litr suv ketadi? A) 18 B) 1800 C) 180 D) 1,8

8. To’g’ri burchakli parallelepipedning o’lchamlari a=10 sm, b=7 sm va c=12 sm. Uning to’la sirtini va hajmini toping.

A) 274;840 B) 548;845 C) 345;764 D) 548;8409. Ifodaning qiymatini toping: 15-9:3+4*3

A) 24 B) 18 C) 48 D) 610. Ifodaning qiymatini toping.

2723 - 2423 + 2119 - 1819 + 1711 - 1411=

A) 165 B) 159 C) 143 D) 203

11. Natural sonni 17 ga bo’lganda bo’linma 23 ga qoldiq esa 8 ga teng bo’ladi. Bo’linuvchini toping.

A) 389 B) 399 C) 379 D) 20112. Ayirmani bajaring. A) B) C) D)

13.Sinfdagi qizlar sonining o‘g‘il bolalar soniga nisbati bo‘lsa, sinfdagi jami o‘quvchilar soni quyidagilarning qaysi biriga teng bo‘lishi mumkin? A) 36 B) 34 C) 32 D) 30

14.Uchta sonning o‘rta arifmetigi 30 ga, dastlabki

ikkitasiniki esa 25 ga teng. Uchinchi sonni toping.

A) 44 B) 40 C) 45 D) 38

15. Ikki sonning yig’indisi 6,5 ga teng.Ulardan biri ikkinchisidan 4 marta kichik.Shu sonlarning kattasini toping.

A) 6 B) 5 C) 4 D) 5,216. Noma’lum sonning 14 % i 48 ning 49 % iga teng.Noma’lum sonni toping. A) 140 B) 120 C) 280 D) 168

17.Agar avtomobil tekis harakatda 3 soatda 324 km ni bosib o’tsa, 20 sekundda necha metr masofani bosib o’tadi?

A) 200 B) 300 C) 600 D) 100018. Barselona futbol jamoasidagi 11 ta o'yinchining o'rtacha yoshi 21 ga teng. Bir o'yinchi safdan chiqdi. Qolgan 10 o'yinchining o'rtacha yoshi 20,8 ga teng. Safdan chiqqan o'yinchining yoshini toping. A) 22 B) 23 C) 19 D) 18

19. Ishchining oylik maoshi 250000 so’m.Agar uning maoshi ketma-ket ikki marta 11 % ortsa, u qancha maosh oladi?

A) 308025 B) 305000 C) 300000 D) 35000020. Ifodaning qiymatini toping:

A) 6 B) 4 C) 18 D) 1221. (3,81-2,01) ifodani hisoblang.

A) 5,824 B) 6,8 C) 5,82 D) 6,8422. ni hisoblang. A) B) 2 C) D)

23. Bir tokchada ikkinchisiga qaraganda 3 marta ko’p kitob bor. Ikkala tokchadagi jami kitoblar soni 108 ta bo‘lsa, har bir tokchada nechtadan kitob bor?

A) 60; 48 B) 75; 33 C) 28; 80 D) 81; 2724. sonlar ayirmasining toping.

A) B) C) D)25. 1 soat 160 minut 2 sekund necha sekunddan iborat?

A) 13202 B) 10602 C) 14202 D) 1310226. Opasi ukasidan 6 yosh katta, bir yildan keyin esa opasi ukasidan 2 marta katta bo’ladi.Ularning har biri necha yoshda?

A) 3 va 9 B) 11 va 17 C) 6 va 12 D) 11 va 527. 2 ta mushuk 2 soatda 2 ta sichqonni yeydi, 4 ta mushuk 4 soatda nechta sichqonni yeydi?

A) B) 2 C) D)28. Ifodani soddalashtiring: 3(2a-b)-2(a-2b) bunda a=2,7 b=4,2. A) 24,36 B) 27,6 C) 8,7 D) 15

29. Tenglamani yeching: 4(2x-1)+ 3(1-2x)=7

A) 4 B) 2 C) 0,5 D) -230. necha xonali son bo'ladi?

A) 180 B) 178 C) 181 D) 1981

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Noto’g’ri javoblar ______

O’zlashtirish foizi ______

Sana _______________Omad yor bo’lsin!

6-sinf

1.Hisoblang:

A) 0,32 B) -0,32 C) D) 1,2

2. 1 ko’paytma nechta nol bilan tugaydi?

A) 20 B) 19 C) 23 D) 22

3. ni hisoblang.

A) B) C) D)

4. Ishchining oylik maoshi 500 $.Agar uning maoshi ketma-ket ikki marta 30 % ortsa, u qancha maosh oladi?

A) 845 B) 676 C) 800 D) 850

5. ni hisoblang.

A) B) C) D)

6. 270 va 300 sonlari eng kichik umumiy karralisining, 4 va 6 sonlarining eng kichik umumiy karralisiga nisbatini toping.

A) 225 B) 25 C) 45 D) 95

7. (0,2,1-0,1):0,25+0,75 ni hisoblang.

A) 0,43 B) -2,45 C) 3,95 D) -0,43

8. Ifodaning qoymatini toping:

A) B) C) D)

9. 2,1-4,3 ga teskari sonni toping. A) 0,8 B) 1,8 c) D)

10. Qaysi juftlik o’zaro tub sonlardan iborat?

A) (21;14) B) (21;10) C) (12;15) D) (10;15)

11. ni hisoblang. A) 1,1 B) 1 C) D) 0,3

12. Ikki shahar orasidagi masofa 480 km. Xaritaning masshtabi 1:1000 000. Xaritada bu shaharlar orasidagi masofa qancha bo‘ladi? A) 4,8 sm B) 24 sm C) 96 sm D) 48 sm

13. Amallami bajaring: (-8) 5 + (-3) 6 - (-28).

A) 30 B) -30 C) -584 D) 86

14. Amallami bajaring: -90,72: (-1,8) - (-7,2) (-3) + 4,8(-1,6)

A) 35,8 B) -2,58 C) 2,58 D) 25,8

15. «Matiz» avtomobili mo’ljallangan yo’lning: birinchi soatda qismini, ikkinchi soatda qismini, uchinchi soatda esa qolgan 66 km yo’lni bosib o‘tdi. «Matiz» 3 soat davomida necha kilometr yo‘l yurdi? A) 420 B) 400 C) 210 D) 346

16. Ikki sonning yig’indisi 4,8 ga teng.Ulardan biri ikkinchisidan 3 marta kichik bo’lsa, shu sonlardan kichigini toping.

A) 1,2 B) 1,4 C) 3,6 D) 1,8

17. 16:x=24:57, x=? A)38 B) 48 C) 42 D) 36

18. Soddalashtiring:

A) B) C) D)

19. Soddalashtiring: . -8-2(1-b)-2b+1 A) 9 B) 9-4b C) 9+4b D) -9

20. Hisoblang:

A) B)1 C) D)

21. ifodani soddalashtiring.

A) B) C) D)

22. va sonlari orasida maxraji 30 ga teng bo’lgan nechta kasr mavjud? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5

23. Tenglamani yeching:

A) B) C) -1,5 D)

24. Ikkita sonning yig'indisi 140 ga teng. Birinchi sonning 8% i ikkinchi sonning 6% iga teng. Shu sonlami toping.

A) 60; 80 B) 75; 65 C) 50; 90 D) 70; 70 E) 40; 100.

25. Aylana uzunligi 25,12 sm ga teng. Aylana radiusini toping. A) 6,28 sm B) 3,5 sm C) 4 sm D) 3,14 sm

26. Ikkita ketma-ket kelgan natural sonning yig‘indisi 119 ga teng. Shu sonlami toping. A)59; 60 B)49; 70 C)61;62 D)71;72

27. Hisoblang: ()(3) A) 4 B) 8 C) 4 D) 12

28. 5,2; ; −2 sonlarning o‘rta arifmetigi 1,5 ga teng.

ni toping. A) 1, 2 B) −0, 8 C) 0, 4 D) 1, 3

29. 480 ning natural bo'luvchilari sonini toping.

A) 14 B) 24 C) 48 D) 32

30. Uchta sonning nisbati 1 : 2 : 6 ga, ularning

yig‘indisi esa 468 ga teng. Shu sonlardan eng

kattasi va eng kichigining ayirmasini toping.A) 240 B) 255 C) 230 D) 260

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Noto’g’ri javoblar : ______

O’zlashtirish foizi: ______

Sana: _______________Omad yor bo’lsin!

7-sinf

1. ni soddalashtiring.

A) −4 B) 4x C) −2x D) 02. ni soddalashtiring.

A) B) C) D)3. ni soddalashtiring.a

A) B) C) D)4. va sonlari orasida maxraji 30 ga teng bo’lgan nechta kasr mavjud? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5

5. ni soddalashtiring.

A) m+12 B) 4+m C) m-2 D) E) 46 Qo’shni burchaklardan biri ikkinchisidan 16 katta. Shu qo’shni burchaklarni toping.

A) 16; 164 B) 80; 96 C) 148; 32 D) 82;987. Ko’paytuvchilarga ajrating: 16

A) (4a-9)(4a+9) B) (4a-3)(4a+3) C)(4ab-9)(4ab+9)

D) (2ab-9)(2ab+9)

8. Soddalashtiring:

A) B) C) D)9. ni hisoblang.

A) B) C) D)10. Hisoblang: A) 3 B) C) D) 1

11. Tenglamani yeching: 4(2x-1)+ 3(1-2x)=7

A) 4 B) 2 C) 0,5 D) -2

12. ifodani qiymatini toping.

A) 1 B) 1,6 C) D) 113. Sodalashtiring:

A) B) C) D)14. Agar a=6+ va b=6- bo’lsa, ni qiymatini toping. A)198 B)144 C)169 D)196

15. ni soddalashtiring.

A) B) C) D)16. Hisoblang:

A) B) C) D)17. ni soddalashtiring.

A) B) C) D)18. Hisoblang:

A) B)1 C) D)19. Bronza tayyorlash uchun 17 qism mis, 2 qism rux va bir qism qalayi olinadi. 400 kg bronza olish uchun yuqoridagi metallarning har biridan qanchadan olish kerak?

A) 320; 60; 20 B) 340; 40; 20 C) 300; 60; 40 D) 250; 120;3020. 5ac-6bd+5ad-6bc ni ko’paytuvchilarga ajrating.

A) (5a-6b)(c+d) B) (c-d)(5a-b) C) (5a+6b)(d-c) D) (5a-6)(c-d)21. Bir son ikkinchisidan 15 ga kichik. Bu sonlarning o‘rta arifmetigi 13,5 ga teng. Shu sonlardan kichigini toping.

A) 3 B) 6 C) 4 D) 722. ni hisoblang. A) -20 B) 20 C) 200 D) -200

23. ni hisoblang. A) 0,4 B) 0,3 C) 4 D) 0,2

24. Tenglamani yeching:

A) B) C) -1,5 D)25. Hisoblang: A) 222 B) 111 C) 405 D) 333

26.Ko’phadlarni ko’paytiring:

A) B) C) D)27.Ifodani soddalashtiring: 3(2a-b)-2(a-2b) bunda a=2,7 b=4,2. A) 24,36 B) 27,6 C) 8,7 D) 15

28. Soddalashtiring:

A) B) C) D)29. Bir kombaynchi bug‘doyzorning qismidagi bug‘doyni, ikkinchisi qismidagi bug‘doyni o‘rib oldi. Bug‘doyzorning

qancha qismi o‘rilmay qoldi? A) B) C) D)30.Usta buyutmani 10 kunda bajarishi kerak edi.U har kunin rejadan tashqari 8 ta mahsulot tayorlab, buyurtmani 6 kunda bajaribgina qolmasdan, balki ortiqcha yana 12 ta mahsulot tayyorladi.Usta reja bo’yicha bir kunda nechta mahsulot tayyorlashi kerak edi? A) 9 B) 6 C) 12 D) 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Noto’g’ri javoblar : ______

O’zlashtirish foizi: ______

Sana: _______________Omad yor bo’lsin!

8-sinf

1 . funksiya gragi nuqtadan o’tadi. ni toping. A) -1 B) 1 C) 2 D) -2

2. ni hisoblang.

A) B) C) D)3. Agar bo’lsa, k ning qanday qiymatida tenglik o’rinli bo’ladi? A) 4 B) 13 C) 15 D) 2

4. tengsizlikning yechimi bo‘ladigan eng katta butun sonni toping.

A) В) C) D)5. Soddalashtiring:

A) 15 B) 5 C) 15 D) 56. 17 · 11−14 · 11+27 · 23−24 · 23+21 · 19−18 · 19

ni hisoblang. A) 165 B) 159 C) 143 D) 2037. Agar va tenglamaning

ildizlari bo‘lsa, ning qiymatini toping.

A) B) C) D)

8. Tenglamaning eng katta va kichik ildizlari ayirmasini toping. A) 1 B) 6 C) 2 D) 8

9. sonlar jufti sistemaning yechimi bo‘lsa, у — x ni toping. A) 2 B) 3 C) -3 D) -2

10. Tengsizlikni yeching:

A) B) C) D)11. tenglamaning ildizlari ko’paytmasini toping. A) -3 B) 1,5 C) 3 D) -2

12. ni soddalashtiring.

A) B) C) D)13.Agar va lar tenglamaning ildizlari bo'lsa, ning qiymatini hisoblang.

A) 225 B) 145 C) 125 D) 27514. tenglamaning ildizlari nechta?

A) 2 B) 4 C) 1 D) 315. tenglamaning ildizlaridan biri 4 ga teng. Uning ikkinchi ildizini toping. A) 6 B) 5 C) -5 D) 4

16. tenglamalar sistemasidan ning qiymatini toping. A) 9 B) 108 C) 27 D) 15

17. 0,4(5) soni quyidagi sonlardan qaysi biriga teng?

A) B) C) D)18. Hisoblang:

A) B) C) 5 D)19. tenglamani yeching.

A) 2; 7 B) -2; -7 C) 2; -7 D) 220. funksiyaning aniqlanish sohasini toping. A) B) [−1;0] (2;4)

C) (−1;0] [2;4) D) (−; −1) (0;2] [4; )21. 12 va 312 sonlarning umumiy bo‘luvchilari nechta?

A) 2 B) 4 C) 3 D) 622 tengsizliklar sistemasini yeching. A) B) C) D)

23. Tenglamani yeching:

A) B) C) - D)24. Uchta sonning o‘rta arifmetigi 30 ga, dastlabki

ikkitasiniki esa 25 ga teng. Uchinchi sonni toping.

A) 44 B) 40 C) 45 D) 38

25. Qo‘shni burchaklardan biri ikkinchisidan ga

katta. Shu burchaklardan kattasini toping.

A) B) C) D)

26. Tenglamani yeching: (x + 2)(x + 3) = 6

A) 0; -5 В) -5 C) 5 D) 0; 527.Tortburchakning burchaklaridan biri to’g’ri burchak, qolganlari esa o’zaro 4:3:2 nisbatda. To’rtburchakning kichik burchagini toping. A) 30o B) 450 C) 50o D) 60o

28. ni hisoblang. A) 2 B) 3 C) 4 D)

29.Ushbu ko'phadni ko'paytuvchilarga ajrating.

A) B)


C) D)

30. son necha xonali? A) 10 B) 12 C) 9 D) 13


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Noto’g’ri javoblar : ______

O’zlashtirish foizi: ______

Sana: _______________Omad yor bo’lsin!

9-sinf

1.tenglamaning ildizlaridan biri 4 ga teng. Uning ikkinchi ildizini toping.

A) 6 B) 5 C) -5 D) 4

2. Tenglamaning eng katta va kichik ildizlari ayirmasini toping.

A) 1 B) 6 C) 2 D) 8

3. a ning qanday qiymatlarida tenglama bitta ildizga ega bo’ladi?

A) 1 B) -1 C) D) 0; 1

4.=? A) B) C) D)

5. ayniyatdagi no’malum koeffitsentlardan biri ni toping.

A) 5 B) 6 C) 7 D) 4

6. Agar bo’lsa, ni soddalashtiring. A) 2p B) 2p+2q-2k C) 2p+2k D) 2q

7. Tengsizliklar sistemasining barcha butun yechimlari yig’indisini toping.

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14

8. tenglama ildizlarining yig’indisini toping. A) 78 B) 79 C) 76 D) 81

9. Agar bo’lsa, ni soddalashtiring. A) B) C) D)

10. funksiyaning aniqlanish sohasini toping. A) B) C) D)

11. Tengsizlikni yeching:

A) B) C) D)

12. ning nechta butun qiymatida

va funksiyalar kesishmaydi?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

13. Quyidagi tenglamani nechta ildizi mavjud? ||x-3|+6|=4

A) 1 B) 2 C) 0 D) 4

14.


A) Aniqlab bo’lmaydi B) 4 C) 12 D) 6

15. Arifmetik progressiyada dastlabki 3 ta hadi yig’indisi 66 ga, ikkinchi va uchinchi hadlarining ko’paytmasi 528 ga teng.Progressiyaning birinchi hadini toping.

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24

16.Arifmetik progressiyaning to’rtinchi va o’n birinchi hadlari mos ravishda 2 va 30 ga teng.Shu progressiyaning uchinchi va o’ninchi hadlari yig’indisini toping.

A) 16 B) 18 C) 24 D) 28

17. O’nta haddan iborat geometrik progressiyaning dastlabki beshta hadi yig’indisi 7 ga, oxirgi beshta hadi yig’indisi esa 1701 ga teng.Progressiyaning birinchi hadini toping.

A) B) C) D) E)

18. Geometrik progressiyaning maxraji -2 ga, dastlabki beshta hadining yig’indisi 5,5 ga teng.Progressiyaning beshinchi hadini toping.

A) -16 B) 4 C) -8 D) 8

19. 6 va 96 sonlari orasiga uchta musbat son shunday qo’yilganki natijada u sonlar berilgan sonlar bilan birgalikda geometric progressiya hosil qiladi.Qo’yilgan sonlar yig’indisini toping.

A) 84 B) 88 C) 72 D) 81

20. Tengsizliklar sistemasining butun echimlari yig’indisini aniqlang.A) 10 B) 5 C) 6 D) 8

21. 15 ta haddan iborat arifmetik progressiyaning sakkizinchi hadi 18 ga teng.Shu progressiyaning hadlari yig’indisini toping.

A) 260 B) 300 C) 280 D) 270

22. Agar 3 va 2x-y=5 bo’lsa, x-y ni toping

A) 2 B) 0,5 C) –1 D) 3

23. ni hisoblang.

A) B) C) D)

24. ayniyatdagi no’malum koeffitsentlardan biri ni toping. A) 5 B) 6 C) 7 D) 4

25. Soddalashtiring.

A) 8 B) 7 C) 9 D) 10

26. Tenglamani yeching. (x+2):=3

A) B) C) D)

27. Tengsizlikni yeching. (x-2)(x+3)>0

A) (-;2)U(3;) B) (-;-3)U(2;)

C) (-;-2)U(3;) D) (-;)

28. Funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

y=

A) (2;3)U(4;5) B) [2;3)U(4;5] C) (2;3]U[4;5)

D) (-;2]U(3;4)U[5;)

29. Agar tg= -1/2 bo’lsa, ni hisoblang.

A) –1/2 B) 2 C) 4 D) -4

30. Ifodani soddalashtiring:

A) 1 B) C) D) 41

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Noto’g’ri javoblar : ______

O’zlashtirish foizi: ______

Sana: _______________Omad yor bo’lsin!Download 45.84 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling