Texnik universiteti hukuk va boshqaruv, iqtisodiyot instituti bakalavriat


Download 84.3 Kb.
Pdf ko'rish
Sana11.11.2017
Hajmi84.3 Kb.

 

 

 

 

 

  

 

IRKUTSK MILLIY 

TADQIQOT 

TEXNIK UNIVERSITETI 

 

HUKUK VA BOSHQARUV, IQTISODIYOT  INSTITUTI  

BAKALAVRIAT  

MAGISTRATURA  

 ASPIRANTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

O’quv muddatlari Bakalavriat: kunduzi - 4 yil; kechgi vaqt - 5 yil. 

Magistratura: kunduzi - 2 yil; kechgi vaqt - 2,5 yil.  

 Aspirantura: kunduzi - 3-4 yil; kechgi vaqt - 4-5 yil. 

O’QISHGA KIRISH UCHUN KERAK BO’LADIGAN  

HUJJATLAR  

 

BAKALAVRIAT: 1. Аriza. 2. O'rta ta'lim to’g’risidagi    hujjatlar.  

3. Hajmi 3*4 teng bo’lgan 6 dona surat. Pasport shaxsan 

taqdim etiladi.  

 

MAGISTRATURA:  1.  Аriza.  2.  Oliy  ma’lumot  to’g’risidagi           

hujjatlar.  3.  Hajmi  3*4  teng  bo’lgan  6  dona  surat.  Pasport 

shaxsan taqdim etiladi.  

ASPIRANTURA

:  1.Oliy  ma’lumot  to’g’risidagi    hujjatlar 

(magistr,  mutaxassis    diplomi)  2.  Hajmi  3*4  teng  bo’lgan  4 

dona  surat.  3.    Shaxsning  ilmiy  raxbari  tavsiyasi  (roziligi).  4. 

Pasport  nusxasi.  5.    Ilmiy  raxbarning  referatga  (maqolaga) 

baxosi. 6. Chop etilgan ishlar ro'yxati.    

 IRMTTU MARKAZIY QABUL QO'MITASI  

664074, Irkutsk sh., Lermontova ko’chasi, 83, auditoriya. A-

105  

Tel:. 8 (3952) 405-405.  Litsenziya: seriyasi 90L01 soni 0008380  reg.  № 1397 

04.23.2015 yildan.  Davlat akkreditatsiyasi to’g’risidagi  guvohnoma: seriya 90 

AO soni  0001378  reg. №1297  28.05.2015 yildan.   "BILIM - O'ZING UCHUN, YUTUQLAR - VATAN UCHUN!"  

Armiyani kechga qoldirish. Yotoqxona beriladi. Byudjet joylari 

mavjud. Ishga kirish. 

AmaldaYDIga  (yagona  davlat  imtixoni)  tayyorlash  bo’yicha 

tayyorlash kurslari.  

Amalda “Davlat yordami bilan bilim olish krediti” dasturi. 

Kommersiya  asosida  o’quvchi  talabalar  uchun  2  kursdan 

boshlab byudjet joyiga o’tish imkoni bor. 

 

 

ASPIRANTURA - 38.06.01 IQTISODIYOT  

Ta’lim  olishni  davom  ettirishni  va  o’zini  fanga  va  o’qituvchilik 

kasbiga  bag’ishlamoqchi  bo’lgan    bitiruvchilar  buni  aspir-

anturaga topshirib amalga oshirishlari mumkun. IMF aspirant-

larining o’quv va ilmiy faoliyatlari ikki mutaxassislik (yo’nalish) 

bo’yicha olib boriladi.  

05.02.22  -  "Ishlab  chiqarishni  (sanoat)  tashkil  et-

ish"  

Mutaxassislik o'z ichiga ilmiy, ishlab chiqarishning muhandislik 

va  uslubiy  asoslarini,  monitoring  vositalarini  va  usullarni 

qo’llash  va  yaratishni,  xar  xil  tashkiliy,  texnologik  va  texnik 

yechimlarni  o’rganib  chiqish  va  tahlil  qilishni,  yangi  axborot 

texnologiyalarini  qo’llash  asosidagi  ishlab  chiqarish  xiz-

matlarini  va  raqobatbardosh  maxsulotlarni  yaratish    ja-

rayonining  xar  bir    pog’onasidagi  rivojlantirish  va  takomil-

lashtirishni qamrab olgan. 

08.00.05  -  "Iqtisodiyot  va  milliy  iqtisodiyot 

boshqarmasi"  

 Yo’nalishlar  (Mutaxassisliklar):  "Iqtisodiyot,  korxona,  kom-

pleks  va  tarmoqlarni  boshqarish  va  tashkil  qilish"; 

"Innovatsiyalarni  boshqarish";  "Mintaqaviy  iqtisodiyot"; 

"Standartlashtirish va mahsulot sifati nazorati."  

Bu  mutaxassislik  doirasida    iqtisodiyot  tizimlari,  ularning  ibti-

dosi,  shakillanishi,  rivojlanishi  va 

prognoz 


qilinishi 

 

o’rganib borilmoqda.  

Ushbu  mutaxassislik  tadqiqotlari 

predmeti—iqtisodiyot  tizimlarin-

ing  rivojlanishi  (stabillanishi)  va 

shakillanishi  jarayonida  paydo 

bo’luvchi boshqaruvchilik munosabatlardir. 

 

Profil: "Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit" pro-

fili 

Siz o'rganasiz: Buxgalteriya xisobi va tahlil 

qilish;  Boshqaruv  va  soliq  xisobi;  Moliya; 

Moliyaviy  tahlil  qilish;  audit;  Statistika; 

moliyaviy  hisobning  xalqaro  standartlari 

va audit; Soliqlar va soliq nazorati. 

 Siz ishlashingiz mumkin: Bosh buxgalter; auditor; Moliyaviy 

tahlilchi;  iqtisodchi;  Soliq  inspektori.  Buxgalteriya  va  audit  

tekshirishlarni olib borish. Bosh buxgalter vazifalari: barcha 

buxgalteriya  hujjatlarini o’z  vaqtida  rasmiylashtirish, asosiy 

moliya  xujjati  “balansni”  foydalanuvchilargatayyorlab  ber-

ish va topshirish. 

 “Buxgalter”  kasbi  —  bosh  buxgalter,  moliya  raxbari 

mansabigacha 

bo’lgan 

ko’tarilish 

istiqboliga 

ega, 


ishuningdek soliq hisobi va audit soxalarida xam ko’tarilish 

imkonlari mavjud. 

 

Profil: "Jahon iqtisodiyoti"  

Iqtisodiy ta'lim olgan kishi, o’zini har qanday sohada amalga 

oshirishi  mumkin.  Bu  bo'lishi  mumkin:  xalqaro  iqtisodiy 

sohasi  (qo'shma  korxonalar,  bojxona);  ishlab  chiqarish 

sektori 

(sanoat 


korxonalari 

(konsalting, 

ko'chmas 

mulk, 


reklama,  sayyohlik).  «Jahon  Iqti-

sodiyoti"  profilida  o'quvchi  tala-

bmukammal  ikki  xorijiy  tillarni b i -

ladi. 


Profil: "Korxona va tashkilotlar iqtisodiyoti"  

 Student  quyidagi  professional  faoliyatlarga  ega  bo’ladi:  tad-

birkorlik;  tashkilotga  oid;  ma'muriyatga  oid;  ekspertga  oid; 

axborot-tahliliga oid.  Siz  kegingi  fanlarni  o’rganasiz:  korxona  iqtisodiyotini;  narxlar 

va  narxlarni  tashkil  bo’lishini;  korxona  faoliyatini  moliyaviy 

boshqarishni; korxona salohiyatini strategik tahlil qilishni; korx-

onada  rejalashtirishni;  Buxgalteriya  va  boshqaruv  hisobini,  1C 

Buxgalteriya; qurilish iqtisodiyoti va boshqalar. 

Siz bilasiz va o'rganasiz: iqtisodiy muammolarni aniqlash, ular-

ni  bartaraf  etish  yo'llarini  taklif  qilish;  korxonalarda  ishlab 

chiqarish  jarayonlarini  tashkil  etish;  mahsulot  va  korxona  xiz-

matlari narxini hisoblash; ishlab chiqarish xarajatlarini aniqlash 

va  kamaytirish  choralarini  ko'rish;  smeta  qilish  va  ularning 

amalga oshirilishini nazorat qilish.  Ishlashingiz  mumkin:  1.  Iqtisodiy,  moliyaviy,  marketing,           

korxonalarning  ishlab  chiqarish-iqtisodiy  va  analitik  bo’limlari-

da. 2.  Davlat va munitsipal xukumat idoralarida.  

"Sog’liqni saqlash iqtisodiyoti" Dasturi 

 Sog'liqni  saqlashning  dolzarb    muammolaridan  biri  soxani 

moderizatsiyalashtirishdir.  Lekin  buning  sog’liqni  saqlash  iqti-

sodiyoti  va  boshqaruv  soxasi  bo’yicha  zamonaviy  bilimga  ega 

bo’lgan  boshqaruv  kadrlarini  tayyorlamasdan  ilojisi  yo’q. 

Soxani  isloxot  qilish  masalalariga  yechim  topish  uchun, 

boshqaruvga oid qarorlarni togri qabul qiladigan mutaxassislar 

kerak.  Bunday  mutaxassislarga  ixtiyoj  boshqaruvning  har  bir 

pog’onasida  bilinadi—tibbiy  tashkilotlardan  tortib  sog’liqni 

saqlash  vazirligigacha.  Shu  bilan  birga  inobatga  olish  kerakki, 

sog’liqni  saqlash    boshqaruvi  bo’yicha  mutaxassislarni  xozirgi 

vaqtgacha  faqat  tibbiy  OO’Y  tayyorlab  kelishgan,  sog’liqni 

saqlashdagi  iqtisodiy  masalalarni  yechimi  bo’yicha  bo’lgan 

boshqaruvchilarni  esa—iqtisodiyot  OO’Y, 

lekin  soxaga  oid  bo’lgan  bilimlarni  ino-

batga  olmagan  xolda.  Sog’liqni  saqlash 

iqtisodiyoti va boshqaruv bo’yicha bo’lgan 

magistrlik  dastur  kursining  ochilishi, 

boshqaruvchilar  qatorini  to’ldiruvchi  tala-

balarni  tayyorlash,  tibbiy  tashkilot  raxbarlariga  esa  o’z  vako-

latini  oshirish  va  qo’shimcha  bilimga  ega  bo’lish  imkonini  be-

radi.  


Kursning  bosh  vazifasi  bu—  sog’liqni  saqlash  boshqaruv 

idoralarida,  sog’liqni  saqlash  tizimidagi  tashkilot  va  muas-

sasalarda va majburiy tibbiy sug’urta tizimzidagi tashkilotlarda 

ishlash  uchun  sog’liqni  saqlash  soxasi  bo’yicha  magistrlarni  

tayyorlashdir. 

 

Magistratura-38.04.01 IQTISODIYOT  

Dastur:"Innovatsiya faoliyatidagi moliya"  

«Moliya” dasturi tahlil qilish va moliya, bank ishlari, biznes,  

soxalari  bo’yicha  qarorlar  tayyorlab  bera  oladigan  kadrlarni 

tayyorlashga, shuningdek OO’Y o’qituvchilik va  ilmiy o’rgan-

ish faoliyatlarini olib borishni istaganlarga mo’ljallangan. 

Dasturda  e’tibor  moliya,  menejment  va  moliyaviy  market-

ingining pul muomilasi soxasidagi bank va innovatsion  faoli-

yatlariga  qaratilgan.  Olingan  bilim  darajasi  korxonaning 

moliya  va  iqtisodiy  bo’limlarida  bosh  mutaxassislik  mansa-

blarini  egallashga  imkon  beradi.  Magistr    unvoni    OO’Y 

oqituvchilik faoliyatini olib borishga va ilmiy-tadqiqot ishlari 

bilan shug’ullanishga xukuk beradi.

 

 

Dastur: "Xalqaro iqtisodiyot va biznes"   

 Dasturning  maqsadi  -  tijorat  salohiyatini  rivojlantirish  va 

mustahkamlash  maqsadida  zamonaviy  jahon  iqtisodiyoti 

xususiyatlari haqida bilim berish. Jahon iqtisodiyoti rivojlani-

shi  tartiblari  va  yangi  tendensiyalarni  o’rganishdan  boshlab       

xo’jalikning  aloxidagi    sektorlarini    va  bundanda  taqdimotli 

katta  sanoat  korporatsiyalari,  savdo,  moliyaviy,  sug’urta  va 

boshqa  biznes  turlarini  tadqiqotlashgacha  bo’lgan    jahon 

iqtisodiyoti  bilan  bog’liq  bo’lgan  sohalarda  o’z  malakasini 

oshirish,  komleks  bilimlarni  olishga  imkon  beradi.  Olingan 

malaka,  mutaxassisga  chet  elda va  mamlakatimizdagi turli 

iqtisodiyot  sohalarida  munosib  joyni  eggalashga  imkon  be-

radi.        Bizning  bitiruvchilarimiz  “Irkutskenergo”,  “VTB-24”, 

“Rossiya  Sberbankining  Baykalsk  banki”  kabi  kompaniyalar-BAKALAVRIAT-38.03.01. IQTISODIYOT  

Profil: “Moliya va Kredit” 

Siz  o’rganasiz: Pul, kredit, banklar; bank ishi; korxona moliya-

lari; Buxgalteriya hisobi va tahlil qilish; soliqlar va soliqqa tor-

tish; narxlarni tashkil qilish; valyutani boshqarish; investitsiya-

lar; Biznes rejalashtirish va hokazolar. Siz 

bilib 

olasiz: 

O'z 


biznesini 

yaratish 

va 

rivojlantirish; olingan 

bilimlardan 

amaliyotda 

foydalanish; 

biznesga 

yangilik kiritish. Sizning  ish joyingiz:  bank muassasala-

ri  (Sberbank,  VTB  va 

boshq.); 

korxonalarning 

moliyaviy 

xizmatlari;    

Federal 

soliq 


xizmati;    

Federal g'aznachilik  xizmati; sug'urta va  investitsiya  kompani-

yalari; pensiya fondlari; auditorlik kompaniyalari. 


 

 

 

  

BAKALAVRIAT - 40.03.01 HUQUQSHUNOSLIK  

 Huquq ta’limi IRMTTUda o’z tarixini 1993 yildan boshlaydi, shu 

yili huquqiy fanlar kafedrasi tashkil etilgan. 2011 yildan boshlab 

huquqshunoslarni bakalavriat bo’yicha 4 kafedra uch profil 

bo’yicha tayyorlab kelmoqda: 

huquqiy va jinoiy, huquqiy va 

fuqarolik, huquqiy va davlat

. IRMTTUning huquqiy ta'limi—bu 

fundamental klassik nazariya tayyorlanishning amaliyot bilan 

birikmasi; yuqori malakali o’qituvchilar tarkibi; har bir talabaga 

individual yondashuv; Saylov texnologiyalari Xuquqiy klinika 

markazida qo’shimcha professional tayyorgarlik ko’rish o’quv 

dasturini amalga oshirish; zamonaviy axborot va kommu-

nikatsiya texnologiyalaridan foydalanish; elektron va shu 

jumladan resurs markazi, kutubxona, mavjudligi; talabalarga 

madaniy va sport hayotini tashkil etish; talabalarning o'quv va 

ilmiy-tadqiqot faoliyatini uyg'unligi. Huquqiy va jinoiy kafedra 

sud tizimida, prokuratura idoralarida, tergov qo'mitasida, 

politsiyada, bojxonada, soliq idoralarida, sud ijrochilari xiz-

matida, advokaturada faoliyat olib borish uzhun huquqiy va 

jinoiy profil bo’yicha yuristlarni tayyorlashni ta’minlaydi. 

Huquqshuns—talabalar  fanlar bo’yicha olingan nazariya bilim-

larini IRMTTUning sud ekspertizasi Mintaqalararo markazidagi 

virtual poligonlarda va Kafedraning  zamonaviy texnik mosla-

malari bilan jixozlangan kriminalistik labaratoriyasida  sinab 

ko’rishadi. Talabalar tergovchining qidiruv va sud ekspertizasi-

ning tadqiqotiy faoliyatining qiyinligiga va muhimligiga baxo 

berishi va tushunishi imkoniga ega.  Talabalar o’qish zalining 

sud yig’ilishida, jarayon ishtirokchilarining  ro’lini o’ynab “Sud 

hay’ati” o’yinini o’ynashadi, prosessual xujjatlarni tayyorlash, 

publikaga chiqish tajribalarini olishadi. 

Magistratura - 27.04.05 INNOVATIKA  

Dastur: "Investitsiya injiniringi"  

 Siz  bilib  olasiz:  Kommersiyaga  oid  bo’lgan  kompleks  injener  -

maslaxati  xizmatlari  bilan  bog’liq  masalalarni  va  korxonani      

modernizatsiya  va  yaratish  uchun  kerak  bo’lgan  investutsiyalarni 

jalb      qilishdagi    ro’lini  o’rganish.  Komleksga  ishlab  chiqarish  ja-

rayonini ta’minlash va  tayyorlash, inshootlarga  xizmat ko’rsatish, 

maxsulotlarni  sotish  va  xo’jalik  ob’ektlarini    ekspluatatsiya  qilish 

xizmatlari  kiradi.  Magistr  dasturni  o’zlashtirib  olgandan  so’ng 

kegingi    professional  faoliyatlarni  olib  borishi  mumkin.  Siz      ish-

lashingiz  mumkin:  konsalting,  ishlab  chiqarish  va  ilmiy  ishlab 

chiqarish kompaniyalarida.  

 

BAKALAVRIAT- 27.03.02 

SIFAT  MENEJMENTI  

Profil: "Ishlab chiqarish texnologik tizimlarida sifat boshqaruvi"  

 Siz  quyidagi  professional  vazifalarni  amalga  oshirasiz:  ishlab 

chiqarish-texnologik faoliyati: korxonalarining raqobatbardoshlig-

ini  ta'minlash  maqsadida  ishlab  chiqarish  jarayonlarini  tadqiqot-

lash;  sifatni  nazoratin  qilish  uchun  yanada  yangi  va  samarali 

vositalarini  ishlab  chiqish;  tashkiliy  va  ma'muriy  faoliyat: 

yo’qotishlarni  kamaytirish  usullarini  kiritish,  maxsulot  sifatini 

ta’minlashga xarajat ko’rsatgichlaridan amaliy foydalanish; loyixa-

viy-konstruktor faoliyati: maqsadga erishish ko’rsatkichlari va me-

zonlarini, loyixa maqsadini tashkil qilishni, sifat boshqaruv tizimla-

rini  loyixalashtirish  zamonaviy  usullarini  ishlab  chiqish;  sifat 

boshqaruvi vositalarini qo’llash; ishlab chiqarish va sifat injiniringi 

usullarini  kiritish.  Siz  ishlashingiz  mumkin:  davlat  hokimiyati  va 

mahalliy o'zini o'zi boshqarish idoralarida; iqtisodiy va tadbirkorlik 

faoliyatining turli sohalarida; mahsulotni sertifikatlash, audit faoli-

yati bilan bog'liq korxonalarda.  MAGISTRATURA-38.04.01 MENEJMENT  

Dastur: "Ishlab chiqarish va innovatsiya tizimini 

boshqarish"  

 Dastur menejmentdagi zamonaviy tadqiqot usullarini chuqur 

o'rganish  imkonini  beradi.  Korxonalarning  innovatsion 

rivojlantirishga  qaratilgan  yo’nalishi,  innovatsiya-investitsiya 

faoliyatini, innovatsion yechimlarni, boshqaruv va innovatsion 

jarayonlarning rivojlanishini o’rganishga olib keldi. Bitiruvchi-

lar  tashkil  qilish,  rejalashtirish  va  ishlab  chiqarishni 

boshqarish,  korxonani  innovatsion  rivojlantirish,  texnologik 

innovatsiya samarasini baxolash,  yangi bilim va ishlanmalarni 

tijoratlashtirish sohalarida zamonaviy bilimga ega bo’lishadi. "Moliyaviy menejment" dasturi  

Tahliliy va amaliy ish bajarish imkoniga ega bo’lgan, turli moli-

yaviy  vositalarni,  shuningdek  (tashkilotning)  korxonaning 

moliyaviy  boshqaruv  masalalarida  matematik  model-

lashtirishni 

qo'llay 


oladigan 

korxonaning 

moliyasini 

boshqarish soxasini tayyorlashni ko’rib chhiqadi.  

Bitiruvchilar, boshqaruv aparati yoki turli xil moliya xizmatlari-

da  rabar  yoki    ijrochi  sifatida,  har  qanday  tashkiliy-huquqiy 

shakldagi  korxonalarda  mehnat  qilishi  mumkin;  Davlat  va 

munitsipal  boshqarma  idoralarida;  moliya  va  kredit  muas-

sasalarida;  o'z  biznesini  yaratish  va  rivojlantirish  bilan 

shug’ullangan  tadbirkorlik tuzilishlarida;  ma'muriy  muammo-

larni hal qilish bilan bog'liq bo’lgan ilmiy-tadqiqot idoralarida; 

Oliy va qo’shimcha kasb ta'lim tizimining muassasalarida. “Inovatsion menejmenti” dasturi 

Yangiliklarni  ishlatish  va  tarqatish,  o’zlashtirish,  yaratish  ka-

bilarni o’z ichiga qamrab olgan inovatsion jarayon  boshqaru-

vi      mexanizmlarini o’rganishni o’z ichiga qamrab olgan. Fun-

damental  va  amaliy  tadqiqot,  konstruktor  ishlanmalar,  mar-

keting, ishlab chiqarish va  sotish bosqichlari orqali g’oyalarni  

mahsulotga aylantirish  jarayoni. Magistr dasturni o’zlashtirib 

bo’lgandan  so’ng  quidagi  professional  faoliyatlarni  olib  bor-

ishi mumkin: tahliliy, tashkiliy va boshqaruv, ilmiy-tadqiqot va 

ta'lim  berish.  Keginchalik  savdo  va  ishlab  chiqarish                

kompaniyalrida, oliy o'quv yurtlarida, shuningdek xizmat ko'r-

satish sohalarida  ishlashi mumkin.  BAKALAVRIAT-27.03.05 INNOVATIKA  

Profil: «Sanoatdagi (soxalar bo’yicha) innovatsiya-

larni boshqarish"  

 Siz  o’rganasiz:  innovatsion  loyihalarni  boshqarish;  Sanoat 

texnologiyasi  va  innovatsiyasi;  innovatsiya 

soxasidagi 

marketing; 

sanoat 


ishlab 

chiqarish 

uskunalari 

va 


industrial  

texnologiyar tizimi.  Siz  bilib  olasiz:  innovatsion    maxsulotning  

ishlab chiqarilishini tashkil qilish va amalga 

oshirish; loyihani amalga oshirish jarayonini nazorat qilish va 

rejalashtirish; 

innovatsion 

tashkilot, 

mahsulotlar 

va 


texnologiyalar haqida ma'lumot tayyorlash; loyiha mahsuloti-

ni rivojini va ishlab chiqarilishini tahkil qilish.  Siz  ishlashingiz  mumkin:  innovatsion  soxasidagi  tashkilotlari 

va korxonalarda; akademik  va ilmiy-tadqiqot muassasalarida;  

federal  va  regional  darajasida  bo’lgan  boshqarmalarda, 

shuningdek davlat xukumati idoralarida.  

Kafedra  Rossiyada  eng  yirik    bo’lgan  “Russkiy  Registr”  sertifikat-

lash  uyushmasi  nomiga  ega  sifat  boshqaruv  tizimlarini  sertifikat-

lash Idorasi bilan hamkorlik qiladi. 

 

MAGISTRATURA - 04.27.02  

SIFAT MENEJMENTI  

Dastur: "Sifat menejmenti. Integratsiyalashgan 

menejment tizimi va injiniring "  

 

Bu  dastur  ISO  9000  standarti  bazasida  sifatni  to’xtamay  yaxshi-

lashni ta’minlash uchun (Ishlab chiqarishni qaytadan texnik, kom-

pleks  tarzda  qurollanishi)  reinjiniringlashtirish,  yoki  keginchalik 

bartraf etilishi uchun jarayonning dolzarb muammolariga diqqati-

ni qaratib tashkilotning barcha jarayonlarini qamrab oluvchi, sifat 

boshqaruvi  tizimining  yuqori  texnologik  maxsulotini  chiqaruvchi, 

mulkchilikning  turli  hilida  bo’lgan  korxonalarga  kiritish  va  olib 

borishga, tadqiqotlashga, ishlab chiqishga qaratilgan. 

 

ASPIRANTURA  - 27.06.01 TEXNIK TIZIMLARDAGI BOSHQARUV 

Yo’nalish (Mutaxassisligi):  

05.02.23  -  "Mahsulot  sifati  boshqaruvi  va  standarti-

zatsiya."  

Mutaxassislikning  asosi:  ilmiy  va  texnologik  tara-

qqiyotning  jadallashtirishi  ustida  standart-

lashtirish  masalalari  ta'sirini  rivojlantirish, 

mahsulot  va  xizmatlar  xavfsizligi  va  raqobatbar-

doshligini  oshirish,  ishlab  chiqarishni  texnologik 

tizimlarini  natijalashtirish,  maxsulot  sifat  boshqaruvi  tizimini 

takomillashtirish.  Bozor  sharoitida  maxsulot  sifati  boshqaruvi  va 

sertifikatlash, standartlashtirish tashkiliy va uslubiy asoslarini ish-

lab chiqish.  

BAKALAVRIAT— 38.03.02 MENEJMENT: 

 Profil: "Ishlab chiqarish menejmenti"  

“Ishlab  chiqarish  menejmentiga”  o’qish  bitiruvchiga  ishlab 

chiqarish  tashkiloti  bilan  muvaffaqiyatli  shug’ullanishga,  ishlab 

chiqariladigan  maxsulotni  raqobatbardoshligini  ta’minlashga, 

tashkilotni operativ boshqarishga imkon beradi. 

Siz  bilib  olasiz:  o'z  biznesini tashkil etish; tadbirkorlik faoliyatini 

boshqarish;  samarali  boshqaruv  qarorlarini  qabul  qilish;          

Korxonaning 

innovatsion 

faoliyatini 

re-


jalashtirish.  

Siz ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz:        mul-

kchilikning  xar  xil  tashkilotlarida  (yuqori  va 

o'rta menejerlar); energetika, neft-gaz va neft

-kimyo  kompaniyalari;  kompaniyaning    bo’lim  tuzilmalarida 

(raxbarlar).  

Profili: "Korxonaning moliyalarini boshqarish"  

Sizni  tashkilotning  pul  mablag’larini  boshqaruviga,  moliyaviy  re-

jalashtirish bilan aloqodor bo’lgan masalalarga yechim topishga,  

narxlar  siyosatiga,  innovatsiya  va  investitsiya  jarayonlari  bilan 

shug'ullanishga kerak bo’ladigan kerakli bilimlar bilan ta’minlaydi  

Siz o'rganasiz: korxonaning va tashkilotning moliya va iqtisodiyo-

tini;  korporativ  moliyalarni  boshqarishni,  firmaning  ichki  va    

moliyaviy  rejalashtirishini;  biznesning  asoslarini;  tijorat  tash-

kilotlarida soliqga tortishni.  Siz  bilib  olasiz:  Kompaniyaning  pul  oqimlarini  boshqarishni  va 

unlarning  to'lov  qobiliyatini  ta'minlash;  firmaning  moliyaviy 

strategiyasini ishlab chiqish va uning moliyaviy holatini baholash; 

pul  oqimi  boshqaruvi;  moliyaviy  risklarni  baholash  va  ka-

maytirish;  biznes  uchun  moliyaviy  vositalardan  keng  ko'lamda 

foydalanish.  Profil: "Loyihalar boshqaruvi"  

 Siz  o’rganasiz:  Kompaniyaning  korporativ  va  raqobatbardosh 

strategiyasini  ishlab  chiqish;  tashkilot  va  tashkilot  bo'limlari 

faoliyatini  rejalashtirish;  tashkilotning    rivojlanishiga  qaratilgan 

loyihalarni  baholash  va  ishlab  chiqish;  tashkilotning  xodimlarni 

rag'batlantirish;  tashkilotning  ichki  va  tashqi  muhitlari  omillari 

to’g’risida  ma’lumotlarni  tahlil  qilish  va  ularni  qayta  ishlash, 

yig’ish; Yangi biznes uchun biznes-reja ishlab chiqish. 

 Siz ishlash  imkoniyatiga ega bo'lasiz: tashkilotning har qanday 

tashkiliy—huquqiy shaklida (tijorat, notijorat, davlat, munitsipal) 

unda  bitiruvchilar  boshqaruvning  xar  xil  xizmat  apparatida 

rahbar  yoki  ijro  etuvchi  sfatida  ishlaydi;  davlat  va  munitsipal 

boshqaruv  idoralarida;  o’z  biznesini  yaratadigan  va  rivojlanti-

radigan tadbirkorlar bo’lgan bitiruvchilar ishlaydigan tuzilmalar-

da. 

Profil: "Axborot menejmenti"  

 Axborot  menejmenti  -  ma’lumotni  boshqarish  va  ma’lumot 

yordamida boshqarish.  

Talabalarni  o'qitishadi:  kompaniya  rivojida  ma’lumotlardan 

strategik  resurs  sfatida  foydalanish  va  axborot  texnologiyalari 

xizmati  ishini  samarali  tashkil  qilish.  “Axborot  menejment” 

yo’nalishi  bo’yicha  o’qishni  tugatgan  bitiruvchilar  tashkilotning 

ishlab  chiqarish  jarayonlarini,  ularning  moliyaviy  oqimini  va  za-

monaviy  axborot  texnologiyalarini  qo’llash  orqali  resurslarni 

boshqarishadi. 

 Bitiruvchilarning  ish  joylari: mulkchilikning xar xil tashkilotlari-

da  (yuqori  menejerlar);  Yirik  ishlab  chiqarish  korxonalarining 

tarkibiy  bo’limlarida    (raxbarlar);  kompyuter  texnologiyalari, 

telekommunikatsiya va ma'lumotlarni qaytadan ishlash sohalari-

da  faoliyat  ko'rsatuvchi  kompaniyalar  (rahbar  va  ish 

boshqaruvchi) .  

 

 Huquiy va fuqarolik profile bo’yicha sud, arbitraj sudi, notariat, 

advokatura,  prokratura,  ijtimoiy  ta’minlash  idoralari  uchun,  

profsouz idoralari uchun huquqshunoslarni tayyorlaydi. 

Huquqiy va davlat  profili  doirasida bakalavrlarning ta’lim olishi 

quidagi  fanlar  bo’yicha  olib  boriladi  “RF  Konstitutsion  huquqi”, 

“RF  Munitsipal  huquqi”,  “RF  Saylov  huquqi”  va  hokazolar, 

shuningdek mutaxassislikning bir nechta fanlari bo’yicha. 

Bitiruvchilar davlat va munitsipal hukumatlarida, shu bilan birga 

ushbu  idoralarning  yuridik  xizmatlarida,  turli  hil  davlat  muas-

sasalarida,  shu  bilan  birga  huquq  ijodkorligi  jarayonini 

taminlovchi muassasalarda ishlashlalri mumkin. 

 

ASPIRANTURA- 40.06.01 HUQUQSHUNOSLIK  

IRMTTUning  “huquqiy  va  davlat”  fanlari  kafedrasi  yuqori  mala-

kali  kadrlarni  tayyorlaydi.  -  12.00.01  mutaxassisligi  bo’yicha— 

"davlat  va  huquq  tarixi  nazariyasi;  davlat  va  huquq  to’g’risida 

ta’limot tarixi”. Dasturni o’zlashtirib bo’lgandan so’ng aspirantu-

ra bitiruvchisiga "Tadqiqotchi. O’qituchi—tadqiqotchi” malakasi 

beriladi, agarda kandidatlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli tarz-

da  ximoyalasa—yuridik  fanlar  nomzodi unvoni beriladi.shirildi. 


Download 84.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling