Texnologik jarayonlarni loyihalash fanidan test savollari


Download 20.39 Kb.
Sana22.04.2022
Hajmi20.39 Kb.
#648846
Bog'liq
TEST
Документ Microsoft Office Word, Документ Microsoft Office Word, Darvin nazariyasi-fayllar.org, davlat funktsiyalari, 2-kurs Magist, A Practical Introduction to Python Programming Heinold, A Practical Introduction to Python Programming Heinold, chandiqli kishi tahlil2, Бахт психологик муаммо сифатида, 8-mustaqil talim, GRAFIK KO\'RINISHDAGI OBYEKTLAR USTIDA ISHLASH SODDA GRAFIKLAR DIAGRAMMALAR JADVALLAR, Ko‘pburchakiar perimetri hamda yuzasini hisoblash, perimetr va yuza o‘lchov birliklari va ular orasidagi bog‘lanishga doir masalalar yechish, SIMMETRIK SHAKLLAR SIMMETRIYA O’QLARINI TOPISH KO’PYOQ MODELLARI VA ULARNING ELEMENTLARI, algebraik-va-transtendent-tenglamalarni-taqribiy-yechish-usullarining-algoritmi-vatarlar-usuli

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASH FANIDAN TEST SAVOLLARI

1-variant


1.Paxtadan mayda va yirik iflosliklarni ajratadigan qanday agregat va uskunalar majmuasidan foydalaniladi?
2.Chigitli paxtadan tolani ajratishda qanday arrali jin uskunalardan foydalanadi?
3.Loyihalash topshirig’I deb nimaga aytiladi?
2-variant
1.Loyihalashtirish ishlari asosan necha bosqichga olib boriladi?
2.Jinlash deb nimaga aytiladi”
3.Loyihaning ishchi hujjatlari necha qismdan iborat?
3-variant
1.Bosh ishlab chiqarish binosida nechta asosiy jarayonlar bajariladi?
2.Birinchi sanoat navi qo’l terimli chigitli paxtalarni jinlashda arra diskasi soatiga necha kg tola ajratish unumdorlikda ishlashi mumkin?
3.Toylashdan asosiy maqsad nima?
4-variant
1.Tola toyining massasi necha kg oralig’ida bo’lishi kerak?
2.Paxta momig’ini tahlil qilish necha xil holatda olib boriladi?
3.Paxta terimi boshlanishidan necha kun oldin tuzilgan komissiya a’zolari paxta tozalash zavodining mavsumiga tayyorgarligini tekshirib o’z fikrlarini bildiradi?
5-variant
1.Urug’lik paxtani ishlab chiqarish boshlangandan keyin zavodning necha minut davomida chiqargan chigit miqdori texnik chigit hisobiga o’tkaziladi?
2.Urug’lik chigitni tayyorlashda necha xil chigit tayyorlash uslublariga ajratiladi?
3.Hozirgi vaqtda butun dunyoda yetishtiriladigan chigitli paxtaning necha foizdan ko’rog’I Osiyo qit’asiga to’g’ri keladi?
6-variant
1.Hozirgi vaqtda butun dunyoda yetishtiriladigan chigitli paxtaning necha foizi Amerika qit’asiga to’g’ri keladi?
2. Hozirgi vaqtda butun dunyoda yetishtiriladigan chigitli paxtaning necha foizi Afrika qit’asiga to’g’ri keladi?
3.Bosh plan deb nimaga aytiladi?
7-variant
1.Hozirgi vaqtda butun dunyoda yetishtiriladigan chigitli paxtaning necha foizi Yevropa va Avstraliya qit’asiga to’g’ri keladi?
2.Chigitli paxta yetishtiriladigan dunyodagi nechta mamlakat ichida O’zbekiston asosiy o’rinlarni egallab turibdi?
3.So’ngi o’tgan yillar davomida O’zbekiston paxta tozalashsanoatida qanday o’zgarishlar bo’ldi?
8-variant
1.Paxtani dastlabki ishlash korxonalariningrivojlanish yo’nalishlari nimalardan iborat?
2.Korxona loyihalash ilmiy fan sifatida tuzilishi va oily o’quv yurtlari “O’quv rejalari”ga kiritilishi sabablari nima?
3.Korxonalarni loyihalash ishlarini bajarishda EHM va axborot texnologiyasi qanday o’rin tutadi?
9-variant
1.Loyiha ishlab chiqish uchun oldin nimani yaxshilab o’rganish kerak?
2.Loyiha topshirig’i deb nimaga aytiladi?
3.Lohyihaning mazmuni va uni bajarish tartibi qanday bo’ladi?
10-variant
1.Loyiha tarkibiga nimalar kiradi?
2.Ishchi hujjatlariga nimalar kiradi?
3.Qayta tiklash (qurish)loyihasiga qanday bo’limlar kiradi?
11-variant
1.Qayta tiklash yoki texnikaviy qayta yangilashda iqtisodiy qisminitayyorlashdan asosiy maqsad nima?
2.Ishlab turgan korxonani qayta tiklash yoki texnikaviy qayta yangilashni ioyihalashda uning iqtisodiy qismi ko’pincha nechta bo’limdan iborat?
3.Ishlab chiqarishni tashkil qilish darajasini va uni texnik-iqtisodiy tomondan baholash 28-ko’rsatkichlari asosida ular nechta guruh bo’yicha belgilangan?
12-variant
1.Ishlab chiqarish va mehnatning texnika bilan ta’minlash darajasi asosan nima asosida aniqlanadi?
2.Uskunalarning texnik-iqtisodiy darajasi nima asosda aniqlanadi?
3.Ishlab chiqarishni tashkil qilish darajasini nima bilan baholashi mumkin?
13-variant
1.Tahlil qilish va loyihaning ish dasturini aniqlashda qanday dastlabki materiallarbo’lish kerak?
2.Loyiha topshirig’ini ishlab chiqishdavrida qanday tashkilotlar bilan kelishish lozim?
3.Loyihalash uchun topshiriq qanday maqsadda tuziladi va tarkibiga nimalar kiradi?
14-variant
1.Qurilish maydonida Muhandis izlanish ishlarini bajarishda qanday masalalar hal qilinadi?
2.Loyiha topshirig’I kimlar tomonidan tuziladi va tarkibi qanday?
3.Loyihalash uchun topshiriq hujjatidan farqi nimada?
15-variant
1.Ishlab turgan korxonani qayta tiklash yoki texnikaviy qayta yangilashga qanday asosiy sabab bor?
2.Loyihani texnik-iqtisodiytomondan foydaliligini asoslash qaysi ko’rsatkichlarbilan aniqlanadi?
3.Tayyorlangan loyiha hujjatlarini kelishish va tasdiqlashda kimlar ishtirok etishi kerak?
16-variant
1.Paxta tozalash zavodining ishlab chiqarish boylik manbalarini iqtisodiy foydalanishini ta’minlash uchun qanday yo’nalishlar asosiy deb belgilangan?
2.Paxta tayyorlov maskanida umumiy tayyorlangan chigitli paxtaning necha foizi yopiq omborlarda, qolgan qismi g’aram maydonchalarda saqlash qulay hisoblanadi?
3.Paxta tozalash zavodining quriladigan joyini tanlab olishda qanday omillar asos bo’lish mumkin?
17-variant
1.Korxonani qurish davrida hal qilinadigan vazifalar nimalardan iborat?
2.Tashkiliy vazifalarga nimalar kiradi?
3.Texnologik jarayon deb nimaga aytiladi?

18-variant


1.Korxonani loyihalashtirishda yechadigan iqtisodiy vazifalar nimalardan iborat?
2.Texnologik uskunalarni tanlashda quyidagilarni hisobga olgan holda qanday bajarilishi kerak
3.Paxta tolasi sifat ko’rsatkichlariga bog’liq 5 ta sanoat navi nechta sinf va tiplarga bo’linadi?
19-variant
1.Loyihalashtirilgan paxta tozalash zavodiga kerakli xomashyo bazasini aniqlashda nimalarga ahamiyat berish kerak?
2.Paxta tozalash zavodi ishlab chiqarish dasturini tuzishda kerakli dastlabki ma’lumotlarga nimalar kiradi?
3.Quriladigan joyini tanlab olishda qaysi omillar asos bo’lishi mumkin?
20-Variant
1.Loyiha tarkibi necha qismdan iborat?
2.Ishchi hujjatlariga nimalar kiradi?
3.Loyihalash-mo’ljalnoma hujjatlarining sifatini obyektiv baholash uchun qanday ko’rsatkichlar tavsiya qilinadi?
21-variant
1.Qayta tiklash (qurish) loyihasi qanday bo’limlardan iborat?
2.Yangidan korxonani qurishga qaraganda korxonani qayta tiklashda sarf qilinadigan capital mablag’ hissasini o’rtacha necha marta tezroq qoplaydi?
3.Ishlab turgan korxonani qayta tiklash yoki texnikaviy qayta yangilashni loyihalashda uning iqtisodiy qismi ko’pincha nechta bo’limdan iborat bo’ladi?
22-variant
1.Ishlab chiqarishni tashkil qilish darajasini va uni texnik-iqtisodiy tomonidan baholash 28-ko’rsatkichlari asosida ular necha guruh bo’yicha belgilanadi?
2.Ishlab chiqarish va mehnatning texnika bilanta’minlanish darajasi asosan nima asosida aniqlanadi?
3.Xomashyo va mahsulotlarning sifatini, texnikaviy darajasini, texnologik jarayonining taraqqiylashtirilishini baholashda qanday ko’rsatkichlar bo’lishi mumkin?
23-variant
1.Uskunalarning texnik-iqtisodiy darajasi nimalar asosida aniqlanadi?
2.Ishlab chiqarishni tashkil qilish darajasi nimalar bilan baholanishi mumkin?
3. Korxonani loyihalashtirishda yechadigan iqtisodiy vazifalar nimalardan iborat?
24-variant
1.Tahlil qilish va loyihaning ish dasturini aniqlashda qanday dastlabki materiallar bo’lishi kerak
2.Loyiha topshirig’ini ishlab chiqish davrida qanday tashkilotlar bilan kelishish lozim?
3.Loyihalash uchun topshiriq qanday maqsadda tuziladi va tarkibiga nimalar kiradi?
25-variant
1.Qurilish maydonida muhandis-izlanish ishlarini bajarishda qanday masalalar hal qilinadi?
2.Loyiha topshirig’i kimlar tomonidan tuziladi?
3.Tayyorlangan loyiha hujjatlarini kelishish va tasdiqlashda kimlar ishtirok etishi kerak?
26-variant
1.Paxta tozalash korxonasining ishlab chiqarish dasturi kimlar tomonidan tuziladi?
2.Ishlab chiqarish boylik manbalarini iqtisodiy foydalanishini ta’minlash uchun qanday yo’nalishlar asosiy deb belgilangan?
3.Paxta tozalash zavodining quriladigan joyini tanlab olishda qanday omillar asos bo’lishi mumkin?
27-variant
1.Korxonani loyihalashtirishda yechadigan iqtisodiy vazifalarga nimalar kiradi?
2.Tashkiliy vazifalarga nimalar kiradi?
3.Texnologik jarayon deb nimaga aytiladi?
28-variant
1.Loyihalashtirilgan paxta tozalash zavodiga kerakli xomashyo bazasini aniqlashga nimalarga ahamiyat berishi kerak?
2.Paxta tozalash zavodi ishlab chiqarish dasturini tuzishda kerakli dastlabki ma’lumotlarga nimalar kiradi?
3.Quriladigan joyini tanlab olishda qaysi omillar asos bo’lishi mumkin?
29-variant
1.Korxonani loyihalashda yechiladigan asosiy vazifalarga nimalar kiradi?
2.Korxonani loyhalashtirishda yechiladigan texnikaviy vazifalarda nimalar hal qilinadi?
3.Korxonani loyhalashtirishda yechiladigan iqtisodiy vazifalarda nimalar hal qilinadi?
30-variant
1.Texnologik jarayon deb nimaga aytiladi?
2. Texnologik uskunalarni tanlashda qanday asosiy talablar belgilanadi?
3.Loyihalash ishlarida zamonaviy texnologiya, texnika va ilmiy izlanish yutuqlaridan foydalanishni qanday yo’llari bor?
31-variant
1.Paxta tayyorlov maskanlarida chigitli paxtani qabul qilish va saqlash texnologiyasi nimalardan tashkil topgan?
2.Paxta tozalash zavodida ishlab chiqariladiganmahsulotlar sifatiga qo’yiladigan talablar qaysi davlat standartlariga ko’rsatilgan?
3.Texnologik uskunalarning tozalash samaradorligi va chigitli paxtani tozalash rejasi deb nimaga aytiladi?
32-variant
1.Chigitli paxtani quritish texnologiyasi variantlari nimalardan iborat?
2.O’rta tolali chigitli paxtani tozalash texnologiyasi qanday variantlarini bilasiz?
3.Uzun tolali chigitli paxtani tozalashda ishlanadigan uskunalarni qanday rusumlari bor?
33-variant
1.Jinlash deb nimaga aytiladi?
2.Bosh islab chiqarish binosida qanday asosiy texnologik jarayonlar bajariladi?
3. .Loyiha topshirig’i deb nimaga aytiladi?
34-variant
1.Paxta tozalash zavodi bosh ishlab chiqarish binosida qanday texnologik jarayonlar bajariladi?
2.Arrali jinlar o’rnatilgan sexdagi uskunalarni ishlatish texnologiyasini tushuntiring?
3.Jinlangan chigit tukdorligining momiq (lint) chiqishiga linterlash texnologiyasiga ta’siri qanday?
35-variant
1.G’o’lali jinlar sexining texnologik jarayoniniqanday boshqarish yo’llari mavjud?
2.Jinlangan tolani tozalashdagi maqsadi nima?
3.Tolali chiqindilarni qayta ishlash sexining texnologiyasiqanday amalga oshiriladi?
Texnologik jarayonlarni loyihalash fanidan 1-kurslarning 1-semestr uchun yakuniy nazorat

Yakuniy nazorat turi

Natijalar va baho

“5”

“4”

“3”

“2”

“1”

Test ( 20 ta savol )

18-20

15-17

12-14

11-13

8-10

1-VARIANT


1.Paxtadan mayda va yirik iflosliklarni ajratadigan qanday agregat va uskunalar majmuasidan foydalaniladi? #A.1XK, 1XP va CHX-5 agregat UXK, PLPX uskunalari =B.1XK, 4DP-130 va 5DP-130 =C.1XP, 1DVM va 2VPU + D.1 XP, 2UXK va 1 PLPX, 4DP-130
2.Chigitli paxtadan tolani ajratishda qanday arrali jin uskunalaridan foydalaniladi?
#A.4DP-130, 5DP-130 va 6DP-210 = B.1DVM, 2VPU va VTM 1
= C.5DP-130, 1DVM va 4DP-130 +D.4DP-130, 1DVM va 6 DP-210
3.Loyihalash topshirig’i deb nimaga aytiladi?
= A. .Loyihalash topshirig’i deb – shu joining umumiy ko’rinishi va releyfi to’g’risida ma’lumotlarni bilish uchun bajariladi
=B. Loyihalash topshirig’i deb – bu buyurtmachi tomonidan loyixalash korxonalariga beriladigan dastlabki ma’lumotlar to’plami asosida bajariladigan hujjatga aytiladi
# C. . Loyihalash topshirig’i deb – Loyihalashning birinchi bosqichida ishlab chiqiladigan loyiha mo’ljalnoma hujjatlari to’plamiga aytiladi
+ D. Javoblar noto’g’ri
4.Loyihalashtirish ishlari asosan necha bosqichda olib boriladi?
= A.3 =B. 5 # C. 2 +D. 7
5. Loyihaning ishchi hujjatlari necha qismdan iborat?
# A. 5-qism: ishchi chizmalar, mo’ljalnoma hujjatlar, qurilish va montaj ishlari hajmini ko’rsatuvchi qaydnoma, kerakli materiallar qaydnomasi, uskunalar ruyhati to’plami
=B. 5-qism: ishchi chizmalar, mo’ljalnoma hujjatlar, obyektning quvvati, qurilish narxi, uskunalar ruyxati to’plami
= C. 7-qism: ishchi chizmalar, mo’ljalnoma hujjatlari, obyektning quvvati, qurilish narxi, mehnat ish unumdorligi, asosiy mahsulotning tannarxi
+ D. Javoblarni hammasi to’g’ri
6. Jinlash deb nimaga aytiladi?
# A. Jinlash deb- chigitli paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonining asosiy operatsiyasi hisoblanib, bunda paxta tolasi chigitdan ajratiladi
= B. Chigitli paxtani quritish-tozalash va tozalash sexlarida konditsion namlikkacha quritilib, xas-cho’plardan tozalangandan so’ng paxta tozalash zavodining bosh ishlab chiqarish binosiga yuborishga aytiladi
= C. Jinlash deb – bosh ishlab chiqarish binosida asosan jinlash va tola tozalash, linterlash, tolali chiqindilarni qayta ishlash hamda tayyor tolali mahsulotlarni toylash (zichlash) sexlari joylashganiga aytiladi
+ D. Javoblar noto’g’ri
7. Bosh ishlab chiqarish binosida nechta asosiy jarayonlar bajariladi?
# A. 5 = B. 7 = C. 11 + D. 9
8. Birinchi sanoat navi qo’l terimli chigitli paxtalarni jinlashda appa diskasi soatiga necha kg tola ajratish unumdorlikda ishlashi mumkin?
# A. 14-15 KG = B. 15-20 KG = C. 25-30 KG + D. 40-50 KG
9. Toylashdan asosiy maqsad nima ?
= A. Joylash va linterlash sexlarining bir qismi bo'lib hisoblanadigan zichlash sexidagi tayyor tolali mahsulotlarni toylash jarayoni bajarilishiga aytiladi
# B. Toylashdan asosiy maqsad- tayyor mahsulotlarni sifatini saqlash transportlardan uzoq joylarga yo’llashda unumli foydalanishni saqlash paytida omborlarning hajmini kamaytirish va yong’in chiqish xavfini bartaraf etishni ta’minlashdan iborat
= C. Bosh ishlab chiqarish binosida asosan jinlash va tola tozalash, linterlash, tolali chiqindilarni qayta ishlash hamda tayyor tolali mahsulotlarni toylash (zichlash) sexlari joylashganiga aytiladi
+ D. Javoblar noto’g’ri
10. Tola toyining massasi necha kg oralig’ida bo’lishi kerak?
= A. 160-180 kg # B. 210-220 kg = C. 225-250 kg + D. 250-300 kg
11.Paxta momig’ini tahlil qilish necha xil holatda olib boriladi?
= A. 4 = B. 5 # C. 2 + D. 7
12.Paxta terimi boshlanishidan necha kun oldin tuzilgan komissiya a’zolari paxta tozalash zavodining mavsumiga tayyorgarligini tekshirib o’z fikrlarini bildiradi?
= A. 25 kun =B. 30 kun # C. 15 kun + D. 20 kun
13.Urug’chilik paxtani ishlab chiqarish boshlangandan keyin zavodning necha minut davomida chiqargan chigit miqdori texnik chigit hisobiga o’tkaziladi?
# A. 10-15 minut = B. 20-25 = C. 30-40 + D. 40-50
14.Urug’lik chigitni tayyorlashda necha xil chigit tayyorlash uslublariga ajratiladi?
# A. 2 = B. 5 = C. 3 + D. 7
15. Hozirgi vaqtda butun dunyoda yetishtiriladigan chigitli paxtaning necha foizdan ko’prog’i Osiyo qit’asiga to’g’ri keladi? = A. 36 % # B. 63 % = C. 55 % + D. 65 %
16. . Hozirgi vaqtda butun dunyoda yetishtiriladigan chigitli paxtaning necha foizdan ko’prog’i Amerika qit’asiga to’g’ri keladi? = A. 67 % # B. 27 % = C. 57 % + D. 75 %
17. . Hozirgi vaqtda butun dunyoda yetishtiriladigan chigitli paxtaning necha foizdan ko’prog’i Afrika qit’asiga to’g’ri keladi? # A. 8 % = B. 28 % = C. 38 % + D. 48 %
18. . Hozirgi vaqtda butun dunyoda yetishtiriladigan chigitli paxtaning necha foizdan ko’prog’i Yevropa va Avstraliya qit’asiga to’g’ri keladi?
# A. 2 % = B. 22 % = C. 32 % + D. 45 %
19.Chigitli paxta yetishtiriladigan dunyodagi nechta mamlakat ichida O’zbekiston asosiy o’rinlarni egallab turibdi?
= A. 50 # B. 70 = C. 80 + D. 30
20.Bosh plan deb nimaga aytiladi?
=A.Bosh plan deb-korxonani loyihalashtirishda uning asosiy qismlaridan biri bo’lib hisoblanadigan tushunchaga aytiladi
# B.Bosh plan deb- korxona qurish uchun ajratilgan maydondagi hamma binolarning muhandis-texnik qurilmalarining komunikatsiyalarning va ko’kalamzorlashtirilgan joylarning hamda boshqa har xil obektlarning shu maydon yuzasida gorizantal holda joylashishiga aytiladi
= C.Bosh plan deb- korxonaning uzluksiz ishlashini va ishlaydigan odamlarga shart-sharoitni ta’minlashga kerakli binolar, muxandis qurilmalar, ishlab chiqarish sexlari va boshqa korxonalarning faoliyatini ta’minlaydigan obektlarni o’z ichiga oladi
+ D. Javoblarni hammasi to’g’ri
Download 20.39 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling