The correct answer is: 7,2


Download 0.97 Mb.
bet1/4
Sana22.06.2020
Hajmi0.97 Mb.
#120875
  1   2   3   4
Bog'liq
FIZIKA
populyatsiya ekologiyasi, 10 синф, Doc1, Internet Explorer - bu nima Rivojlanish va funktsiyalar, 9-seminar, 1- ma'ruza, 1- ma'ruza, Call of Wild, Call of Wild, Tilavoldiyev A, Multimedia Hardware, FUQAROLARNING O‘ZINI-O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARI, budjet tasnifi, 1. Pythonga kirish.

Sim yog’ochga osilgan lampaning kuchi 300 kd, yer sirtidan balandligi esa 3 m ga teng. Yer sirtining lampa ostidagi nuqtasidan 4 m masofda joylashgan, nuqtalarinng yoritilganligini (lk) toping.

Select one:

a. 7,2 

b. 2,9


c. 8,1

d. 5,4


Feedback

The correct answer is: 7,2

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

2 mkF sig’imda 1000 Gs tovush chastotasini olish uchun tebranish konturiga qanday induktivlik (mGn) ulash kerak?

Select one:

a. 12,7 


b. 34,1

c. 6,28


d. 25,56

Feedback


The correct answer is: 12,7

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Tokli o’tkazgichlar atrofida magnit maydon hosil bo’lishligini birinchi bo’lib kim aniqlagan?

Select one:

a. Erestet 

b. A.Papov

c. M.Faradey

d. I.Nyuton

Feedback

The correct answer is: Erestet

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Agar quyoshdan yergacha masofa 150 million km bo’lsa, yorug’lik yerga qancha vaqtda yetib keladi?

Select one:

a. 2 soat

b. 14 min, 12 s

c. 320 sekend 

d. 8 min, 20 sek

Feedback


The correct answer is: 8 min, 20 sek

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

1 mkF sig’imli kondensator va 3000 Om aktiv qarshilikli reostat 50 Gs chastotali o’zgaruvchan tok zanjiriga ulandi. Agar ular parallel ulansa to’la qarshiligi qancha bo’ladi.

Select one:

a. 2420 

b. 2180


c. 1840

d. 1275


Feedback

The correct answer is: 2180

Question 6

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Boshqa barcha sharoitlarini o’zgartirmasdan g’altakning aktiv qarshiligi ortirilsa, bu konturdagi erkin elektromaginit tebranishlarga qanday ta’sir qiladi?

Select one:

a. tebranishlar davri kamayadi va ularning so’nishi kuchayadi

b. tebranishlar davri kamayadi va ularning so’nishi ortadi

c. tebranishlar chastotasi kamayadi va ularning so’nishi ortadi

d. tebranishlar chastotasi kamayadi va ularning so’nishi kuchayadi 

Feedback


The correct answer is: tebranishlar chastotasi kamayadi va ularning so’nishi kuchayadi

Question 7

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

O’tkazgich kontur bir jinsli bo’lmagan magnit maydonda ilgarlanma harakat qilmoqda. Bu holda konturda induksion EYuK paydo bo’ladimi.

Select one:

a. agar o’tkazgich ferromagnit moddadan iborat bo’lsa, yo’q 

b. agar o’tkazgich ferromagnit moddadan iborat bo’lsa, ha

c. yo’q

d. ha


Feedback

The correct answer is: ha

Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Agar qaytgan va singan nurlar orasidagi burchak 120 gradus bo’lsa, havodan etil spirt (n=1,36) ga o’tishdagi nurning sinish burchagini aniqlang.

Select one:

a. 25 gradus

b. 40 gradus

c. 30 gradus

d. 35 gradus 

Feedback


The correct answer is: 25 gradus

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Yoruqlik manbayi bir tekis yorug’lanuvchi sferik sirtidan iborat. Agar manbaga yaqinlashilsa manbaning ravshanligi qanday o’zgaradi?

Select one:

a. ortadi

b. to’g’ri javob yo’q

c. kamayadi

d. o’zgarmaydi 

Feedback

The correct answer is: o’zgarmaydi

Question 10

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tokli to’g’ri o’tkazgichdan 4,5 sm masofada joylashgan nuqtadagi magnit maydon induksiyasi 0,00028 Tl gat eng. Shu nuqtadagi maydon kuchlanganligi va o’tkazgichdan o’tuvchi tok kuchini toping.

Select one:

a. 220 A/m, 127 A

b. 180 A/m, 63 A

c. 220 A/m, 63 A 

d. 180 A/m, 127 A

Feedback


The correct answer is: 220 A/m, 63 A

Question 11

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yupqa linzaning optik kuchi 5,0 Dptr ga teng. Buyum linzadan 60 sm masofada joylashgan. Buyumning ta’sviri qayerda hosil bo’ladi va u qanday ta’svir bo’ladi?

Select one:

a. f=20sm; tasvir mavhum, to’g’ri va kattalashgan

b. f=30sm; tasvir haqiqiy, to’nkarilgan va kichraygan

c. f=20sm; tasvir mavhum, to’g’ri va kichraygan

d. f=30sm; tasvir haqiqiy, to’g’ri va kichraygan 

Feedback

The correct answer is: f=30sm; tasvir haqiqiy, to’nkarilgan va kichraygan

Question 12

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyosh nurlari yoritayotgan kitobga uning sirtiga perpendikular ravishda 36 lm oqimi tushmoqda. Agar kitobni 30 gradus burilsa, unga qanday yoruqlik oqimi (lm) tushadi?

Select one:

a. 38


b. 26 

c. 13


d. 31

Feedback


The correct answer is: 31

Question 13

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yorug’lik chastotasini (vakuumdagi to’lqin uzunligini) muhitning nur sindirish ko’rsatkichiga bog’liqlik hodisasi nima deb ataladi?

Select one:

a. Dispersiya

b. Qutublanish

c. Interferensiya

d. Difraksiya 

Feedback

The correct answer is: Dispersiya

Question 14

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Agar yorug’lik yerdan oy gacha bo’lgan 384000 km masofani 1,28 s vaqtda o’tsa, yoruqlikning tarqalish tezligi (m/s) qancha bo’ladi?

Select one:

a. 1500 


b. 300000000

c. 340


d. 9000

Feedback


The correct answer is: 300000000

Question 15

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cho’lg’ami orqali o’zgarmas tok o’tayotgan kuchli elektromagnitning qutublari yaqinida mis plastinka osilgan. Elektromagnit cho’lg’amidagi tok kuchi tez orttirilsa nima bo’ladi?

Select one:

a. plastinka elektromagnitdan qochadi

b. plastinka tebrana boshlaydi

c. plastinka elektromagnitga tortiladi

d. o’zgarmaydi 

Feedback

The correct answer is: plastinka elektromagnitdan qochadi

Question 16

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

O’tkazgich kontur bir jinsli magnit maydonda ilgarlanma harakat qilmoqda. Bu holda konturda induksion EYuK paydo bo’ladimi.

Select one:

a. agar o’tkazgich ferromagnit moddadan iborat bo’lsa, ha 

b. ha

c. yo’q


d. agar o’tkazgich ferromagnit moddadan iborat bo’lsa, yo’q

Feedback


The correct answer is: yo’q

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Yorug’likni yo’lida uchragan shaffofmas to’siqni aylanib o’tishi yoki geomertik soya sohasiga kirib boorish hodisasi nima deb ataladi?

Select one:

a. Qutublanish

b. Interferensiya

c. Difraksiya 

d. Dispersiya

Feedback

The correct answer is: Difraksiya

Question 18

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ikkita yorug’lik manbi qandan shart bajarilganda o’zaro kogaren bo’ladi?

Select one:

a. urlarni yo’llar farqi to’lqin uzunligining yariniga toq karrali bo’lishi kerak

b. Nurlarni yo’llar farqi to’lqin uzunligining yariniga juft karrali bo’lishi kerak

c. Bir hil materialdan tashkil topgan bo’lishi kerak

d. Hech qachon kogorent bo’lmaydi 

Feedback


The correct answer is: Hech qachon kogorent bo’lmaydi

Question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Zanjir ulangandan so’ng tok orta borayotganda elektr zanjirda energiyaning qanday aylanishlari sodir bo’ladi?

Select one:

a. ichki va magnit maydon energiyalariga

b. mexanik, ichki va magnit maydon energiyalariga

c. mexanik va magnit maydon energiyalariga 

d. ichki va mexanik energiyalariga

Feedback

The correct answer is: ichki va magnit maydon energiyalariga

Question 20

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Elektron va teshiklar qo’shilsa nima bo’ladi?

Select one:

a. Neytral atom hosil bo’ladi

b. Neytral atom hosil bo’ladi, energiya yutiladi

c. ionlashadi

d. Neytral atom hosil bo’ladi, energiya ajraladi 

Feedback


The correct answer is: Neytral atom hosil bo’ladi, energiya ajraladi

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Nur sindirish ko’rsatkichi 1,73 bo’lgan shishadan suvga o’tayotgan xol uchun to’la qutblanish burchagi nimaga teng bo’ladi?

Select one:

a. 40 gradus

b. 25 gradus

c. 30 gradus 

d. 42 gradus

Feedback

The correct answer is: 30 gradus

Question 22

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Linyadagi yo’qolishlarni n marta kamaytirish uchun manbaning kuchlanishi necha marta o’zgarishi kerak? Generator beradigan quvvat o’zgarmas deb hisoblang.

Select one:

a. √n marta ortishi 

b. n martta kamayishi

c. n marta ortishi

d. √n martta kamayishi

Feedback


The correct answer is: √n marta ortishi

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Agar aktiv qarshiligi juda kichik bo’lgan konturning sig’imini uch marta ortirib, induktivlikni uch marta kamaytirilsa konturning xususiy tebranishlari qanday o’zgaradi?

Select one:

a. 9 martta ortadi

b. o’zgarmaydi 

c. 3 martta ortadi

d. 9 martta kamayadi

Feedback

The correct answer is: o’zgarmaydi

Question 24

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yorug’lik nuri glitserindan suvga o’tmoqda. Agar tushish burchagi 30 gradus bo’lsa, nurning sinish burchagi 45 gradus bo’lsa. Glitserinni nur sindirish ko’rsatkichini aniqlang. Suv uchun n=1,33

Select one:

a. 1,46 


b. 1,72

c. 1,5


d. 1,87

Feedback


The correct answer is: 1,87

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Yorug’lik nurini ikki nuqtasi orasidagi masofa 3λ; 2nλ/2 (n- butun son) bo’lsa bu nuqtalardagi fazasi haqida nima deyish mumkin?

Select one:

a. fazalari 2 π /3 ga farq qiladi

b. fazalari π/2 ga farq qiladi

c. fazalari π ga farq qiladi

d. fazalari bir xil 

Feedback

The correct answer is: fazalari bir xil

Question 26

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformator salt ishlaganda tarmoqda oz energiya oladi. Bu energiya nimaga sarf bo’ladi?

Select one:

a. Quvvatni orttirishga 

b. Magnit mayonni elektr maydonga aylantirishga

c. Kuchlanishni orttirishga

d. Qizishiga

Feedback


The correct answer is: Qizishiga

Question 27

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Egrilik radiuslari bir xil va 25 smga teng, absalyut sindirish ko’rsatkichi 1,6 bo’lgan shishadan yasalgan ikki yoqlama botiq linzaning optik kuchini (Dptr) aniqlang.

Select one:

a. -3,6

b. -2,4 


c. -1,9

d. -4,8


Feedback

The correct answer is: -4,8

Question 28

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kuchli elektromagnit ferromagnitmas o’tkazuvchi materialdan yasalgan bitta buyumning o’zini tortishi mumkinmi?

Select one:

a. ha, qutublarda bo’lsa

b. yo’q

c. ha, elektromagnitdagi tok tez o’zgargandad. ha, elektromagnitdagi tok o’zgarmas bo’lsa 

Feedback


The correct answer is: ha, elektromagnitdagi tok tez o’zgarganda

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

25 o’ramdan iborat simri ramka magnit maydonda shunday joylashganki, undan 0,12 Vb tashqi magnit oqimi kesib o’tadi. Ramka o’ramlari orqali 8,4 A tok o’tkazilganda u burildi va undan 0,077 Vb tashqi magnit oqimi o’tadigan bo’ldi. Ramka burilishida bajarilgan ishni toping (J).

Select one:

a. 0,65

b. 56


c. 14 

d. 109


Feedback

The correct answer is: 14

Question 30

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Bir to’g’ri chiziqda joylashgan va tebranish manbaidan 12 m va 14 m masofalarda turgan nuqtalar 3 π/2 rad faza farqi bilan tebranmoqda. Agar manbaning tebranish davri 0,00000001 s bo’lsa, bu tebranishlarni tarqalish tezligini (km/s) toping?

Select one:

a. 2,4 


b. 5,4

c. 4,5


d. 3,6

Feedback


The correct answer is: 3,6

Kimning tajribasi natijasida atomni Yadroviy ya’ni Planetar modelitaklif qilindi?

Select one:

a. Rezerford 

b. P.Lebedev

c. Frank-Gers

d. J.Tomson

Feedback


The correct answer is: Rezerford

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Zanjir ulangandan so’ng tok orta borayotganda elektr zanjirda energiyaning qanday aylanishlari sodir bo’ladi?

Select one:

a. mexanik va magnit maydon energiyalariga

b. ichki va mexanik energiyalariga

c. ichki va magnit maydon energiyalariga 

d. mexanik, ichki va magnit maydon energiyalariga

Feedback

The correct answer is: ichki va magnit maydon energiyalariga

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Agar quyoshdan yergacha masofa 150 million km bo’lsa, yorug’lik yerga qancha vaqtda yetib keladi?

Select one:

a. 14 min, 12 s

b. 2 soat

c. 320 sekend

d. 8 min, 20 sek 

Feedback


The correct answer is: 8 min, 20 sek

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Fazoda elektr zaryadlar bo’lmaganda yopiq magnit kuch chiziqlari ya’ni induksiya chiziqlari boladimi.

Select one:

a. doim hosil bo’ladi

b. bo’lmaydi 

c. Ha, agar magnit maydonni o’zgarmas elektr maydon hosil qilgan bo’lsa

d. Ha, agar magnit maydonni o’zgaruvchan elektr maydon hosil qilgan bo’lsa

Feedback

The correct answer is: Ha, agar magnit maydonni o’zgaruvchan elektr maydon hosil qilgan bo’lsa

Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Buyum yig’uvchi linzadan F va 2F oralig’iga joylashtirilsa, buyum tasviri qayerda hosil bo’ladi.

Select one:

a. F


b. 2F

c. linza va F oralig’ida

d. 2F dan uzoqda 

Feedback


The correct answer is: 2F dan uzoqda

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Agar yoruqlik bilan yoritilgan yupqa pardaga uning sirtiga perpendicular yo’nalishda qaralsa , qaytgan yorug’likda u yashil bo’lib ko’rinadi. Agar parda yorug’lik nurlariga nisbatan og’dirilsa, unning tusi qanday ozgaradi?

Select one:

a. sariqqa o’tadi

b. o’zgarmaydi

c. Pardaning rangi yashil rangdan asta – sekin havo rangiga , ko’k va binavsha ranga o’tadi 

d. pardaning rangi yashil rangdan asta – sekin qizil rangiga va binavsha ranga o’tadi

Feedback

The correct answer is: Pardaning rangi yashil rangdan asta – sekin havo rangiga , ko’k va binavsha ranga o’tadi

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Bir to’g’ri chiziqda joylashgan va tebranish manbaidan 12 m va 14 m masofalarda turgan nuqtalar 3 π/2 rad faza farqi bilan tebranmoqda. Agar manbaning tebranish davri 0,00000001 s bo’lsa, bu tebranishlarni tarqalish tezligini (km/s) toping?

Select one:

a. 5,4


b. 3,6 

c. 2,4


d. 4,5

Feedback


The correct answer is: 3,6

Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yig’uvchi linza bosh fokusiga nuqtaviy yorug’lik manbayi joylashtirilgan. Agar linzaning boshqa tomonida uning optika oqiga perpendicular ravishda yassi kozgu jipislashtirib ornatilsa, manba tasviri qayerda hozil bo’ladi va u qanday bo’ladi?

Select one:

a. 3F da, mavhum

b. 2Fda, mavhum

c. F da, haqiqiy

d. F va 2F orasida, haqiqiy 

Feedback

The correct answer is: F da, haqiqiy

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Boshqa barcha sharoitlarini o’zgartirmasdan g’altakning aktiv qarshiligi ortirilsa, bu konturdagi erkin elektromaginit tebranishlarga qanday ta’sir qiladi?

Select one:

a. tebranishlar chastotasi kamayadi va ularning so’nishi kuchayadi 

b. tebranishlar chastotasi kamayadi va ularning so’nishi ortadi

c. tebranishlar davri kamayadi va ularning so’nishi kuchayadi

d. tebranishlar davri kamayadi va ularning so’nishi ortadi

Feedback


The correct answer is: tebranishlar chastotasi kamayadi va ularning so’nishi kuchayadi

Question 10

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yorug’likning bir muxitda tarqalish tezligi 225000 km/s, ikkinchisi esa 200000 km/s ga teng. Yorug’lik nuri bu muxitlarning ajralish chegarasi sirtida 30 gradus burchak ostida tushib, ikkinchi muxitda o’tadi . Nurning sinish burchagini aniqlang.

Select one:

a. 45 gradus 

b. 26 gradus

c. 36 gradus

d. 32 gradus

Feedback

The correct answer is: 26 gradus

Question 11

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Gorizantal yorug’lik nuri vertikal joylashgan yassi ko’zguga tushadi. Ko’zgu o’z o’qi atrofida 17 gradusga burilsa, qaytgan nur qanchaga (gradus) buriladi?

Select one:

a. 17


b. 63

c. 34 


d. 41

Feedback


The correct answer is: 34

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Yorog’lik absalyut oq jismga tushganda, absalyut qora jismga tushgandagiga nisbatan ko’p bosim beradi?

Select one:

a. 16

b. 10


c. 2 

d. 4


Feedback

The correct answer is: 2

Question 13

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sof yarim o'tkazgichlarda o'ta o'tkazuvchanlik qachon kuzatiladi?

Select one:

a. juda past temperaturada

b. juda yuqori temperaturada 

c. doim kuzatiladi

d. kuzatilmaydi

Feedback


The correct answer is: kuzatilmaydi

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Yupqa linzaning optik kuchi 5,0 Dptr ga teng. Buyum linzadan 60 sm masofada joylashgan. Buyumning ta’sviri qayerda hosil bo’ladi va u qanday ta’svir bo’ladi?

Select one:

a. f=20sm; tasvir mavhum, to’g’ri va kichraygan

b. f=30sm; tasvir haqiqiy, to’g’ri va kichraygan

c. f=20sm; tasvir mavhum, to’g’ri va kattalashgan

d. f=30sm; tasvir haqiqiy, to’nkarilgan va kichraygan 

Feedback

The correct answer is: f=30sm; tasvir haqiqiy, to’nkarilgan va kichraygan

Question 15

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Zanjirdagi tok I=0,20 sin314 t (A) qonun bo’yicha o’zgardi. Bu zanjirga ulangan C=0,000002 F sig’imli kondensator teshilish ro’y bermasligi uchun qanday kuchlanishga mo’jjallangan bo’lishi kerak ?

Select one:

a. 213 V dan ko’p bo’lmagan kuchlanishga

b. 176 V dan ko’p bo’lmagan kuchlanishga 

c. 319 V dan kam bo’lmagan kuchlanishga

d. 427 V dan kam bo’lmagan kuchlanishga

Feedback


The correct answer is: 319 V dan kam bo’lmagan kuchlanishga

Question 16

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Induktivligi 25 mGn bo’lgan zanjirda tok I = (0,3+0,4t) A qonun bo’yicha o’zgarganda hosil bo’ladigan induksiya EYuK ning oniy qiymati qanday bo’ladi (mV).

Select one:

a. 1

b. 0,01 


c. 10

d. 0,1


Feedback

The correct answer is: 10

Question 17

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tokli to’g’ri o’tkazgichdan 4,5 sm masofada joylashgan nuqtadagi magnit maydon induksiyasi 0,00028 Tl gat eng. Shu nuqtadagi maydon kuchlanganligi va o’tkazgichdan o’tuvchi tok kuchini toping.

Select one:

a. 220 A/m, 63 A 

b. 180 A/m, 63 A

c. 220 A/m, 127 A

d. 180 A/m, 127 A

Feedback


The correct answer is: 220 A/m, 63 A

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Yoruqlik kuchi 25 kd bo’lgan tuqtaviy yorug’lik manbayi 0,64 str li fazoviy burchak ichida qancha yoruqlik oqimi (lm) tarqatadi?

Select one:

a. 25

b. 3


c. 8

d. 16 


Feedback

The correct answer is: 16

Question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

100 va 50 kd ikkita lampa bir-biridan 2,4 m masofada joylashgan. Noshaffof ekarnni ularning orasida qayerda o’rnatilsa, uning har ikkila tomonini yoritilgani bir xil bo’ladi?

Select one:

a. 100 kd li lampadan 2,1 m masofada

b. 100 kd li lampadan 1,4 m masofada

c. 50 kd li lampadan 2,4 m masofada

d. 50 kd li lampadan 1,4 m masofada 

Feedback


The correct answer is: 100 kd li lampadan 1,4 m masofada

Question 20

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

1,5 MGs chastotada ishlayotgan radiostansiya tolqinining tolqin uzunligi (m) qanchaga teng?

Select one:

a. 300 

b. 120


c. 200

d. 280


Feedback

The correct answer is: 200

Question 21

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Agar stol sirtining o’rtacha yoritilganligi 9500 lk (kino siyomka payitidagi yoritilganlik), stol sirtining yuzi esa 1,6 m2 bo’lsa, bu sirtiga qancha yoruqlik oqimi (1000 lm) tushadi?

Select one:

a. 15 


b. 2

c. 12


d. 6

Feedback


The correct answer is: 15

Question 


Download 0.97 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling