Tijorat banklari buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi Reja


Download 22.32 Kb.
bet2/2
Sana21.01.2023
Hajmi22.32 Kb.
#1106297
1   2
Bog'liq
Tijorat banklari buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi
ozbek tilida fel leksemalarida graduonimiya, Yigitaliyev Begzod, salom, Nikoh va oilaning aхloqiy asoslari, Nikoh va oilaning aхloqiy asoslari, Nikoh va oilaning aхloqiy asoslari, ALTURIZIM 2, Theories.of.coalition.formation, test dm, шерзод, DINARA OPA, Farrux, Qiyoslash насос и компрессор, ATM texnologiyasi Жасур ака, Moddalarning fizik kimyo xossalari
CCCCC
VVV
K
SSSSSSSS
NNN


Hisobvaraqning tartib raqami

Bank kodi yoki mijoz kodiNazorat kaliti


Valyuta kodi
Hisobvaraq
 • 9. Hisobvaraqlar rejasida har bir hisobvaraqning aktiv yoki passiv bo‘lishi aniq belgilab qo‘yiladi, bundan aktiv-passiv qoldiqlarga ega bo‘ladigan ayrim hisobvaraqlar mustasno.

 • Aktiv hisobvaraqlarga “Aktivlar”, “Xarajatlar” bo‘limlaridagi hisobvaraqlar va “Balansdan tashqari hisobvaraqlar” bo‘limlaridagi balansdan tashqari hisobvaraqlar, passiv hisobvaraqlarga “Majburiyatlar”, “Xususiy kapital” va “Daromadlar” bo‘limlaridagi hisobvaraqlar taalluqli hisoblanadi.

 • 10. Aktivlarning haqiqiy qiymatini aks ettirish uchun “Aktivlar” bo‘limiga kontr-aktiv hisobvaraqlar, majburiyatlarning haqiqiy qiymatini aks ettirish uchun “Majburiyatlar” bo‘limiga kontr-passiv hisobvaraqlar kiritiladi.

 • 11. “Balansdan tashqari hisobvaraqlar” bo‘limiga moliyaviy operatsiyalarni ikki yoqlama yozuv usuli bo‘yicha aks ettirish va amalga oshirilgan moliyaviy operatsiyalarning to‘g‘riligini qo‘shimcha nazorat qilish imkonini beruvchi kontr-aktiv hisobvaraqlar kiritiladi.

 • 12. Hisobvaraqlar rejasida har bir ikkinchi tartibli hisobvarag‘i uchun ta’rif berilgan bo‘lib, unda hisobvaraqning debeti va krediti bo‘yicha qanday operatsiyalarni aks ettirish hamda analitik hisobini yuritish ko‘rsatiladi.

 • 13. “Daromadlar” va “Xarajatlar” bo‘limlari uchun analitik hisob ko‘rsatilmagan bo‘lib, ushbu bo‘limlardagi hisobvaraqlar bank ichki hisobvaraqlari hisoblanadi. Banklar ichki hisob siyosatidan kelib chiqqan holda ushbu hisobvaraqlarda analitik hisobni yuritish tartibini mustaqil belgilaydilar.

 • 14. Banklar tomonidan amalga oshiriladigan ayrim moliyaviy operatsiyalarni buxgalteriya hisobi hisobvaraqlarida aks ettirish mazkur hisobvaraqlar rejasining ilovasida keltirilgan qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi.

 • 2-bob. Hisobvaraqlar ro‘yxati

 • Kodi — Nomi

 • 10000 AKTIVLAR

 • 10100 Kassadagi naqd pul va boshqa to‘lov hujjatlari

 • 10101 Aylanma kassadagi naqd pullar

 • 10103 Pul almashtirish shoxobchalaridagi naqd pullar

 • 10107 Bankomatlar va boshqa o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish uskunalaridagi naqd pullar

 • 10109 Yo‘ldagi naqd pullar va boshqa to‘lov hujjatlari

 • 10111 Amaliyot kassalaridagi naqd pullar

 • 10113 Pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa to‘lovlarni berish bo‘yicha maxsus kassalardagi naqd pullar

 • 10198 Markaziy bankka topshiriladigan “eskirgan” toifadagi naqd pullar

 • 10300 Bankning Markaziy bankdagi hisobvaraqlari

 • 10301 Markaziy bankdagi vakillik hisobvarag‘idan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — Nostro

 • 10305 Markaziy bankning vakillik hisobvarag‘idan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — Vostro, overdraft

 • 10307 Markaziy bankdan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — Naqd pullar

 • 10309 Markaziy bankdagi majburiy zaxira hisobvarag‘idan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar

 • 10311 Markaziy bankdan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — Topshirilgan naqd pullar

 • 10313 Markaziy bankdan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — Tezkor to‘lovlar tizimi

 • 10315 Markaziy bankdan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar— Markaziy bank kliring tizimi

 • 10321 Markaziy bankdan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — Overnayt depozitlar

 • 10331 Markaziy bankdan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — 1 yilgacha bo‘lgan depozitlar

 • 10397 Markaziy bankdan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — boshqa depozitlar

 • 10500 Boshqa banklar va moliyaviy tashkilotlardan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar

 • 10501 Boshqa banklardagi vakillik hisobvaraqlaridan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — Nostro

 • 10505 Boshqa banklarning vakillik hisobvaraqlaridan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — Vostro, overdraft

 • 10507 Boshqa banklardan vakillik hisobvaraqlaridan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar — Naqd pullar

 • 10511 Jismoniy shaxslarning bank kartalaridan berilgan naqd pul mablag‘lari bo‘yicha boshqa banklardan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar

 • 10513 Bank kartalaridan amalga oshirilgan to‘lovlar bo‘yicha boshqa banklardan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar

 • 10521 Boshqa banklardagi hisobvaraqlar — Overnayt depozitlar

 • 10531 Boshqa banklardagi hisobvaraqlar — 1 yilgacha bo‘lgan depozitlar

 • 10541 Boshqa banklardagi hisobvaraqlar — 1 yildan ortiq muddatga depozitlar

 • 10551 Moliyaviy tashkilotlardagi hisobvaraqlar

 • 10599 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Boshqa banklar yoki moliyaviy tashkilotlardan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar (kontr-aktiv)

 • 10700 Foyda yoki zarar orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlar

 • 10701 Davlat xazina veksellari

 • 10705 Davlat obligatsiyalari

 • 10709 Markaziy bankning obligatsiyalari va boshqa qarz qimmatli qog‘ozlari

 • 10711 Korxonalarning qarz qimmatli qog‘ozlari

 • 10715 Yevroobligatsiyalar

 • 10719 Korxonalarning ulushli qimmatli qog‘ozlari

 • 10723 Tijorat banklarining obligatsiyalari va boshqa qarz qimmatli qog‘ozlari

 • 10725 Tijorat banklarining ulushli qimmatli qog‘ozlari

 • 10779 Boshqa qimmatli qog‘ozlar

 • 10791 Foyda yoki zarar orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha diskont (kontr-aktiv)

 • 10793 Foyda yoki zarar orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha mukofot

 • 10795 Foyda yoki zarar orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlari haqqoniy qiymatining o‘zgarishi

 • 10799 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Foyda yoki zarar orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlar (kontr-aktiv)

 • 10800 Boshqa umumlashgan daromad orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar

 • 10801 Davlat xazina veksellari

 • 10805 Davlat obligatsiyalari

 • 10809 Markaziy bankning obligatsiyalari va boshqa qarz qimmatli qog‘ozlari

 • 10813 Korxonalarning qarz qimmatli qog‘ozlari

 • 10817 Yevroobligatsiyalar

 • 10821 Korxonalarning ulushli qimmatli qog‘ozlari

 • 10823 Tijorat banklarining obligatsiyalari va boshqa qarz qimmatli qog‘ozlari

 • 10825 Tijorat banklarining ulushli qimmatli qog‘ozlari

 • 10879 Boshqa qimmatli qog‘ozlar

 • 10889 Boshqa umumlashgan daromad orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qarz qimmatli qog‘ozlarni xarid qilish bo‘yicha xarajatlar

 • 10891 Boshqa umumlashgan daromad orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar bo‘yicha diskont (kontr-aktiv)

 • 10893 Boshqa umumlashgan daromad orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar bo‘yicha mukofot

 • 10895 Boshqa umumlashgan daromad orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar haqiqiy qiymatining o‘zgarishi

 • 10899 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Boshqa umumlashgan daromad orqali haqqoniy qiymatda baholanadigan qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar (kontr-aktiv)

 • 10900 Oldi-sotdiga mo‘ljallangan qimmatbaho metallar, toshlar va tangalar

 • 10901 Qimmatbaho metallar

 • 10905 Qimmatbaho toshlar

 • 10909 Qimmatbaho tangalar

 • 10999 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Oldi-sotdiga mo‘ljallangan qimmatbaho metallar, toshlar va tangalar (kontr-aktiv)

 • 11100 Sotib olingan debitorlik qarzlari — Faktoring

 • 11101 Sotib olingan debitorlik qarzlari — Faktoring

 • 11103 Muddati o‘tgan sotib olingan debitorlik qarzlari — Faktoring

 • 11105 Sud jarayonidagi sotib olingan debitorlik qarzlari — Faktoring

 • 11195 Sotib olingan debitorlik qarzlari bo‘yicha diskont — Faktoring (kontr-aktiv)

 • 11199 Sotib olingan debitorlik qarzlari bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Faktoring (kontr-aktiv)

 • 11500 Mijozlarning akkreditiv va/yoki trast hujjatlari bilan kafolatlangan trattalari bo‘yicha majburiyatlari

 • 11501 Mijozlarning majburiyatlari — Import bilan bog‘liq veksellar

 • 11503 Mijozlarning majburiyatlari — Akkreditiv va kafolatlar

 • 11505 Mijozlarning majburiyatlari — Trast hujjatlari asosidagi import bilan bog‘liq veksellar

 • 11509 Mijozlarning majburiyatlari — Trast hujjatlari asosidagi mahalliy veksellar

 • 11511 Muddati o‘tgan import bilan bog‘liq veksellar va akseptlar

 • 11515 Muddati o‘tgan mahalliy veksellar va akseptlar

 • 11519 Sud jarayonidagi import bilan bog‘liq veksellar

 • 11521 Sud jarayonidagi mahalliy veksellar

 • 11599 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Import bilan bog‘liq va mahalliy veksellar (kontr-aktiv)

 • 11700 Bankning to‘lanmagan akseptlari bo‘yicha mijozlarning majburiyatlari

 • 11701 Mijozlarning akseptlar bo‘yicha majburiyatlari — Mahalliy

 • 11705 Mijozlarning akseptlar bo‘yicha majburiyatlari — Xorijiy

 • 11800 REPO bitimlari bo‘yicha sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11801 REPO bitimlari bo‘yicha Markaziy bankdan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11803 REPO bitimlari bo‘yicha boshqa banklardan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11805 REPO bitimlari bo‘yicha hukumatdan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11807 REPO bitimlari bo‘yicha jismoniy shaxslardan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11809 REPO bitimlari bo‘yicha yakka tartibdagi tadbirkorlardan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11811 REPO bitimlari bo‘yicha davlat korxonalari, tashkilotlari va muassasalaridan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11813 REPO bitimlari bo‘yicha chet el kapitali ishtirokidagi korxonalardan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11815 REPO bitimlari bo‘yicha xususiy korxonalar, xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlardan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11897 REPO bitimlari bo‘yicha boshqa qarzdorlardan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

 • 11899 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — REPO bitimlari bo‘yicha sotib olingan qimmatli qog‘ozlar (kontr-aktiv)

 • 11900 Markaziy bankka berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 11901 Markaziy bankka berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12100 Boshqa banklarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12101 Boshqa banklarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12105 Boshqa banklarga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 12109 Boshqa banklarga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12199 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Boshqa banklarga berilgan qisqa muddatli kreditlar” (kontr-aktiv)

 • 12300 Hukumatga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12301 Hukumatga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12305 Hukumatga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 12309 Hukumatga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12399 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Hukumatga berilgan qisqa muddatli kreditlar (kontr-aktiv)

 • 12400 Budjet tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12401 Budjet tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12405 Budjet tashkilotlariga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 12409 Budjet tashkilotlariga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12499 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Budjet tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12500 Jismoniy shaxslarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12501 Jismoniy shaxslarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12502 Aholining kam ta’minlangan qatlamlariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12503 Jismoniy shaxslarga bank kartalari orqali berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12504 Jismoniy shaxslarga davlat dasturlari bo‘yicha uy-joy sotib olish uchun berilgan qisqa muddatli ipoteka kreditlari

 • 12505 Jismoniy shaxslarga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 12509 Jismoniy shaxslarga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12521 Jismoniy shaxslarga maxsus dasturlar bo‘yicha berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12599 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Jismoniy shaxslarga berilgan qisqa muddatli kreditlar (kontr-aktiv)

 • 12600 Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12601 Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12605 Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 12609 Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12621 Yakka tartibdagi tadbirkorlarga maxsus dasturlar bo‘yicha berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12699 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan qisqa muddatli kreditlar (kontr-aktiv)

 • 12700 Davlat korxonalari, tashkilotlari va muassasalariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12701 Davlat korxonalari, tashkilotlari va muassasalariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12705 Davlat korxonalari, tashkilotlari va muassasalariga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 12709 Davlat korxonalari, tashkilotlari va muassasalariga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12799 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Davlat korxonalari, tashkilotlari va muassasalariga berilgan qisqa muddatli kreditlar (kontr-aktiv)

 • 12800 Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi ko‘magida berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12801 Jismoniy shaxslarga Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi ko‘magida berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12802 Tadbirkorlik subyektlari — yuridik shaxs tashkil etmagan yakka tartibdagi tadbirkorlarga Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi ko‘magida berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12803 Tadbirkorlik subyektlari — yuridik shaxslarga Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi ko‘magida berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12805 Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi ko‘magida berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 12809 Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi ko‘magida berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12899 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi ko‘magida berilgan qisqa muddatli kreditlar bo‘yicha (kontr-aktiv)

 • 12900 Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12901 Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12905 Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 12909 Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12921 Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarga maxsus dasturlar bo‘yicha berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 12999 Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarga berilgan qisqa muddatli kreditlar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi (kontr-aktiv)

 • 13000 Nodavlat notijorat tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13001 Nodavlat notijorat tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13005 Nodavlat notijorat tashkilotlariga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 13009 Nodavlat notijorat tashkilotlariga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13099 Nodavlat notijorat tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli kreditlar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi (kontr-aktiv)

 • 13100 Xususiy korxonalar, xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13101 Xususiy korxonalar, xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13105 Xususiy korxonalar, xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlarga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 13109 Xususiy korxonalar, xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlarga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13121 Xususiy korxonalar, xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlarga maxsus dasturlar bo‘yicha berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13199 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Xususiy korxonalar, xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlarga berilgan qisqa muddatli kreditlar (kontr-aktiv)

 • 13200 Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13201 Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13205 Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga berilgan muddati o‘tgan kreditlar

 • 13209 Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga berilgan shartlari qayta ko‘rib chiqilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13299 Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni qoplash zaxirasi — Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga berilgan qisqa muddatli kreditlar” (kontr-aktiv)

 • 13300 Davlat ehtiyojlari uchun xarid qilinadigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13301 Davlat ehtiyojlari uchun xarid qilinadigan g‘allani yetishtirish uchun berilgan qisqa muddatli kreditlar

 • 13305 Davlat ehtiyojlari uchun xarid qilinadigan qishloq xo‘jaligi

  Download 22.32 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
  ma'muriyatiga murojaat qiling