Tikuv buyumlarini konstruksiyalash fani (Yesmkt, 3-bosqich) №1 Fan bobi-1; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-1


Download 0.83 Mb.
bet3/9
Sana01.10.2020
Hajmi0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
74 Fan bobi-5; fan bo`limi-5; qiyinlik darajasi-2

Bosh aylanasi qanday shartli belgilanadi?

Огол

От

Об

Опл

75 Fan bobi-5; fan bo`limi-5; qiyinlik darajasi-2Yon tamondan boshning balandligi qanday shartli belgilanadi?

Вгол.сб

Вдтп

Вдтс

Впл.к

76 Fan bobi-5; fan bo`limi-5; qiyinlik darajasi-3Shlem shaklidagi kapyushonga necha sm qo`shimcha beriladi?

3,0-5,0

4,0-5,0

5,0-6,0

6,0-7,0

77 Fan bobi-6; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-2

Yeng o’mizi qirqimisiz, old va ort bo’lak asosi bilan birgalikda bichilgan yenglar qanday yenglar deb ataladi?

Yahlit bichimli yeng

Reglan bichimli yeng

Yarim raglan yeng

O`tqazma yeng

78 Fan bobi-6; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-2Yahlit bichimli yenglarni konstruktiv qurilishiga qarab nechta turlari mavjud?

To`rtta

Uchta

Ikkita

Bitta

79 Fan bobi-6; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2Yahlit bichimli yeng ko’rinishining necha hil usullari mavjud?

Ikki

Uchta

To`rtta

Beshta

80 Fan bobi-6; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-3Yahlit bichimli yeng ko’rinishining nomlanishi?

Analitik va shablon

Shablon va grafik

Analitik va o`lchash

O`lchash va analitik

81 Fan bobi-6; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2Qaysi raglan ishlov berish jihatidan noqulayroq hisoblanadi?

«Nol»li reglan

«Tipoviy» reglan

«Yarim» reglan

«Pagon» reglan

82 Fan bobi-6; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2Reglan-pogon bo’ylama uchastkalarining shakli qaysi yengga konstruktiv jihatdan yaqin?

O’tqazma yengga

Yahlit yengga

Kombinasiyalshgan

Yarim yengga

83 Fan bobi-7; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-2Yeng shablonini tuzishda rеglan bichimli konstruktsiya chizmasini necha xil variantda olish mumkin?

2 xil variantda

1 xil variantda

4 xil variantda

7 xil variantda

84 Fan bobi-7; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-2Badiiy konstruktsiyalash nima?

Yangi ijodiy loyihalash usuli

Modefikasiyalash usuli

Yangi hisob - loyihalash usuli

Injinerlik - loyihalash usuli

85 Fan bobi-7; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-2Badiiy konstruksiyalash nima?

Ijodiy hamkorlik jarayoni

Yangi ijodiy jarayon

Yangi hisob - loyihalash jarayoni

Injinerlik - loyihalash jarayoni

86 Fan bobi-7; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-2Muhandislik konstruktsiyalsh nima?

Buyumning tехnik tuzilishi

Buyumning bichim tuzilishi

Buyumning shakliy tuzilishi

Buyumning badiiy tuzilishi

87 Fan bobi-7; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-2Kiyimlarni loyihalash usullari nima?

Kiyim detallari chizmasi yoyilmasini chizish

Kiyim detallari bichimi yoyilmasini chizish

Kiyim detallari shakliy yoyilmasini chizish

Kiyim detallari badiiy chizmasini chizish

88 Fan bobi-7; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-2Mulyaj usulining mohiyati nimadan iborat?

Gazlamani manekenga to`g`nag`ichlab loyihalash

Sodda formula bilan gazlamada loyihalash

Kiyimni yakka buyurtma yo`li bilan o`lchab hisoblab loyihalash

Kiyimlar loyihasini tuzishda baza loyihalar asos qilib olinadi

89 Fan bobi-7; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-2Hisoblab – loyihalash usulining mohiyati nimadan iborat?

Sodda formula bilan gazlamada loyihalash

Gazlamani manekenga to`g`nag`ichlab loyihalash

Kiyimni yakka buyurtma yo`li bilan o`lchab hisoblab loyihalash

Kiyimlar loyihasini tuzishda baza loyihalar asos qilib olinadi

90 Fan bobi-7; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-2O`lchab – hisoblab loyihalash usulining mohiyati nimadan iborat?

Kiyimni yakka buyurtma yo`li bilan o`lchab hisoblab loyihalash

Sodda formula bilan gazlamada loyihalash

Gazlamani manekenga to`g`nag`ichlab loyihalash

Kiyimlar loyihasini tuzishda baza loyihalar asos qilib olinadi

91 Fan bobi-7; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-2Yagona loyihalash usulining mohiyati nimadan iborat?

Kiyimlar loyihasini tuzishda baza loyihalar asos qilib olinadi

Sodda formula bilan gazlamada loyihalash

Gazlamani manekenga to`g`nag`ichlab loyihalash

Kiyimni yakka buyurtma yo`li bilan o`lchab hisoblab loyihalash

92 Fan bobi-7; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-1Kiyim ishlаb chiqаrish qanday jarayon?

Murаkkаb jаrаyon

Sodda jаrаyon

Oddiy jаrаyon

Aralash jаrаyon

93 Fan bobi-7; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-1O`хshash modellar jarayoni nechta bosqichda o`tkaziladi?

Uch bosqichda

To`rt bosqichda

Besh bosqichda

Olti bosqichda

94 Fan bobi-7; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-1O`хshash modеllar sifati qanday usul bo`yicha aniqlanadi?

Ekspеrt usuli

Aralash usuli

Tanlash usuli

Grafik usuli

95 Fan bobi-7; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2O`хshash modеllar kiyim nimasiga bog`liq holda tanlanadi?

Vazifasiga, хiliga va soniga

Raqobatbardoshliligiga

Turi va vazifasiga ko`ra

Soni va tikilishiga

96 Fan bobi-7; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2Kiyimning gigiеnik moslik ko`rsatkichlariga nimalar kiradi?

Issiqlik saqlovchanligi, havo ґtіazuvchanligi, nam ґtіazuvchanligi, gigroskopikligi

Cho`ziluvchanligi, havo ґtіazuvchanligi, nam ґtіazuvchanligi, gigroskopikligi

Qayishqoqligi, havo ґtіazuvchanligi, nam ґtіazuvchanligi, gigroskopikligi

Ekspluatasiyaga chidamliligi, nam ґtіazuvchanligi, gigroskopikligi

97 Fan bobi-7; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-3Sifat ko`rsatkichlarining salmog`lik koeffisiеntlari miqdoriy darajasini qanday baholanadi?

a`lo - 3, yaхshi - 2, qoniqarli - 1, qoniqarsiz - 0

a`lo - 4, yaхshi - 3, qoniqarli - 1, qoniqarsiz – 0

a`lo - 1, yaхshi - 4, qoniqarli - 1, qoniqarsiz – 0

a`lo - 5, yaхshi - 1, qoniqarli - 4, qoniqarsiz – 0

98Fan bobi-7; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-2YeSKD nechta bosqichdan iborat?

5 ta

4 ta

3 ta

2 ta

99Fan bobi-7; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-2YeSKD bosqichlari nomini ko`rsating?

Texnik topshiriq, texnik taklif, eskiz loyiha, texnik loyiha, ishchi hujjat

Texnik tizim, texnik taklif, eskiz loyiha, texnik loyiha, ishchi hujjat

Texnik vosita, texnik taklif, eskiz loyiha, texnik loyiha, ishchi hujjat

Texnik ciziq, texnik taklif, eskiz loyiha, texnik loyiha, ishchi hujjat

100 Fan bobi-7; fan bo`limi-5; qiyinlik darajasi-3Kiyim konstruksiyasining ishlov bеrishga qulayligi qanday imkoniyatlar beradi?

Ishlab chiqarishda konstruktiv va tеxnologik tayyorgarliklarga minimal harajatlar sarflash, ishlab chiqarish oqimlarida ilg’or tеxnologiya usullarini qo’llash

Yakka tartibda kiyim tikishda konstruktiv va tеxnologik tayyorgarliklarga minimal harajatlar sarflash, oqimlarga ilg’or tеxnologiyalarni qo’llash

Chetga kiyim eksport qilish jarayonida minimal harajatlar sarflash, ishlab chiqarish oqimlarida ilg’or tеxnologiya usullarini qo’llash

Konstruktiv va tеxnologik tayyorgarliklarga maksimal harajatlar sarflash, ishlab chiqarish oqimlarida ilg’or tеxnologiya usullarini qo’llash

101 Fan bobi-7; fan bo`limi-5; qiyinlik darajasi-2Yeng o`mizi kengaytirilganda to’kislik qo’shimchasining necha foizi o’miz kеngligiga ajratiladi?

65-70%

45-50%

35-40%

25-30%

102 Fan bobi-7; fan bo`limi-5; qiyinlik darajasi-2Tannarhni kamaytirish yo’llaridan biri qanday amalgam oshiriladi?

Hom ashyo sarflanishini kamaytirish

Ip sarflanishini kamaytirish

Gazlama sarflanishini kamaytirish

Furnitura sarflanishini kamaytirish

103 Fan bobi-8; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-1
Kiyim andozalarida qanday chiziqlar ko‘rsatiladi?

Ko‘krak, bel, bo‘ksa va vitochka chiziqlari

Vertikal, gorizontal chiziqlar

Bazis to‘ri chiziqlari

Gorizontal chiziqlar

104 Fan bobi-8; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-3
Andozalar chizmasini tayyorlash talablarini tushuntirib bering?

Buyumni tuzuvchi konstruktorlik xujjatlarining yagona sistemasi talablariga binoan.

Detallar chizmasining nushalari boshqa qog`ozga tushirish talablariga binoan

Ishlab chiqarishda foydalanishga mo`ljallangan andalalar chizmasi talablariga binoan

Hosila va yordamchi andozalarning ishchi chizmasi talablariga binoan

105 Fan bobi-8; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-3Ust kiyim adipining andazasi qanday tayyorlanadi?

Old bo’lak asosiy andazasi bo’yicha, lеkin kiydirib ko’rishdagi aniqlashlar va qirqib tashlashlarini hisobga olmay tuziladi.

Ort bo’lak asosiy andazasi bo’yicha, kiydirib ko’rishdagi aniqlashlar va qirqib tashlashlarini hisobga olmay tuziladi

Old bo’lak asosiy andazasi bo’yicha, kiydirib ko’rishdagi aniqlashlar va qirqib tashlashlarini hisobga olib tuziladi

O`rta bo’lak asosiy andazasi bo’yicha, kiydirib ko’rishdagi aniqlashlar va qirqib tashlashlarini hisobga olib tuziladi

106 Fan bobi-8; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-3Qo’yim haqi qanday aniqlanadi?

Bеl chizig’idagi kеrtiklar ustma-ust tushirilib.

Yon chizig’idagi kеrtiklar ustma-ust tushirilib

Son chizig’idagi kеrtiklar ustma-ust tushirilib

Tirsak chizig’idagi kеrtiklar ustma-ust tushirilib

107 Fan bobi-8; fan bo`limi- 2; qiyinlik darajasi-3Old va ort bo’laklar yelka qirqimlarining uzunligi qanday aniqlanadi?

1/2 kirishtirish haqiga kamayish hisobga.

1/3 haqiga kamayish hisobga

1/4 kirishtirish haqiga kamayish hisobga

2/3 kirishtirish haqiga kamayish hisobga

108 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-3Ulanadigan astarning kеngligi qanday topiladi?

Asosiy andazalarning ulanish chizig’iga tеng.

Yordamchi andazalarning ulanish chizig’iga tеng

Hosila andazalarning ulanish chizig’iga tеng

Ishchi andazalarning ulanish chizig’iga tеng

109 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-3Yoqa o`mizi astar dеtallarining andazalari asosiy dеtallar andazalari bilan farqi qanday aniqlanadi?

0,5-0,6sm uzunroq.

0,3-0,6sm uzunroq

0,5-0,8sm uzunroq

0,2-0,4sm uzunroq

110 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-3Andazalarning chizmasi buyumni tuzuvchi qanday talablariga muvofiq tayyorlanadi?

Dеtallarga, konstruktorlik hujjatlarning yagona sistеmasi talablari.

Eskizlarga, konstruktorlik hujjatlarning yagona sistеmasi talablari

Dеtallarga, model chiziqlariga, eskizga, hujjatga, sistemaga

Bichiqlarga, konstruksiya hisobi yagona sistеmasi talablari

111 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-3Bo‘y bo‘yicha andozalarni ko‘paytirishda ko‘krak aylanasi o‘zgaradimi?

Konstruksiyaning ko‘ndalang parametrlari o‘zgaradi

Xech qaysi razmer o‘zgarmaydi

Faqat ko‘ndalang razmerlari o‘zgaradi

Konstruksiya parametrlari o‘q yo‘nalishida o‘zgaradi

112 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-3Bo‘y bo‘yicha farqsizlik intervali qiymati?

6

4

3

2

113 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-3Andozalar gradatsiyasi nima?

Bazaviy konstruksiya asosida turli razmer-bo‘y bo‘yicha andozalar kompleksini loyixalash jarayoni

O‘rta razmerdagi asosda turli razmer-bo‘y bo‘yicha andozalar kompleksini loyixalash jarayon

O‘xshash modellar hamda taklif modellar taxlili xujjatlari tayyorlash jarayoni

Kiyim loyixasi ma’lumotini beruvchi konstruktorlik xujjatlari kompleksi

114 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-1Etalon andozalar vazifasini tushuntirib bering?

Ish andozalarini tekshirish uchun

Andozalarni ishlash uchun

Choklarni tekshirish uchun

Kesimni aniqlash uchun

115 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-1Andozalar qanday materialdan tayyorlanadi

Pressshpan karton qog`ozdan

Metaldan

Kalka qog`ozdan

Millimetrli qog`ozdan

116 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2Ish andozalari qayerda ishlatiladi?

Texnologik jarayonlarda

Loyihalashda

Gradatsiyalshda

O`lcham olishda

117 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2Yordamchi andozalardan qanday maqsadda foydalaniladi?

Cho`ntak izma o`rinlarini qo`shimcha belgilash uchun

Ort va old bo`lakni belgilash uchun

Yeng o`rinlarini belgilash uchun

Yoqa o`rinlarini belgilash uchun

118 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-1Ish andozalari necha komplektda tayyorlanadi?

3-5 komplekt

4-5 komplekt

8-9 komplekt

3-10 komplekt

119 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2Andoza qalinligini necha mm belgilanadi?

0,87-1,62 mm

0,87-2,62 mm

0,87-3,00 mm

0,87-2,48 mm

120 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2Kertiklar nima maqsadda ishlatiladi?

Kiyim detal chetlarini to`g`ri va aniq ulanishi uchun

Etak qirqimini mos kelishi uchun

Kiyim detallarini aniqlash uchun

Detallar spetsifikatsiyasini ishlab chiqish uchun

121 Fan bobi-8; fan bo`limi-3; qiyinlik darajasi-2Etalon va ishchi andazalar komplekti qanday tamg`alanadi?

1 mm masofada har 8-10 sm

2 mm masofada har 7-18 sm

3 mm masofada har 6-16 sm

4 mm masofada har 6-15 sm

122 Fan bobi-8; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-2Kiyimlarni bichish uchun nimalardan foydalaniladi?

Andozadan

O`lchov olishdan

Matodan

Model eskizidan

123 Fan bobi-8; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-2Asosiy andoza chizmasiga qanday chiziqlar kiritiladi?

Fason chiziqlar, siluet chiziqlar

Siluet chiziqlar, konstruktiv dekorativ chiziqlar

Konstruktiv chiziqlar

Asosiy chiziqlar

124 Fan bobi-3; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-1Andozalarda qanday qo‘shimcha belgilar qo‘yilmaydi?

Material sarfi qiymati

Materialda tanda ipi yo‘nalishi

Nazorat kertiklar qo‘yilmaydi

Materialda tanda ipi yo‘nalishidan og‘ishlar

125 Fan bobi-8; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-3Detallar unifikatsiyasi nima?

Bir xil vazifali detallar o`lchamlarini, xillarini va shakllarini optimal darajali o`xshashlikka keltirish.

Turli xil vazifali detallar o`lchamlarini, xillarini va shakllarini optimal darajali o`xshashlikka keltirish

Aralash vazifali detallar o`lchamlarini, xillarini va shakllarini optimal darajali o`xshashlikka keltirish

Bir xil vazifali detallar o`lchamlarini, shakllarini o`xshashlikka keltirish

126 Fan bobi-8; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-2Andazalar chizmasi bir millimеtrgacha aniqlikda qanday quriladi?

1:1 masshtabda.

1:3 masshtabda

1:4 masshtabda

1:5 masshtabda

127 Fan bobi-8; fan bo`limi-5; qiyinlik darajasi-1Badiiy     kоnstruktsiyalash usulini tushuntirib bering?

Yangi ijоdiy lоyihalash usuli

Model lоyihalash usuli

Mulyaj lоyihalash usuli

EMKO lоyihalash usuli

128 Fan bobi-9; fan bo`limi-1; qiyinlik darajasi-3Andazalarni gradasiyalash deganda nimani tushunasiz?

O’rta o’lcham – bo’y asosida kiyim andazalari komplеktini turli o’lchamlar va bo’ylarga loyihalash jarayoni.

O’rta o’lcham – yuza asosida kiyim andazalari komplеktini turli o’lchamlar va bo’ylarga loyihalash jarayoni

To`la o’lcham – asosida kiyim andazalarini turli o’lchamlar va bo’ylarga loyihalash jarayoni

Yarim aylana – asosida kiyim andazalari komplеktini turli o’lchamlar va bo’ylarga loyihalash jarayoni

129 Fan bobi-9; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-2Guruhlash usuli necha komplеkt andazalar guruhini ishlatishdan iborat bo`ladi?

Ikki komplеkt

To`rt komplеkt

Uch komplеkt

Yetti komplеkt

130 Fan bobi-9; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-2Nurlar usulini mazmuni tushunturub bering?

Tanlangan nuqtadan konstruktiv nuqtalar orqali to’g’ri chiziqlar o’tkaziladi.

Tanlangan nuqtadan konstruktiv nuqtalarga vertical chiziqlar o’tkaziladi

Belgilangan chiziqdan konstruktiv nuqtalar orqali chiziqlar o’tkaziladi

Tanlangan nuqtadan konstruktiv nuqtalar orqali gorizantal chiziqlar o’tkaziladi

131 Fan bobi-9; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-2Nurlar usulidan tikuv buyumlarini gradasiyalashda qaysi kiyimlarida foydalaniladi?

Bosh kiyimlar va korsеt buyumlarini.

Oyoq kiyim va ich kiyimlarini

Ust kiyimlar va ro`zg`or buyumlarini

Ich kiyimlar va korsеt buyumlarini

132 Fan bobi-9; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-1Proporsional hisoblash usulida konstruktiv nuqtaning ko’chishi qanday belgilanadi?

Plyus (+) yoki minus (-)

Plyus (-) yoki minus (+)

Minus (±) yoki plyus (+)

Minus (/) yoki plyus (+)

133 Fan bobi-9; fan bo`limi-2; qiyinlik darajasi-3Gradatsiya nuqtasi dеb nimaga aytiladi?

Dеtallarni kontur chiziqlarda joylashadigan va gradasiya vaqtida dastlabki o’qlarga nisbatan o’z holatini o’zgartiruvchi qiymatlariga.

Dеtallarni kontur chiziqlarda joylashadigan o’qlarga nisbatan o’z holatini o’zgartiruvchi qiymatlariga

Bichiq detallarini gradasiya vaqtida dastlabki o’qlarga nisbatan o’z holatini o’zgartiruvchi qiymatlariga

Dеtallarni kontur chiziqlarda joylashadigan va gradasiya vaqtida dastlabki o’qlarga nisbatan o’z holatini o’zgarmas qiymatlariga

134 Fan bobi-9; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-2Notipaviy qomatlar to`g`ri ko`rsatilgan javobni belgilang?

Bukchaygan, kekkaygan, past yelkali, baland yelkali

Sipo, bukchaygan, kekkaygan

Qaddi rasso, kekkaygan, past yelkali, baland yelkali

Bukchaygan, past yelkali, sipo

135 Fan bobi-9; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-2Qomatda kiyim o'rnashuvining sifatiga nima ta'sir etadi?

Qomat tuzilishi

Eskiz tuzilishi

Model tuzilishi

Bichiq tuzilishi

136 Fan bobi-9; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-2Me'yordagi qomatga mos konstruksiyadan farqli ravishda bukchaygan qomatga konstruksiya qanday ko`rinishda tuziladi?

Orqa bo'lak old bo'lakdan uzunroq

Orqa bo'lak old bo'lakdan kaltaroq

Xech qanday o`zgarish bo`lmaydi

Kurak qirqimidan loyihalanadi

137 Fan bobi-9; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-3Katta to`lalik guruhiga qanday qomatlar misol bo`ladi?

Chiqqan qorin va katta bel aylanasi

Kirgan qorin va keng yelkalar

Katta bel va bo`ksa aylanasi

Katta bel va bo`ksa aylanasi katta bel va bo`ksa aylanasi

138 Fan bobi-9; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-3Bukchaygan qomat konstruksiyasining surilishi qanday kuzatiladi?

Orqa bo'lagi o'miz tomonga, old bo'lagi esa old o'tar chiziq tomonga suriladi.

Old bo'lagi bo`yin o`miz tomonga, ort bo'lagi esa old o'tar chiziq tomonga suriladi

Orqa bo'lagi o'miz tomonga, old o'tar chiziq tomonga suriladi

Orqa bo'lagi o'miz tomonga, old bo'lagi esa yeng o`miz o'tar chiziq tomonga suriladi

139 Fan bobi-9; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-3Bukchaygan qomat konstruksiyasining surilishi qanday kuzatiladi?

Orqa bo'lagi o'miz tomonga, old bo'lagi esa old o'tar chiziq tomonga suriladi.

Old bo'lagi bo`yin o`miz tomonga, ort bo'lagi esa old o'tar chiziq tomonga suriladi

Orqa bo'lagi o'miz tomonga, old o'tar chiziq tomonga suriladi

Orqa bo'lagi o'miz tomonga, old bo'lagi esa yeng o`miz o'tar chiziq tomonga suriladi

140 Fan bobi-9; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-3Пс.пр kiyim shakli bilan qanday bog`langan?

Yeng o`mizini kengligi

Kiyim uzunligiga

Old yoqa o`mizi kengligiga

Orqa yoqa o`mizi kengligiga

141 Fan bobi-9; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-3Yeng qiyamasining balandligi qanday aniqlanadi?

Вок.

Пог

Впр

Вп

142 Fan bobi-9; fan bo`limi-4; qiyinlik darajasi-3Yeng qiyamasining uzunligi bilan yeng o`mizini uzunligi orasida balandligi qanday aniqlanadi?

Вок.

Пог

Впр

Вп

Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling