Tish o'yish dastgohlarida detallarga ishlov berishng o'ziga hos xususiyatlari. Reja: Tish va rezba kesish stanoklari guruhining umumiy tasnifi. Stanoklarning asosiy tiplari


Download 0.69 Mb.
bet5/7
Sana11.11.2021
Hajmi0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
5. Tisho'yishstanoklari

Bustanoklardakesuvchiasbobsifatidao'ygich (dolbyak)lar, keskichlaro'rnatilganmaxsuskal-laklarvatishkesishtaroqlaridanfoydalaniladi. Dolbyaklarbilanishlaydiganstanoklarvertikalvagorizontalko'rinishlardabo'ladi. Gorizontaltisho'yishstanoklariko'pinchaikkitadolbyakbilanishlabshevrontipidagitishlig'ildiraklarnitayyorlashdaqo'llaniladi.

Dolbyakbilanishlaydigantisho'yishstanoklaridasilindrikg'ildiraklardatashqivaichki (14.7-rasm) ilashadiganto'g'rivavintsi-montishlarni, pog'onasimonblok-shesternyalar (14.8-rasm), sektor-

larning tishlarini o'yib hosil qilish mumkin. Bunday operatsiyalar ham

obkatka usuli bo'yicha amalga oshiriladi.

5A122 modelli tish o'yish yarim avtomati (14.5-rasm) vertikal

tipdagi, yuqori aniqlikda ishlaydigan stanokdir. Uning texnik tavsifi

quyidagicha:tish qirqiladigan g'ildirakning eng katta diametri, mm 250 g'ildirak tishli qismining eng katta kengligi, mm 50

eng katta moduli, mm 5 minutiga ikki marta yurishlar soni, i.m.y./min. 195...2000 Stanokda quyidagi harakatlar mavjud:

/. Stanokdagi bosh harakat - dolbyakning ilgarilama-qaytar harakati. Bu harakatning tezligi (kesish tezligi) quyidagicha aniqlanadi:

Bu yerda n—ikkimarta yurishlar chastotasi (mazkur stanokdan almashinuvchi shkivlar va elektr dvigatelMxning aylanish chastota-sini qayta ulash orqalisozlanadi:

/=b+(5... 7)-dolbyakning yurish masofasi, mm.

//. Dolbyakning aylanma (aylanma surish) harakati.Bu harakat M2 elektr dvigatelidan boshlanadi, uning kinematik balans tengiamasi:

Bundan

///.Bo'lishharakati—dolbyakvazagotovkaningo'zaromoslash-ganharakatidir,ya'nidolbyakbirtishgaburilganida

zagotovkahambirtishgaburilishi

kerak.Buharakatningkinematikbalans tenglamasi:

buformuladanbo'lishgitarasinisozlashdafoydalaniladi.

IV.Zagotovkaningradial surilishi (dolbyakningzagotovkagaqirqib kirishharakati).Buharakatzagotovkaningdolbyakkaqarabsurilishi, ma'lumbalandlikkaegabo'lgantishni(ikkitishoralig'iniqirqib)hosil qilishuchunzarurbo'lib,unigidrosilindrlaryordamidastolkaret-kasiningchapgasurilishiorqalihosilqilinadi.

V.Saltyurishpaytidadolbyakzagotovkadanuzoqlashtiriladi(zagotovkavadolbyakningo'zaroishqalanmasligiuchun),ishyurishidanoldindolbyakzagotovkagayaqinlashtiriladi.

Vintsimon tishli g'ildiraklarga ishlov berilganda dolbyak shtosseli-dagi z=90 bo'lgan chervyak g'ildiragiga vintsimon yo'naltirgich o'rnatiladi (14.6-rasm), uning qiyalik burchagi qirqiladigan tishning qiyalik burchagiga teng bo'lishi kerak. Dolbyak ham vintsimon tishli bo'lishi lozim. Endi dolbyak yuqorida ko'rsatilganlardan tashqari aylan-ma qaytar harakatni ham bajaradi.

Dolbyaklar o'rnatilish usuli bo'yicha dastali va dastaga o'tqaziladigan, konstruktiv belgilari bo'yicha disksimon va kosacha shaklidagi, aniqligi bo'yichauch sinfga (AA, A va B), tuzilishi bo'yicha 5 tipga (I-disksi-mon to'g'ri tishli, II-disksimon qiyshiq tishli, III-kosacha shaklidagi to'g'ri tishli, IV-dastali to'g'ri tishli, B-dastali qiyshiqtishli) boiinadi.


Download 0.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling