Tog'li tepalik trapetsiyaning diagonali bilan 40 ga teng balandlikdagi uchburchakka va o'ng tomonli uchburchakka o'rnatiladi


Download 24.93 Kb.
Sana23.01.2020
Hajmi24.93 Kb.

  1. Tog'li tepalik trapetsiyaning diagonali bilan 40 ga teng balandlikdagi uchburchakka va o'ng tomonli uchburchakka o'rnatiladi. Trapetsiyaning o'rta chizig'ini aniqlang

.A) 20 B) 30 C) 24 D) 32

2. Kesik konusga yangi chizilgan sharning hajmini 2 marta kam. Shu konus yasovchisining asos tekisligiga og'ish burchagi tangensini toping.

A) 2 B) 2 C) 1 D)

3. cos = + tenglama nechta yechimga ega?A) 1 B) cheksiz va hokazo C) 0 D) 2

4. = 2, d = 5 - + - + ... - + ning narxlari to'plami.

A) 45 B) 52 C) 40 D) 60

5. Piramidaning uchidan yon tomonlariga tushadigan balandliklar soliqlari. Quyidagi rasmlardan qaysi biri piramidaning asosida yota cheklangan?

A) to'g'ri to'rtburchak B) uchburchak C) muntazam oltiburchak D) romb

6. 10 + 30x + 20 <0 tengsizlikning yechimlari to'plamida q = 10 + 20x-30 qanday qiymatlar qabul qilinadi?

A) -40 07. Hisoblang:

8. Nuqtadan oldin ko'rish uzunligi 10 va 15 sm bo'lgan og'malar tushurilgan. . Birinchi og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 8 sm bo'lsa, ikkinchi proyeksiyasini toping.A) B) C) D)

9. Aylanani to'rtta nuqta yoylarining uzunligi maxraji 3 ga teng bo'lgan geometrik progressiya Tarkib etuvchi bo'laklarga ajratdi. Shu nuqtalarga ketma-ket tutashtirish natijasida hosil bo'lgan to'rtburchakning dioganallari orasidagi katta burchakni toping.

A) 120 B) 150 C) 45 ° D) 135

10. 7a +5 toq o'g'li bo'lsa, natijadan qaysi biri juft?

A) 7-92a B) - 13 C) 2a - 7 D) + 5a -3

11. -1 = 100 tenglama ildizlarining ko'paytmasini toping.

A) 100 B) 1 C) 20 D) 10

12. Daryo oqimi bo'yicha motorli qayiqda 28 km va oqinga qarshi 25 km o'tildi. Bunda barcha o'tilgan yo'llarga sarflangan vaqt turg'un suvda 54 km masofani bosib o'tish vaqtiga teng bo'ling. Agar daryo oqimi tezligi 2 km / soat bo'lsa, motorli qayiqning turg'un suvdagi tezligini toping.

A) 8 B) 12 C) 10 D) 11

13. Ifodaning miqdorini belgilash: 23*15 + 22*15 +45*13 + 28* 43 – 88*27.

A) 78 B) 90 C) 88 D) 118

14. P (x) = + 2 - x+ 2 ko'phadni +3 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) -2x +6 B) -8 C) -4x -4 D) -8x - 4

15. 3+ꞁx- 21ꞁ = -x tenglamaning ildizlari yig'indisini toping.A) 2 B) + D) 1+ - C) 1- +

16. = 3 – 2x tenglik bilan eng katta va eng kichik ildizlari ko'paytmasini to'ping.

A) 3 B) -1 C) -3 D) -2

17) Tomoni 1 ga teng bo'lgan ABCD kvadratining AB tomoni o'rtasi M nuqta bo'lsin. Uchburchak CDM ning yuzi nimaga teng?

A) B) 1/2 C) 1/3 D) 2/3

19. Harakatga kirmaydi almashtirishni belgilang.

A) burish B) gomotetiya C) simmetrik almashtirish D) parallel ko'chirish

20. Muntazam oltiburchak ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlari yotgan to'g'ri chiziqlargacha bo'lgan masofalar yig'indisi 12 ga teng. Shu oltiburchakning tomonlarini toping.A)5 B) 5.5C) D)

21. R radiusli aylanaga tashqi chizilgan muntazam oltiburchakning tomonini topingA)R B) 1.5R c) 1.2R D)

22. Teng yonli trapetsiyaning yon tomoni 8 gia, kichik asos 8 ga teng. Uyning diagonali yon tomoni va katta asosi bilan mos ravisbda 30 va a burchak hosil qiladi. a burchakni toping.

A) 45 B) 30 C) 50 D) 60

.23. y = funktsiyaning aniqlanish sohasini toping

A) (-∞; - U(-6: 7) U (7; ∞) B) (7; ∞) C) (-∞;-6)U(-6;- U

D) (-∞;

24. Agar cossB = -0.8 va π bo'lsa, sinßni toping.

A) 0,6 B) -0,6 C) 0,4 D)-0.4

25. y = 1 + cosx funktsiya grafiginning Ox o'qi bilan urinish nuqtalarining koordinatalarini toping. A) π+πn, n€Z B) π+2πn, n€Z C) πn, n€Z D) 2πn, n€Z

26. Berilgan uchta sonning birinchisi ikkinchisining 80% ini tashkil qiladi, ikkinchisining uchinchisiga nisbati 0,5: ga teng. Birinchi va Uchinchi sonlarning yig'indisi ikkinchisidan 105 marta ortiq. Uchinchi sonni toping.A) 135 B) 120 C) 405 D) 150

27. = bo’lsa =?

A) -3/2 B) 2/3 C) -2/3 D) 3/2

28. Gipotenuzasi 13ga teng bo’lgan to’ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi 2 ga teng. Uchburchakning yuzini toping

A) 30 B) 60 C) 39 D) 45

29. y=tgx*ctgx funksiyaning hosilasini toping.

A) 1 B) 0 C) 2 D)-30. Tenglamani yeching: =3

A) 4 B) 16 C) 3 D) 9
Download 24.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling